Sunteți pe pagina 1din 3

Lista suportului didactic pentru studenți la disciplina Pediatria:

manuale, recomandări metodice, ghiduri, agende, etc. cu indicarea numărului de


exemplare în bibliotecă și catedră.
Puericultură. Neonatologie. Pediatrie Manuale Manuale
bibliotecă cetedră
Literatura de bază. Limba română.
1. Pediatrie (manual). Sub redacţia N. Revenco. USMF, Chişinău, 2014. 195 10
2. Stasii E., Holban A.. „Dezvoltarea fizică la copii: metode de evaluare 90 2
la diferite vârste”. Ghid practic. Chişinău, 2003
3. Voloc A., Ţurea V. Dezvoltarea copilului şi conduita în maladiile 236 15
nutriţionale.-Chişinău: Tipografia Centrală, 2007
4. Ciofu E., Ciofu C. Esenţialul în pediatrie. – Bucureşti: Ed. Med. 116 2
Amaltea, 2002
5. Trifan N. Puericultură şi pediatrie: Manual. – Bucureşti, 1997 233
6. Ghid de îngrigire a nou-născutului și sugarului pentru medicul de 54
familie/ Sub red. P.Stratulat. – Chişinău,, 2000
7. Ghid de neonatologie: Manual/ Sub red. P.Stratulat. – Chişinău,, 1998 60
8. Cursul predat.
Literatura suplimentară. Limba română.
1.Evaluarea paraclinică în pediatrie, îndrumar practic. V. Țurea, L. Bologa, G. 41
Eșanu, ...-Chişinău, 2009
2.Mihu I., Pleşca V. Gastroenterologie pediatrică. - Chişinău, 2007 191
3.Popescu, Valeriu. Actualităţi în pediatrie. Vol. 2 / Valeriu Popescu. - 9
Bucureşti : Amaltea, 2008.
4. Landers, Cassie. Pediatrie axată pe dezvoltare. - Chășinău, 2004 142
5. Puiu, Ivan. Intervenţia timpurie în copilărie.-Chişinău, 2012 110
6.Iagâru N. Reumatologie pediatrică.- Bucuresti, 2004 48
7. Steclari T., Malformații congenitale cardiace Vol. 1 Epidemiologie. 80
Etiologie. Semiologie. Forme clinice. Diagnostic.-Chișinău,2008
8. Astmul bronsic la copii. Indicatii metodice pentru studenți, rezidenți. 27
F. Cenusa, M. Rudi, A. Guragata..-Chișinău, 2011
9. Alergiile alimentare la copii : profilaxie, diagnostic, tratament. 34
Indicatii metodice pentru studenți, rezidenți. F. Cenusa, A. Stamati, M.
Rudi, P. Martalog.- Chișinău, 2012
10. Sepsisul si socul septic la copil. Indicatii metodice pentru studenți, 34
rezidenți. P. Martalog, V. Turea, A. Guragata, F. Cenusa.- Chișinău,
2012
11. Geormăneanu M.ş.a. Îngrigirea nou-născutului. - Bucureşti: Edit. 46
Medicală, 1987
12. Managementul îngrijirii nou – nascutului. P. Stratulat, L. 41
Crivceanschi, L. Ciocarla, -Chișinău, 2005
Puericultură. Neonatologie. Pediatrie Manuale Manuale
bibliotecă cetedră
Literatura de bază. Limba rusă.
1. Шабалов, Николай Павлович. Неонатология, учеб. пособие : в 2 т. 25
Т. 1, t.2. – Mосква, Медицина. 2009
2. Неонатология/ Под ред. Т.Гомеллы, М. Канигам: пер.с англ. -
М.: Медицина, 1998 28
3. Н. П. Шабалов. Детские болезни. Учебник для студ. мед.ин-тов. 72
Издание 3-5е, в 2-х томах. Санкт-Петербург, 2003-2005.
4. Пропедевтика детских болезней: Учебник/ Под ред. 89
А.А.Баранова. - М.: Медицина, 1998

Literatura suplimentară. Limba rusă.


1. Детские болезни. Перевод с английского. Т. Лиссойер. Москва. Изд. 6
Гоэтармедия. 2012
1. Кильдиярова Р.А. "Пропедевтика детских болезней. Учебник 6
(+CD)". Москва. Изд. Гоэтармедия. 2012
2. Капитан, Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. 6
Учебник для вузов. Москва, МЕДпресс-информ, 2009
3. Атлас манипуляций в неонатологии, под ред. Мхайри Дж. Мак- 20
Дональд, Джаяшри Рамасезу.-M.,2013
4. Робертон Н. Практическое руководство по неонатологии: пер.
с англ. - М.: Медицина, 1998 10
Puericultură. Neonatologie. Pediatrie Manuale Manuale
bibliotecă cetedră
Literatura de bază. Limba engleză.
1. Nelson textbook of pediatrics. R. M. Kliegman, B. F. Stanton, 11 2
R.Behrman, J.St. Geme. 19th edition. - Elsevier/Saunders, Philadelphia,
2011. 2610 pag.
2. Child growth and development 13/14 ed. : E. N. Junn, C. J. Boyatzis .- 9
20th ed. New York McGraw-Hill, 2014
3.Stevenson, David K. Neonatology : clinical practice and procedures / 6
David K. Stevenson, Ronald S. Cohen, Philip Sunshine. - New York :
Mc Graw-Hill, 2015
4.Cloherty and Stark's manual of neonatal care / editors: Eric C. 40
Eichenwald, Anne R. Hansen, Camilia R. Martin, Ann R. Stark. - 8th
ed.. - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017

Literatura suplimentară. Limba engleză.


1. Propedeutics of paediatrics. Kharkiv 2010. 4
2. Sursele electronice.

Lista suporturi electronice pentru studenți la disciplina Pediatria

Puericultură. Neonatologie. Pediatrie