Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare scrisă la limba şi literatura română

Semestrul I, anul şcolar 2019-2020


Clasa a VIII-a

Subiectul I (40 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul următor:

Nu ți-a fost dat să vezi vreodată,


Când toamna palidă coboară,
Într-o grădină despuiată,
O ramură întârziată
Ce-a înflorit a doua oară?

Nu te-ai oprit atunci în cale


Să te întrebi: ce taină, oare,
Ascund înțelepciunii tale
Înfriguratele petale,
Ca mâine stinse, fără soare?

Și dac-o blândă-nduioșare
Ți-a frânt o clipă-n ochi lumina,
Cum stai așa, întrebătoare,
Uitându-te la biata floare,
Ai înțeles a cui e vina?

E raza care toamnei mute


I-a dat fiorul primăverii.
Și-n prejma morții abătute
A picurat, pe neștiute
Un strop din cântecu-nvierii...
( Octavian Goga, O ramură întârziată)
Despuiat- lipsit de frunze, de verdeață

A. (24 puncte)
Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: mâine, lumina. 4p
2. Desparte în silabe următoarele cuvinte: toamna, întârziată, înțelepciunii, fiorul. 4p
3. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a cuvântului obținut prin compunere din prima strofă
a textului. 4p
4. Precizează două cuvinte care conțin hiat din ultima strofă. 4p
5. Selectează, din poezie, două mărci lexico-gramaticale prin care se evidențiază prezența eului liric. 4p
6. Transcrie, din poezie, un epitet și o personificare. 4p

B. (16 puncte)
Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să să demonstrezi/argumentezi că poezia dată aparţine
genului liric.
În compunerea ta trebuie:
o să precizezi patru trăsături ale genului liric;
o să prezinți detaliat două dintre aceste trăsături, cu ajutorul exemplelor extrase din text;
o să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;
o să respecţi limita minimă de spaţiu.
Subiectul al II-lea (36 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul următor:

România nu-i buricul Europei, ca să atragă turiștii din toată lumea, nu avem nicio infrastructură strălucită, stăm
prost cu drumurile. În schimb, România este o țară normală, care are de toate de la Dumnezeu – munte, mare, deltă, fiecare
cu frumusețile sale. Are și de la oameni – amestecul de civilizații și de etnii o face atât de diversă și de spectaculoasă, încât
se naște cea de-a doua mirare: cum ne vedem minunile de lângă casă, cum putem să le lăsăm în paragină, cu o supremă
indiferență? Le văd străinii, le notează UNESCO, le apără Jacques-Yves Cousteau și noi le ignorăm? Acest Ghid se
adresează călătorilor de toate vârstele, români sau străini, fie că merg pe jos, ajutându-se cu un baston, fie că pleacă în
grup, cu trenul, fie că merg cu mașina. El își va împlini menirea dacă îl voi zări vreodată într-un rucsac, într-un buzunar
sau uitat pe bancheta din spate a vreunui automobil. Folosiți-l din plin!
(Cristian Cocea, Ghidul României misterioase, http://www.edituraparalela45.ro)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspect din textul dat: 4p
− două forme de relief ale României;
− cui i se adresează ghidul.
2. Scrie titlul lucrării din care este selectat fragmentul citat și numele editurii la care a apărut. 4p
3. Menționează modul și diateza verbelor subliniate în textul dat. 4p
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă: Le văd străinii, le
notează UNESCO. 4p
5. Transcrie propozițiile din fraza următoare, precizând felul acestora (principale sau secundare/ subordonate): El își va
împlini menirea dacă îl voi zări vreodată într-un rucsac, într-un buzunar sau uitat pe bancheta din spate a vreunui
automobil. 4p
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție subordonată predicativă introdusă prin
pronumele relativ care. 4p

B. Redactează o compunere de 150-300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută în timpul unei călătorii.
12 puncte
În compunerea ta trebuie:
 să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
 să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
 să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
 să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Notă:
o Se acordă 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2p, coerenţa textului – 2p,
stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p, ortografia – 3p, punctuaţia – 3p, aşezarea corectă a textului în
pagină, lizibilitatea – 2p)

o Se acordă 10 puncte din oficiu

 Succes!