Sunteți pe pagina 1din 1

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

D I S P O Z I Ț I E nr._______
din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la desemnarea domnului Anatol Usatîi,


ministru al economiei şi infrastructurii, în calitate de reprezentant
al Guvernului în cadrul Acordului de investiții „Cu privire
la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”
-----------------------------------------------------

În scopul executării prevederilor Acordului de investiţii „Cu privire la


Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” dintre Guvernul Republicii Moldova și
„Azpetrol” – S.R.L., „Azertrans” – S.R.L., „Azpetrol Refinery” – S.R.L., aprobat
prin Legea nr. 7/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38,
art. 114), Guvernul DISPUNE:

1. Se desemnează domnul Anatol Usatîi, ministru al economiei şi


infrastructurii, în calitate de reprezentant al Guvernului în cadrul Acordului de
investiții „Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”.

2. Autoritățile administrației publice vor acorda suportul necesar


reprezentantului Guvernului în exercitarea funcțiilor ce îi revin.

Prim-ministru ION CHICU

Y:\007\ANUL 2019\DISPOZITII\17799\17799-redactat-ro.docx