Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învăţământ: Grup Şcolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” Ploieşti

Profilul: Servicii AVIZAT


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: DIRECTOR
ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC/ COAFOR STILIST
Modulul: M5 COAFAREA PĂRULUI
Nr de ore/an : 110 (44hT+66hIP) AVIZAT
Nr. ore /săptămână: 10 din care: T: 4 LT: 0 IP: 6 ŞEF CATEDRĂ
Clasa: XI A
Profesor:
Maistru instructor : NĂSTASE SILVIA
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423 / 18.03.2009
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3171 din 30.01.2006

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: Ondularea părului cu placa NR. ORE ALOCATE: 6 IP

Nr.
Conţinuturi Competenţe specifice
crt. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri) vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)


Ondularea părului cu Ondulează părul Activitate de Lenjerie: manta Observarea
placa : folosind diferite tehnici documentare despre Instrumente : sistematică
- direcţia de realizare a produse şi pieptene, clipsuri
buclelor cu placa echipamente noi Aparate : placă Evaluarea
- asigurarea condiţiilor utilizate la ondularea Produse : fixativ continuă
de calitate, igienă şi părului -autoevaluarea
siguranţă Exerciţii practice de -investigaţia
realizare a Instrumente de
proceedelor de evaluare
ondulare a părului folosite:
Realizarea hărţilor - fişe de
cognitive pentru observatie
fiecare procedeu de - fise de lucru
ondulare - fişe de
autoevaluare
- portofoliu

S-ar putea să vă placă și