Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Gusco Artur


strada 31 August 5/12, 3400 Hincesti (Republica Moldova)
+37369704310
wanea454@gmail.com

Sexul Masculin | Data naşterii 24/03/1996 | Naţionalitatea moldoveană

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2018-2019 mun.Hincesti (Republica Moldova)


Asistent medical (stomatologie privata)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/09/2014–06/06/2019 Certificat-Medic Stomatolog


USMF "Nicolae Testemitanu", Chisinau (Republica Moldova)

Liceul teoretic “Mihail Sadoveanu” mun.Hincesti 2005-2014

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire conversaţie Discurs oral

rusă C2 C2 C2 C2 C2
engleză B2 C1 B2 B2 C1
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Permis de conducere A1, B, C1


20/11/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 1