Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Clasa: a –IX-a
Disciplina: Educația tehnologică
Modulul:«Domenii profesionale »
Subiectul: Vocația și alegerea profesiei
Tipul lecției:
Durata: 45 min
Competența specifică:
2. Opţiunea pentru viitoarea meserie / profesie în concordanţă cu propriile interese şi comptenţe:
- descrierea viitoarei profesii din perspectiva propriului interes;
- selectarea informaţiei relevante pentru practicarea unor meserii.
Obiective operaționale:
O1 –Să definească noțiunea de «vocație »şi «carieră».
O2 –Să argumenteze alegerile făcute.
O3-Să determine propriile interse.
O4-Să identifice ce profesie li se potrivește.
O5-Să demonstreze abilități de autocunoaștere în alegerea profesiei.

Metode și procedee: Joc didactic, comentarea,exercițiu,scrierea liberă,discuția dirijată, Graficul T,


explicația,alegerea și ierarhizarea,lucrul cu fișele,DiagramaVenn.
Mijloace didactice: fișe cu domenii profesionale,calculator,postere.

Forme de activitate:frontală, individual,în grup.

Bibliografie: Curriculum modernizat pentru învăţământul gimnazial, manualul de ed. tehnologică cl.IX-a, Ghid de implementare
a curriculumului modernizat,Internet.
Scenariul didactic
Etapele Ob. Timp Strategii
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluarea
lecției Oper. alocat didactice
Evocare Salutul elevilor Citesc și comentează 3min Joc Frontal
Comentați poezia: poezia didactic
Peste leagăn aplecată Participă la discuţie,
răspund la întrebări.
Întâlnindu-mă din somn
Mama mi-a vorbit odată:
Fă-te, dragul mamei, OM! Inteligența,încredere în
Enumeraţi, vă rog, 3 calităţi ale unei 1min
forțele proprii,muncă
persoane de succes.
Elevii propun adjective
O1 potrivite cuvântului
Voi ce fel de persoană sunteţi?
„muncă”: Exercițiu Frontal
Alegeţi-vă câte un calificativ.
prestigioasă, plăcută, Scrierea
productivă, casnică, liberă
Ce calificative am putea atribui
utilă, grea, dificilă,
cuvântului MUNCĂ.
plătită, operativă,
Concluzia:Lucrurile mari nu pot fi
asiduă, uşoară,
realizate cu eforturi mici,este necesar 2min Discuția
plictisitoare, eficientă,
să ai încredereîn sine şi etică dirijată
nerăsplătită
profesională,
O2
Realizarea Prezintă sarcina pentru acasă Prezintă câte 2 elevi 8min În grup
sensului *(Au identificat cele mai solicitate din fiecare grup.
profesii pe piața muncii în R.
Moldova)
* (Au alcătuit arborele profesional al
familiei) Notează în caietele
*(Au realizat o cercetare a avizelor de de lucru tema nouă
ziare ce propun ocupații și locuri de
muncă)
*(Au cercetat cele mai bine plătite
profesii din R. Moldova)
Anunț tema nouă «Vocaţia și
CARIERĂ- domeniu de
O2 alegerea profesiei» activitate, perioadă de Individual
Explicaţi, într-un enunţ, sensul activitate a unei persoane 3min
CUVINTELOR “Carieră” şi într-un anumit domeniu;
“Vocație,, profesiune, ocupaţie;
situaţie bună, poziţie în
 Cum de ales o profesie:
ierarhia profesională şi
Într-un domeniu, în care există socială.
perspectivă, VOCÁȚIE -Atracție
 Unde se plăteste mai mult, sau, înnăscută (pentru o anumită
de ales acel domeniu care e mai activitate); dispoziție
plăcut sufletului? naturală; aplicație;
aptitudine; înclinație;
Experţii recomandă să vă faceţi
predispoziție.
alegerea dvs, bazându-vă pe trei
factori importanţi:
1.Analiza pieţei forţei de muncă;
2.Analiza capacităţilor dvs (cei care ridică mîna 3min Frontal
profesionale; își prezintă opțiunea
O3 3.Preferinţele dvs.
aleasă și o
1.Cine a decis care ar fi viitoarea
profesie? argumentează)
2.Celora care nu s-au determinat le Graficul T Frontal
propun să extragă o fișă albă pe Exrtag fișe 2min
aversul căreia este scrisă o ocupație
nu prea prestigioasă « măturător,
Argumentează
femeie de serviciu,gropar etc. » propria alegere
Exercițiu: Tuturor elevilor li se Completează
propune, din perspectiva profesiei graficul
alese sau a ocupației indicate pe fișa
extrasă, să-și descrie viitoarea carieră
la vîrsta de 30 de ani. 2min
Sarcină
1.Există deosebiri între viziunea celor
care știu ce doresc de la viitoarea
carieră și cei ce au ales aleatoriu?
2.Ce risc există în situația în care ai
luat o decizie la întâmplare pentru
viitor?
Concluzi :Toate deciziile pentru viitor 3min
trebuie să fie bine gândite, relativ Fișa de lucru
planificate. „Influențe în
Anexa 1
alegerea carierei”
 Numește 3 factori sus
menționați care pot să te influențeze
O4 în alegerea carierei.Argumentează
alegerea pro/contra. 3min
Anexa 2
 Determinarea intereselor Încercuiesc
3min
personale. enunțurile ce li se
 Dacă ai rezultate școlare bune la potrivesc 3min
unele disciplini,ți se potrivește Lucrul cu
profesia: fișele
Anexa 3

Reflecții O5 Realizați în caiete o diagramă, Lucrul în caiete 8min Diagrama Individual


constituită din 3 cercuri.Completați Venn
diagram:
1. Ce pot –primul cerc.
2. Ce îmi place să fac-cercul al
doilea.
3.Ce solicită la moment societatea-
cercul al treilea.
4.Identificați tangențele dintre
elementele completate.
Prezentare
Ofer cuvântul oaspeților,care relatează
ceva informații despre o carieră
reușită.
Extindere *Relatați sub forma unei povesti o 2min Individual
experienţă personală reuşită.
-Cum v-aţi simţit după această
experienţă?
-Ce obstacole aţi întîmpinat?
-Cine v-a ajutat?
Anexa 2
Determinarea intereselor personale

Încercuiește enunțurile care te caracterizează cel mai bine:


1.Îmi place mai mult să fabric(să confecționez) ceva decât să citesc o carte.
2.Îmi place să rezolv și să găsesc soluții pentru problemele care îmi dau bătaie de cap.
3.Îmi place să-i ajut pe alții când au nevoie.
4.Pentru mine, cea mai importantă metodă de a învăța lucruri noi este de a citi ceva referitor la subiectul respectiv.
5.Îmi place munca manuală.
6.Îmi place să fiu șef.
7.Prefer să cunosc toate datele unei probleme înainte de a mă apuca de rezolvarea ei.
8.Îmi place să am grijă de alții.
9. Îmi place să concep, să inventez lucruri noi.
10. Îmi place să mă exprim prin artă.
11. Mi-ar plăcea o muncă în care aș putea fi în relație cu alții toată ziua.
12.Îmi place să lucrez cu materiale și echipamente.
13.Îmi face plăcere să aflu lucruri și idei noi.
14.Cooperarea cu alții îmi pare o stare firească.
15.Caut să descopăr cum funcționează lucrurile demontându-le.
16.Aș alege să lucrez cu mașini mai degrabă decât cu oamenii.
17.Reușesc în mod obișnuit să influențez oamenii să facă lucrurile în felul meu.
18.Îmi place să construiesc și să repar obiecte.
19.Îmi convine cercetarea pe care trebuie să o efectuez pentru a-mi realiza proiectele.
20.Îmi place să intru în relație cu oamenii.
21.Caut să găsesc idei și modalități noi de a efectua lucrurile.
22.Solicit părerea altora.
23.Îmi place să învăț să folosesc diverse instrumente/echipamente.
Interpretare
* Dacă ai încercuit enunțurile 1,5,9,12,15,16,18,23-îți place lumea obiectelor,
despre ea ai cunoștințe, în ea te descurci.Te atrag ocupațiile care se referă la următoarele
domenii:mecanică, producție utilaje,construcții mecanice, reparații şi întreținere,
transporturi, meșteșugari și tehnologie.
* Dacă ai încercuit 3,6,8,11,14,17,20,22-pentru tine domeniul de interese sunt
oamenii.Îți place să ai grijă sau să ajuți pe alții, să convingi sau să intervii între oameni,să
muncești în echipă, să conduci sau să răspunzi de alții.Ocupațiile, care te caracterizează,
sunt din următoarele domenii:medical,educare și formare,asistență și consiliere,religie.
* Dacă ai încercuit enunțurile 2,4,7,10,13,19,21,24-te preocupă informația scrisă.Îți
place să te exprimi în scris, muzică sau artă, să faci experiențe sau cercetări pe o temă,să
găsești soluții sau răspunsuri la enigme, să studiezi sau să citești.Vei găsi ocupații în
următoarele domenii:afaceri și finanțe,cercetare științifică, vânzări și servicii, turism,
drept.
ARBORELE PROFESIONAL AL FAMILIEI

MAMA TATA

Arborele
profesional al
familiei

FRAŢI
BUNICI SURORI

Alcătuiţi arborele profesional al familiei, precizând pentru fiecare membru al familiei, profesia/ocupaţia pe care o au sau au
avut-o. Identificaţi, dacă profesia pentru care te pregăteşti, se regăseşte la vreunul din membrii familiei.
Anexa 1

-să ai un loc de muncă sigur -să cîștigi mulți bani


-să îți poți asuma riscuri -să întâlnești mulți oameni
-să ai reușite, succese -să ai relații bune cu colegii
-să fie o profesie de prestigiu -să ai activități cât mai variate
-să ai propria afacere -să ai o funcție de conducere
-să fie un mediu creativ -să fii apreciat
-să urmezi o facultate -să lucrezi într-o instituție, firmă importantă
-să ajuți pe ceilalți
- să fii în grija cuiva

Anexa 3

Dacă ai rezultate școlare bune la:

Disciplina școlară Ai putea deveni


Limba și literatura română/limbi străine Profesor, cercetător în lingvistică, învățător, bibliotecar,
educator,ghid,translator, jurnalist etc
Matematică/informatică Profesor, economist-contabil,inginer,funcționar
bancar,astronom, informatician etc.
Fizică, chimie, biologie Profesor, cercetător,medic,farmacist,biolog,etc.
Istorie Profesor, scriitor, muzeolog, fizioterapeut, polițist etc.
Educație fizică Profesor de sport, antrenor, ofițer de armată etc.
Arte și tehnologii Profesor,pictor, scenograf,modelier, designer,
arhitect,muzician,actor,meșter popular etc.