Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială Nr.

1 Vășad Profesor: Porțan Diana

PROIECT DIDACTIC
Clasa: a VI-a
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul: Sensul cuvintelor. Sinonime. Antonime
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi
Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1: să completeze enunţurile lacunare date cu sinonimele potrivite;
O2: să identifice perechile de antonime din enunţurile date şi să precizeze valoarea lor morfologică;
O3: să găsească sinonime pentru expresiile date (sub formă de cuvinte sau sub formă de expresii);
O4: să grupeze în perechi antonimele date, utilizându-le apoi în expresii;
O5: să propună antonime pentru cuvintele date prin procedeul adăugării de prefixe;

Strategia didactică: mixtă.


➢ Resurse procedurale: conversaţia euristică, observaţia independentă, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, lucrul cu manualul,
activitatea independentă, exerciţiul-joc, metode ale gândirii critice.
➢ Resurse materiale: fişe de lucru, jetoane, manualul.
➢ Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe.

1
Prof. Bătărigă Brînduşa ― Şcoala Gimnazială „Maica Domnului” Roşiori, Ialomiţa ― Proiect didactic: Sensul cuvintelor. Sinonime. Antonime (clasa a VI-a)
Desfăşurarea lecţiei

Etapele lecţiei Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse


op.
1. Moment 1 min. - Asigur climatul necesar desfăşurării - Se pregătesc pentru lecţie.
organizatoric activităţii. Prezenţa. Distribui elevilor
materialele necesare.
2. Verificarea 8 min. - Verific tema elevilor din punct de vedere - Elevii citesc tema şi îşi corectează - conversaţia,
temei calitativ şi cantitativ. Fac observaţiile eventualele greşeli. explicaţia,
necesare.

3. Evocarea 3 min. - Pornind de la temă, izolez un enunţ şi cer - Elevii găsesc sinonime pentru - conversaţia euristi-
elevilor să caute cuvinte cu sens asemănător cuvintele subliniate (zgârcitul, că, exerciţiul
pentru cuvintele subliniate, apoi să identifice darnicul) şi identifică perechea de - Activitate frontală
în enunţ o pereche de cuvinte cu sens opus. antonime (a lua – a da).

2 min. - Anunţ titlul lecţiei şi obiectivele urmărite. - Notează titlul lecţiei în caiete;
ascultă cu atenţie.

O1 5 min. - Cer elevilor să spună ce sunt sinonimele şi - Elevii îşi reamintesc noţiunile - Activitate frontală
antonimele din punctul de vedere al formei şi însuşite în clasa a V-a, completând la - exerciţiul,
înţelesului. tablă şi în caiete enunţurile lacunare. observaţia
(Sinonimele sunt cuvinte... cu formă independentă
diferită şi sens asemănător.
Antonimele sunt cuvinte ...cu formă
diferită şi sens opus.)

4. Realizarea O1 5 min. - Prezint elevilor fişele de lucru în perechi. - Elevii completează enunţurile - Activtate în perechi
2
Prof. Bătărigă Brînduşa ― Şcoala Gimnazială „Maica Domnului” Roşiori, Ialomiţa ― Proiect didactic: Sensul cuvintelor. Sinonime. Antonime (clasa a VI-a)
sensului O2 lacunare cu sinonimele potrivite şi - explicaţia,
identifică perechile de antonime, exerciţiul
precizând părţile de vorbire cărora le - fişe lucru în perechi
aparţin.

O3 5 min. - Exerciţiu-joc: Prezint o cutie cu surprize şi - Câţiva elevi extrag dintr-o cutie cu - Activitate frontală
explic sarcina didactică. surprize „mesaje extraterestre” pentru - exerciţiul-joc,
care găsesc cuvinte sau expresii problematizarea,
sinonime cu cele din cutie. explicaţia

O4 5 min. - Aduc un coşuleţ cu jetoane pe care sunt - Elevii găsesc perechi de antonime în - joc interactiv
scrise cuvinte şi expresii. jetoanele alese şi completează - Activitate frontală
expresiile date. explicaţia, exerciţiul

O5 5 min. - Solicit elevilor rezolvarea ex. 7, p.29 din - Elevii citesc cerinţa şi caută pentru - Activitate frontală
manual (Ed. Didactică şi pedagogică) şi fiecare expresie câte un sinonim, apoi + activitatea
alternez activitatea independentă cu cea un antonim. independentă
frontală.

5. Reflecţia O5 8 min. - Prezint elevilor fişa de activitate - Elevii îndeplinesc sarcinile: propun - Activitatea
O3 independentă şi explic cerinţele. Verific prin antonime prin procedeul adăugării de independentă
O6 sondaj corectitudinea rezolvării. prefixe, găsesc sinonime pentru - problematizarea,
cuvintele / expresiile date şi explicaţia, exerciţiul
corectează enunţurile date,
descoperind astfel pleonasmul.

6. Concluzii şi 2 min. - Fac observaţii asupra activităţii elevilor şi - Notează tema pentru acasă, pun Conversaţia,
tema pentru indic tema pentru acasă. întrebări de clarificare a sarcinii explicaţia
acasă. scrise.
3
Prof. Bătărigă Brînduşa ― Şcoala Gimnazială „Maica Domnului” Roşiori, Ialomiţa ― Proiect didactic: Sensul cuvintelor. Sinonime. Antonime (clasa a VI-a)
4
Prof. Bătărigă Brînduşa ― Şcoala Gimnazială „Maica Domnului” Roşiori, Ialomiţa ― Proiect didactic: Sensul cuvintelor. Sinonime. Antonime (clasa a VI-a)

S-ar putea să vă placă și