Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala Gimnazială “Elena Vacarescu “

An şcolar 2018-2019
profesor inv. Primar Florentina Răducanu

PLANIFICARE CALENDARISTICA
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ –CLASA A II-A
CURRICULUM NUCLEU : 6 ore pe săptămână
Manual : CLR autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă Editura Didactica și Pedagogică 2018

SEMESTRUL I
Nr. Unitatea tematică Competenţe Conţinuturi vizate/activate Săpt. Nr. Obs.
Crt. specifice Ore
1. Şcoala si cartea, doi 1.1 Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I S1- S3 18
prieteni adevarati. 1.2 Text suport: Ziua când toţi au şapte ani,
1.3 Octav Pancu-Iaşi
2.3
2.4 Textul. Titlul. Autorul. Transcrierea
3.1 Comunicarea orală. Dialogul
3.4 Alfabetul. Literele mari și mici de mână.
4.1 Grupurile de litere.
4.2 A se prezenta, a prezenta pe cineva.
Text suport: Luchi, Otilia Cazimir

Iniţierea , menţinerea şi încheierea unui dialog


Așezarea în pagină a textuluii scris. Copierea.
Cartea. Cuprinsul unei cărți
Text suport: Cartea de piatră după Vladimir
Colin.
Recapitulare : În căutarea comorii.
Evaluare sumativă
Activități de recuperare, ameliorare/dezvoltare.
Activități de recuperare-ameliorare-dezvoltare.
2 Toamna , doamnă ruginie 1.1 Textul narativ. Textul literar. S4-S6 18
1.2 Scrierea corectă a cuvintelor care conţin î/â
1.3 Reguli ale discursului oral.. Ascultarea și
1.4 respectarea opiniei celuilalt.
2.1 Scrierea cuvintelor cu â și î
2.2 Transcrierea.
2.3 Text suport: Ciuboțelele ogarului, după Călin
2.4 Gruia.
3.1
3.2 Textul narativ. Recunoașterea personajelor.
3.4 Forme ale discursului oral. Descrierea unui
4.1 personaj.
4.2 Scrierea corectă a cuvintelor într-o, într-un
4.3 Text suport: Cioc!Cioc!Cioc!, Emil Gârleanu

Recapitulare: Călător în lumea poveştilor


Evaluare sumativă
Activități de Recuperare-Ameliorare/Dezvoltare.
4. Familia, leagănul copilăriei. 1.1 Textul liric. Poezia. Poetul. Strofa. Versul S7-S9 18
1.2 Povestirea unei întâmplări trăite sau observate.
1.3 Așezarea textului în pagină.
1.4 Text suport: Mama, Panait Cernea
2.1
2.2 Textul liric. Poezii despre universul copilăriei.
2.3 Dialogul despre familie și locuință. Descrierea
2.4 unei persoane.
3.1 Scrierea imaginativă după un șir de imagini.
3.2 Text suport: Bunica de Ștefan Octavian Iosif
3.4
4.1 Recapitulare: Noi și cuibul părintesc.
4.2 Evaluare sumativă
4.3 Activități de Recuperare. Ameliorare/Dezvoltare.
5. Vin sărbătorile! 1.1 Textul narativ. Povestirea orală a unui fragment. S10-S12 18
1.2 Dialogul pe teme familiare
1.3 Text suport: Vreau să trăiesc printre stele,
1.4 Victor Eftimiu
2.1
2.2 Propoziţia/Enunțul. Intonarea propozițiilor.
2.3 Semnul exclamării
2.4 Scrierea corectă cu m înainte de p și b
3.1 Formularea răspunsurilor la întrebări.
3.2 Felicitarea. Cuvinte cu înțeles asemănător.
3.4 Text suport: Colindătorii, George Coşbuc
4.1
4.2 Recapitulare: La colindat
4.3 Evaluare sumativă
Activități de Recuperare- Ameliorare/Dezvoltare.
6. Farmecul iernii 1.1 Povestirea orală a unui text. Povestirea unor S13-S15 18
1.2 întâmplări observate.
1.3 Reguli ale discursului oral. Pronunția clară și
1.4 corectă.
2.1 Virgula
2.2 Text suport: Iarna, Mihail Sadoveanu
2.3
2.4 Textul nonliterar sau informativ.
3.1 Descrierea unui fenomen. Cuvântul. Silaba.
3.2 Scrierea imaginativă dintr-o ilustrație.
3.4 Scrierea scurtă a cuvintelor s-a/sa.
4.1 Text suport:Fiecare fulg de zăpadă este unic
4.2 după Justin Pollard.
4.3
Recapitulare: Crăiasa Zăpezii
Recapitulare semestrială
Evaluare semestrială
Activități de Recuperare- ameliorare/Dezvoltare.
7. Recapitulare semestrială 1.1 Textul narativ. Textul liric. S16- 12
1.2 Așezarea textului în pagină. Transcrieri. Copieri. S17.
1.3 Recunoașterea personajelor.
1.4 Reguli ale discursului oral. Descrierea unui
2.1 personaj.
2.2 Descrierea unei persoane. Scrierea imaginativă
2.3 după un șir de imagini.
2.4 Propoziția /enunțul
3.1 Semnul exclamării. Scrierea corectă a cuvintelor
3.2 cu m înainte de p și b.
3.4 Virgukla
4.1 Textul nonliterar. Cuvântul. Silaba. Scrierea
4.2 corectă a cuvintelor sa/s-a.
4.3 Scrierea imaginativă după o ilustrație.
Cuvinte cu aceșlași înțeles. Cuivinte cu înțeles
opus.
Formularea de răspunsuri și întrebări.
Dictări, copieri, transcrieri.
SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Unitatea tematică Competenţe Conţinuturi vizate/activate Săpt. Nr. Obs.


Crt. specifice Ore
1. Învățăm să ne comportăm 1.1 Formularea de întrebări și răspunsuri. S1-S3 18
1.2 Povestirea orală a unui text citit
1.3 Text suport: Ce băiat!, Octav Pancu –Iaşi
1.4
2.1 Dialogul în situații concrete.A cere și a da
2.2 informații.
2.3 Două puncte.
2.4 Intonarea propozițiilor. Formularea
3.1 răspunsurilor la întrebări.
3.2 Repovestirea unor întâmplări citite.
3.4 Scrierea pe liniatură dictando.
4.1 Cuvinte cu înțeles opus.
4.2 Text suport: Cel mai bun prieten, Victor
4.3 Sivetidis

Recapitulare : Despre prietenie.


Evaluare sumativă
Activități de Recuperare.
Ameliorare/dezvoltare.
2. Călător pe aripile 1.1 A formula o idee. A identifica un obiect, un loc, S4-S7 24
imaginației. 1.2 o persoană.
1.3 Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând.
1.4 Cuvinte cu aceeași formă și înnțeles diferit.
2.1 Text suport:Aventurile lui Habarnam,
2.2 Nikolai Nosov
2.3
2.4 Acordul în număr și gen.
3.1 Scrierea corectă a cuvintelor dintr-o, dintr-un.
3.2 Scrierea imaginativă a unui text după benzi
3.4 desenate.
4.1 Text suport: Vrăjitorul din Oz, Lyman Frank
4.2 Baum
4.3
Recapitulare: Hoinărind prin Ţara Minunilor
Evaluare sumativă
Activități de recuperare-ameliorare/Dezvoltare.
3. Bun venit , primăvară! 1.1 Sunetele limbii române. Vocale şi consoane S8-S11 18 S10 –
1.2 Scrierea cuvintelor care conțin grupurile de Săptămâna
1.3 sunerte oa, ea, ia, ie, ua, uă. altfel.
1.4 Text suport: Cuibul de păsărele, Cezar
2.1 Petrescu
2.2
2.3 Scrierea corectă a cuvintelor s-au/sau
2.4 Scrierea imaginativă a unui text pe baza unui șir
3.1 de întrebări.
3.2 Text suport: Buburuza, Eugen Jianu
3.4
4.1
4.2 Recapitulare: File din cartea naturii.
4.3 Evaluare sumativă
Activități de Recuperare-
Ameliiorare/Dezvoltare.
5. Copilăria , cea mai 1.1 S12-S14 18
frumoasă vârstă 1.2 Scrierea funcțională. Biletul.
1.3 Scrierea cuvintelor care conțin litera x.
1.4 Text suport: Cheile, Tudor Arghezi
2.1
2.2 Textul nonliterar/Informativ. Afișul.
2.3 Text suport: Întâlnire în lumea cărților
2.4
3.1 Recapitulare: Către vacanță.
3.2 Evaluare sumativă
3.4 Activități de Recuperare-
4.1 Ameliorare/Dezvoltare.
4.2
4.3
6. Recapitulare finală. 1.1 Reguli ale discursului oral: pronunţie clară şi S15-S16 12
1.2 corectă; acordul în gen şi număr; intonaţie
1.3 adecvată
1.4 Textul liric ( sistematizare)
2.1 Exerciţii de fonetică şi vocabular.
2.2 Grupuri de litere.
2.3 Cuvintele sau/ s-au, dintr-o, sa/ s-a, într-o/ într-
2.4 un.
3.1 Scrierea lui m înainte de p și b.
3.2 Scrierea corectă a literelor x, â și î.
3.4 Două puncte, virgula, dialogul.
4.1 Grupurile de sunete învățate.Textul narativ.
4.2 Textul nonliterar. Textul liric.
4.3 Scrierea imaginativă.
Formularea de întrebări și răspunsuri.
Cuvinte cu același înțeles, cu înțeles opus, cu
aceeași formă dar înțeles diferit.
Text suport:Pif, Paf, Puf, Cezar Petrescu
Evaluare finală