Sunteți pe pagina 1din 1

test perspectivā noiembrie 2019

corpuri de rotaţie

1. bifeazā singura varianta corectā a cilindrului în perspectivā liberā; explicā, intr-o formulare simplā, de ce.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. construieşte, pornind de la forma secţionatā, un frumos corp de rotaţie, în perspectivā liberā;


sigur, poţi folosi racorduri de unghi pe contur, sau nu, poţi da repere de umbrā –luminā, prin haşurā, dacā vrei;
atenţie maximā la elipse ! si la simetrie !

nume, clasa ____________________________________________