Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ:COLEGIUL TEHNIC DE CÃI FERATE ,,UNIREA’’ PAŞCANI

Profilul:Servicii
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/ ECONOMIC Avizat,
Calificarea profesională: Economic/Tehnician în activitati economice Director
Modulul: M V CDL: Initierea si derularea activitatilor firmei
Nr de ore/an: 66
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T:1 LT:1 IP:
Clasa:clasa a XI-a A
Profesor: Iosub Maria Avizat ,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN.: 3500/29.03.2018 Sef. catedra

PLANIFICARE ANUALÃ
An scolar 2018-2019
Nr. Conţinuturile invatraii Unitatea de rezultate ale invatarii Nr. ore Saptamana
crt. T L
(0) Cunostințe Abilitați Atitudini

1. Procesul de infiintare si functionare 7.1.6 7.2.3 7.3.2 5 5 S1-S5


7.1.7 7.2.4 7.3.3
al intreprinderii
7.1.8 7.2.5 7.3.4
7.1.9 7.3.5
2. Managementul resurselor umane 7.1.10 7.2.6 7.3.6 3 3 S6-S9
7.1.11 7.2.7 7.3.7
7.2.8
7.2.9
3. Procesul de planificare si evaluare in 7.1.12 7.2.10 7.3.8 3 3 S10-S12
7.1.13 7.2.11 7.3.9
intreprindere
7.2.12
4. Identitatea vizuala a intreprinderii 7.1.14 7.2.13 7.3.10 3 3 S13-S15
5. Conceptul de firma de exercitiu 7.1.1 7.2.1 7.3.1 4 4 S17-S21
7.1.2

1
7.1.3
7.1.4
7.1.5
6. Infiintarea unei firme de exercitiu 7.1.6 7.2.3 7.3.2 4 4 S22-S25
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7. Managementul resurselor umane in 7.1.10 7.2.6 7.3.6 4 4 S26-S29
firma de exercitiu 7.1.11 7.2.7 7.3.7
7.2.8
7.2.9
8. Planificarea activitatii in firma de 7.1.12 7.2.10 7.3.8 2 2 S30-S31
exercitiu 7.1.13 7.2.11 7.3.9
7.2.12
9. Planul de afaceri 7.1.12 7.2.10 7.3.8 2 2 S31-S33
7.1.13 7.2.11 7.3.9
7.2.12
10. Recapitulare anuala 1 1 S35
11. TOTAL 33 33

Intocmit,
Observatie prof. Iosub Maria
 Modulul se desfăşoară pe parcursul a 33de săptămâni.
 In saptamana 32 -27 -31 mai – programul ”Scoala altfel”.
 In saptamanile 18,19-elevii sunt in practica comasata

2
3