Sunteți pe pagina 1din 1

Doamnă Șef complex căsuțe ,

Subsemnata Simionov Doina, profesor – educator la Școala Gimnazială


Specială Nr.14 Tulcea, în cadrul C.T.F.C.D. ,, Pescărușul”, vă rog să-mi aprobați
deplasarea elevilor la Palatul Copiilor Tulcea pentru a participa la activitatea de
parteneriat cu cercul
în data de în intervalul orar 15 – 17,30.

Răspund de integritatea fizică și morală a elevilor:

1. MOCANU ELENA

2. CERȘAMBA NICOLETA

3. PÎNTEA PETRICĂ IULIAN

4. BADIU MIHAI

Elevii au fost instruiți cu reguli de comportament stradal și civic.

Întocmit,

S-ar putea să vă placă și