Sunteți pe pagina 1din 26

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 - MĂCIN
CLASA: a IV-a A
CADRU DIDACTIC: P.I.P. SUCIU MARIA
ARIA CURRICULARĂ: OM ŞI SOCIETATE
DISCIPLINA: EDUCAŢIE CIVICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: DREPTURILE COPILULUI
SUBIECTUL: DREPTURILE COPILULUI
TIPUL LECŢIEI: de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
DATA: 02.04.2014

Obiective operaţionale: O1: - să folosească cel puțin un termen specific


educației civice, fără a utiliza manualul sau alte surse
de informare;
O2: - să identifice cel puțin un drept al copilului
prezentat într-un fragment literar sau ilustrat cu
ajutorul imaginilor;
O3: - să analizeze situații în care drepturile copiilor au
fost respectate sau încălcate, precizând 1-2 îndatoriri
care decurg din dreptul respectiv;
O4: - să denumească cel puțin o instituție care apără
drepturile copilului, fără a avea acces la surse de
informare;
Obiectiv afectiv: Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul
educației civice.
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE:
explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul
didactic, metoda cercul complimentelor, metoda
brainstorming, metoda cubului.
 FORME DE ORGANIZARE:
frontal, individual, în perechi, pe grupe.
 MIJLOACE:
manual, fişe de lucru, laptop, videoproiector, jetoane
cu diferite bancnote, flip-chart, planșe demonstrative.

BIBLIOGRAFIE:
 Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru educaţie civică.
Clasa a IV-a, Bucureşti, 2005;
 Liliana Cătrună, Gheorghe Mandizu Cătrună, Educaţie civică. Manual pentru
clasa a IV-a, Editura Didactică si Pedagogică, R.A.Bucureşti, 2007;
 Conventia cu privire la drepturile copilului, București, 2006;
 Îndrumător pentru utilizarea manualului de Educație civică, Ed. Aramis, 2000;
 www.didactic.ro
STRATEGII DIDACTICE
NR. SECVENȚELE Metode, procedee,
OB. CONȚINUTUL LECȚIEI TIMP EVALUAR
CRT. LECȚIEI forme de Mijloace
organizare

MOMENT  Se asigură condițiile materiale 1' -conversația -manual


1. ORGANIZATORIC și psihologice necesare desfășurării -rechizite școlare
lecției.

 Captarea atenției se realizează


printr-un joc, intitulat: ”La
cumpărături...!” 5'
CAPTAREA
2. Fiecare grupă primește un plic
ATENȚIEI
ce conține mai multe jetoane cu
bancnote. Liderul împarte câte unul -activitate pe -jetoane cu
fiecărui membru, iar cu ajutorul sumei grupe diferite bancnote
pe care o au împreună pleacă la (Anexa 1)
cumpărături și achizitionează
materialele necesare desfășurării lecției -laptop
(Anexa 2). Dacă nu au bani suficienți, -videoproiector
grupele se ajută între ele. -mouse
Se va prezenta sub formă de -prelungitor
exercițiu plata efectuată.
Exemplu:
2x 5 lei+ 1x10 lei+ 6x 1 leu= 26 lei
Elevii care și-au ajutat colegii
de la alte grupe cu anumite sume de -cercul
bani vor ieși în față. Membrii grupei complimentelor
sprijinite vor face un cerc în jurul lor și
îi vor recompensa cu ”complimente”.
 Se vor analiza bancnotele
utilizate și se va preciza care sunt
marile valori naționale ce apar pe
acestea.
1 leu – N. Iorga
5 lei – G. Enescu
10 lei – N. Grigorescu -jetoane cu
50 lei – A. Vlaicu diferite bancnote -aprecieri
100 lei – I. L. Caragiale verbale
200 lei – L. Blaga -conversația
500 lei – M. Eminescu
Se poartă o scurtă discuție pe
această temă și se ajunge la următoarea
concluzie:
”Copiii au dreptul de a
respecta valorile culturale și
naționale”.
Acesta este unul dintre
drepturile prevăzute în Convenția
ONU cu privire la Drepturile
Copilului.

ANUNŢAREA  Se anunță titlul lecției


3. TEMEI ŞI ”Drepturile copilului (recapitulare)” 2' -explicația
ENUNŢAREA și se enunță, accesibil, obiectivele.
OBIECTIVELOR

 Se va prezenta ”Povestea -laptop


piticului gigant”, în PowerPoint -videoproiector
(Anexa 3), utilizându-se materialele
RECAPITULAREA, 25'
achiziționate anterior de către elevi.
4. SISTEMATIZAREA  Atât elevii, cât și cadrele
ȘI CONSOLIDAREA didactice, vor nota (pe un jeton care
CUNOȘTINȚELOR ilustrează o frunză de trifoi) o dorință, -exercițiul -jetoane în formă
pe care piticul gigant o va duce în acea -activitate de trifoi (Anexa
țară fermecată. Întrucât piticul nu poate independentă 4)
duce atâta greutate, elevii vor selecta
ceea ce este mai important, dând
deoparte frunzele pe care au fost notate
dorințe mai puțin semnificative. Se
ajunge la concluzia că toate lucrurile
importante scrise de ei sau de cadrele
didactice (sănătate, viață, ...)
reprezintă, de fapt, drepturile omului, -activitate în -evaluare
drepturi de care ne bucurăm cu toții și perechi reciprocă
fără de care nu am putea supraviețui.
 Se poartă discuții pe marginea
poveștii prezentate:
-Cine era piticul din poveste? -problematizarea
(un copil)
O1 -Dar gigantul? (un adult)
O2 -Cum a încercat piticul să
O3 demonstreze că este gigant? (prin
O1 fapte, acțiuni specifice adulților)
Se precizează că toți oamenii
au drepturi, iar copiii beneficiază de
drepturi proprii, cu caracter special.
 Exerciții de brainstorming:
-La ce vă gândiți când
spuneți ”DREPT”? Dar ”COPIL”?
-brainstorming
Găsiţi cuvinte cu acelaşi -flip-chart
înţeles sau alte cuvinte care vă vin în
minte legate de aceaste teme.
 Se vor reactualiza/sistematiza
cunoștințele despre drepturile și
îndatoririle copiilor:
-ilustrarea unor drepturi ale
copiilor și dezbaterea lor;
-citirea unor fragmente -manual
O4 literare și recunoașterea drepturilor -planșe
prezentate; -exercițiul demonstrative
-exemple proprii privind -fișe de lucru -observarea
respectarea sau încălcarea
sistematică
drepturilor copilului;
a compor
-exerciții de clasificare a
mentului
drepturilor;
elevilor
-enumerarea unor drepturi și
precizarea îndatoririlor pe care le au
copiii;
-prezentarea siglelor
instituțiilor care apără drepturile
copiilor. -activitate
frontală
-planșe cu siglele
instituțiilor care
-demonstrația
apără drepturile
copiilor
-aprecieri
verbale
 Se va realiza schema lecției
(Anexa 5).

DREPTURILE COPILULUI
(recapitulare)

 Drept = posibilitate legal


recunoscută unei persoane de a se
bucura de anumite avantaje.
-tablă
 Drepturile copilului sunt prevăzute -fișe de
în următoarele documente: recapitulare
- Declarația drepturilor
copilului
- Convenția cu privire la
drepturile copilului.

 Clasificare: -conversaţia
- drepturi de supraviețuire și -evaluare
dezvoltare (Ex: dreptul la sănătate); orală
- drepturi de protecție (Ex:
dreptul de a fi protejat împotriva
muncii forțate);
- drepturi de participare (Ex:
dreptul la informare);
 Instituții care apără drepturile
copilului:
- ONU
- UNICEF
- OMS
- FAO etc.

10′ -prezentare PPT


O1  Activitate pe grupe – -metoda cubului (fotografii –
O2 ”CUBUL” (Anexa 6). -activitate pe jocurile -observarea
O3 grupe copilăriei) sistematică
-cub a compor
Pentru elevii care întâmpină -fișe de lucru mentului
dificultăți în învățare, instruirea va fi elevilor
diferențiată. Se va juca jocul: ”Copil -jocul didactic
fericit sau trist?”
Elevii vor citi propoziţiile şi se
vor așeza pe scaunul copilului fericit
OBȚINEREA , dacă situaţia prezentată respectă
5. O2 drepturile copilului sau pe scaunul
PERFORMANȚEI
celui trist , dacă sunt încălcate
drepturile copilului. Ulterior vor
transcrie propozițiile (Anexa 7).
 Prezentarea
compunerilor și a afișelor (realizate pe -compuneri
tema drepturilor copilului) care au fost -afișe
premiate la faza județeană a olimpiadei
de educație civică (PREMIUL I și
MENȚIUNE – Tulcea 2014).

6. APRECIERI ȘI  Se vor face aprecieri 2′ -aprecieri


CONCLUZII generale și individuale privind -conversația verbale
participarea elevilor la lecție.

Anexa 1
Anexa 2

Materiale necesare desfășurării lecției:

- laptop - 2 000 lei

- videoproiector – 1 500 lei

- ecran pentru videoproiector – 400 lei;

- mouse – 26 lei;

- prelungitor – 20 lei.
Anexa 3

Trăia odată un gigant. Toţi giganţii


erau mari şi înalţi ca nişte uriaşi, dar
acesta era mic. Aşa se născuse. El
venea şi spunea:
- Bună ziua!Eu sunt gigant.
Însă nimeni nu-l credea şi toţi râdeau
de el:
- Ha-ha-ha! Ce glumeţ mai eşti!
Atunci el s-a gândit: „ Probabil trebuie să
demonstrez cumva că sunt un gigant adevărat”!
Şi a început să ridice greutăţi pe care numai
un gigant le poate ridica. El nu plângea când îl
durea ceva. Aşa se comportă numai giganţii! Şi
niciodată nu era zgârcit. Era bun, foarte bun,
deoarece aşa se cade să fie un gigant. Şi iată
că atunci toţi l-au crezut că este un gigant. Dar,
pur şi simplu, un gigant pitic.
Într-o bună zi, Piticul Gigant s-a pornit spre
o ţară fermecată, unde se îndeplinesc toate
dorinţele.
A trecut mai întâi prin România, o țară
___________ și _____________, care se
(adjectiv) (adjectiv)
învecinează cu ………………………………..
Pe 02.04.2014, adică în secolul ……………
(cuprins între anii 2001-…………), a ajuns în
Măcin, oraș din județul …………………. și a vizitat
Școala ………………………………., situată pe
strada ……………….., nr………….
Atât cadrelor didactice, cât și elevilor, le-a
spus:
- CE VĂ DORIȚI CEL MAI MULT?

SCRIEȚI O DORINȚĂ!
Eu o voi duce în acea țară fermecată!
-Offff! Sunt mult prea grele! Din
păcate nu le pot duce pe toate! Va
trebui să le selectez doar pe cele mai
IMPORTANTE. Mă ajutați voi?

Vă mulțumesc!

Anexa 4
Anexa 5

02.IV.2014

…………………………………………….
(recapitulare)

 Drept = posibilitate legal recunoscută unei


……………………… de a se bucura de anumite …………………….

 Drepturile copilului sunt prevăzute în următoarele


documente:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

 Clasificare:

- drepturi de supraviețuire și dezvoltare;


- drepturi de ……………………….;
- drepturi de …………………………

 Instituții care apără drepturile copilului:

- ……………………………………;
- ………….. ……………………….;
- …………. …………………………
Anexa 6

1. Descrie

”Conveţia cu privire la drepturile copilului”, adoptată de


Adunarea Generală a O.N.U. la 20 noiembrie 1989, include ”
dreptul la joacă, odihnă și recreere”.
Descrieți în câteva cuvinte la ce anume se referă acest
drept.

…………………………………………………………………………
……….....................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2. Compară

Citește fragmentele de mai jos și compară situația celor


doi copii, menționând drepturile care sunt respectate sau
încălcate.

În mijlocul Bucureștiului, pe spațiul E seară! Ioana stă cuibărită în brațele


verde dintre două trotuare, trei copilași calde ale mamei. Focul pâlpâie ușor în
stau chinuiți de frig și foame, într-un sobă, sclipiri roșcate împrăștiindu-se în
cort improvizat. Sunt murdari și au cameră. Mama citește din cartea de
chipurile triste, dar mușcă cu poftă povești, Ioana o aude ca prin vis. Ce
dintr-o eugenie primită de la vreun frumos miroase a scorțișoară! E
trecător milos și își mai potolesc plăcinta mamei, ce stă aburindă pe
foamea. măsuță.

…………………………………………………………………………
……….....................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
3. Analizează!
Analizează importanța drepturilor studiate și realizează o
piramidă, intitulată: PIRAMIDA DREPTURILOR.

PIRAMIDA DREPTURILOR
4. Asociază
 Trebuie să iei un mic interviu unui adult. Adresează-i câteva
întrebări referitoare la jocurile preferate ale copilăriei.
 Amintește-ți jocurile prezentate anterior cu ajutorul imaginilor
(prezentare PPT – fotografii din excursii - diferite jocuri îndrăgite de
elevi/părinți).
Completează ”Diagrama jocurilor”.

DIAGRAMA JOCURILOR

TRECUT PREZENT
5. Aplică!
Realizează un cvintet pentru unul dintre drepturile studiate.

CVINTETUL

 1 substantiv;
 2 adjective;
 3 verbe;
 O propoziție (4 cuvinte);
 1 substantiv (esența mesajului).
6. Argumentează

Realizează un scurt text prin care să determini întreaga omenire


să respecte drepturile copilului. Încearcă să aduci cât mai multe
argumente!

…………………………………………………………………………
……….....................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Anexa 7

 Ana şi Marius trăiesc într-o familie unită.


 Cei doi fraţi merg în fiecare zi la şcoală.
 În clasă este un copil de altă culoare. Nici un elev nu vrea să stea cu el în
bancă.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

 Radu foloseşte internetul şi citeşte multe cărţi.


 Roxana are multe prietene cu care se joacă în curtea şcolii.
 Deşi este grav bolnav, părinţii nu-l duc pe Iulian la medic.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 Alin se plimbă cu părinţii lui duminica în parc.


 Medicul de familie l-a consultat pe Costel când a fost răcit.
 Un copil a fost abandonat de părinţi săi.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 Părinţii mei nu îmi dau voie să ies afară să mă joc.


 Toți elevii primesc manuale la începutul anului școlar.
 Eu spăl fructele înainte de a le consuma.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 Mihai se joacă în curtea școlii.


 Doamna asistentă mi-a dat o pastilă pentru că mă durea capul.
 Mama este ființa care mi-a dat viață.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 Ana nu are o familie.


 Părinții mei mi-au pus un nume frumos.
 Eu știu că Mihai Eminescu este un mare ………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 Mirela a venit la școală.


 Pentru că nu mi-am făcut temele, părinții nu m-au lăsat afară.
 Astăzi m-am certat cu un coleg. Știu că nu este frumos!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 “ – Eu nu mă mai duc cu oile, mamă! De două luni de zile nu m-am dus la


şcoală. Au să mă lase repetent.
- Parcă dacă te duci nu te lasă! răspunse femeia.
- N – auzi că nu mă lasă? zise băiatul necăjit.
- Păi, învaţă! zise femeia.
- Cum să învaţ?
- Ia şi tu o carte când pleci cu oile şi învaţă!
- Ce carte, mamă, care carte? Nici citire n-a vrut tata să-mi cumpere.
Dacă m-ar lăsa să mă duc la şcoală … “
(Marin Preda – Moromeţii)