Sunteți pe pagina 1din 3

GRÃDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

10 ZALÃU

PROIECT DE ACTIVITATE
“CIZMULITE DECORATE”
DOMENIUL OM SI SOCIETATE

EDUCATOARE:
VALERIA LUCÃCEL

PROIECT DE ACTIVITATE
DATA: 5.12.2008
GRUPA : mica “A”
PROIECT TEMATIC: “Bucuriile sarbatorilor de iarna”
DOMENIUL: Om si societate
ACTIVITATEA: Activitate practică
TEMA: “Cizmulite decorate”
FORMA DE REALIZARE: lipire
TIPUL DE ACTIVITATE: formare de deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII: formarea si consolidarea unor abilitati practice specifice
nivelului de dezvoltare motrica

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să cunosca si sa utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei
activitati practice;
- să utilizeze corect tehnicile de lipire si materialele puse la dispozitie;
- să respecte cerintele estetice si de igiena;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee:
- conversaţia, explicaţia, demonstratia, exerciţiul, analiza
Mijloace de învãţãmânt:
- cizmulite decupate, clopotei decupaţi, lipici, pensule, burete umed,
modelul educatoarei, clopotei, recompense
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- MEd,CT, (2008), Curriculum pentru invatamant prescolar
- MEdC, (2000) Programa activitãţilor instructiv-educative în grãdiniţa de
copii, V & Integral
- Petricică, M. , Petre, M. (1977) Metodica predării activităţilor manuale în
grădiniţa de copii, E.D.P., Bucureşti
RESURSE TEMPORALE:
- 15 minute
SCENARIU DIDACTIC
Nr Secvenţele Descrierea demersului didactic Strategii
crt activităţii didactice
Captarea Se va realiza printr-o conversatie - conversaţia
1 atenţiei despre sosirea lui Mos Nicolaie si
pregatirea ghetutelor pentru primirea
cadourilor.
Elementele surpriza vor fi clopoteii
agatati de cizma educatoarei.

Comunicarea Copiii vor fi informaţi cu tema activităţii


2 obiectivelor şi cu modalităţile de realizare ale lucrării - explicaţia
urmărite

- explicaţia
3 Reactualizarea Se va realiza intuirea materialului şi - cizmulita
cunoştinţelor prezentarea modelului educatoarei decupata,clopotei
decupaţi, lipici,
pensule, burete
umed
Prezentarea Se va efectua demonstraţia şi explicaţia
4 conţinutului şi modului de lucru şi a materialelor - demonstraţia
dirijarea folosite pentru fiecare etapă de realizare - explicaţia
învăţării

Se execută lucrarea individual, sub


5 Obţinerea îndrumarea directă a educatoarei - exerciţiul
performanţei
Asigurarea Copiii vor realiza decorarea cizmulitei
6 conexiunii într-un mod corect şi estetic - exerciţiul
inverse
Se vor analiza lucrările şi se vor efectua
7 Evaluarea aprecieri generale de către educatoare - analiza
performanţei privind modalitatea de redare şi - cizmulita
finalitatea lucrării

Asigurarea Valorificarea lucrărilor prin expunerea


8 retenţiei şi a lor la patuturi, iar cand copiii isi spala
transferului mainile, educatoarea pune in cizma
dulciuri ca recompensa.