Sunteți pe pagina 1din 1

Consento 450 SC

Xi

Iritant

Bayer CropScience

Conținut substanță activă: propamocarb clorhidrat 375 g/l + fenamidon 75 g/l|


Fungicid cu acțiune sistemică și penetrantă pentru combaterea manei la cartof
Fungicide

Timp de
Cultura Spectru de combatere Doză
pauză
infecțioase mari, acest interval tre-
Cartof Mană (Phytophtora infestans) 2,0 l/ha 8-12 zile
buie redus corespunzător.
Tomate
Mană (Phytophthora infestans) 0,2% (2 l/ha) 3 zile
În cadrul programului de stropiri,
câmp produsul se utilizează în a doua
parte a perioadei de vegetație
Consento 450 SC are un meca- Modul de acțiune de tip inhibitor (începând cu întrepătrunderea
nism dublu de acțiune, sistemic multi-site face practic imposibilă frunzelor din același bilon), când
și penetrant. Asupra manei apariția formelor de rezistență la presiunea de infecție este mare.
acționează preventiv și curativ, acest produs. Volumul de soluție este de 200-
eficacitatea sa fiind ridicată chiar Fenamidon are acțiune penetra- 400 l/ha.
dacă este aplicat după instalarea tă și distribuție translaminară în Pentru prevenirea apariției feno-
și declanșarea bolii. plante, împiedicând dezvoltarea menului de rezistență, se reco-
Datorită sistemicității deosebi- miceliului, formarea sporangiilor mandă utilizarea în alternanță cu
te a compusului propamocarb și germinarea sporilor. Asocierea fungicide din alte grupe chimice,
clorhidrat, care este absorbit în substanțelor active propamocarb diferite sub aspectul modului de
proporție de 100% în maximum 1 clorhidrat și fenamidon, diferite acțiune asupra ciupercii.
oră de la efectuarea tratamentului, ca mod de acțiune, realizează un
Tomate: se utilizează pentru un nu-
efectul protector al fungicidului se efect sinergic pronunțat ce poate
măr de 1-3 tratamente preventive
transmite și în organele nou forma- fi observat cu ușurință în condiții
în intervalele de creștere intensivă
te. de câmp datorită eficacității foarte
până la înflorit și după căderea flo-
Propamocarb clorhidrat reduce bune asupra manei cartofului.
rilor. Intervalul între două tratamen-
dezvoltarea miceliului ciupercii, Recomandări de aplicare te este de 8-12 zile. Timp de pau-
inhibă formarea zoosporilor și Poate fi utilizat pentru un număr ză: 3 zile.
determină germinația nepatogenă de 1-3 tratamente pe vegetație.
a acestora. În plantă, propamo- Intervalul între două tratamente
carb clorhidrat stopează formarea Consento 450 SC este
este de 8-12 zile. În situația unor
membranei ciupercii, conducând oferit la ambalaje de 100 ml,
condiții extrem de favorabile pentru
în final la moartea acesteia. mană și a existenței unei rezerve 1 și 5 l.

102

S-ar putea să vă placă și