Sunteți pe pagina 1din 1

Dosar 4998/99/2019

Interogatoriu luat de reclamantul Diaconu Florin


pârâtului: Agentia Domeniilor Statului

Întrebări Răspuns

1) Este adevarat ca lucrarile agricole de primavara incep in luna martie?

2) Este adevarat ca membrii comisiei de control de la ADS Bucuresti au


venit la ADS RT Iasi in luna Martie in control?

3) Este adevarat ca membrii comisiei de control de la ADS Bucuresti au


mers in control in localitatile indicate de reprezentantii ADS RT Iasi si nu
au venit cu o lista de localitati pentru a fi controlate?

4) Este adevarat ca actualizarea bazei de date a suprafetelor de teren se


face de catre Serviciul Fond Funciar – Evidenta terenuri din cadrul ADS
Bucuresti, iar periodic se efectueaza punctaj cu reprezentantele
teritoriale?

5) Este adevarat ca au fost transmise Note de Informare catre Directorul


General al ADS Bucuresti, anterior controlului, care nu au primit nici o
rezolutie in vederea rezolvarii problemelor semnalate care au fost
ulterior consemnate in Nota de Control?

6) Este adevarat ca de la data angajarii (2007) si pana in present


reclamantul nu a avut nici o alta sanctiune disciplinara?

7) Este adevarat ca Nota de Control nu apreciaza si nici nu prevede sau


dispune sanctiuni impotriva salariatilor de la ADS RT Iasi?

Instanţa

Grefier

Reclamant...............................

Pârât...............................