Sunteți pe pagina 1din 3

Lista elevilor premiați la Concursul de Fizică

,,In Memoriam Mihai Marinciuc” - 2019


Clasa a IX -a

Nr. Numele, Prenumele Instituţia Clasament


1 3 4 11
1 Horodniceanu Andrei Colegiul Naţ. de inf.ă Piatra Neamţ I

2 Cernei Andreea LT "M.Kogâlniceanu"Chișinău II

3 Amarfii Ştefan LT "M.Kogâlniceanu" Chișinău II

4 Vorona Victor LT "M.Kogâlniceanu" Chișinău III

5 Barburoș Maria LT "Nicolae Iorga" Chişinău III

6 Țugulea Arina LT "Mircea Eliade"Chișinău III

7 Dobrovolschi Eugen CRECP LT “C. Stere" Soroca M

8 Chiosa Andrei LT "ORIZONT" fil.Durleşti M

9 Savin Cristian LT "Gheorghe Asachi" Chișinău M

10 Rusica Ștefan LCI "PROMETEU-PRIM" Chişinău M

11 Izbaș Ana-Maria LT "Gheorghe Asachi" Chișinău M

12 Godoroja Radu LT "Gheorghe Asachi" Chișinău M

13 Pleșca Alexandru LT "Vasile Vasilache" Chișinău M

14 Rusu Rebeca LT "Gheorghe Asachi" Chișinău M