Sunteți pe pagina 1din 1

Metoda cubul

1. Descrie. Prezintă specificul personajului ca tip


uman şi încadrează-l într-o tipologie.

2. Asociază. Încadrează personajul în mediul în care


trăieşte şi prezintă relaţiile cu cei din jur.

3. Aplică. Îdentifică cel puţin 3 momente-cheie care


relevă specificul personajului pe parcursul
romanului.

4. Argumentează care sunt trăsăturile


Argumentează principale de caracter. Exemple din
text. Modalităţi de caracterizare folosite
de autor.

5. Analizează. Analizează 2 atitudini ale criticii literare


faţă de personaj.

6. Compară. Compară personajul cu alte


individualităţi umane din alte opere,
încadrîndu-l în galeria de perso-naje
(arhetipuri), unde ar putea fi plasat (din
literatura naţională şi cea universală.
Prezintă şi atitudinea ta faţă de personaj.