Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti


Splaiul Independenţei nr.313, Bucureşti - 060042, ROMÂNIA
Telefon: 021 318 10 00; Fax: 021 318 10 01
Înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 3291

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020


PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE LICENŢĂ, MASTERAT, DOCTORAT
[Aprobare Senat UPB, HS 458/05.07.2019]
Semes- Forma de învăţământ
Perioada Activitatea
trul şi anul de studii
[L] 23.09.2019 – [V] 13.12.2019 Proces didactic [12 S]
Licenţă (toţi anii de
[S] 14.12.2019 – [D] 05.01.2020 Vacanţa de iarnă [3 S]
studii)
I [L] 06.01.2020 – [V] 17.01.2020 Proces didactic [2 S]
Master (toţi anii de [S] 18.01.2020 – [V] 07.02.2020 Sesiunea de examene [3 S]
studii) [S] 10.02.2020 – [D] 16.02.2020 Vacanţa inter-semestrială [1 S]
[L] 17.02.2020 – [V] 22.05.2020 Proces didactic [14 S]
Licenţă (anii I şi II Sesiunea de examene [3 S];
de studii) [S] 23.05.2020 – [V] 12.06.2020 Practica după sesiunea de examene
conform planificării facultăţilor
[L] 17.02.2020 – [V] 22.05.2020 Proces didactic [14 S]
Licenţă (anul III de [S] 23.05.2020 – [V] 12.06.2020 Sesiunea de examene [3 S]
studii) Practică 360 ore, după sesiunea de
examene, conform planificării facultăţilor
Proces didactic şi Pregătirea proiectului
[L] 17.02.2020 – [V] 22.05.2020
Licenţă (anul IV de diplomă [14 S]
II de studii) [S] 23.05.2020 – [V] 05.06.2020 Sesiunea de examene (Restanţe) [2 S]
[S] 06.06.2020 – [D] 28.06.2020 Definitivarea proiectului de diplomă [3 S]
[L] 29.06.2020 – [V] 03.07.2020 Sesiune examen de diplomă [1 S]
Master (anul I [L] 17.02.2020 – [V] 22.05.2020 Proces didactic [14 S]
de Sesiunea de examene [3 S]
[S] 23.05.2020 – [V] 12.06.2020
studii)
[L] 17.02.2020 – [V] 22.05.2020 Practica şi pregătirea disertaţiei [14 S]
Master (anul II [S] 23.05.2020 – [V] 05.06.2020 Sesiunea de examene (Restante) [2 S]
de studii) [S] 06.06.2020 – [D] 21.06.2020 Finalizare disertaţie [2 S]
[L] 22.06.2020 – [V] 26.06.2020 Sesiune examen disertaţie [1S]

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE [2020 – 2021]


LICENŢĂ: 11.07 – 22.07.2020 – înscriere și concurs admitere
MASTERAT: Sesiunea I: 29.06 – 10.07.2020 – înscriere şi concurs admitere
Sesiunea II: 24.08 –10.09.2020 – înscriere și concurs admitere
DOCTORAT: Sesiunea I: 22.06 – 08.07.2020 – înscriere şi concurs admitere
Sesiunea II: 24.08 – 18.09.2020 – înscriere şi concurs admitere

ALTE ACTIVITĂŢI – SEPTEMBRIE 2020


1. Sesiunea de reprogramare a verificărilor finale, pentru studenţii de la studiile
universitare de licență și masterat: 24.08 – 06.09.2020
2. Admitere la continuare de studii: 24.08 – 28.08.2020 – înscriere;
31.08 – 02.09.2020 – concurs
3. Examenele de diplomă/disertaţie: 24.08 – 06.09.2020 – înscriere
07.09 – 09.09.2020 – examene

●21.09.2020 – posibilitate începere An universitar 2020 – 2021