Sunteți pe pagina 1din 4

Probă evalare sumaivă

Clasa____________

Data______________________

Numele,prenumele elevului____________________________________

1.Citește textul și realizează următorii itemi:

Și a trecut vara. Au venit țăranii cu plugurile de au arat miriștea; prepelița s-a


mutat cu puiii ei într-un lan de pormb de alături,dar peste cîtăva vreme au venit
oamenii de au cules porumbul, au tăiat cocenii și au întors locul; atunci s-a mutat
în niște pîrloage din marginea lăstarului.

În locul zilelor mari și frumoase au venit zile mici și posomorîte, a început să


cadă bruma și să rărească frunza lăstarului.Pe înserate se vedeau rîndunici
întîrziate zburînd în rasul pămîntului, ori pîlcuri de alte păsări călătoare, iar în
tăcerea nopților friguroase se auzeau stigătele cocorilor, mergînd toate în aceeași
parte, către miazăzi.

În inima bietei prepelițe era o luptă sfîșietoare.Ar fi vrut să se rupă în două:


jumătate să plece cu copiii sănătoși, care sufereau de frigul toamnei înaintate, iar
jumătate să rămîie cu puiul schilod care se agață de ea cu disperare.Suflarea
dușmănoasă a crivățului, pornită fără veste într-o zi, a hotărît-o.Decît să-i moară
puii, mai bine numai unul - și fără să se uite înapoi, ca să nu-i slăbească hotărîrea,
a zburat cu puii zdraveni, pe cînd ăl rănit striga cu deznădejde:

- Nu mă lăsați! Nu mă lăsați!

(I.Ai.Brătescu – Voinești)

1.Răspunde, prin enunțuri complete, lă întrebările de mai jos.


a) Cine este autorul fragmentului de mai sus?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b)Unde s-a mutat prepelița cu puiii săi?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.Scrie cuvinte cu sens asemănător după model.
A trecut - a plecat
A venit - ____________________________________
A hotărât -___________________________________

3.Scrie cuvinte cu sens opus după model : (4)

A trecut – a venit
Mari - ____________________________
frumoase - ______________________
au cules - ________________________
sănătoși - _________________________
frig – ____________________________
înapoi - __________________________

4.Formează pluralul pentru cuvintele date. (3)


Țăran - țărani
Pasăre - ________________________
Frunză – ______________________
Copil – ______________________
5.Asociază cuvintele corespunzător.
Vara anotimp al anului

Prepeliță fenomen al naturii


Bruma pasăre
6.Desparte cuvintele propuse în silabe.
Vara – va-ra
Vreme - ___________________________
Frunză- ____________________________
Călătoare - _________________________
7.Alcătuiește două enunțuri cu cuvintele: toamnă,cocori sau pământ.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8.Ordonează cuvintele în propoziție: numai una
(Strigătele cocorilor se auzeau în tăcerea nopții.
Țăranii cu plugurile au arat miriștea.)
Cocoriilor,în, nopții, tăcerea,se auzeau, Strigătele.
Miriștea,plugurile, cu, Țăranii,au arat.
9.Transcrie propoziția subliniată din text. Sau poate alta
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10.Scrie 3 activități pe care le faci cu plăcere.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11. Descrie, în trei enunțuri, pe mama ta.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12.Scrie o felicitare pentru mama, cu ocazia zilei de naștere.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4.Scrie patru cuvinte din familia lexicală a cuvîntului loc sau pământ
______________________________________________________________________________
________________________________________________________

5.Formulează un titlu potrivit textului,exprimat printr-o îmbinare de cuvinte.

__________________________________________________________________
6.Formlează argumentat,în 4 rîndri, atitudinea ta față de decizia prepeliței-mamă
de a-și abandona puiul rănit. L01234
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7.Indică modul și conjugarea verbelor propuse: L012345

A trecut____________________________________________________________

Să cadă____________________________________________________________

Zburînd____________________________________________________________

Pornită_____________________________________________________________

Nu lăsati!___________________________________________________________

8.Efectează analiza sintactică a urmatoarelor verbe: L0123

Au
venit______________________________________________________________
__________________________________________________________________

Sufereau___________________________________________________________
___________________________________________________________________

Mergînd____________________________________________________________
___________________________________________________________________

9.Faceți descrierea anotimpului din text în baza îmbinărilor din natațiune.