Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Proporţii

Data:
Scoala Gimnazială Nr. 1 Prundu, jud. Giurgiu
Clasa: a VI-a
Profesor: Preoteasa Paulica
Disciplina: matematică-algebră
Unitatea de învăţare: Proporţii
Subiectul lecţiei: Proprietatea fundamentală a unei proporţii
Durata: 50 min
Scopul lecţiei: recunoaşterea, formarea unei proporţii şi aplicarea prop.fundamentale.
Competenţe specifice vizate:
Obiective operaţionale:
 Elevul să verifice dacă o egalitate de două rapoarte este o proporţie
 Elevul să identifice termenii unei proporţii
 Elevul să aplice prop. Fund. a unei proporţii pentru a calcula un termen necunoscut din proporţie

Tipul lecţiei: comunicare de noi cunoştinţe


Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, obsevaţia
Resurse materiale: tabla, creta, manual, breviar, fişa de lucru pentru acasă, cretă colorată.
Organizarea activităţii: frontal, individual
Anticiparea dificultăţilor:
Bibliografia:
Manual de matematică pentru clasa a VI-a, Ed. Petrion
Breviar teoretic de matematică pentru clasa a VI-a, Ed. Niculescu
Culegere de probleme pentru clasa a VI-a, Ed. Conviocarb
Culegere Mate 2000, Partea I, Ed. Paralela 45.
Desfăşurarea activităţii:
Etapele Timp, Activiatea profesorului Activitatea elevului Evaluare Resurse
activităţii ob.
Procedurale Materiale
op
1. Moment Profesorul notează absenţii de zi şi Elevul de serviciu Frontal Conversaţia catalog
organizatoric asigură un climat bun pentru spune absenţii.
începerea activităţii.
2. Captarea Ce este un raport de două numere? Elevii răspund Aprecieri verbale Conversaţia Tabla
atenţiei Putem întalni două rapoarte cu întrebărilor
aceeaşi valoare ? profesorului.
10 24
Exemplu:  2;  2 deci Da.
5 12
3. Enunţarea Titlul: Proporţii. Elevii notează titlul frontală Conversaţia Tabla,
titlului şi a Proprietatea fundamentală a unei lecţiei în caiete. caiete.
obiectivelor proporţii

Obiective:

4. Def: Două rapoarte cu aceeaşi Conversaţia, Tabla, caiete


Comunicarea valoare numerică formează o explicaţia,
cunoştinţelor proporţie. exemplul,
a c observaţia
 , a, b, c, d  Q, b, d  0
b d
este o proprţie;
a,b,c,d se numesc termenii
proporţiei.

EX:
2 4
 ;
3 6
5 4

10 8
Def: a,d se numesc extremi; b,c se
numesc mezi.

Proprietatea fundamentală a unei


proporţii: Elevii notează în
Intr-o proporţie, produsul mezilor caiete def, exemplele Frontală
este egal cu produsul extremilor. şi observaţiile.
a c
  ad  bc
b d

10 6
  10  15  6  25
Anexa 1
Temă- proporţii
x z
1. Fie proporţia y  t . Stiind că xt=4, calculaţi 5yz.
2 z
2. Stiind că y  5 calculaţi yz.
x z xt
3. Fie proporţia y  t . Calculaţi 9  yz
4. Stabiliţi, cu ajutorul definiţiei, dacă avem o proporţie:
10 50
a) 
2 10
12 30
b) 
6 15
40 20
c) 
18 6
8  10 8
d) 
45 4
50  7 5
e) 
30 37

5. Aflaţi termenul necunoscut din proporţia:


2 x 2  69 x
a)  c) 
5 10 12 5
6 4 20  20 : 10 4
b)  
x 5 x 9