Sunteți pe pagina 1din 2

Vegetația

Aici trăiesc foarte multe specii de plante. Vegetația poartă denumirea și de "taiga". Arborii se
clasifică după felul acelor lor. Există două feluri de păduri de conifere: boreale și montane (munții
Stâncoși și Himalaya).
Cei mai reprezentativi sunt molidul, pinul, bradul alb, zada, jneapănul (singurul arbust din pădurile
de conifere), tuia (numit și arborele vieții), tisa, chiparosul, cedrul, cupresifolia și sequoia roșie. În
Europa și Asia, pădurile de conifere se numesc taiga.
Coniferele sunt arbori înalți, cu trunchiul drept, fară ramificații, cu frunze mici, aciculare, acoperite
cu ceară. Ele nu își pierd frunzele toamna, de la aceasta regulă abătându-se doar laricele.
Coniferele au fibre rășinoase ce permit clătinarea și îndoirea lor; astfel rezistă vânturilor
puternice. Ramurile lor sunt aplecate permițând zăpezii să cadă pentru a nu le îngreuna. Aici
apar și lichenii, precum Cladonia, Romalina și Xathoria.

Fauna
Animalele din pădurile de conifere sunt în general mamifere. Unele dintre ele au blănuri
prețioase.
Ursul este unul dintre acestea. Cel mai mare urs trăiește în America de Nord și se numește
ursul Grizzly.
Cerbul, este un alt reprezentant al pădurilor de conifere și este la fel un mamifer. Ciuta, își naște
puii vii și îi hrănește cu lapte. Căprioara, naște numai un pui. Alți reprezentanți
sunt veverița, hermelina și samurul, de asemenea se găsesc și
vulpi, jderi, arici, iepuri, râși, lincși, castori și pume.
Păsări: pițigoi, ciocănitoare, mătăsar, grangur, cocoș de munte, ierunca, gaița de
munte, bufnița, cucuveaua, huhurezul și forfecuța.
Insecte: furnici, fluturi, țânțari, gândăcei și păianjeni.

Solurile
Rășina căzută pe pământ împiedică descompunerea și reciclarea substanțelor nutritive. Solul de
sub copaci este acid și nefertil.

Pădurile de conifere (numite uneori păduri boreale) sunt zone de vegetație în care predomină
vegetația arboricolă (arbori și arbuști) și gimnospermică (brazi și pini). Ele sunt răspândite în zonele
subarctice, temperate și subtropicale. Sunt specifice zonelor de mai sus de latitudinea de 55° în
emisfera nordică și unor munți din emisfera sudică. Se întâlnesc în zonele reci precum nordul Asiei,
din Scandinavia până în Rusia, în nordul Chinei, pe lanțul muntos Himalayan, în Georgia, pe munții
Alpi și Pirinei.
BIOCENOZA
PĂSĂRI BIOTOPUL

MAMIFERE CONIFERE
IERBIVORE CIUPERCI

INSECTE
MAMIFERE
CARNIVORE
PĂDUREA DE CONIFERE

MAMIFERE
OMNIVORE
FAUNA FLORA