Sunteți pe pagina 1din 2

Informare legislativă nr.

54
- 27 Noiembrie 2019 -

Acte normative publicate marți, 26 Noiembrie 2019:


(click pe denumire pentru redirecționare la actul dorit)

Monitorul Oficial nr. 0945 din 25 Noiembrie 2019

OpANAF nr. 3008 din 07 Noiembrie 2019


Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii
de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii
bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

OpANAF nr. 3008 din 07 Noiembrie 2019 (click pentru consultare act normativ)
OpANAF nr. 3008/2019 actualizează procedura de eliberare a certificatului de
atestare fiscală și a certificatului de obligaţii bugetare.

În acest sens, conform actului normativ analizat astăzi, cererea de eliberare a


certificatului de atestare fiscală se depune:
 la registratura organului fiscal central competent;
 prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
 prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual”;
 prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor
publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de
servicii;
 prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în
spaţiul privat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Persoanele fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor vor depune
cererea la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are
domiciliul fiscal, fără a conţine informaţii cu privire la modul de îndeplinire al
obligaţiilor fiscale de către membrii acestora. În această situație, certificatul de
atestare fiscală este însoţit de certificatele de atestare fiscală ale fiecăruia dintre
membrii acestora, eliberate de organele fiscale centrale în a căror rază teritorială
aceştia îşi au domiciliul fiscal.

În cazul în care se constată că certificatul de atestare fiscală prezintă vreo eroare, se


întocmeşte un act de îndreptare a erorii materiale, care se comunică contribuabilului.

Certificatul de atestare fiscală se poate comunica în mediu electronic, fiind valabil și


fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central competent și
ştampila organului emitent, prin următoarele mijloace:

un produs
 spaţiul privat virtual;
 Sistemul informatic PatrimVen;
 Sistemul informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe
portalul ANAF.

Aceste prevederi intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării actului normativ.

un produs