Sunteți pe pagina 1din 8

NORMATIV

PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA INSTALATIILOR DE


VENTILARE SI CLIMATIZARE
I 5 – 98
1. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE

1.4. Prevederile normativului, au in general, caracter de recomandare. Exceptie, fiind


obligatorii, prevederile care se refera la cerintele de calitate indicate la pct 1.3.
1.6. Nu fac obiectul prezentului normativ instalatiile speciale de ventilare/climatizare,
cum sunt: instalatiede dezodorizare, sterilizare a aerului, de transport pneumatic, ventilarea
constructii agrozootehnice, camerelor curate, ventilarea in mine precum si instalatiile de
evacuarea fumului si a gazelor fierbinti in caz de incendiu (desfumare).

2. CALITATEA AERULUI SI COMFORTUL TERMIC

2.5. […] Nu se admite recircularea aerului in urmatoarele cazuri:


- daca aerul din incapere contine subst toxice, iritante, cu miros neplacut sau cu
microorganisme patogene;
- daca concentratia de subst nocive in aerul recirculat introdus in incapere este > 30% din
concentratiile normate;
- daca in incaperile ventilate exista posibilitatea degajarii bruste a substantelor nocive;
- pentru incaperi cu procese tehnologice de categoria A, B si C pericol de incendiu .(v pct
18.10)
2.6. In cazul recircularii aerului, debitul minim de aer proaspat exterior tb sa fie ≥ 10%
din debitul total al instalatiei.

3. ALEGEREA SISTEMELOR DE VENTILARE/CLIMATIZARE

3.2. Ventilarea naturala neorganizata realizata prin infiltratii de aer exterior si


deschiderea ferestrelor este admisa la: cladiri civile fara aglomerari de persoane si la cladirile de
productie fara degajari de noxe si aglomerari de persoane, cu conditia asigurarii unui schimb orar
minim de 0.5.
3.3. Ventilarea organizata poate asigura:
- evacuarea caldurii;
- evacuarea gazelor si vaporilor;
- evacuarea gazelor si vaporilor din incaperi in suprapresiune creata de introducerea mecanica a
aerului proaspat;
- introducere aer proaspat de compensare in incaperi cu instalatii de evacuare mecanica;
- ventilarea dependintelor cladirilor de locuit si a celor similare.
3.4. Ventilarea mecanica generala poate asigura:
- diluarea noxelor;
- filtrarea si incalzirea/racirea aerului introdus;
- incalzirea incintelor;
- mentinerea in sub / suprapresiune a unor incinte;
- evacuarea fumului si a gazelor fierbinti in caz de incendiu;
- introducere aer proaspat de compensare in incaperi cu instalatii de evacuare mecanica.
Pag. 1 / 8
3.5. Ventilarea mecanica locala poate asigura:
- evacuarea prafului/gazelor/vaporilor de la surse izolate;
- crearea unor zone de protectie prin perdele sau dusuri de aer.

4. RECOMANDARI

4.13. Pentru accesul in incaperile cu degajari de subst toxice, inflamabile sau explozibile,
se vor prevede camere tampon. (vezi pct 5.6 si 22.12)

5. INSTALATII DE VENTILARE/CLIMATIZARE IN CLADIRILE DE PRODUCTIE

5.6. Se va evita comunicarea directa intre incaperi cu degajari de noxe si incaperi fara
degajari de noxe. (vezi pct 4.13 si 22.12)

6. INSTALATII ELECTRICE / AUTOMATIZARE AFERENTE INSTALATIILOR DE


VENTILARE/CLIMATIZARE

6.2. Instalatiile de ventilare/climatizare din incaperi categoria A si B pericol de incendiu,


se vor dota cu sisteme pentru semnalizarea opririi accidentale a ventilatoarelor. (vezi pct 25.10)
6.3. Instalatiile de climatizare/ventilare pentru incaperi categoria A, B si C pericol de
incendiu, vor fi prevazute cu mijloace de oprire, a ventilatoarelor in caz de incendiu, din locuri
accesibile.
6.4. Se va asigura functionarea pe timpul incendiilor a instalatiilor pentru impiedicarea
patrunderii/evacuarea fumului conform I7-98. Analog se va asigura continuitatea alimentarii cu
energie electrica a instalatiilor a caror oprire ar putea cauza incendii, explozii, intoxicatii ale
persoanelor din incaperi/cladiri sau pagube procesului de productie.
Comanda motoarelor electrice care actioneaza echipamentul de ventilare/climatizare se va
face cu sisteme de interblocaj electric, pentru a se asigura:
- pt regim de subpresiune pornirea aspiratiei inaintea introducerii aerului si oprirea aspiratiei
dupa oprirea introducerii aerului;
- pt regim de suprapresiune pornirea introducerii aerului inaintea aspiratiei si oprirea
introducerii aerului dupa oprirea aspiratiei;
- pt bateriile cu rezistente elecetrice pentru incalzirea aerului pornirea ventilatoarelor inaintea
pornirii rezistentelor electrice si invers la oprire;
6.7. Instalatiile si echipamentul electric din CV vor fi corespunzatoare categoriei de
pericol de incendiu in care este incadrata cladirea ventilata/climatizata. (vezi pct 22.18)
6.9. Elementele instalatiilor de ventilare (canale, ventilatoare cicloane etc) vor fi legate la
pamant conf I7-98. (v. pct. 20.31.)

7. VENTILAREA NATURALA ORGANIZATA

7.2. Instalatia de ventilare naturala organizata se va realiza din urmatoarele elemente:


a – prize pentru introducerea aerului exterior in perioada de vara;
b – prize pentru introducerea aerului exterior in perioada de iarna;
c- deflectoare / luminatoare cu ochiuri mobile pentru evacuarea aerului din incapere.
7.3. Elementele instalatiei vor fi prevazute cu organe de inchidere si reglaj accesibile si cu
manevrare usoara, de la nivelul pardoselii. (v pct 21.48)
7.4. Prize pentru introducerea aerului exterior vara pot fi:
- usile exterioare de acces;
Pag. 2 / 8
- ferestrele cu ochiuri mobile;
- prizele realizate in elementele de constructie.
7.10. […] In incaperile cu zone in care se produc/se pot produce degajari de noxe, se va
asigura circulatia aerului din zonele curate spre zonele cu noxe, iar de aici spre exterior.
7.12. […] Daca luminatorul are peste 25 m lungime se vor prevede paravane intermediare
din 25 in 25 m.

8. VENTILAREA MECANICA GENERALA

8.3. Prizele de aer vor fi situate cu latura inferioara la o inaltime de sol ≥ 2 m.


In cazuri exceptionale latura inferioara ≥ 1 m, cu conditia filtrarii de praf inaintea
introducerii in incaperi.
8.5. […] Cand nu este posibil se accepta prizele in turnuri de aer, la o distanta minima de
5 m de caile de comunicatii si conf. Pct 8.3.
8.7. In incaperi cu degajari de caldura/vapori de apa, se recomanda introducerea aerului la
partea inferioara, latura inferioara a gurii de introducere < 1.50 m de pardoseala. La pardoselile
curate (fara praf) > 150…200 mm.
8.13. Nu se admit instalatii comune pentru introducerea aerului proaspat pentru incaperi
cu destinatii diferite daca acestea se incadreaza in categoria A,B sau C pericol de incendiu sau
reprezinta Sali aglomerate. (vezi pct. 18.4., 18.6.)
8.23. Gurile de evacuare a aerului viciat montate pe acoperis se plaseaza la o inaltime
minima de 0.5 m, peste punctul cel mai inalt al constructiei (coama acoperisului, luminatorului).
8.27. La evacuarea aerului viciat cu umiditate ridicata, se va evita amplasarea
ventilatoarelor in exterior (pe terasa sau acoperis).

9. VENTILAREA MECANICA LOCALA

9.5. Hotele se vor monta numai deasupra surselor cu degajari de caldura si vapori.
La proiectarea hotelor se va tine seama de urmatoarele:
- marginile hotei vor depasi limitele sursei de degajare, pe toate laturile, cu 0.4 h (h=inaltimea
de la sursa la hota);
- unghiul maxim al hotei 600 ;
- hotele cu L > 300 mm vor fi prevazute cu mai multe racorduri de aspiratie situate la max 1500
mm. Hotele vor fi compartimentate prin pereti verticali despartitori, plasati la ½ distantei
dintre 2 racorduri succesive;
- pt substante cu nocivitate ridicata se recomanda cele cu aspiratie perimetrala;
- pt sursele cu degajari bruste de gaze/vapori se prevede un volum de acumulare.

10. VENTILAREA MIXTA


11. INCALZIREA CU AER CALD

11.10. Aerotermele /generatoarele de aer cald nu se vor amplasa in incaperi cu degajari de


vapori/gaze combustibile, cand temperatura de aprindere a acestora poate genera
explozii/incendii.
11.13. In constructiile prevazute cu instalatiiautomate de semnalizare si stingere a
incendiilor, incalzirea cu aer cald va fi realizata a.i. sa evite intrarea gresita in functiune a
acestora. Idem pentru elementele de protectie la foc cu fuzibil. (v. pct 21.72)

Pag. 3 / 8
12. VENTILAREA CU RACIREA AERULUI
13. VENTILAREA CU UMIDIFICAREA AERULUI
14. VENTILAREA CU USCAREA AERULUI
15. CLIMATIZAREA INCAPERILOR

15.2. Sistemele de climatizare se pot realiza cu:


- aparate mobile;
- aparate de fereastra;
- dulapuri de climatizare;
- sisteme split;
- centrale de climatizare.

15.51. Usile camerelor de climatizare vor fi cu deschiderea spre exterior pentru o mai
buna etansare la presiuni negative. La depresiuni mari (>300 Pa) pentru a nu bloca persoane la
functionarea ventilatorului se recomanda deschiderea usilor spre interior.

16. VENTILAREA CLADIRILOR DE LOCUIT


17. INSTALATII DE VENTILARE DE AVARIE

17.2. Comanda instalatiilor de avarie va fi manuala sau automata atat din interiorul cat si
din exteriorul incaperii ventilate prin dispozitive amplasate langa usile de intrare.
17.3. Instalatiile de avarie vor fi de regula, independente de alte instalatii de ventilare din
incapere.
17.4. Se vor utiliza sisteme de interblocaj electric a.i. instalatia pentru introducerea aerului
in incapere sa nu poata functiona in timpul purjarii aerului. Admisia aerului de compensare se va
face numai pe cale naturala organizata/neorganizata.

18. MASURI PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR SI A EXPLOZIILOR

18.3.Nu se admite prevederea unor sisteme comune de ventilare sau climatizare pentru
mai multe incaperi cu degajari de substante care in amestec pot provoca aprindere/explozie. (vezi
pct 5.6)
18.4. Instalatiile de ventilare/climatizare a constructiilor categoria A, B si C de pericol de
incendiu vor fi separate de cele ale categoriilor D si E de pericol de incendiu.
18.5. Aerotermele/generatoarele de aer cald, aparatele de climatizare amplasate in incaperi
de categoria A, B si C pericol de incendiu sau care ventileaza/climatizeaza aceste incaperi,
precum si aparatura de comanda vor fi: in constructie antiexploziva,
cu dispozitive antiflacara in canale, guri de
ventilare.
Pentru incaperile categoria C pericol de incendiu, aceste prevederi se aplica doar in
incaperi cu degajari de praf, vapori sau gaze combustibile.
18.6. Instalatiile de ventilare/climatizare a incaperilor in care se depoziteaza, manipuleaza
sau prelucreaza substante combustibile, Sali aglomerate sau incaperi cu valoare deosebita (centre
de calcul, camere de comanda etc) vor fi independente de celelalte instalatii de
ventilare/climatizare ale constructiei.( v. pct 18.7)

Pag. 4 / 8
Este interzisa racordarea ventilarii magazinelor (spatii de vanzare si depozitare), a
restaurantelor (Sali de mese, bucatarii, holuri, dependinte), a garajelor la ventilarea generala a
constructiei sau a incaperilor cu alta destinatie. (v pct 18.7)
18.7. La teatre si cinematografe, ventilarea scenei si a cabinei de proiectie se vor realiza
canale de ventilare independente de cele ale salii de spectacol. (v pct 18.6)
Este permisa amplasarea in aceeasi Cv a agregatelor de ventilare/climatizare aferente
acestora.
18.8. La cladirile monobloc sau blindate din categoriile A, B si C pericol de incendiu,
instalatiile de ventilare/climatizare vor fi prevazute cu dispozitive de inchidere in caz de incendiu
(clapete antifoc) si de semnalizare a inchiderii acestora concomitent cu comanda opririi
instalatiei. (v pct. 21.75.)
18.9. Camerele tampon care separa incaperile de categoria A sau B pericol de incendiu de
spatii cu alta destinatie sau incaperi din categoria C, D sau E pericol de incendiu, vor fi prevazute
cu instalatii independente pentru introducerea aerului curat si mentinerea regimului de
suprapresiune, fata de incaperile de categoria A sau B.
18.10. Nu este permisa recircularea aerului extras din incaperi cu risc mare de incendiu
(categoria A, B si C pericol de incendiu, depozite de materiale inflamabile, Sali de cazane,
bucatarii, garaje, parcari subterane, PT, evacuarea gunoiului). pentru incaperile categoria C
pericol de incendiu, aceste prevederi se aplica doar incaperilor care prezinta degajari de praf,
vapori sau gaze combustibile. (v. pct 2.5)
Aerul extras din casa scarilor / caile de evacuare in caz de incendiu nu poate servi la
ventilarea spatiilor cu alte destinatii.
Aerul extras din Sali aglomerate, magazine, incaperi cu bunuri de mare valoare,
restaurante, arhive, cladiri inalte sau foarte inalte, cladiri cu persoane care nu se pot evacua
singure, se poate recircula cu conditia prevederii de clapete antifoc intre instalatia de introducere
si cea de evacuare sau cu conditia ca prezenta fumului in aerul recirculat sa determine automat
evacuarea acestuia in exterior.
18.11. Hotele prevazute deasupra masinilor, cuptoarelor, forjelor, bailor de tratare termica
si tubulatura aferenta vor fi din materiale C0 si izolate fata de materialele combustibile alaturate.
18.12. Camerele de colectare a gunoiului/ crematoriile de gunoaie vor fi prevazute cu
cosuri de evacuare a fumului in exterior din C0 si rezistente la foc conf. SR 6724/1.
18.14. Nu se recomanda traversarea peretilor si planseelor antifoc de catre canalele de
ventilare. In cazul in care aceste traversari nu se pot evita se vor respecta urmatoarele masuri:
- spatiile libere din jurul canalelor se vor inchide cu materiale incombustibile, cu rezistenta la
foc ≥ decat cea a elementului strapuns;
- la trecerea prin plansee/pereti, canalele vor fi C0 si:
etansare rezistenta la foc ≥ decat cea a elementului strapuns ,
minim 1 ½ ore

Diam echiv
3* Diam echiv+300 mm > B 3* Diam echiv+300 mm > B

canal de ventilare
element strapuns

B
- trebuie prevenita dislocare prin dilatarea canalelor;
Pag. 5 / 8
- in interiorul canalelor in dreptul trecerii prin pereti/plansee antifoc se vor prevede clapete
antifoc (art. 21.69 – 21.75);
- canalele pozate in ghene, la trecerea prin plansee se vor inchide cu diafragme din
zidarie/beton cu limita de rez la foc ≥ decat cea a planseului antifoc, etansarea in jurul
canalului facandu-se conf alineatelor anterioare;
18.15. Trecerile prin pereti/plansee normale se etanseaza cu materiale rezistente la foc
minim 30 de minute.
18.16. In cladirile de gradul I – III rezistenta la foc, la montarea canalelor in ghene, peretii
ghenelor trebuie sa fie C0, rezistenti la foc minim 15 minute.
La cladirile inalte, Sali aglomerate, cladiri ce adapostesc persoane care nu se pot evacua
singure, sau persoane cazate temporar (hoteluri, camine, cabane), a spatiilor cu valori deosebite,
incaperi categoria A si B pericol de incendiu limita de rezistenta la foc va fi de cel putin 30
minute.
La cladirile inalte limita de rezistenta la foc va fi de cel putin 60 minute. (v. pct 18.16)
18.17. Canalele de ventilare nu vor traversa etajele cladiri prin incaperi care contin
materiale combustibile, exceptie instalatiide ventilare aferente acestor incaperi. ( vezi I7-98 pct
5.2.13.)
18.20. Trecerea prin canalele de ventilare a conductelor pentru lichide/gaze combustibile
este interzisa. (v I 6 – 98 pct 8.22)
Se interzice montarea conductoarelor/barelor electrice in canalele de ventilare (vezi I 7-98
pct 3.5.7)
Termoizolatia conductelor, a caror trecere prin canalele de ventilare este permisa, va fi
C0.
18.22. Se admite montarea alaturata a canalelor de ventilare, grupat, precum si alaturat
acestora de canalele de fum, in conformitate cu STAS 6793.
18.24. Usile de vizitare practicate in ghene sau gurile de curatare in canalele de ventilare
vor fi C0 si nu se amplaseaza pe scari sau in incaperi tampon de acces la acestea.
Rezistenta la foc va fi de minimum: 15 minute la cladiri obisnuite;
30 minute la cladirile inalte, Sali aglomerate, cladiri
ce adapostesc persoane care nu se pot evacua singure, sau persoane cazate temporar (hoteluri,
camine, cabane), a spatiilor cu valori deosebite, incaperi categoria A si B pericol de incendiu ;
60 minute la cladiri foarte inalte.
(v pct. 18.16 si 21.49)

19. PROIECTAREA INSTALATIILOR DE VENTILARE/CLIMATIZARE


20. CANALE DE AER

20.3. Canalele de ventilare se vor executa, de regula, din materiale C0. Se admit materiale
greu combustibile C1 si C2 in:
- incaperi categoria C pericol de incendiu;
- incaperi categoria D si E pericol de incendiu amplasate in constructii grd I si II rezistenta la
foc;
- constructii grd I si II rezistenta la foc, exceptand: cladiri publice de importanta deosebita,
muzee, biblioteci, centre de calcul, arhive, Sali aglomerate, cladiri inalte si foarte inalte,
spitale, azile de batrani, crese camine si alte cladiri ce adapostesc persoane care nu se pot
evacua singure.
20.6. La canalele cu sectiune dreptunghiulara se recomanda ca raportul laturilor sa nu
depaseasca valoarea 3:1. (vezi P118-99 unde l/b≤2)
20.20. Materialele utilizate la izolarea termica a canalelor trebuie sa :
Pag. 6 / 8
- sa fie incombustibile sau greu combustibile CO sau C1-C2;
- sa fie neputrescibile;
- sa fie stabile in timp;
- sa fie rigide la temperaturi ridicate;
- sa nu degaje noxe la temperaturi ridicate.
20.31. Canalele din materiale plastice nu se vor monta in medii cu temperaturi interioare
> 400C, precum si cu radiatii calorice.
Canalele din materiale plastice vor fi prevazute cu legare la pamant pentru inlaturarea
acumularii electricitatii statice, conf I7-98. (v. pct 6.9.)
20.32. Canalele din materiale plastice nu se vor utiliza in:
- cladirile inalte si foarte inalte;
- sali aglomerate;
- cladiri ce adapostesc persoane care nu se pot evacua singure;
- persoane cazate temporar (hoteluri, camine, cabane);
- spatii cu valori deosebite;
- incaperi categoria A si B pericol de incendiu;
20.33. Utilizare canalelor din mase plastice in medii corozive, incaperi categoria A si B
pericol de incendiu este permisa cu conditia ca materialele sa fie ignifugate in masa,
autostingator iar arderea sa sa nu produca caderea de picaturi aprinse.
20.38. Trecerea prin pereti/plansee se face conf pct 18.18 si 18.14.
20.54. Canalele din materiale combustibile vor avea intercalate tronsoane din materiale
CO prevazute cu clapete antifoc la trecerile prin pereti/plansee. (v pct. 18.24, 20.38.)

21. ECHIPAMENTE

21.48. In cazul unor pozitii greu accesibile (tavane duble inaltimi mari) in proiect trebuie
prevazute pargiile, tijele si elementele de prelungire pentru actionarea de la distanta a
dispozitivelor de reglare.(v pct. 7.3)
21.49. Pentru reglarea, verificarea si intretinerea dispozitivelor de reglare se vor prevede
usi/goluri de acces/curatare etanse. (v pct 18.24)
21.55. Se interzice montarea sibarelor/clapetelor fluture la gurile de aspiratie ale
ventilatoarelor.
21.72. Temperatura de declansare a fuzibilului clapetei antifoc va fi mai mare cu 20-30 0C
fata de temperatura de regim din interiorul tubulaturii de aerisire respective.
21.75. Inchiderea clapetei antifoc va comanda printr-un sistem de blocaj electric oprirea
ventilatorului care vehiculeaza aerul prin tubulatura de ventilare. (v pct. 18.8.)
21.106. Separatoarele de praf se vor executra din materiale C0. Folosirea materialelor
greu combustibile C1-C2, se admite atunci cand ele sunt montate in incaperi proprii avand
plansee si pereti incombustibili sau in exterior.

22. CENTRALA DE VENTILARE/CLIMATIZARE

22.4. Echipamentele prin care se vehiculeaza gaze, vapori sau praf combustibile se vor
amplasa conf. ID 17 privind proiectarea, executarea si receptionarea instalatiilor electrice in
mediu cu pericol de explozie:
- in aer liber;
- in incaperi proprii din materiale C0;
- direct in incaperile de productie cu respectarea cond sprecifice;

Pag. 7 / 8
22.10. Se va asigura accesul in CV direct din exterior sau din:
- incaperi cu risc mic de incendiu;
- incaperi cu categoria D si E pericol de incendiu;
- coridoare comune de acces la instalatiile utilitare.
22.11. Usile de acces se vor deschide spre exteriorul centralei.
22.12. Daca CV comunica si cu incaperi din categoria A si B pericol de incendiu sau cu
incaperi cu degajari de praf , gaze toxice sau iritante – intre acestea se vor intercala incaperi
tampon puse in suprapresiune.
Idem incapere tampon intre CV categoria A si B pericol de incendiu si alte incaperi cu alte
categorii de pericol de incendiu.
Separarea acestor CV de restul cladirii sau de incaperile de categoria A si B pericol de
incendiu se va realiza cu elemente C0 rezistente la explozii cu limita de rezistenta la foc ≥ 1 ora si
URF ≥ 45 min. (v pct 4.13, 5.6 si 6.7.)
22.14. De regula CV vor fi ventilate natural.
22.18. Categoria de pericol de incendiu a CV (introducere sau evacuare) este aceeasi cu a
spatiilor pe care le ventileaza/climatizeaza. (v. pct. 6.7.)
22.22. […] Instalatiile de iluminat si forta, precum si constructia CV, se vor incadra in
aceeasi categorie de pericol de incendiu.

23. MASURI pentru ATENUAREA ZGOMOTULUI/VIBRATIILOR


24. EXECUTAREA LUCRARILOR DE VENTILARE/CLIMATIZARE
25. APARATE DE MASURARE

25.7. Instalatiile pentru evacuarea gazelor, fumului, vaporilor si prafului, de regula, nu se


doteaza cu aparate de masura.
25.10. Instalatiile aferente incaperilor cu pericol de incendiu/explozie/degajari de gaze
toxice vor fi dotate cu sisteme de semnalizare in caz de oprire accidentala a ventilatoarelor. (v.
pct. 6.2.)

26. PUNEREA IN FUNCTIUNE SI DAREA IN EXPLOATARE

Pag. 8 / 8

S-ar putea să vă placă și