Sunteți pe pagina 1din 41

7/25/2019 A M.Ident. Impurit.

pdf

 ANALIZA MEDICAMENTULUI

CURS/AM 5 

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 1/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

IDENTIFICAREA MEDICAMENTELOR 
  (prin metode chimice)

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 2/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

• Identificarea  medicamentelor 
medicamentelor  reprezinta una din cele mai importante etape
ale analizei si controlului medicamentelor, deoarece practica a aratat ca
cele mai multe si grave accidente au avut loc atunci cand peste aceasta
etapa s-a trecut fara simt de raspundere.

• Identificarea  medicamentelor 
medicamentelor  reprezinta un obiectiv fundamental al analizei
si controlului medicamentelor, o etapa obligatorie care se realizeaza atat in
sfera productiei cat si in sfera difuzarii acestora (depozite si in farmacii).

• Controlul  calitatii  reprezinta garantia ca sunt luate toate masurile, inclusiv


intocmirea de specificatii si ca testarea si eliberarea certificatului de
calitate, asigura ca, materiile prime, produsele intermediare, materialele de
ambalare si produsele finite sunt conforme cu specificatia stabilita in ceea
ce priveste identitatea, concentratia, puritatea, durata de valabilitate,
conditiile de depozitare, etc.;

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 3/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

• La identificare, se utilizeaza in afara de controlul  organoleptic , probe fizice,


fizice
si  instrumentale ( de tip cromatografic, spectrofotometric,
fizico-chimice  si 
polarimetric sau refractometric, s.a.), precum si o serie de teste  chimice
chimice, 
teste care se bazeaza pe reactii care se adreseaza de obicei unui
component sau unei grupari functionale, raspunzatoare de activitatea
terapeutica.

• Testele  chimice
chimice trebuie sa fie usor de executat , rapide, sensibile, selective,
specifice , sa utilizeze reactivi de o puritate corespunzatoare si de preferat,

accesibili oricarui laborator.


• Metodele  chimice de identificare  se bazează pe proprietăţile fizico-chimice
chimice  de
a substanţelor medicamentoase, pe prezenţa în moleculă a ionilor sau
grupelor funcţionale specifice.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 4/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

 La Identificarea medicamentelor prin reactii chimice, se disting trei cazuri:


- substanta unitara cunoscuta;
- amestec de doua sau mai multe substante cunoscute;
- substante necunoscute.

Pentru identificarea  substantelor 


substantelor  medicamentoase ca atare sau dintr-o
forma farmaceutica, FR X si alte farmacopei recomanda una sau mai multe
reactii chimice, completate de constante fizico-chimice si de teste bazate
pe metode fizico-chimice, instrumentale.

Este obligatorie executarea tuturor acestor reactii chimice, dupa tehnicile


indicate in farmacopei sau specificatiile tehnice, deoarece numai cu
respectarea acestor tehnici, ele sunt reproductibile si valabile in caz de
litigiu.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 5/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

La identificarea substantelor medicamentoase, apar doua cazuri:


- identificarea substantelor 
substantelor  de natura anorganica
anorganica;
  - identificarea substantelor 
substantelor  de natura organica
organica;

substantelor   anorganice, farmacopeele prevad una sau


Pentru identificarea  substantelor 
mai multe reactii pentru fiecare ion.

De ex. farmacopeea recomanda :


- pentru ionul sodiu numai reactia in flacara;
  - pentru ionul potasiu, reactia in flacara si reactia cu acid tartric;
  - pentru ionul calciu, reactia cu oxalat de amoniu;
  - pentru ionul sulfat, reactia cu clorura de bariu;
  - pentru ionul clorura, reactia cu nitrat de argint, s.a.m.d.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 6/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

• Pe de alta parte, identificarea componentelor anorganice se face mai usor


decat a celor organice care implica efectuarea unei analize functionale
pentru a stabili grupa de substante din care face parte o substanta
medicamentoasa
substanta). si analiza sau detectia individului chimic (reprezentat de

• In plus, pentru componentele anorganice trebuie sa se tina seama ca o


serie de cationi si anioni sunt  bioactivi , iar alti anioni si cationi sunt
impuritati  indesirabile , a caror concentratie nu trebuie sa depaseasca
limitele prevazute de FR X sau alte normative in vigoare.
• Dintre anionii si cationii anorganici bioactivi, un interes deosebit prezinta
cationii: Al³+; NH4+; Ag+; Na+; K+; Ca²+; Fe²+; Fe³+; Mg²+; Bi +; Hg²+;
Zn²+; As³+; s.a.
  si anionii: Clˉ; Iˉ; Br ˉ; SO4²ˉ; PO4³ˉ; NO2ˉ ; NO3ˉ; s.a.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 7/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Multe preparate medicamentoase conţin unul şi acelaşi ion sau una şi aceiaşi grupă
funcţională; aceasta a permis de a crea tehnici unificate pentru identificarea lor
cu ajutorul reacţiilor chimice.

Modificari  organoleptice  care apar  in reactiile  de


de identificarea  ale
ale ionilor  
biologic activi 

  Identificarea unor cationi anorganici 


 Amoniu/ NH 4+
• La încălzirea sărurilor de amoniu cu soluţia de hidroxid de sodiu se degajă
amoniac, care poate fi identificat după miros sau prin înălbăstrirea hârtiei roşii de
turnesol.
  NH4+ + OHˉ → NH3 + H2O

Calciu/Ca²+
• Soluţiile sărurilor de calciu formează cu ionul oxalat un precipitat alb, insolubil în
acid acetic, solubil în acizi minerali diluaţi.
CaCl2 + (NH4)2C2O4→ CaC2O4  + 2 NH4Cl

• Sarea de calciu, umezită cu acid clorhidric, colorează flacăra incoloră în roşu-


cărămiziu. Aceasta proprietate sta la baza fabricarii focurilor de artificii de culoare
rosie.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 8/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

 / Al ³ 
 Aluminiu  ³+
 
• Bazele alcaline interactioneaza cu ionii de aluminiu, formand un precipitat
alb, solubil in surplus de alcalii si insolubil in solutie de amoniac.
  Al(NO3)3 + 3 NaOH = Al(OH)3 + 3 NaNO3
  Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]
• Ionii de aluminiu, formeaza cu alizarina (1,2-dihidroxiantrachinona
C14H6O2(OH)2), in mediu bazic, un precipitat de culoare roz.
Bariu 
• Acidul ² +
 /Basulfuric precipita ionii de bariu cu formarea unui compus de culoare
alba, insolubil in acizi minerali si in alcalii.
  Ba(NO3)2  + H2SO4 = BaSO4 + 2 HNO3
• Ionii de bariu formeaza cu dicromatul de potasiu un precipitat de culoare
galbena, solubil in acizi minerali si insolubil in acid acetic.
  2 Ba(NO3)2 + 2 K2Cr 2O7 = 2 BaCr 2O7 + 4 KNO3
• Sarurilor de bariu coloreaza flacara incolora a unui bec de gaz in galben-
verzui. Aceasta proprietate sta la baza fabricarii focurilor de artificii de
culoare verzuie.
http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 9/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Cupru/Cu ² 
²+
 
• Ionii Cu²+ formeaza cu bazele alcaline un precipitat de culoare albastru-
deschis, partial solubil in exces de alcalii.
  CuSO4  + 2 NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4
• Ionii de cupru formeaza cu Hexacianoferatul de potasiu un precipitat de
culoare brun-rosietica.
  2 CuSO4  + K4[Fe(CN)6] = Cu2[Fe(CN)6] + 2 K2SO4

Fer/Fe² +
• Ionii Fe²+, formeaza cu bazele alcaline un precipitat de culoare verde,
insolubil in surplus de reactiv si in solutie de amoniac. In timp, sub actiunea
oxigenului din aer, culoarea precipitatului se schimba in brun-cafeniu.
  FeCl2 + 2 NaOH = Fe(OH)2  + 2 NaCl
• Hexacianoferatul de potasiu formeaza cu ionii de fier(II) un precipitat de
culoare albastra (albastru de Turnbul), insolubil in acizi. Alcaliile descompun
acest compus.
  Fe²+ + K4 [Fe(CN)6] + K+ = KFe[Fe(CN)6]↓

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 10/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Fer/Fe³ +
• Hexacianoferatul de potasiu formeaza cu ionii de fier(III) un precipitat de
culoare albastra (albastru de Berlin). Reactia se efectueaza in solutii slab

acide (pH ~se


precipitatul 2).dizolva.
In solutii puternic acidulate si in surplus de reactiv,
  FeCl3 + K4[Fe(CN)6] = KFe[Fe(CN)6] + 3 KCl

• Ionii de fier(III) formeaza cu ionii de tiocianat (SCN-) un complex, care


coloreaza solutia in rosu; (numar de liganzi variabili, functie de concentratia
ionilor de tiocianat) : 
FeCl3 + KCNS = [Fe(CNS]²+ + K+ + 3 Cl-
  FeCl3 + 2 KCNS = [Fe(CNS)2]+ + 2 K+ + 3 Cl-
  FeCl3 + 3 KCNS = [Fe(CNS)3] + 3 KCl

• Ionii de fier (III) formeaza cu ionii de sulfura un precipitat negru.


  2 FeCl3 + 3 Na2S = Fe2S3  + 6 NaCl
 

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 11/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

 Argint 
 /Ag+
• Clorurile solubile si acidul clorhidric precipita ionii Ag+. Precipitatul alb
este solubil in surplus de amoniac. Expusa la lumina, clorura de argint se
innegreste (se formeaza argint metalic).
3  + KCl = AgCl + KNO3
•  AgNO
Aldehidele (ex. aldehida formica) reduc sarurile de argint (la 60-70ºC),
pana la argint metalic, cu formarea unui strat subtire de argint pe suprafata
interioara a peretilor eprubetei (reactia oglinzii de argint).

Potasiu 
 / K +
• Ionii de potasiu coloreaza flacara becului de gaz in violet-pal.
• Acidul percloric
alba. Reactia precipita
reuseste ioniisedefolosesc
cand potasiu,solutii
formand un precipitat de culoare
concentrate.
  KNO3  + HClO4  = KClO4  + HNO3

Sodiu/Na+
• Sarea de sodiu colorează flacăra incoloră a becului de gaz în galben.
 Aceasta proprietate sta la baza fabricarii focurilor de artificii de culoare
galbena.
• Uranilacetatul sau zincuranilacetatul formeaza cu ionii de sodiu cristale
tetraedrice sau octaedrice regulate, de culoare verde-galbuie.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 12/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

  Identificarea  unor 
unor  anioni  anorganici 

Bromurile
• Bromurile se identifică prin reacţia de degajare a bromului (ca rezultat in
reacţia cu clorură, în mediu acid). Bromul degajat se extrage cu cloroform
colorîndu-l în galben-brun.
  2 NaBr + Cl2 → Br 2 + 2 NaCl

• Soluţiile bromurilor cu nitratul de argint formează precipitat gălbui cazeos


de bromură de argint, insolubil în acid azotic şi greu solubil în soluţia de
amoniac.
  Br¯ + Ag+ → AgBr↓
Cloruri  
• Soluţiile clorurilor cu nitratul de argint formează precipitat alb cazeos,
insolubil în acid azotic si solubil în amoniac, carbonat de amoniu.
  Clˉ + Ag+ → AgCl↓
 AgCl + 2 NH3 + 2 H2O → [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O
 AgCl + (NH4)2CO3 → [Ag(NH3)2]Cl + CO2↑ + H2O

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 13/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Iodurile
• Iodurile formează cu soluţia de nitrat de argint precipitat galben
cazeos, insolubil în acid azotic şi soluţia de amoniac.

  Iˉ + Ag+ → AgI↓

• Iodurile sunt reducătore. Oxidanţii slabi degajă din ioduri, iodul, care
se identifică după culoarea caracteristică şi înălbăstrirea soluţiei de
amidon.
2Iˉ + 2Fe³+ → I2 + 2Fe²+
 
• Iodurile tratate cu acid sulfuric concentrat, la cald, degajă vapori
violeţi de iod (I2) (reacţia se efectuează sub nişă).

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 14/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Sulfaţ ii 
ii 
• Sulfaţii formează cu ionul de bariu un precipitat alb, insolubil în acizi şi
baze.

  SO²ˉ4 + Ba²+ → BaSO4↓

Fosfaţ ii 
ii 
• Ionul fosfat din soluţii, precipită cu nitratului de argint, cu formarea unui
precipitat galben, solubil în acid azotic şi soluţie amoniacală.

PO43- + 3 Ag+ → Ag3PO4↓

 Ag3PO4 + 3 HNO3 → 3 AgNO3 + H3PO4

 Ag3PO4 + 6 NH4OH → [Ag(NH3)2]3PO4 + 6 H2O

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 15/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Nitraţ ii 
ii . Nitri ţ 
ţii 
i i 
• Reacţia comună pentru nitraţi şi nitriţi este cu difenilamina, bazată pe oxidarea
acestui reactiv în mediu de acid sulfuric concentrat pînă la până la un compus
  chinoidal de culoare albastră.

• În comparaţie cu nitriţii, care au şi proprietăţi reducătoare, nitraţii nu decolorează


permanganatul de potasiu.
• În comparaţie cu nitraţii, nitriţii decolorează soluţia de permanganat de potasiu.
5 NO2 ˉ + 2 MnO4ˉ + 6 H+ → 5 NO 3ˉ + 2 Mn + + 3 H2O
• Nitriţii în reacţia cu antipirina, în mediu de acid sulfuric, formează produşi de
substituţie → nitrozoantipirina, de culoare verde.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 16/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Sulfura/S ²ˉ 
²ˉ 
• Ionul S²ˉ este anionul acidului sulfhidric /H2S, o soluţie apoasă de hidrogen
sulfuros. Acidul sulfhidric şi sărurile lui sunt reducători puternici.

• Acizii minerali diluaţi descompun sulfurile cu eliminarea gazului H2S:


  Na2S + 2 HCl = 2 NaCl + H 2S

• Sulfura de hidrogen poate fi recunoscută după înnegrirea hârtiei de filtru


  îmbibată cu soluţie de Pb(CH3COO)2.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 17/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Pentru identificarea  substantelor  organice, reactiile de


substantelor  medicamentoase  organice
identificare, sunt date, in multe cazuri de o anumita grupare functionala din
molecula, fara suficienta specificitate.

Reactiile specifice sunt mai rare si din aceasta cauza farmacopeele utilizeaza
constantele fizico-chimice ale substantelor respective, precum si metode
fizico-chimice.

Ex. Identificarea barbitalului (FR X):


• Barbitalul tratat cu o solutie de azotat de cobalt Co(NO3)2 solutie alcoolica si
apoi amoniac, trece intr-un complex de culoare violet.
• Barbitalul tratat cu acid sulfuric si formaldehida (Reactiv Marquis) la cald; la
zona de contact a celor doua lichide nu apare nici o coloratie.
Ex. Identificarea fenobarbitalului (FR X):
• fenobarbitalul tratat cu o solutie de azotat de cobalt Co(NO3)2 solutie
alcoolica si apoi amoniac, trece intr-un complex de culoare violet (la fel ca la
barbital).
• fenobarbitalul tratat cu acid sulfuric si formaldehida (Reactiv Marquis) la
cald; la zona de contact a celor doua lichide apare un inel rosu-visiniu (spre
deosebire de barbital).

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 18/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

CONTROLUL PURITATII SUBSTANTELOR MEDICAMENTOASE 

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 19/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

• Notiunea de puritate,
puritate este uneori destul de relativa, dificil de definit ;
puritatea absoluta este o limita greu de atins (practic nerealizabila) si este
definita printr-un ansamblu de criterii care difera de la o substanta la alta.

• Chiar substantele cunoscute sub numele « chimic pure » sau « pro


analisi » nu au o puritate absoluta, ci contin impuritati, insa in cantitati
foarte mici, ce nu pot fi puse in evidenta prin metodele chimice obisnuite.

• Substantele medicamentoase, indiferent de originea lor, nu se aduc din


punct de vedere al puritatii, la nivelul unui reactiv «pro analisi», deoarece
acest lucru ar ridica foarte mult pretul de cost, fara ca actiunea terapeutica
sa se imbunatateasca esential; ele sunt aduse la un anumit grad de
puritate.

• Pentru aceste considerente, medicamentele nu se prepara in stare de


perfecta puritate si toate farmacopeele admit prezenta anumitor impuritati,
insa pana la o anumita limita.

• Toate monografiile din farmacopei, arata ce impuritati trebuie


trebuie cautate si
care este limita maxima admisa.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 20/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

• In concluzie, prin controlul puritatii substantelor medicamentoase se intelege


atat punerea in evidenta a impuritatilor, cat mai ales stabilirea cantitatii de
impuritati, si anume, in limita admisa sau peste limita admisa.
 
Medicamentele contin
chimicein si
general doua categorii de impuritati :
biologice.

• Impuritatile chimice din proba de analizat  pot proveni din materiile prime, din
procesul de fabricatie (reactivi, solventi, utilaje, atmosfera, s.a.), dintr-o
purificare incompleta, sau dintr-o conservare necorespunzatoare.

• Foarte des, substantele medicamentoase contin ca impuritati ionii : Clˉ;


Fe³+; SO4 ²ˉ; Na+; PO4 ²ˉ; Ca²+; s.a., care se gasesc in mod normal si in
organismul omului ; asemenea impuritati, daca sunt in cantitati mici, nu sunt
toxice pentru organism si nici nu modifica actiunea terapeutica a
medicamentului respectiv.

• In substantele medicamentoase se pot gasi insa si alti ioni, cum sunt : As³+;
 As , Ba²+; ;Pb²+; NH4+ , etc, care au actiune toxica puternica daca sunt in
cantitati ce depasesc o anumita limită.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 21/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

CONTROLUL LIMITEI PENTRU IMPURITATI ANORGANICE 


• Deoarece cantitatile de impuritati chimice, la medicamente, sunt foarte
mici, iar dozarea lor prin metodele chimice obisnuite nu este posibila,
pentru determinarea acestor impuritati si aprecierea limitelor, farmacopeea
noastra prevede utilizarea solutiilor- etalon, care sunt folosite ca « martor 
martor  »,
cu ajutorul lor stabilindu-se daca substanta medicamentoasa de analizat
contine impuritatile respective in limitele admise sau peste limitele admise.

• Limitele admise pentru impuritatile anorganice, exprimate in grame (%


Limitele
• m/m), seadmise
apreciaza deci prin comparare cu solutii-etalon, conform
prevederilor din monografiile respective.

• Se lucreza cu solutia etalon ca atare, sau se dilueaza in asa fel incat sa se


obtina o solutie care sa contina o cantitate de impuritate egala cu limita
maxima admisa la substanta farmaceutica respectiva.
• In cazul a doua impuritati, nitrat si fosfat, FR X recomanda prepararea
direct a solutiilor etalon.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 22/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

• Concentratia solutiilor etalon este diferita, functie de toxicitatea ionilor


respectivi si anume:

  - 0,1 mg/ml la solutiile etalon utilizate pentru controlul limitelor pentru ionii:
Ca²+; PO4²ˉ; CO3²ˉ; NO3ˉ;
  - 0,01 mg/ml la solutiile etalon utilizate pentru controlul limitelor pentru ionii:
  NH4+; Cl ˉ; Fe ³+; Zn ²+; SO4²ˉ;
  - 0,001 mg/ml …la solutiile etalon utilizate pentru controlul limitelor pentru

ionii de metale grele si arsen.

• Avand in vedere ca solutiile etalon contin cantitati mici de ioni, 0,1 – 0,001
mg/ml, pentru a evita cântarirea unor cantitati mici de substante, de obicei
se prepara o solutie mai concentrata, denumita solutie de baza, din care
se prepara solutia – etalon.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 23/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

 
La determinarea limitelor pentru impuritatile anorganice, se utilizeaza reactiile
cele mai specifice ale ionului sau moleculei respective si trebuie
respectate urmatoarele conditii generale :

  - eprubetele in care se efectueaza reactiile trebuie sa fie identice (incolore,


de aceeasi inaltime, cu diametre, interior si exterior, egale) ;
- substantele din care se prepara solutiile-etalon trebuie sa corespunda

conditiilormodificarilor
  - stabilirea de calitate prevazute la in
care au loc capitolul « Reactivi
solutii se » ; privind straturile
efectueaza
de lichid orizontal, pe un fond negru (tulbureala, opalescenta), sau de sus
in jos, pe un fond alb (coloratia) ;
- reactivii se adauga in ordinea prevazuta si pe cat posibil, in mod identic (in
acelasi timp, in volume egale, etc), atat in solutia de analizat cat si in
solutia etalon ;

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 24/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

• Cand pentru o anumita impuritate in monografie se prevede :


prevede « …nu
trebuie sa dea reactia… » se procedeaza astfel :
  - la solutia de analizat se adauga reactivii prevazuti, cu exceptia
reactivului principal, care pune in evidenta impuritatea respectiva. Solutia
se imparte in doua si unei parti i se adauga reactivul principal. Cele doua
solutii se compara intre ele ; nu trebuie sa se observe nici o diferenta.

• In cazul in care monografia prevede existenta unei anumite impuritati,


intr-o limita
limita admisa
admisa, se procedeaza astfel:
  - se iau doua eprubete; in una din ele se introduce solutia de analizat, in
cantitatea prevazuta in farmacopee, iar in cealalta se introduce solutia
etalon (ce contine impuritatea respectiva) in cantitatea prevazuta in
farmacopee.
  - simultan, se adauga in ambele eprubete, reactivul secundar si reactivul

principal
- se (care
agita cele pune
doua in evidenta
eprubete si seimpuritatea) in cantitati egale;
compara, concluzionând daca limita
admisa este depasita sau nu.
 

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 25/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Ori de cate ori in cadrul controlului se deceleaza prezenta unei


impuritati pe care monografia respectiva nu o prevede,
aceasta trebuie semnalata (se trece in buletinul de analiza).

Controlul limitelor pentru impuritati anorganice, se


efectueaza, daca nu se prevede altfel in monografia
respectiva,
conform urmatoarelor procedee (conform FR X):

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 26/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Controlul limitei de amoniu  


• Sarurile ce contin ioni amoniu NH4+, formeaza cu tetraiodomercurat (II) de
potasiu/ K2[HgI4] /(reactivul Nessler) in mediu alcalin, un complex ; in functie
de concentratie, apare o coloratie galbena sau un precipitat galben-brun.

Tehnica de lucru (FR X)


• Se prepara solutia de baza (0,2965 g clorura de amoniu® uscata in exicator pe
acid sulfuric, se dizolva in 50 ml apa si se completeaza la 1000 ml, intr-un balon
cotat) ;
•Solutia-etalon de ion amoniu, se prepara la nevoie, prin diluarea a 10,0 ml
solutie–baza, cu apa, la 100ml, intr-un balon cotat. Solutia etalon contine 0,01 mg
NH4+, /ml.
•10 ml solutie de analizat, de concentratia prevazuta in monografia respectiva, se
neutralizeaza, daca este necesar, cu hidroxid de sodiu, 100g/l.
•In ambele eprubete (proba de analizat si solutia-etalon) se adauga, 0,15 ml reactiv
Nessler, se agita si se compara dupa 5 minute.

•Solutia de analizat nu trebuie sa se coloreze in galben mai intens decat solutia


etalon.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 27/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Controlul limitei de arsen


• FR X prevede doua procedee pentru aceasta impuritate:
Procedeul I, se aplica atunci cand arsenul din proba de analizat este sub limita de
sensibilitate a reactiei cu hipofosfit de sodiu in acid clorhidric (reactiv Bougault).
• In monografia respectiva se prevede: “ nu trebuie sa dea reactia pentru arsen cu
hipofosfit de sodiu in acid clorhidric ®”.
• Compusii arsenului , sub actiunea reactivului Bougault, prin incalzire la fierbere, sunt
redusi la arsen metalic; in functie de concentratie, apare o coloratie bruna sau se
formeaza un precipitat brun.

  4 AsCl3  + 3 HPO2H2  + 6H2O = 4 As + 3 H3PO4 + 12 HCl


  4 AsCl5 + 5 HPO2H2  + 10 H2O = 4 As + 5 H3PO4 + 20 HCl

• Pentru ca produsul medicamentos sa fie considerat corespunzator la acest


parametru, in solutia de analizat nu trebuie sa apara nici o coloratie la adaugarea
reactivului Bougault.
• Observatie. In aceleasi conditii de lucru, telurul, seleniul si antimoniul , ca impuritati,
dau in functie de concentratie, coloratii sau precipitate rosu-brune sau violacee.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 28/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

  2 AsH3 + HgCl2  → As H2HgCl + 2 HCl

  AsH3 + 2 HgCl2 → As H(HgCl)2  + 2 HCl

  AsH3 + 3 HgCl2 → As(HgCl)3  + 3 HCl

  2 AsH3 + 3 HgCl2 → As2 Hg3  + 6 HCl


Tehnica de lucru (FR X)
• Se prepara solutia de baza (0,1320 g trioxid de arsen, dupa dizolvare in hidroxid de
sodiu si neutralizare cu acid sulfuric diluat, se aduce in balon cotat la 1000 ml.
• Solutia etalon de ion arsen se prepara din 1ml solutia de baza, care se aduce cu apa
la 100 ml, intr-un balon cotat si contine 0,001 mg As³+/ml.

Pentru determinarea arsenului prin acest procedeu, se utilizeaza un dispozitiv descris


FR X, dupa tehnica de lucru indicata.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 29/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Procedeul II, se aplica practic pentru determinarea cantitativa a prezentei arsenului ca


impuritate, in substante organice.
• In monografia respectiva se precizeza : determinarea se face ca la “Controlul
arsenului in substante organice”.

• De ex. la Glucoza  substanta, monografia prevede ca trebuie sa contina arsen cel


mult 0,0001%; pentru aceasta, “5 g de substanta, se prelucreaza conform
 prevederilor de le controlul limitei de arsen - Procedeul II”.

• Procedeul se bazeaza pe reactia de culoare cu HgCl2 / reactia Fluckinger-Lehmann.


• Prin compararea culorii obtinute cu cea a unei solutii etalon, se poate stabili daca
limita maxima pentru arsen este depasita sau nu.
• Combinatiile de As3+ si As5+ sunt reduse cu “hidrogen in stare născândă”(obtinut in
reactia dintre zinc si acid) la arsenura de argint/hidrogen arseniat (gaz incolor, cu
miros de usturoi, foarte toxic).
  AsCl3  + 6 H → H3 As + 3 HCl
  AsCl5  + 8 H → H3 As + 5 HCl
• Hidrogenul arseniat formeaza, in functie de cantitate, cu clorura mercurica, coloratii
de la galben-portocaliu (cand gazul este in cantitate mica) la rosu – brun (cand gazul
este in cantitate mare), datorita formarii mai multor compusi.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 30/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Controlul limitei de calciu 


• Ionul calciu, formeaza cu oxalatul de amoniu, in functie de concentratie, o
tulbureala sau un precipitat alb, microcristalin, de oxalat de calciu, practic insolubil
in acid acetic si amoniac, solubil in acid clorhidric si acid nitric.
CaCl2 + (NH4)2C2O4→ CaC2O4  + 2 NH4Cl

Tehnica de lucru (FR X) :


• Solutia de baza se obtine din 2,5 g carbonat de calciu (R) uscat la 105º C pana la
masa constanta, dizolvat in 25 ml acid acetic 300g/l(R) si diluat cu apa la 1000 ml,
intr-un balon cotat.
• Solutia etalon
balon cotat de de
100ion
ml.calciu se obtinesol.
Concentratia dinetalon
10 ml solutie
este dede
0,1baza,
mg Cadiluata
²+/ml.cu apa, la
• In paralel, se pregateste solutia de analizat (10 ml de solutie de concentratia
prevazuta in monografia respectiva, neutralizata daca este necesar, cu acid acetic
300 g/l sau cu amoniac 100 g/l) si solutia etalon (conform prevederilor din
monografia respectiva).
• In ambele eprubete se adauga cate 1 ml clorura de amoniu 100 g/l (R), 1ml
amoniac 100 g/l (R), 1ml oxalat de amoniu 40 g/l, se agita, se incalzeste in baia de
• apa timpdedeanalizat
Solutia 10 minute si se raceste.
nu trebuie sa prezinte o tulbureala mai intensa decat tulbureala
probei etalon.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 31/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Controlul limitei de fer 


• Ionul fer trivalent formeaza cu hexacianoferatul (II) de potasiu un complex ; in
functie de concentratie, apare o coloratie albastra, sau se formeaza un precipitat
albastru de hexacianoferat(II) de fer(III) -albastru de Berlin.
  FeCl3 + K4[Fe(CN)6] = KFe[Fe(CN)6] + 3 KCl

Tehnica de lucru (FR X) :


• Solutia de baza se prepara din 0,8635 g sulfat de amoniu-fer/alaun
feriamoniacal, prin dizolvare in 10 ml acid sulfuric 100 g/l(R) si se aduce
la semn cu apa intr-un balon cotat de 1000 ml.
• Solutia etalon de ion fer se prepara din 10 ml sol. de baza prin diluare cu
apa la balon cotat de 100 ml si contine 0, 01 mg Fe ³+ /ml.
• Etapele efectuarii analizei si compararea celor doua solutii (proba si
etalon) se desfasoara conform prevederilor FRX.
• Observatie: Aceasta tehnica de lucru nu se poate aplica pentru controlul
limitei
care sedeprocedeaza
fer din sarurile de crom,
conform cupru, mercur,
prevederilor zinc si dinrespective.
din monografiile fosfati, pentru
• Observatie: controlul limitei de fer in substante organice , se face dupa
calcinarea acestora cu acid sulfuric, dupa tehnica prezentata in FRX .

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 32/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Controlul limitei de metale grele


• Prin tehnica de lucru aplicata la controlul ionilor de metale grele ca impuritati, se
deceleaza numai ionii metalelor grele, care precipita sub forma de sulfuri in mediu
acid.
• Limita admisa, se apreciaza prin comparare cu o solutie- etalon de ion plumb .
• Ionul Pb , formeaza cu sulfura de sodiu, in functie de concentratie, o coloratie bruna
sau un precipitat negru.
  Pb²+ + Na2S = PbS + 2 Na+

Tehnica de lucru (FR X) :


• Solutia de baza se prepara din 0,1599 g azotat de plumb (II), prin dizolvare in 100
ml apa, la care se adauga 1 ml acid acetic 300 g/l si se completeaza cu apa la balon
cotat de 1000 ml (solutia A). 10 ml solutie A se dilueaza cu apa la 100 ml, intr-un
balon cotat (solutia B).
• Solutia etalon se prepara din 10 ml solutie B, prin diluare cu apa la balon cotat de

• 100ml si are
In paralel se opregatesc
concentratie de 0,
solutia de001 mg Pb
analizat si +
² /ml.
solutia etalon, conform prevederilor din
monografia respectiva.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 33/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

• In ambele eprubete, se adauga cate 1 ml acid acetic 300 g/l(R), 0,05


ml formaldehida (R), 0,1 ml sulfura de sodiu solutie (R), se agita si
se compara dupa un minut, privind stratul de lichid de sus in jos, pe
un fond alb.

• Solutia de analizat, nu trebuie sa prezinte o coloratie mai intensa


dacat coloratia probei etalon.

• Observatie: la substantele care contin mai mult de 0,05% fer ca


impuritate, solutia de analizat se incalzeste la fierbere, se
alcalinizeaza cu amoniac 100 g/l(R) si se filtreaza.

• In solutia filtrata se determina metalele grele, conform prevederilor


anterioare.

• Observatie: controlul limitei de metale grele in substante organice,


se face dupa calcinarea acestora cu acid sulfuric, dupa tehnica
prezentata in FRX.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 34/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Controlul limitei de zinc 


• Ionul zinc formeaza cu hexacianoferatul (II) de potasiu, in functie de concentratie,
o tulbureala sau un precipitat alb de hexacianoferat de zinc si de potasiu, practic
insolubil in acizi diluati.

  3 Zn²+ + 2K4[Fe(CN)6] = Zn3K2[Fe(CN)6]2  + 6 K+

Tehnica de lucru (FR X) :


Solutia de baza se prepara din 0,4398g sulfat de zinc (R), prin dizolvare in apa si
aducere la balon cotat de 1000 ml.
Solutia etalon se prepara din 10 ml sol. de baza prin diluare cu apa la balon cotat de
100 ml si contine 0,01mg Zn²+ /ml.
• In ambele eprubete se adauga cate 2ml acid clorhidric 100 g/l (R) si 0,3 ml
hexacianoferat (II) de potasiu 50 g/l (R), se agita si se compara dupa 10 minute.
• Solutia de analizat nu trebuie sa prezinte o tulbureala mai intensa decat
tulbureala probei etalon.
• Observatie: la substantele care contin fer  ca impuritate, solutia de analizat se
incalzeste la fierbere, se alcalinizeaza cu amoniac 100 g/l(R), pana la reactie slab
alcalina si se filtreaza. In solutia filtrata se determina zincul conform prevederilor
anterioare.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 35/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Controlul limitei de carbonati 


• Ionul carbonat formeaza cu hidroxidul de bariu, in functie de concentratie, o
tulbureala sau un precipitat alb, de carbonat de bariu, solubil in acid nitric si in acid
clorhidric.
  CO3²ˉ + BaCl2 + = BaCO3 + 2 Cl ˉ
Tehnica de lucru (FR X) :
• Solutia de baza se prepara din 1,7662 g carbonat de sodiu anhidru, dizolvate in 100
ml apa si apoi aducere cu apa la balon cotat de 1000 ml.
• Solutia etalon se prepara din 10 ml solutie de baza, prin diluare cu apa la balon cotat

• de 100 ml,seconcentratia
In paralel, pregateste solutiei fiind
solutia de de 0,1mg
analizat (10 CO3²ˉ/ml.
ml de solutie de concentratia
prevazuta in monografia respectiva, preparata cu apa proaspat fiarta si racita, se
neutralizeaza daca este necesar, cu amoniac 100 g/l) si solutia etalon (conform
prevederilor din monografia respectiva.
• In ambele eprubete se adauga cate 5ml hidroxid de bariu- solutie (R), se agita si se
compara dupa 10 min. Solutia de analizat, nu trebuie sa prezinte o tulbureala mai
intensa dacat tulbureala probei etalon.
• Determinarea se face in eprubete prevazute cu dop rodat.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 36/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Controlul limitei de cloruri 


• Ionul clorura formeaza cu nitratul de argint, in functie de concentratie, o
opalescenta, o tulbureala sau un precipitat alb, cazeos, de clorura de argint,
practic insolubil in acid nitric, solubil in amoniac.
  Clˉ + AgNO3 →  AgCl↓+ NO3 ˉ
Tehnica de lucru (FR X) :
• Solutia de baza se prepara din 0,1649 g clorura de sodiu, prin dizolvare in 100ml
apa, intr-un balon cotat de 1000ml si completare cu apa pana la semn.

• Solutia
cotat deetalon
100ml,seconcentratia
prepara din ei10fiind
ml soutie de baza,
de 0,01mg prin diluare cu apa la balon
Cl /ml.
• In paralel, se pregateste solutia de analizat (10 ml de solutie de concentratia
prevazuta in monografia respectiva, se neutralizeaza, daca este necesar, cu acid
nitric 100 g/l sau cu amoniac 100 g/l ) si solutia etalon (conform prevederilor din
monografia respectiva.
• In solutia de analizat si in cea etalon, se adauga cate 0,5 ml acid azotic 250 g/l(R)
si 0,5 ml nitrat de argint 20 g/l(R), se agita si se compara dupa 5 minute.
• Solutia de analizat, nu trebuie sa prezinte o opalescenta mai intensa dacat
opalescenta probei etalon.
• Observatie: aceasta tehnica de lucru se poate aplica si in cazul controlului limitei de
bromuri si ioduri.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 37/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Controlul limitei de fosfati 

• Ionul fosfat formeaza cu molibdatul de amoniu(NH4)2MoO4), in mediu de acid


nitric, in functie de concentratie, o opalescenta, tulbureala sau un precipitat
galben de fosfomolibdat de amoniu, solubil in amoniac, practic insolubil in acid
nitric.
Tehnica de lucru (FR X) :
• Solutia etalon se prepara direct din 0,1433 g dihidrogenofosfat de potasiu (R),
prin dizolvare in apa, la balon cotat de 1000 ml si contine 0,1mg PO 4³ˉ  /ml.
• In paralel, se pregateste solutia de analizat (in volumul prevazut in monografia
respectiva, neutralizata daca este necesar, cu acid nitric 100 g/l sau cu amoniac
100 g/l) si solutia etalon (conform prevederilor din monografia respectiva.
• In ambele eprubete se adauga cate 1 ml acid nitric 250 g/l (R) si 5ml molibdat de
amoniu in acid nitric (R), se completeaza cu apa la 10ml, se agita si se compara.
• Solutia de analizat, nu trebuie sa prezinte o opalescenta mai intensa dacat
opalescenta probei - etalon.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 38/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Controlul limitei de azotati/nitrati 


• Ionul nitrat formeaza cu acidul sulfosalicilic un nitroderivat colorat in galben;
intensitatea coloratiei variaza in functie de concentratie.

Tehnica de lucru (FR X) :


• Solutia etalon de ion nitrat, se prepara direct  din 0,1648 g nitrat de potasiu
(R) prin dizolvare in apa distilata, la balon cotat de 1000 ml, si contine 0,1mg
NO3ˉ /ml solutie.
• Etapele efectuarii analizei si compararea celor doua solutii (proba si etalon)
se desfasoara conform prevederilor FRX.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 39/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

Controlul limitei de sulfati

• Ionul sulfat formeaza cu sarurile de bariu, in functie de concentratie, o tulbureala


sau un precipitat alb de sulfat de bariu, practic insolubil in acid clorhidric.
Na2SO4+ BaCl2 + = BaSO4+ 2 NaCl
Tehnica de lucru (FR X) :
• Solutia de baza se prepara din 0,1814 g sulfat de potasiu (R) (uscat la 105º C pana
la masa constanta) prin dizolvare in apa la balon cotat de 1000 ml.
• Solutia etalon se prepara din 10ml solutie de baza, prin diluare cu apa la balon
cotat de 100 ml si contine 0,01 mg SO4²ˉ/ml.
• In paralel, se pregateste solutia de analizat (10 ml de solutie de concentratia
prevazuta in monografia respectiva, neutralizata daca este necesar, cu acid
clorhidric 100 g/l sau cu amoniac 100 g/l) si solutia etalon (conform prevederilor din
monografia respectiva.
• In ambele eprubete se adauga cate 0,5 ml acid clorhidric 100 g/l (R) si 1ml clorura
de bariu 50 g/l (R), se agita si se compara dupa 10 minute.
• Solutia de analizat, nu trebuie sa prezinte o tulbureala mai intensa dacat tulbureala
probei etalon.

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 40/41
7/25/2019 A M.Ident. Impurit.pdf

MULTUMESC PENTRU ATENTIE ! 

http://slidepdf.com/reader/full/a-mident-impuritpdf 41/41

S-ar putea să vă placă și