Sunteți pe pagina 1din 19

Unitatea 6 – Povești la gura sobei/Textul.

Intonarea propozițiilor – 3 săptămâni(XIII - XV)

- asocierea sunetului cu grupul de litere Cenuşărea


sa
- identificarea poziţiei sunetului în cuvânt
Sunetul şi
1.1.,1.2.1.3., - exemplificarea de cuvinte care conţin sunetul studiat grupul de litere
1.4. (de tipar şi de
2.2, 2.3, - citirea cuvintelor, propoziţiilor mână): ce
2.4
3.1,3.2,3.4 - formularea de propoziţii după imagini Repovestirea observare
Manualul
CLR 4.1,4.2 - realizarea acordului grammatical în propoziţii unor sistematică
întâmplări
AVAP - formularea de întrebări şi răspunsuri auzite
2.2
MM - dramatizarea unui basm Textul.Aşezarea
1.1 textului în pagină
- ordonarea unor imagini potrivit întâmplărilor descrise
LUNI
12.12.2016 - identificarea locului, timpului, personajelor acţiunii

Basme şi culoare – expoziţie de lucrări plastic


Audiţie- Cântece de iarnă
1.1.,1.2.1.3., - scrierea grupului de litere în cuvinte şi propoziţii Cenuşărea
1.4. sa
2.2, 2.3, - copieri, transcrieri, dictări
2.4
- identificarea locului, timpului, personajelor acţiunii Scrierea grupului observare
3.1,3.2,3.4
4.1,4.2 ce
CLR Auxiliarul sistematică
AVAP
2.2
MM
1.1
-joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a
sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul
1.1 câinelui etc.)
Cântarea vocală
1.3 - jocul:„Perechile jucăriilor”-recunoaşterea auditivă a
Cântarea în
MM jucăriilor muzicale şi asocierea lor în perechi
colectiv Evaluare orală
CLR 1.4 - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea
1.1 jucăriilor potrivite (sau a percuţiei corporale) pentru
CD Player
imitarea diferitelor sonorităţi din natură
-interpretarea cântecului -,,Ciocănele, ciocănele,, de L.
Comes, Dacă vesel se trăiește
EFS

- compunerea numerelor în concentrul 0 – 31 Hai în livadă! Apreciere


globală si
- rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea sau • Adunarea unui individuală
1.4, 1.3 eliminarea unui număr de unităţi număr natural
format din zeci cu Manualul
1.6, 3.1 - recunoaşterea numerelor pare un număr natural Auxiliarul
format din
MEM - aflarea sumei a două numere unităţi(0-31)
- recunoaşterea unor plante • Plantele – pomii
CLR: 2.1; -iniţierea unor dialoguri despre vreme şi influenţa ei fructiferi
2.3. asupra plantelor,despre bogăţia viilor şi rolul fructelor;
MARȚI -identificarea pe hartă a unor zone viticole şi precizarea
13.12.2016 AVAP: denumirii lor;
1.3,2.1. Pomişorul-poezie memorare
-realizarea unui desen-Livada
1.1.,1.2.1.3., - asocierea sunetului cu grupul de litere Cenuşărea
1.4. sa
2.2, 2.3, - identificarea poziţiei sunetului în cuvânt observare
2.4 Sunetul şi
CLR sistematică
3.1,3.2,3.4 - exemplificarea de cuvinte care conţin sunetul studiat grupul de litere
4.1,4.2 (de tipar şi de
- citirea cuvintelor, propoziţiilor mână): Ce
AVAP - formularea de propoziţii după imagini Repovestirea
2.2
MM - realizarea acordului grammatical în propoziţii unor Manualul
1.1 întâmplări
- formularea de întrebări şi răspunsuri auzite
- dramatizarea unui basm Textul.Aşezarea
textului în pagină
- ordonarea unor imagini potrivit întâmplărilor descrise

- identificarea locului, timpului, personajelor acţiunii

Basme şi culoare – expoziţie de lucrări plastic


Audiţie- Cântece de iarnă
1.1.,1.2.1.3., - scrierea grupului de litere în cuvinte şi propoziţii Cenuşărea
1.4. sa
2.2, 2.3, - copieri, transcrieri, dictări
2.4
3.1,3.2,3.4 - identificarea locului, timpului, personajelor acţiunii Scrierea grupului observare
4.1,4.2 Ce
CLR Auxiliarul sistematică
AVAP
2.2
MM
1.1

- realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul Tehnici de lucru- Materiale de lucru Observare
1.1,1.3 apropiat şi depărtat; Origami Apreciere
2.2,2.4 - identificarea mai multor texturi, a formelor în Păpușa(pensulaţie, globală si
individuală
CLR 1.1 mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore etc; decupare,îndoire,
2.2 - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de lipire) Expunerea
domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, lucrărilor
AVAP
construcţii, confecţii, foto-video);
-descrierea trăsăturilor copiilor din mai multe zone ale
lumii;
-realizarea de aplicaţii (chipuri de copii)-
-folosirea tehnicii origami în aplicaţii/compoziţii alese
-realizarea unor colaje cu chipuri de copii din întreaga
lume;
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru;
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru
- compunerea şi descompunerea numerelor de la 0 la În pădure, la aer
31 curat

1.4, 3.1 - evidenţierea proprietăţilor adunării • Adunarea unui


număr natural - observarea
- rezolvarea de adunări, mental şi în scris, respectând format din zeci şi Manualul sistematică
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor unităţi cu un număr
CLR: 2.1; natural format din Auxiliarul
2.3. - identificare regulii de construire a unui şir de numere unităţi
MEM
- recunoaşterea unor plante • Plantele – copacii
-pădurea iarna- colaj
AVAP
2.2.
- asocierea sunetului cu grupul de litere Cenuşărea
sa
- identificarea poziţiei sunetului în cuvânt
MIERCURI Sunetul şi
14.12.2016 1.1.,1.2.1.3., - exemplificarea de cuvinte care conţin sunetul studiat grupul de litere
1.4. (de tipar şi de
2.2, 2.3, - citirea cuvintelor, propoziţiilor mână): Ce
2.4
3.1,3.2,3.4 - formularea de propoziţii după imagini Repovestirea observare
Manualul
CLR 4.1,4.2 - realizarea acordului grammatical în propoziţii unor sistematică
întâmplări
AVAP - formularea de întrebări şi răspunsuri auzite
2.2
MM - dramatizarea unui basm Textul.Aşezarea
1.1 textului în pagină
- ordonarea unor imagini potrivit întâmplărilor descrise

- identificarea locului, timpului, personajelor acţiunii

Basme şi culoare – expoziţie de lucrări plastic


Audiţie- Cântece de iarnă
1.1.,1.2.1.3., - scrierea grupului de litere în cuvinte şi propoziţii Cenuşărea
1.4. sa
2.2, 2.3, - copieri, transcrieri, dictări
observare
2.4
CLR 3.1,3.2,3.4 - identificarea locului, timpului, personajelor acţiunii Scrierea grupului sistematică
4.1,4.2 Ce
AVAP Auxiliarul
2.2
MM
1.1
-Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, Observarea
meteo, agenda zilei, impresii sistematică,
Am grijă de mine- aprecieri
- enumerarea acelor reguli care ne ajuta să ne păstrăm individuale,
2.3 sănătatea Am grijă de corpul
AVAP – meu
1.1 - jocuri de rol/ de mimă, referitoare la regulile ce se Auxiliarul
DP
CLR – 1.4 impun pentru a avea un corp sănătos

- exerciţii de apreciere a timpului necesar(mai mult,


mai puţin) pentru respectarea acestor reguli

- plasarea etichetelor care conţin sarcini de lucru pe


cadranul unui ceas

Lectura invatatoarei. Fata babei şi fata - fişe de lucru; Apreciere


moşului globală
1.1 1.2 Participarea cu interes la dialoguri simple - creioane colorate;
după Ion Creangă
1.4 2.1 Concentrarea atenţiei pe subiectul discuţiei şi - coli A4;
JOI CLR menţinerea unei conversaţii pe diferite teme
15.12.2016
Dramatizare.
AVAP: 1.2,
Colorare imagini care ilustreaza povestea.
2.2, 2.3
- crearea unor probleme simple după imagini / desene În grădina de
1.6 1.4 date legume
• Adunarea unui
5.2 3.1 - rezolvarea de adunări, mental şi în scris, respectând
număr natural
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor
format din zeci şi - observarea
unităţi cu un număr Manualul sistematică
MEM - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
CLR: 2.1; natural format din
2.3. - stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale zeci
plantelor • Plante. Părţi Auxiliarul
AVAP: Lectura -Supa de zarzavat componente
1.3,2.1. Modelaj-Legume din grădină

- realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul


1.1,1.3 apropiat;
2.2,2.4 -realizarea de aplicaţii în oglindă(chipul meu);
CLR -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorative Sportul e sănătos! Apreciere
1.2,2.2 în aplicaţii/compoziţii alese globală
AVAP
-realizarea unor cadouri,felicitări pentru ocazii speciale Materiale necesare Apreciere
cu chipul propriu sau al altei persoane; individuală
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; Lucrare practică
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru
-Sportul e sănătos pentru că… convorbire
EFS

- rezolvarea de adunări, mental şi în scris, respectând Hai să culegem - observarea


algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor flori! sistematică
• Adunarea unui
1.4 ,1.6, - crearea unor probleme simple după imagini / desene
VINERI MEM număr natural
1.2 ,2.1 date
16.12.2016 format din zeci şi
- crearea unor probleme simple unităţi cu un număr
3.1
natural format din
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, zeci şi unităţi Manualul
utilizând semnele <, >, =
CLR: 2.1; Modelaj- Floarea preferată ( descriere) • Plante. Părţi Auxiliarul
2.3. componente

AVAP:
1.3,2.1.
- executarea unor mişcări sugerate de text
- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite Mişcare pe
2.1, 3.1 - dans cu paşi egali muzică:liberă sau Calculator CD
MM 3.2 Cântec-Scrisoare către Moş Crăciun sugerată de textul
Evaluare orală
DP Muzicanții cântecelor
1.1. Colinde

RELIGIE

LIMBA
ENGLEZĂ

-- identificarea sunetului t în silabe şi în cuvinte La munte Apreciere


1.3, globală
2.2, --exemplificarea unor cuvinte ce conţin litera t Sunetul şi literele
3.1, (de tipar şi de Apreciere
3.2, -- asocierea sunetului t cu litera t mână): t
individuală
4.1,4. -- citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor
2 Scrierea
CLR cuvintelor ce
- completarea unor enunţuri lacunare prin alegerea conţin diftongul
LUNI AVAP 2.2 cuvintelor potrivite Manualul
19. 12. 2016 ia
- schimbarea ordinii cuvintelor într-o propoziţie, fără a Textul: aşezarea
altera mesajul comunicării textului în pagină
Joc de rol -Călătorie cu trenul

-- scrierea literei t izolat, în cuvinte, în propoziţii La munte Apreciere


CLR 1.3, globală
2.2, -- scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii Sunetul şi literele
3.1, scurte- scrierea unui dialog din două replici (de tipar şi de Apreciere
3.2, mână): t individuală
4.1,4. - completarea unor enunţuri lacunare prin alegerea
2 cuvintelor potrivite Scrierea
cuvintelor ce
AVAP 2.2 - transcrierea unui dialog conţin diftongul
ia Auxiliarul

- executarea unor mişcări sugerate de text Mişcare pe


- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite muzică:liberă sau
- dans cu paşi egali sugerată de textul
MM 2.1, 3.1 cântecelor CD Player Evaluare orală
3.2 Cântec- Ține Baba Iarna sfat
DP
1.1. Colinde

EFS

- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, La început de - observarea


utilizând semnele <, >, = drum sistematică
1.2,1.3,1.4, Manual
• Scăderea unui
1.6 - poziţionarea pe axă anumerelor date
număr natural
3.1,3.2 - efectuarea de scăderi şi verificarea prin operaţie format din unităţi
inversă dintr-un număr
natural format din
MARȚI MEM - aflarea diferenţei a două numere date zeci şi unităţi
20. 12. 2016 AVAP • Rolul rădăcinii
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor şi
1.3 Auxiliarul
rolul acestora
2.1 - activităţi practice de întreţinere a spaţiului verde din
sala de clasă(ghivecele cu flori)

- Fişe-Tipuri de rădăcini-recunoaştere,colorare
-- identificarea sunetului t în silabe şi în cuvinte La munte Apreciere
1.3, globală
2.2, --exemplificarea unor cuvinte ce conţin litera t Sunetul şi literele
3.1, (de tipar şi de Apreciere
3.2, -- asocierea sunetului t cu litera t mână): T
individuală
4.1,4. -- citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor
2 Textul: aşezarea
CLR textului în pagină
- completarea unor enunţuri lacunare prin alegerea
AVAP 2.2 cuvintelor potrivite Manualul

- schimbarea ordinii cuvintelor într-o propoziţie, fără a


altera mesajul comunicării

Joc de rol -Călătorie cu trenul

-- scrierea literei t izolat, în cuvinte, în propoziţii La munte Apreciere


1.3, globală
2.2, -- scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii Sunetul şi literele
3.1, scurte- scrierea unui dialog din două replici (de tipar şi de Apreciere
3.2, mână): T
- completarea unor enunţuri lacunare prin alegerea individuală
CLR 4.1,4. Scrierea
2AV cuvintelor potrivite cuvintelor ce
AP conţin diftongul ia
- transcrierea unui dialog Auxiliarul
2.2

- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Obiecte realizate


1.1,2.1 utilizate; din materiale
Apreciere
2.2,2.5 - identificarea mai multor texturi, a formelor în refolosibile
globală
AVAP mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore etc; Cer
Materiale necesare Apreciere
MEM - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de înstelat(tăiere,
individuală
2.1 domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, coasere, răsucire,
Lucrare practică
3.1 construcţii, confecţii, foto-video); lipire)
CLR
1.2,1.3 -realizarea trăsăturilor păpuşii în funcţie de modelul
reprezentat;
- participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte
confecţionate.
MEM – - rotunjirea la zeci a unui număr, prin adăugarea sau Tulpina – firul
1.3,1.6, 3.1 eliminarea unui număr de unităţi miraculos
• Scăderea unui
AVAP - modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă Manualul observarea
număr natural
să se schimbe sistematică,
2.2 format din unităţi
- descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii dintr-un număr proba orală,
natural format din
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor şi zeci unităţi Auxiliarul autoevaluarea
rolul acestora • Rolul tulpinii

desen- Floarea care-mi este dragă

-- identificarea sunetului t în silabe şi în cuvinte La munte Apreciere


1.3, globală
2.2, --exemplificarea unor cuvinte ce conţin litera t Sunetul şi literele
3.1, (de tipar şi de Apreciere
MIERCURI -- asocierea sunetului t cu litera t mână): T
21.12.2016 3.2, individuală
4.1,4. -- citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor
2 Textul: aşezarea
CLR textului în pagină
- completarea unor enunţuri lacunare prin alegerea
AVAP 2.2 cuvintelor potrivite Manualul

- schimbarea ordinii cuvintelor într-o propoziţie, fără a


altera mesajul comunicării

Joc de rol -Călătorie cu trenul

-- scrierea literei t izolat, în cuvinte, în propoziţii La munte Apreciere


1.3, globală
CLR 2.2, -- scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii Sunetul şi literele
3.1, scurte- scrierea unui dialog din două replici (de tipar şi de Apreciere
3.2, mână): T
- completarea unor enunţuri lacunare prin alegerea individuală
4.1,4. Scrierea
2AV cuvintelor potrivite cuvintelor ce
AP conţin diftongul ia
2.2 - transcrierea unui dialog Auxiliarul

2.3 -Audierea unui text; discutarea continutului textului Observarea


AVAP – -Aplicatii pe marginea textului sistematică,
DP 1.1 -Personaje din povesti, prietene Ne îngrijim casa Auxiliarul aprecieri
CLR – 1.4 -Stii să dăruiesti? Ce dăruim, cui dăruim individuale,
-Desenează obiecte cu care păstrezi curățenia

Lectura invatatoarei. Pace, de Octavian


Goga
Participarea cu interes la dialoguri simple
1.1 1.2 Observarea
Concentrarea atenţiei pe subiectul discuţiei şi sistematică,
CLR
1.4 2.1 menţinerea unei conversaţii pe diferite teme Carte de poezii aprecieri
individuale,
AVAP Dramatizare.
1.1,1.3
,2.3,2.4 Colorare imagini care ilustreaza povestea

JOI 1.4; 1.5; - extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a Frunza – mica
22.12.2016 1.6; 3.1 obţine o mulţime “cu tot atâtea elemente” bucătărie
• Scăderea unui
- efectuarea de scăderi şi verificarea prin operaţie
număr natural
inversă Manualul observarea
AVAP format din zeci
dintr-un număr sistematică,
MEM 2.2 - transformarea problemelor de scădere în operaţii de Auxiliarul
adunare natural format din
zeci unităţi
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu • Rolul frunzei
rolurile acestora

-desen-Frunze
- realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul
1.1,1.3 apropiat;
2.2,2.4 -realizarea de aplicaţii în oglindă(chipul meu);
CLR -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorative Apreciere
1.2,2.2 în aplicaţii/compoziţii alese Ninsoare globală
AVAP
-realizarea unor cadouri,felicitări pentru ocazii speciale Materiale necesare Apreciere
cu chipul propriu sau al altei persoane; individuală
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; Lucrare practică
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru
-Importanța ninsorii - convorbire
EFS

1.4; 1.5; - rezolvarea de scăderi, mental şi în scris, respectând Sămânța, floarea


1.6; 3.1 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor și fructul
• Scăderea unui Manualul
- compararea a două diferenţe
număr natural
CLR - formularea şi rezolvarea de probleme după imagini format din zeci şi
unităţi dintr-un observarea
Auxiliarul
1.1.,1.2. - relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu număr natural sistematică,
MEM
rolurile acestora format din zeci şi
unităţi
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme • Rolul seminţei, al
VINERI florii şi al fructului
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
23.12.2016
aritmetice

- Lectură: Sâmburele, de L. Dolot

- executarea unor mişcări sugerate de text Mişcarea pe muzică:


- mişcare liberă pe muzică de facturi diferite
MM - dans cu paşi egali -Jocuri populare din
2.1, 3.1 -“Muzicanții” zonă
3.2 CD Player Evaluare orală
DP
1.1.
RELIGIE

LIMBA
ENGLEZĂ

24.12.2016 – 7.1.2017 Vacanța de iarnă

- identificarea sunetului s în silabe şi în cuvinte Scrisoarea Apreciere


globală
1.3; 2.2 - exemplificarea unor cuvinte care conţin sunetul s Sunetul şi literele
(de tipar şi de Apreciere
3.1;3.2 - asocierea sunetului s cu litera s mână): s
individuală
4.1 ,4.2 - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor Cuvinte cu sens
opus
AVAP – - exerciţii de antonimie
2.1 Manualul
Scrierea cuvintelor
CLR - citirea selectivă ce conţin diftongul
- completarea unor dialoguri eliptice oa

- obţinerea de cuvinte noi prin înlocuirea de litere /


LUNI
silabe iniţiale Povestirea unor
9.1.2017
- realizarea acordului gramatical dintre subiect şi întâmplări trăite
predicat (fără terminologie)

-modelaj-Săniuţa

- scrierea literei s izolat, în cuvinte,propoziţii Scrisoarea Apreciere


globală
1.3; 2.2 - scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii Sunetul şi literele
CLR scurte (de tipar şi de Apreciere
3.1;3.2 mână): s Auxiliarul
- scrierea unui dialog din două replici individuală
4.1 ,4.2 Scrierea cuvintelor
- completarea unor dialoguri eliptice ce conţin diftongul
AVAP – - obţinerea de cuvinte noi prin înlocuirea de litere / oa
2.1 silabe iniţiale

- exerciţii de aşezare a textului în pagină (scrierea


titlului, scrierea cu literă majusculă, respectarea
alineatelor)

- executarea unor mişcări sugerate de text Evaluarea


2.1, 3.1 - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite cantecelor
MM 3.2 - dans cu paşi egali invatate CD Player Evaluare orală
- Ține Baba Iarna sfat

EFS

- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la Să îngrijim colțul


numere, imagini, exerciţii date verde!
• Probleme care se
- transformarea unei probleme prin extinderea
rezolvă prin două
numprului de operaţii Manualul
operaţii
- 1.6; - activităţi practice de extindere a spaţiului verde din • Grija faţă de
curtea şcolii mediul înconjurător
3.2, 5.2
MEM Auxiliarul
AVAP – - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice (primeşte, oferă, vinde)
MARȚI 2.2
10.01.2017 - asocierea rezolvării unei probleme cu un desen
observarea
-desen: Muşcata din fereastră
sistematică,

proba orală,
autoevaluarea

- identificarea sunetului s în silabe şi în cuvinte Scrisoarea Apreciere


CLR globală
1.3; 2.2 - exemplificarea unor cuvinte care conţin sunetul s Sunetul şi literele
(de tipar şi de
3.1;3.2 - asocierea sunetului s cu litera S mână): S Apreciere
individuală
4.1 ,4.2 - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor Cuvinte cu sens
opus
AVAP – - exerciţii de antonimie Manualul
2.1 Scrierea cuvintelor
- citirea selectivă ce conţin diftongul
oa
- completarea unor dialoguri eliptice

- obţinerea de cuvinte noi prin înlocuirea de litere /


silabe iniţiale Povestirea unor
întâmplări trăite
- realizarea acordului gramatical dintre subiect şi
predicat (fără terminologie)

-modelaj-Săniuţa

- scrierea literei s izolat, în cuvinte,propoziţii Scrisoarea Apreciere


globală
1.3; 2.2 - scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii Sunetul şi literele
scurte (de tipar şi de Apreciere
3.1;3.2 mână): S Auxiliarul
- scrierea unui dialog din două replici individuală
4.1 ,4.2 Scrierea cuvintelor
CLR - completarea unor dialoguri eliptice ce conţin diftongul
AVAP – oa
2.1 - obţinerea de cuvinte noi prin înlocuirea de litere /
silabe iniţiale

- exerciţii de aşezare a textului în pagină (scrierea


titlului, scrierea cu literă majusculă, respectarea
alineatelor)

- realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul Apreciere


1.1,1.3 apropiat; Palatul Crăiesei globală
AVAP
2.2,2.4 -realizarea de aplicaţii în oglindă(chipul meu); Zăpezii Materiale necesare Apreciere
CLR -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorative individuală
1.2,2.2 în aplicaţii/compoziţii alese Lucrare practică
-realizarea unor cadouri,felicitări pentru ocazii speciale
cu chipul propriu sau al altei persoane;
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru;
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la Să îngrijim colțul
numere, imagini, exerciţii date verde!
• Probleme care se
- transformarea unei probleme prin extinderea
- 1.6; rezolvă prin două
numprului de operaţii Manualul
operaţii
3.2, 5.2 • Grija faţă de
- activităţi practice de extindere a spaţiului verde din
MEM mediul înconjurător
AVAP – curtea şcolii observarea
2.2
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
Auxiliarul sistematică,
aritmetice (primeşte, oferă, vinde)
proba orală,
- asocierea rezolvării unei probleme cu un desen autoevaluarea
-desen: Muşcata din fereastră

MIERCURI - asocierea literei mici / mari de mână Recapitulare –


11.01.2017 Ajutoarele lui Moş
- identificarea imaginii potrivite unui cuvânt dat Crăciun
- dezvoltarea unei propoziţii prin adăugarea unui Sunetul grupul de
CLR – 1.2; număr de cuvinte indicat litere ce/Ce
1.3; 2.1;
4.1 - exerciţii de sinonimie Observarea
Sunetul/literele sistematică
MM – 2.1; t/T,s/S Manualul
- citirea literelor, silabelor,cuvintelor de tipar p 56-57 Aprecieri
2.2 globale si
MEM – 1.1 şi de mână individuale
- copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe,
cuvinte

- exersarea comunicării orale prin construirea unor


propoziţii logice după imagini
- asocierea literei mici / mari de mână Recapitulare –
Ajutoarele lui Moş
- identificarea imaginii potrivite unui cuvânt dat Crăciun
- dezvoltarea unei propoziţii prin adăugarea unui Sunetul grupul de
CLR – 1.2; număr de cuvinte indicat litere ce/Ce
1.3; 2.1;
4.1 - exerciţii de sinonimie Observarea
Sunetul/literele sistematică
MM – 2.1; t/T,s/S
- citirea literelor, silabelor,cuvintelor de tipar Manualul Aprecieri
2.2 globale si
MEM – 1.1 şi de mână individuale
- copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe,
cuvinte

- exersarea comunicării orale prin construirea unor


propoziţii logice după imagini

3.2 - recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării Am grijă de mine-


AVAP – regulilor de igienă personală
1.1 Ne îngrijim clasa
CLR – 1.4 - desenarea unor personaje care respectă/ nu respectă
regulile de igienă personală Observarea
DP
Auxiliar sistematică
- jocuri creative: “Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista
săpunul?”, „Imaginează-ţi că săpunul ar conduce
lumea”, “În geanta ta descoperi că o periuţă de dinţi îţi
vorbeşte
- rebusuri, concursuri despre reguli simple de igienă
Cine are rolul
Evaluare important?
Probă
1.1 1.2 Lectura invatatoarei. de Cristina Ipate Lucrare de evaluare
orală,probă
JOI CLR Toma
12.01.2017 1.4 2.1 Participarea cu interes la dialoguri simple Carte de povești scrisă,
autoevaluare
(L) Concentrarea atenţiei pe subiectul discuţiei şi
menţinerea unei conversaţii pe diferite teme
AVAP: Dramatizare.
1.2,
Colorare imagini care ilustreaza povestea.
2.2, 2.3

1.4, - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, Recapitulare


1.6,3.1, 5.2 respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi
CLR – 4.1 a zecilor Adunarea şi
MM – 1.4 scăderea nr. nat.
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea prin până la 31 fără Manualul
operaţia inversă trecere peste ordin
Auxiliarul
MEM - aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere Plante. Rolul
părţilor observarea
- aflarea termenului necunoscut componente sistematică,
- relaţionarea principalelor structure ale plantelor cu
rolurile acestora proba orală,
autoevaluarea
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice (se strică, primesc, ofer)

- realizarea de scurte descrieri ale fiinţelor din mediul


1.1,1.3 apropiat;
Apreciere
2.2,2.4 -realizarea de aplicaţii în oglindă(chipul meu);
Copaci ninși globală
AVAP CLR -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorative
Materiale necesare Apreciere
1.2,2.2 în aplicaţii/compoziţii alese
individuală
-realizarea unor cadouri,felicitări pentru ocazii speciale
Lucrare practică
cu chipul propriu sau al altei persoane;
- exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru;
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a
instrumentelor şi materialelor de lucru

EFS

1.1; 1.2; - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, Evaluare


1.3; 1.4 respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi sumativă
CLR – 4.1 a zecilor Lucrare de evaluare
MM – 1.4 Adunarea şi observarea
- aflarea sumei şi a diferenţei dintre două numere scăderea nr. nat. sistematică
MEM până la 31 fără
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu trecere peste ordin
rolurile acestora Probă scrisă
Plante. Rolul
părţilor proba scrisă,
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii componente
aritmetice (se strică, primesc, ofer)
VINERI
13.01.2017 - executarea unor mişcări sugerate de text
2.1, 3.1 - mişcare liberă pe muzică de facturi diferite Mişcarea pe
MM 3.2 - dans cu paşi egali muzică CD Player Evaluare orală
DP - Iarna
1.1.

RELIGIE

LIMBA
ENGLEZĂ