Sunteți pe pagina 1din 5

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.24 IASI

Str. Mircea cel Batran, nr.12

Tel./ Fax: 0232 247364

E-mail:gradinitapp24iasi@yahoo.com

Website : Gradinita P.P.24 Iasi’s Blog

PROIECT DE ACTIVITATE
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE I ( JALA 1)

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungir, Nr. 24, Iași;


Data: 04. 04. 2019
Grupa: Mijlocie “B” – Fluturașii
Profesor pentru înv. preșcolar: Tudose Roxana
Tema anuală de studiu: Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?
Tema săptămânii: Cu ce călătorim?
Tema activității: “Ne deplasăm ușor, cu ajutorul lor”
Tipul activității: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi;
Forma de realizare: JALA 1
Scopul activităților: Executarea, individual sau în grup, cu ajutorul materialelor puse la
dispoziție, a temelor propuse, valorificarea în contextul jocurilor, a cunoștințelor însușite în
activitățile commune, educarea aptitudinilor active de comunicare și relaționarea
interpersonală;
Competență generală:
 Utilizarea motricității fine în scopul dezvoltării acesteia, executând sarcinile de lucru
primite
Competență specifică:
 Utilizarea mâinilor și a degetelor pentru relizarea sarcinilor de lucru primite;
 Realizarea sarcinilor de lucru cu consecvență;
Activități pe centre de interes:

Joc de masă – “ Îmbină, potrivește și privește”


- “ Caută și arată-mi drumul cel mai scurt”
Obiective operaționale:
O1: să îmbine corect piesele de puzzle în vederea realizării imaginii unor mijloace de
transport;
O2: să descrie conținutul tabloului realizat;
O3: să găsească drumul cel mai scurt al mașinii de salvare către spital;
O4: să se încadreze în limita de timp stabilită;

Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, observarea, învățarea prin
descoperire, lucrul individual, turul galeriei;
Mijloace didactoce: piese de puzzle, foi, creioane, lipici;
Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual;
Resurse:
 Temporale: 15 minute;
 Umane: 20 de preșcolari;
Modalități de evaluare: aprecieri verbale;

Construcții- “Garajul mașinii”


Obiective operaționale:
O5: să îmbine piesele puse la dispoziție, astfel încât să realizeze un garaj;
O6: să descrie garajul construit, evidențiind caracteristicile acestuia;
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, observarea, învățarea prin
descoperire, lucrul individual, turul galeriei;
Mijloace didactoce: piese din lemn;
Forme de organizare: pe grupuri, individual;
Resurse:
 Temporale: 15 minute;
 Umane: 20 de preșcolari;
Modalități de evaluare: aprecieri verbale;
Ob. Strategia didactică
Secvențele op Conținut instructiv- educativ Metode și Material Forme de Evaluarea
activității procedee didactic organizare
Se asigură condițiile optime necesare desfășurării activității:
aerisirea sălii de grupă, aranjarea meselor și a scaunelor,
1.Moment pregătirea materialelor necesare desfășurării activităților liber
organizatoric alese. Activitățile se vor desfășura pe trei centre de interes „
Joc de masă” , „Construcții”

2.Captarea atenției La intrarea în sală, voi prezenta copiilor centrele de interes și Conversați
materialele didactice specifice fiecărui centru. Aceștia vor a Frontal
recunoaște și vor denumi materialele de pe mese.
Observația

Copiii sunt anunțați că, în continuare, vor construi cu ajutorul


3. Anunțarea temei cuburilor de lemn, vor rezolva puzzeluri ghidușe și se vor juca Capacitatea
și a obiectivelor cu cifre și jetoane; Explicația Frontal de a asculta
activității La centrul Joc de masă, copiii vor rezolva câteva puzzeluri ce cu atenție
reprezintă imagini cu mijloace de transport și mediul în care explicațiile
acestea se deplasează și vor căuta într-un labirint calea prin care
mașina de salvare va ajunge cel mai repede la spital.
Copiii iși aleg centrul unde vor să își desfășoare Capacitatea
activitatea. de a respecta
Voi trece pe la fiecare sector și le voi da indicații cu Explicația Frontal indicațiile
privire la ceea ce au de făcut. Fiecare grupă de copii date
va realiza sarcinile, respectând indicațiile primite, iar Deprinderea
cei ce întâmpină dificultăți, vor primi indicații de a analiza
O1 suplimentare. Conversația Fișe fiecare piesă
Copiii de la centrul Joc de masă vor fi îndrumați în și de a o
O2 rezolvarea sarcinii de a îmbina piesele puzzelui în îmbina corect
4.Prezentarea timp util și vor fi solicitați să descrie imaginile create.
conținutului și O3 Capacitatea
desfășurarea Preșcolarii vor avea posibilitatea să treacă de la un Demonstrația Puzzel Individual de a așeza
activităților pe O4 centru la altul, dacă își doresc acest lucru. Preșcolarii piesele din
centre de interes de la centrul Construcții or realiza garaje pentru lemn pentru a
O5 mașini, fiind încurajați să construiască un garaj cât reda o
mai apropiat de model, dar vor fi indrumați să le construcție cât
O6 realizeze și într-un mod cât mai personalizat; mai apropiată
de modelul
Cuburi unui garaj;
Exercițiul din lemn Individual
După ce copiii au îndeplinit sarcinile, voi face
5.Obținerea împreună cu ei o scurtă evaluare a activității. Vom Lucrările Frontal Capacitatea
performanței trece pe la fiecare centru, vom analiza lucrările și se Turul galeriei copiilor de a analiza
va discuta despre centrul care le-a plăcut cel mai lucrările
mult.
Voi aprecia pozitiv participarea copiilor la activitate
6.Încheierea și rezultatele acestora. Conversația Frontal Aprecieri
activității generale