Sunteți pe pagina 1din 2

OUG nr.

50/2019 aduce modificări importante cu privire la contribuția la fondul de mediu, dar


și modificări importante pentru gestionarea ambalajelor și deșeurilor din ambalaje. Modificările
sunt atât din punct de vedere financiar fiscal, cât și în domeniul tehnic.
Sunt introduse sau modificate următoarele surse de finanțare a fondului de mediu:

O contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor, obţinute de către deţinătorul
deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin la sursă de către operatorii economici
care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le
vireze la Fondul pentru mediu; anterior procentul a fost de 3% și s-a aplicat numai pentru
veniturile obținute din deșeuri feroase și neferoase. S-a redus procentul de la 3% la 2%, dar se
aplică pentru toate categoriile de deșeuri.

O contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz,


subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual
de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin
depozitare din deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea
corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de
valorificare. Pentru unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-
teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciul public de salubrizare, contribuţia se
calculează pentru întreaga cantitate de deşeuri municipale estimate ca fiind generate potrivit
indicilor prevăzuţi în Planul naţional de gestionare a deşeurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an
în mediul urban şi 105 kg/locuitor/an în mediul rural; reglementarea exista și în perioada
anterioară, s-a adus însă precizarea cu sumele datorate de unitățile administrativ-teritoriale ce
nu au implementat serviciul de salubrizare al localității.

Ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepţia celor
fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN 13432:2002; ecotaxa se încasează de la
operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere şi se
evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează la loc vizibil la
punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali; anterior, suma era de 0,1 lei per
bucată. Se majoreaza, valoarea ecotaxei și se specifică faptul că nu se datorează ecotaxă
pentru pungile/sacoșile regenerabile.

O contribuţie de 2 lei/kg datorată de operatorii economici care desfăşoară activităţi de


colectare/valorificare/salubrizare şi raportează deşeuri pentru contribuabili, pentru diferenţa
dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE),
baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate, şi cantităţile de deşeuri constatate de
Administraţia Fondului pentru Mediu; această contribuție este o sancțiune aplicată entităților
ce preiau transferul de responsabilitate pentru colectarea deșeurilor, când cantitățile reale
colectate sunt mai mici decât cele declarate.

Operatorii economici ce preiau aceste responsabilități de reciclare declară semestrial până pe


data de 25 a lunii următoare semestrului cantitățile de deșeuri gestionate.
Cu această ocazie, Administrația Fondului de mediu pune la dispoziția persoanelor implicate
sistemul de asigurare a trasabilității deșeurilor, un sistem informatic sub denumirea SIATD.

Și pentru circulația deșeurilor de ambalaje sunt mai multe reglementări specifice, dintre care
amintim obligația operatorilor din industria hotelieră, dar nu numai, de a colecta separat
deșeurile.

Ordonanța a intrat în vigoare la momentul publicării în Monitorul oficial, cu excepția obligației


utilizării SIATD pentru care instrucțiunile de utilizare vor fi aprobate prin Ordin de Ministru în
termen de 180 de zile de la prezenta ordonanță.