Sunteți pe pagina 1din 1

REMAT

O.P.P. C.S.: 1.178.322,5 lei  C.U.I.: R1088125  Nr. O.R.C: J08/85/18.02.1991  IBAN: RO09RNCB0053048604590001- Banca Comercială Română SA
Brasov
IBAN: RO42RZBR0000060003608716 – Raiffeisen Bank SA Brasov  IBAN: RO05BRDE080SV04148520800 – Banca Română de Dezvoltare SA
Brasov
SEDIUL CENTRAL CENTRUL COMERCIAL MATERIALE DE
Str. Timişul Sec nr. 1, 500163 Braşov CONSTRUCTII
Centrală: +40268.316752; 316753; 333386; +40741.818191; 0741.818192 Str. Calea Feldioarei nr. 24, 500483 Braşov
Secretariat: +40268.330033; 331454; 331280  Fax: +40268.330808 Centrală GSM: +40746.227776
www.rematbv.ro  E-mail: secretariat@rematbv.ro Tel/Fax: +40268.441642  Telefon: +40268.442695
E-mail: centrul.comercial@rematbv.ro

Nr.inregistrare ………………………………….
Catre,

GDF SVC
Municipiul Brasov, strada Bisericii Romane
nr.107A, judetul Brasov

S.C. REMAT BRASOV S.A., cu sediul in Braşov, str. Timişul Sec


nr. 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J/08/85/1991, având
C.U.I. 1088125,C.I.F.: RO1088125, avand cont bancar IBAN
RO42RZBR0000060008716 deschis la RAIFFEISEN BANK SA Sucursala
Brasov, reprezentată prin Director general Ing. Dumitru Gheorghe;

Revenim la Notificarea noastra(adresa nr.6551/22.03.2012) prin care va


solicitam schimbarea traseului conductei de gaz din incinta societatii noastre
avand in vedere specificul activitatii (lucrul cu foc deschis si folosirea de utilaje
de manevrare marfuri la inaltime).
Avand in vedere ca exista riscuri mari de avariere a conductei de gaz, ce
pot produce consecinte grave, atat in interiorul cat si in exteriorul teritoriului
societatii noastre si eventualele pericole la care pot fi expusi salariatii,
solicitam scoaterea/ amplasarea acesteia in afara perimetrului societatii
noastre, cu respectarea distantelor legale prevazute de actelor normative in
vigoare din domeniu.

Cu stima ,

Director general,
Ing.Dumitru Gheorghe