Sunteți pe pagina 1din 3

GÂNDURI ȘI EMOȚII REPETITIVE ADULT

Nume_____________________ Vârsta__________ Sex_________Data__________

Instrucțiuni: Dacă în ultimele două săptămâni ați fost deranjat de „gânduri, imagini și nevoi nedorite
și repetate” și de „nevoia de a pune în practică anumite comportamente sau acte mentale iar și iar”
vă rugăm să vă referiți la ultimele 7 zile atunci când răspundeți la chestionarul de mai jos.

În ultimele șapte zile:

1. În 0 Deloc 1 Puțin, mai 2 Moderat- 3 Sever, 4 Extrem, Scoru


medie, puțin de o între 1-3 ore între 3-8 ore mai mult de l
cam oră zilnic zilnic zilnic 8 ore zilnic itemu
cât lui
timp v-
au
ocupat
aceste
gândur
i sau
compo
rtame
nte în
fiecare
zi
2. Cât 0 Deloc 1 Puțin 2 Moderat- 3- Sever, 4- Extrem-
distres deranjant deranjant foarte distres
\câtă dar deranjant copleșitor
neplăc suportabil
ere v-
au
cauzat
aceste
gândur
i sau
compo
rtame
nte?
3. Cât de 0- Contr 1 Mult 2 Control 3 Puțin 4 Lipsa
dificil ol control ( de moderat control- rar controlului –
este comp obicei ( uneori capabil să incapabil să
pentru let capabil să capabil să controlez controlez
dvs să controlez controlez gândurile și gândurile și
control gândurile și gândurile și comportam comportam
ați comportame comportame entele entele
aceste ntele) ntele)
gândur
i sau
compo
rtame
nte?
4. Cât de 0- Fără 1 Slabă, 2 Moderat- 3 Sever – 4 Extremă –
tare vă evita evitare în mod evitare evitare
deter re ocazională regulat evit frecventă și aproape
mină să fac aceste extensivă completă,
aceste lucruri închis în
gândur casă
i sau
compo
rtame
nte să
evitați

faceți
anumit
e
lucruri,

merge
ți în
anumit
e
locuri
sau să
fiți cu
anumit
e
persoa
ne?
5. Cât de 0 Nu 1 Puțin- 2 Moderat- 3 4 Extrem-
tare interferează interferează interferează Interferență interferență
interfe ușor clar cu severă, aproape
rează funcționarea substanțială totală,
aceste dar face față incapacitate
gândur
i sau
compo
rtame
nte cu
școala,
munca
, viața
socială
sau
cea de
familie
?

Scorul total variază între 0 -20, un scor mai ridicat indicând o severitate mai mare a gândurilor și
comportamentelor repetitive. Un scor mai mare sau egal cu 8 indică necesitatea unei evaluări mai în
profunzime pentru a diagnostica tulburarea obsesiv-compulsivă. Scorul mediu se calculează prin
împărțirea scorului total la 5. Dacă nu se răspunde la 2 sau mai mulți itemi nu se va calcula scorul
total. Dacă s-a răspuns la 4 din 5 itemi, se adună aceștia, se înmulțesc cu 5 și se împarte rezultatul la
numărul de itemi la care s-a răspuns. Dacă rezultatul este o fracție, se rotunjește la cel mai apropiat
număr.

S-ar putea să vă placă și