Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială Dorna Arini

Variantă de teză
Clasa a VIII-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de două ore. Nu se acordă
punctaje intermediare.

SUBIECTUL I (40 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, textul următor:
Stau încremenit- Şi-n albastra noapte
Parcă niciodată Ninge-argint pe drum,
N-am mai pomenit Umple tot de şoapte;
Noapte-aşa-nstelată,
Adâncite-n vis
Floare de cireş Florile grădinii,
Mai strălucitoare, Gingaşul narcis,
Tril mai fără greş, Iasomia, crinii,
De privighetoare! Trandafirii-nvolţi,
Luna iese-acum
Sub catapeteasma
Uriaşei bolţi,
Îşi unesc mireasma.

(Ştefan Octavian Iosif, Noaptea de mai)


*tril (s.n.)- cântecul unor păsări.
*narcis, narcisă (s.f.)- floare de primăvară, cu flori albe sau galbene.
*învolt (adj.)- cu petale multe şi dese.
*catapeteasmă (s.f.)- perete despărţitor (împodobit cu icoane) între altar şi biserică.

A.(24 p) Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate. (4p)
2. Menţionează rolul virgulelor din secvenţa: Iasomia, crinii, trandafirii-nvolţi. (4p)
3. Explică modul de formare al unui cuvânt obţinut prin derivare şi a unui cuvânt
obţinut prin compunere, din primele două strofe. (4p)
4. Selectează două cuvinte care conţin diftong din strofa a doua. (4p)
5. Numeşte tipul de rimă din prima strofă a poeziei şi măsura primului vers. (4p)
6. Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, precizând felul lor. (4p)
B. (16 p) Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte (15 rânduri), în care să
motivezi apartenenţa la genul liric a textului dat.
În compunerea ta, trebuie:
- Să precizezi două trăsături ale genului liric. (4p)
- Să prezinţi detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat. (8p)
- Să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut. (2p)
- Să ai obligatoriu numărul de cuvinte indicate. (2p)

1
SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor:
Cărţile, de-a lungul istoriei, au avut în dese rânduri de suferit de pe urma cenzurii*. Oamenii
împinşi de un exces de zel al ipocriziei au întors spatele unor romane care urmau să devină unele dintre
cele mai importante capodopere literare ale lumii şi care reprezintă azi lecturi obligatorii, în ciuda
etichetelor primite în diverse perioade.
Astăzi, în Europa cel puţin, putem să citim orice fără teama că există cineva care o să ne bage la
închisoare. Lucrurile nu au stat tot timpul aşa. Ne amintim că şi în România, până în 1989, erau cărţi la
secret şi volume pentru care ai fi putut face puşcărie, pentru că le deţineai (...) În primul rând, toate
lucrările lui Kafka au avut de suferit din cauza originii sale evreieşti şi au fost interzise de regimul nazist şi
sovietic. Lucrarea Metamorfoza, publicată în 1915, a fost interzisă, pentru că era considerată atât
decadentă*, cât şi „plină de deznădejde”. Mai mult, era un pericol şi un atac la adresa conceptului de
familie pe care îl aveau sovieticii. În Cehoslovacia, a fost interzisă, pentru că autorul a refuzat...să scrie
cartea (şi) în cehă.
(Cele mai bune cărţi interzise din istoria literaturii, www.historia.ro)
*cenzură (s.f.)- control prealabil exercitat, în unele state, asupra conţinutului publicaţiilor, spectacolelor,
emisiunilor etc.
*decadent (adj.)- care decade, în declin.

A.(24 p) Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- anul în care a fost publicat volumul Metamorfoza, semnat de Kafka.
- motivul pentru care cartea lui Kafka a fost interzisă în Cehoslovacia. (4p)
2. Scrie titlul articolului şi denumirea site-ului de unde este extras fragmentul dat. (4p)
3. Menţionează modul şi timpul verbelor subliniate în text. (4p)
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire
prin care se exprimă: Oamenii împinşi de un exces de zel al ipocriziei au întors spatele unor
romane care urmau să devină unele dintre cele mai importante capodopere literare ale lumii
şi care reprezintă azi lecturi obligatorii, în ciuda etichetelor primite în diverse perioade.
(4p)
5. Transcrie două propoziţii secundare din fraza următoare: Ne amintim că şi în
România, până în 1989, erau cărţi la secret şi volume pentru care ai fi putut face puşcărie,
pentru că le deţineai. (4p)
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie
secundară introdusă prin conjuncţia subordonatoare dacă. (4p)

B. (16 p) Redactează o naraţiune de 150-300 de cuvinte (15-30 de rânduri), în care să


prezinţi o întâmplare reală sau imaginară petrecută la şcoală, în timpul orei de limba şi
literatura română.
În compunerea ta trebuie:
- Să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor. (6p)
- Să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal. (2p)
- Să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. (2p)
- Să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte. (2p)

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei-2p, coerenţa textului-2p, registrul
de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p, ortografia-3p, punctuaţia-3p, aşezarea corectă
a textului în pagină- 1p, lizibilitatea-1p)

2
BIBLIOGRAFIE: Claudia Topan (coordonator teste), Mimi Gramnea, Marius Popa, Lavinia Fetti, Adrian
Nicolae Romonţi, Limba şi literatura română. Ghid complet pentru Evaluarea Naţională 2020. 60 de teste.
Clasa a VIII-a, ed. Delfin, Bucureşti, 2019, pag.3-5.