Sunteți pe pagina 1din 1

CLASA:

NUME: LUCRARE SCRISA CLASA IX SEMESTRUL I

OFICIU: (2P)
SUBIECTUL NR. I (3P) Alegeți răspunsul corect:
1. Ce distanta parcurge un tren de mare viteză, care se mișcă cu 300km/h în timp de 15s?
a) d=20km b) d=1,25 km; c) d=0,500 km; d) d=200 km;
2. Acțiunea și reacțiunea sunt forte:
a) egale în modul și de același sens;
b) acțiunea este de două ori mai mare ca reacțiunea;
c) egale în modul și de sens contrar
d) au același punct de aplicație
3. Unitatea de măsură pentru greutate este:
a) 1Kg b) 1N c) 1N/kg d) 1m/s
4. Forța de frecare la alunecare pe o suprafața rugoasă este data de relația:
a) Ff=μ∙N b) Ff=μ/N c) Ff=N/μ d) ) Ff=N - μ
5. Masa unui corp cu greutatea de 5N este:
a) m=5kg b) m=500kg c) m=0,5kg d) ) m=0,5g
6. Principiul II al mecanicii

SUBIECTUL NR. II (2 P)
1. O forță orizontală F=10N imprimă unui corp de masă m=1kg așezat pe un plan orizontal o accelerație a=4m/s2 .
Coeficientul de frecare la alunecare are valoarea:
a) μ = 6,0 ; b) μ = 4,0 ; c) μ = 2,0 .

SUBIECTUL NR. III (3P)


1. Un corp cu masa 1 kg, urcă accelerat pe un plan înclinat de unghi 450 , fiind tras de o forță paralelă cu planul,
F = 15 N. Mișcarea se face cu frecare. Considerând g = 10 m/s2 se cere:

a) reprezentați forțele ce acționează asupra corpului;


b) calculați componentele greutății;
1
c) calculați forța de frecare, dacă coeficientul de frecare este ;
2