Sunteți pe pagina 1din 19

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE MARKETING

Analiza strategică a turismului balnear


România-Austria

BUCUREȘTI
2019

1
Cuprins
Aspecte generale .......................................................................................................................................... 3
1. Prezentare ............................................................................................................................................ 4
1.1. Băile Herculane ........................................................................................................................... 4
1.2. Rogner Bad Blumau ((Hundertwasser) .................................................................................... 5
2. Analiză strategică ................................................................................................................................ 6
MISIUNE ................................................................................................................................................. 6
VIZIUNE ................................................................................................................................................. 6
VALORI .................................................................................................................................................. 7
OBIECTIVE DE MARKETING ........................................................................................................... 8
FORME DE TURISM ............................................................................................................................ 9
PIEȚE ȚINTĂ (CONSUMATORUL) ................................................................................................ 10
MIXUL DE MARKETING .................................................................................................................. 11
ANALIZA SWOT – BĂILE HERCULANE ...................................................................................... 16
ANALIZA SWOT – ROGNER BAD BLUMAU................................................................................ 17
Concluzii .................................................................................................................................................... 18
Bibliografie ................................................................................................................................................ 19

2
Aspecte generale

Activitatea turistică este bine susținută de un valoros potențial turistic – natural antropic –
diferențiat de la țară la țară, în funcție de care sunt organizate diferite tipuri de turism. Mai
cunoscute în practică turismului mondial sunt: turismul balnear maritim, cu o largă dezvoltare în
teritoriu, practicat pentru cură heliotermă sau climaterică sau având alte motivații terapeutice;
turismul montan și de sporturi de iarnă, practicat pe arie largă pentru drumeție, cură climaterică
și practicarea sporturilor de iarnă; turismul de cură balneară, prin care se valorifica însușirile
terapeutice ale unor factori naturali (izvoare termal și minerale, nămoluri, aer ionizat); turismul
cultural, organizat pentru vizitarea monumentelor de artă, cultură și a altor realizări ale activități
umane; turismul comercial expozițional, a cărui practicare este ocazionată de mari manifestări de
profil (târguri, expoziții), care atrag numeroși vizitatori; turismul festivalier; turismul sportiv.
În sens larg, turismul reprezintă o serie de activități, de tehnici ocazionate de călătoriile și
sejururile de agrement. Denumit în mai multe feluri, turismul de sănătate, turismul balnear
reprezintă de fapt deplasarea unor persoane de difente sexe, vârste şi profesii în stațiuni balneare
pentru îngrijirea sănătății, odihnă și cure de substanțe balneare naturale (ape minerale, nămoluri
etc.)
Medicină balneară capătă pe zi ce trece noi valențe, paralel cu dezvoltarea social-
economică și cu creșterea și modernizarea bazei materiale pentru curele în stațiunile balneo-
climaterice.
Resursele balneoturistice reprezintă componente determinante ale ofertei balneare,
caracteristicile lor cantitative și calitative, determinând modul și nivelul de organizare și
amenajare ale structurilor necesare valorificării lor.
Turismul balnear are numeroase valențe medicale, profilactice, de recuperare dar şi un
potențial economic major. Aspectul acesta reiese atât din activitatea specifică de turism,
generatoare de capital, cât și că generator de economii importante în cadrul bugetului social.
Având în vedere necesitatea dezvoltării acestui segment de turism – turismul de sănătate,
cât și gradul avansat de uzură al societăților balneare, se impun în mod stringent și obligatoriu,
investiţiile că unic mod de redresare atât din punct de vedere al bazei materiale, cât și a
tratamentului balnear.

3
Analiza strategică a turismului balnear (România-Austria)
1. Prezentare
1.1. Băile Herculane

Staţiunea Băile-Herculane este una dintre cele mai vechi staţiuni balneare ale lumii, cu o
vechime atestată documentar de peste 1848 de ani, datând din vremea romanilor, când purta numele de
"La apele sacre ale lui Hercule" (atestată documentar ca staţiune în anul 153 e. n.), cunoscută pentru
efectele terapeutice ale apelor sale termale, sulfuroase, cu sodiu, calciu, magneziu, oligotermale, uşor
radioactive, bune atât pentru cura internă cât şi externă.

Oraşul este situat în sud-vestul României (Judeţul Caraş-Severin), pe Valea Cernei, între Munţii
Mehedinţi, în est şi Munţii Cernei , în vest şi 41 km nord-vest de Municipiul Drobeta -Turnu Severin
(resedinţa Judeţului Mehedinti), la intersecţia paralelelor 45° N cu meridianul 23° E . Ea este integrată în
Parcul Naţional Valea Cernei-Domogled, situată pe valea Cernei, la o altidudine de 160 m, pe aceiaşi
paralelă cu Nisa şi Veneţia, îi conferă un climat agreabil, cu influenţe mediteraneene , specific
depresiunilor intramontane.

4
1.2. Rogner Bad Blumau ((Hundertwasser)

Un resort wellness & spa din estul Austriei, în landul Styria, la granița cu Ungaria,
Rogner Bad Blumau este amplasat într-un cadru rural-natural de dealuri și păduri, la o anumită
distanță de micutul orășel balnear Bad Blumau.

Acoperişuri înverzite, forme rotunde, faţade multicolore şi cupole aurii sunt


caracteristicile unui ansamblu neobişnuit de case în care există o suită de hoteluri şi apartamente.
Cu acest minunat ansamblu de case sculptate alături de fantastica amenajare a complexului
termelor, arhitectul Friedensreich Hundertwasser a pus bazele unei opere de artă care va evolua
permanent. La a treisprezecea aniversare a Băilor Blumau a fost dezvelită sculptura Zeiţei
Apelor, realizată din elemente de oţel galvanizat reprezentând corpul şi mâinile umplute apoi cu
patruzeci de metri cubi de pământ. Ele reprezintă acum solul hrănitor ideal pentru mii de plante.

Desi arhitectura este complexa si pretentioasa, toate echipamentele si infrastructurile sunt


astfel amenajate si legate cu elementele naturale (pajiste, copaci, apa) incat accesibilitatea starii
de bine si confort sa fie maxima.

5
2. Analiză strategică
Băile Herculane-România Rogner Bad Blumau-Austria
MISIUNE
Stațiunea balneo-climaterică are rolul Utilizarea resurselor geo-termale (apă
de a ajuta oamenii, prin numeroase
minerală din foraje încalzită prin tehnologii
tratamente terapeutice, în procesul de
vindecare a diferitelor probleme precum: inovative care produc pe lângă căldură și
electricitate și dioxid de carbon) propune sejururi
 reumatism,
 spondiloză, complete de wellness și refacere holistică corp &
 dureriarticulare post traumatice,
spirit
 artroză,
 pareze, paralizii, Rogner Bad Blumau are un limbaj
 bolirespiratoriişicardiovasculare,
arhitectural special (Hundertwasser) bazat pe o
 afecţiunioculare
 reumatism concepție puternic ecologică de simbioza între
 diabetzaharat
spațiul construit și natură, complexul utilizeaza
 bolidermatologice
 tulburări endocrine cadrul natural pentru a propune o atmosfera
 ameliorarea durerilor de cap şi a
confortabilă, lipsită de griji prin simplitate și
insomniilor etc.
liniște rustică. Intreaga paletă de servicii de spa,
Mai mult, această destinație
cazare și agrement concură spre a crea cadrul
tursitică oferă turiștilor posibilitatea de
a admira peisaje superbe, oferind cadrul spiritual și fizic al relaxării și bunăstării în spațiul
propice relaxării.
natural al unei Austrii imemoriale în care luxul
poate fi simplitate și starea de bine și armonie
interioară e ușor accesibilă, printr-o simplă
schimbare de perspectivă și filozofie de viață.
Înțelegerea „propunerii„ filozofie a resortului e
totul. Serviciile sunt doar pentru a facilita această
schimbare de optică.
.

VIZIUNE
Viziunea acestei destinații poate fi Viziunea acestei destinații este aceea de a-și
realizată din două puncte de vedere total menține sau chiar îmbunătăți statutul de destinație
diferite. În primul rând, din exterior se turistică de calitate și să realizeze o dezvoltare
poate vedea că viitorul nu este tocmai unul durabilă din punct de vedere al sectorului turistic,
favorabil, turismul trecând deja de faza de într-un ritm de dezvoltare superior altor destinații
maturitate, intrând treptat în faza de declin. turistice din zonă.

6
Pe de altă parte, oamenii implicați în Totodată se urmărește creșterea numărului de
dezvoltarea și promovarea acestei stațiuni turiști și diversificarea ofertelor.
balneoclimaterice urmăresc îmbunătățirea În vederea creării unei experiențe unice se vor
și conslidarea locului, începându-se deja implementa noi pachete de activități fizice în apele
procesele de reabilitare. Pe viitor, piscinele termale. Durata acestora va fi de aproximativ 30-
vor avea un aspect mai modern, apa termală 40 de minute, aceasta reprezentând echivalentul a
va trece prin noi conducte, se va mări 2 ore de sport intensiv:
capacitatea tratării turiștilor prin mărirea  ThermaGym(curs complet de Aquagym în
locurilor de tratament. Astfel, aspectul de apă termală pentru bunafuncționare a
ansamblu al destinației va fi îmbunătățit, articulațiilor)
urmărindu-se creșterea numărului de turiști.  ThermaBike
Mai mult, pe viitor se va încerca asigurarea  ThermaThlon(15 minute de înot, 15 minute
unui nivel maxim de expunere pentru de Aquabike și 15 minute de alergat)
regiunea Băile Herculane și pentru
avantajele sale turistice, dezvoltarea unor
materiale colaterale de calitate care să
proiecteze o imagine pozitivă turismului în
această regiune, precum și crearea unui
website destinat turismului menit a
funcționa ca o agendă de călătorie online și
ca ghid de turism pentru călători.
Arta stradală, arhitectura, muzica și filmul
sunt alte elementele prin care se încearcă
revitalizarea stațiunii Băile Herculane, în
cadrul unui proiect finanțat de
Administrația Fondului Cultural Național.
Asociația Culturală pentru Intervenție
Artistică (ACIA) a accesat un proiect
pentru a veni în ajutorul perlei de altădată
numită stațiunea Băile Herculane. Proiectul
se numește „Băile Culturale Herculane” și
beneficiază de un buget de 77.260 de lei
din partea Administrației Fondului Cultural
Național.
VALORI
Băile Herculane au o istorie de În ceea ce privește Rogner Bad Blumau
aproape două mii de ani. Fiind aşezată pe valorile se identifică cu filozofia resortului, și
frumoasa Vale a Cernei, stațiunea are o anume: constiinta – fiecare e constient de propria
poziţie pitorească şi se află la o altitudine responsabilitate, onestitate – onestitate si respect
de 160 m, pe aceeaşi paralelă a Globului fata de orice seaman fiinta umana, cu bucurie - cei
Pământesc cu Nisa şi Veneţia. care lucreaza cu bucurie si placere sunt motivati,
Încă din secolul al 18-lea începe obtin rezultate mai bune si au succes
modernizarea Băilor Herculane, s-au Rogner Bad Blumau este atat casa
construit edificii care sunt şi astăzi, iar cei vizitatorilor, cat si a personalului, personalul
ce vizitau şi-au spus impresiile, rămase în lucreaza ca o adevarata echipa, relaxarea este
memoria timpului cum ar fi aceea centrala pentru toti, arta si viata in armonie cu

7
exprimată de împăratul Austriei care a natura sunt esentiale, viata simpla si usoara.
spus: „este cea mai frumoasă staţiune de pe Serviciile oferite sunt organizate și
continent”. prezentate simplu în : “dormit, îmbăiat, simțit,
Potenţialul antropic al staţiunii este mâncat”. Toate participă la bunăstarea generală și
reprezentat de vestigiile arheologice şi la armonie cu natura. Categoria “îmbăiat”
monumentele istorice, prin obiective corespunde categoriei acvatice a piscinelor
turistice de un interes deosebit, si anume: balneare și termale din alte resorturi spa. Categoria
ruinele staţiunii termale, băi, statuia lui “simțit” include toate procedurile și îngrijirile
Hercules din 1847, podul de piatră de pe corporale și sprirituale cu o abordare holistică.
râul Cerna din centrul istoric al staţiunii, Inspirate din filozofia și practica milenară indiană
Biserica Catolică 1838, Biserica Ortodoxa (ayurvedica) ele includ și proceduri moderne de tip
din secolul al XIX-lea, clădirea Cazinoului estetic care sunt însă astfel prezentate încât să
din 1862. Mai mult, există numeroase integreze filozofia centrală “trup & suflet”
hoteluri și pensiuni ce oferă clienților (niciodată trupul nu poate fi tratat fără suflet și
sejurul de care au nevoie. invers).
Potenţialul natural se referă la Ceea ce este impresionant, pe lângă facilitățile de
ansamblul elementelor de relief, climă, relaxare, de spa-uri, de băi, este faptul că
vegetaţie, flora şi fauna care este extrem de ingredientele preparatelor culinare provin din
bogat si diversificat. Băile Herculane este fermele rurale locale, de la pâine făcute în cuptor
parte integrantă a zonei turistice Valea la unt de casă, de la gemuri la brânzeturi, legume
Cernei. Există numeroase peșteri, cea mai și fructe. Totul este cultivat, crescut și preparat
vizitată fiind Grota Haiducilor. În acolo. Deci ar putea fi considerat un complex
vecinătatea staţiunii se găsesc alte patru agroturistic, chiar dacă atunci când spui asta te-ai
peşteri fierbinţi în care temperatura aerului aștepta la ceva cu aspect rustic.
are valori de 25-30 °C fenomen unic în ţară Proprietarul Robert Roger este de principiul
şi extrem de rar în lume. De asemenea, în că fiecare loc turistic trebuie gândit și adaptat
zonă se pot întâlni diferite animale precum contextului în care se află, de la arhitectură la
urși, capre negre, mistreți, râsul, jderul, mâncare. El a dezvoltat mai multe obiecte
ariciul, diferite specii de păsări etc. turistice, iar parteneriatul cu artiștii este pentru el
Localnicii sunt primitori, dornici să important. Totul este colorat, funcțional,
ofere din cunoștințele lor turiștilor. În confortabil, dar cu respect față de natură și cu
general, îi putem întâlni pe străzile implicarea comunității locale, adică a țăranilor de
principale ale stațiunii, comercializând la care sunt achiziționate toate cele necesare pentru
diferite lucruri, precum suveniruri, creme complexul turistic.
speciale pentru diferite probleme etc.

OBIECTIVE DE MARKETING
Obiective strategice de marketing și Obiective strategice de marketing și obictivele
obictivele specific acestora: specific acestora:
1. Natura și comunitatea: Imbunătățirea 1. Asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului
calității vieții și valorificarea atentă a într-o manieră în care bogățiile sale de mediu,
resurselor naturale și antropice culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură
Obiective specific: apreciate în prezent şi păstrate pentru generațiile
 Conectarea orașului la rețeaua de viitoare
transport, de comunicare și la rute 2. Generarea unor campanii de promovare adresate
turistice terestre și fluviale potențialilor clienți din țările Europei de Est aflate

8
 Reducerea disparităților teritoriale întru-un stadiu matur de dezvoltare, de exemplu:
privind accesul cetățenilor la Polonia și Ungaria, dar și în curs de dezvoltare:
utilități și servicii de calitate România, Bulgaria.

2. Turism în mitologia orașului Băile


Herculane: Conservarea și valorificarea
patrimoniului natural și construit pentru
dezvoltarea turismului balnear
Obiective specifice:
 Promovarea unei infrastructuri
urbane specifice, bazată pe
tehnologie și cultură ECO,
valorificând avantajele amplasării
regionale și a resurselor naturale
 Valorificarea și promovarea Băilor
Herculane în rețeaua europeană a
stațiunilor balneare

3. Cetățenii și administrația: Intărirea


administrației publice locale și a participării
cetățenilor la luarea deciziei
Obiective specifice:
 Imbunătățirea managementului şi a
culturii organizaționale la nivelul
administrării orașului
 Dezvoltarea unui parteneriat de
cooperare teritorială

FORME DE TURISM
Principala formă de turism din zonă Printre formele de turism identificare se numără
este turismul balnear, datorită calităților în primul rând turismul balneo-climateric care
multiple ale izvoarelor de la Băile include turismul balneo-medical si turismul de
Herculane și bazelor moderne de cazare și odihnă și relaxare.
tratament. Alte forme de turism:
Alte forme de turism: - turismului cultural: arhitectura clădirilor te
- turismul balneo-medical: particularitate duce cu gandul la o poveste de basm, te indeamnă
a turismului de odihnă să treci pragul fiecărei case. Podurile sunt realizate
- turismului cultural: datorită într-un stil cât mai natural, fiind acoperite de iarbă.
potenţialului patrimonial istoric, natural,
cultural, istoric, zona turistică Băile
Herculane poate fi încadrată cu success şi
pe piaţa turismului cultural: statuia lui
Hercules din 1847, podul de piatră de pe
râul Cerna din centrul istoric al stațiunii,
Biserica Catolica 1838, Biserica Ortodoxa

9
din secolul al XIX-lea, clădirea Cazinoului
din 1862
- turismul montan: în suprafața județului
predomină relieful montan, care are o
pondere de 65,4 % față de celelalte forme
de relief. În general munții sunt împăduriți,
oferind oaspeților un cadru natural de o
frumusețe unică.
- turismul de tranzit: favorizat de
magistralele rutiere și feroviare.

PIEȚE ȚINTĂ (CONSUMATORUL)


Turismul balnear nu se adresează numai celor cu probleme medicale, ci și celor care vor să
se relaxeze, să-și regăsească vitalitatea și o bună condiție fizică, mentală și spirituală.
În funcţie de caracteristicile şi Rogner Bad Blumau se încadrează în principal
obiectivele urmărite Băile Herculane se în categoria pieţei turismului de odihnă şi
încadrează perfect în categoria pieţei recreere. De asemenea stațiunea face parte din
turismului de odihnă şi recreere care piaţa turismului balneo-medical care
cuprinde o mare parte a acţiunilor de particularizează turismul de odihnă.
turism, menite a avea un efect relaxant, de Publicul țintă este alcătuit din următoarele
destindere, de ieşire din cotidian. Turismul categorii de persoane:
de odihnă poate fi considerat cel practicat  turiști din toata Europa și nu numai dornici
în concediul anual, mai puţin dinamic, de o vacanță relaxantă
pentru o relaxare fizică şi intelectuală, iar  persoane de vârsta a treia, cu probleme de
turismul de recreere cel realizat în sejururi sănătate
relativ scurte ( în week-end, în zona  persoane preocupate în prevenirea bolilor
periurbană sau de proximitate, agroturism  persoane care vor să practice cura de
etc.) cu o mobilitate accentuată. combatere a stresului, cura de slabire, etc.
Fără doar şi poate, zona turistică Băile  oameni de afaceri care vor să combine
Herculane face parte din piaţa turismului întâlnirile de afaceri ce se pot organiza în
balneo-medical care particularizează sălile de conferință ale hotelului cu
turismul de odihnă, într-o măsură mijloacele de relaxare oferite
apreciabilă, cuprinzând cure profilactice,
cure active, post-traumatice şi de
convalescenţă, de întreţinere, pentru toate
vârstele cuprinse între 10 si 85 ani, cu
precădere pentru vârsta a treia. I se asociază
odihna şi agrementul dirijat, specific
afecţiunilor tratate şi se desfasoară tot
timpul anului, în sejururi medii şi lungi,
sub directa supraveghere a personalului
medical.
Piaţa agenţilori de turism - este formată
din persoanele care achiziţionează produse
turistice
Piaţa destinaţiei turistice Băile Herculane

10
– este formată din vizitatorii acestui oraş,
de către cei care iubesc sporturile de iarna,
monumentele arhitecturale, persoanele
active şi pline de energie. Anual Băile
Herculane este vizitată de circa 130000 de
turişti.
Piaţa produsului – numărul potenţialilor
cumpărători ai sejurului cu destinaţia
Herculane este de 500 turişti.

Publicul țintă este alcătuit din următoarele


categorii de persoane:
 persoane de vârsta a treia, cu
probleme de sănătate
 persoane preocupate în prevenirea
bolilor
 persoane care vor să practice cura
de combatere a stresului, cura de
slabire, etc.
 oameni de afaceri care vor să
combine întâlnirile de afaceri ce se
pot organiza în sălile de conferință
ale hotelului cu mijloacele de
relaxare oferite
 turiști străini, care pe lângă turismul
balnear practicat în ministațiune,
datorită apropierii de București și
chiar de Valea Prahovei, pot
combina această formă de turism cu
celelalte: cultural, religios, montan
Astfel piaţa ţintă o reprezintă, în special
bătrânii (pensionarii) – oamenii bolnavi,
care au nevoie de tratament şi în general,
adulţii, cei dornici de relaxare şi sănătate.

MIXUL DE MARKETING

A. Produsul
Produsul turistic are următoarele elemente:
 punctele de atracţie de la destinaţie;
 facilităţile şi serviciile existente la destinaţie;
 accesibilitatea destinaţiei;
 imaginea şi percepţia destinaţiei

11
 Printre punctele de atracție de la  Printre punctele de atracție de la
destinație se numără: destinație se numără:
a) Patrimoniul natural: a) Cei veniţi la cură pot frecventa biblioteca,
- Staţiunea este integrată în Parcul cu săli de lectură, sălile de jocuri, biliard,
Naţional Valea Cernei-Domogled sau vizionări de spectacole de teatru şi
- În împrejurimile staţiunii Băile revistă.
Herculane sunt cunoscute 16 b) Amatorii de sport au la dispoziţie terenuri
unde pot practica volei, fotbal, tenis de
izvoare cu apă termominerală,
câmp sau pot folosi ştrandurile termale,
înşirate de-a lungul Cernei pe o
piscinele sau sauna.
lungime de aproape 4 km. Izvoarele
c) Complexul prorpiu-zis, ce transpune
au radioactivitate ridicată şi sunt clientul într-o altă lume, oferind:
comparabile prin valoare cu cele de → Acces Vulkania – lac curativ
la Vichy şi Mont Dore → 14 piscine diferite în interior și în
b) Patrimoniu istoric: clădirile vechi și exterior
istoria din spatele acestora → Piscină cu valuri
c) Patrimoniul arhitectural: → Saună
Descoperirile arheologice, temple, → Dușuri
statui, monede, vase, obiecte de → Diferite ritualuri
podoabă şi ornament vestimentar, → Cameră de fitness
monumente de arhitectură care → Prosoape de baie
→ Băi
formează complexul balnear din
→ Cameră de liniște
sec.XVIII-XIX,
d) Evenimente: “Festivalul
Internaţional de Folclor Hercules”;
“Festivalul Rachiei “din Banat,
“Nigeea” la Bani; “Balul
Strugurilor”; “Congresul
spiritualităţii româneşti”.
e) Patrimoniul cultural: muzeul
organizat în “sala de argint” a
Cazinoului Băilor, : Biblioteca
Staţiunii, Casa de Cultură, Teatrul
de Vară, Festivalul Hercules
f) Activităţi recreaţionale
Turiştii au la dispoziţie trasee turistice în
împrejurimi sau pe cărările montane
marcate din apropiere :
→ Cascada Cernei - Şapte
Izvoare - Piscina Olimpica
cu apă termală;

12
→ Pecinisca - Cheile Peciniscai
- Valea Feregari - Cheile
Şoimului (marcaj: cruce
galbenă, 3 1/2 - 4 ore); etc.

 Facilităţile şi serviciile existente la  Facilităţile şi serviciile existente la


destinaţie destinaţie
a) Spaţii de cazare: Staţiunea dispune a) Spați de cazare: Staţiunea nu dispune de
de locuri de cazare în marile şi foarte multe locuri de cazare, având în jur
modernele hoteluri sanatorial- de 37 de spații de cazare, incluzând 5
balneare (peste 4000 de locuri în hoteluri și 32 de pensiuni.
hoteluri clasificate), moteluri, b) Magazine de unde se pot achiziționa
pensiuni turistice, vile, camere la produse pentru relaxare
localnici într-un cadru agreabil, de c) Restaurante și terase
asemenea camping în interiorul sau
exteriorul orasului
Categoria Capacitate Staţiunea"Băile
de cazare
Herculane"

2** 410 locuri Hotel " Afrodita"

2** 373 locuri Hotel "Apollo"

2** 112 locuri Hotel" Cerna"

2** 1070 locuri Hotel "Dacia"

2** 100 locuri Hotel "Decebal"

2** 410 locuri Hotel " Diana"

2** 263 locuri Hotel "


Domogled"

2** 520 locuri Hotel "


Hercules"

2** 406 locuri Hotel " Minerva"

2** 308 locuri Hotel "Roman"

2** 2217 locuri Vile, popasuri


turistice

13
4** 410 locuri Hotel
"Ferdinand"

- 6599 locuri Total + altele

b) Servicii de alimentaţie publică;


c) Servicii de trasnsport şi aferente
d) Centre comerciale /magazine
e) Alte servicii: dispensar medical și
poliție, Poşta, Policlinica balneară,
Staţia PECO
 Acesibilitatea destinaţiei  Acesibilitatea destinaţiei
Căi de Acces a) Din orice zona a Austieri se poate ajunge
a) Acces rutier - Bucureşti – D.N. 6 cu trenul companiei OBB
(E70);
b) Acces feroviar - calea ferată
internaţională Bucureşti – Timişoara –
Budapesta;
c) Acces fluvial - fie dinspre est :
Sulina – Galaţi – Drobeta Turnu
Severin – Orşova, fie dinspre vest :
Viena – Budapesta – Belgrad – Orşova (exemplu: Viena – Bad Blumau 2h 30)
d) Acces aerian - aeroporturile cele b) Cel mai apropiat aeroport este cel din Graz
mai apropiate se afla la Caransebeş
(80km) şi Timişoara(170km) (aeroport
internaţional)

 Imaginea și percepția destinației  Imaginea și percepția destinației

Atitudiniile, percepţiile şi imaginile au un Atitudiniile, percepţiile şi imaginile au un


rol important în influenţarea rol important în influenţarea comportamentului
comportamentului turistului. Imaginea unei turistului.
destinaţii nu este bazată în mod necesar pe Turiștii care au vizitat deja locul consideră
experienţe anterioare. De exemplu, o această destinație drept un feerică, o oază de
persoană care n-a fost niciodată la Băile liniște. Este printre puținele locuri din lume
Herculane are cu siguranţă o imagne căruia nu i se atribuie niciun punct minus
mentală a staţiunii şi probabil că a decis pentru serviciile oferite.
deja, pe baza acestei imagini, dacă se simte
atrasă de această staţiune sau dimpotrivă.
Credem că imaginea generală a clienţilor
cu privire la staţiunea Băile Herculane este
una pozitivă datorită frumuseţilor naturale
de care dispune cât şi de ospitalitatea
oamenilor.
14
B. PREȚUL
Pentru serviciile turistice prețul este influiențat de următorii factori: variabile mixului de
marketing, obiectivele politicii de preţ, percepţiile consumatorilor, costurile de producţie,
concurenţa şi reglementările legale.
Strategia de preţ se va adapta la pachetul turistic cumpărat. În funcţie de pachetele cumpărate se
vor practica anumite reduceri de preţ la combinaţii ale produselor turistice parţiale care sunt mai
costisitoare astfel încât pachetul să devină mai avantajos decăt unul mai puţin complex şi mai
ieftin.
 În ceea ce privește prețul pentru a  Prețul pentru o noapte de cazare în acest
beneficia de serviciile oferite în loc minunat pornește de la 300lei/ noapte
această stațiune, un pachet arată în (în hotelurile din apropierea complexului)
felu următor: Hotelul Ferdinand***  Prețul pentru o noapte de cazare chiar în
va sta la dispozitie cu oferta Hai la hotelul complexului Rogner Bad Blumau
Bai ! PACHETUL INCLUDE: de 4 stele, pornește de la 1400lei, cu mic
Cazare: 6 nopti cazare in camera dejun inclus, fara tratamente
dubla; Masa: Pensiune Completa –  Prețul de intrare în complexul balneo
meniu fix; Tratament: 10 proceduri climateric este de 45euro / persoana
tratament pentru toata perioada,
cate 2 proceduri / zi (preț1220)
C. PROMOVARE
Stațiunea Băile Herculane este Complexul Rogner Bad Blumau este
promovată de agenţiile de turism, care promovat tot prin intermediul agenţiilor de turism,
includ staţiunea în pachetele de turism care includ staţiunea în pachetele de turism
balnear. balnear.
Mai mult, stațiunea este promovată și De asemenea, complexul beneficiază și de
prin intermediul turiștilor care au vizitat promovarea cu ajutorul site-ului personalizat:
deja locul și care o recomandă drept cel mai https://www.blumau.com/de.html
bun loc în care te poți relaxa și vindeca în Promovarea “din gura în gură” funcționează
același timp. și în acest caz, dat fiind faptul că toți turiștii pleacă
fericiți și mulțumiți.
D. PLASAMENT
Oraşul este situat în sud-vestul României Situat în estul Austriei, în landul Styria, la granița
(Judeţul Caraş-Severin), pe Valea Cernei, cu Ungaria, Rogner Bad Blumau este amplasat
între Munţii Mehedinţi, în est şi Munţii într-un cadru rural-natural de dealuri și păduri.
Cernei , în vest şi 41 km nord-vest de
Municipiul Drobeta -Turnu Severin
(resedinţa Judeţului Mehedinti).
E. PERSONAL
Ambele stațiuni se bucură de existența unui personal competent, instruit și educat.
Stațiunea prezintă însă o excepție de la cele
prezentate mai sus. Astfel, se confruntă cu
handicapuri de ordin mai general, ca de
exemplu: i. depopularea zonei; ii. număr mic
de specialişti cu studii superioare; iii. număr
mic de muncitori calificaţi în domeniile de vârf;
iv. populaţie îmbătrânită.

15
F. PROCES
Procesul cuprinde toate elementele ce duc la oferirea serviciului propriu-zis: achiziția
pachetelor de tratament, achiziția biletului de intrare in complex/bază de tratament,
achiziția camerei de hotel etc. Procesul pentru ambele destinații este similar, urmarindu-
se aceiași pași.
G. PROBA (DOVADA FIZICĂ)
 Logo  Logo-ul

 Uniforma angajaților
 Bazinele cu apă termală  Bazinele, piscinele cu apă termală
 Izvoarele de apă termală  Terasele de recreere
 Uniforma angajaților  Șezlongurile
 Hotelurile, camere de hotel  Complexul hotelier
ANALIZA SWOT – BĂILE HERCULANE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Aerul este ozonat ca la munte și puternic  Lipsa marketingului și promovării
ionizat ca la mare. regionale
 Acces facil – multe căi de transport  Lipsa unui site prin care turiștii se pot
 Izvoarele cu apă fierbinte, cu numeroase informa cu privire la serviciile oferite
proprietăți curative  Lipsa unei aplicații smart care să faciliteze
 Cea mai veche stațiune balneo-climaterică achiția unor pachete de tratament
din România  Forta de munca insuficienta
 Servicii de calitate atestată  Unități hoteliere învechite
 Forță de muncă calificată  Statiuni care depind aproape in intregime
de sistemul biletelor de tratament si nu
reusesc sa investeasca in renovarea
infrastructurii si crearea de noi produse
balneare
 Slaba competitivitate a produselor
turistice balneare la export (putini straini
in statiuni)
 Sezonalitate extrem de dezechilibrata :
sezon de doar 2-3 luni in perioada
estivala, margini de sezon care
inregistreaza deseori frecventari foarte
scazute
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Dezvoltarea unor produse balneare si  Dezinteresul autorităților
wellness care sa vizeze clientela externa si  Privatizarea conductelor de apă termală
in special asiguratorii straini in contextul  Migrarea interesului turiștilor față de alte
aplicarii Directivei 2011/24/UE stațiuni din străinatate

16
 Crearea unui site prin care turiștii se pot  Dificultatea autoritatilor publice locale in
informa cu privire la serviciile oferite a accesa fondurile structurale europene
 Crearea unei aplicații smart care să dedicate sectorului balnear : capacitate
faciliteze achiziția unor pachete de administrativa slaba, dificultati in
tratament montarea de PPP, resurse putine pentru
 Atragerea unor fonduri europene pentru co-finantare, putine autoritati au
consolidarea și imbunatatirea băilor de proprietatea asupra infrastructurilor
tratament balneare
 Implemnetarea unor pachete de servicii  Nevoia de infrastructuri de transport si
atractive (nu doar pentru batrani) utilitati in multe statiuni fac dificile
 Existenta unor fonduri structurale investitiile in noi structuri de cazare sau
europene in perioada 2014-2020 pentru tratament/agrement balnear
dezvoltarii infrastructurii balneare
 Asigurarea unei coerente a legislatiei (ex :
intre cea a statiunilor turistice si cea a
statiunilor balneare) care sa incurajeze
cooperarea intre institutiile centrale si
locale responsabile si care sa permita
investitii strategice coordinate
 Bugete mai mari alocate promovării
turismului pe plan extern -> creșterea
notorietății (Angheluță, 2016, p. 163)

ANALIZA SWOT – ROGNER BAD BLUMAU


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Aerul este ozonat  Lipsa unei aplicații smart care să faciliteze
 Acces facil achiția unor pachete de tratament
 Izvoarele cu apă fierbinte, cu numeroase  Prețuri ridicate
proprietăți curative  Puține locuri de cazare în apropierea
 Una din cele mai sectaculoase și moderne imediată a complexului
centre balneo climaterice
 Servicii de calitate atestată
 Forță de muncă calificată și numeroasă
 Spații de cazare moderne și curate
 Promovare dezvoltată
 Numeroase bazine cu apă termală

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Dezvoltarea unor produse balneare si  Migrarea interesului turiștilor față de alte
wellness personalizare, dezvoltarea unui stațiuni din străinatate
brand propriu
 Crearea unei aplicații smart care să
faciliteze achiziția unor pachete de
tratament
 Diversificarea activităților, introducerea

17
unor sporturi în apă de tipul AquaGym
 Crearea unor abonamente special pentru
clienții fideli pentru a beneficia de un preț
mai mic

Concluzii

Fiind prezentate toate cele de mai sus, se poate vedea discrepanța existentă între turismul
practicat în România și turismul practicat în Austria. Trebuie avute în vedere oportunitățile pe
care România le are pentru dezvoltarea turismului balneoclimateric, și acționat cât mai benefic și
eficient posibil. Astfel, un bun ajutor îl reprezintă accesarea fondurilor europene. O investiție
gândită în amănunt, un plan bine pus la punct și o echipă de oameni care vor să realizeze o
schimbare constituie factori importanți, de temelie, în evoluția și dezvoltarea turismului în
România. În ceea ce privește Austria, nu ar fi multe elemente de îmbunătățit, țara însăși fiind
cunoscută pentru diversitatea formelor de turism practicabile. Putem, astfel, considera Austria
drept un model drept de urmat: bani investiți unde trebuie, îmbunătățiri aduse imediat acolo unde
este nevoie, oameni dedicați meseriei practicate, interese comune din partea autorităților și a
populației îndreptate în sensul dezvoltării continue a tării etc.

18
Bibliografie

Angheluță, A.V., Branding de țară și destinație turistică, București: Mica Valahie, 2016.

Austria.info. (2019). Rogner Bad Blumau Hotel and Spa, Austria. [online] Disponibil la:
https://www.austria.info/uk/service-facts/our-recommendations/rogner-bad-
blumau?fbclid=IwAR3CaECjvVyV9sj6ynLQvn7eEgJDy-
NBTyfWpOj4Q_ESa969JHgTDuqQfa4 [Accesat în 5 Ian. 2019].

Blumau.com. (2019). blumau.com - Rogner Bad Blumau. [online] Disponibil la:


https://www.blumau.com/en.html?fbclid=IwAR2ZHFLIbVWTQaKmCZoXV7TIQ_SgKqsRIX2
hrgJNStyZLcTY6MJVk5Qu5Sg [Accesat în 5 Ian. 2019].

Rasfoiesc.com. (2019). ANALIZA ACTIVITATILOR STATIUNII BALNEARE "BAILE


HERCULANE". [online] Disponibil la:
http://www.rasfoiesc.com/business/afaceri/turism/ANALIZA-ACTIVITATILOR-
STATIUNI88.php [Accesat în 5 Ian. 2019].

www.turism.gov.ro. (2019). REACTUALIZARE MASTER PLAN PENTRU DEZVOLTAREA


TURISMULUI BALNEAR. [online] Disponibil la: http://turism.gov.ro/web/wp-
content/uploads/2017/02/Master-Plan-pentru-dezvoltarea-Turismului-Balnear_faza-I-si-II-ptr-
PaginaWeb.pdf?fbclid=IwAR3tjucNtaANfnRhpIeA5sdpGsEnVjpThApJGUkl935OFOAzJdetJT
MYgrs [Accesat în 4 Ian. 2019].

19

S-ar putea să vă placă și