Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru licee


Beneficiar: Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei” Galați
Titlul subproiectului: „Performanță și reușită la bacalaureat”
Acord de grant nr. SGL/RI/141 din 27.06.2017
Valoare grant: 315903 lei
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Avizat, Avizat,

Coordonator proiect Director


SILIVESTRU ADRIAN SILIVESTRU ADRIAN

PLANIFICARE
DISCIPLINA GEOGRAFIE
AN ŞCOLAR: 2019-2020
Clasele a XI-a și a XII-a

Nr.crt Unitatea de învăţare Nr.ore Data Observaţii


 Elemente fizico – geografice definitorii ale Europei şi
ale României:
1. - relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de 2 14.11.2018
relief);
2. - clima (factorii genetici, elementele climatice, 2 28.11.2018
regionarea climatică); harta sinoptică a Europei şi a
României;
3. - hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea 2 5.12.2018
Neagră;
4 2 19.12.2018
- învelişul biopedogeografic;
5. - resursele naturale. 2 16.01.2019
 Elemente de geografie umană ale Europei şi ale
României:
6. - harta politică a Europei; România ca stat al
Europei; populaţia şi caracteristicile ei
2 30.01.2019
geodemografice;
7. - sistemul de oraşe al Europei; analiza geografică a 2 13.02.2019
unor oraşe (patru oraşe europene, oraşul Bucureşti
şi două oraşe din România);
8. - activităţile economice – caracteristici generale; 2 27.02.2019
analiza unei ramuri industriale (la nivel european şi
în România); sisteme de transport.

__________________________________________________________________________________________________________________________

1
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru licee
Beneficiar: Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei” Galați
Titlul subproiectului: „Performanță și reușită la bacalaureat”
Acord de grant nr. SGL/RI/141 din 27.06.2017
Valoare grant: 315903 lei
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9.  Mediu înconjurător şi peisaje; Regiuni geografice în 2 13.03.2019
Europa şi în România; Ţările vecine României .
 Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării 2 27.03.2019
10.
europene.
11.  Caracteristici geografice, politice şi economice actuale 2 3.04.2019
ale U.E.
12.  Statele Uniunii Europene. 2 17.04.2019
13.  România ca parte a Uniunii Europene. 2 8.05.2019
14.  Problema energiei în U.E. şi în România. 2 22.05.2019
15.  Problemele fundamentale ale lumii contemporane
(prezentare sintetică) ; Rolul Europei în construirea 2 5.06.2019
lumii contemporane; U.E. şi ansamblurile economice şi
geopolitice ale lumii contemporane – privire
comparativă.
16.  Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din 2 12.06.2019
perspectivă europeană; Europa, Uniunea Europeană şi
România în procesul de evoluţie a lumii
contemporane în următoarele decenii.
TOTAL NUMĂR ORE 32

Nume și prenume profesor: Șoitu Daniel


Semnătura,

__________________________________________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și