Sunteți pe pagina 1din 2

Oxigenul - proprietăți chimice

Fiind elementul cu caracterul electronegativ cel mai pronunțat după fluor,


oxigenul reacționează cu majoritatea elementelor și cu multe substanțe
compuse.
Reacțiile care au loc cu creșterea conținutului de oxigen al unei substanțe
se numesc reacții de oxidare. Reacțiile de oxidare pot avea loc cu degajare
de lumină și/sau căldură (numite și reacții de ardere) sau fară degajare de
lumină și căldură (oxidări lente).

• Reacția cu nemetalele (Oxigenul nu reacționează direct cu halogenii)


O2 + 2 H2→ 2 H2O
Obs. Amestecul de hidrogen și oxigen se aprinde cu explozie.
O2 + N2⇔ 2 NO↑ monoxid de azot
Obs. Reacția are loc la temperaturi de peste 3000 0C.

O2 + S → SO2↑ dioxid de sulf

3 O2 + P4 → P4O6 trioxid de fosfor


5 O2 + P4 → P4O10 pentaoxid de fosfor
O2 + 2 C → 2 CO monoxid de carbon
O2 + C → CO2 dioxid de carbon

• Reacția cu metalele
Oxigenul se combină cu majoritatea metalelor, dar compușii formați diferă
în funcție de reactivitatea metalului.
O2 + 4 Li → 2 oxid de litiu
Li2O
O2 + 2 Na → peroxid de sodiu
Na2O2
O2 + K → KO2 superoxid de potasiu

O2 + 2 Mg → 2 oxid de magneziu
MgO
3 O2 + 4 Al → 2 oxid de aluminiu (formează un strat protector la suprafața
aluminiului)
Al2O3
O2 + Sn → SnO2 oxid de staniu (IV)

O2 + 2 Pb → 2 oxid de plumb (II)


PbO
O2 + 2 Cu → 2 oxid de cupru (II) ( la t0 < 200 0C)
CuO
O2 + 4 Cu → 2 oxid de cupru (I) ( la t0 > 200 0C)
Cu2O
2 O2 + 3 Fe → oxid feroferic (amestec de FeO și Fe2O3)
Fe3O4
• Reacția cu oxizii inferiori
Oxigenul poate oxida unii oxizi inferiori ai elementelor cu mai multe
valențe la oxizi superiori.
O2 + 2 CO → 2 dioxid de carbon
CO2
O2 + 2 SO2 ⇔ 2 trioxid de sulf (reacția are loc în prezența V2O5)
SO3
O2 + 2 NO → 2 dioxid de azot (reacția are loc imediat)
NO2
• Reacția cu compușii organici
Oxigenul poate oxida mulți compuși organici. O importanța deosebită o are
oxidarea glucozei care are loc lent, la nivel celular, proces prin care se
obține energia necesară desfășurării proceselor vitale din organism, precum
si arderea combustibililor și a carburanților, proces din care se obține
căldură (sobe, centrale termice), electricitate (centrale termoelectrice) sau
energie mecanică (motoare termice).

6 O2 + C6H12O6 → 6 CO2+ 6 H2O


2 O2 + CH4 → CO2 + 2 H2O
5 O2 + C3H8 → 3 CO2 + 4 H2O