Sunteți pe pagina 1din 1

SCOALA GIMNAZIALA IZVIN

Nr. înregistrare RAPORT


cu privire la rezultatele
Prof. testelor iniţiale la limba
Perioada în care s-au susţinut testele :

Calendarul desfăşurării activităţii de aplicare a testelor iniţiale :

NR. CLASA PROFESORUL CARE DATA SUSŢINERII NR. ELEVI NR. ELEVI MEDIA OBSERVATII
CRT. PREDA LA CLASA TESTULUI ÎNSCRIŞI PREZENŢI OBTINUTA
1. V Dain Mihaela
2. VI Dain Mihaela
3. VII Dain Mihaela
4. VIII Dain Mihaela

Rezultate :

CLASA NOTE OBŢINUTE


INTRE INTRE INTRE INTRE INTRE INTRE INTRE INTRE INTRE NOTA MEDIA
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 CLASEI
a V-a
A VI-a
a VII-a
a VIII-a
Observatii:-
Recomandări:se recomanda o planificare sistematică a activităţilor care trebuie organizate în vederea remedierii situaţiei actuale, pentru a
se ajunge la un grad de promovabilitate mai mare şi a se atinge standardele de performanţă vizate.
Program de recuperare: teme suplimentare pentru acasa, pregătire suplimentară