Sunteți pe pagina 1din 1
INFORMAŢII PERSONALE Curriculum vitae Briana Mariluz Popescu Str. Dambovita, nr. 39, bl. B32, sc. 1,

INFORMAŢII PERSONALE

Curriculum vitae

Briana Mariluz Popescu

Str. Dambovita, nr. 39, bl. B32, sc. 1, ap. 1, 200151 Craiova (România)

Str. Dambovita, nr. 39, bl. B32, sc. 1, ap. 1, 200151 Craiova (România)

0773929033

0773929033

briana.popescu2003@yahoo.com

briana.popescu2003@yahoo.com

PROFILUL PERSONAL

Absolvent al Scolii Gimnaziale “Mircea Eliade”, actual elev al Colegiului National ”Fratii Buzesti”, fost secretar al clubului de voluntariat LEO Excelion Craiova, cu exceptionale abilitati de comunicare.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

09/2010–06/2018

09/2018–Prezent

Scoala Gimnaziala ”Mircea Eliade”, Craiova (România)

Colegiul National ”Fratii Buzesti”, Craiova (România)

COMPETENŢE PERSONALE

Limbile străine

engleză

COMPETENŢE PERSONALE Limbile străine e n g l e z ă ÎN Ț ELEGERE VORBIRE SCRIERE

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la

Discurs oral

 

conversaţie

B2

B2

B2

B2

B2

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Preliminary)

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Bune abilitati de comunicare cu oamenii in urma actiunilor de voluntariat