Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data:

Clasa: a 9-a

Profesor: Țîbîrnă Olga

Modulul: Polinoame și fracții algebrice

Tema: Radacinile polinoamelor

Tipul lecției: mixtă

Subcompetente :
2.1. Identificarea şi clasificarea după diverse criterii a monoamelor, polinoamelor.

2.2. Efectuarea operaţiilor cu monoame, polinoame, folosirea proprietăţilor operaţiilor în rezolvări de


probleme.

2.3. Justificarea unui demers sau rezultat matematic, obţinut sau indicat privind monoame, polinoame,
fracţii algebrice, recurgînd la argumentări.

2.4. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor,
contraexemplelor.

2.5. Utilizarea de algoritmi relevanţi pentru optimizarea calculelor cu monoame, polinoame.

2.6. Analizarea rezolvării unei probleme, situaţii-problemă în contextul corectitudinii, al simplităţii, al


clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

Obiective:
La finele lectiei, elevii vor fi capabili:
- Sa determine daca un numar este radacina polinomului dat;
- Sa afle radacinile polinomului, rezolvind ecuatiile algebrice asociate;
- Sa determine ordinul de multiplicitate al radacinii polinomului;
- Sa efectueze analiza rezolvarii unei probleme referitoare la polinoame in contextul
corectitudinii, al simplitatii, al claritatii si al semnificatiei rezultatelor.

Metode si procedee: Asalt de idei (brainstorming oral); Demonstratia; explicația; exemplificarea;


Coversatia euristica; Stiu/Vreau sa Stiu/Am Invatat; exercițiul..

Mijloace didactice: Fise cu suport teoretic pregatit din timp; Tabla, creta colorata; Fisa cu test

Forme de organizare: Frontala; Individuala; In perechi

Mijloace de invatamant :
- catalog, creta, tabla,notebookul, manual, caiet

Desfasurarea lectiei :
Etapele lectiei Continutul lectiei Strategii didactice

1. Moment -salutarea elevilor


organizatoric -efectuarea prezentei elevilor, notarea in catalog a
absentilor, verificarea existentei resurselor materiale
necesare Conversatia
- Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea
lecţiei(curăţenie,lumină,ţinută,…)

2. Verificarea -are loc verificarea temei si rezolvarea eventualelor


temei de acasă. neclaritati / nelamuriri intalnite: verificarea temei elevilor prin
sondaj folosind dialogul profesor –elev, elev-elev, prin
Reactualizarea confruntarea rezultatelor Conversatia
cunoștințelor și a
-verificarea si reactualizarea cunostintelor predate anterior Brainstorming
capacităților
oral
Propun elevilor urmatoarele intrebari legate de monoame și polinoame:

- Cite metode de descompunere a polinomului in factori ireductibili


cunoasteti?
- Care sunt ele?

3. Predarea- Propun elevilor următoarea problemă:


învățarea materiei
noi

Exemplificarea
Demonstrarea
Conversatia
4. Consolidarea
materiei și
formarea
capacităților

Exercițiul
Conversatia

5. Evaluarea

Exercițiul
Conversatia
Explicatia

a) Cantitativ
6. Bilanțul lecției - Ce noțiuni noi am învățat azi la lecție ?
- Ce ne spune teorema lui Bezout ?
- Când un polinom se împarte exact la alt polinom ? Intrebări orale
b) Calitativ
- Se evidențiază cine și ce note obținut îndicându-se
realizările fiecăruia. Se apreciază activitatea clasei în
ansamblu.
- Se evidențiază obiectivele care au fost realizate și care
nu.

7. Anunțarea Deschideți agendele și notați tema pentru acasă:


Munca
temei pentru
-de învățat paragraful 4 pag.72 independenta
acasă
Conversatie
- de repetat paragrafele 3.1-3.3 pag 67-70
Explicatii
- de rezolvat ex. 7 pag.74
Fișa de lucru

I. Încercuiți varianta corectă.

1. Fie polinomul P(X)= X3+2X2-7. Valoarea polinomului pentru X= -1 este:


a) -5 b) 0 c) -6 d) 8

2. Restul împărțirii polinomului P(X)=X3+X2+1 la binomul Q(X)=X+1 este egal cu


a) 1 b) -1 c) 3 d) 0
3 2 3
3. Scrieți polinomul D(X) = 2X +6X-(X +2X +4) în formă canonică și determinați gradul acestuia.
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
II. Efectuați împărțirea polinomului P(X)=X3+2X+2 la polinomul Q(X)=X2+X+1

III.Să se determine câtul şi restul împărţirii polinomului P( X )  X 3  2 X 2  3 X  1 la binomul X  2

IV. Efectuați înmulţirea polinomului P(X)=X3+2X+2 la polinomul Q(X)=X2+X+1 şi determinaţi


gradul polinomului obţinut.

S-ar putea să vă placă și