Sunteți pe pagina 1din 5

Nume si prenume:

Clasa:
Data:

I. Citiți cu atenție enunțurile. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (10


puncte)

1.Fluviul Nil a favorizat dezvoltarea civilizației din Nord-Estul Africii, numită:


a)Civilizația egipteană b. Civilizația sumeriană c. Civilizația
mesopotamiană
2.Cele mai reprezentative temple mesopotamiene antice se numesc:
a)zigurate b. pagode c. stupa
3. Prima formă de scriere sumeriană s-a numit:
a. liniarul B b.pictografică c.hieroglifă
4. În Mesopotamia au trăit popoare precum:
a. sumerieni b. egipteni c. evrei
5.Cea mai mare piramidă din Egipt era a lui:
a. Kefren b. Mikerinos c. Keops
II. Citiți cu atenție enunțurile. Notați în casete cu A, dacă sunt adevărate și cu F, dacă sunt
false: (10 puncte)
1. În Antichitate, regele Egiptului purta numele de faraon.
2. În Egiptul Antic a apărut Codul de legi al regelui Hammurabi.
3. Oamenii din Orientul Antic credeau în zei, având o religie monoteistă.
4. Scrierea al cărei nume provine de la primele două litere din alfabetul grecesc, alfa și beta se referă la
alfabet.
5. Epopeea lui Ghilgameș a fost scrisă cu semne cuneiforme, pe tăblițe de lut.
III. Realizați corespondența între elementele celor două coloane, asociind fiecărei personalități,
din lista de mai jos, acțiunea corespunzătoare. Completează tabelul alăturat cu asocierea
corectă. (10 puncte)
A. B.
1.China a Ramayna.
2.Egipt b. Mitul lui Osiris
3. India c. Epopeeea lui Ghilgames
4.Mesopotamia d. Cartea cantecelor

IV.Completează schema,selectând cauza,evenimentul/procesul istoric și consecința din sursa


propusă
Sursa A Babilonul,regiune a Mesopotamiei este brăzdată de mai multe râuri,cele mai mari fiind Eufrat și
Tigru.Eufratul inundă la începutul verii,încă din primavera când se topesc zăpezile,încât e silit să facă
lacuri și să acopere ogoarele,dacă nu I s-ar devia în șanțuri și canale cursul ce crește peste măsură.Din
această cauză s-au născut canalizările.
Cauză_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Consecință___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
L0123456
III. III.Citiţi cu atenţie textul

BAREM DE NOTARE ȘI EVALUARE

I. 15 puncte (câte 3 pc. pt. fiecare răspuns corect: 1 –a; 2-a; 3 – b; 4 – c; 5 - c)

II. 10 puncte (câte 2 pc. pt. fiecare răspuns: 1-A; 2-F; 3-F; 4-A; 5-A)

III. 10 puncte (câte 2 pc. pt. fiecare literă corect asociată cifrei: 1 – a, 2 – d, 3 – e, 4 – c, 5-
b)

IV. 25 puncte, distribuite astfel:


1. – 6 puncte (câte 1 punct pt. fiecare element corect asociat cifrei sau identificat)
2. – 5 puncte pt. numirea statului din sursa B – CHINEZ
3. – 3 puncte pt. extragerea a oricăror 3 virtuți din sursa B
4. – 5 puncte pt. explicația legăturii dintre educație și buna conducere
- 2,5 puncte pt. explicația parțială a legăturii dintre educație și buna conducere
5. – 6 puncte pt. prezentarea a 2 invenții antice orientale, moștenite astăzi
- 3 puncte pentru fiecare invenție explicată
40 puncte din oficiu

Total: 100 puncte

BORDEROU DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Clasa Data S1 S2 S3 S4 Oficiu Total


Nume elev Nota
15 p 10 p 10 p 25 p 40 p 100 p
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

4,00- 4,50- 5,50- 6,50- 7,50- 8,50- 9,50-


Media pe clasă
4,49 5,49 6,49 7,49 8,49 9,49 10,00

MATRICEA DE SPECIFICAȚIE

COMPETENȚE SPECIFICE
selectate din Programa școlară de istorie pentru clasele V-VIII, 2017

1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau proceselor istorice


2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informații din surse istorice
3.2. Descrierea rolului unor personalități în desfășurarea evenimentelor istorice.
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru
Competențele specifice
din Programa de istorie (2017)
pentru clasele V-VIII,

Dezvoltate elevilor
claselor a V-a,
prin testul de
evaluare:

COMPETENŢE
1.3 2.1 2.2 3.2 4.1
CONŢINUTURI
Mediul natural şi viaţa cotidiană: locuinţa, hrana, familia, aşezări  
(sat şi oraş), economia, practici sociale, credinţa
Popoare şi civilizaţii pe harta Orientului Antic    
Inventarea scrierii – de la pictograme la alfabet 