Sunteți pe pagina 1din 32

MINISTERUL EDUCATIEI SI TINERETULUI AL R.M.

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

FACULATEA RADIOELECTRONICA SI TELECOMUNICATII


CATEDRA OPTOELECTRONICA

LUCRARE DE CURS

LA DISCIPLINA OPTOELECTRONICĂ

Tema: „Atenuatoarele optice”

A efectuat
St. gr.

A verificat
Lect. univ

CHISINAU 2012
Cuprins

1. Introducere .........................................................................................................3-4
2. Atenuarea in fibrele optice..................................................................................4-5
3. Pentru ce este nevoie de atenuat semnalul optic.................................................5-6
4. Destinatia atenuatoarelor....................................................................................6-7
5. Notiuni generale despre atenuatoarele optice…….............................................7-8
6. Parametrii de baza a atenuatoarelor.......................................................................9
7. Tipurile atenuatoarelor optice..............................................................................10
7.1. Atenuatorul optic fix....................................................................................10-12
7.2. Atenuatorul optic variabil............................................................................12-13
7.2.1. Atenuatoare variabile de tip conector.......................................................13-14
7.2.3. Atenuatorul optic variabil FVA-UV.........................................................14-15
8. Mecanismele de atenuare...............................................................................15-16
8.1. Mecanismul opto electro mecanic...............................................................16-19
8.2. Atenuatoare termo-optice............................................................................19-23
9. Companiile care proiectează atenuatoare optice ................................................24
9.1. Amphenol....................................................................................................24-25
9.1.1. Atenuatoare fixe in stil conector..............................................................25-26
9.1.2. Atenuatoarele fixe in-line..............................................................................27
9.1.3. Atenuatoarele variabile............................................................................27-28
9.2.1. Atenuatoare optice variabile.........................................................................28
9.2. Agilent.........................................................................................................28-29
9.2.2. Atenuatoarele ce permit controlul puterii.....................................................29
9.3.2. Atenuatorul optic variabil............................................................................ 30
9.3.Anritsu...............................................................................................................30
9.3.1. Atenuator optic programabil.........................................................................30
Concluzii
Bibliografie

2
1. Introducere

Una dintre cele mai importante realizări în domeniul comunicaţiilor este


crearea Sistemelor de Transmisiune prin Fibră Optică (STFO) pe baza utilizării
Liniilor de Comunicaţie prin Fibră Optică (LCFO). Elementul de bază al LCFO
este fibra optică, care la etapa actuală se consideră cel mai perfect mediu fizic
pentru transmisia informaţiei, precum şi mediu cel mai perspectiv pentru
transmisia fluxurilor mari de informaţie la distanţe considerabile.
Cea mai importantă parte componentă a Liniilor de Comunicaţie prin Fibră
Optică este fibra optică. Ea reprezintă o structură lungă, cilindrică din material
transparent care permite propagarea undelor de lumină prin interiorul său. Fibra
optică constă din trei straturi: miez, cămaşă şi înveliş de protecţie.
Miezul – partea fibrei prin care are loc propagarea luminii. El este fabricat
fie din sticlă, fie din masă plastică. Cu cît e mai mare diametrul fibrei, cu atît e mai
mare cantitatea luminii ce poate fi transmisă prin fibră. Indicele de refracţie al
miezului n1 este mai mare decît indicele de refracţie al cămeşii n2.
Cămaşa. Destinaţia cămeşii constă în crearea celor mai bune condiţii de
reflecţie a luminii de frontiera miez – cămaşă şi evitarea iradierii energiei
luminoase în spaţiul înconjurător.
Învelişul de protecţie. De obicei, învelişul de protecţie poate conţine mai
multe straturi şi este destinat pentru a asigura protecţia fibrei de factorii mediului
ambiant.
Tipul fibrei este determinat de tipul modelor care trec prin miezul acesteia.
Toate fibrele optice se împart în două grupe de bază:
- monomod – foloseşte o lungime de undă specifică. Diametrul
miezului se conţine între 8-10 μm. Fibra monomod se foloseşte deseori
pentru staţiile telefonice interurbane şi aplicaţii video
- multimod – utilizează un număr mare de mode. Diametrul miezului
este mai mare decît cel al fibrei monomod.

3
Fibrele multimod sunt tipurile, de obicei, specificate pentru LAN (Reţelele
de arie locală) şi WAN (Reţelele de arie largă).
Avantajele cablurilor optice faţă de cablurile obişnuite:
1. pierderea mică a semnalului (de obicei, mai puţin de 0,3 dB/km), aşadar nu
trebuie de repetat transmisia pe distanţe mari
2. capacitate mare de transmisie a datelor (de mii de ori mai mare, atingînd
viteze de pînă la 1,6Tb/s în condiţii de cîmp şi de pînă la 10Tb/s în cele de
laborator)
3. imunitate la interferenţe electromagnetice, dar pot fi deteriorate la acţiunea
radiaţiei α şi β
4. nu prezintă radiaţie electromagnetică; dificil de tras cu urechea la conversaţii
5. rezistenţă electrică înaltă, deci este sigur de folosit lîngă echipament de
înaltă tensiune sau între ariile cu potenţial diferit al pămîntului
6. greutate nesemnificativă
7. nu se înregistrează interferenţă între cabluri
8. nu prezintă pericolul scînteii.
Dezavantajele cablurilor optice faţă de cablurile obişnuite:
1. cost ridicat
2. necesitatea unor transmiţători şi receptori optici costisitori
3. unirile şi sudările sunt mai scumpe decît în cazul cablurilor simple

2. Atenuarea în fibre optice

Atenuarea - este fenomenul prin care semnalele electromagnetice îşi pierd


din puterea initială (cu care au fost transmise in mediu) o data cu creşterea
distantei. Acest fenomen apare din cauza faptului ca mediul de transmisie
absoarbe o parte din energia semnalelor. Din acest motiv se impun limitari ale
distantei pe care un semnal o poate parcurge fara a depaşi un anumit nivel de
degradare.

4
Cu cit semnalul este receptionat la o mai mare distanta fata de sursa, cu atit
posibilitatea de a fi decodificat corect este mai mica din cauza atenuarii şi a
interferentelor.
Atenuarea semnalului este un factor foarte important in procesul proiectarii
sistemului de comunicatii prin fibre optice, precum şi a oricaror altor sisteme de
comunicatii. Deoarece receptoarele necesita ca puterea de intrare a lor sa fie mai
mare decat un anumit nivel minim, atunci pierderile de transmisie determina
distanta maxima de transmisie pana la care este necesara restaurarea
semnalului.
Principalele puncte ale sistemului de comunicatii prin fibre optice unde au
loc pierderile de semnal sunt conectorii, cuploarele de intrare, imbinarile, precum si
insa-si fibra optica.
Atenuarea reprezintă cel mai important parametru al cablurilor optice, care
determină lungimea sectorului de regenerare. Atenuarea este condiţionată de
pierderi proprii în fibra optică  p şi pierderi suplimentare, aşa numite pierderi de
cablu  c, condiţionate de structura, precum şi de deformarea şi flexiunile fibrelor
optice apărute în procesul depunerii straturilor protectoare.

3. Pentru ce este nevoie de atenuat semnalul optic

In timpul lucrului cu surse de iluminare intensive (de exemplu laserele)


iluminarea detectorului de spectru ce are o sensibilitate inalta poate atinge valoarea
pragului de saturatie. Determinarea corecta a spectrului in acest caz devine
imposibila. Se poate avea nevoie de atenuare si la masurarea absorbtiei, pentru a
evita saturatia la primirea spectrului de referinta.
In unele cazuri suprasolicitarea detectorului se poate de prevenit utilizind un
filtru, o apertura de intrare mai mica (o fisura mai ingusta sau o fibra de un
diametru mai mic), sau introducind in calea propagarii optice filtre de lumina
neutre. Alta metoda mult mai simpla este de a regla timpul de integrare a
spectrometrului (cu ajutorul unei programe de control).

5
Daca aceste metode nu pot fi indeplinite atunci se recurge la un atenuator
optic.

4. Destinatia atenuatoarelor

Ei sunt utilizaţi pentru a controla nivelul puterii semnalelor optice la ieşirea


din sursele luminoase şi a convertorilor electrico-optici. Ele sunt, de asemenea,
aplicate în scopul testării liniarităţii şi a diapazonului dinamic a fotosensorilor şi
fotodetectorilor.
Destinatia de baza a atenuatoarelor este: masurarea rezervei sistemei optice
de atenuare, pentru care este nevoie de a determina nivelul puterii la intrarea
fotoreceptorului, la care numarul de erori intrece nivelul de prag.
La masurarea pierderilor cu ajutorul atenuatorului, ele inlocuiesc
dispozitivele in care este nevoie de masurat pierderi. Receptorul in acest caz va
avea un rol de indicator de putere.

Fig.1. Schema masurarii pierderilor cu ajutorul atenuatorului.

Schimbarea atenuarii introduse se efectuiaza prin egalarea puterii primate de


indicator in comparare cu aceea care a fost pina la schimbare. Apoi conform
datelor atenuatoarelor se determina atenuarea, pe care o introduce dispozitivul
necunoscut sau fibra.
Atenuatoarele sunt folositoare pentru reglarea nivelului puterii cu scopul
obtinerii semnalului dorit.

6
De aceasta este nevoie in tehnica de masurari sau in sistemele de transmisie a
datelor pentru concordanta atenuarii in fibra optica cu parametrii dinamici ai
sistemei. La transmiterea informatiei prin fibra optica cele mai mici nivele ale
semnalului poate duce la pierderea informatiei, iar prea mari nivele ale semnalului
pot duce la supraincarcarii a dispozitivului de receptie si erori de lucru a intregii
sisteme de transmisiune.
Atenuatoarele mentin atenuarea intr-o directie dreapta si pot functiona
bidirectional.
Un exemplu de utilizare al atenuatorului optic este folosirea lui in sistemele
WDM, unde puterea fiecarui canal se allege in asa mod incit sa asigure o
caracteristica spectrala plana a semnalului, care se indreapta catre amplificatorul
EDFA. Deci caracteristica sectrala plana in limitele latimii canalului deasemenea
reprezinta un parametru cheie a atenuatorului.

5. Notiuni generale despre atenuatoarele optice

Atenuatoarele optice sunt dispozitive utilizate pentru micsorarea energiei sau


puterii luminii laser de un numar difinit de ori cu eroarea data. De aceea el este
numit cite o data prelungitorul artificial al fibrei optice.
Marimea micsorarii nivelului puterii optice poate fi una si aceeasi sau poate
varia. In functie de acest punct de vedere atenuatoarele pot fi divizate in doua
clase:
Atenuatoare fixe;
Atenuatoare variabile;
Dupa principiul de functionare atenuatoarele optice sunt subdivizate in mai
multe clase: mecanice; de polarizare; acustooptice; de difractie; de interferenta;
electrooptice
La masurarea parametrilor sistemelor de comunicatii bazate pe fibra optica
cel mai des sunt utilizate atenuatoarele de polarizare si cele mecanice.

7
Atenuatoarele mecanice pot fi clasificate in doua tipuri: cu ruptura a fibrei
optice si fara ruptura a fibrei. Atenuatoarele cu ruptura a fibrei functioneaza pe
baza principiului schimbarii distantei, a unghiului sau devierii axei capetelor
fibrelor optice, si deasemenea situarea intre cele doua capete de fibra a unor
diferite filtre de lumina.
Atenuatoarele fara ruptura a fibrei schimba valoarea atenuarii la schimbarea
unghiului de indoiere a fibrei. Aceste atenuatoare au avantajul fata de atenuatoarele
cu ruptura a fibrei prin faptul ca ele pot functiona si in sistemele televiziunii prin
cablu. Acest avantaj este foarte important din cauza ca aparatajul utilizat in
sistemele de televiziune prin cablu este de tip analogical si este foarte sensibila la
reflectarea la intoarcere.
Principiul de functionare a atenuatoarelor de polarizare se bazeaza pe
proprietatile unor elemente optice de a reactiona la polarizarea luminii. Atenuarea
are loc la schimbarea directiei de polarizare undei de lumina cu ajutorul unui filtru
de polarizare si absorbtia ei de al doilea filtru, intors fata de primul filtru
(imprejurul axei fibrei) sub un unghi de la 0 pina la 90 de grade. In acest caz
atenuarea semnalului poate fi schimbat de la 0% pina la 100%.
Atenuarea semnalului de catre atenuatoare deseori depinde de lungimea de
unda, de aceea este nevoie de lucrat cu ele destul de atent. In caracteristicele
tehnice ale atenuatoarelor deseori se indica tipul fibrei, lungimea de unda de lucru,
atenuarea maxima, valoarea undei reflectate la intoarcere, puterea maxima de
intrare si deasemenea diapazonul temperaturilor de lucru.
Modulatoare acusto-optice folosesc undele sonore pentru a modifica
amplitudinea, frecvenţa sau faza luminii care trece printr-un material acusto-optic.
Similar, modulatoarele electro-optice utilizează un cîmp electric pentru a altera
caracteristicile luminii care parcurge un material electro-optic.
Multe tipuri de conectori sunt folosite cu atenuatoarele optice. Conectorii
biconici au terminalele desăvîrşite pentru o pierdere de inserare minimă.

8
Conectorii D4 şi FC sunt durabili, cu o structură adecvată pentru inserare
repetabilă. Conectoarele FC sunt folosite în principal cu fibrele monomod, dar mai
sunt întîlniţi în reţelele telefonice, instrumente.

6. Parametrii de baza ai atenuatoarelor

Specificaţii importante pentru atenuatoarele optice includ diapazonul


lungimii de undă, rata atenuării, pierderi dependente de polarizare, pierderi de
reflexie. Rata atenuării descrie valoric pierderea semnalului produsă de
atenuatoarele optice. Pierderea de reflexie este rata puterii luminii reflectate către
puterea luminii incidentă. Exprimată în decibeli (dB), pierderea de reflexie, de
asemenea, mai măsoară cantitatea puterii reflectate pe o linie de transmisiune care
este conectată la un dispozitiv pasiv sau activ.
In continuare sunt reprezentati cei mai importanti parametric ai atenuatoarelor
optice precum si valorile lor in linii generale.
Tipul fibrei – monomod, multimod.
Diapazonul maxim pentru lungimile de unda lucratoare – 1360 nm pina la
1580nm.
Diapazonul minim pentru lungimile de unda lucratoare – 1260 nm pina la 1480
nm.
Latimea tipica a lungimii de unda lucratoare – 1310 nm – 1580 nm.
Atenuarea maxima aproximativ egala cu 60 dB.
Rezolutia indicatorului aproximativ egala cu 0,1 dB.
Pierderile introduce mai mici sau egale cu 3,5 dB.
Nivelul pierderilor atenuatoarelor ce depinde de polarizare nu trebuie sa fie mai
mare de 0,3 dB.
Reflecterea la intoarcere mai mica sau egala cu -40 dB.
Puterea de intrare maxima aproximativ egala cu +18 dB.
Diapazonul temperaturilor de lucru: 0 pina la +50 grade Celsius.
Diapazonul temperaturilor de pastrare: 25 pina la +70 grade Celsius.

9
Stabilitate, Fiabilitate, Exactitate, dispersia modala de polarizare.
7. Tipurile atenuatoarelor optice

7.1. Atenuatorul optic fix

Acest tip de attenuator este folosit pentru a reduce puterea semnalului cu o


anumită valoare fixa specifica pentru atenuatorul utilizat.
Atenuatorul optic fix introduce o pierdere bine determinată, care va reduce
puterea semnalului pînă la un nivel de detectare acceptabil. Nivelul de atenuare ar
trebui să fie stabil în dependenţă de temperatură şi lungime de undă pentru un
sistem stabil şi sigur.
In atenuatoarele fixe gradul de atenuare este realizat pe baza spatierii,
locului liber lasat intre capetele fibrei care sunt unite in conectoare. Constructia
acestor tipuri de atenuatoare variaza in functie de in ce tip de fibra ele se utilizeaza:
monomod sau multimod. Atenuatoarele fixe mentin o atenuare fixa determinate de
una din urmatoarele valori: 3;5;10;15;20;25;30 dB.
Folosirea atenuatorului fix face pierderile legate de reflexie mai puţin o
problemă şi de aceea asigură o transmisiune de informaţii sigură.

Avantaje:

1. multiple opţiuni pentru folosirea în diverse sisteme şi aplicaţii


2. diferite metode de atenuare pentru un nivel de atenuare precis

3. dimensiuni compacte

4. conectorul permite o bună integrare în sistemele existente

Aplicaţii:

1. aplicaţiile DWDM
2. testare şi măsurare

10
3. sensori optici

4. retelele de telecomunicaţii
Atenuatoarele optice fixe pot fi disponibile împreună cu diferiti conectori de
tipul SC(Subscriber Connector orStandard Connector or Siemon Connector),
LC(Lucent Connector orLocal Connector), ST(Straight Tip), FC(Ferrule
Connector) şi MU, la valori ale atenuării de 1-20dB.

Fig.2. Reprezentarea exterioara atenuatorului FM cu conector de tip SC

Fig.3. Reprezentarea citorva atenuatoare fixe

Atenuatoarele fixe cu comutatoare au marimile de comutare si infatisarea


exterioara la fel ca si la atenuatoarele FC. Atenuarea este introdusa datorita
spatiului de aer ce apare intre capetele fibrei. Marimea atenuarii pentru lungimea
de unda 1300 nm este:
5; 10; 15 dB in general pentru fibrele multimod;
5; 10; 15; 20; 25; 30 dB in general pentru fibrele monomod. Eroarea marimii de
atenuare o reprezinta 1dB.

11
Fig.4. Date generale despre unele atenuatoare fixe
De asemenea ateuatoarele fixe functioneaza la temperature care variaza intre
-40°C si +75°C si lungimi de und ace variaza intre 1310 nm si 1550 nm.

7.2. Atenuatorul optic variabil

Atenuatoarele variabile permit o reglare lina si exacta dupa dorinta


utilizatorului a atenuarii semnalului cel mai des utilizindu-se procesul de
schimbare a latimii spatiului de aer intre capetele fibrei folosind conexiunea prin
filet. Diapazonul valorilor atenuarii introduse in atenuatoarele variabile pentru
fibrele multimod este de 0-15 dB, pe cind pentru fibra monomod acest diapason
este de 0-20 dB, luind in considerare ca exactitatea de ajustare a valorii atenuarii
reprezinta aproximativ 0,5 dB in diapazonul temperaturilor de -60 pina la +85
grade Celsius si la o umiditate permisa de 90%.
Atenuatoarele optice variabile sint utilizate pentru imitarea pierderilor in
liniile optice, ce sunt effectuate pentru testarea liniei in situatii extreme, de
asemenea pentru analizei de functionalitate a dispozitivelor (in primul rind,
dispozitivelor de linie si terminale) pentru diferite conditii de functionare ale
retelei.
De obicei sunt realizate 3 tipuri de atenuatoare optice variabile:
Atenuatoare variabile discrete;
Atenuatoare continuu variabile;
Atenuatoare combinate, in care comutatorul discret de obicei indeplineste rolul de
suprimare completa a semnalului.

12
Toate aceste tipuri de atenuatoare sunt de banda larga. In atenuatore sunt
utilizate diferite metode de introducere a atenuarii: deplasarea axiala si radiala,
folosirea diferitor tipuri de filtre si prisme. La intrarea atenuatorului se pun doua
lentile pentru transformarea fluxului de lumina. Elementul de baza al atenuatorului
este prisma cu un nivel mic de pierderi, legate de polarizare (Polarization
Dependence Loss - PDL). Nivelul de atenuare, introdus de cate attenuator, depinde
de pozitia ce o ocupa prisma care se regleaza cu pozitionerul.
O cerinta importanta o reprezinta lipsa problemelor de precizie de pozitionare in
procesul de functionare a atenuatorului.
Caracteristicele de baza ale atenuatoarelor optice variabile sunt: Precizia;
PDL; nivelul pierderilor de intoarcere; atenuarea introdusa.
Toate aceste caracteristici, precum si altele sunt controlate in procesul de
calibrare a dispozitivelor, frecventa careia este tot un parametru tehnic de baza al
atenuatoarelor.
Linearitatea(precizia) atenuatorului se numeste diferenta dintre atenuarea
introdusa si atenuarea masurata in procesul de control, introdusa de cest dispozitiv
pentru tot diapazonul sau dynamic de functionare. Pierderile legate de dispersia
prismei (PDL), depend, in primul rind de calitatea sticlei din care ea se fabrica.
Variatia fazei, conditionata de dispersie, duce la micsorarea puterii semnalului
transmis, ca consecinta la atenuarea adaugatoare legata de PDL.
Inca un parametru important al atenuatoarelor optice pe linga diapazonul de
pierderi introduse si precizie, este nivelul pierderilor de intoarcere, legate de
reflectarea a unei parti din semnal in linie. Principala cerinta fata de atenuatoare
este un nivel cit mai mic de reflectii proprii, care se indeplineste prin acoperirea
linzelor de interfata cu un material antireflexiv.

7.2.1. Atenuatoare variabile de tip conector

13
Fig.5. Atenuator variabil de tip conector
Acest tip de atenuatoare permit o atenuare variabila si functioneaza pe baza
rupturii fibrei unde este present aerul. Precizia de realizare a unei atenuari cu
ajutorul acestui dispozitiv constituie aproximativ 0,5 dB. Aceste atenuatoare au in
complectatia lor o cheie de reglare.

7.2.2. Atenuatoare variabile de tip FC/APC

Fig.6. Atenuator variabil de tip FC/APC


Confectionat pe baza atenuatorului variabil standard FC si se caracterizeaza
printr-o precizie inalta de amplasare a cheii si marimi mici.
Daca diapazonul de reglare a atenuarii pentru atenuatoarele de tip ST, FC este de:
0 – 15 dB pentru fibrele multimod;
0 – 20 dB pentru fibrele monomod;
Atunci diapazonul reglarii atenuarii pentru atenuatoarele variabile FC/APC
variaza de la 0 la 30 dB.

7.2.3. Atenuatorul optic variabil FVA-UV

Atenuaorul optic variabil FVA-UV reprezinta un dispozitiv optomecanic


pentru reglarea cantitatii de lumina, transmise dintr-o fibra optica in alta. Discul

14
interior permite o slabire a semnalului uniforma de la 0 - 100%. Fibra se
conecteaza cu ajutorul conectorului SMA 905.
Adapterul FVA-ADP-UV si FVA-ADP-VIS permit de a conecta atenuatorul
direct la orice sursa de iluminare cu lentila colimatoare (care transformă un
fascicul de raze divergent sau convergent într-unul paralel) in caltate de aperture de
iesire.
Constructiv FVA-UV reprezinta un bloc de aluminiu cu gauri filetate 3/8-24
pentru colimatoarele 74-UV. Un disc in mod manual regleaza cantitatea de lumina
transmisa de la intrare catre iesire.
In disc este facuta o fisura, care are o larime de 0,15’’ in pozitie deschisa, se
micsoreaza pina la 0,06’’ la intoarcerea la 90 de grade si pina la 0,006 la
intoarcerea la 180 de grade. Discul poate fi instalat in orice pozitie cu ajutorul unui
surub.
Caracteristicele tehnice:
Marimi: 38,1 x 59,4 x 40 mm.
Greutate: 90 grame.
Intrarea si iesirea: colimatoare, introduse in gaurile filetate.
Disc de reglare: aluminu negru anodat.
Fixarea discului: surub 6-32.
Adapere: FVA-UV si FVA-VIS.
Conectori optici: SMA 905.

Fig.7. Atenuatorul optic variabil FVA-UV

8. Mecanismele de atenuare

15
Un factor important atunci cînd vorbim despre atenuatoare este mecanismul
de atenuare utilizat. Se deosebesc cîteva mecanisme de atenuare cum ar fi:
mecanismul termo-optic, electro-optic şi opto-mecanic. Atenuatoarele bazate pe
silicon şi polimer folosesc mecanismul termo-optic; atenuatoarele LiNbO3 aplică
mecanismul electro-optic. În cazul mecanismului termo-optic, curentul electric ce
curge prin electrozi cauzează un gradient termic în structură. Datorită efectului
termo-optic, indicele de refracţie se modifică în dependenţă de distribuţia
temperaturii rezultată din difuzia termică.
Efectul termo-optic poate afecta viteza, sensibilitatea la lungimea de undă şi
stabililitatea termică a atenuatoarelor. Mecanismul termo-optic este unul lent graţie
întîrzierii cauzată de procesul termic.
Pe de altă parte, dispozitivele electro-optice sunt rapide, dar costisitoare. În
cadrul mecanismului electro-optic, tensiunea este aplicată la electrozi şi indicele
de refracţie se modifică sub influenţa distribuţiei cîmpului electric. Există un
balans între viteza şi preţul atenuatoarelor. Majoritatea acestora este mai degrabă
din silicon sau polimer decît din LiNbO3.

8.1. Mecanismul opto electro mecanic

Mecanismul opto-mecanic se foloseşte în majoritatea atenuatoarelor opto-


mecanice. La acest mecanism, parametrii care afectează puterea de ieşire sunt
controlaţi de mecanisme mecanice. În cuplor, puterea de ieşire este variată cu
schimbarea distanţei dintre cele 2 ghiduri de undă arătate în figura 8.

16
Fig.8 Mecanismul opto-mecanic

Îndoierea fibrelor optice este bine ştiută ca avînd un efect de atenuare.


Pentru a obţine atenuarea necesară, fibra se mişcă şi astfel se schimbă unghiul de
îndoire.
Sunt mai multe principii de functionare a sistemelor de atenuatoare optice
variabile micro electro mecanice (MEMS VOA). Trei arhitecturi diferite de MEMS
VOA sunt prezentate in figura de mai jos.
In functie de mecanismul de atenuare al luminii ele pot fi simplu clasificate in doua
categorii: VOA cu obturator si VOA de reflexie.
Obturatorul este un dispozitiv utilizat în scopul micşorării secţiunii de
trecere a unui fascicul de lumină printr-o deschidere.
Atenuatorul optic variabil cu obturator este reprezentat in figura 9 a). Acest
attenuator utilizeaza un dispozitiv pentru a deplasa un obturator/oglinda variabil
pentru apermite trecerea unei anumite cantitati din lumina care este transmisa de la
intrare catre iesire.

Fig.9. Atenuator optic variabil cu obturator.

Diferite nivele de atenuare pot fi obtinute prin schimbarea pozitiei


obturatorului/oglinzii. Acest procedeu ofera piederi proprii ale dispozitivului
minime si o gama larga de atenuare dar si niste reflexii de intoarcere foarte
puternice.
Pe de alta parte atenuatoarele optice variabile de reflexie prezentate in figura
10 b) si c) folosesc colimatoare si lentile pentru directionarea luminii ceea ce
ingreuneaza constructia lor.

17
Fig.10. Atenuatoare optice variabile de reflexie. b)cu rotirea ori schimbarea
pozitiei oglinzii. c) cu rasucirea oglinzii si colimatoare.
De aceea poate fi folosit un alt tip de attenuator optic variabil care la fel este
unul ce utilizeaza procesul de reflexie a luminii de la oglinda, insa deja oglinda
este una eliptica. In acest caz nu mai este nevoie de lentile si colimatoare iar
constructia atenuatorului se usureaza.
Odata ce oglinda eliptica este deplasata razele de lumina se deplaseaza si ele
reorientindu-se astfel incit o parte din lumina de la intrarea fibrei nu vor intra in
miezul fibrei de iesire, astfel poate fi obtinut o atenuare maximala cu o deplasare
minimala a oglinzii. Cu alte cuvinte intrucit nu este nevoie de a deplasa puternic
oglinda data pentru o atenuare maxima, rezulta ca si tensiunea necesara pentru
dispozitivul dat este minimala.

Fig.11. MEMS VOA ce utilizeaza o oglinda eliptica.


Atenuatoarele cu asa constructie pot atinge o atenuare maxima de 44 dB la o
tensiune de 10,7 V.

18
Fig.12. Dependenta atenuarii de tensiune pentru atenuatorul dat.

8.2. Atenuatoare termo-optice

Aceste tipuri de atenuatoare optice variabile foloseste procesul de schimbare


a temperaturii pentru a varia atenuarea introdusa in fibra.
In continuare voi da un exemplu de asa atenuator ce contine o oglinda in forma de
inel de fibra cu o inalta birifringenta. Oglinda se amplaseaza intr-o camera cu
temperatura controlabila. La marirea temperaturii spectrul de transparenta variaza ,
practic neschimbindu-si forma. La lungimea de unda 1558nm atenuarea reprezinta
in jur de 30dB, iar pierderile introduse undeva de 2,5dB. Devierea spectrului in
functie de temperature este strict linear. Reesind din acest principiu se propune un
sensor de temperatura cu linearitatea de 0,9997. Rezultatele experimentale primite
pot fi explicate pe baza modularii numerice.
Asa un atenuator optic variabil dispune de mai multe avantaje, cum ar fi o
banda larga de atenuare si care nu depinde polarizare, pierderi introduse mici,
simplitatea utilizarii si o productivitate inalta. De asemenea s-a determinat ca
deplasarea lungimii de unda este strict liniara cu temperatura (coeficientul de
liniaritate ajunge la 0,9997). Inregistrind o deviere maxima a benzii de
transparenta, usor se poate de masurat temperatura. La schimbarea temperaturii de
la 20 pina la 65 grade Celsius limita de transparenta se deplaseaza cu aproximativ
20nm. Constructia atenuatorului optic cercetat este data in figura 13.

19
Fig. 13. Reprezentarea schematica a atenuatorului optic variabil

Principiul de lucru a unui astfel de attenuator poate fi descris in felul


urmator. Lumina la intrare este ramificata de un ramificator optic in doua unde,
care se deplaseaza in inelul de fibra in directii diferite si au componente de
polarizare diferite. Aceste unde parcurg portiunea de birifringenta a fibrei cu viteze
diferite. In acest fel polarizarea undelor se schimba si ele interfereaza la iesire. Fie
L lungimea regiunii active a fibrei, iar B diferenta coeficientilor efectivi de
refractie a undei “rapide” si a celei “incetinite”. Astfel se poate de obtinut
urmatoarea relatie pentru coeficientul de transparenta
T=[1-cosΔΦ(λ)]/2 (1)
Unde ΔΦ=2πBL/ λ este diferenta de faza rezultanta intre componenta rapida si a
celei de incetinire. In asa mod, banda de transparenta este reprezentata cu ajutorul
functiei cosinus, in argumentul careia intra diferenta de faza, ce depinde de
lungimea de unda, lungimea L si diferenta coeficientilor de refractie B.
In experienta perioada de oscilare in fibra birifrigenta constituie 3,1mm la
lungimea de unda de 1558nm. Pentru a avea precizia dorita, s-a utilizat o bucat de
fibra birifrigenta de lungimea 24,4 cm. Semnalul la intrare venea de la o sursa de
lumina de banda larga, ce lucreaza in diapazonul de la 1525 pina la 1565nm;
pentru inregistrarea spectrului de iluminare la iesire s-a utilizat un analizator de
spectru ADVANTEST Q8383. Inelul de fibra s-a amplasat intro camera cu
temperature controlabila, iar exactitatea de masurare a temperaturii era de 0,1 C.
Cum s-a vazut in formula 1, ΔΦ poate sa varieze odata cu varierea temperaturii, ce

20
duce la varierea benzii de transparenta si deci modificarea pierderilor optice la
lungimea de unda de 1,55μm.
In figura 14 sunt reprezentate spectrele de transparenta a atenuatorului optic
variabil, primate in urma maririi temperaturii de la 26 pina la 43 C. Cum se vede
din figura data, spectrul de transparenta variaza la marirea temperaturii.
Deasemenea se vede ca la lungimea de unda de 1558 nm valoarea maximala de
transparenta o constituie – 2,5dB la 26 C, insa la 43 C ea este de – 37,5dB.
In experimentul dat s-a observat ca perioada de modelare a spectrului de
transparenta se schimba destul de nesimtitor. Pierderile introduse ale sistemei
constituie circa 2,5dB, care provin in mare parte de la pierderile de sudura a fibrei.

Fig.14. Variatia benzii de transparenta a atenuatorului optic la schimbarea


temperaturii de la 26 C(1) pina la 43 C(2).

Caracteristica de atenuare a acestui attenuator optic variabil primita in


diapazonul 1,55μm este reprezentata in figura 15. Din figura data se vede ca
atenuatorul optic variabil dat are destul de bune caracteristici. Reglind temperatura
co o exactitate de pina la 0,1 C, se poate efficient de controlat atenuarea la
lungimea de unda data.

21
Fig.15. Caracteristica de atenuare a atenuatorului optic variabil.

Intrucit spectrul de transparenta se schimba la variatia ΔΦ, este un interes


dependenta dintre variatia lungimii de unda si temperatura. Aceasta dependenta
este aratata in figura 16. Pe acest desen se vede ca variatia lungimii de unda este
liniara cu temperature si coeficientul de corelare liniara reprezinta 0,9997. Trebuie
de accentuat faptul ca atenuatorul optic variabil dat functioneaza intr-un diapason
de lungimi de unda larg in raionul 1,55μm si are bune caracteristici de
transparenta. Pe linga asta, datorita coeficientului de corelatie linear, atenuatorul
optic dat poate deasemenea poate fi folosit ca un sensor de temperature. La
schimbarea temperaturii de la 25 pina la 60 C are loc varierea spectrului de
transparenta maxim cu aproximativ 20nm, cu un coefficient de temperature de
0,6255nm/C. Astfel de sensor are o liniaritate buna si poate sa functioneze intr-un
spectru larg de temperaturi. De asemenea a fost demonstrat analizind banda de
transparenta ca dispozitivul dat are o stabilitate ridicata.

22
Fig.16. Variatia lungimii de unda de transparenta la schimbarea temperaturii

Pe figura 17 sunt reprezentate rezultatele modularii numerice caracterizate in


experiment. Conform datelor experimentale din formula 1, sunt prezenti 2 factori,
care duc la variatia spectrului de transparenta al atenuatorului la schimbarea
temperaturii. In primul rind, lungimea fibrei L se mareste cu marirea temperaturii.
Coeficientul largirii termice al cablului optic est egal cu 10 -6m/C. Si in al doilea
rind, diferenta coeficientilor de refractie intre unda lunga sic ea scurta B
deasemenea se schimba la incalzirea fibrei.
Acest fapt apare din cauza deformarii eliptice a fibrei. Conform datelor
experimentale, spectrul de transparenta se deplaseaza in directia lungimilor de
unda mai mici, in timp ce lungimea cablului optic se mareste.

Fig.17. Spectrele de transparenta, pentru temperaturile de 26 si 43 C (L=24,2cm).

În tabelul de mai jos, sunt prezentaţi parametri importanţi a diferitor tipuri


de atenuatoare optice variabile. De asemenea, sunt incluse cele mai bune
caracteristici pentru fiecare atenuator în parte. Tabelul conţine datele numerice ale
performanţei atenuatorului în dependenţă de tehnologia aplicată. Este de remarcat
că atenuatoarele mecanice şi micro-electromecanice (MEM) înregistrează

23
performanţe mai desăvîrşite decît celelalte. Diapazonul mare de lungimi de undă,
sensibilitate redusă la lungimi de undă, pierderi joase legate de polarizare, pierderi
nesemnificative de inserţie sunt doar unele din avantaje. Atenuatoarele mecanice
au dimensiuni mari, viteză mică şi timp de exploatare incert. De aceea,
atenuatoarele micro-electromecanice cu dimensiuni mici, viteze mari şi stabilitate
mecanică bună sunt superioare altor tipuri de atenuatoare, datorită performanţei,
caracteristicilor şi preţului jos, atunci cînd sunt fabricate într-o structură apropiată.

Tab.1. Unii parametri ai atenuatoarelor variabile


Tipul
Silicon Polimer LiNbO3 MEM Mecanice
atenuatorului
Diapazonul
30 30 15,5 50 75
dinamic
Consumul de
450 80 - 0,1 -
putere (mW)
Pierderi
dependente de 1 0,1 0 0-0,1 0,1
polarizare (dB)
Diapazonul
1530- 1500-
lungimii de 1330-1360 1500-1580 1300-1500
1560 1600
undă
Sensibilitatea
la lungimea de 0,8 0,3 - 0,2 0,45
undă
Piederi de
1,2 2 3 1 0,5
inserare (dB)
Viteza 0,4 1,15 - 0,003 -

9. Companiile care proiectează atenuatoare optice

9.1. Amphenol

24
Gama de produse a companiei Amphenol include atenuatoare fixe şi
variabile. Au fost dezvoltate cu succes 3 varietăţi de atenuatoare bazate pe
tehnologii diferite:

- atenuatoarele fixe în stil conector (absorbţia)


- atenuatoarele fixe in-line (împrăştierea)

- atenuatoarele variabile (spaţiul pînă la atenuator)

Folosirea cea mai raspindita a atenuatoarelor optice, fie fixe, fie variabile,
este în reţelele optice unde sunt utilizate amplificatoare dopate cu Erbium.
Atenuatoarele sunt folosite pentru a ajusta nivelul semnalului, astfel flexibilitatea
reţelei este în creştere şi oferă un control eficace al puterii optice.

9.1.1. Atenuatoare fixe in stil conector

Acest tip de atenuatoare se caracterizează prin dimensiuni compacte, oferind


valori ale atenuării 0-20dB. Este disponibil în industrie împreună cu conectorii de
tipul FC şi SC. Introducînd un astfel de atenuator se prezintă posibilitatea de a
regla transmisiunea semnalului, ceea ce majorează perioada de exploatare a
echipamentului costisitor şi, prin urmare, asigură o transmisiune a semnalului la un
nivel înalt.
Atenuatoarele respective utilizează tehnologia absorbţiei de lumină. Aceasta
elimină împrăştierea luminii în cămaşă care poate fi reflectată de la suprafaţa
conectorului. Lumina reflectată poate crea interferenţe, care la rîndul lor vor duce
la pierderi de inserţie ca urmare a modificării lungimii de undă. Tehnologia
absorbţiei de lumină s-a dovedit a fi cea mai adecvată tehnologie pentru un design
compact.

25
Fig.18. Atenuatoarele fixe în stil conector

Caracteristici:
- independente de lungimi de undă
- disponibile în configuraţii FC şi SC
- insensibile la polarizare
- design-ul compact se integrează în structurile existente
- disponibile la valori ale atenuării 0-20dB
- temperatura de operare -400 C... 800 C
- lungimi de undă de operare 1310/1550 nm (lungimea de undă
centrală)
- diapazonul lungimii de undă 1260...1360nm şi 1430...1580nm
- pierderi dependente de polarizare <0.2dB

Fig.19. Atenuator fix cu conector FC

26
Fig.20. Atenuator fix cu conector SC

9.1.2. Atenuatoarele fixe in-line

Atenuatoarele respective sunt disponibile la valori ale atenuării de 0-20dB şi


pot avea la capăt orice conector sau pot fi lăsate aşa.
Atenuatoarele fixe in-line sunt fabricate pe baza tehnologiei de împrăştiere a
luminii rezultată în urma unirii.
Lumina împrăştiată este difuzată cu 6” de la regiunea fuziunii astfel eliminîndu-se
efectul de interferenţă şi rezultînd o lungime de undă adaptată.

Caracteristici:
- performanţă de bandă largă
- stabilitate faţă de mediul înconjurător
- temperatura de operare -400 C... 750 C
- lungimi de undă de operare 1310nm, 1550 nm

Aplicaţii:
- reţele de telecomunicaţii
- reţele de arie locală şi de arie largă
- instrumente de testare şi măsurare

9.1.3. Atenuatoarele variabile

Atenuatoarele optice variabile sunt nişte dispozitive pasive care reduc


intensitatea semnalelor optice cu o mare precizie şi minimum de reflexie.

27
Atenuatoarele variabile sunt disponibile în modelul linear şi non-liniar. Nu prezintă
pierderi mari de inserţie datorită design-ului interior.
Atenuatoarele variabile sunt fabricate pe baza tehnologiei spaţiului pînă la
fibră, în cazul căreia, valoarea atenuării este manual ajustată prin modificarea
distanţei pînă la fibră. Absenţa adezivilor interni asigură o stabilitate a produsului
în timp, temperatură, umiditate şi vibraţii.
Caracteristici:
- pierderi de reflexie mici
- stabilitate faţă de mediul ambiant
Aplicaţii:
- reţelele de telefon şi de lungă distanţă
- aparate de testare şi măsurare

Fig.21. Atenuator variabil

9.2. Agilent

Compania Agilent oferă atenuatoare optice variabile, care permit de a fixa


factorul de atenuare şi/sau nivelul puterii, manual sau prin intermediul
calculatorului. Exactitatea lor combinată cu flexibilitate face aceste atenuatoare un
echipament de testat şi măsurat ideal pentru industria de telecomunicaţii moderne.

9.2.1. Atenuatoare optice variabile

Atenuatoarele Agilent 81570A şi 81578A sunt mici, dar foarte efective. Pot
lucra la valori înalte ale puterii de intrare. Combinate cu pierderile mici de inserţie,
sunt dispozitivele de testare a amplificatoarelor EDFA sau Raman. Diverse
trăsături de calibrare (marcare a nivelului) permit utilizatorului să-şi stabilească o
28
putere de referinţă. Valorile atenuării şi puterii pot fi apoi monitorizate pe o
interfaţă de către utilizator. Mai este integrat şi un întrerupător care poate fi folosit
în scopuri de protecţie.

Fig.22. Atenuator variabil Agilent

9.2.2. Atenuatoarele ce permit controlul puterii

Atenuatoarele Agilent 81576A şi 81577A includ posibilităţi de a controla


puterea care permite utilizatorului de a fixa nivelul puterii de ieşire. Dacă controlul
puterii este deconectat, atenuatorul automat corectează modificările puterii la
intrare pentru a menţine nivelul puterii de ieşire stabilite anterior de utilizator.
Caracteristici: Puteri de intrare înalte de pînă la 2 Watt; pierderi de inserţie
joase 0,7dB; diapazonul de lungimi de undă larg 1200nm – 1700 nm (SM),
700nm -1400nm (MM); opţiuni de control a puterii ce permit de a instala direct
nivelul puterii; întrerupător integrat; diverse tipuri de conectori
Aplicaţii: Testare BER (Bit Error Test); testarea sistemelor de transmisie
print-un singur canal; testarea amplificatoarelor optice EDFA şi Raman.
Tab.2. Caracteristicile pentru atenuatoarele variabile
Tipul atenuatorului 81570A 81571A
Conector Conector drept Conector sub unghi
Tipul fibrei 9/125 μm SM
Diapazonul lungimii de
1200-1700 nm
undă
Diapazonul atenuării 0-60dB

29
0,7 dB (fără conectori)
Pierderile de inserare
1,0 dB (cu conector)
Piederile dependente de
0,08dB (la 1550 nm + 15nm)
polarizare
Pierderile de reflecţie 45dB(la1550nm + 15nm) 57dB(la1550nm + 15nm)
Dimensiuni 75mm x 32mm x 335mm
Greutate 0,9 kg
Temperatura de lucru 100 C - 450 C
Timpul de încălzire 30 minute

9.3.Model de atenuator optic tip Anritsu

9.3.1. Atenuator optic programabil

Atenuatorul MN938A atenuează puterea optică în intervalul de la 0-60 dB


cu pasul de 0,1 dB. Lucrează la 2 lungimi de undă - 850nm şi 1310nm. Este
disponibil pentru fibrele multimod (50/125 μm). Conţine un buton rotativ care
permite o stabilire exactă a nivelului de atenuare chiar şi în regim manual.

Fig.24. Atenuatorul optic programabil

9.3.2. Atenuatorul optic variabil

Atenuatorul MN95D trece semnalul optic emis de o sursă de lumină printr-o


fibră, apoi printr-o lentilă, pentru ca, în final, lumina să fie trecută printr-un filtru
care va reduce puterea luminii pînă la o valoare stabilită. Este folosit pentru
fereastra de transparenţă de 1310 nm. Acest tip de atenuator este destinat fibrelor

30
multimod (50/125 μm). Cu toate că este foarte compact şi uşor, atenuatorul
respectiv previne reflexiile multiple.
Atenuatorul MN924C şi MN9605C este un atenuator optic de o precizie
înaltă fabricat pentru folosirea cu fibrele monomod. Lucrează la lungimi de undă
de 1310nm şi 1550 nm. Asigură minimul de reflexie a luminii la intrarea şi ieşirea
în conectori. În cazul acestor atenuatori, conectorii sunt uşor ataşaţi sau
îndepărtaţi.

Concluzii
Efectuind aceasta lucrare,am executat o analiza amanuntita atenuatoarelor
optice. Incepind cu noţiunea de fibră optică, comunicaţii prin fibre optice, procesul
de atenuare, am ajuns treptat şi la dispozitivele pasive numite atenuatoare optice.
Importanţa acestora într-un sistem de transmisiuni optice s-a dovedit a fi enorma.
Dacă nu ar fi atenuatoarele optice, atunci semnalele nu ar fi putut fi adaptate la un
nivel solicitat al puterii. Puterea de intrare ar fi fost prea înaltă, ceea ce poate să
aducă prejudicii grave tuturor componentelor ale sistemului optic.Studiind diverse
cauze care condiţionează atenuarea,am observat anumite neajunsuri ale fibrelor
optice şi ale modalităţii de utilizare a acestora.
Citeva detalii mai putin importante pot afecta calitatea de transmisiune a
datelor astfel in rezultat poate duce la pierderea a puterii undei luminoase. Printre
acestea se enumeră: impurităţile din sticlă, neregularităţile de la capătul fibrei,
curbura ei şi altele . Firmele ce se ocupa cu fabricarea si vinzarea atenuatoarelor
optice se caracterizeaza prin expunerea la vinzare a unei largi game de atenuatoare
optice atit fixe cit si variabile de diferite marimi, valori ale atenuarii dar si pret.
Luînd in considerare toti parametrii atenuatoarelor optice prezentate pe piata
cumparatorul trebuie sa gaseasca acel produs care ar avea un pret mai mic, dar
performantele tehnice inalte .
Bibliografie

31
[1] http://www.lightwavestore.com/product_datasheet/FSC-DSF-SPOOL-
030C_pdf4.pdf
[2]http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk876/technologies_tech_note09186a0
08011b406.shtml
[3]http://www.ioffe.rssi.ru/journals/pjtf/2005/07/p45-51.pdf
[4]http://foptic.narod.ru/Testers.pdf
[5]http://www.adp.ru/OPTIC/CROSS/ATTENUAT/attenuat.htm
[6]http://www.qtech.ru/catalog/fiberopticcomp/68/info.htm#1
[7]http://www.kunegin.narod.ru/ref3/izmer/p02.htm
[8] http://searchnetworking.techtarget.com/definition/attenuation-to-crosstalk-ratio

32

S-ar putea să vă placă și