Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

Clasa a VII-a

Citeşte cu atenţie textul următor:

,,Urcăm prin cartierul vilelor. Alei cu pietriş coboară în sepertină prin parcuri până aproape de mare. Ziduri învechite,
înflorite cu trandafiri şi glicină, despart proprietăţile nobililor una de alta. Lângă fiecare poartă, este căsuţa portarului.
Unele grădini sunt atât de necuprinse, încât par a fi parcuri publice. Terase cu stâlpi de marmură albă se desprind printre
brazi uriaşi, printre smochini cu frunze late şi umede, printre chiparoşi.
Zidurile vilelor lasă să se vadă trunchiuri de platani bătrâni, lămâi şi portocali. Terasele se întrevăd tot mai rare,
printre viţa-de-vie care a năpădit toate casele, ajungând sus, pe munte.
Tăcere şi adieri calde, cu miros de mare, de plajă, de flori. Nu mai izbutim să descifrăm misterele.
Marea se distinge fâşii, fâşii. Nuanţe sumbre o străbat către Vezuviu".

(Mirce Eliade, Jurnal de vacanţă)


Cerinţe:
1. Transcrie din text: un pronume personal formă neaccentuată, un pronume nehotărât, un substantiv propriu, un substantiv
comun, un pronume reflexiv, un pronume relativ, un verb de conjugarea a III-a, o prepoziţie.
2. Stabileşte valoarea morfologică a cuvântului subliniat în construcţia: ,,Lângă fiecare poartă, se află căsuţa portarului" şi
alcătuieşte un enunţ, în care acest cuvânt să aibă o altă valoare morfologică. Precizeaz-o !
3. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul ,,o” să aibă următoarele valori morfologice: numeral cardinal, pronume personal, articol
nehotărât.
4. Stabileşte cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate pe text: vilelor, cu pietriş, casele.
5. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul marea să aibă urmăroarele funcţii sintactice: S, ASG, CI in D, CCL în Ac.
6. Analizează două adjective din textul dat.
7. Numeşte modul de expunere predominant în textul citat.
8. Transcrie din text: o repetiţie, o enumeraţie, o comparaţie.
9. Transcrie un enunţ/o expresie care conţine o imagine olfactivă şi altul/alta care conţine o imagine vizuală.
10. Precizează modul şi timpul următoarelor verbe din text: urcăm, să se vadă, a năpădit, se distinge.