Sunteți pe pagina 1din 1

Revolutia industriala in SUA

SU.A, în momentul proclamării independenţei, erau predominant agricole şi cu o


populaţie relativ redusă. De-a lungul secolului al XlX-lea, ele cunosc însemnate
frământări, determinate de cristalizarea statutului politic, întinderea teritorială şi
căutarea unui model de dezvoltare economică. Urmare a unei rate a natalităţii extrem
de ridicată, precum şi a valurilor de imigrări, populaţia SUA cunoaşte, într-un secol,
un salt uriaş, de la 4 la 100 milioane, şi este o populaţie predominant tânără, ceea ce
imprimă un dinamism deosebit vieţii economice. In plus, piaţa internă a SUA se
caracterizează printr-o mare omogenitate, urmare a ceea ce sociologii numesc
„creuzetul american”. Cu toate acestea, până în pragul secolului al XX-lea, economia
SUA suferă de o cronică lipsă de braţe de muncă, motiv pentru care producţia, atât
cea agricolă, cât şi cea industrială, are caracteristici proprii.

In dezvoltarea economică a SUA deosebim, în principal, două etape: prima, până la


războiul de secesiune, în care economia se dezvoltă în relativă dependenţă faţă de
fosta metropolă, şi a doua, după acesta, când ea îşi găseşte propriul drum şi ritm de
dezvoltare. În esenţă, dezvoltarea economică a SUA începe cu agricultura, domeniu
în care fertilitatea excepţională a terenurilor virgine şi imensitatea spaţiului geografic
sunt factori favorabili pentru cultura cerealelor şi creşterea animalelor, deşi cucerirea
vestului se dovedeşte a fi o realitate extrem de aspră. Producţia agricolă reprezintă
baza de materii prime pentru producţia alimentară, care în faza ei de început este
concentrată în jurul oraşului Chicago. Concomitent, industria textilă cunoaşte şi ea
dezvoltări semnificative, prin valorificarea bumbacului în zonele nordice. Prima
„afacere în stil american” au constituit-o însă căile ferate, construcţia lor fiind o
permanenţă a vieţii economice din SUA, începând din deceniul al treilea şi până la
sfârşitul secolului al XIX-lea. Trebuinţele generate de construcţia de căi ferate impun
dezvoltarea industriilor extractive, metalurgice şi constructoare de maşini, apariţia
primelor societăţi pe acţiuni, iar ca urmare a gradului înalt de monopolizare, a
primelor legi antitrust. Este semnificativ faptul că acţiunile societăţilor feroviare au
fost primele înregistrate la Bursa din NewYork, iar valorile la care ele erau negociate
depăşeau cu mult pe cele ale societăţilor industriale.

Descoperirea petrolului, la jumătatea secolului trecut, imprimă vieţii economice a


SUA un ritm şi direcţii proprii de dezvoltare. Coroborat cu victoria nordului industrial
asupra sudului agricol, în urma războiului de secesiune, şi cu tactica protecţionistă
promovată consecvent în a doua jumătate a secolului al-X-lea, procesul de
industrializare în SUA se desfăşoară accelerat şi cu rezultate care îndreptăţesc şi
consfinţesc poziţia lor de lider în ierarhia mondială la inceputul secolului al XX-lea.
Expansiunea economică americană se face simţită pe piaţa mondială încă înainte de
primul război mondial, prin activităţile unor mari societăţi ca Standard Oil, General
Motors, Ford, United States Steel Co, General Electric, Dupont de Nemours ş.a.