Sunteți pe pagina 1din 82
ORGANIZAREA ACTIVIT ĂŢ II ÎN SPITALE, ambulatorii de specialitate / integrate ş i Asisten ţ

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN

SPITALE, ambulatorii de specialitate /

integrate şi Asistenţa Medicală Primară (Medicina de familie)

LOCUL DE MUNCĂ AL ASISTENTULUI MEDICAL, 2019-2020

Organizatii implicate in mod direct in acordarea ingrijirilor de sănătate:  Institutul National de Sanatate

Organizatii implicate in mod direct in

acordarea ingrijirilor de sănătate:

Institutul National de Sanatate Publica : Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi

Spitalele

Ambulatoriile de specialitate/integrate

Asistenta medicala primara

Aceste organizatii sunt influentate de o serie de alte organizatii si anume :

Organizatii de reglementare sau de planificare (MS, DSP, Ministerul

Finantelor Publice)

Asociatiile profesionale ( Colegiul Medicilor , OAMMR)

Firmele furnizoare de medicamente si echipament medical

Organizatii educationale de formare si educare ( Ministerul Educatiei

Nationale)

Legea Spitalelor 95/2006 actualizat ă în 2014 privind organizarea ş i func ţ ionarea spitalelor.

Legea Spitalelor 95/2006 actualizată în 2014

privind organizarea şi funcţionarea spitalelor.

Spitalul este unitate sanitara cu paturi , de utilitate publica , cu personalitate

juridica , proprietate publica sau privata , care asigura servicii medicale .

Serviciile medicale furnizate de spital sunt :

Preventive

Curative

Recuperare

Paliative

Ingrijire in caz de graviditate si maternitate ,precum si a nou-nascutului

In spitale se pot desfasura si activitati de invatamant medico-farmaceutic , postiliceal,univesitar si postuniversitar, precum si de cercetare stiintifica medicala., cu respectarea drepturilor pacientilor , a eticii si deontologiei medicale.

Spitalele asigura conditii de cazare , igiena si alimentatie, de prevenire a

infectiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor in vigoare .

Orice spital are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la spital , daca starea persoanei este critica ; dupa stabilizarea functiilor vitale , spitalul va asigura transportul obligatoriu medicalizat la unitatea sanitara de profil

TIPURI DE SPITALE  * Ca sistem de construcţie există:  spitale de tip pavilionar

TIPURI DE SPITALE

*Ca sistem de construcţie există:

spitale de tip pavilionar

- avantaje:

- protecţie suplimentară faţă de propagarea infecţiilor de spital

- nivel redus de zgomot în zonă

b) - dezavantaje:

- necesită o suprafaţă mare de teren (distanţă corespunzătoare între pavilioane pentru iluminare adecvată);

- necesită personal numeros pentru întreţinere;

- circulaţia şi transportul pacienţilor între secţii se face dificil; colaborarea între secţii este îngreunată

spitale monobloc

Hotel Dieu, Paris 651/1877 Primul spital universitar din Paris (43.000 pacienti/an); cel mai vechi spital

Hotel Dieu, Paris 651/1877 Primul spital universitar din Paris (43.000 pacienti/an); cel mai vechi spital din lume

Hotel Dieu, Paris 651/1877 Primul spital universitar din Paris (43.000 pacienti/an); cel mai vechi spital din
Hotel Dieu, Paris 651/1877 Primul spital universitar din Paris (43.000 pacienti/an); cel mai vechi spital din
Hotel Dieu, Paris 651/1877 Primul spital universitar din Paris (43.000 pacienti/an); cel mai vechi spital din
Hotel Dieu, Paris 651/1877 Primul spital universitar din Paris (43.000 pacienti/an); cel mai vechi spital din
Hôpital Henri Mondor 958 paturi/ 1969; 15 etaje/40.000pacienti/an

Hôpital Henri Mondor

958 paturi/ 1969; 15 etaje/40.000pacienti/an

Hôpital Henri Mondor 958 paturi/ 1969; 15 etaje/40.000pacienti/an
Hôpital Henri Mondor 958 paturi/ 1969; 15 etaje/40.000pacienti/an
Hôpital Henri Mondor 958 paturi/ 1969; 15 etaje/40.000pacienti/an
*Amplasarea spitalului  teren salubru, care să permită crearea unor zone de vegetaţie ; nivelul

*Amplasarea spitalului

teren salubru, care să permită crearea unor zone de

vegetaţie; nivelul apelor subterane fie cât mai scăzut;

preferabil ca direcţia vânturilor dominante nu aducă noxele din zona industrială asupra spitalului;

clădirile se vor orienta astfel încât latura lungă să fie

paralelă cu direcţia vânturilor dominante din cursul

sezonului rece (în clădirile cu degajare excesivă de căldură: > 20 kcal / m² / h amplasarea se face perpendicular pe această direcţie dacă sunt ventilate pe cale naturală);

clădirile care au ferestre pe ambele laturi lungi şi nu necesită o ventilare naturală organizată se vor amplasa pe o direcţie perpendiculară pe linia N - S;

nivelul zgomotului în zonă: < 35 dB;

*Clasificarea spitalelor (Ord. 424/2013, in functie de competenta)  1) În funcţie de teritoriu :

*Clasificarea spitalelor (Ord. 424/2013, in

functie de competenta)

1) În funcţie de teritoriu:

- spitale judeţene (spital general care asigură asistenţa medicală a

judeţului)

- spitale municipale şi orăşeneşti (spitale care au în componenţă cel puţin cele 4 specialităţi de bază: medicină internă, pediatrie, chirurgie, obstetrică-ginecologie şi sunt organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor unui judeţ)

- spitale comunale (unitate sanitară cu paturi care asigură asistenţa

medicală de specialitate pentru populaţia din mai multe localităţi rurale apropiate cu secţii de medicină internă, pediatrie, ginecologie şi

obstetrică pentru naşteri normale)

Spitale europene

Hopital Europeen G.Pompidou/1999/ 120.000 m2; amfiteatru : 318 locuri; 614 locuri de parcare

Hopital Europeen G.Pompidou/1999/ 120.000 m2; amfiteatru : 318 locuri; 614 locuri de parcare

Hopital Europeen G.Pompidou/1999/ 120.000 m2; amfiteatru : 318 locuri; 614 locuri de parcare
H.Geoges Pompidou, 2000

H.Geoges Pompidou, 2000

H.Geoges Pompidou, 2000
2) În funcţie de specificul patologiei:  - spitale generale (spital care are în structură

2) În funcţie de specificul

patologiei:

- spitale generale (spital care are în structură minim 3 din

cele 4 specialităţi de bază: medicină internă, pediatrie,

chirurgie, obstetrică-ginecologie)

- spitale de urgenţă (spitale care dispun de o structură complexă de specialităţi, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, având amplasament

şi accesibilitate pentru teritorii întinse; obligatoriu în

structura lor funcţionează departamentul de urgenţă, eventual şi serviciu mobil de urgenţă)

- spitale de specialitate (asigură asistenţa medicală într-o

singură specialitate)

- spitale pentru bolnavi cu afecţiuni cronice (durată prelungită de spitalizare)

3) În funcţie de regimul juridic al proprietăţii :  - spitale publice (proprietate publică

3) În funcţie de regimul juridic al proprietăţii:

- spitale publice (proprietate publică a statului sau unităţilor

administrativ-teritoriale, organizate ca instituţii publice)

- spitale private (spitale proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat)

- spitale mixte

 - spitale private (spitale proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat)  - spitale
4) În funcţie de modul de finanţare  ·  - spitale cu finanţare din

4) În funcţie de modul de finanţare

·

- spitale cu finanţare din fonduri publice

- spitale cu finanţare din fonduri private

- spitale cu finanţare mixtă

5) Din punct de vedere al învăţământului şi al cercetării ştiinţifice medicale:  - spitale

5) Din punct de vedere al învăţământului şi al cercetării ştiinţifice medicale:

- spitale clinice (au în componenţă cel puţin două clinici în specialităţi diferite,

care desfăşoară asistenţă medicală, activitate de învăţământ şi cercetare

ştiinţifică medicală şi de educaţie medicală continuă; clinice sunt secţiile de spital în care se desfăşoară activităţi de învăţământ universitar; clinica universitară are în structura ei una sau mai multe secţii clinice)

- spitale universitare (spitalul organizat în centre universitare medicale, în structura căruia toate secţiile de specialitate sunt clinici universitare)

Spitalele clinice şi universitare, institutele, clinicile universitare şi secţiile

clinice pot primi statut de centre de excelenţă pentru activităţi medicale de o

complexitate deosebită, care dovedesc supracalificare profesională şi produc rezultate la nivelul standardelor internaţionale (program special de finanţare şi dotare; beneficiază de sume suplimentare alocate prin programele naţionale de sănătate)

Activităţile de învăţământ şi cercetare vor fi astfel organizate încât

consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a

eticii şi deontologiei medicale. Spitalele au obligaţia să desfăşoare activităţi de educaţie medicală continuă pentru personalul propriu.

6) Alte unităţi cu paturi:  * - institutele medicale ( IGH )  -

6) Alte unităţi cu paturi:

*- institutele medicale ( IGH )

- centrele medicale

- sanatoriile (unităţi sanitare cu paturi care asigură asistenţa medicală

utilizând factori curativi naturali asociaţi cu celelalte procedee, tehnici şi mijloace terapeutice)

- preventoriile (unităţi sanitare cu paturi care asigură prevenirea şi

combaterea tuberculozei la copii şi tineri, precum şi la bolnavii de

tuberculoză stabilizaţi clinic şi necontagioşi)

- centrele de diagnostic şi tratament cu paturi

- centrele de sănătate (unităţi sanitare cu sau fără paturi, care asigură asistenţa medicală de specialitate pentru populaţia din mai multe localităţi apropiate, în cel puţin două specialităţi)

Preventorii TBC

Preventorii TBC

Preventorii TBC
Sanatoriul balnear Mangalia

Sanatoriul balnear Mangalia

Sanatoriul balnear Mangalia
Sanatoriul balnear Mangalia
Sanatoriul balnear Mangalia
Servicii ambulatorii de specialitate integrate  · Serviciile medicale furnizate de ambulatoriul integrat al

Servicii ambulatorii de specialitate integrate

· Serviciile medicale furnizate de ambulatoriul integrat al spitalului sunt :

consultatii

investigatii

stabilirea diagnosticului

tratament medical si/sau chirurgical

ingrijiri

recuperare

Organizarea activitatii în ambulatoriile de specialitate  Serviciul de informatii, primire pacienti  Cabinete de

Organizarea activitatii în ambulatoriile de

specialitate

Serviciul de informatii, primire pacienti

Cabinete de consultatii pe specialitati

Servicii de diagnostic si tratament

Cabinet de medicina muncii

Serviciu de expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca

Serviciu de asistenta sociala

Serviciu de statistica medicala

*Formele de spitalizare  a) continuă  b) de o zi  c) spitalizare de

*Formele de spitalizare

*Formele de spitalizare  a) continuă  b) de o zi  c) spitalizare de zi

a) continuă

b) de o zi

c) spitalizare de zi

*Formele de spitalizare  a) continuă  b) de o zi  c) spitalizare de zi
*Formele de spitalizare  a) continuă  b) de o zi  c) spitalizare de zi
NORME PRIVIND ORGANIZAREA FUNCTIONALA GENERALA A SPITALULUI ( Ord. MS nr.713/2004 privind autorizarea sanitara a

NORME PRIVIND ORGANIZAREA FUNCTIONALA GENERALA A

SPITALULUI ( Ord. MS nr.713/2004 privind autorizarea sanitara a unitatilor sanitare cu paturi)

A .Sector spitalizare :

Sectii medicale cu paturi compuse din unitati de ingrijie

Unitate de spitalizare de o zi ( dupa caz, de zi )

Serviciu de primire-externare pacienti

B .Sector ambulatoriu (pentru pacienti

neinternati) Cabinete de consultatii si tratamente Compartiment de evidenta medicala , programare , informare

C.Servicii tehnico-medicale de diagnostic si tratament  Sector de interventii ,tratamente aferente bolnavilor

C.Servicii tehnico-medicale de

diagnostic si tratament

Sector de interventii ,tratamente aferente bolnavilor spitalizati

Bloc operator

Serviciu de anestezie si terapie intensiva( ATI)

Bloc de nasteri

Sector de investigatii ,explorari functionale (comun pentru pacientii inernati si ambulatorii)

Laborator analize medicale

Laborator de radiodiagnostic

Laborator de explorari functionale

Laborator de anatomie patologica

Laborator de medicina nucleara ( optional)

Sector de terapie ( pentru pacientii inteernati si ambulatorii):

Serviciu de urgente

Serviciu de recuperae medicala si fizioterapie

Compartiment de epurare renala

Compartiment de radioterapie

Compartiment de psihoterapie

Alte compartimente in functie de specificul medical al spitalului

Servicii tehnico-medicale auxiliare ( nu se adreseaza direct pacientilor)

Serviciul de sterilizare centrala

Farmacie

Punct transfuzie

Prosectura (morga)

D .Servicii tehnico-utilitare  Centrale si statii tehnice  Centrala termica  Uzina de apa

D .Servicii tehnico-utilitare

Centrale si statii tehnice

Centrala termica

Uzina de apa si hidrofor

Post de transformare sigrup electrogen

Centrale de ventilatie si tratare a aerului

Centrala frigorifica

Statii pentru oxigen,aer comprimat si alte fluide medicinale

Centrala telefonica

Spatii pentru comunicare inerna( TV cu circuit inchis, radioficare , pagere)

Statii de pompare si tratare efluenti

Statii tehnice pentru ascensoare

Statii tehnice aferente unor echipamente medicale

Alte statii tehnice

Dispecerate pentru control , supraveghere si avertizare functionare echipamente medicale

Depozite diverse

Statii colectare si tratare deseuri solide

Garaje

Control poarta

E. Servicii gospodaresti  Bucatarie , oficii alimentare, depozite alimente  Spalatorie si depozite lenjerie

E. Servicii gospodaresti

Bucatarie , oficii alimentare, depozite alimente

 Bucatarie , oficii alimentare, depozite alimente  Spalatorie si depozite lenjerie  Statie de

Spalatorie si depozite lenjerie

Statie de dezinfectie

F . Conducerea medicală şi administraţia  Conducerea medicală  Birouri administrative  Serviciu evidenţa

F. Conducerea medicală şi

administraţia

Conducerea medicală

Birouri administrative

Serviciu evidenţa medicală şi arhive

Compartiment prelucrare informaţii şi documente

Sală de întruniri (amfiteatru)

G .Servicii anexe pentru personal:  Vestiare pentru personal medical si tehnic  Punct de

G .Servicii anexe pentru personal:

Vestiare pentru personal medical si tehnic Punct de documentare medicala ( biblioteca)

anexe pentru personal:  Vestiare pentru personal medical si tehnic  Punct de documentare medicala (
H .Spatii sociale si anexe pentru pacienti , apartinatori, vizitatori  Garderoba  Serviciu de

H .Spatii sociale si anexe pentru

pacienti , apartinatori, vizitatori

Garderoba

Serviciu de informatii si relatii

Bufet si puncte de vanzare (flori, ziare)

Diverse prestatii (frizerie, coafura)

Capela

si relatii  Bufet si puncte de vanzare (flori, ziare)  Diverse prestatii (frizerie, coafura) 
Organizarea spaţial - funcţională  Zona curata : compartimente destinate numai pacientilor spitalizati , cu

Organizarea spaţial-funcţională

Zona curata : compartimente destinate numai pacientilor spitalizati ,

cu cerinte severe privind igiena

Zona murdara : interfata cu serviciile tehnice , cu furnizorii de materile, care sunt inchise accesului pacientilor amplasate uzual la demisol sau in constructii anexe

Zona neutra din punct de vedere al conditiilor igienicosanitare , care reprezinta inerfata spitalului pe componenta medicala , in relatie cu

pacientii ,vizitatorii, deschisa direct spre caile de circulatie auto si

pietonale din zona publica a incintei spitalicesti, caresunt amplasate la

partersi anume :serviciul de urgenta, sectia de spitalizare de zi ,ambulatoriul integrat al spitalului

Zona intermediara , in care este separat accesul pacientilor, apartinatorilor, cu exceptia spatiilor de relatii (punct de recoltare, secretariat)si se amplaseaza periferic fata de circulatia principala, cum

sunt : laboratoarele, explorarile functionale, compartimentul de

radiodiagnostic, administratia si serviciile anexe pentru personal

1. Unitatea de Primire Urgente  sectia sau sectia clinica aflata in structura unui spital

1. Unitatea de Primire Urgente

sectia sau sectia clinica aflata in structura unui spital judetean, regional sau in structura spitalelor apatinand

ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, cu personal propriu, special pregatit, destinata triajului , evaluarii si tratamentului de urgenta al pacientilor cu afectiuni acute , care se prezinta in spital spontan sau sunt

transportati cu ambulanta.

Triaj: mecanismul sau procedura prin care pacientii sunt evaluati si clasificati la sosire in UPU de catre o persoana competenta ( medic sau asistent medical ), pe baza starii clinice generale , pe baza parametrilor vitali , potentialului

de agravare si necesitatea instituirii unui tratament sau

efectuarii unor investigatii de urgenta. Este un proces continuu, cu reevaluare periodica a pacientilor pana la plecarea din UPU.

Spatii functionale  Spatiu pentru primire/triaj  Birou de informare/documentare  Camera de resuscitare 

Spatii functionale

Spatiu pentru primire/triaj

Birou de informare/documentare

Camera de resuscitare

Spatiu pentru evaluare si tratament imediat

Spatiul pentru evaluare si tratament al urgentelor minore

Spatii de consultatii specifice

Spatiu pentru izolare

Spatii de depozitare : materiale sanitare , medicamente,echipamente

Spatii destinate formarii si instruirii personalului

Spatiu pentru decontaminare

Spatii administrative

Spatii pentru igenizare /deparazitare

Spatii destinate personalului

Spatii tehnice auxiliare

Spatii pentru investigatii paraclinice

Spatii pentru asteptare pacientisi apartinatori

Spatiu pentru decedati

2. Sectia medicala de spitalizare  Sectiile medicale de spitalizare asigura cazarea si ingrijirea curenta

2. Sectia medicala de spitalizare

Sectiile medicale de spitalizare asigura cazarea si ingrijirea curenta a bolnavilor pe perioada

internarii in spital. Indiferent de profilul medical , sectiile de spitalizare au o structura functionala asemanatoare , cu exceptia celei de pediatrie

(compartimente de prematuri, sugari, copii mici) si

celei de obstetrica-ginecologie . Sectia medicala de spitalizare va fi amplasata de preferinta pe un singur nivel; se accepta

amplasarea pe 2 niveluri a sectiilor mari , care au

in componenta compartimente relativ autonome

componeta unei sectii medicale de spitalizare  saloanele pacientilor si dotarile sanitare aferente  incaperi

componeta unei sectii medicale de

spitalizare

saloanele pacientilor si dotarile sanitare aferente

incaperi pentru deservirea pacientilor

incaperi pentru asistenta medicala

camera de garda medic

spatii pentru activitati administrativ-

gospodaresti

Salonul pentru pacientii adulti  capacitate maxima 6 paturi in saloane curente si maxim 2

Salonul pentru pacientii adulti

capacitate maxima 6 paturi in saloane curente si maxim 2

in rezerve

aria utila min de 7 m2/pat in salonele curente si 8 m2 / pat in rezerve

cubaj de 20m3/pat aer in caz de ventilatie naturala

paturile vor fi asezate paralel cu fereastra si vor fi

accesibile pe ambele parti

distanta intre 2 paturi nu trebuie sa fie mai mica de 0,70 m

distanta itre pat si peretele exterior va fi de cel putin 0,80

m

distanta intre pat si peretele lateral pe care se afla lavoarul

va fi de min 1,30 m

la saloanele cu 1-2 paturi =1 grup sanitar propriu

la saloanele cu 3-4 paturi = 1 grup sanitar propriu sau comun la 2

saloane

CONTINUARE  la saloanele cu 5-6 paturi =1 grup sanitar propriu  1 dus la

CONTINUARE

la saloanele cu 5-6 paturi =1 grup sanitar propriu

1 dus la 15 asistti cand saloanele nu sunt prevazute cu dusuri ; salile de dus vor fi grupate pe unitati de ingrijire 1 priza de oxigen la 2 paturi

corp de iluminat, priza si sonerie la fiecare pat

noptiera cu dulap / pat bolnav

orientarea salonului ventilat natural favorabila

spre sud-est, sud, nord-vest

CONTINUARE  Salile de tratament – pansamente , cu o suprafata de 16-18 m2 

CONTINUARE

Salile de tratament pansamente , cu o suprafata de 16-18 m2

Incaperile necesare deservirii pacientilor :

oficiu alimentar cu anexele sale si sala de mese

camera pentru activitati de zi si primire vizitatori

Obligatoriu in componenta sectii vor intra urmatoarele spatii :

camera de spalare-decontaminare plosti si alte recipiente

spatiu de depozitare temporara rufe murdare si boxa de curatenie

depozit de lenjerie curata

Fiecare sectie clinica va avea cel putin 1 unitate de ingrijire destinata izolarii pacientilor cu risc infecto-contagios.

Magazii (diferite pentru materiale medico-sanitare, substanţe dezinfectante, lenjerie curată); în unele servicii: spaţii frigorifice pentru

păstrarea unor medicamente

Secretariat

3.Blocul operator  grupeaza specialitati  in functie de specificul activitatii in afara blocului operator

3.Blocul operator

grupeaza specialitati

in functie de specificul activitatii in afara blocului operator centralizat pot functiona sali de operatii pentru sectia obstetrica-ginecologie, oftalmologie, ORL, arsi, serviciu de urgenta

diverselor

toate

salile

de

operatii

necesare

blocul operator septic este separat de cel aseptic anexele cuprind: spalator-filtru pentru chirurgi, spalator pentru instrumentar prevazut cu ghiseu pentru transferul celor utilizate, spatiu de pregatire a bolnavului, spatiu

pregatire materiale, spatiu trezire pacienti, laborator pentru

investigatiile de urgenta, sala pentru aparate gipsate, spatiu pentru protocolul operator

Spatii functionale bloc operator  statie preparat apa sterila  centrala de ventilatie  statie

Spatii functionale bloc operator

statie preparat apa sterila

centrala de ventilatie

statie de acumulatori si camera tablou

electric

statie de sterilizare distincta de statia centrala de sterilizare

statie de acumulatori si camera tablou electric  statie de sterilizare distincta de statia centrala de
4. Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva  ATI centralizeaza cazurile critice deoarece dispune de

4. Sectia de Anestezie si Terapie

Intensiva

ATI centralizeaza cazurile critice deoarece dispune de aparatura medicala necesara monitorizarii functiilor vitale si interventiilor de stabilizare.

Circuitul interior al persoanelor este de tip inchis pe considerente de asepsie, dar si fata

de perturbarile externe tip zgomot, vizite

inoportune.

5. Statia de sterilizare centrala  cu circuit inchis pentru persoane , cu acces unic

5. Statia de sterilizare centrala

cu circuit inchis pentru persoane , cu acces unic

circuite separate pentru instrumentarul si materialele

nesterile de cele sterile cu urmatoarele compartimente:

-zona de activitate cu materiale nesterile , cu spatiu de primire ,depozitare temporara , sortare, prelucrare primara

-zona de sterilizare propriu-zisa

-zona de activitate cu materiale sterile ,cu stocare ,inscriptionare ,depozitare si predare

Sterilizarea se face in aparatura diferentiata in functie de agentul sterilizant

6.Laboratorul de analize medicale  Examinarea produselor biologice umane pentru stabilirea diagnosticului  Boxe ,

6.Laboratorul de analize medicale

Examinarea produselor biologice umane pentru stabilirea diagnosticului

Boxe , nise speciale in care operatiunile presupun degajare de noxe

Mediu de lucru aseptic

Protectie solara

Circuit inchis, accesul pacientilor sau personalului medical este permis numai in spatiile special amenajate , din compartimentul de recolta directa a produselor biologice si camera sau ghiseul d primire probe , respectiv ghiseul

pentru eliberare rezultate

Laborator de bacteriologie

Laborator de virusologie

Laboarator de microbiologie

Laboarator de biochimie, cu surse de apa potabila rece si calda , iluminat

electric si gaze

Legatura directa cu spitalul

5. Serviciul de radiodiagnostic  Utilizeaza razele ROENTGEN in scop vizualizarii structurilor anatomice  Aviz

5. Serviciul de radiodiagnostic

Utilizeaza razele ROENTGEN in scop vizualizarii structurilor anatomice

Aviz special de amplasare si functionare ,CNCAN ( Comisia Nationala pentru

Controlul Activitatii Nucleare, cu amplasare la nivelurile inferioare ale cladirii datorita incarcarii structurale mari date de greutatea aparaturii si elementelor constructive de ecranare (plumb,tencuieli baritate)

Legturi directe cu blocul operator, ATI, UPU,explorari functionale

Masuri de radioprotectie

Aparate de RX scopie , RX-grafie ,microradiografie ,CT

Camera de investigatie ,posturi de comanda si control, boxe de dezbracare , spatii tehnice,

Spatii de asteptare pacienti cu grupuri sanitare proprii

Spatiu pentru prelucrare si stocare filme radiologice (developare, triere,uscare, citire, depoziare)

6. Explorari functionale  Utilizare aparatura specializata de inalta tehnologie  Unitati grupate pe compartimente

6. Explorari functionale

Utilizare aparatura specializata de inalta

tehnologie

Unitati grupate pe compartimente si anume :

explorari cardio-respiratorii si cardio-vasculare

explorari ale functiei digestive

explorari ale sistemului nervos

explorari ale functiilor metabolice

explorari ale functiilor renale

-

-

-

-

-

-

explorari oftalmologice

7. Laboratorul de anatomie patologica si prosectura  Examene anatomo-patologice la pacientii decedati  Examene

7. Laboratorul de anatomie

patologica si prosectura

Examene anatomo-patologice la pacientii decedati

Examene ale tesuturilor prelevate de la pacientii vii ( biopsii, punctii)

Compartimente :

-prosectura ( prelucrare cadavre)

-laboaratoare de histopatologie, histochimie, citologie

Compartimentul de prosectura  - camera frigorifica boxata pentru depozitarea cadavrelor  - sala de

Compartimentul de prosectura

- camera frigorifica boxata pentru depozitarea cadavrelor

- sala de necropsie

-sala pentru pregatirea cadavrelor pentru predarea catre apartinatori

- spatiu pentru predare cadavre catre apartinatori, cu acces propriu catre exterior

- hol asteptare, cu grup sanitar propriu

Compartiment laboratoare  spatiu pentru prepararea probelor si pieselor anatomice  - spatiu pentru diverse

Compartiment laboratoare

spatiu pentru prepararea probelor si pieselor anatomice

- spatiu pentru diverse determinari histochimice , citologice

- camera microscopie si histoteca

- depozit sau spatiu de expunere piese anatomice

- boxe depozitare reactivi,chimicale

- anexe personal

8. Farmacia  Asigura primirea , depozitarea si controlul produselor farmaceutice fabricate industrial , prepararea

8. Farmacia

Asigura primirea , depozitarea si controlul produselor farmaceutice fabricate

industrial , prepararea

unor medicamente , portionarea si

reambalarea

medicmentelor conform prescriptiilor medicale

industrial , prepararea unor medicamente , portionarea si reambalarea medicmentelor conform prescriptiilor medicale
Compartimente:  - primire si depozitare medicamente  - preparare si prelucrare medicamente  -

Compartimente:

- primire si depozitare medicamente

- preparare si prelucrare medicamente

- eliberare medicamente

- anexe personal

Primirea produselor farmaceutice se face in camera de receptie unde se face si depozitarea provizore in vederea trierii si controlului. Accesul

se face direct din exterior si este prevazut cu rampa de descarcare.

Camerele de depozitare sunt separate pe tipuri de produse farmaceutice si anume :

Specialitati medicale ( medicamente,plante, ceaiui )

Chimicale grele, produse livrate in ambalaje mari , bidoane)

Chimicale usoare ( flacoane, sticle, pachete)

Produse inflamabiele( alcool, eter, acetona)

Materiale sterile

continuare  Medicamentele si produsele farmaceutice termolabile se pastreaza in frigidere. Intr-o incapere separata se

continuare

Medicamentele si produsele farmaceutice termolabile se

pastreaza in frigidere. Intr-o incapere separata se

depoziteaza ambalajele returnabile si a altor materiale necesare prelucrarii in farmacieprevazute cu spatiu de spalare.

Prepararea si prelucrarea medicamentelor conform

retetelor , respectiv prepararea formulelor magistrale ,

divizarea si reambalarea medicamentelor conditionate se face in camera denumita receptura oficina si-n laboratorul

anexat.

Spatiul pentru eliberarea medicamentelor este interfata farmaciei cu spitalul , locul unde accesul persoanelor din spital este interzis ; eliberarea se face printr-un ghiseu

9. Blocul alimentar (bucataria)  Receptie si depozitare alimente neprelucrate  Spatii prelucrari primare (

9. Blocul alimentar (bucataria)

Receptie si depozitare alimente neprelucrate

Spatii prelucrari primare ( separate pentru legume, carne, peste, pasari)

Spatii prelucrari finale

Spatiu pentru depozitarea alimentelor pentru o zi

Oficiu de distributie

Anexe personal

prelucrari finale  Spatiu pentru depozitarea alimentelor pentru o zi  Oficiu de distributie  Anexe
continuare  Bucataria are circuit inchis, cu acces direct din exterior pentru aprovizionare si evacuare

continuare

Bucataria are circuit inchis, cu acces direct din exterior pentru aprovizionare si evacuare deseuri menajere.Interfata

cu spitalul este asigurata de oficil de distributie in care are acces personalul de ingrijire din sectiile medicale , precum si cel de deservire.

Livrarea

intreaga

sectie , incalzirea si portionarea facandu-se in oficiile

alimentare , unde se spala si carucioarele de transport

se pastreazqa vesela si

alimentelor

preparate

face

se

pentru

Hrana bolnavilor se elibereaza la aproximativ 30 min de la preparare, cu interzicerea pastrarii alimentelor preparate de la o masa la alta.

10. Spalatoria  Serviciu unic pe spital  Circuite separate pentru lenjerie murdara si curata

10. Spalatoria

Serviciu unic pe spital

Circuite separate pentru lenjerie murdara si curata

Separea sarjelor de rufe pe categorii de provenienta

Camera primire si triere rufe murdare

Spatiu pentru dezinfectie

Spalatoria propriu-zisa

Spatiu pentru uscatorie si calcatorie

Incapere reparare rufe

Depozit rufe curate, pe sectii

Camera de eliberare rufe curate

Alte servicii  Laborator de medicină experimentală (spaţiul destinat cazării animalelor de laborator va fi

Alte servicii

Laborator de medicină experimentală (spaţiul

destinat cazării animalelor de laborator va fi dotat conform cerinţelor fiziologice ale fiecărei specii; disecţia animalelor de laborator se face în spaţii

special amenajate)

Săli de curs, vestiare studenţi

Serviciul informaţii

Serv. relaţii cu presa

* Organizarea activităţii în dispensare medicale  * Dispensarul medical de întreprindere  Asigură asistenţa

*Organizarea activităţii în

dispensare medicale

*Dispensarul medical de întreprindere

Asigură asistenţa medicală preventivă şi curativă la locul de muncă, în timpul muncii

*Dispensarul medical şcolar

Asigură asistenţa medicală preventivă şi curativă la locul şi în timpul procesului de învăţământ

*Dispensarul medical teritorial- Asistenta medicala primara

*CMI Cabinet Medical Individual  = Unităţi sanitare teritoriale care asigură asistenţa medicală a populaţiei

*CMI Cabinet Medical Individual

= Unităţi sanitare teritoriale care asigură asistenţa

medicală a populaţiei de pe teritoriul lor

Cuprinde:

- sală de aşteptare

- cabinete de consultaţii

- eventual servicii de diagnostic, farmacie

- punct de tratament

- eventual: staţionar

- punct de sterilizare; spaţiu pentru depozitarea deşeurilor

continuare  Cabinetul de medicină de familie poate desfăşura următoarele activităţi:  a) intervenţii de

continuare

Cabinetul de medicină de familie poate desfăşura următoarele

activităţi:

a) intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale;

b) activităţi de medicină preventivă;

c) activităţi medicale curative;

d) activităţi de îngrijire la domiciliu;

e) activităţi de îngrijiri paliative;

f) activităţi de consiliere;

g) alte activităţi medicale, în conformitate cu atestatele de studii complementare;

h) activităţi de învăţământ în specialitatea medicină de familie, în

cabinetele medicilor instructori formatori;

i) activităţi de cercetare ştiinţifică;