Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Conțin diftongi toate cuvintele din seria:

a) mescioară, trăgeau, ghiocei; с) îndeajuns, ianuarie, chei;

b) genunchieră, troiță, fief; d) geam, templier, somieră.

2. Există vocale în hiat în toate cuvintele din seria:

a) farfurie, aeroport, areopag, fereastră;

b) ianuarie, ideologie, material, evoluție;

c) meteorolog, momâie, ploaie, deontologie;

d) cioban, denotație, fotografie, diurn.

3. În cuvântul ploaie există:

a) un triftong; c) un hiat;

b) doi diftongi; d) doi diftongi și un hiat.

4. Nu conține diftongi cuvântul:

a) mescioară; c) plouă;

b) pleacă; d) chiar.

5. Apar triftongi în toată seria următoare de cuvinte:

a) vedeai, ei, lăcrămioară;

b) chinuiai, subsuoară, vioară;

c) tăieței, vegheau, leoarcă;

d) seu, duelează, inimioară.

6. Cuvântul fiindcă are în structură:

a) un diftong; b) un hiat; c) un triftong

7. Triftongii sunt formați din:

a) trei vocale;

b) o vocală + o consoană + o vocală;

c) o semivocală + o semivocală + o semivocală;

d) o semivocală + o vocală + o semivocală.


8. Un diftong este alcătuit din:

a) două vocale alăturate pronunțate într-o silabă;

b) o vocală și o semivocală alăturate și pronunțate într-o silabă;

c) două vocale alăturate și pronunțate în silabe diferite;

d) două semivocale alăturate și pronunțate într-o silabă.

9. Hiatul reprezintă distribuția în silabe diferite a grupului de sunete format din:

a) vocală + consoană;

b) vocală + vocală;

c) vocală + semivocală;

d) semivocală + semivocală.

10. În cuvântul creioane există:

a) 1 diftong și un triftong;

b) un triftong;

c) un diftong;

d) un hiat.