Sunteți pe pagina 1din 15

DATA: 21.01.

2018
CLASA : a V-a B
DISCIPLINA : Formarea autonomiei personale
UNITATEA DE INVATARE : comunicare si abiliati sociale
SUBIECT : Emotiile
TIPUL LECTIEI : dobandire de cunostinte
OBIECTIV CADRU :Formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi
abilitatilor interpersonale
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :să recunoască emoţii de bază apărute in situaţii
variate ;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
O.1 să identifice anumite stări emoţionale ;
O.2 să dea exemple de situaţii în care au trăit emoţii diverse ;
O.3 să redea prin mimă anumite emoţii ;
O.4 să manifeste receptivitate la emoţiile celorlalţi ;
O.5 să analizeze stările emoţionale trăite de personaje din
poezii sau povesti cunoscute de ei.
METODE :conversaţia,explicaţia, demonstraţia, ciorchinele, munca
independenta ;
RESURSE MATERIALE : planşe , figuri care redau emoţiile de bază ,fişe
individuale
RESURSE UMANE :colectivul de elevi.
DURATA :45 min.
crt. instruirii Op. Metode şi Material Forme de Evaluare
Activitatea elevilor Activitatea prof.ed procedee didactic organizare
1. Moment Se pregătesc pentru ora de Asigură disciplina şi conversaţia frontal
organizatoric FAP cu materialele cerute. pregăteşte materialele necesare
pentru lecţie. Se asigură
condiţii optime pentru
desfăşurarea activităţii
Se verifică prezenţa.
2. Reactualizarea - Pentru ce oră ne-am pregătit
cunoştinţelor acum ? aprecieri
însuşite anterior conversatia verbale
Elevii raspund la intrebari, sunt
atenti si discuta
- Despre ce am discutat până frontal şi
acum la orele de FAP ? individual

3. Captarea Ascultă cu atenţie. - Selectiv , întreb câţiva copii


atenţiei cum se numesc , din cine este
formată familia lor , unde sunt
scrise datele lor personale .

Se face prezentând planşe pe


Privesc plansele expuse . care sunt desenate imagini care Planse
recunosc starile emotionale exprimă anumite stări de cu
reprezentate prin imagini si le spirit ;bucurie, tristeţe, imagini
denumesc. mirare…
Se pun intrebări referitoare la
stările emoţionale care sunt
exprimate de acele imagini .
4. - Copii , bucuria , tristeţea , observaţia planşă
Anunţarea Asculta cu atentie. mânia , mirarea , dezgustul şi model,
lecţiei noi şi a frica se numesc emoţii . flip-chart
obiectivelor Astăzi , la ora FAP, vom conversaţia
urmărite discuta despre emoţii

problemati frontal şi
-zarea individual aprecieri
verbale
O1
observa-
rea com-
porta-
mentuluie
levilor

5. Cer elevilor să aleagă , pe Conversati Plansa observa-rea com-porta-


Dirijarea rând ,din cutia emoţiilor , a mentuluielevilor
invăţării figura care arată emoţia Cutia
Aleg din “Cutia emotiilor” o sugerată de fiecare planşă emotiilor
figura care arata emotia sugerata
de fiecare plansa. ( , , , , , Explicatia Imagini

)
Câte un elev merge şi extrage
din cutia emoţiilor figura care
arată emoţia sugerată de planşa Jetoane cu
indicată de invăţător. imagini
Raspund la intrebari . În continuare are loc un dialog Plansa
între învăţător şi elevi despre
emoţiile trăite de aceştia în
diferite situaţii .
- Când ne bucurăm ?
- Când suntem trişti ?
- Când suntem miraţi ?
- Când ne înfuriem ?
Se impart in trei grupe - Acum vom face un concurs .
Veţi fi împărţiţi în trei echipe : Joc-
echipa galbenă , echipa concurs
Asculta cu atentie fragmentele din albastră şi echipa verde . Am
poezii/ povesti citite să vă citesc nişte fragmente din Demonstr
poezii şi poveşti cunoscute de atia
voi , iar voi trebuie să Ecusoane
recunoaşteţi poezia sau colorate
Recunosc poezia sau povestea din povestea din care face parte Conversati
care s-a citit fragmentul respectiv şi să a Cartoane cu
ridicaţi figura care exprimă imagini
Indentifica emotia recunoscuta cu emoţia trăită de personajul
imaginea de pe carton. Ridica despre care este vorba în
imaginea corespunzatoare. fragment . Echipa care ridică Observatia
figura corespunzătoare stării
emoţionale pe care o are
personajul din fragmentul citit
primeşte o bulină roşie iar Buline
echipa care răspunde greşit nu Exercitiul
primeşte nimic .
- „ Eu am numai trei picioare ,
Şi de-abia mă mişc : ţop-
ţop,
Râd când mă-ntâlnesc
copiii
Şi mă chemă „ cuţu
şchiop” .

Fraţii mei ceilalţi se joacă


Cu copiii toţi , dar eu
Nu pot alerga ca dânşii , Fragmente
Că sunt şchiop şi cad din texte
mereu!” literare
(Căţeluşul şchiop , Elena
Farago)
„ Moşneagul , iute ca un
prâsnel, aşterne ţolul .
Cucoşul atunci se aşază pe
ţol , scutură puternic din
aripi , şi îndată se umple
ograda şi livada moşneagului ,
pe lângă paseri , şi de cirezi de
vite , iară pe ţol toarnă o
movilă de galbeni care
străluceau la soare , de-ţi luau
ochii ! Moşneagul văzând
aceste mari bogăţii , nu ştia ce
să facă de bucurie , sărutând
mereu cocoşul şi
dezmierdându-l .”
( Punguţa cu doi bani , Ion
Creangă )
„ Sărăcuţul de mine ! – zise
cel mic . Să nu cumva să-i
deschideţi , că-i vai de noi !
Asta nu-i mămuca .”
( Capra cu trei iezi , Ion
Creangă)

Numara bulinele primite si Echipa care acumulează trei


aplauda echipa castigatoare. buline roşii este declarată
câştigătoare şi membrii
acesteia primeşte stimulente
- Acum vom juca un joc care
se numeşte : „ Micii actori” . Conversati
Din cutia cu emoţii un copil va a
Extrag pe rand o figura din cutie extrage o figură pe care o va Cutia cu
si mimeaza starea /emotia pe care vedea doar el , va mima în faţa Explicatia emotii
o descopera in imagine. Restul colegilor emoţia sugerată de Jetoane
elevilor trebuie sa recunoasca desen , iar aceştia vor ghici
emotia pe care o mimeaza elevul emoţia mimată . Se va proceda
din fata clasei. în acest fel până se vor extrage
toate cele şase emoţii de bază .
De asemenea colegii trebuie să
Il consoleaza pe cel care mimeaza consoleze pe cel care mimează
tristetea, il incurajeaza pe cel care tristeţea , să-l încurajeze pe cel
mimeaza frica, il felicita pe cel care mimează frica sau teama ,
care mimeaza bucuria. să-l felicite pe cel care
mimează bucuria .

6. Asigurarea O2  Completeaza fisele primite Se cere elevilor să lucreze pe Problematiz în perechi observa-
feed-back-ului  Coloreaza figurile din fisa fişele primite . Se explică area rea com-
O3 sarcinile de lucru pentru porta-
O4  Realizeaza corespondenta fiecare item . Explicatia mentuluie
dintre imagine si figura 1. Colorează figura care Fise de levilor
 exprimă tristeţea. lucru
2. Realizează Exrecitiul Culori
corespondenţa de la desene
imagine la figura
potrivită .
3. Deseneaza figura de mai
jos, ( nas,ochi, gura,
sprancene) in asa fel incat sa
arate starea in care te afli tu Munca
acum. independent
a
7. Evaluarea Se fac aprecieri asupra Conversaţia fise de frontal şi aprecieri
activităţii desfasurarii lectiei si asupra lucru individual verbale
completarii fiselor de lucru.
O5 Elevii primesc stimulente califica-
reprezentând bucuria , pentru tive
comportamentul în timpul “Premii
lecţiei .

C
Anexa1
Numele şi prenumele .........................
Fişă de lucru

1. Colorează imaginea care sugerează tristeţea :

2. Realizează corespondenţa între imagine şi emoţia potrivită :

3. Deseneaza figurile fetitei si baiatului asa cum simti tu.