Sunteți pe pagina 1din 2

Data:_________________ Nume____________________

EVALUARE SUMATIVĂ
LIBERTATEA ȘI RESPONSABILITATEA
1.Ce este libertatea și când o persoană este liberă? 0,5 puncte
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________
2.Unește ceea ce se potrivește: 0,9 puncte(3x0,30p)
Libertate politică Presupune dreptul de a gândi liber ,de a avea o conștiință proprie și de a
face apel la aceasta când acționezi
Libertate interioară Presupune libertatea persoanei de a produce și de a consuma bunuri și
servicii fără constrângeri
Libertate economică Presupune dreptul de a te bucura de dreptul de a alege, dreptul de a
vota ,dreptul de a fi ales,dreptul de asociere și de întrunire etc
3.Scrie DA în dreptul propozițiilor cu care ești de acord și NU în dreptul acelora cu care ești în
dezacord: 1,8 puncte(6x0,30p)

Prin intermediul legilor se exercită controlul social al faptelor persoanelor


Opusul libertății este dictatura
Responsabilitatea colectivă presupune răspunderea indivizilor în calitatea lor de
membri ai unor grupuri sociale
Normele sunt reguli/pricipii obligatorii care exprimă un comportament dorit din
partea cetățenilor
În România există libertate totală de producție ,fără nicio restricție
Delincvența juvenilă reprezintă faptele antisociale comise de personae peste 18 ani.

4.Explică termenii de mai jos: 2 puncte(5x0,40p)


manipulare
consumator
normă
persoană responsabilă
recidivă
5.Care pot fi cauzele delincvenței juvenile? 1punct (5x0,20p)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.Dă exemple de situații în care o persoană este responsabilă față de ….: 1,6 puncte(4x0,40p)
sine
alții
autorități
țară
7.De câte feluri sunt normele și de ce sunt necesare în societate? 1,2 puncte(3x40p)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1 punct din oficiu