Sunteți pe pagina 1din 65

Beneficiarul: COMUNA IANCA, JUDETUL OLT

Obiectivul: PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE


MENAJERA IN SATUL
IANCA, COMUNA IANCA, JUDETUL OLT
Obiectul: ACTIUNEA 2 - STATII DE POMPARE APE UZATE MENAJERE
Devizul: SPAU 1 - STR OLTULUI - MONTAJ ECHIPAMENTE

FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Procurare pompa submersibila pentru ape uzate menajere instalare
umeda cu urmatorii parametri (debit Q=5,6 l/s, inaltime de pompare H= 8,0 mCA, putere P= 1,7 KW,
grad de protectie IP 68); accesorii de montaj: regulatori de nivel 3 buc (nivel minim, nivel maxim si
avarie) si cablu de alimentare 10 m, clapeta de refulare, clapeta de livrare, vana glisanta de
inchidere, lant 5 m

Specificatii tehnice impuse prin Corespondenta propunerii tehnice cu Producator


Nr.
Caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin
crt.
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Electropompa submersibila de apa Electropompa submersibila de apa
uzata menajera (1A +1R) montata in uzata menajera (1A +1R) montata in
statia de pompare apa uzata statia de pompare apa uzata menajera
menajera SPAU 1 SPAU 1
Parametrii functionali: Parametrii functionali: HCP
- Q = 5,6 l/s - Q = 5,6 l/s
- H = 8,0 mCA - H = 8,0 mCA
- Putere maxima : 1.70 kW/ 3 ~400 V / - Putere maxima : 1.70 kW/ 3 ~400 V / 50
50 Hz / 2700 rpm Hz / 2700 rpm
Constructie in varianta stationar Constructie in varianta stationar umeda,
umeda, cu cuplare rapida a flansei cu cuplare rapida a flansei de refulare,
de refulare, metal pe metal. Nu se metal pe metal. Nu se admite garnitura
admite garnitura intre flansa de intre flansa de refulare a pompei si cotul
1. refulare a pompei si cotul de refulare. de refulare.
- Pornire directa - Pornire directa
Rotor cu functie de tocare (cutit Rotor cu functie de tocare (cutit tocator
tocator sau muchii tocatoare) special sau muchii tocatoare) special proiectat
proiectat sa nu se infunde si blocheze. sa nu se infunde si blocheze.
Dimensiunea particulelor ce pot trece Dimensiunea particulelor ce pot trece
prin rotor = 15 mm prin rotor = 15 mm
- Numar maxim de porniri pe ora: 15 - Numar maxim de porniri pe ora: 15
- Nr. buc. pompe: 1 activa + 1 rezerva - Nr. buc. pompe: 1 activa + 1 rezerva
Accesorii de montaj : Accesorii de montaj :
- 10 m cablu alimentare; - 10 m cablu alimentare;
- Cot refulare - 1 buc/pompa; - Cot refulare - 1 buc/pompa;
- Brida ghidaj superior- 1 buc/pompa - Brida ghidaj superior- 1 buc/pompa
- Lant (5 m) - 1 buc/pompa - Lant (5 m) - 1 buc/pompa
- Senzori nivel - 3 buc - Senzori nivel - 3 buc
Specificatii de performanta si conditii Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare: privind siguranta in exploatare:
- Electropompa trebuie sa fie - Electropompa trebuie sa fie prevazuta
prevazuta cu etansare dubla - cu etansare dubla - integrate intr-un
integrate intr-un ansamblu; ansamblu;
2.
- Sistemul de lagaruire va fi format - Sistemul de lagaruire va fi format dintr-
dintr-un lagar superior si un lagar un lagar superior si un lagar inferior, iar
inferior, iar rulmentii utilizati trebuie sa rulmentii utilizati trebuie sa fie capsulati,
fie capsulati, lubrifiati pe viata de furnizor. Fiabilitate
ridicata deoarece nu pot patrunde
lubrifiati pe viata de furnizor. Fiabilitate impuritati nici la montaj, nici la
ridicata deoarece nu pot patrunde inspectiile periodice de intretinere;
impuritati nici la montaj, nici la - Subansamblul arbore + rotor electric +
inspectiile periodice de intretinere; rotor pompa se echilibreaza atat static
- Subansamblul arbore + rotor electric cat si dinamic, echilibrarea dinamica
+ rotor pompa se echilibreaza atat facandu-se in mediu lichid.
static cat si dinamic, echilibrarea
dinamica
facandu-se in mediu lichid.
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
3. - echipamentele trebuie sa fie - echipamentele trebuie sa fie fabricate
fabricate in conformitate cu in conformitate cu standardele
standardele internationale: ISO 9001; internationale: ISO 9001;
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si postgarantie:
Garantie: 12 luni de la punerea in Garantie: 60 luni de la punerea in
functie dar nu mai mult de 18 luni de functie dar nu mai mult de 60 luni de la
la livrare. livrare.
- in perioada de garantie, aceasta se - in perioada de garantie, aceasta se
asigura in mod gratuit, asigura in mod gratuit,
interventiile service si inlocuirea interventiile service si inlocuirea pieselor
pieselor defecte in cazul reclamatiilor defecte in cazul reclamatiilor
intemeiate, prin echipa service intemeiate, prin echipa service
autorizata. autorizata.
- in perioada de garantie se va - in perioada de garantie se va efectua
efectua cel putin o inspectie. cel putin o inspectie.
Post garantie: Post garantie:
- asigurare piese de schimb in - asigurare piese de schimb in perioada
perioada post garantie (contra post garantie (contra
4. cost pe baza de CONTRACT de cost pe baza de CONTRACT de
SERVICE) pe o perioada de SERVICE) pe o perioada de
minim 15 ani de la livrare; minim 15 ani de la livrare;
- asigurare SERVICE contra cost pe - asigurare SERVICE contra cost pe baza
baza de CONTRACT de SERVICE pe o de CONTRACT de SERVICE pe o
perioada de minim 15 ani de la perioada de minim 15 ani de la livrare,
livrare, in atelier de SERVICE autorizat in atelier de SERVICE autorizat de
de producator. producator.
- prin Echipa Service se va asigura - prin Echipa Service se va asigura
service in perioada de garantie si post service in perioada de garantie si post
garantie in maxim 48 de ore de la garantie in maxim 48 de ore de la
notificare. notificare.
- Echipa de Service trebuie sa fie - Echipa de Service trebuie sa fie
atestata ISO 9001 atestata ISO 9001
- durata minima de viata - durata minima de viata echipamente :
echipamente : 15 ani 15 ani
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Se va asigura manual de exploatare Se va asigura manual de exploatare in
in limba romana. limba romana.
FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Gratar manual cu B x H = 250 x 500,deschiderea intre bare de 20


mm, grosime bara 8 mm din otel inoxidabil cu cos culisabil pe bride(bare) de ghidaj, lant 8 m

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse Producator
crt. Caietul de sarcini
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Gratar manual cu cos glisant Gratar manual cu cos glisant
- cu deschiderea intre bare de 20 - cu deschiderea intre bare de 20
Metal
mm mm
1. Management
- grosime bara 8 mm - grosime bara 8 mm
- capacitate pana la Q max =100 - capacitate pana la Q max =100
m3/zi m3/zi
- otel inoxidabil - otel inoxidabil
Specificatii de performanta si
Specificatii de performanta si conditii
conditii privind siguranta in
2. privind siguranta in exploatare:
exploatare:
- Fiabilitate ridicata
- Fiabilitate ridicata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
- Certificare ISO 9001 - Certificare ISO 9001
- Executate in conformitate cu ISO - Executate in conformitate cu ISO
3. 7005-2, (DIN 3352) 7005-2, (DIN 3352)
- Agrementare tehnica MLPAT in - Agrementare tehnica MLPAT in
ROMANIA conform HG ROMANIA conform HG
766/21.11.1997 completata de H.G 766/21.11.1997 completata de H.G
1231 din 1-10-2008 1231 din 1-10-2008
Conditii de garantie si
Conditii de garantie si postgarantie:
postgarantie:
- Garantie : 12 luni de la punerea in
- Garantie : 60 luni de la punerea in
functiune dar nu mai mult de 18 luni
functiune dar nu mai mult de 60
de la livrare;
luni de la livrare;
- in perioada de garantie se asigura
- in perioada de garantie se
in mod gratuit, interventiile service si
4. asigura in mod gratuit, interventiile
piese de schimb;
service si piese de schimb;
- Contracost prin contract de service
- Contracost prin contract de
trebuie sa se asigure service si piese
service trebuie sa se asigure service
de schimb pe toata durata de viata
si piese de schimb pe toata durata
a
de viata a
echipamentului.
echipamentului.
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5.
FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tablou electric de forta si automatizare pompe

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Tablou electric de comanda si Tablou electric de comanda si
control, pentru 2 x 1.70 kW / control, pentru 2 x 1.70 kW /
400V, cu lampi pe panoul frontal 400V, cu lampi pe panoul frontal
pentru semnalarea functionarii pentru semnalarea functionarii
pompelor/avarie pompelor/avarie
Tabloul va asigura: Tabloul va asigura:
- comanda manuala; - comanda manuala;
- comanda automata, in functie de - comanda automata, in functie de
nivelul apei din cheson prin nivelul apei din cheson prin
intermediul senzorilor de nivel; intermediul senzorilor de nivel;
- protectie la scurtcircuit; - protectie la scurtcircuit;
- protectie la supracurent - protectie la supracurent
(suprasarcina, porniri grele, blocare (suprasarcina, porniri grele, blocare
motor); motor);
- protectie la minima si maxima - protectie la minima si maxima
1. Eltro
tensiune; tensiune;
- protectie la lipsa curent (infasurare - protectie la lipsa curent (infasurare
intrerupta, contactor defect, etc.); intrerupta, contactor defect, etc.);
- protectie la lipsa fazei/fazelor; - protectie la lipsa fazei/fazelor;
- protectie la dezechilibru intre faze; - protectie la dezechilibru intre faze;
- protectie la supraincalzirea - protectie la supraincalzirea
bobinajului; bobinajului;
- protectie la subtensiune; - protectie la subtensiune;
- protectie la supratensiune; - protectie la supratensiune;
- modul de rotatie a pompelor; - modul de rotatie a pompelor;
Semnalizari luminoase si acustice la: Semnalizari luminoase si acustice la:
- prezenta tensiune; - prezenta tensiune;
- defect faze ( tensiune min. – max - defect faze ( tensiune min. – max
,dezechilibru tensiuni , succesiune ,dezechilibru tensiuni , succesiune
faze , lipsa faza ); faze , lipsa faza );
- functionare pompe. - functionare pompe.
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
2. exploatare: exploatare:
- Respectarea conditiilor de - Respectarea conditiilor de
montare si de utilizare montare si de utilizare
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
- echipamentele trebuie sa fie - echipamentele trebuie sa fie
3.
fabricate in conformitate cu fabricate in conformitate cu
standardele internationale: ISO standardele internationale: ISO
9001; 9001;
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si postgarantie:
12 luni de la punerea in functie dar 60 luni de la punerea in functie dar
4. nu mai mult de 18 luni de la livrare. nu mai mult de 60 luni de la livrare.
- in perioada de garantie, aceasta - in perioada de garantie, aceasta
se asigura in mod gratuit, se asigura in mod gratuit,
interventiile service si inlocuirea interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul pieselor defecte in cazul
reclamatiilor intemeiate, prin echipa reclamatiilor intemeiate, prin echipa
service autorizata. service autorizata.
- in perioada de garantie se va - in perioada de garantie se va
efectua cel putin o inspectie. efectua cel putin o inspectie.
Post garantie: Post garantie:
- asigurare piese de schimb in - asigurare piese de schimb in
perioada post garantie (contra cost perioada post garantie (contra cost
pe baza de CONTRACT de SERVICE) pe baza de CONTRACT de SERVICE)
pe o perioada de minim 15 ani de pe o perioada de minim 15 ani de
la livrare; la livrare;
- asigurare SERVICE contra cost pe - asigurare SERVICE contra cost pe
baza de CONTRACT de SERVICE pe baza de CONTRACT de SERVICE pe
o perioada de minim 15 ani de la o perioada de minim 15 ani de la
livrare, in atelier de SERVICE livrare, in atelier de SERVICE
autorizat de producator. autorizat de producator.
- prin Echipa Service se va asigura - prin Echipa Service se va asigura
service in perioada de garantie si service in perioada de garantie si
post garantie in maxim 48 de ore de post garantie in maxim 48 de ore de
la notificare. la notificare.
- Echipa de Service trebuie sa fie - Echipa de Service trebuie sa fie
atestata ISO 9001 atestata ISO 9001
- durata minima de viata - durata minima de viata
echipamente : 15 ani echipamente : 15 ani
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. - Se va asigura manual de - Se va asigura manual de
exploatare in limba romana exploatare in limba romana
Beneficiarul: COMUNA IANCA, JUDETUL OLT
Obiectivul: PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
MENAJERA IN SATUL
IANCA, COMUNA IANCA, JUDETUL OLT
Obiectul: ACTIUNEA 2 - STATII DE POMPARE APE UZATE MENAJERE
Devizul: SPAU 2 - STR AGRICULTORILOR - MONTAJ ECHIPAMENTE

FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Procurare pompa submersibila pentru ape uzate menajere instalare
umeda cu urmatorii parametri (debit Q=11,4 l/s, inaltime de pompare H= 9 mCA, putere P= 3,08 KW,
grad de protectie IP 68); accesorii de montaj: regulatori de nivel 3 buc (nivel minim, nivel maxim si
avarie) si cablu de alimentare 10 m, clapeta de refulare, clapeta de livrare, vana glisanta de
inchidere, lant 5 m

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Electropompa submersibila de apa Electropompa submersibila de apa
uzata menajera (1A +1R) montata in uzata menajera (1A +1R) montata
statia de pompare apa uzata in statia de pompare apa uzata
menajera SPAU 2 menajera SPAU 2
Parametrii functionali: Parametrii functionali:
- Q = 11,4 l/s - Q = 11,4 l/s
- H = 9,0 mCA - H = 9,0 mCA
- Putere maxima : 3,08 kW/ 3 ~400 V - Putere maxima : 3,08 kW/ 3 ~400 V
/ 50 Hz / 1440 rpm / 50 Hz / 1440 rpm
Constructie in varianta stationar Constructie in varianta stationar
umeda, cu cuplare rapida a flansei umeda, cu cuplare rapida a flansei
de refulare, metal pe metal. Nu se de refulare, metal pe metal. Nu se
admite garnitura intre flansa de admite garnitura intre flansa de
refulare a pompei si cotul de refulare a pompei si cotul de
refulare. refulare.
1. - Pornire directa - Pornire directa HCP
Rotor cu functie de tocare (cutit Rotor cu functie de tocare (cutit
tocator sau muchii tocatoare) tocator sau muchii tocatoare)
special proiectat sa nu se infunde si special proiectat sa nu se infunde si
blocheze. blocheze.
Dimensiunea particulelor ce pot Dimensiunea particulelor ce pot
trece prin rotor = 15 mm trece prin rotor = 15 mm
- Numar maxim de porniri pe ora: 15 - Numar maxim de porniri pe ora: 15
- Nr. buc. pompe: 1 activa + 1 - Nr. buc. pompe: 1 activa + 1
rezerva rezerva
Accesorii de montaj : Accesorii de montaj :
- 10 m cablu alimentare; - 10 m cablu alimentare;
- Cot refulare - 1 buc/pompa; - Cot refulare - 1 buc/pompa;
- Brida ghidaj superior- 1 - Brida ghidaj superior- 1
buc/pompa buc/pompa
- Lant (5 m) - 1 buc/pompa - Lant (5 m) - 1 buc/pompa
- Senzori nivel - 3 buc - Senzori nivel - 3 buc
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
exploatare: exploatare:
2.
- Electropompa trebuie sa fie - Electropompa trebuie sa fie
prevazuta cu etansare dubla - prevazuta cu etansare dubla -
integrate intr-un ansamblu; integrate intr-un ansamblu;
- Sistemul de lagaruire va fi format - Sistemul de lagaruire va fi format
dintr-un lagar superior si un lagar dintr-un lagar superior si un lagar
inferior, iar rulmentii utilizati trebuie inferior, iar rulmentii utilizati trebuie
sa fie capsulati, sa fie capsulati,
lubrifiati pe viata de furnizor. lubrifiati pe viata de furnizor.
Fiabilitate ridicata deoarece nu pot Fiabilitate ridicata deoarece nu pot
patrunde impuritati nici la montaj, patrunde impuritati nici la montaj,
nici la inspectiile periodice de nici la inspectiile periodice de
intretinere; intretinere;
- Subansamblul arbore + rotor - Subansamblul arbore + rotor
electric + rotor pompa se electric + rotor pompa se
echilibreaza atat static cat si echilibreaza atat static cat si
dinamic, echilibrarea dinamica dinamic, echilibrarea dinamica
facandu-se in mediu lichid. facandu-se in mediu lichid.
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
- echipamentele trebuie sa fie - echipamentele trebuie sa fie
3.
fabricate in conformitate cu fabricate in conformitate cu
standardele internationale: ISO standardele internationale: ISO
9001; 9001;
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si postgarantie:
Garantie: 12 luni de la punerea in Garantie: 60 luni de la punerea in
functie dar nu mai mult de 18 functie dar nu mai mult de 60
luni de la livrare. luni de la livrare.
- in perioada de garantie, aceasta - in perioada de garantie, aceasta
se asigura in mod gratuit, se asigura in mod gratuit,
interventiile service si inlocuirea interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul pieselor defecte in cazul
reclamatiilor intemeiate, prin echipa reclamatiilor intemeiate, prin echipa
service autorizata. service autorizata.
- in perioada de garantie se va - in perioada de garantie se va
efectua cel putin o inspectie. efectua cel putin o inspectie.
Post garantie: Post garantie:
- asigurare piese de schimb in - asigurare piese de schimb in
perioada post garantie (contra cost perioada post garantie (contra cost
4. pe baza de CONTRACT de SERVICE) pe baza de CONTRACT de SERVICE)
pe o perioada de minim 15 ani de pe o perioada de minim 15 ani de
la livrare; la livrare;
- asigurare SERVICE contra cost pe - asigurare SERVICE contra cost pe
baza de CONTRACT de SERVICE pe baza de CONTRACT de SERVICE pe
o perioada de minim 15 ani de la o perioada de minim 15 ani de la
livrare, in atelier de SERVICE livrare, in atelier de SERVICE
autorizat de producator. autorizat de producator.
- prin Echipa Service se va asigura - prin Echipa Service se va asigura
service in perioada de garantie si service in perioada de garantie si
post garantie in maxim 48 de ore de post garantie in maxim 48 de ore de
la notificare. la notificare.
- Echipa de Service trebuie sa fie - Echipa de Service trebuie sa fie
atestata ISO 9001 atestata ISO 9001
- durata minima de viata - durata minima de viata
echipamente : 15 ani echipamente : 15 ani
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. - Se va asigura manual de - Se va asigura manual de
exploatare in limba romana exploatare in limba romana
FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Gratar manual cu B x H = 250 x 500,deschiderea intre bare de 20


mm, grosime bara 8 mm din otel inoxidabil cu cos culisabil pe bride(bare) de ghidaj, lant 8 m

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse Producator
crt. Caietul de sarcini
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Gratar manual cu cos glisant Gratar manual cu cos glisant
- cu deschiderea intre bare de 20 - cu deschiderea intre bare de 20
mm mm Metal Management
1.
- grosime bara 8 mm - grosime bara 8 mm
- capacitate pana la Q max =100 - capacitate pana la Q max =100
m3/zi m3/zi
- otel inoxidabil - otel inoxidabil
Specificatii de performanta si
Specificatii de performanta si conditii
conditii privind siguranta in
2. privind siguranta in exploatare:
exploatare:
- Fiabilitate ridicata
- Fiabilitate ridicata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
- Certificare ISO 9001 - Certificare ISO 9001
- Executate in conformitate cu ISO - Executate in conformitate cu ISO
3. 7005-2, (DIN 3352) 7005-2, (DIN 3352)
- Agrementare tehnica MLPAT in - Agrementare tehnica MLPAT in
ROMANIA conform HG ROMANIA conform HG
766/21.11.1997 completata de H.G 766/21.11.1997 completata de H.G
6031 din 1-10-2008 1231 din 1-10-2008
Conditii de garantie si
Conditii de garantie si postgarantie:
postgarantie:
- Garantie : 12 luni de la punerea in
- Garantie : 60 luni de la punerea in
functiune dar nu mai mult
functiune dar nu mai mult
de 18 luni de la livrare;
de 60 luni de la livrare;
- in perioada de garantie se asigura
- in perioada de garantie se
in mod gratuit, interventiile service si
4. asigura in mod gratuit, interventiile
piese de schimb;
service si piese de schimb;
- Contracost prin contract de service
- Contracost prin contract de
trebuie sa se asigure service si piese
service trebuie sa se asigure service
de schimb pe toata durata de viata
si piese de schimb pe toata durata
a
de viata a
echipamentului.
echipamentului.
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5.
FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tablou electric de forta si automatizare pompe

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Tablou electric de comanda si Tablou electric de comanda si
control, pentru 2 x 3.08 kW / 400V, control, pentru 2 x 3.08 kW / 400V,
cu lampi pe panoul frontal pentru cu lampi pe panoul frontal pentru
semnalarea functionarii semnalarea functionarii
pompelor/avarie pompelor/avarie
Tabloul va asigura: Tabloul va asigura:
- comanda manuala; - comanda manuala;
- comanda automata, in functie de - comanda automata, in functie de
nivelul apei din cheson prin nivelul apei din cheson prin
intermediul senzorilor de nivel; intermediul senzorilor de nivel;
- protectie la scurtcircuit; - protectie la scurtcircuit;
- protectie la supracurent - protectie la supracurent
(suprasarcina, porniri grele, blocare (suprasarcina, porniri grele, blocare
motor); motor);
- protectie la minima si maxima - protectie la minima si maxima
1. Eltro
tensiune; tensiune;
- protectie la lipsa curent (infasurare - protectie la lipsa curent (infasurare
intrerupta, contactor defect, etc.); intrerupta, contactor defect, etc.);
- protectie la lipsa fazei/fazelor; - protectie la lipsa fazei/fazelor;
- protectie la dezechilibru intre faze; - protectie la dezechilibru intre faze;
- protectie la supraincalzirea - protectie la supraincalzirea
bobinajului; bobinajului;
- protectie la subtensiune; - protectie la subtensiune;
- protectie la supratensiune; - protectie la supratensiune;
- modul de rotatie a pompelor; - modul de rotatie a pompelor;
Semnalizari luminoase si acustice la: Semnalizari luminoase si acustice la:
- prezenta tensiune; - prezenta tensiune;
- defect faze ( tensiune min. – max - defect faze ( tensiune min. – max
,dezechilibru tensiuni , succesiune ,dezechilibru tensiuni , succesiune
faze , lipsa faza ); faze , lipsa faza );
- functionare pompe. - functionare pompe.
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
2. exploatare: exploatare:
- Respectarea conditiilor de - Respectarea conditiilor de
montare si de utilizare montare si de utilizare
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
- echipamentele trebuie sa fie - echipamentele trebuie sa fie
3.
fabricate in conformitate cu fabricate in conformitate cu
standardele internationale: ISO standardele internationale: ISO
9001; 9001;
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si postgarantie:
12 luni de la punerea in functie dar 60 luni de la punerea in functie dar
4. nu mai mult de 18 luni de la livrare. nu mai mult de 60 luni de la livrare.
- in perioada de garantie, aceasta - in perioada de garantie, aceasta
se asigura in mod gratuit, se asigura in mod gratuit,
interventiile service si inlocuirea interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul pieselor defecte in cazul
reclamatiilor intemeiate, prin echipa reclamatiilor intemeiate, prin echipa
service autorizata. service autorizata.
- in perioada de garantie se va - in perioada de garantie se va
efectua cel putin o inspectie. efectua cel putin o inspectie.
Post garantie: Post garantie:
- asigurare piese de schimb in - asigurare piese de schimb in
perioada post garantie (contra cost perioada post garantie (contra cost
pe baza de CONTRACT de SERVICE) pe baza de CONTRACT de SERVICE)
pe o perioada de minim 15 ani de pe o perioada de minim 15 ani de
la livrare; la livrare;
- asigurare SERVICE contra cost pe - asigurare SERVICE contra cost pe
baza de CONTRACT de SERVICE pe baza de CONTRACT de SERVICE pe
o perioada de minim 15 ani de la o perioada de minim 15 ani de la
livrare, in atelier de SERVICE livrare, in atelier de SERVICE
autorizat de producator. autorizat de producator.
- prin Echipa Service se va asigura - prin Echipa Service se va asigura
service in perioada de garantie si service in perioada de garantie si
post garantie in maxim 48 de ore de post garantie in maxim 48 de ore de
la notificare. la notificare.
- Echipa de Service trebuie sa fie - Echipa de Service trebuie sa fie
atestata ISO 9001 atestata ISO 9001
- durata minima de viata - durata minima de viata
echipamente : 15 ani echipamente : 15 ani
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. - Se va asigura manual de - Se va asigura manual de
exploatare in limba romana exploatare in limba romana
Beneficiarul: COMUNA IANCA, JUDETUL OLT
Obiectivul: PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
MENAJERA IN SATUL
IANCA, COMUNA IANCA, JUDETUL OLT
Obiectul: ACTIUNEA 2 - STATII DE POMPARE APE UZATE MENAJERE
Devizul: SPAU 3 - STR SUDULUI - MONTAJ ECHIPAMENTE

FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Procurare pompa submersibila pentru ape uzate menajere instalare
umeda cu urmatorii parametri (debit Q=12,40 l/s, inaltime de pompare H= 8,00 mCA, putere P= 2,53
KW, grad de protectie IP 68); accesorii de montaj: regulatori de nivel 3 buc (nivel minim, nivel maxim si
avarie) si cablu de alimentare 10 m, clapeta de refulare, clapeta de livrare, vana glisanta de
inchidere, lant 5 m

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Electropompa submersibila de apa Electropompa submersibila de apa
uzata menajera (1A +1R) montata in uzata menajera (1A +1R) montata
statia de pompare apa uzata in statia de pompare apa uzata
menajera SPAU 3 menajera SPAU 3
Parametrii functionali: Parametrii functionali:
- Q = 12,4 l/s - Q = 12,4 l/s
- H = 8,0 mCA - H = 8,0 mCA
- Putere maxima : 2,53 kW/ 3 ~400 V - Putere maxima : 2,53 kW/ 3 ~400 V
/ 50 Hz / 2845 rpm / 50 Hz / 2845 rpm
Constructie in varianta stationar Constructie in varianta stationar
umeda, cu cuplare rapida a flansei umeda, cu cuplare rapida a flansei
de refulare, metal pe metal. Nu se de refulare, metal pe metal. Nu se
admite garnitura intre flansa de admite garnitura intre flansa de
refulare a pompei si cotul de refulare a pompei si cotul de
refulare. refulare.
1. - Pornire directa - Pornire directa HCP
Rotor cu functie de tocare (cutit Rotor cu functie de tocare (cutit
tocator sau muchii tocatoare) tocator sau muchii tocatoare)
special proiectat sa nu se infunde si special proiectat sa nu se infunde si
blocheze. blocheze.
Dimensiunea particulelor ce pot Dimensiunea particulelor ce pot
trece prin rotor = 15 mm trece prin rotor = 15 mm
- Numar maxim de porniri pe ora: 15 - Numar maxim de porniri pe ora: 15
- Nr. buc. pompe: 1 activa + 1 - Nr. buc. pompe: 1 activa + 1
rezerva rezerva
Accesorii de montaj : Accesorii de montaj :
- 10 m cablu alimentare; - 10 m cablu alimentare;
- Cot refulare - 1 buc/pompa; - Cot refulare - 1 buc/pompa;
- Brida ghidaj superior- 1 - Brida ghidaj superior- 1
buc/pompa buc/pompa
- Lant (5 m) - 1 buc/pompa - Lant (5 m) - 1 buc/pompa
- Senzori nivel - 3 buc - Senzori nivel - 3 buc
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
exploatare: exploatare:
2.
- Electropompa trebuie sa fie - Electropompa trebuie sa fie
prevazuta cu etansare dubla - prevazuta cu etansare dubla -
integrate intr-un ansamblu; integrate intr-un ansamblu;
- Sistemul de lagaruire va fi format - Sistemul de lagaruire va fi format
dintr-un lagar superior si un lagar dintr-un lagar superior si un lagar
inferior, iar rulmentii utilizati trebuie inferior, iar rulmentii utilizati trebuie
sa fie capsulati, sa fie capsulati,
lubrifiati pe viata de furnizor. lubrifiati pe viata de furnizor.
Fiabilitate ridicata deoarece nu pot Fiabilitate ridicata deoarece nu pot
patrunde impuritati nici la montaj, patrunde impuritati nici la montaj,
nici la inspectiile periodice de nici la inspectiile periodice de
intretinere; intretinere;
- Subansamblul arbore + rotor - Subansamblul arbore + rotor
electric + rotor pompa se electric + rotor pompa se
echilibreaza atat static cat si echilibreaza atat static cat si
dinamic, echilibrarea dinamica dinamic, echilibrarea dinamica
facandu-se in mediu lichid. facandu-se in mediu lichid.
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
- echipamentele trebuie sa fie - echipamentele trebuie sa fie
3.
fabricate in conformitate cu fabricate in conformitate cu
standardele internationale: ISO standardele internationale: ISO
9001; 9001;
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si postgarantie:
Garantie: 12 luni de la punerea in Garantie: 60 luni de la punerea in
functie dar nu mai mult de 18 functie dar nu mai mult de 60
luni de la livrare. luni de la livrare.
- in perioada de garantie, aceasta - in perioada de garantie, aceasta
se asigura in mod gratuit, se asigura in mod gratuit,
interventiile service si inlocuirea interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul pieselor defecte in cazul
reclamatiilor intemeiate, prin echipa reclamatiilor intemeiate, prin echipa
service autorizata. service autorizata.
- in perioada de garantie se va - in perioada de garantie se va
efectua cel putin o inspectie. efectua cel putin o inspectie.
Post garantie: Post garantie:
- asigurare piese de schimb in - asigurare piese de schimb in
perioada post garantie (contra cost perioada post garantie (contra cost
4. pe baza de CONTRACT de SERVICE) pe baza de CONTRACT de SERVICE)
pe o perioada de minim 15 ani de pe o perioada de minim 15 ani de
la livrare; la livrare;
- asigurare SERVICE contra cost pe - asigurare SERVICE contra cost pe
baza de CONTRACT de SERVICE pe baza de CONTRACT de SERVICE pe
o perioada de minim 15 ani de la o perioada de minim 15 ani de la
livrare, in atelier de SERVICE livrare, in atelier de SERVICE
autorizat de producator. autorizat de producator.
- prin Echipa Service se va asigura - prin Echipa Service se va asigura
service in perioada de garantie si service in perioada de garantie si
post garantie in maxim 48 de ore de post garantie in maxim 48 de ore de
la notificare. la notificare.
- Echipa de Service trebuie sa fie - Echipa de Service trebuie sa fie
atestata ISO 9001 atestata ISO 9001
- durata minima de viata - durata minima de viata
echipamente : 15 ani echipamente : 15 ani
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. - Se va asigura manual de - Se va asigura manual de
exploatare in limba romana exploatare in limba romana
FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Gratar manual cu B x H = 250 x 500,deschiderea intre bare de 20


mm, grosime bara 8 mm din otel inoxidabil cu cos culisabil pe bride(bare) de ghidaj, lant 8 m

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Gratar manual cu cos glisant Gratar manual cu cos glisant
- cu deschiderea intre bare de 20 - cu deschiderea intre bare de 20
mm mm Metal Management
1.
- grosime bara 8 mm - grosime bara 8 mm
- capacitate pana la Q max =100 - capacitate pana la Q max =100
m3/zi m3/zi
- otel inoxidabil - otel inoxidabil
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
2.
exploatare: exploatare:
- Fiabilitate ridicata - Fiabilitate ridicata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
- Certificare ISO 9001 - Certificare ISO 9001
- Executate in conformitate cu ISO - Executate in conformitate cu ISO
3. 7005-2, (DIN 3352) 7005-2, (DIN 3352)
- Agrementare tehnica MLPAT in - Agrementare tehnica MLPAT in
ROMANIA conform HG ROMANIA conform HG
766/21.11.1997 completata de H.G 766/21.11.1997 completata de H.G
1231 din 1-10-2008 1231 din 1-10-2008
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si postgarantie:
- Garantie : 12 luni de la punerea in - Garantie : 60 luni de la punerea in
functiune dar nu mai mult de 18 luni functiune dar nu mai mult de 60 luni
de la livrare; de la livrare;
- in perioada de garantie se asigura - in perioada de garantie se asigura
4. in mod gratuit, interventiile service si in mod gratuit, interventiile service si
piese de schimb; piese de schimb;
- Contracost prin contract de - Contracost prin contract de
service trebuie sa se asigure service service trebuie sa se asigure service
si piese de schimb pe toata durata si piese de schimb pe toata durata
de viata a echipamentului. de viata a echipamentului.
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5.
FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tablou electric de forta si automatizare pompe

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Tablou electric de comanda si Tablou electric de comanda si
control, pentru 2 x 2.53 kW / 400V, control, pentru 2 x 2.53 kW / 400V,
cu lampi pe panoul frontal pentru cu lampi pe panoul frontal pentru
semnalarea functionarii semnalarea functionarii
pompelor/avarie pompelor/avarie
Tabloul va asigura: Tabloul va asigura:
- comanda manuala; - comanda manuala;
- comanda automata, in functie de - comanda automata, in functie de
nivelul apei din cheson prin nivelul apei din cheson prin
intermediul senzorilor de nivel; intermediul senzorilor de nivel;
- protectie la scurtcircuit; - protectie la scurtcircuit;
- protectie la supracurent - protectie la supracurent
(suprasarcina, porniri grele, blocare (suprasarcina, porniri grele, blocare
motor); motor);
- protectie la minima si maxima - protectie la minima si maxima
1. Eltro
tensiune; tensiune;
- protectie la lipsa curent (infasurare - protectie la lipsa curent (infasurare
intrerupta, contactor defect, etc.); intrerupta, contactor defect, etc.);
- protectie la lipsa fazei/fazelor; - protectie la lipsa fazei/fazelor;
- protectie la dezechilibru intre faze; - protectie la dezechilibru intre faze;
- protectie la supraincalzirea - protectie la supraincalzirea
bobinajului; bobinajului;
- protectie la subtensiune; - protectie la subtensiune;
- protectie la supratensiune; - protectie la supratensiune;
- modul de rotatie a pompelor; - modul de rotatie a pompelor;
Semnalizari luminoase si acustice la: Semnalizari luminoase si acustice la:
- prezenta tensiune; - prezenta tensiune;
- defect faze ( tensiune min. – max - defect faze ( tensiune min. – max
,dezechilibru tensiuni , succesiune ,dezechilibru tensiuni , succesiune
faze , lipsa faza ); faze , lipsa faza );
- functionare pompe. - functionare pompe.
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
2. exploatare: exploatare:
- Respectarea conditiilor de - Respectarea conditiilor de
montare si de utilizare montare si de utilizare
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
- echipamentele trebuie sa fie - echipamentele trebuie sa fie
3.
fabricate in conformitate cu fabricate in conformitate cu
standardele internationale: ISO standardele internationale: ISO
9001; 9001;
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si postgarantie:
12 luni de la punerea in functie dar 60 luni de la punerea in functie dar
nu mai mult de 18 luni de la livrare. nu mai mult de 60 luni de la livrare.
4. - in perioada de garantie, aceasta - in perioada de garantie, aceasta
se asigura in mod gratuit, se asigura in mod gratuit,
interventiile service si inlocuirea interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul pieselor defecte in cazul
reclamatiilor intemeiate, prin echipa reclamatiilor intemeiate, prin echipa
service autorizata. service autorizata.
- in perioada de garantie se va - in perioada de garantie se va
efectua cel putin o inspectie. efectua cel putin o inspectie.
Post garantie: Post garantie:
- asigurare piese de schimb in - asigurare piese de schimb in
perioada post garantie (contra cost perioada post garantie (contra cost
pe baza de CONTRACT de SERVICE) pe baza de CONTRACT de SERVICE)
pe o perioada de minim 15 ani de pe o perioada de minim 15 ani de
la livrare; la livrare;
- asigurare SERVICE contra cost pe - asigurare SERVICE contra cost pe
baza de CONTRACT de SERVICE pe baza de CONTRACT de SERVICE pe
o perioada de minim 15 ani de la o perioada de minim 15 ani de la
livrare, in atelier de SERVICE livrare, in atelier de SERVICE
autorizat de producator. autorizat de producator.
- prin Echipa Service se va asigura - prin Echipa Service se va asigura
service in perioada de garantie si service in perioada de garantie si
post garantie in maxim 48 de ore de post garantie in maxim 48 de ore de
la notificare. la notificare.
- Echipa de Service trebuie sa fie - Echipa de Service trebuie sa fie
atestata ISO 9001 atestata ISO 9001
- durata minima de viata - durata minima de viata
echipamente : 15 ani echipamente : 15 ani
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. - Se va asigura manual de - Se va asigura manual de
exploatare in limba romana exploatare in limba romana
Beneficiarul: COMUNA IANCA, JUDETUL OLT
Obiectivul: PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
MENAJERA IN SATUL
IANCA, COMUNA IANCA, JUDETUL OLT
Obiectul: ACTIUNEA 2 - STATIE DE EPURARE
Devizul: ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Echipamente treapta de pre-epurare mecanica fina

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Echipament integrat compus din Echipament integrat compus din
sita automata cu perii, deznisipator sita automata cu perii, deznisipator
cu unitate de filtrare si separare de cu unitate de filtrare si separare de
grasimi cu insuflare de aer grasimi cu insuflare de aer
Putere: 0.18 kW (sita) + 0.28 kW Putere: 0.18 kW (sita) + 0.28 kW
(deznisipator) (deznisipator)
Debit : 15 l/s Debit : 15 l/s
Alimentare electrica: 400 V, 50 Hz Alimentare electrica: 400 V, 50 Hz
Accesorii : pubela mobila (2 buc. Accesorii : pubela mobila (2 buc. Metal Management
1.
versiune speciala + 1 buc. standard) versiune speciala + 1 buc. standard)
Container pentru colectare Container pentru colectare
impuritati impuritati
1 m3 1 m3
Recipient pentru colectare grasimi Recipient pentru colectare grasimi
40 l 40 l
Cantitate: 1 set. Cantitate: 1 set.
Nota Nota
Echipamentul va fi furnizat cu Echipamentul va fi furnizat cu
cabluri de alimentare si comanda cabluri de alimentare si comanda
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
exploatare: exploatare:
2. Materialele solide cu dimensiuni de Materialele solide cu dimensiuni de
peste 15 mm sunt retinute pe gratar peste 15 mm sunt retinute pe gratar
Fiabilitate ridicata Fiabilitate ridicata
Functionare automata Functionare automata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
3. standardele relevante: standardele relevante:
ISO 9001 si ISO 14.001 ISO 9001 si ISO 14.001
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si postgarantie:
4.
24 de luni de la livrare 24 de luni de la livrare
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Transport, montaj si punere in Transport, montaj si punere in
functiune incluse functiune incluse
FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Echipamente treapta de epurare biologica – denitrificare

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse Producator
crt. Caietul de sarcini
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali:
Parametri tehnici si functionali:
Mixer submersibil
Mixer submersibil
Descriere: pentru agitarea zonei de
Descriere: pentru agitarea zonei de
denitrificare
denitrificare
Putere: 3.2 kW
Putere: 3.2 kW
Alimentare electrica:400 V, 50 Hz
Alimentare electrica:400 V, 50 Hz
Cantitate: 1 buc.
Cantitate: 1 buc.
Alte specificatii: protectie termica
Alte specificatii: protectie termica
Mecanism de ridicare al mixerului
Mecanism de ridicare al mixerului
submersibil
submersibil
Descriere: cu macara pivotanta,
Descriere: cu macara pivotanta,
vinci manual si cablu din otel inox
vinci manual si cablu din otel inox
Capacitate: 120 kg
Capacitate: 120 kg
Material: otel carbon galvanizat la
Material: otel carbon galvanizat la
cald
1. cald
Cantitate: 1 buc.
Cantitate: 1 buc.
Mecanism de ghidaj pentru mixerul
Mecanism de ghidaj pentru mixerul
submersibil
submersibil
Descriere: cu reglaj
Descriere: cu reglaj
Material: otel inox EN 1.4301
Material: otel inox EN 1.4301
Cantitate: 1 buc.
Cantitate: 1 buc.
Sistem de aerare cu bule fine
Sistem de aerare cu bule fine
Descriere: incluzand conducte din
Descriere: incluzand conducte din
otel inox si polipropilena, cu
otel inox si polipropilena, cu robineti
robineti de inchidere si sisteme de
de inchidere si sisteme de prindere
prindere
Cantitate: 1 set
Cantitate: 1 set
Nota
Nota
Echipamentul va fi furnizat cu cabluri
Echipamentul va fi furnizat cu
de alimentare si comanda.
cabluri de alimentare si comanda.
Specificatii de performanta si
Specificatii de performanta si conditii
conditii privind siguranta in
privind siguranta in exploatare:
2. exploatare:
Fiabilitate ridicata
Fiabilitate ridicata
Functionare automata
Functionare automata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
3.
ISO 9001 si ISO 14.001 ISO 9001 si ISO 14.001
Siguranta in exploatare Siguranta in exploatare
Conditii de garantie si
Conditii de garantie si postgarantie:
4. postgarantie:
- 24 de luni de la livrare
- 24 de luni de la livrare
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Transport, montaj si punere in Transport, montaj si punere in
functiune incluse functiune incluse
FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Echipamente treapta de epurare biologica - oxidare-nitrificare

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Decantor secundar Decantor secundar
Descriere: Tip Dortmund, complet Descriere: Tip Dortmund, complet
echipat, incluzand si cilindrul de echipat, incluzand si cilindrul de
linistire si ancorarea linistire si ancorarea
Material: otel inox EN 1.4301 Material: otel inox EN 1.4301
Cantitate: 2 buc. Cantitate: 2 buc.
Pompa air-lift (mammoth) pentru Pompa air-lift (mammoth) pentru
recirculare interna recirculare interna
Descriere: cu admisia la baza Descriere: cu admisia la baza
decantorului secundar si decantorului secundar si
refularea in bazinul de denitrificare, refularea in bazinul de denitrificare,
conducta de aer sub presiune 1“ conducta de aer sub presiune 1“
Dimensiune: DN 150 Dimensiune: DN 150
Cantitate: 2 buc. Cantitate: 2 buc.
Echipament pentru curatarea Echipament pentru curatarea
suprafetei decantoarelor secundare suprafetei decantoarelor secundare
Distribuitor de aer cu jet de aer Distribuitor de aer cu jet de aer
directional directional
Descriere: cu ajutorul jeturilor de aer Descriere: cu ajutorul jeturilor de aer
impuritatile sunt directionate catre impuritatile sunt directionate catre
palnia de absorbtie; inaltimea palnia de absorbtie; inaltimea
distribuitorului de aer deasupra distribuitorului de aer deasupra
suprafetei apei este reglabila, astfel suprafetei apei este reglabila, astfel
1.
incat sa se obtina o eficienta incat sa se obtina o eficienta
maxima ; functionarea este maxima ; functionarea este
automata, alimentarea cu aer este automata, alimentarea cu aer este
pornita prin deschiderea unei valve pornita prin deschiderea unei valve
electromagnetice, operarea electromagnetice, operarea
manuala este permisa doar asupra manuala este permisa doar asupra
comutatorului de la panoul electric comutatorului de la panoul electric
; ;
Numar jeturi: 4 Numar jeturi: 4
Lungime distribuitor: 2000 mm Lungime distribuitor: 2000 mm
Alimentare aer : suflantele Alimentare aer : suflantele
compartimentului de aerare compartimentului de aerare
Material: otel inox EN 1.4301 Material: otel inox EN 1.4301
Cantitate: 2 buc. Cantitate: 2 buc.
Palnia de absorbtie a impuritatilor Palnia de absorbtie a impuritatilor
Descriere: inaltimea palniei de Descriere: inaltimea palniei de
absorbtie a impuritatilor este absorbtie a impuritatilor este
reglabila, si este montata sub nivelul reglabila, si este montata sub nivelul
suprafetei apei astfel incat doar suprafetei apei astfel incat doar
impuritatile depasesc nivelul palniei; impuritatile depasesc nivelul palniei;
conducta de la baza conducta de la baza
palniei este conectata cu pompa palniei este conectata cu pompa
air-lift pentru curatarea suprafetei air-lift pentru curatarea suprafetei
decantorului secundar; decantorului secundar;
Lungime: 650 mm Lungime: 650 mm
Latime : 650 mm Latime : 650 mm
Conducta: DN 100 Conducta: DN 100
Material: otel inox EN 1.4301, PE, PP Material: otel inox EN 1.4301, PE, PP
Cantitate: 2 buc. Cantitate: 2 buc.
Pompa air-lift (mammoth) pentru Pompa air-lift (mammoth) pentru
curatarea suprafetei decantorului curatarea suprafetei decantorului
secundar secundar
Descriere: cu palnie de absorbtie Descriere: cu palnie de absorbtie
din otel inox submersata la din otel inox submersata la
suprafata decantorului secundar si suprafata decantorului secundar si
refulare in bazinul de oxidare refulare in bazinul de oxidare
nitrificare, conducta aer sub nitrificare, conducta aer sub
presiune ¾“ presiune ¾“
Dimensiune: DN 100 Dimensiune: DN 100
Cantitate: 2 buc. Cantitate: 2 buc.
Echipament pentru curatarea Echipament pentru curatarea
grasimilor de la suprafata cilindrilor grasimilor de la suprafata cilindrilor
de linistire de linistire
Palnia de absorbtie a impuritatilor Palnia de absorbtie a impuritatilor
Descriere: inaltimea palniei de Descriere: inaltimea palniei de
absorbtie a impuritatilor este absorbtie a impuritatilor este
reglabila, si este montata sub nivelul reglabila, si este montata sub nivelul
suprafetei apei astfel incat doar suprafetei apei astfel incat doar
impuritatile depasesc nivelul palniei; impuritatile depasesc nivelul palniei;
conducta de la baza conducta de la baza
palniei este conectata cu pompa palniei este conectata cu pompa
air-lift pentru curatarea suprafetei air-lift pentru curatarea suprafetei
cilindrului de linistire; cilindrului de linistire;
Diametru: 200 mm Diametru: 200 mm
Conducta: DN 100 Conducta: DN 100
Material: otel inox EN 1.4301, PE, PP Material: otel inox EN 1.4301, PE, PP
Cantitate: 2 buc. Cantitate: 2 buc.
Pompa air-lift (mammoth) pentru Pompa air-lift (mammoth) pentru
curatarea cilindrului de linistire curatarea cilindrului de linistire
Descriere: cu palnie de absorbtie Descriere: cu palnie de absorbtie
din otel inox la suprafata cilindrului din otel inox la suprafata cilindrului
de linistire si refulare in depozitul de de linistire si refulare in depozitul de
namol, conducta de aer sub namol, conducta de aer sub
presiune ¾“ presiune ¾“
Dimensiune: DN 100 Dimensiune: DN 100
Cantitate: 2 buc. Cantitate: 2 buc.
Sistem pentru evacuarea apelor Sistem pentru evacuarea apelor
epurate epurate
Material: otel inox EN 1.4301 Material: otel inox EN 1.4301
Cantitate: 2 seturi Cantitate: 2 seturi
Sistem de aerare cu bule fine Sistem de aerare cu bule fine
Descriere: incluzand conducte din Descriere: incluzand conducte din
otel inox si polipropilena, cu robineti otel inox si polipropilena, cu robineti
de inchidere si sisteme de prindere de inchidere si sisteme de prindere
Cantitate: 2 seturi Cantitate: 2 seturi
Nota Nota
Echipamentul va fi furnizat cu Echipamentul va fi furnizat cu
cabluri de alimentare si comanda. cabluri de alimentare si comanda.
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
2.
exploatare: exploatare:
Fiabilitate ridicata Fiabilitate ridicata
Functionare automata Functionare automata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
3.
ISO 9001 si ISO 14.001 ISO 9001 si ISO 14.001
Siguranta in exploatare Siguranta in exploatare
Conditii de garantie si postgarantie:
Conditii de garantie si postgarantie:
4. - 60 de luni de la terminarea
- 24 de luni de la livrare
lucrarilor
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Transport, montaj si punere in Transport, montaj si punere in
functiune incluse functiune incluse
FISA TEHNICA Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Echipamente camera suflantelor

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Suflante compartiment de aerare Suflante compartiment de aerare
Descriere: suflanta pentru aerarea Descriere: suflanta pentru aerarea
bazinului de oxidare – nitrificare, cu bazinului de oxidare – nitrificare, cu
protectie fonica interna protectie fonica interna
Debit aer: 240 m3 / ora Debit aer: 240 m3 / ora
Δp: 50 kPa Δp: 50 kPa
Putere: 7.5 kW Putere: 7.5 kW
Alimentare electrica: 400 V, 50 Hz Alimentare electrica: 400 V, 50 Hz
Cantitate: 2 buc. Cantitate: 2 buc.
Alte specificatii: soft starter Alte specificatii: soft starter
Priza aer cu protectie fonica + Priza aer cu protectie fonica +
evacuare aer cald evacuare aer cald
Descriere: amplasate in Descriere: amplasate in
deschiderea pentru aerisire si sunt deschiderea pentru aerisire si sunt
formate dintr-un grilaj si material formate dintr-un grilaj si material
textil pentru protectie fonica (si textil pentru protectie fonica (si
filtrarea aerului si cazul prizei de aer) filtrarea aerului si cazul prizei de aer)
Material: otel carbon Material: otel carbon
Cantitate: 1+1 buc. Cantitate: 1+1 buc.
Ventilator Ventilator
Descriere: pentru ventilarea Descriere: pentru ventilarea
1.
Kubicek VHS
camerei suflantelor cu protectie camerei suflantelor cu protectie
impotriva ploii impotriva ploii
Putere: 110 W Putere: 110 W
Alimentare electrica: 400 V, 50 Hz Alimentare electrica: 400 V, 50 Hz
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Suflanta depozit de namol Suflanta depozit de namol
Descriere: suflanta pentru aerarea Descriere: suflanta pentru aerarea
depozitului de namol depozitului de namol
Debit aer: 55 m3 / ora Debit aer: 55 m3 / ora
Δp: 40 kPa Δp: 40 kPa
Putere: 4 kW Putere: 4 kW
Alimentare electrica: 400 V, 50 Hz Alimentare electrica: 400 V, 50 Hz
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Alte specificatii: soft starter Alte specificatii: soft starter
Suflanta recirculare Suflanta recirculare
Descriere: suflanta pentru Descriere: suflanta pentru
recircularea namolului recircularea namolului
Debit aer: 12 m3 / ora Debit aer: 12 m3 / ora
Δp: 35 kPa Δp: 35 kPa
Putere: 0.233 kW Putere: 0.233 kW
Alimentare electrica: 400 V, 50 Hz Alimentare electrica: 400 V, 50 Hz
Cantitate: 2 buc. Cantitate: 2 buc.
Nota Nota
Echipamentul va fi furnizat cu Echipamentul va fi furnizat cu
cabluri de alimentare si comanda. cabluri de alimentare si comanda.
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
2. exploatare: exploatare:
Fiabilitate ridicata Fiabilitate ridicata
Functionare automata Functionare automata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
3. standardele relevante: standardele relevante:
ISO 9001 si ISO 14.001 ISO 9001 si ISO 14.001
Conditii de garantie si postgarantie:
Conditii de garantie si postgarantie:
4. - 60 de luni de la terminarea
- 24 de luni de la livrare
lucrarilor
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Transport, montaj si punere in Transport, montaj si punere in
functiune incluse functiune incluse
FISA TEHNICA Nr. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Echipamente ingrosator de namol

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse Producator
crt. Caietul de sarcini
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Echipament pentru indepartarea Echipament pentru indepartarea
automata a namolului in exces automata a namolului in exces
montat in bazinul de denitrificare montat in bazinul de denitrificare
Descriere: pentru pomparea Descriere: pentru pomparea
namolului in exces ; alcatuit dintr-o namolului in exces ; alcatuit dintr-o
pompa controlata cu o sonda de pompa controlata cu o sonda de
suspensii. suspensii.
Cantitate: 1 set Cantitate: 1 set
Pompa de namol Pompa de namol
Descriere: pentru pomparea Descriere: pentru pomparea
namolului in exces namolului in exces
1. Debit : 3.5 l/s Debit : 3.5 l/s HCP
Inaltime de pompare : 5 m Inaltime de pompare : 5 m
Putere: 0,55 kW Putere: 0,55 kW
Alimentara electrica: 230 V, 50 Hz Alimentara electrica: 230 V, 50 Hz
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Alte specificatii: protectie termica Alte specificatii: protectie termica
Mecanism de ghidaj al pompei de Mecanism de ghidaj al pompei de
namol namol
Material: otel inox EN 1.4301 Material: otel inox EN 1.4301
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Nota Nota
Echipamentul va fi furnizat cu cabluri Echipamentul va fi furnizat cu
de alimentare si comanda. cabluri de alimentare si comanda.
Specificatii de performanta si
Specificatii de performanta si conditii
conditii privind siguranta in
privind siguranta in exploatare:
2. exploatare:
Fiabilitate ridicata
Fiabilitate ridicata
Functionare automata
Functionare automata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
3. standardele relevante: standardele relevante:
ISO 9001 si ISO 14.001 ISO 9001 si ISO 14.001
Conditii de garantie si
Conditii de garantie si postgarantie: postgarantie:
4.
- 24 de luni de la livrare - 60 de luni de la terminarea
lucrarilor
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Transport, montaj si punere in Transport, montaj si punere in
functiune incluse functiune incluse
FISA TEHNICA Nr. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: Echipamente depozit de namol

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Sistem de aerare cu bule medii Sistem de aerare cu bule medii
Descriere: incluzand conducte din Descriere: incluzand conducte din
otel inox si polipropilena, robineti de otel inox si polipropilena, robineti de
inchidere si elemente de prindere inchidere si elemente de prindere
Cantitate: 1 set Cantitate: 1 set
1. Conducta pentru vidanjare Conducta pentru vidanjare Kubicek VHS
Descriere: echipata cu mufa de Descriere: echipata cu mufa de
conectare la vidanja conectare la vidanja
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Nota Nota
Echipamentul va fi furnizat cu Echipamentul va fi furnizat cu
cabluri de alimentare si comanda. cabluri de alimentare si comanda.
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
2. exploatare: exploatare:
Fiabilitate ridicata Fiabilitate ridicata
Functionare automata Functionare automata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
3. standardele relevante: standardele relevante:
ISO 9001 si ISO 14.001 ISO 9001 si ISO 14.001
Conditii de garantie si postgarantie:
Conditii de garantie si postgarantie:
4. - 60 de luni de la terminarea
- 24 de luni de la livrare
lucrarilor
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Transport, montaj si punere in Transport, montaj si punere in
functiune incluse functiune incluse
FISA TEHNICA Nr. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: Echipamente indepartare chimica a fosforului

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Pompa dozatoare Pompa dozatoare
Descriere: dozeaza sulfatul feric in Descriere: dozeaza sulfatul feric in
apa menajera cu scopul precipitarii apa menajera cu scopul precipitarii
fosforului si a reducerii cantitatii fosforului si a reducerii cantitatii
acestuia din efluent acestuia din efluent
Putere: 22 W Putere: 22 W
Alimentare electrica:230 V, 50 Hz Alimentare electrica:230 V, 50 Hz
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
1.
I.T.C S.L
Recipient pentru depozitarea Recipient pentru depozitarea
sulfatului feric sulfatului feric
Descriere: recipientul din care Descriere: recipientul din care
sulfatul feric este dozat in statia de sulfatul feric este dozat in statia de
epurare epurare
Material: polietilena Material: polietilena
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Nota Nota
Echipamentul va fi furnizat cu Echipamentul va fi furnizat cu
cabluri de alimentare si comanda cabluri de alimentare si comanda
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
2. exploatare: exploatare:
Fiabilitate ridicata Fiabilitate ridicata
Functionare automata Functionare automata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
3. standardele relevante: standardele relevante:
ISO 9001 si ISO 14.001 ISO 9001 si ISO 14.001
Conditii de garantie si postgarantie:
Conditii de garantie si postgarantie:
4. - 60 de luni de la terminarea
- 24 de luni de la livrare
lucrarilor
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Transport, montaj si punere in Transport, montaj si punere in
functiune incluse functiune incluse
FISA TEHNICA Nr.8

Utilajul, echipamentul tehnologic: Echipamente indepartare chimica a fosforului

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse Producator
crt. Caietul de sarcini
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Unitate deshidratare namol – set Unitate deshidratare namol – set
Descriere: deshidrateaza namolul din Descriere: deshidrateaza namolul
depozitul de namol in saci speciali din depozitul de namol in saci
de filtrare speciali de filtrare
Capacitate: 6-9 m3 de namol / 24 Capacitate: 6-9 m3 de namol / 24
ore ore
Material: otel inox EN 1.4301 Material: otel inox EN 1.4301
Cantitate: 1 set Cantitate: 1 set
Cabina de deshidratare Cabina de deshidratare
Descriere: cabina din otel inox Descriere: cabina din otel inox
avand ca influent namol in 6 saci de avand ca influent namol in 6 saci
filtrare de filtrare
Material: otel inox EN 1.4301 Material: otel inox EN 1.4301
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Recipient pentru depozitarea Recipient pentru depozitarea
floculantului polimeric floculantului polimeric
Descriere: recipient din otel inox Descriere: recipient din otel inox
echipat cu unitate de mixare si echipat cu unitate de mixare si Metal Management
pompa dozatoare pompa dozatoare
OBL
Volum: 280 l Volum: 280 l
1. HCP
Diametrul elicei: 300 mm Diametrul elicei: 300 mm
Lungimea axului: 800 mm Lungimea axului: 800 mm Eltro
Putere: 120 W Putere: 120 W
Alimentare electrica:400 V, 50 Hz Alimentare electrica:400 V, 50 Hz
Material: otel inox EN 1.4301 Material: otel inox EN 1.4301
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Pompa dozatoare Pompa dozatoare
Descriere: dozeaza floculantul Descriere: dozeaza floculantul
polimeric in namolul influent in saci polimeric in namolul influent in saci
Putere: 300 W Putere: 300 W
Alimentare electrica: 400 V, 50 Hz Alimentare electrica: 400 V, 50 Hz
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Pompa de namol Pompa de namol
Descriere: asigura pomparea Descriere: asigura pomparea
namolului din depozitul de namol in namolului din depozitul de namol
instalatia de deshidratare in instalatia de deshidratare
Putere: 0.75 kW Putere: 0.75 kW
Alimentare electrica:230 V, 50 Hz Alimentare electrica:230 V, 50 Hz
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Alte specificatii: protectie termica Alte specificatii: protectie termica
Carucior Carucior
Descriere: carucior special conceput Descriere: carucior special
pentru manipularea conceput pentru manipularea
usoara a sacilor de filtrare umpluti cu usoara a sacilor de filtrare umpluti
namol deshidratat cu namol deshidratat
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Container depozitare namol Container depozitare namol
deshidratat deshidratat
Descriere: container capacitate 4mc Descriere: container capacitate
pentru depozitarea namolului 4mc pentru depozitarea namolului
deshidratat deshidratat
Cantitate: 2 buc. Cantitate: 2 buc.
Panou de automatizare Panou de automatizare
Descriere: asigura operarea Descriere: asigura operarea
echipamentului de deshidratare echipamentului de deshidratare
atat in mod manual cat si semi- atat in mod manual cat si semi-
automat. automat.
Rezistenta: IP 54 Rezistenta: IP 54
Material: Plastic Material: Plastic
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Nota Nota
Echipamentul va fi furnizat cu cabluri Echipamentul va fi furnizat cu
de alimentare si comanda. cabluri de alimentare si comanda.
Specificatii de performanta si
Specificatii de performanta si conditii
conditii privind siguranta in
privind siguranta in exploatare:
2. exploatare:
Fiabilitate ridicata
Fiabilitate ridicata
Functionare automata
Functionare automata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
3. standardele relevante: standardele relevante:
ISO 9001 si ISO 14.001 ISO 9001 si ISO 14.001
Conditii de garantie si
Conditii de garantie si postgarantie: postgarantie:
4.
- 24 de luni de la livrare - 60 de luni de la terminarea
lucrarilor
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Transport, montaj si punere in Transport, montaj si punere in
functiune incluse functiune incluse
FISA TEHNICA Nr. 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: Echipamente panou automatizare, instalatie electrica,


echipamente de masura si control

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Panou de automatizare Panou de automatizare
Descriere: reglarea automata a Descriere: reglarea automata a
functionarii suflantelor dictata functionarii suflantelor dictata
de informatiile transmise de sonda de informatiile transmise de sonda
de oxigen, curatarea automata a de oxigen, curatarea automata a
suprafetei decantorului secundar si suprafetei decantorului secundar si
a cilindrului de linistire, eliminarea a cilindrului de linistire, eliminarea
automata a namolului in exces, automata a namolului in exces,
reglarea reglarea
automata a functionarii pompelor in automata a functionarii pompelor in
statia de pompare. statia de pompare.
Rezistenta: IP 65 Rezistenta: IP 65
Material: plastic Material: plastic
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Debitmetru inductiv Debitmetru inductiv
Racord: Dn 80 Racord: Dn 80
Iesire: analog, 4-20 mA Iesire: analog, 4-20 mA
Putere: 20 W Putere: 20 W
1.
Eltro
Alimentare electrica : 230 V, 50 Hz Alimentare electrica : 230 V, 50 Hz
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Unitate masura parametrii – set. Unitate masura parametrii – set.
Descriere: masoara cantitatea de Descriere: masoara cantitatea de
oxigen dizolvat si temperatura in oxigen dizolvat si temperatura in
bazinul de oxidare-nitrificare ; bazinul de oxidare-nitrificare ;
masoara masoara
turbiditatea si suspensiile din bazinul turbiditatea si suspensiile din bazinul
de denitrificare de denitrificare
Cantitate: 1 set Cantitate: 1 set
Unitate de evaluare cu afisarea Unitate de evaluare cu afisarea
datelor citite datelor citite
Descriere: controlul sondelor este Descriere: controlul sondelor este
realizat de un microprocesor realizat de un microprocesor
ce va fi operat cu ajutorul unui ce va fi operat cu ajutorul unui
program (soft) ; citirile cantitatii de program (soft) ; citirile cantitatii de
oxigen dizolvat, turbiditatea, si oxigen dizolvat, turbiditatea, si
temperaturile vor fi vizualizate pe un temperaturile vor fi vizualizate pe un
afisaj LCD. afisaj LCD.
Dimensiuni : 144x144x150 mm Dimensiuni : 144x144x150 mm
Interval de masurare:oxygen: 0.0 – Interval de masurare:oxygen: 0.0 –
20.00 mg / l 20.00 mg / l
temperature: 0 – 50° C temperature: 0 – 50° C
Iesire: 0(4) – 20 mA Iesire: 0(4) – 20 mA
Putere instalata: max. 37 W Putere instalata: max. 37 W
Greutate : 1.6 kg Greutate : 1.6 kg
Retea electrica: 230 V, 50 Hz Retea electrica: 230 V, 50 Hz
Rezistenta: IP 66 Rezistenta: IP 66
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Senzor de oxigen Senzor de oxigen
Descriere: masoara concentratia de Descriere: masoara concentratia de
oxigen si temperatura oxigen si temperatura
lichidului in bazinul de oxidare- lichidului in bazinul de oxidare-
nitrificare nitrificare
Tipul: sensor luminescent LED Tipul: sensor luminescent LED
Material: materiale rezistente la Material: materiale rezistente la
coroziune coroziune
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Senzor de suspensii Senzor de suspensii
Descriere: masoara turbiditatea si Descriere: masoara turbiditatea si
suspensiiile solide din apele uzate suspensiiile solide din apele uzate
Tipul: sensor cu infra rosu Tipul: sensor cu infra rosu
Material: materiale rezistente la Material: materiale rezistente la
coroziune coroziune
Cantitate: 1 buc Cantitate: 1 buc
Nota Nota
Echipamentul va fi furnizat cu Echipamentul va fi furnizat cu
cabluri de alimentare si comanda. cabluri de alimentare si comanda.
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
2. exploatare: exploatare:
Fiabilitate ridicata Fiabilitate ridicata
Functionare automata Functionare automata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
3. standardele relevante: standardele relevante:
ISO 9001 si ISO 14.001 ISO 9001 si ISO 14.001
Conditii de garantie si postgarantie:
Conditii de garantie si postgarantie:
4. - 60 de luni de la terminarea
- 24 de luni de la livrare
lucrarilor
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Transport, montaj si punere in Transport, montaj si punere in
functiune incluse functiune incluse
FISA TEHNICA Nr. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Echipament dezinfectie efluent cu hipoclorit de sodiu

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse Producator
crt. Caietul de sarcini
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Pompa dozatoare Pompa dozatoare
Descriere: dozeaza hipoclorit de Descriere: dozeaza hipoclorit de
sodiu in conducta de refulare a sodiu in conducta de refulare a
statiei de pompare efluent, cu statiei de pompare efluent, cu
scopul de a dezinfecta efluentul scopul de a dezinfecta efluentul
statiei de epurare. statiei de epurare.
Putere: 22 W Putere: 22 W
Alimentare electrica:230 V, 50 Hz Alimentare electrica:230 V, 50 Hz
Cantitate: 1 buc Cantitate: 1 buc I.T.C S.L
1.
Recipient pentru depozitarea Recipient pentru depozitarea
hipocloritului de sodiu hipocloritului de sodiu
Descriere: recipientul din care Descriere: recipientul din care
hipocloritul de sodium este dozat hipocloritul de sodium este dozat
in efluentul statiei de epurare in efluentul statiei de epurare
Material: polietilena Material: polietilena
Cantitate: 1 buc. Cantitate: 1 buc.
Nota Nota
Echipamentul va fi furnizat cu cabluri Echipamentul va fi furnizat cu
de alimentare si comanda. cabluri de alimentare si comanda.
Specificatii de performanta si
Specificatii de performanta si conditii
conditii privind siguranta in
privind siguranta in exploatare:
2. exploatare:
Fiabilitate ridicata
Fiabilitate ridicata
Functionare automata
Functionare automata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
3. standardele relevante: standardele relevante:
ISO 9001 si ISO 14.001 ISO 9001 si ISO 14.001
Conditii de garantie si
Conditii de garantie si postgarantie: postgarantie:
4.
- 24 de luni de la livrare - 60 de luni de la terminarea
lucrarilor
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Transport, montaj si punere in Transport, montaj si punere in
functiune incluse functiune incluse
FISA TEHNICA Nr. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pasarela si balustrada interna

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Material: otel carbon galvanizat la Material: otel carbon galvanizat la
cald, acoperit cu un strat de zinc cu cald, acoperit cu un strat de zinc cu
grosimea de min. 80μm grosimea de min. 80μm
Cadru suport: cadru format prin Cadru suport: cadru format prin
sudarea profilelor U, realizate din sudarea profilelor U, realizate din
otel otel
Gratarul pasarelei : greutate 22 Gratarul pasarelei : greutate 22
kg/m2, latimea suportului 600, 700, kg/m2, latimea suportului 600, 700,
800, 900, 1000 mm, incarcarea 800, 900, 1000 mm, incarcarea
Metal
maxima pe grataraul cu latime de maxima pe grataraul cu latime de
1. Management
1000 mm este de 11.2 kN/m2, 1000 mm este de 11.2 kN/m2,
incarcare uniform distribuita ; incarcare uniform distribuita ;
gratarul este realizat din otel gratarul este realizat din otel
Stalpii balustradei : profile C Stalpii balustradei : profile C
80x40x15x2.5, material otel 80x40x15x2.5, material otel
Mana curenta : teava ø 42.4 x 2, Mana curenta : teava ø 42.4 x 2,
material otel material otel
Bara mijloc : teava ø 38 x 2, material Bara mijloc : teava ø 38 x 2, material
otel otel
Protectie alunecare :placa de otel Protectie alunecare :placa de otel
160 x 20 x 1.5 160 x 20 x 1.5
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
2.
exploatare: exploatare:
Fiabilitate ridicata Fiabilitate ridicata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
3. standardele relevante: standardele relevante:
ISO 9001 si ISO 14.001 ISO 9001 si ISO 14.001
Conditii de garantie si postgarantie:
Conditii de garantie si postgarantie:
4. - 60 de luni de la terminarea
- 24 de luni de la livrare
lucrarilor
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Transport, montaj si punere in Transport, montaj si punere in
functiune incluse functiune incluse
FISA TEHNICA Nr. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tablou electric general de forta si automatizare statie de epurare

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Tablou electric general de forta si Tablou electric general de forta si
automatizare statie de epurare, automatizare statie de epurare,
confectie metalica,usa cu yala, confectie metalica,usa cu yala,
montaj aparent, complet echipat, montaj aparent, complet echipat,
grad de protectie IP65, conform grad de protectie IP65, conform
schema schema
monofilaraCofretul metalic va fi monofilaraCofretul metalic va fi
echipat cu: echipat cu:
- echipamente de protectie la - echipamente de protectie la
supra/sub tensiune, trasnet, etc. supra/sub tensiune, trasnet, etc.
- sina DIN - sina DIN
- clasa de protectie minim IP 65 - clasa de protectie minim IP 65
- suprafetele interioare ale incintei - suprafetele interioare ale incintei
vor fi acoperite cu un strat izolator vor fi acoperite cu un strat izolator
termic dimensionat pentru a termic dimensionat pentru a
satisface conditiile de mediu; satisface conditiile de mediu;
- analizor de masura - analizor de masura
Eltro
-aparataj conform schemei -aparataj conform schemei
1.
monofilare pentru deservirea monofilare pentru deservirea
consumatorilor mentionati in consumatorilor mentionati in
aceasta aceasta
- tabloul electric va fi conform - tabloul electric va fi conform
standard EN62208; din tabla de standard EN62208; din tabla de
min.1,5 mm vopsita electrostatic. min.1,5 mm vopsita electrostatic.
- toate cablurile electrice vor fi - toate cablurile electrice vor fi
trecute prin presetupe minim IP65 trecute prin presetupe minim IP65
- fiecare circuit electric va fi - fiecare circuit electric va fi
prevazut cu protectie prevazut cu protectie
electromagnetica automata; electromagnetica automata;
Temperaturi de lucru la exterior: - Temperaturi de lucru la exterior: -
25…+45C 25…+45C
Tensiunea de izolare: min. 660V Tensiunea de izolare: min. 660V
Tensiunea nominala: 3x400Vc.a. Tensiunea nominala: 3x400Vc.a.
+10%, -15% +10%, -15%
Curentul de stabilitate termica la 1 s: Curentul de stabilitate termica la 1
16kA s: 16kA
Frecventa nominala: 50Hz±4% Frecventa nominala: 50Hz±4%
Tratarea neutrului: legat direct la Tratarea neutrului: legat direct la
pamânt pamânt
Tensiuni de comanda si Tensiuni de comanda si
supraveghere: 230V, 50Hz supraveghere: 230V, 50Hz
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
2. exploatare: exploatare:
Fiabilitate ridicata Fiabilitate ridicata
Functionare automata Functionare automata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
- Producatorul si furnizorul va fi - Producatorul si furnizorul va fi
certificat ISO 9001 si 14001 certificat ISO 9001 si 14001
- Fabricatie : ISO 9001 - Fabricatie : ISO 9001
Producerea si conceptia bunurilor Producerea si conceptia bunurilor
3. sa fie in concordanta cu sa fie in concordanta cu
standardele UE Produsul trebuie sa standardele UE Produsul trebuie sa
fie conform cu prevederile legislatiei fie conform cu prevederile legislatiei
in vigoare privind stabilirea in vigoare privind stabilirea
conditiilor de introducere conditiilor de introducere
pe piata a produselor pentru pe piata a produselor pentru
constructii; constructii;
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si postgarantie:
- Perioada de garantie asigurata - Perioada de garantie asigurata
trebuie sa fie de minim 24 luni de la trebuie sa fie de minim 60 luni de la
punerea in functiune . punerea in functiune .
- In perioada de garantie se asigura - In perioada de garantie se asigura
in mod gratuit, interventiile service si in mod gratuit, interventiile service si
piese de schimb cu rezolvarea piese de schimb cu rezolvarea
4. imediata a defectiunii imediata a defectiunii
- Trebuie sa fie asigurate service - Trebuie sa fie asigurate service
autorizat si piese de schimb pe autorizat si piese de schimb pe
toata durata de viata a produsului. toata durata de viata a produsului.
Contracost prin contract de service Contracost prin contract de service
trebuie sa se asigure service si piese trebuie sa se asigure service si piese
de schimb pe toata durata de viata de schimb pe toata durata de viata
echipamentului echipamentului
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Transport, montaj si punere in Transport, montaj si punere in
functiune incluse functiune incluse
FISA TEHNICA Nr. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: Paratrasnet

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse Producator
crt. Caietul de sarcini
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
- dispozitiv electronic de amorsare - dispozitiv electronic de amorsare
- functionare total autonoma pentru - functionare total autonoma
toate tipurile posibile de lovituri de pentru toate tipurile posibile de
trasnet lovituri de trasnet
- nivel protectie I intarit - nivel protectie I intarit
- tija centrala din cupru cromat, - tija centrala din cupru cromat,
continuitate electrica permanenta continuitate electrica permanenta
de la varf la pamant de la varf la pamant
- raza de protectie functie de - raza de protectie functie de Metal Management
1.
inaltimea de montare este Rp=76m inaltimea de montare este Rp=76m
- testat in conditii reale de trasnet - testat in conditii reale de trasnet
- functionare in trei trepte - functionare in trei trepte
- catarg telescopic 5 m din otel - catarg telescopic 5 m din otel
galvanizat galvanizat
- set de trei picioare (pentru catarg > - set de trei picioare (pentru catarg
3.75 m) d=200 mm > 3.75 m) d=200 mm
- con de cauciuc model mare - con de cauciuc model mare
- elemente prindere pe cupola - elemente prindere pe cupola
- pozitionare conform planului - pozitionare conform planului
Specificatii de performanta si
Specificatii de performanta si conditii
conditii privind siguranta in
2. privind siguranta in exploatare:
exploatare:
Fiabilitate ridicata
Fiabilitate ridicata
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
3. standardele relevante: standardele relevante:
ISO 9001 si ISO 14.001 ISO 9001 si ISO 14.001
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si
- termen de garantie minim 24 luni postgarantie:
de la data emiterii Certificatului de - termen de garantie minim 60 luni
4. Acceptare Provizorie de la data terminarii lucrarii.
- Service in perioada de garantie si - Service in perioada de garantie si
post garantie, asigurat la locatia post garantie, asigurat la locatia
utilizarii echipamentului utilizarii echipamentului
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
- Se va atasa fisa tehnica a - Se va atasa fisa tehnica a
5. producatorului producatorului
- Oferta va cuprinde pretul furniturii - Oferta va cuprinde pretul furniturii
complete, gata de montaj complete, gata de montaj
- Se va livra cu certificat de garantie - Se va livra cu certificat de
si certificat de garantie si certificat de
conformitate/declaratie de conformitate/declaratie de
conformitate a calitatii conformitate a calitatii
- Se va atasa cartea tehnica, - Se va atasa cartea tehnica,
instructiuni de montaj, punere in instructiuni de montaj, punere in
functiune si exploatare/intretinere in functiune si exploatare/intretinere
limba romana in limba romana
Beneficiarul: COMUNA IANCA, JUDETUL OLT
Obiectivul: PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
MENAJERA IN SATUL
IANCA, COMUNA IANCA, JUDETUL OLT
Obiectul: ACTIUNEA 2 - STATIE DE EPURARE
Devizul: STATIE DE POMPARE APE UZATE INFLUENT - MONTAJ ECHIPAMENTE

FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Procurare pompa submersibila pentru ape uzate menajere instalare
umeda cu urmatorii parametri (debit Q=12,6 l/s, inaltime de pompare H= 12,0 mCA, putere P= 3,5 KW)
accesorii de montaj: 10 m cablu electric + cablu de control, cot refulare - 1buc, brida - 1buc, lant cu
lungime de 6 m

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Electropompa submersibila de apa Electropompa submersibila de apa
uzata menajera (1A +1R) montata in uzata menajera (1A +1R) montata
statia de pompare apa uzata in statia de pompare apa uzata
menajera SPAU_SE menajera SPAU_SE
Parametrii functionali: Parametrii functionali:
- Q = 12,6 l/s - Q = 12,6 l/s
H = 12 mCA H = 12 mCA
- Putere maxima : 3.50 kW/ 3 ~ 400 V - Putere maxima : 3.50 kW/ 3 ~ 400 V
/ 50 Hz / 2900 rpm / 50 Hz / 2900 rpm
Constructie in varianta stationar Constructie in varianta stationar
umeda, cu cuplare rapida a flansei umeda, cu cuplare rapida a flansei
de refulare, metal pe metal. Nu se de refulare, metal pe metal. Nu se
admite garnitura intre flansa de admite garnitura intre flansa de
refulare a pompei si cotul de refulare a pompei si cotul de
refulare. refulare.
1. - Pornire directa - Pornire directa HCP
Rotor cu functie de tocare (cutit Rotor cu functie de tocare (cutit
tocator sau muchii tocatoare) tocator sau muchii tocatoare)
special proiectat sa nu se infunde si special proiectat sa nu se infunde si
blocheze. blocheze.
Dimensiunea particulelor ce pot Dimensiunea particulelor ce pot
trece prin rotor = 15 mm trece prin rotor = 15 mm
- Numar maxim de porniri pe ora: 15 - Numar maxim de porniri pe ora: 15
- Nr. buc. pompe: 1 activa + 1 - Nr. buc. pompe: 1 activa + 1
rezerva rezerva
Accesorii de montaj : Accesorii de montaj :
- 10 m cablu alimentare; - 10 m cablu alimentare;
- Cot refulare - 1 buc/pompa; - Cot refulare - 1 buc/pompa;
- Brida ghidaj superior- 1 - Brida ghidaj superior- 1
buc/pompa buc/pompa
- Lant (5 m) - 1 buc/pompa - Lant (5 m) - 1 buc/pompa
- Senzori nivel - 3 buc - Senzori nivel - 3 buc
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
exploatare: exploatare:
2.
- Electropompa trebuie sa fie - Electropompa trebuie sa fie
prevazuta cu etansare dubla - prevazuta cu etansare dubla -
integrate intr-un ansamblu; integrate intr-un ansamblu;
- Sistemul de lagaruire va fi format - Sistemul de lagaruire va fi format
dintr-un lagar superior si un lagar dintr-un lagar superior si un lagar
inferior, iar rulmentii utilizati trebuie inferior, iar rulmentii utilizati trebuie
sa fie capsulati, sa fie capsulati,
lubrifiati pe viata de furnizor. lubrifiati pe viata de furnizor.
Fiabilitate ridicata deoarece nu pot Fiabilitate ridicata deoarece nu pot
patrunde impuritati nici la montaj, patrunde impuritati nici la montaj,
nici la inspectiile periodice de nici la inspectiile periodice de
intretinere; intretinere;
- Subansamblul arbore + rotor - Subansamblul arbore + rotor
electric + rotor pompa se electric + rotor pompa se
echilibreaza atat static cat si echilibreaza atat static cat si
dinamic, echilibrarea dinamica dinamic, echilibrarea dinamica
facandu-se in mediu lichid. facandu-se in mediu lichid.
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
- echipamentele trebuie sa fie - echipamentele trebuie sa fie
3.
fabricate in conformitate cu fabricate in conformitate cu
standardele internationale: ISO standardele internationale: ISO
9001; 9001;
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si postgarantie:
Garantie: 12 luni de la punerea in Garantie: 60 luni de la punerea in
functie dar nu mai mult de 18 luni functie dar nu mai mult de 60 luni
de la livrare. de la livrare.
- in perioada de garantie, aceasta - in perioada de garantie, aceasta
se asigura in mod gratuit, se asigura in mod gratuit,
interventiile service si inlocuirea interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul pieselor defecte in cazul
reclamatiilor intemeiate, prin echipa reclamatiilor intemeiate, prin echipa
service autorizata. service autorizata.
- in perioada de garantie se va - in perioada de garantie se va
efectua cel putin o inspectie. efectua cel putin o inspectie.
Post garantie: Post garantie:
- asigurare piese de schimb in - asigurare piese de schimb in
perioada post garantie (contra cost perioada post garantie (contra cost
4. pe baza de CONTRACT de SERVICE) pe baza de CONTRACT de SERVICE)
pe o perioada de minim 15 ani de pe o perioada de minim 15 ani de
la livrare; la livrare;
- asigurare SERVICE contra cost pe - asigurare SERVICE contra cost pe
baza de CONTRACT de SERVICE pe baza de CONTRACT de SERVICE pe
o perioada de minim 15 ani de la o perioada de minim 15 ani de la
livrare, in atelier de SERVICE livrare, in atelier de SERVICE
autorizat de producator. autorizat de producator.
- prin Echipa Service se va asigura - prin Echipa Service se va asigura
service in perioada de garantie si service in perioada de garantie si
post garantie in maxim 48 de ore de post garantie in maxim 48 de ore de
la notificare. la notificare.
- Echipa de Service trebuie sa fie - Echipa de Service trebuie sa fie
atestata ISO 9001 atestata ISO 9001
- durata minima de viata - durata minima de viata
echipamente : 15 ani echipamente : 15 ani
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Se va asigura manual de exploatare Se va asigura manual de
in limba romana. exploatare in limba romana.
FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tablou electric de forta si automatizare pompe

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Tablou electric de comanda si Tablou electric de comanda si
control, pentru 2 x 3.50 kW / 3 ~ control, pentru 2 x 3.50 kW / 3 ~
400V, cu lampi pe panoul frontal 400V, cu lampi pe panoul frontal
pentru semnalarea functionarii pentru semnalarea functionarii
pompelor/avarie pompelor/avarie
Tabloul va asigura: Tabloul va asigura:
- comanda manuala; - comanda manuala;
- comanda automata, in functie de - comanda automata, in functie de
nivelul apei din cheson prin nivelul apei din cheson prin
intermediul senzorilor de nivel; intermediul senzorilor de nivel;
- protectie la scurtcircuit; - protectie la scurtcircuit;
- protectie la supracurent - protectie la supracurent
(suprasarcina, porniri grele, blocare (suprasarcina, porniri grele, blocare
motor); motor);
- protectie la minima si maxima - protectie la minima si maxima Eltro
1.
tensiune; tensiune;
- protectie la lipsa curent (infasurare - protectie la lipsa curent (infasurare
intrerupta, contactor defect, etc.); intrerupta, contactor defect, etc.);
- protectie la lipsa fazei/fazelor; - protectie la lipsa fazei/fazelor;
- protectie la dezechilibru intre faze; - protectie la dezechilibru intre faze;
- protectie la supraincalzirea - protectie la supraincalzirea
bobinajului; bobinajului;
- protectie la subtensiune; - protectie la subtensiune;
- protectie la supratensiune; - protectie la supratensiune;
- modul de rotatie a pompelor; - modul de rotatie a pompelor;
Semnalizari luminoase si acustice la: Semnalizari luminoase si acustice la:
- prezenta tensiune; - prezenta tensiune;
- defect faze ( tensiune min. – max - defect faze ( tensiune min. – max
,dezechilibru tensiuni , succesiune ,dezechilibru tensiuni , succesiune
faze , lipsa faza ); faze , lipsa faza );
- functionare pompe. - functionare pompe.
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
2. exploatare: exploatare:
- Respectarea conditiilor de - Respectarea conditiilor de
montare si de utilizare montare si de utilizare
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
- echipamentele trebuie sa fie - echipamentele trebuie sa fie
3.
fabricate in conformitate cu fabricate in conformitate cu
standardele internationale: ISO standardele internationale: ISO
9001; 9001;
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si postgarantie:
12 luni de la punerea in functie dar 60 luni de la punerea in functie dar
nu mai mult de 18 luni de la livrare. nu mai mult de 60 luni de la livrare.
4.
- in perioada de garantie, aceasta - in perioada de garantie, aceasta
se asigura in mod gratuit, se asigura in mod gratuit,
interventiile service si inlocuirea interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul pieselor defecte in cazul
reclamatiilor intemeiate, prin echipa reclamatiilor intemeiate, prin echipa
service autorizata. service autorizata.
- in perioada de garantie se va - in perioada de garantie se va
efectua cel putin o inspectie. efectua cel putin o inspectie.
Post garantie: Post garantie:
- asigurare piese de schimb in - asigurare piese de schimb in
perioada post garantie (contra cost perioada post garantie (contra cost
pe baza de CONTRACT de SERVICE) pe baza de CONTRACT de SERVICE)
pe o perioada de minim 15 ani de pe o perioada de minim 15 ani de
la livrare; la livrare;
- asigurare SERVICE contra cost pe - asigurare SERVICE contra cost pe
baza de CONTRACT de SERVICE pe baza de CONTRACT de SERVICE pe
o perioada de minim 15 ani de la o perioada de minim 15 ani de la
livrare, in atelier de SERVICE livrare, in atelier de SERVICE
autorizat de producator. autorizat de producator.
- prin Echipa Service se va asigura - prin Echipa Service se va asigura
service in perioada de garantie si service in perioada de garantie si
post garantie in maxim 48 de ore de post garantie in maxim 48 de ore de
la notificare. la notificare.
- Echipa de Service trebuie sa fie - Echipa de Service trebuie sa fie
atestata ISO 9001 atestata ISO 9001
- durata minima de viata - durata minima de viata
echipamente : 15 ani echipamente : 15 ani
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Se va asigura manual de exploatare Se va asigura manual de
in limba romana. exploatare in limba romana.
Beneficiar: Comuna Ianca, judetul Olt
Obiectiv: PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
MENAJERA IN SATUL IANCA, COMUNA IANCA, JUDETUL OLT
Obiect: ACTIUNEA 2 – STATIE DE EPURARE
Deviz: STATIE DE EPURARE - DOTARI

FISA TEHNICA NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Generator electric 50 kVA inclusiv accesorii (carcasa, disjunctor etc)

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Accesorii de manevra (ridicare - Accesorii de manevra (ridicare -
deplasare): deplasare):
- Toba de esapament montata - Toba de esapament montata
la exterior; la exterior;
- Panou de comanda vizibil din - Panou de comanda vizibil din
exteriorul cladirii si protejat cu exteriorul cladirii si protejat cu
geam de protectie; Buton de geam de protectie; Buton de
oprire in caz de urgenta oprire in caz de urgenta
montat in exteriorul montat in exteriorul
capotajului. capotajului.
- Tabloul cu inversor automat - Tabloul cu inversor automat
de sursa se va procura de la de sursa se va procura de la
furnizorul grupului. furnizorul grupului.
- Radiator dimensionat sa - Radiator dimensionat sa
asigure racire asigure racire
corespunzatoare cu grupul la corespunzatoare cu grupul la
sarcina maxima pentru sarcina maxima pentru
temperaturi exterioare de temperaturi exterioare de
maxim 40 C maxim 40 C
- Rezervor de combustibil - Rezervor de combustibil
1. integrat in sasiu de integrat in sasiu de ZENESSIS
capacitate minima pentru capacitate minima pentru
asigurarea unei autonomie la asigurarea unei autonomie la
sarcina maxima de minim 8 sarcina maxima de minim 8
ore. ore.
- Motorul si alternatorul vor fi - Motorul si alternatorul vor fi
produse de preferat de produse de preferat de
aceeasi companie, care aceeasi companie, care
asigura garantia functionarii asigura garantia functionarii
cuplajului . cuplajului .
- Grupul va fi echipat cu tablou - Grupul va fi echipat cu tablou
propriu, echipat cu propriu, echipat cu
intrerupator automat intrerupator automat
tetrapolar, care asigura tetrapolar, care asigura
protectia grupului la protectia grupului la
disfunctionalitati ale sistemului disfunctionalitati ale sistemului
electric din aval. electric din aval.
- Pornire cu ajutorul bateriilor - Pornire cu ajutorul bateriilor
electrice proprii. electrice proprii.
- Redresor – transformator - Redresor – transformator
pentru alimentarea bateriilor pentru alimentarea bateriilor
din reteaua electrica pe din reteaua electrica pe
timpul cat grupul este in timpul cat grupul este in
rezerva. rezerva.
- Rezistenta termostatata - Rezistenta termostatata
pentru incalzirea lichidului de pentru incalzirea lichidului de
racire pe timpul cat grupul racire pe timpul cat grupul
este in rezerva . este in rezerva .
- Sistem de amortizare intre - Sistem de amortizare intre
motor-alternator si sasiul motor-alternator si sasiul
grupului. grupului.
- Sistem de amortizare intre - Sistem de amortizare intre
sasiu si pardoseala, in sensul sasiu si pardoseala, in sensul
eliminarii transmisei de vibratii eliminarii transmisei de vibratii
catre placa suport. catre placa suport.
Cerinte tehnice motor: Cerinte tehnice motor:
- Motor in 4 timpi si racire cu - Motor in 4 timpi si racire cu
apa apa
Sistem de admisie : Sistem de admisie :
- filtru de aer cu elemente - filtru de aer cu elemente
inlocuibile, indicator de inlocuibile, indicator de
colmatare si dispozitiv de colmatare si dispozitiv de
evacuarea prafului; evacuarea prafului;
Sistemul de combustibil : Sistemul de combustibil :
- filtre de motorina primar si - filtre de motorina primar si
secundar cu elemente secundar cu elemente
inlocuibile; inlocuibile;
- sistem automat de umplere - sistem automat de umplere
(semnalizator electric de (semnalizator electric de
nivel); nivel);
- pompa de amorsare - pompa de amorsare
combustibil; combustibil;
- indicator nivel combustibil; - indicator nivel combustibil;
- regulator de turatie electronic - regulator de turatie electronic
izocron; izocron;
- consum specific redus de - consum specific redus de
combustibil la sarcina combustibil la sarcina
nominala; nominala;
Sistemul de ungere : Sistemul de ungere :
- filtru de ulei; - filtru de ulei;
- indicator presiune ulei; - indicator presiune ulei;
- circuit evacuare vapori ulei - circuit evacuare vapori ulei
ars; ars;
Sistemul de pornire : Sistemul de pornire :
- demaror electric; - demaror electric;
- baterii si cabluri; - baterii si cabluri;
- cheie conectare – - cheie conectare –
deconectare baterie; deconectare baterie;
- redresor incarcare baterii in - redresor incarcare baterii in
perioada de standby; perioada de standby;
- alternator incarcare baterii in - alternator incarcare baterii in
timpul functionarii grupului; timpul functionarii grupului;
- solenoid oprire motor; - solenoid oprire motor;
Sistemul de racire : Sistemul de racire :
- radiator si ventilator actionat - radiator si ventilator actionat
de motor dimensionat pentru de motor dimensionat pentru
racirea grupului; pana la o racirea grupului; pana la o
temperatura exterioara de temperatura exterioara de
40C; 40C;
- preincalzitor termostatat al - preincalzitor termostatat al
lichidului de racire; lichidului de racire;
- pompa de apa antrenata - pompa de apa antrenata
mecanic de motor; mecanic de motor;
Sistemul de esapare : Sistemul de esapare :
- toba de esapament si - toba de esapament si
compensator de dilatatie compensator de dilatatie
montate in interiorul montate in interiorul
containerului; containerului;
- clapeta anti-intemperii pe - clapeta anti-intemperii pe
refularea conductei de refularea conductei de
esapament; esapament;
Cerinte tehnice alternator: Cerinte tehnice alternator:
- Putere continu : 50 kVA, regim - Putere continu : 50 kVA, regim
de avarie de avarie
- Tensiune : 400 V trifazat - Tensiune : 400 V trifazat
- Izolatie : clasa H - Izolatie : clasa H
- Regulator de turatie - Regulator de turatie
electronic electronic
- Regulator de tensiune - Regulator de tensiune
- Rezistenta electrica - Rezistenta electrica
anticondens anticondens
- Constructie care nu produce - Constructie care nu produce
distorsiuni in sistemul distorsiuni in sistemul
energetic la care este energetic la care este
conectat (THD sub 5%) conectat (THD sub 5%)
Panoul de comanda – control Panoul de comanda – control
- Afisaj digital instalat pe grupul - Afisaj digital instalat pe grupul
electrogen si prevazut cu electrogen si prevazut cu
geam de protectie geam de protectie
- Aparatura de comanda si - Aparatura de comanda si
semnalizare: semnalizare:
- pornire - oprire in regim - pornire - oprire in regim
automat / manual; automat / manual;
- comutator de control al - comutator de control al
motorului cu patru pozitii : motorului cu patru pozitii :
auto, start, restart, oprire auto, start, restart, oprire
dupa perioada racire, oprire dupa perioada racire, oprire
instantanee; instantanee;
- semnalizari functionare si - semnalizari functionare si
avarie; avarie;
Oprire de urgenta si indicator LED Oprire de urgenta si indicator LED
individual pentru: individual pentru:
- presiune scazuta ulei; - presiune scazuta ulei;
- temperatura ridicata lichid - temperatura ridicata lichid
de racire; de racire;
- esec pornire; - esec pornire;
- supraturatie; - supraturatie;
- nivel scazut combustibil; - nivel scazut combustibil;
- nivel scazut lichid de racire; - nivel scazut lichid de racire;
Oprire de urgenta si indicator LED Oprire de urgenta si indicator LED
general pentru: general pentru:
- supra / sub tensiune; - supra / sub tensiune;
- putere inversa; - putere inversa;
- supra / sub frecventa; - supra / sub frecventa;
- suprasarcina; - suprasarcina;
- buton oprire de urgenta; - buton oprire de urgenta;
Afisaj parametri alternator : Afisaj parametri alternator :
- tensiune (intre faze si faza – - tensiune (intre faze si faza –
nul); nul);
- curent (pe faza si total); - curent (pe faza si total);
- putere activa (pe faza si - putere activa (pe faza si
total); total);
- putere aparenta (total); - putere aparenta (total);
- putere reactiva (total); - putere reactiva (total);
- energie reactiva (total); - energie reactiva (total);
- energie aparenta (total); - energie aparenta (total);
- factor de putere (pe faza si - factor de putere (pe faza si
total); total);
- frecventa; - frecventa;
- comutator de selectie ; - comutator de selectie ;
- potentiometru de reglare a - potentiometru de reglare a
tensiunii; tensiunii;
- potentiometru de reglare a - potentiometru de reglare a
frecventei; frecventei;
Afisaj parametri motor : Afisaj parametri motor :
- temperatura lichid de racire, - temperatura lichid de racire,
presiune ulei, temperatura presiune ulei, temperatura
ulei, tensiune baterie, contor ulei, tensiune baterie, contor
orar, turatie motor;coduri de orar, turatie motor;coduri de
diagnosticare a defectului; diagnosticare a defectului;
- Protejare, transport si - Protejare, transport si
manipulare manipulare
- Toate suprafetele metalice - Toate suprafetele metalice
exterioare si interioare vor fi exterioare si interioare vor fi
protejate prin procedeu protejate prin procedeu
electrochimic sau prin electrochimic sau prin
vopsire. vopsire.
- Suprafetele nevopsite vor fi - Suprafetele nevopsite vor fi
protejate cu unsoare, iar protejate cu unsoare, iar
racordurile cu capace de racordurile cu capace de
plastic. plastic.
- Transportul si manipularea - Transportul si manipularea
grupurilor electrogene se va grupurilor electrogene se va
realiza cu mijloace realiza cu mijloace
corespunzatoare, corespunzatoare,
respectandu-se cu strictete respectandu-se cu strictete
normele de protectia muncii. normele de protectia muncii.
- Manipularea in vederea - Manipularea in vederea
incarcarii si descarcarii se va incarcarii si descarcarii se va
face cu atentie, folosind face cu atentie, folosind
utilaje adecvate greutatii utilaje adecvate greutatii
echipamentelor. echipamentelor.
- Furnizorul va asigura o - Furnizorul va asigura o
ambalare si o conservare ambalare si o conservare
corespunzatoare a utilajului in corespunzatoare a utilajului in
vederea transportului la vederea transportului la
beneficiar. Ambalarea beneficiar. Ambalarea
utilajului se va efectua dupa utilajului se va efectua dupa
proiectul elaborat de uzina proiectul elaborat de uzina
constructoare, care va constructoare, care va
raspunde de orice pierderi raspunde de orice pierderi
sau deteriorari care ar putea sau deteriorari care ar putea
apare din cauza unei apare din cauza unei
ambalari necorespunzatoare. ambalari necorespunzatoare.
- Transportul echipamentelor - Transportul echipamentelor
se va face pe platforme se va face pe platforme
special amenajate; se va special amenajate; se va
face o ancorare face o ancorare
corespunzatoare, care sa nu corespunzatoare, care sa nu
permita deformatii. permita deformatii.
- Toate racordurile se vor - Toate racordurile se vor
proteja pentru a nu se proteja pentru a nu se
deteriora prin lovire. deteriora prin lovire.
- La executarea manevrelor de - La executarea manevrelor de
incarcare sau descarcare a incarcare sau descarcare a
se vor folosi ca puncte de se vor folosi ca puncte de
legare numai dispozitivele legare numai dispozitivele
special prevazute in acest special prevazute in acest
sens. sens.
- Alte conditii cu caracter - Alte conditii cu caracter
tehnic tehnic
- Se va asigura manual de - Se va asigura manual de
exploatare in limba romana exploatare in limba romana
- Contracost se va asigura - Contracost se va asigura
asistenta tehnica la montaj si asistenta tehnica la montaj si
PIF. PIF.
Se vor prezenta referinte similare Se vor prezenta referinte similare
pentru aceste echipamente in pentru aceste echipamente in
Romania. Romania.
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
2. exploatare: exploatare:
Respectarea conditiilor de montare Respectarea conditiilor de montare
si de utilizare si de utilizare
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
Producatorul si furnizorul va fi Producatorul si furnizorul va fi
certificat ISO 9001 si 14001 certificat ISO 9001 si 14001
Fabricatie : ISO 9001 Fabricatie : ISO 9001
Producerea si conceptia bunurilor Producerea si conceptia bunurilor
3.
sa fie in concordanta cu sa fie in concordanta cu
standardele UE Produsul trebuie sa standardele UE Produsul trebuie sa
fie conform cu prevederile legislatiei fie conform cu prevederile legislatiei
in vigoare privind stabilirea in vigoare privind stabilirea
conditiilor de introducere pe piata a conditiilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii; produselor pentru constructii;
Conditii de garantie si postgarantie:
Conditii de garantie si postgarantie:
Perioada de garantie asigurata
Perioada de garantie asigurata
trebuie sa fie de minim 24 luni de la
trebuie sa fie de minim 60 luni de la
punerea in functiune .
punerea in functiune .
In perioada de garantie se asigura
In perioada de garantie se asigura
in mod gratuit, interventiile service si
in mod gratuit, interventiile service si
piese de schimb cu rezolvarea
piese de schimb cu rezolvarea
imediata a defectiunii
4. imediata a defectiunii
Trebuie sa fie asigurate service
Trebuie sa fie asigurate service
autorizat si piese de schimb pe
autorizat si piese de schimb pe
toata durata de viata a produsului.
toata durata de viata a produsului.
Contracost prin contract de service
Contracost prin contract de service
trebuie sa se asigure service si piese
trebuie sa se asigure service si piese
de schimb pe toata durata de viata
de schimb pe toata durata de viata
a echipamentului
a echipamentului
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5. Se va asigura manual de exploatare Se va asigura manual de
in limba romana. exploatare in limba romana.
FISA TEHNICA NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Ventilator

Corespondenta propunerii
Nr. Specificatii tehnice impuse prin Caietul
tehnice cu specificatiile tehnice Producator
crt. de sarcini
impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Ventilator – 1 buc Ventilator – 1 buc
Debit aer: 2030 mc/h Debit aer: 2030 mc/h
Tensiune nominala: 230 V/ 50 Hz Tensiune nominala: 230 V/ 50 Hz
Putere: 145 W Putere: 145 W 2VV
1.
Intensitate: 0,66 A Intensitate: 0,66 A
Viteza de rotatie: 2300 rpm Viteza de rotatie: 2300 rpm
Grad de protectie: IP 54 Grad de protectie: IP 54
Nivel de zgomot: 60 dB Nivel de zgomot: 60 dB
Greutate: 5,71 kg Greutate: 5,71 kg
Specificatii de performanta si
Specificatii de performanta si conditii
conditii privind siguranta in
privind siguranta in exploatare:
2. exploatare:
- Respectarea conditiilor de montare si
- Respectarea conditiilor de
de utilizare
montare si de utilizare
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea
3. standardele relevante: cu standardele relevante:

Conditii de garantie si
Conditii de garantie si postgarantie:
4. postgarantie:
Garantie: 12 luni
Garantie: 60 luni
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5.
FISA TEHNICA NR. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Panouri radiante incalzire

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse Producator
crt. Caietul de sarcini
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Panouri radiante suspendate din Panouri radiante suspendate din
tavan – 3 buc tavan – 3 buc
Putere: 1200 W/panou Putere: 1200 W/panou
Dimensiuni: 200 x 50 cm Dimensiuni: 200 x 50 cm
Tensiunea de alimentare: 230 V Tensiunea de alimentare: 230 V
Grad de protectie: IP 54 Grad de protectie: IP 54
1. SUNJOY
Greutate: 11,5 kg Greutate: 11,5 kg
Temperatura maxima superficiala: 130 Temperatura maxima superficiala:
°C 130 °C
Panourile se suspenda pe cabluri de Panourile se suspenda pe cabluri
otel sau pe lanturi. Panourile au pe de otel sau pe lanturi. Panourile
spate 2 inele metalice de care se au pe spate 2 inele metalice de
agata cablurile. care se agata cablurile.
Specificatii de performanta si
Specificatii de performanta si conditii
conditii privind siguranta in
privind siguranta in exploatare:
2. exploatare:
- Respectarea conditiilor de montare
- Respectarea conditiilor de
si de utilizare
montare si de utilizare
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
Acest produs este in conformitate cu Acest produs este in conformitate
masurile de siguranta electrica dupa cu masurile de siguranta electrica
Directiva de dupa Directiva de
3. joasa tensiune 2006/95/CE si normele joasa tensiune 2006/95/CE si
CEI EN 60335/1998 si CEI EN normele CEI EN 60335/1998 si CEI
60204/1998 EN 60204/1998
Produsul este conform Directivei Produsul este conform Directivei
2004/108/CE referitoare la emisia de 2004/108/CE referitoare la emisia
unde electromagnetice de unde electromagnetice
Conditii de garantie si
Conditii de garantie si postgarantie:
4. postgarantie:
Garantie: 24 luni
Garantie: 60 luni
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5.
FISA TEHNICA NR. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Radiator electric de perete

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Radiator electric de perete – 1 buc Radiator electric de perete – 1 buc
Material: metal Material: metal
1. ZASS
Dimensiuni: 120 x 55 cm Dimensiuni: 120 x 55 cm
Putere: 500 W Putere: 500 W
Greutate: 11,0 kg Greutate: 11,0 kg
Specificatii de performanta si Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in conditii privind siguranta in
2. exploatare: exploatare:
- Respectarea conditiilor de - Respectarea conditiilor de
montare si de utilizare montare si de utilizare
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
Acest produs este in conformitate Acest produs este in conformitate
cu masurile de siguranta electrica cu masurile de siguranta electrica
dupa Directiva de dupa Directiva de
3. joasa tensiune 2006/95/CE si joasa tensiune 2006/95/CE si
normele CEI EN 60335/1998 si CEI EN normele CEI EN 60335/1998 si CEI EN
60204/1998 60204/1998
Produsul este conform Directivei Produsul este conform Directivei
2004/108/CE referitoare la emisia de 2004/108/CE referitoare la emisia de
unde electromagnetice unde electromagnetice
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si postgarantie:
4.
Garantie: 24 luni Garantie: 60 luni
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
5.
Beneficiar: Comuna Ianca, judetul Olt
Obiectiv: PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
MENAJERA IN SATUL IANCA, COMUNA IANCA, JUDETUL OLT
Obiect: ACTIUNEA 2 – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE DE EPURARE
Deviz: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE DE EPURARE

FISA TEHNICA NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: POST DE TRANSFORMARE 63 kVA

Corespondenta propunerii tehnice cu


Nr. Specificatii tehnice impuse prin
specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali: Parametri tehnici si functionali:
Conditii impuse sistemului energetic: Conditii impuse sistemului energetic:
- Tensiunea nominala a - Tensiunea nominala a
sistemului: 20 kV sistemului: 20 kV
- Tensiunea maxima de - Tensiunea maxima de
functionare a sistemului: 24 kV functionare a sistemului: 24 kV
- Frecventa nominala: 50 Hz - Frecventa nominala: 50 Hz
- Modul de tratare a neutrului - Modul de tratare a neutrului
retelei: BS retelei: BS
- Tensiune de tinere la impuls - Tensiune de tinere la impuls
(1,2/50 µs): 125 kV max (1,2/50 µs): 125 kV max
- Tensiune de incercare la - Tensiune de incercare la
frecventa industriala ( 50 Hz, 1 frecventa industriala ( 50 Hz, 1
min): 50kV ef min): 50kV ef
Conditii climatice si de mediu: Conditii climatice si de mediu:
- Locul de montaj: exterior - Locul de montaj: exterior
- Altitudine maxima: <2000 m - Altitudine maxima: <2000 m
- Temperatura mediului ambiant - Temperatura mediului
 maxima: +40 °C ambiant
 medie pe 24 ore: +35  maxima: +40 °C
°C  medie pe 24 ore: +35
 minima: -5 °C °C Elecmond
1.
- Umiditate relativa  minima: -5 °C Electric
maxima(cf.CEI 60870-2-2): 5-95 - Umiditate relativa
% maxima(cf.CEI 60870-2-2): 5-
- Acceleratia seismica 95 %
maxima(cf.CEI 60068-3-3): 3 - Acceleratia seismica
m/s2 maxima(cf.CEI 60068-3-3): 3
- Agenti poluanti: nu exista m/s2
- Conditii speciale: nu exista - Agenti poluanti: nu exista
Caracteristici mecanice: - Conditii speciale: nu exista
- Dimensiuni anvelopa (L+l+H )- Caracteristici mecanice:
orientative: 1790x1645x2805 - Dimensiuni anvelopa (L+l+H )-
mm orientative: 1790x1645x2805
- Suport (fundatie): profil metalic mm
- Constructie: beton - Suport (fundatie): profil
- Incuietorile usilor sa fie metalic
prevazute si cu posibilitatea de - Constructie: beton
montare de lacat cu cheie - Incuietorile usilor sa fie
universala: da prevazute si cu posibilitatea
Caracteristici electrice: de montare de lacat cu cheie
- Tensiunea nominala: 24 kV universala: da
- Curentul nominal al barei Caracteristici electrice:
colectoare: 630A - Tensiunea nominala: 24 kV
- Curent nominal al celula - Curentul nominal al barei
linie/trafo: 400 A colectoare: 630A
- Putere de scurtcircuit pe bara: - Curent nominal al celula
250 MVA linie/trafo: 400 A
- Curentul limita termic (1sec.): - Putere de scurtcircuit pe bara:
16 kA ef 250 MVA
- Curentul limita dinamic: 40 kA - Curentul limita termic (1sec.):
max 16 kA ef
- Nivel de izolatie - Curentul limita dinamic: 40 kA
 tensiune de incercare max
la 50 Hz/ 1 min: 50 kV ef - Nivel de izolatie
 tensiune de incercare  tensiune de incercare
la impuls 1,2/50 µs: 125 la 50 Hz/ 1 min: 50 kV
kV max ef
- Frecventa: 50 Hz  tensiune de incercare
Cerinte constructive celula cablu: la impuls 1,2/50 µs: 125
- Tipul celulei: inchisa kV max
- Echipare – borne legatura - Frecventa: 50 Hz
cablu: Da Cerinte constructive celula cablu:
- Numar celule: 1 buc - Tipul celulei: inchisa
- Gradul de protectie - Echipare – borne legatura
compartiment 0,4 kV: IP 4x cablu: Da
- Grad protectie circuite - Numar celule: 1 buc
primare: IP 3x - Gradul de protectie
- Mediul de izolatie: aer compartiment 0,4 kV: IP 4x
- Sistem de bare: simplu - Grad protectie circuite
- Celula rezistenta la arc liber cf. primare: IP 3x
IEC 298-AA: Da - Mediul de izolatie: aer
- Intrare celula – aerian / cablu: - Sistem de bare: simplu
cablu - Celula rezistenta la arc liber
- Numarul de cabluri cf. IEC 298-AA: Da
monofazate / faza: 1 - Intrare celula – aerian / cablu:
- Interblocaje pentru prevenirea cablu
actionarilor incorecte - Numarul de cabluri
(mecanica): Da monofazate / faza: 1
- Usa detasabila ( fara - Interblocaje pentru
balamale): Da prevenirea actionarilor
- Indicatoare frontale pentru incorecte (mecanica): Da
pozitia separatorului si a - Usa detasabila ( fara
separatorului de legare la balamale): Da
pamant: Da - Indicatoare frontale pentru
- Indicatoare luminoase (lampa pozitia separatorului si a
, LED, etc) pentru semnalizarea separatorului de legare la
prezentei tensiunii pe toate pamant: Da
fazele: Da - Indicatoare luminoase (lampa
- Incalzire locala: Da , LED, etc) pentru
- Iluminat local si priza: Da semnalizarea prezentei
- Detalii de fixare celula: Da tensiunii pe toate fazele: Da
- Detalii pentru acces cabluri J.T - Incalzire locala: Da
si M.T.: Da - Iluminat local si priza: Da
- Masuri pentru asigurarea - Detalii de fixare celula: Da
rezistentei la arc intern: Da - Detalii pentru acces cabluri
- Consum aferent incalzire: 50 W J.T si M.T.: Da
Cerinte constructive celula trafo: - Masuri pentru asigurarea
- Tipul celulei: inchisa rezistentei la arc intern: Da
- Numar celule: 1 buc - Consum aferent incalzire: 50
- Echipare : W
Cerinte constructive celula trafo:
 separator de sarcina: - Tipul celulei: inchisa
Da - Numar celule: 1 buc
 CLP: Da - Echipare :
 Sigurante fuzibile cu  separator de sarcina:
percutor: Da Da
 Indicator prezenta  CLP: Da
tensiune: Da  Sigurante fuzibile cu
- Gradul de protectie percutor: Da
compartiment 0,4 kV: IP 4x  Indicator prezenta
- Grad protectie circuite tensiune: Da
primare: IP 3x - Gradul de protectie
- Celula cu compartimente compartiment 0,4 kV: IP 4x
separate echipate cu - Grad protectie circuite
protectie la arc intern: Da primare: IP 3x
- Mediul de izolatie: aer - Celula cu compartimente
- Sistem de bare: simplu separate echipate cu
- Celula rezistenta la arc liber cf. protectie la arc intern: Da
IEC 298-AA: Da - Mediul de izolatie: aer
- Intrare celula – aerian / cablu: - Sistem de bare: simplu
cablu - Celula rezistenta la arc liber
- Numarul de cabluri cf. IEC 298-AA: Da
monofazate / faza: 1 - Intrare celula – aerian / cablu:
- Interblocaje pentru prevenirea cablu
actionarilor incorecte - Numarul de cabluri
(mecanica): Da monofazate / faza: 1
- Usa detasabila ( fara - Interblocaje pentru
balamale): Da prevenirea actionarilor
- Indicatoare frontale pentru incorecte (mecanica): Da
pozitia separator de sarcina si - Usa detasabila ( fara
a separatorului de legare la balamale): Da
pamant: Da - Indicatoare frontale pentru
- Indicatoare luminoase (lampa pozitia separator de sarcina si
, LED, etc) pentru semnalizarea a separatorului de legare la
prezentei tensiunii pe toate pamant: Da
fazele: Da - Indicatoare luminoase (lampa
- Incalzire locala: Da , LED, etc) pentru
- Iluminat local si priza: Da semnalizarea prezentei
- Detalii de fixare celula: Da tensiunii pe toate fazele: Da
- Detalii pentru acces cabluri J.T - Incalzire locala: Da
si M.T.: Da - Iluminat local si priza: Da
- Masuri pentru asigurarea - Detalii de fixare celula: Da
rezistentei la arc intern: Da - Detalii pentru acces cabluri
- Consum aferent incalzire: 50 W J.T si M.T.: Da
Cerinte tehnice si de echipare – - Masuri pentru asigurarea
comutatie primara rezistentei la arc intern: Da
Separator de sarcina: - Consum aferent incalzire: 50
- Tip constructiv: Fix cu camere W
de stingere in SF6 Cerinte tehnice si de echipare –
- Tensiune nominala: 24 kV comutatie primara
- Curent nominal: 630/200 A Separator de sarcina:
- Curent de rupere: 250 A - Tip constructiv: Fix cu camere
- Curent de stabilitate termica (3 de stingere in SF6
sec): 16 kA ef - Tensiune nominala: 24 kV
- Curent de stabilitate dinamica: - Curent nominal: 630/200 A
40 kA max - Curent de rupere: 250 A
- Tensiunea nominala de tinere - Curent de stabilitate termica
fata de pamant si intre poli (3 sec): 16 kA ef
 la impuls de trasnet ( - Curent de stabilitate
1,2/ 50 µs): 125 kV max dinamica: 40 kA max
 la frecventa industriala - Tensiunea nominala de tinere
( 50 Hz, 1 min): 55 kV ef fata de pamant si intre poli
- Tensiunea de tinere intre  la impuls de trasnet (
contactele deschise ale 1,2/ 50 µs): 125 kV max
aceluiasi pol :  la frecventa industriala
 la impuls de trasnet ( ( 50 Hz, 1 min): 55 kV ef
1,2/ 50 µs): 145 kV max - Tensiunea de tinere intre
 la frecventa industriala contactele deschise ale
( 50 Hz, 1 min): 50 kV ef aceluiasi pol :
- Mecanism de actionare: cu  la impuls de trasnet (
resoarte 1,2/ 50 µs): 145 kV max
 mod de actionare:  la frecventa industriala
manual ( 50 Hz, 1 min): 50 kV ef
 numar de dispozitive - Mecanism de actionare: cu
de actionare: 1 resoarte
 nr. de contacte  mod de actionare:
auxiliare libere manual
necesare: 5 normal  numar de dispozitive
inchis si 5 normal de actionare: 1
deschis  nr. de contacte
- Timp necesar pentru armare auxiliare libere
resoarte: 5 sec necesare: 5 normal
- Caracteristicile contactelor inchis si 5 normal
auxiliare: deschis
 tensiunile nominale c.c. - Timp necesar pentru armare
si c.a.: 250 V resoarte: 5 sec
 curenti nominali: 5 A - Caracteristicile contactelor
- Loc de montaj: compartiment auxiliare:
MT  tensiunile nominale
Sigurante duzabile 20 kV: c.c. si c.a.: 250 V
- Curent nominal: 4 A dupa caz  curenti nominali: 5 A
- Tensiune nominala: 24 kV - Loc de montaj: compartiment
- Curent de stabilitate termica la MT
1 s: 16 kA ef Sigurante duzabile 20 kV:
- Stabilitate dinamica: 40 kA - Curent nominal: 4 A dupa caz
max - Tensiune nominala: 24 kV
- Nivel de izolatie: - Curent de stabilitate termica
 tensiune de incercare la 1 s: 16 kA ef
la 50 Hz/ 1 min: 50 kV ef - Stabilitate dinamica: 40 kA
 tensiune de incercare max
la impuls 1,2/ 50 µs: 125 - Nivel de izolatie:
kV max  tensiune de incercare
- Actionare: cu percutor la 50 Hz/ 1 min: 50 kV
Separator tripolar de legare la ef
pamant:  tensiune de incercare
- Tip: Conf. CEI 62271-102 la impuls 1,2/ 50 µs: 125
- Curent limita termica (1s): 16 kV max
kA - Actionare: cu percutor
- Curent limita dinamica: 40 kA Separator tripolar de legare la
max pamant:
- Loc montaj: compartiment MT - Tip: Conf. CEI 62271-102
- Echipare cu contacte auxiliare - Curent limita termica (1s): 16
(CSA): Da kA
- Dispozitiv de actionare - Curent limita dinamica: 40 kA
mecanic: Da max
Compartiment racordare cablu: - Loc montaj: compartiment MT
- Nr. de cabluri monofazate ce - Echipare cu contacte
se racordeaza la celula: 3 buc auxiliare (CSA): Da
- Sectiunea cablului: 150 mmp - Dispozitiv de actionare
- Materialul conductoarelor mecanic: Da
celulei: Aluminiu Compartiment racordare cablu:
Conditii impuse incercarilor: - Nr. de cabluri monofazate ce
- Incercari individuale si de tip: se racordeaza la celula: 3 buc
CEI 60056, 60694, 60060, 62271- - Sectiunea cablului: 150 mmp
200 - Materialul conductoarelor
Conditii de mentenanta si fiabilitate: celulei: Aluminiu
- Anduranta mecanica Conditii impuse incercarilor:
(numarul de cicluri ID fara sa - Incercari individuale si de tip:
se foloseasca piese de CEI 60056, 60694, 60060,
schimb): ≥ 30000 62271-200
- Anduranta electrica ( nr. Conditii de mentenanta si fiabilitate:
declansarilor In fara inlocuire - Anduranta mecanica
piese): ≤ 10000 (numarul de cicluri ID fara sa
- Intervalul intre doua verificari se foloseasca piese de
consecutive in regim normal schimb): ≥ 30000
de functionare: 5 ani - Anduranta electrica ( nr.
- Durata minima de viata declansarilor In fara inlocuire
garantata: 30 ani piese): ≤ 10000
Transformator 20/ 0,4 kV – 63 kVA - Intervalul intre doua verificari
Caracteristici electrice: consecutive in regim normal
- Tensiunea nominala inalta de functionare: 5 ani
tensiune: 20 kV - Durata minima de viata
- Tensiunea nominala joasa garantata: 30 ani
tensiune: 0,4 kV Transformator 20/ 0,4 kV – 63 kVA
- Frecventa nominala: 50 Hz Caracteristici electrice:
- Tensiune de scurtcircuit la - Tensiunea nominala inalta
curent nominal, frecventa tensiune: 20 kV
nominala si 75 ˚C temperatura - Tensiunea nominala joasa
infasurarilor: 4 % tensiune: 0,4 kV
- Puterea transformatorului: 63 - Frecventa nominala: 50 Hz
kVA - Tensiune de scurtcircuit la
- Limite reglaj: ± 2x2,5 % curent nominal, frecventa
- Nivel de izolatie: nominala si 75 ˚C temperatura
 Tensiune aplicata: 50 infasurarilor: 4 %
kV ef - Puterea transformatorului: 63
 Tensiune indusa: 2 Un kVA
 Tensiune de incercare - Limite reglaj: ± 2x2,5 %
la impuls, unda plina - Nivel de izolatie:
1,2/ 50 µs: 125 kV varf  Tensiune aplicata: 50
- Grupa de conexiuni: Yzn-5 kV ef
- Pierderi in gol: 250 W  Tensiune indusa: 2 Un
- Pierderi la scurtcircuit: 1350 W  Tensiune de incercare
- Curent mers in gol: 2,9 % la impuls, unda plina
- Curent nominal inalta 1,2/ 50 µs: 125 kV varf
tensiune: 1,82 A - Grupa de conexiuni: Yzn-5
- Curent nominal joasa - Pierderi in gol: 250 W
tensiune: 91,04 A - Pierderi la scurtcircuit: 1350 W
- Clasa de temperatura a - Curent mers in gol: 2,9 %
izolatiei: A - Curent nominal inalta
- Supratemperatura maxima a tensiune: 1,82 A
infasurarii: 65 °C - Curent nominal joasa
- Supratemperatura maxima a tensiune: 91,04 A
uleiului: 60 °C - Clasa de temperatura a
- Nivel de zgomot: 54 dB izolatiei: A
- Linia de fuga a trecerilor - Supratemperatura maxima a
izolate: 2,4 cm/ kV infasurarii: 65 °C
- Mod de racire : prin circulatie - Supratemperatura maxima a
naturala: Da uleiului: 60 °C
- Indicatori de fiabilitate: - Nivel de zgomot: 54 dB
 Durata normata de - Linia de fuga a trecerilor
viata: 40 ani izolate: 2,4 cm/ kV
 Coeficient de - Mod de racire : prin circulatie
disponibilitate: 0,97 naturala: Da
- Grosimea peretilor cuvei: min. - Indicatori de fiabilitate:
3 mm  Durata normata de
- Grosimea fundului cuvei: min. 4 viata: 40 ani
mm  Coeficient de
- Tip radiatoare: Panou: Da disponibilitate: 0,97
- Grosimea materialului - Grosimea peretilor cuvei: min.
radiatoarelor: min. 1,5 mm 3 mm
- Vopsirea suprafetelor - Grosimea fundului cuvei: min.
exterioare : cu un strat de 4 mm
grund si doua de email gri RAL - Tip radiatoare: Panou: Da
7033: Da - Grosimea materialului
Tablou de distributie JT radiatoarelor: min. 1,5 mm
Caracteristici generale: - Vopsirea suprafetelor
- Tensiunea nominala a exterioare : cu un strat de
circuitelor din tablou: grund si doua de email gri RAL
3x230/400 V c.a. 7033: Da
- Frecventa nominala: 50 Hz Tablou de distributie JT
- Puterea transformatorului: 63 Caracteristici generale:
kVA - Tensiunea nominala a
- Tensiunea maxima a circuitelor din tablou:
circuitelor din tablou: 440/253 3x230/400 V c.a.
V c.a. - Frecventa nominala: 50 Hz
- Tensiunea nominala de - Puterea transformatorului: 63
izolatie: 660 V ef kVA
- Tensiunea de incercare - Tensiunea maxima a
dielectrica: 2500 V circuitelor din tablou: 440/253
- Tensiunea de tinere la impuls V c.a.
(1,2/50us): 6 kV - Tensiunea nominala de
- Echipare cu aparataj conform izolatie: 660 V ef
schemelor electrice principale - Tensiunea de incercare
de c.a.: Da dielectrica: 2500 V
- Dulap metalic protejat - Tensiunea de tinere la impuls
anticoroziv, vopsit (1,2/50us): 6 kV
electrostatic: Da - Echipare cu aparataj conform
- Intrari trafo pe sus, plecari in schemelor electrice principale
cablu pe jos: Da de c.a.: Da
- Toate caile de curent - Dulap metalic protejat
prevazute cu dispozitive de anticoroziv, vopsit
protectie contra electrocutarii electrostatic: Da
prin atingere directa: Da - Intrari trafo pe sus, plecari in
- Echipat cu dispozitive de cablu pe jos: Da
debrosare fuzibil: Da - Toate caile de curent
Caracteristici tehnice specifice: prevazute cu dispozitive de
- Numar poli intreruptor general: protectie contra electrocutarii
3 prin atingere directa: Da
- Tensiune nominalade - Echipat cu dispozitive de
functionare Un: 690 V ef debrosare fuzibil: Da
- Frecventa nominala, fn: 50 Hz Caracteristici tehnice specifice:
- Curent nominal intreruptor, In: - Numar poli intreruptor
160 A general: 3
- Capacitate de rupere: 45 kA - Tensiune nominalade
ef functionare Un: 690 V ef
- Curent de scurta durata - Frecventa nominala, fn: 50 Hz
admisibil 1s la fn : 15 kA ef - Curent nominal intreruptor, In:
- Anduranta mecanica: ≥ 160 A
100000 - Capacitate de rupere: 45 kA
- Anduranta electricala In i Un: ≥ ef
5000 - Curent de scurta durata
- Domeniul de reglaj admisibil 1s la fn : 15 kA ef
declansatoare termice Ir: 910 - Anduranta mecanica: ≥
A 100000
- Domeniul de reglaj - Anduranta electricala In i Un:
declansatoare magnetice Im: ≥ 5000
4xlr A - Domeniul de reglaj
- Protectie la scurtcircuit: declansatoare termice Ir: 910
instantanee: da A
- Comunicare la distanta a starii: - Domeniul de reglaj
da declansatoare magnetice Im:
- Executie intrerupator general: 4xlr A
debrosabil - Protectie la scurtcircuit:
- Pe circuitui general vor fi instantanee: da
montati transformatori de - Comunicare la distanta a
curent 100/5 A els 0.5, 5VA: 3 starii: da
buc - Executie intrerupator general:
- Circuite trifazate pentru debrosabil
distributie protejate cu - Pe circuitui general vor fi
sigurante fuzibile MPR montati transformatori de
(Separatori verticali conform curent 100/5 A els 0.5, 5VA: 3
plan E-06): 4 buc buc
- Masura pentru circuitui general - Circuite trifazate pentru
in montaj semidirect (fara distributie protejate cu
contor): 1 buc sigurante fuzibile MPR
- Masura pentru circuitui de (Separatori verticali conform
iluminat public in montaj direct plan E-06): 4 buc
(fara contor): 1 buc - Masura pentru circuitui
- Compartiment separat pentru general in montaj semidirect
montare contoare: 1 buc (fara contor): 1 buc
- Bara de nul prevazuta cu - Masura pentru circuitui de
posibilitatea de racordare iluminat public in montaj
armatura cablu: da direct (fara contor): 1 buc
- Fixare mecanica a capetelor - Compartiment separat pentru
de cablu, de carcasa: da montare contoare: 1 buc
- Bara de nul prevazuta cu
posibilitatea de racordare
armatura cablu: da
- Fixare mecanica a capetelor
de cablu, de carcasa: da
Specificatii de performanta si conditii Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare: privind siguranta in exploatare:
Teste pentru acceptare: Teste pentru acceptare:
- Teste de tip: da - Teste de tip: da
2. - Teste individuale: da - Teste individuale: da
- Lista de tolerante: da - Lista de tolerante: da
Conditii finale de acceptare: Conditii finale de acceptare:
- Lista cu rezultatele testelor - Lista cu rezultatele testelor
efectuate: da efectuate: da
- Conditii finale de acceptare: - Conditii finale de acceptare:
da da
- Documente finale de - Documente finale de
acceptare: da acceptare: da
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
Conditii de asigurare a calitatii: Conditii de asigurare a calitatii:
- Conditii de asigurarea calitatii: - Conditii de asigurarea
Conf. ISO 9001 calitatii: Conf. ISO 9001
- Certificat de probe pentru - Certificat de probe pentru
teste: Da teste: Da
- Lista de referinte: Da - Lista de referinte: Da
- Lista cerintelor standard de - Lista cerintelor standard de
calitate in timpul proiectarii, calitate in timpul proiectarii,
productiei, testelor: Da productiei, testelor: Da
3.
- Lista testarilor de rutina: Da - Lista testarilor de rutina: Da
Conditii de livrare, ambalare, transport Conditii de livrare, ambalare,
si depozitare: transport si depozitare:
- Conditii de livrare: Conf. CEI - Conditii de livrare: Conf. CEI
606694 606694
- Conditii de ambalare: Conf. - Conditii de ambalare: Conf.
CEI 60694 CEI 60694
- Conditii de transport: Conf. CEI - Conditii de transport: Conf.
60694 CEI 60694
- Conditii de depozitare: Conf. - Conditii de depozitare: Conf.
CEI 60694 CEI 60694
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si postgarantie:
Garantie: Garantie:
4. - De la livrare: minim 18 luni - De la livrare: minim 60 luni
- De la punere in functiune: - De la punere in functiune:
minim 12 luni minim 60 luni
Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
Documentatia tehnica minimala ce se Documentatia tehnica minimala ce
va remite in oferta: se va remite in oferta:
- Lista cu piese de schimb si - Lista cu piese de schimb si
scule de intretinere scule de intretinere
recomandate: Da recomandate: Da
- Lista incercarilor de tip, - Lista incercarilor de tip,
5. individuale si pe santier: Da individuale si pe santier: Da
- Tabele de date tehnice - Tabele de date tehnice
garantate, completate: Da garantate, completate: Da
- Desene, prospecte, - Desene, prospecte,
cataloage, scurta descriere: cataloage, scurta descriere:
Da Da
- Certificate de probe pentru - Certificate de probe pentru
testele de tip: Da testele de tip: Da
Beneficiar: Comuna Ianca, judetul Olt
Obiectiv: PROIECT INTEGRAT: PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
MENAJERA IN SATUL IANCA, COMUNA IANCA, JUDETUL OLT
Obiect: ACTIUNEA 2 – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE DE EPURARE
Deviz: ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE DE EPURARE

FISA TEHNICA NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: POST DE TRANSFORMARE 63 Kva(STATIE DE EPURARE)

Corespondenta propunerii tehnice


Nr. Specificatii tehnice impuse prin Caietul
cu specificatiile tehnice impuse prin Producator
crt. de sarcini
Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali:
Parametri tehnici si functionali:
Conditii impuse sistemului energetic:
Conditii impuse sistemului
- Tensiunea nominala a sistemului:
energetic:
20 kV
- Tensiunea nominala a
- Tensiunea maxima de
sistemului: 20 kV
functionare a sistemului: 24 kV
- Tensiunea maxima de
- Frecventa nominala: 50 Hz
functionare a sistemului: 24
- Modul de tratare a neutrului
kV
retelei: BS
- Frecventa nominala: 50 Hz
- Tensiune de tinere la impuls
- Modul de tratare a neutrului
(1,2/50 µs): 125 kV max
retelei: BS
- Tensiune de incercare la
- Tensiune de tinere la impuls
frecventa industriala ( 50 Hz, 1
(1,2/50 µs): 125 kV max
min): 50kV ef
- Tensiune de incercare la
Conditii climatice si de mediu:
frecventa industriala ( 50 Hz,
- Locul de montaj: exterior
1 min): 50kV ef
- Altitudine maxima: <2000 m
Conditii climatice si de mediu:
- Temperatura mediului ambiant
- Locul de montaj: exterior
 maxima: +40 °C
- Altitudine maxima: <2000 m
 medie pe 24 ore: +35 °C
- Temperatura mediului
 minima: -5 °C
ambiant Elecmond
1. - Umiditate relativa maxima(cf.CEI
 maxima: +40 °C Electric
60870-2-2): 5-95 %
 medie pe 24 ore: +35
- Acceleratia seismica
°C
maxima(cf.CEI 60068-3-3): 3 m/s2
 minima: -5 °C
- Agenti poluanti: nu exista
- Umiditate relativa
- Conditii speciale: nu exista
maxima(cf.CEI 60870-2-2): 5-
Caracteristici mecanice:
95 %
- Dimensiuni anvelopa (L+l+H )-
- Acceleratia seismica
orientative: 1790x1645x2805 mm
maxima(cf.CEI 60068-3-3): 3
- Suport (fundatie): profil metalic
m/s2
- Constructie: beton
- Agenti poluanti: nu exista
- Incuietorile usilor sa fie prevazute
- Conditii speciale: nu exista
si cu posibilitatea de montare de
Caracteristici mecanice:
lacat cu cheie universala: da
- Dimensiuni anvelopa (L+l+H
Caracteristici electrice:
)- orientative:
- Tensiunea nominala: 24 kV
1790x1645x2805 mm
- Curentul nominal al barei
- Suport (fundatie): profil
colectoare: 630A
metalic
- Curent nominal al celula
- Constructie: beton
linie/trafo: 400 A
- Incuietorile usilor sa fie
- Putere de scurtcircuit pe bara:
prevazute si cu posibilitatea
250 MVA
- Curentul limita termic (1sec.): 16 de montare de lacat cu
kA ef cheie universala: da
- Curentul limita dinamic: 40 kA Caracteristici electrice:
max - Tensiunea nominala: 24 kV
- Nivel de izolatie - Curentul nominal al barei
 tensiune de incercare la colectoare: 630A
50 Hz/ 1 min: 50 kV ef - Curent nominal al celula
 tensiune de incercare la linie/trafo: 400 A
impuls 1,2/50 µs: 125 kV - Putere de scurtcircuit pe
max bara: 250 MVA
- Frecventa: 50 Hz - Curentul limita termic
Cerinte constructive celula cablu: (1sec.): 16 kA ef
- Tipul celulei: inchisa - Curentul limita dinamic: 40
- Echipare – borne legatura cablu: kA max
Da - Nivel de izolatie
- Numar celule: 1 buc  tensiune de
- Gradul de protectie incercare la 50 Hz/ 1
compartiment 0,4 kV: IP 4x min: 50 kV ef
- Grad protectie circuite primare:  tensiune de
IP 3x incercare la impuls
- Mediul de izolatie: aer 1,2/50 µs: 125 kV max
- Sistem de bare: simplu - Frecventa: 50 Hz
- Celula rezistenta la arc liber cf. Cerinte constructive celula cablu:
IEC 298-AA: Da - Tipul celulei: inchisa
- Intrare celula – aerian / cablu: - Echipare – borne legatura
cablu cablu: Da
- Numarul de cabluri monofazate - Numar celule: 1 buc
/ faza: 1 - Gradul de protectie
- Interblocaje pentru prevenirea compartiment 0,4 kV: IP 4x
actionarilor incorecte - Grad protectie circuite
(mecanica): Da primare: IP 3x
- Usa detasabila ( fara balamale): - Mediul de izolatie: aer
Da - Sistem de bare: simplu
- Indicatoare frontale pentru - Celula rezistenta la arc liber
pozitia separatorului si a cf. IEC 298-AA: Da
separatorului de legare la - Intrare celula – aerian /
pamant: Da cablu: cablu
- Indicatoare luminoase (lampa , - Numarul de cabluri
LED, etc) pentru semnalizarea monofazate / faza: 1
prezentei tensiunii pe toate - Interblocaje pentru
fazele: Da prevenirea actionarilor
- Incalzire locala: Da incorecte (mecanica): Da
- Iluminat local si priza: Da - Usa detasabila ( fara
- Detalii de fixare celula: Da balamale): Da
- Detalii pentru acces cabluri J.T si - Indicatoare frontale pentru
M.T.: Da pozitia separatorului si a
- Masuri pentru asigurarea separatorului de legare la
rezistentei la arc intern: Da pamant: Da
- Consum aferent incalzire: 50 W - Indicatoare luminoase
Cerinte constructive celula trafo: (lampa , LED, etc) pentru
- Tipul celulei: inchisa semnalizarea prezentei
- Numar celule: 1 buc tensiunii pe toate fazele: Da
- Echipare : - Incalzire locala: Da
 separator de sarcina: Da - Iluminat local si priza: Da
 CLP: Da - Detalii de fixare celula: Da
 Sigurante fuzibile cu - Detalii pentru acces cabluri
percutor: Da J.T si M.T.: Da
 Indicator prezenta - Masuri pentru asigurarea
tensiune: Da rezistentei la arc intern: Da
- Gradul de protectie - Consum aferent incalzire: 50
compartiment 0,4 kV: IP 4x W
- Grad protectie circuite primare: Cerinte constructive celula trafo:
IP 3x - Tipul celulei: inchisa
- Celula cu compartimente - Numar celule: 1 buc
separate echipate cu protectie - Echipare :
la arc intern: Da  separator de
- Mediul de izolatie: aer sarcina: Da
- Sistem de bare: simplu  CLP: Da
- Celula rezistenta la arc liber cf.  Sigurante fuzibile cu
IEC 298-AA: Da percutor: Da
- Intrare celula – aerian / cablu:  Indicator prezenta
cablu tensiune: Da
- Numarul de cabluri monofazate - Gradul de protectie
/ faza: 1 compartiment 0,4 kV: IP 4x
- Interblocaje pentru prevenirea - Grad protectie circuite
actionarilor incorecte primare: IP 3x
(mecanica): Da - Celula cu compartimente
- Usa detasabila ( fara balamale): separate echipate cu
Da protectie la arc intern: Da
- Indicatoare frontale pentru - Mediul de izolatie: aer
pozitia separator de sarcina si a - Sistem de bare: simplu
separatorului de legare la - Celula rezistenta la arc liber
pamant: Da cf. IEC 298-AA: Da
- Indicatoare luminoase (lampa , - Intrare celula – aerian /
LED, etc) pentru semnalizarea cablu: cablu
prezentei tensiunii pe toate - Numarul de cabluri
fazele: Da monofazate / faza: 1
- Incalzire locala: Da - Interblocaje pentru
- Iluminat local si priza: Da prevenirea actionarilor
- Detalii de fixare celula: Da incorecte (mecanica): Da
- Detalii pentru acces cabluri J.T si - Usa detasabila ( fara
M.T.: Da balamale): Da
- Masuri pentru asigurarea - Indicatoare frontale pentru
rezistentei la arc intern: Da pozitia separator de sarcina
- Consum aferent incalzire: 50 W si a separatorului de legare
Cerinte tehnice si de echipare – la pamant: Da
comutatie primara - Indicatoare luminoase
Separator de sarcina: (lampa , LED, etc) pentru
- Tip constructiv: Fix cu camere de semnalizarea prezentei
stingere in SF6 tensiunii pe toate fazele: Da
- Tensiune nominala: 24 kV - Incalzire locala: Da
- Curent nominal: 630/200 A - Iluminat local si priza: Da
- Curent de rupere: 250 A - Detalii de fixare celula: Da
- Curent de stabilitate termica (3 - Detalii pentru acces cabluri
sec): 16 kA ef J.T si M.T.: Da
- Curent de stabilitate dinamica: - Masuri pentru asigurarea
40 kA max rezistentei la arc intern: Da
- Tensiunea nominala de tinere - Consum aferent incalzire: 50
fata de pamant si intre poli W
 la impuls de trasnet ( 1,2/ Cerinte tehnice si de echipare –
50 µs): 125 kV max comutatie primara
 la frecventa industriala ( Separator de sarcina:
50 Hz, 1 min): 55 kV ef - Tip constructiv: Fix cu
camere de stingere in SF6
- Tensiune nominala: 24 kV
- Tensiunea de tinere intre - Curent nominal: 630/200 A
contactele deschise ale - Curent de rupere: 250 A
aceluiasi pol : - Curent de stabilitate
 la impuls de trasnet ( 1,2/ termica (3 sec): 16 kA ef
50 µs): 145 kV max - Curent de stabilitate
 la frecventa industriala ( dinamica: 40 kA max
50 Hz, 1 min): 50 kV ef - Tensiunea nominala de
- Mecanism de actionare: cu tinere fata de pamant si
resoarte intre poli
 mod de actionare:  la impuls de trasnet (
manual 1,2/ 50 µs): 125 kV
 numar de dispozitive de max
actionare: 1  la frecventa
 nr. de contacte auxiliare industriala ( 50 Hz, 1
libere necesare: 5 normal min): 55 kV ef
inchis si 5 normal deschis - Tensiunea de tinere intre
- Timp necesar pentru armare contactele deschise ale
resoarte: 5 sec aceluiasi pol :
- Caracteristicile contactelor  la impuls de trasnet (
auxiliare: 1,2/ 50 µs): 145 kV
 tensiunile nominale c.c. si max
c.a.: 250 V  la frecventa
 curenti nominali: 5 A industriala ( 50 Hz, 1
- Loc de montaj: compartiment min): 50 kV ef
MT - Mecanism de actionare: cu
Sigurante duzabile 20 kV: resoarte
- Curent nominal: 4 A dupa caz  mod de actionare:
- Tensiune nominala: 24 kV manual
- Curent de stabilitate termica la 1  numar de dispozitive
s: 16 kA ef de actionare: 1
- Stabilitate dinamica: 40 kA max  nr. de contacte
- Nivel de izolatie: auxiliare libere
 tensiune de incercare la necesare: 5 normal
50 Hz/ 1 min: 50 kV ef inchis si 5 normal
 tensiune de incercare la deschis
impuls 1,2/ 50 µs: 125 kV - Timp necesar pentru armare
max resoarte: 5 sec
- Actionare: cu percutor - Caracteristicile contactelor
Separator tripolar de legare la pamant: auxiliare:
- Tip: Conf. CEI 62271-102  tensiunile nominale
- Curent limita termica (1s): 16 kA c.c. si c.a.: 250 V
- Curent limita dinamica: 40 kA  curenti nominali: 5 A
max - Loc de montaj:
- Loc montaj: compartiment MT compartiment MT
- Echipare cu contacte auxiliare Sigurante duzabile 20 kV:
(CSA): Da - Curent nominal: 4 A dupa
- Dispozitiv de actionare mecanic: caz
Da - Tensiune nominala: 24 kV
Compartiment racordare cablu: - Curent de stabilitate
- Nr. de cabluri monofazate ce se termica la 1 s: 16 kA ef
racordeaza la celula: 3 buc - Stabilitate dinamica: 40 kA
- Sectiunea cablului: 150 mmp max
- Materialul conductoarelor - Nivel de izolatie:
celulei: Aluminiu  tensiune de
Conditii impuse incercarilor: incercare la 50 Hz/ 1
- Incercari individuale si de tip: CEI min: 50 kV ef
60056, 60694, 60060, 62271-200  tensiune de
Conditii de mentenanta si fiabilitate: incercare la impuls
- Anduranta mecanica (numarul 1,2/ 50 µs: 125 kV
de cicluri ID fara sa se max
foloseasca piese de schimb): ≥ - Actionare: cu percutor
30000 Separator tripolar de legare la
- Anduranta electrica ( nr. pamant:
declansarilor In fara inlocuire - Tip: Conf. CEI 62271-102
piese): ≤ 10000 - Curent limita termica (1s): 16
- Intervalul intre doua verificari kA
consecutive in regim normal de - Curent limita dinamica: 40
functionare: 5 ani kA max
- Durata minima de viata - Loc montaj: compartiment
garantata: 30 ani MT
Transformator 20/ 0,4 kV – 63 kVA - Echipare cu contacte
Caracteristici electrice: auxiliare (CSA): Da
- Tensiunea nominala inalta - Dispozitiv de actionare
tensiune: 20 kV mecanic: Da
- Tensiunea nominala joasa Compartiment racordare cablu:
tensiune: 0,4 kV - Nr. de cabluri monofazate
- Frecventa nominala: 50 Hz ce se racordeaza la celula:
- Tensiune de scurtcircuit la curent 3 buc
nominal, frecventa nominala si - Sectiunea cablului: 150
75 ˚C temperatura infasurarilor: 4 mmp
% - Materialul conductoarelor
- Puterea transformatorului: 63 celulei: Aluminiu
kVA Conditii impuse incercarilor:
- Limite reglaj: ± 2x2,5 % - Incercari individuale si de
- Nivel de izolatie: tip: CEI 60056, 60694, 60060,
 Tensiune aplicata: 50 kV 62271-200
ef Conditii de mentenanta si
 Tensiune indusa: 2 Un fiabilitate:
 Tensiune de incercare la - Anduranta mecanica
impuls, unda plina 1,2/ 50 (numarul de cicluri ID fara sa
µs: 125 kV varf se foloseasca piese de
- Grupa de conexiuni: Yzn-5 schimb): ≥ 30000
- Pierderi in gol: 250 W - Anduranta electrica ( nr.
- Pierderi la scurtcircuit: 1350 W declansarilor In fara
- Curent mers in gol: 2,9 % inlocuire piese): ≤ 10000
- Curent nominal inalta tensiune: - Intervalul intre doua
1,82 A verificari consecutive in
- Curent nominal joasa tensiune: regim normal de
91,04 A functionare: 5 ani
- Clasa de temperatura a izolatiei: - Durata minima de viata
A garantata: 30 ani
- Supratemperatura maxima a Transformator 20/ 0,4 kV – 63 kVA
infasurarii: 65 °C Caracteristici electrice:
- Supratemperatura maxima a - Tensiunea nominala inalta
uleiului: 60 °C tensiune: 20 kV
- Nivel de zgomot: 54 dB - Tensiunea nominala joasa
- Linia de fuga a trecerilor izolate: tensiune: 0,4 kV
2,4 cm/ kV - Frecventa nominala: 50 Hz
- Mod de racire : prin circulatie - Tensiune de scurtcircuit la
naturala: Da curent nominal, frecventa
- Indicatori de fiabilitate: nominala si 75 ˚C
 Durata normata de viata: temperatura infasurarilor: 4
40 ani %
 Coeficient de - Puterea transformatorului: 63
disponibilitate: 0,97 kVA
- Limite reglaj: ± 2x2,5 %
- Grosimea peretilor cuvei: min. 3 - Nivel de izolatie:
mm  Tensiune aplicata: 50
- Grosimea fundului cuvei: min. 4 kV ef
mm  Tensiune indusa: 2 Un
- Tip radiatoare: Panou: Da  Tensiune de
- Grosimea materialului incercare la impuls,
radiatoarelor: min. 1,5 mm unda plina 1,2/ 50 µs:
- Vopsirea suprafetelor exterioare : 125 kV varf
cu un strat de grund si doua de - Grupa de conexiuni: Yzn-5
email gri RAL 7033: Da - Pierderi in gol: 250 W
Tablou de distributie JT - Pierderi la scurtcircuit: 1350
Caracteristici generale: W
- Tensiunea nominala a circuitelor - Curent mers in gol: 2,9 %
din tablou: 3x230/400 V c.a. - Curent nominal inalta
- Frecventa nominala: 50 Hz tensiune: 1,82 A
- Puterea transformatorului: 63 - Curent nominal joasa
kVA tensiune: 91,04 A
- Tensiunea maxima a circuitelor - Clasa de temperatura a
din tablou: 440/253 V c.a. izolatiei: A
- Tensiunea nominala de izolatie: - Supratemperatura maxima
660 V ef a infasurarii: 65 °C
- Tensiunea de incercare - Supratemperatura maxima
dielectrica: 2500 V a uleiului: 60 °C
- Tensiunea de tinere la impuls - Nivel de zgomot: 54 dB
(1,2/50us): 6 kV - Linia de fuga a trecerilor
- Echipare cu aparataj conform izolate: 2,4 cm/ kV
schemelor electrice principale - Mod de racire : prin
de c.a.: Da circulatie naturala: Da
- Dulap metalic protejat - Indicatori de fiabilitate:
anticoroziv, vopsit electrostatic:  Durata normata de
Da viata: 40 ani
- Intrari trafo pe sus, plecari in  Coeficient de
cablu pe jos: Da disponibilitate: 0,97
- Toate caile de curent prevazute - Grosimea peretilor cuvei:
cu dispozitive de protectie min. 3 mm
contra electrocutarii prin - Grosimea fundului cuvei:
atingere directa: Da min. 4 mm
- Echipat cu dispozitive de - Tip radiatoare: Panou: Da
debrosare fuzibil: Da - Grosimea materialului
Caracteristici tehnice specifice: radiatoarelor: min. 1,5 mm
- Numar poli intreruptor general: 3 - Vopsirea suprafetelor
- Tensiune nominalade exterioare : cu un strat de
functionare Un: 690 V ef grund si doua de email gri
- Frecventa nominala, fn: 50 Hz RAL 7033: Da
- Curent nominal intreruptor, In: Tablou de distributie JT
160 A Caracteristici generale:
- Capacitate de rupere: 45 kA ef - Tensiunea nominala a
- Curent de scurta durata circuitelor din tablou:
admisibil 1s la fn : 15 kA ef 3x230/400 V c.a.
- Anduranta mecanica: ≥ 100000 - Frecventa nominala: 50 Hz
- Anduranta electricala In i Un: ≥ - Puterea transformatorului: 63
5000 kVA
- Domeniul de reglaj - Tensiunea maxima a
declansatoare termice Ir: 910 A circuitelor din tablou:
- Domeniul de reglaj 440/253 V c.a.
declansatoare magnetice Im: - Tensiunea nominala de
4xlr A izolatie: 660 V ef
- Protectie la scurtcircuit: - Tensiunea de incercare
instantanee: da dielectrica: 2500 V
- Comunicare la distanta a starii: - Tensiunea de tinere la
da impuls (1,2/50us): 6 kV
- Executie intrerupator general: - Echipare cu aparataj
debrosabil conform schemelor
- Pe circuitui general vor fi montati electrice principale de c.a.:
transformatori de curent 100/5 A Da
els 0.5, 5VA: 3 buc - Dulap metalic protejat
- Circuite trifazate pentru anticoroziv, vopsit
distributie protejate cu sigurante electrostatic: Da
fuzibile MPR (Separatori verticali - Intrari trafo pe sus, plecari in
conform plan E-06): 4 buc cablu pe jos: Da
- Masura pentru circuitui general - Toate caile de curent
in montaj semidirect (fara prevazute cu dispozitive de
contor): 1 buc protectie contra
- Masura pentru circuitui de electrocutarii prin atingere
iluminat public in montaj direct directa: Da
(fara contor): 1 buc - Echipat cu dispozitive de
- Compartiment separat pentru debrosare fuzibil: Da
montare contoare: 1 buc Caracteristici tehnice specifice:
- Bara de nul prevazuta cu - Numar poli intreruptor
posibilitatea de racordare general: 3
armatura cablu: da - Tensiune nominalade
- Fixare mecanica a capetelor de functionare Un: 690 V ef
cablu, de carcasa: da - Frecventa nominala, fn: 50
Hz
- Curent nominal intreruptor,
In: 160 A
- Capacitate de rupere: 45
kA ef
- Curent de scurta durata
admisibil 1s la fn : 15 kA ef
- Anduranta mecanica: ≥
100000
- Anduranta electricala In i
Un: ≥ 5000
- Domeniul de reglaj
declansatoare termice Ir:
910 A
- Domeniul de reglaj
declansatoare magnetice
Im: 4xlr A
- Protectie la scurtcircuit:
instantanee: da
- Comunicare la distanta a
starii: da
- Executie intrerupator
general: debrosabil
- Pe circuitui general vor fi
montati transformatori de
curent 100/5 A els 0.5, 5VA:
3 buc
- Circuite trifazate pentru
distributie protejate cu
sigurante fuzibile MPR
(Separatori verticali conform
plan E-06): 4 buc
- Masura pentru circuitui
general in montaj semidirect
(fara contor): 1 buc
- Masura pentru circuitui de
iluminat public in montaj
direct (fara contor): 1 buc
- Compartiment separat
pentru montare contoare: 1
buc
- Bara de nul prevazuta cu
posibilitatea de racordare
armatura cablu: da
- Fixare mecanica a
capetelor de cablu, de
carcasa: da
Specificatii de performanta si
Specificatii de performanta si conditii conditii privind siguranta in
privind siguranta in exploatare: exploatare:
Teste pentru acceptare: Teste pentru acceptare:
- Teste de tip: da - Teste de tip: da
- Teste individuale: da - Teste individuale: da
- Lista de tolerante: da - Lista de tolerante: da
2.
Conditii finale de acceptare: Conditii finale de acceptare:
- Lista cu rezultatele testelor - Lista cu rezultatele testelor
efectuate: da efectuate: da
- Conditii finale de acceptare: da - Conditii finale de
- Documente finale de acceptare: da
acceptare: da - Documente finale de
acceptare: da
Conditii privind conformitatea cu Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante: standardele relevante:
Conditii de asigurare a calitatii: Conditii de asigurare a calitatii:
- Conditii de asigurarea calitatii: - Conditii de asigurarea
Conf. ISO 9001 calitatii: Conf. ISO 9001
- Certificat de probe pentru teste: - Certificat de probe pentru
Da teste: Da
- Lista de referinte: Da - Lista de referinte: Da
- Lista cerintelor standard de - Lista cerintelor standard de
calitate in timpul proiectarii, calitate in timpul proiectarii,
productiei, testelor: Da productiei, testelor: Da
3.
- Lista testarilor de rutina: Da - Lista testarilor de rutina: Da
Conditii de livrare, ambalare, transport si Conditii de livrare, ambalare,
depozitare: transport si depozitare:
- Conditii de livrare: Conf. CEI - Conditii de livrare: Conf. CEI
606694 606694
- Conditii de ambalare: Conf. CEI - Conditii de ambalare: Conf.
60694 CEI 60694
- Conditii de transport: Conf. CEI - Conditii de transport: Conf.
60694 CEI 60694
- Conditii de depozitare: Conf. CEI - Conditii de depozitare:
60694 Conf. CEI 60694
Conditii de garantie si postgarantie: Conditii de garantie si postgarantie:
Garantie: Garantie:
4. - De la livrare: minim 18 luni - De la livrare: minim 60 luni
- De la punere in functiune: minim - De la punere in functiune:
12 luni minim 60 luni
5. Alte conditii cu caracter tehnic Alte conditii cu caracter tehnic
Documentatia tehnica minimala ce se Documentatia tehnica minimala ce
va remite in oferta: se va remite in oferta:
- Lista cu piese de schimb si scule - Lista cu piese de schimb si
de intretinere recomandate: Da scule de intretinere
- Lista incercarilor de tip, recomandate: Da
individuale si pe santier: Da - Lista incercarilor de tip,
- Tabele de date tehnice individuale si pe santier: Da
garantate, completate: Da - Tabele de date tehnice
- Desene, prospecte, cataloage, garantate, completate: Da
scurta descriere: Da - Desene, prospecte,
- Certificate de probe pentru cataloage, scurta descriere:
testele de tip: Da Da
- Certificate de probe pentru
testele de tip: Da