Sunteți pe pagina 1din 10

Ftr,AN LE,CTXI

COI{DUCERE, AUTO

l
I
!
I
i

$coAtqryE $oFERr
))sIDroREX"
i.d
I

Sedinta de conclucere nr, 1


f
\o.'
r\
lg prima sedlnta ies cu masina din oras pe o strada asfaltata t'ara trafic, fara treceri de
pietoni, fara intersectii cu parcare mare la cele doua capete si un viraj la 90 grade.
Teoretic primele 5 sedinte se desfasoara pe aceasta {ra$a, pentru unii cursanti sunt
sutlciente J sedrnte, iar pentru altii stau si 5 sedinte in functie de aptitudinile fiecaruia. !l

tn prirna parte a sedintei stabilesc ce obiective ave[r, ce vrea examinatorul sa vada la


cursant :
1. Atentia distributiva: privirea inaintE (nrr in fata masiili), ochii scareaza stanga-
dreapta de pe un totuar pe celalat cautar,i'i:ericole potentiale, privirea in oglinzi si in
unghiul mort Pentru asigurare.
Z. enticiparea arenimentelor: ireienrl procesdaza._" vsden si anticipeaza ce se Poate
intampla, cum ior evolua evenimentele in functie de pericolele potentiale.
3. Luarea deciziilor: creierul ia o decizie dupa analiza pi da comanda de executare'
4. Executia: de multe ori vrem sa facem ceva si ne iese cu totul altceva, e foarte
important controlul reactiilor si graba stica treaba de cele mai multe ori.
Umteaza instalarea [a volan:
1. ReglareaScaunului in fiurctie de pedala de ambreiaj si pozitia mainilor pe volan.
2. Reglarea$glinzilor:'in oglinda interioara vedem geamul din spate(hureta), iar in
oglinzile laterale vedem manerul usii din spate.
3. eeffura de siguranta; ',1
t.l.
Cunoasterea autovehiculului :
1. Pedala de AMBREIAJ:
a) ambreiajul dgcupleaza(apasat) saq cupleaza(ridicat) motorul ctt cutia de viteze
b) piciorql:stani, calcaiul"in aer, se apisa cir varful piciorului pana Ia podea si se
riclioa trepriet paiiC cupleaza L Fi|
c) ambreiajul s.e apasa: la plecarea de pe lcc, la schirnbarea vitezeior in mers si .la
oPflrea masuul.
2. Pedala de frana (frana de serviciu )
a) frana de serviciu frxieazarotile masinii'
b) se apasatreptat numai cu piciorul drept, calcaiul pe podea
l. peaaU de aoceleratie se mangaie usor ca un fulg cu varful picionrlui, ia apasare
marim viteza urasini, caud luanr piciorul de pe acceleratie reducem viteza maslrii(
franet de motor) I.

l.Pedala de arubreiaj Ia podea.


2.Scoatem schimbatorul de viteze pe liber.
3.Pr.rnem contactul ( iotim cheia incont*rt p*. aprindem becurile din bord ),
4.Pornirea efectiva a motorului ( asteptam cateva secunde pana se sting o parte din
becuri d.upa care rotim cheia 1-2 secunde pana auzim motorul pornit si luam mana de
pe cheie)
Exercitiu cu pedala de scceleratie:
Pr{vim ttromitul(daca avem), guzim mctorul si mangaiem usor pedala de accelelatie
marind hratia treptat 1500-2000-2500 si incercam sa memoram sunetul mototului Ia
diferite ftuatii, Durata exercitiului 2-3 minute.
Exercitiu cu pedala de ambreiaj:
Introducem in treapta I-a si ridicam incet pedala de ambreiaj pana simtim ca tr-etnuta
motorul(acesta este punctul in care incepe sa se cupleze rnotorul ctt cutia de viteze)
dupa care apasam pedala la podea. Repetam de 4-5 ori'
29 aprilie 2008

s)
Recapitulare si fixarea cunostintelor din prima sedinta. Traseul este acelasi din prima
sedinta.
Exercitiu de schimbarea vitezelor cu motonrl oprit(1-2-3-4-3-Z-l);
Obiectiv: mentinerea directiei si acceleratiei la viteza mica( ZO tmfn-U eapta2
)
Eu pr:n masina in miscare si schimb in tre-.1-.ia 2, cursantul priveste inainie, se i.
obisnuieste cu pedala de acceleratie prin e:;ercitii de apasare usoara si apoi eiiberarea
pedalei(frana de motor)Volanul e reglat sa mentina directia rectilinie nu rebri" strans
in pumni, muschii relaxati, nq se roteste bnrsc.Parcurgdm astfel 15-20 km dus-intors.
trn curba de 90 grade exersanl rotirea volanului prin miscarea mainilor po volan(una
incpinge;alta tage). La capahrl traseului executam iutoarcerea dint-o ,nir.ure. Eu *u
asigur si dau instnrctiuni, cursantul se conqenteaza doar la mentinerea directiei si la
pedala de acceleratie.

Sedinta de conducere nr. 3 f a\ t.. ,


. -'/ |...
I .'i
Recapitulare si fixarea cunostintelor din sedinta nr.2, exercitii de schimbarea vitezelor t,'i.:
l. .,1
l.'
cu motorul oprit. Obiective: plecarei de pe loc, oprirea si schimbarea vitezei in treapta : I .:

2. Acelasi traseu {ir-r primele doua sedinte;


Pleearea_
9*
p. tcc : introducem in treap&r l. ,1e riclica incet pedala d.e arnbreiaj p*na
ia pir'.c'ril rr cers iacepc sase cupieTe '
ryo,f-ru-4 masina incepe satremur.".t rori, i,, '
acest punct se tine ambreiajyl si a.p-dt'be apasausor acceleraiia la 1500 roVmin,'dupa ! .r..
care se contiuua ridicarea ainbreiajului si apasarea acceleratiei pana la punerea i1 ,. t'
t;
:i
miscare a pTry, se accelere azapana.la2S00 rot si apoi schimtarn in reapta z( i.i.
apsaE arnbreiaj Ia podea-luam picionrl de pe acceleratie-schimbam din t.i in tZ-
: tr
ridicam usor aurbr-apasam usor acccleratia) .

op."T la p.unct Iix : ne asiguram canuvine nimeni din spate, apasam pedala de
ambre{aj si in acelasi timp mutam picionrl drept de pe a"cileratie pe frana si apasam
usor prti:c cate putin pana opreste masiua, cupicioarele apasate scbatem din viteza si
apoi ridicarn arnbretajut mentinand apasata frana.
Facemaceste exersitii repetate de opfue si plecare de pe loc. Sunt necesare cam 10
exercitii de plecare, s'uhimbare in triapta 2 si oprire.
I
In tot acest tirap perfectionam mentinerea directiei si ne obisnuim sa privinr in oglinzi
,,:
l.
i
t.
l:','t
|
Sedinta d6 conducere nf. 4 q3)
!',,I
! ll
|]:,i I

i,+lF
r-..i,
{gelasi taseu ca in primele sedinte, recapitulare si fixarea cunostintelor.
,
.ril ri
i
Obiective: schimbarea treptelor deviteziZ--3 si 3--2. , l.nir
r.li:#ltit :
, lr'FllJr
ln primaparte a sedintei facem cateva exercitii de plecare de pe loc schimbarea treptei li J;li.

2 si oprire la punct fix, mentinerea directiei ( conducere cu or*u stanga


fu uot* ri
,| l:
.i,
dreapta pe schimbator ).
Pentru schimbare in treapta 3 apasam accelerntia si nrarim vitezala 30 km/h, apesam
arnbreiaj si luam piciorul de pe aceleratie-schimbam treapta2intreapta 3'ridicam
arnbreiajul si apasam usor acteleratia. VJergem constant cu 40 !an/h pentru exercitii
de mentinere a directiei [a viteza mare.
Peutru schirnbare din treapta 3 in treapta 2 luanr picionrl de pe acceleratie(frana de
motor) reducem vltezala 20 km/h - apasam ambreiaj -'rnutam schimbatoml din
teapta I in apasam usoi acceleratia sa mergem
lgpta-Z ridicarn ambreiaj si
-
constant cu 20 km/h.

I ..1
/ ,:,.t1'
| ,.-1.
l. nl, '

Sedinta de conducere nr. 5 Lt\ I +le


, !,r+l+i
r.tHlF:'
' I!'ilH ;'
.[.i[r-.. :
.lil.f':
In prima parte a sediritei recapitulez si fixez toate cunostintele si exercitiile din h,;l r"
primele 4 sedinte si hotaram impreuoa daca rarnanem pe acest traseu si exersam il. ,,1 r-
..Nrcl. , '
i.,il.t'
incontinuare sau intarn in oras. ril,;l r
'i ll
In orap aleg un traseu usor; un bulevard cu doua berzi pe sens, trafic redus, cateva I

I
teceri de pietoni, statii de autobuz cu alveola, intersectii semaforizate si s6ns giratoriu
la capete.
Initfi mergem cu teapta 2 cu 20lcmlh. Pe acest traseu exersam plecarea de pe loc si
oprirea in situatiile impuse de tafic.
Trecerea de pietoni : La observarea indicatorului "Prescrnnalizare trecere penbrr
pietoni" luarn'piciorul de pe acceleratie si reducem viteza, mergem oonstant cu viteza
redusa, privirea dreaita-stanga pe trotuare si observam daca sunt pietoni. Daca nu
sunt pietoni putqm tece marind viteza. Daca sunt pietoni care traverSeaza oprim
i
masina. Legea une ca acordam priorltate numai pietorlilor angaiati in traversare pe
sensul noi:stru da'mors, dar ca lncepatarl ne deplasaTn cu viteza redusa-si plbtonii pot
ajunge in aceiast timp cu noi pe sensui fn{Fu de mers si arunci recoman{i c1;rirea
nnsinil chiar. daca pletanit sunt pe celalalt sd4p de meis,
Statia de autobuz cu alveola ; Legea'spune'ca autobuzul are prioritate la lesirea din
alveolafata de vehiculale de pe bindaT si atunci rdducem.viteza si la nevoie oprim . i ir'
La apropierea de statiE reducem viteza si marim atenti4 daca autobuzul e in alveola jI +'l ld
li."ltlt.
urmarim semnalizatoarele acestuiq daca s'Cmnalizeaza.steinga, iesiiea, oprim masina. ! ril'' .

t.itr.
Vezi video r 1,.
It r'l t" i
! ilt-
j'.ii l-
rir-t"
Statia de autobuz.fara alveolal Legeano permite sa depasinr autobuzul.oprit iu statie 'i,,1
. ". it
fara sa ne obligo sateducem viteza, dar respectaru obligatiile prevazute in lege pentru- I

efectuarea manevrei'pe depasire, daca aceste obligatii sunt indeplinite putem depasii,

Sedinta de conducere nr. 6

Traseul din sedinta nr. 5. Exersam oprire, plecarea de pe loc, schirnbarea vitezelor 2--
3 si 3--2.

Intersectie simaforizata si marcata: ln functie de directia de mers facem preselectia


pe benzi cu cel putin 50 m inainte de imtersectie. Urmarim semafoarele si obseryam
sagtstile care ne splln ce directii dirijeaza semafbareie' t\{ai nou e:rista semafoare cu
cronometnt. daca semaforul este verde pentru directia dorita

continuam deplasarea cu atentie marita, daca este galben sau rosu oprim, in imagine
avem dotta sernafoare, unul pt inainte si unul pt la stanga, si cronornetru pentru
directia inainte. Daca semaforul nu flinctioneaza sau este pe gaiben intermitent
respectam semnificatia indicatoarelor de reglementare a prioritatii. ln imagine avem
cedeaza trecered celor care vin pe drumul cu prioritate si avem prioritate fata de cei
care vin din stanga.
t.
Intersectia .u .Jo, giratoriu obligatonr.:: La aceasta intersectie are prioritatJcel !",.
i,...
care se afla in intersectie si vine din parteu stanga, semnalizam stanga la intrare in i.,.-
I .. .r

intersectie si dreapta,la iesire, Daca vreau sa merg la dreapta semnalizez dreapta si ma lj,
l,iitF.
incadrez pe dreapta langa bordura, dau pi'ioritate celor care vin din stanga si apoi ies [tl l'
frlr!"t
:

i.:,i,t
din intersectie. i:i.'itl,
:

Ilrlf:
ATENTIEI Daca sensul giratoriu are mai rnulte benzi, la iesire din sens trebuie sa va i-1"
asigurati U_$glfl la cei care merg in paralel cu voi si isi continua deplasarea in iiiiiin:r
, i:+l'r' t

intersectiijffiE-uie sa le. acordati prioritate pentru ca voi schimbati banda. rl:rilr,


t;.-,li!
Depasirea obstacolelor : Daca privind inaiate observam pe banda neastra un obstacol !i rh
i,i,
reducem vitez4 semnalizam stanga, ne asiguram in oglinda laterala si in ungiriul moft il ,1,
t ,ta.
din stanga, daca vin masini pe banda 2 reducem vitezasi oprim in spatele obstacolului !,-r1 i"
ili .i -'
la o distanta care sa ne permita efechrarea manevrei de depasire, daia nu vine nimeni
din spate intram in depasire, iar in mornentul in care observam obstacolul in oglinda l

retrovizoare semnalizam dreapta ne asiguram in oglinda laterala dreapta si reintram pe


banda I ,

I
.*i

Sedinta de conducere nr. 7 I

In aceasta sedinta schimbam.traseul, alegand strazi cu o singura banda pe sens si trafic


intens. Obiectivul principal este cunoastereataseului laviteza mica 20 lcm/tr in l:,
I.;,
treapta 2. Pentru cii carJ cuno'ss Brasovtrl acestc strazi sunt : Mihai Viteazu, Awam f,rli
l'r,f.- '
Frr!lr
Ianuu, Cuza, Grivitei.
:

I'rt1. ,

tt-rt,.
Pe acest traseu exersam oprirea ii plecarea de pe loc, depasirea obstacolelor si
i
Il,ir f,
. lSri: '.
acordarea prioritatii la intalniiea.indicatorului STOP. La intalnirea acestui indicator . t.ii,l,i I

suntem obligati sa oprim la limita de vizibilitate fara sa depasim co'ltul intersectiei, I lt:*l+ '
, f :U::l
daca circulavehicule pe drumul cu prioritate vor treee primele, apoi putem pleca spre lr,illnr ..
r li,
dreapta, inainte sau [a stariga. Daca plecam sFre stanga acordam prioritate si , i ,i '
l;l;'
vehiculelor care vin din fata. i,,,r
! )i..
,

Virajul drelpta la intersectie pe bretea : Pe aceasta bretea ocolim intersectia si ,r' .i ,


: !,
trebuie sd acordam prioritate pietonilor pe tecere si avem indicatorul CEDEAZA
TRECEREA vehiculelor care vin din stanga. Traversam breteaua cu vitezaredusa ne
asiguram ia pietoni apoi intoarcem capul in :tanga de 3 ori sa ne asigurarri la cei care
vin din stanga. Vezi video

Virajul dreapta pe verde intermitent : Pe verde intermitent putem face dreapta cr,t
obligatia de a acorda prioritate pietouilor sau masinilor care circula pe verde prin
intersectie
Virajul stanga: Circulam pe dnrmr-rl cr.r prioritate si dorim sa facem stanga pe un
dnrnr lateral. Suntem obligati sa acordam prioritate vehiculelor care vin din fata di
pietonilor angajati in traversare pe trece:'ea de pietoni. Cu 50 m inainte semnalizam ir l
itungu, redLlcem vitezasi introducem in treapta 2 si circulam cu 20 km/h privind iri
ffioprim
fata, daca vin inainte de centul intersectiei, daca nu vin facem virajul
din mers. l(.'1\)
Jl

=)
Virajul dreapta: Circplam pe drunul crr prioritate si dorim sa fasem dreapta.pe un
drurn lateral, cu 50 m inainte semnalizan dreapt4 rS*ry3+ytSSZLqi introducem in
Eeapta 2, circuland cu I0 hm/h acordam prioritate doaf pietonilor angajati in
traversare pe trecereadi pietoni. Undori se impune oprirea masinii daca nu avem
spatiu suficient pentru a executavirajul dinmers. '

Aceste viraje sunt partea cea mai grea in conducerea autovehiculelor si vor fi repetate
pe parcursul a3-4 sedinte in diferite intersectii. Important este sa stirn cui trebuie sa
acordam prioritate pentru a luadecizia de oprire rapid si fara ezitari. Ca incepatgri nu
riscati efectuind virajul stanga daca vin masini din fata
,,
Sedinta. de conducere nr. 8
. ti r{l!1
Ir iili"'.
Recapitularea si fixarea exercitiilor din sedintele anterioare. ii..il;
ii .ir'
!

r ll
l. Fara bariere qu sernnalizare luririnoasa si acustica. Avenr obligatia d"
lte{r.i
vttsze-si de a ne.asigrra*inainte de traversare. Daca se aprinde semnal.ullffirfios
ififfiltent sau lcus-tiqffi
ififfiitent ru., i",rriiqi inainte ie?i-lcsiea. Tiarersarsa caii ferate se face cu
treapta 1 sau 2 4L r" dpasam arnbrei-4lq!5i cu motorul turat altfel se poate opri
motorul.Dacatotusffiecaleaferataavemoblieatiadeasiot
moto rul. D ac a totus iFe-nlrffi mCtorul p e obligatia de a scoate
pasagerii din masina si daca nu reusim sa scoatem masina de pe calea ferata trebuie sa
o semnalizam cuorico mijloace: Ddca nureusim saplecam do pe loc din a dbua
incercare parasiti masina si faceti semne in fata tenului cu ce aveti la indemana. NU
INSISTATI SAPORMTI.MOTORUL SI SA PLECATI DE PE LOC, NU VETI
REUSI I llllil '
i

I, i.'
i,f *ubariere si cu indicator STOP. Aveti obligatia sa opriti si sa va asigr:rati inainte lf {r lil
I r''i
lii"'
t:.,
3. Cu bariere. Ddca barierele sunt ridicate si semnalele luminoase sau acustice sutrt i,r"
i-.r
stinse reducem viteza ne asiguram si traversom calea ferata. Daca bariereie sr.mt
i .t
coborate , in curs de ridicarJsau de coborlue, semnalul luminos intermitent aprins sau : .,1

semnalul acustic in functie oprim inainte de bariere . :r :r


i-i.
!.:,i ii
i,:ll';i'
q!
Circulatia pe senq unic: Pe strazile cu sens unic'este intetzisa manevra de intoarcere, li !.1I
f.rili'r
r'-lil, r
avem voie sa irergem cu spatele, putern depasii si putem opri si pe partea stanga daca I !1.'

rarnane libera cel putin o banda libera. Pe sens unic ne incadram pe banda din stanga Lr;ll
L-.l,:"
pentru a efectua virajui stanga. L :l'-
', .rL.iingri r':e Crrtdutere ifi.,.!)

Ln aceastd Sedinp em ca obiectii efectuare-a manewelor examen. Sunt prevaz,te


pgggtrqJ!_EparEl..(ggrye), pESlB i.oT $as€ ma.uelTe:
9U !+u/narcarea larerala cu spatele, inrour.e.ea din u.ei migcari.
rnersul cu spatele gi plecarea dia rampa cu-fraia de mdni-

Parcarea cu spatele: AceastE manerni se mai nur:oegte gi garare pentru c6 din garaj
nu am voie i cu
s6 les

'
sBatelg.si atrrnci s$nt obligat sa inm cu spatele.
4atelgti
REql+1 ii&^ ;.s,{^?:f _.=
/,rt'cJ. P-r'O ie&Y U

Si' VyP,ys/n D PEDlrd


JF^Ebt,!'e_ ,'fNLl2€)t)
' D5- 6fDrxwlrEt
ru+i"q motorul mmine foarte pufin turat 1500 rerirrjn.
Exarninatonrl se aqteapti ca noi sa semnalizim Ei sd ne asigurem inainte de i miqca magina de pe loc.
Avern ca reper un alt autovehicul parcat. Sernnalizlr, dreapt4 mergem ugor cu spatele qi privim tn geamul "
iaterai dreapta spate. ln momentulin care vedem prirnui far in colful geamului oprim. aggm punem mEina
in miScare ugor gi lr.Eur dorri ture(maxim) dreapla de volan gi mergern ugor pini c6nd magina noastra ajunge
paraieli cu repenrl( perpendicular pe.bordriri) in acest moment oprim $ indreptdm ro$le rotind
volanul(doun nre) spre stAnga punem ma;ina in migcarc cu spatele gi privim in geamul loteral dreapta fag4
cind vedem in gearn uga din fap a maginii l:insi. carc am parcat oprim, scoalem din viteza, oprirn motorul,
Eagem frana de mann gi introducem in tr;. ;. .r L

intrjarcerea din trei miScari;


Oprim lfurgl bordurl semnalizim stdnga gi ne asigurirn in fa1( in spate gi in lateral, rotim volanul doud
ture(ma:tim) stingq punem magina in migcare cu vitezE foarte mic{ ridicind qi apdsrf,nd arnbreiajrrl( motorul
:;a tie uSor turat 1500 rot/min), oprim pelpendicular pe bordurE din stanga gi rotirn volanul spre dnapta dou.i.
rr.rre( rr:lile sunt drepte acurh), introducem in rnariarier; ne asigurEm stanga dreapta, punem magina in
i',",i,,silr.-l 1i rotim volanul dotra ttre(matim) dreapta. rnarqern cu snatele pinE ejungen-, larrgE 'corci,-rrd 5i
oprirn. introducem in treacta l. ne esig:sE,-^i si6.ngaffi-pia, rotim volanul spre stdnga gi plecdm ulbr de pe
i .-.,
r UL.

Plecarea din rampi: in func1ie de inclinafia rampei e>listi doutr metode de a pleca de pe loc atunci cdnd
ma4ina se duce in spate in momenhrl in care luam piciorul de pe fral6 qi vrem's6, accelerim.
Pentru rampa mic[ se procedeazE in fetul urm6tor: iin.r apdsatlt pedata de frind qi introducem intreapta 1,
ridiclm uqor ambreiaj.ul pane in moruentul in care incepe gi tremurl magina( motorul se bupleazE pulin cu
rofile, dar nu se opreqte), linem pedala de arnbreiaj in aceasta'pozigie, lu6rn picionrl de pe frinn qi rpfs.nm
uqor accelerafia la I500 rot/min, dup6, ce arn turat motorul ridicEm ugor ambreiajul gi ma5ina va pleca de pe
loc.
Pentnr rampa cu inclinare mare se procedeazd, astfel: oprim in ramptr scoatem din viteza" tagem frina de
mrini, gi luam piciorul de pe fra.n4 daci rnEina se duce in spate mai ridicim pufin frina de rnanE"
introducern in treapta l, eliberEm butonulde la fr6na de manfl gi o ;inem in continuare sus, truim rnotorul
2000 roVmin, ridic5rn pedala de arnbreiaj pan6 c6nd scad.e turafia mdtonrlui(motorul se cupleazE cu rofile gi
ma5ina wea sd plece de pe loc), finern pedala de ambreiaj in aceastE pozilie gi lesern fr6na de manajos, o s6 I
I
I

observtm cd magina nu se mai duce in spate dar nici nu pieac6 de pe ioc. peutnr a pune magina in nr.igcare !

apas6rrr ugor acceleratia $i ridic6m pugin cite pufin ambreiajul.l.U VA GRABITi SA SCHL\rIBAT iN I

'TRE,q.PTA
2 ! maqina trebuie si prind6 vitezi altfel se va opri motorul.
Mersul cu spatele : Oprim mEina paralet cu bordura Ia 20-30 cm de aceasta cu rofile drepte( volaaul sE n1r
tre rotit stanga sau dreapta) , scoatem centura de siguranla, introducem in marqarier, mina sting6 p volan la
"ora 12", mi.na dreaptA se [ine de scaunul din dreaptq ne asiguri.m in luneta gi in oglinda laterala dreapta in
care observlm bordrqa pentnr a rEmane tot timpul maqina paralela cu aceasta, plec{:ri de 1:r loc magind
incet( motorui pulin turat Ei pedala de ambreiaj se ridic4 - sg31).
Parcarea laterala : Oprim in lateralul unei maqini parcate langl borduri cam la un metru distanla dl aceasta-
cli.m uqor cu spatele pani aliniem maqina cu repen:I, oprim. Iuim dreapta maKim de volan $i rldnr cl speteic
t'"
peni inciinam rna5ina in diagonala(la un unghi de 45) qi oprim. rotirn 'roI rnul ma'<irn :'Llnua t it ri'i" '"

;ontinudrn sd d[rn cll qn'tela ^'i-N ^r:.':


Seclinta de conclucere nr. 10

In aceasta sedinta airr ca obiectiv definitivarea stilului de conducere al cursantultri. un


stil de condncere preventiv, atent, prudent si defensiv. Atentia distributiva este
tbrmata, anticiparea evenirnentelor la un nivel care sa pemrita cursantului evitarea
sitgatiilor dificile si periculoase, procesul decizional este ciar, simplu si fata ezitari.
Incepai:d ctr aceastaied,inta cursantul trebuie sa stie ce are de facut in toate situatiile
din trafic. Repetam fiecare manewa de 3 ori in diverse situatii'

x9-. > t?-


Incepand cu aceasta sedinta las cursantul sa ia decizii singur fara sa rnai sptrn eu.ce sa
faca, aleg un Easeu necunoscut in care cursantul este obligat sa fie atent, sa g_g}g!1
foarte mult la ce are de facut si sa ia decizii. Parcurgem astfel 10-15km si rep-etam
rnanevrele.
1..
ir"i
i i r.
lr-
I r'r,. ''
t. -,
l" i,lt.
Seclinta de conducere nr; 12 i.-flri'
I:,i,rr,
i
,

i..r,r. :

'!' r:.
DE RETINUT!
Daco aveti oo ii"i"lirt in fata pericolul esto sr vireze stanga trrmrsc f,ara sa
-.
semnnlizeze' I -,i

D;;u;ir;;irrti in dreptul uner scoir paili*.ii Gsts d'-.:t rlo +oplii care pot trnversn
prin locuri nepermis;
D:rca observati in fata o masina eare iirtoarce se impune sa opriti si sn o lasati sa
termine manevro
Conduita preventiva: totalitatea masurilor adoptate de conducatorul auto in vederea
prevenirii situatiilor periculoase ia hafic.
Principala pauza a accidentelor este VITEZA, de aceea prima rnasura iu conducerea
preventiva este reducerea vitezei daia prevedcm un pericol potential. Aceste pericule
apar latrecerile pentru pietoni, in intersectii, la calea ferata, in trafic aglomerat, pe/sub
poduri, curbegqriculoase, la trecerca pe langa gruPuri de persoane,.la efectuarea
rnanevrei de depasire, la tecerea pe langa autobuzele oprite in statie etc.
Alta cauza este neatentia la volan, am vorbit intr-o sedinta anterioara despre atentia
distributiva, cautati cu atentie indicatoarele de reglementare a prioritatii intr-o
intersectie; urcrariti semafoarele si priviti la larnpile STOP ale masinilor din fata, dacn
se aprind.luati piciorul de pe acceleratie si franati usor penbrr a aprinde si voi aceste l-:' I r
l,r-ri-'
liri/l
lampi, asfel avertizati pe cei din.spate. Evitati franarile bruste si pastrati-va calrnul.
i

t-',.i':
lrllirlr I

Alta cauza este obosedia la volan, NU piscati Ia volani dupa o noapte nedormita chiar | ,. itl
i.li
l.
daca nu ati baut alcool. i r'li'
Starea psihica este foarte importanta, NU conducg-ti dupa un evenimeut neplacut in ll
li
irl1i
il-'i|
.ilii
viata voasta care a determinat o supaxare proflrnda. l;
lr r;i:
TAXIUL ESTE MAI IEFTiN !!!!!!II i 'r "
lr l'
.,.1;
Conrlucerea pe timp de nonpte: principalul factor de riso este vizibilitatea reciusa, ca
,,;.
masuri preventive reduceti vitezasi mariti atentia, aprindeti farurile, mentineti
parbriz,,l curat atat pe interior cat si pe exterior. La intalnirea cn autovehicule venind
din sens opus este pericol de orbire, reduceti viteza si priviti usor spre marcajul dir:
clreapta al benzii de circulatie. NU trageti dreapla de volanl Puteti intalni obstacole
"
nesemnaiizate.
Conducerea in conditii de ceata : principalul factor de risc este vizibilitatea redusa.
redr-tceti viteza, aprindeti farurile si proiectorui de ceata, puteti porni si lumiuile de
avarie daca vizibiiitatea scade foarte mult, nu t'aceti manevre voluntare de depasire,
intoarcere, oprire sau mers cu spatele, folositi avertizwea sonora. Dacaputeti circtrlati
l''"l
in spatele unui alt autovehicui la o distanta Ce siguranta.
Couducerea in conditii de ploaie: principalii factori de risc sunt vizibilitatearedusa
:'" j,1..
ii
si drumul alunecos. Pe un drum piin cu aoa, din cauza vilezei excesive, apare !,,"if' .'
, ,r lri:.
l.iil-.
fenonrenul de ACVAPLAI.IARE, profilur anvelopei nu mai reuseste sa elimine apa si lrll1-
practic roata sta pe un,strat de apapierzand contactul cu solul (aderenta) si efectirl este : Pil{sr
,rl a1
[
pierderea directiei. Daca anvelopa este torita fenomenul apare li o viteza mai mica [..:li.
r ii-'
,1

'
decat Ia o anvelopa noua. Reduceti vitez4 aprindeti farurile si Ia nevoie c.hiaJ ri.l.i.
.!..,r.
proiectorul de ceata, ponriti stergatoarele, puneti in functiune dezaburirea
.t,
lunetei(electric) si geamurilor din fata(cu aer cald). Evitati rnanevrele voluntare, 'i.
Conducerea in conditii de iarna: prinipalul factor de risc este drumul alunecos,
reduceti viteza, folositi frana de trrotor, pastrati distanta de cei din fata,,nu bruscati . ,,
cornenzile: frana, volanul, arnbreiijul sau acceleratia. Trebuie sa aveti inmasina
lantuui antiderapante, o lopatq nisip; un spray de dezghetat incuietori.
Conducerea in afra locnlitatilor: Ca incepatori aveti obligatia sa conduceti cu 20
lcm/h mai putin-decat limita maxirna a vitezei pe o anumita categorie de drum, pe
autostrada sa nu depasiti i 10 km/h, pe drumruile national-european sa nu depasiti 80
kn:/h si pe celelpltB categorii(national, judete4q comunal) sa nu depasiti 70 lcrn/h. La
parctrgerea gnej curbe apare forta centriftige csre tinde sa scoata masina in exteriorul
culbei ( in curbd la dreapta masina tinde ra aiunga pe contrasens, iar in crlrbn [a stanga
ma-sina tinde sa {ie scca;i lr: ai};aparii c;rlx'airiie, in decorl. Aceasta,tbrta este ciirect
proportionala cu rnasa si vitezaautbvehiculului si invers proportional a outazacurbei.
Cum masa masinii nu avem cum sa o modificam, iar drumul este dat; singura
variabila ramane viteza cu care intam in viraj. Nu intati in viraje indiferent cat de
usoare sunt cu vitezamai mare de 90- 100 kmft, daca curba este mai stransa nu
depasiti 70 km/h, iar in curbele la 90 grade nu depasiti 30 km/h. Exista acele curbe
numite "ac de par" la 180 grade care trebuie luate cu Eeapta 2 cu 10-20km/h (pe
serpentine).

Sedinta de conducere nr. 13

In'aceasta sedinta am ca obiectiv cunoasterea modului de conducere la viteza mate si


efectuarea manevrei de depasire ia viteza mare.
Aleg un traseu iir afara orasului si treptat mi,:im viteza la 70 krn/h in teapta 4. La
aceasta vitezamariti atentia si priviti in deprutare, daca aveti servs-directie tineti mai
fenn volanul.si nu-l.bruscati( se roteste strictul necesar pentru mentinerea directiei).
Penttu depasire reduceti viteza si schimbati in treapta inferioari ( in functie de viteza
autovehiculului depasit), semnalizati si va asigurati in fata si iri spate, daca nu vin
masini intrati in depasire accelerandhotarat si pastrand o distauta laterala db
sigulanta( cel putin un metru ), semnalizati dreapta si in momentr"rl in care vedeti in
ogtinda retrovizoare obstacolul depasit reveniti treptat pe banda si schimbati in treapta
superioara. Nu va fie teama sa turati motorul rnai rnult decat de obicei, un motor pe
ber:zina ajunge la puterea maxinra la 5000 rothnin, iar pe motorina pe la 4000 rot/nrin.
Pe timpr.rl depasirii pastrati-va ca|nul. tineti fenn l'olanui, nu bruscati direr:ti: si
---_-l___--j___/
ili1 guratl-va permanent.
+- '
Er;[i[tiTce-istrrrri:uevra r]oar drca este absolut necesar !
Pentru efectuarea acestei manevre trebuie sa ti cont de :
1, Vehicuigl depasit. (bicicleta, caruta, autoturism, autobuz, affocamion), ce viteza
are

sau ce iungime-
2. Dnrm ( in urcare sau in coborare,.drept sau curbe )
3. Vehicule ce vin din fata (masina puternich sau vechitura )
Obligatiile celui care este depasit
lj.;, r
1. Sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta drum-ului;
2. Sa nu mareasca viteza, Asta inseamna capoate merge constant sau poate reduce I'r.i "
Ijlilr',
viteza, Conduita preventiva irnpunc reduc*rea vitezei, semnalizare dreapta, ca cel care
ir...ri, ,

depaseste sa inteleaga intentia de a.i facilita manevra lrtr .

l:tl I
l-.i,:

l!{l ii
tr,El i'
Iql"].
'i:.ril:
Sedintfl de condpcere nr. 14 ,i
;1.'r. '
'

jl,ilar '
!r':,.i
ii\;I.
Circulatia in coloana: Ccl mai importantaspect este mentinerea distantei de .i.rl'i

siguranta de vehiculul din fata voasEa, aceasta distanta este mai mare cu cat viteza de i

deplasare e mai mare,


pentu determinarea acestei distantc se'aplica "regula celor doua secunde". Cand
vehiculul din fqta trece prin dreptul unui reper (copac, indicator, boma kilometrica sar.r
altceya) nurrargii in gand 1001-1002, daca la 1002 nu ati ajuus irr dreptul repenrlui
ales 4veti o distinta corespunzatome; daca ati. depasit acest reper sunteti prea apl'oape
-
de veiricr-uut did t1ra si in cazi.i uaei op+#-+:uste r-r.r puteti evita coliziurea cu acesta,
Trebuie sa mai tineti cont de propria masina, daca aveti Dacia 1300 si ftana nu tine ia
priura pedala sau Audi A.4, rnai tineti cont de masina din fata, daca estE o Dacia vecire ii
j'.:r'
r,

-.
astea iu becurile STOP ori arse ori prea slabe si le lipseste a treia larnpaSTOP, nu l, .1,

l...r ,.
veti sti daca franeaza. [.;l ,:
!rti: I

Tineti.cont de starea drurnului si de conditiile meteo, drum umed sau alunecos; piatra l" i.i t, "
i: ,.i ;

cubica sau.neasfaltat. li...ir!. :'


ilil i :

: Ltir
l.;il r,
i',rti'irl
' !i'll.jl rr
llL
|i
ti*1,
! .,1* '
It ,l
l: l.l l:
l'
i rl'"-
ii.,t i'
ir,.l !