Sunteți pe pagina 1din 169

NUMELE ŞI ADRESELE EXECUTORILOR ÎNVESTIŢI ÎN FUNCŢIE

Circumscripţia Numele/ Nr. Străzile şi localităţile, ce constituie competenţa Datele de contact ale executorului
Nr. teritorială a prenumele licen teritorială a executorului judecătoresc în condiţiile judecătoresc
instanţei de ţei al. (3) al art. 30 CE, conform deciziei Camerei
judecată teritoriale a executorilor judecătorești

1. Sectorul Mihailov 001 - str. Valea Crucii – toată mun. Chişinău, str. Independenţei 40
Botanica, Gheorghe - str. Dacia – de la nr. 2 pînă la nr. 16 pare et. 2 , tel/fax (022) 85-40-65,
mun. Chişinău - str. Hristo Botev – toată mob. 069606763,
- str. Independenţei - de la nr. 4 pînă la nr. 10 pare executormihailov@gmail.com
- str. Cuza Vodă – de la nr. 23 pînă la sfîrşit impare,
de la nr. 30 pînă la sfîrşit pare
- str. Matei Millo
- str. Dacia - de la nr. 43 pînă la nr. 53 impare
- str. Munceşti - de la nr. 326 pînă la nr. 460 pare
- str. Burebista - toată
- str. Albiţa – toată
- str. Dacia - de la nr. 55 pînă la sfîrşit impare
- str. Zelinschi - de la nr. 20 pînă la nr. 44 (toate)
2. Doagă Natalia 128 Activitate suspendată, conform ordinului ministrului mun. Chişinău, str. Independenţei,
justiției nr. 551 din 19.12.2014. 40, et. 2, tel./fax (022)85-40-64;
mob.079533018,
ndoaga@mail.ru
3. Paşa Nicolae 019 - str. Zelinschi – de la nr. 1 pînă la nr. 11 şi de la nr. mun. Chişinău, str. Zelinschi 1,
2 pînă la nr.12 tel./fax.(022)81-14-92
- str. Zarzăr - toată mob.069365797; 068401019
- str. Zmeurii - toată executornpasa@gmail.com
- str. Tulnic - toată
- str. Bacioii Noi - toată
- str. Imaşului - toată
- str. Cucereanu - toată
- str. Muzelor - toată
- str. Munceşti – de la nr. 695 pînă la sfîrşit şi de la
nr. 700 pînă la sfîrşit
- str. Paşunilor - toată
- str. Revaca – toată
4. Lanciu Dinu 016 - str. Botanica Veche - toată mun. Chişinău, str. Zelinschi, 11,
- str. Liubleanca - toată tel. (022)553019; fax.(022)553412
- str. Pompieri - toată mob.079371070;
- str. Pandurilor - toată dinulanciu@gmail.com
- str. Reni - toată
- str. Sarmizegetusa - toată
- str. Zagreb – toată
- str. Plopilor - toată
5. Ganţa – Cupcea 017 - str. Aeroport - toată mun. Chişinău, str. Stefan cel Mare,
Natalia - str. Dacia – de la nr. 40 pînă la sfîrşit pare 73 bir.333, tel.(022)260688,
- str. Cristofor Columb – toată fax.(022)260688, mob.068539907
exjudnataliaganta017@mail.ru
6. Nicolaescu 018 - str. Mureşanu - toată mun. Chişinău, str. Decebal, 99/3, et.
Nicolae - str. Tomis - toată 1, bir. 107-B, tel. (022)50-72-20 fax.
- str. Busuioceşti - toată (022)50-72-21; mob.079398645;
- str. Bacu - toată ex.jud.n.nicolaescu@gmail.com
- str. Botezatu - toată
- str. Danubius - toată
- str. Duminica Mare - toată
- str. Dante - toată
- str. Erhan - toată
- str. Înălţării - toată
- str. Învierii - toată
- str. Cristea - toată
- str. Căuşeni - toată
- str. Titulescu - toată
- str. Tiras - toată
- str. Vîlcov - toată
- str. Istra – toată
- str. Zelinschi – de la nr. 13 pînă la nr. 19 (toate)
- str. Cuza Vodă - de la nr. 1 pînă la 28 pare
- str. Traian - impare toate
7. Nichitoi Emil 062 Activitate încetată, conform ordinului ministrului justiției mun. Chişinău, str. Decebal, 99/3, et.
nr. 90 din 21.02.2014 1, bir. 107-B, tel. (022)50-72-20
fax. (022)50-72-21
mob. 079545944
LIME888@mail.ru
8. Tcacenco 020 - str. Aşhabad - toată mun. Chişinău, str. Teilor, 6,
Alexandru - str. Cetatea Albă - toată tel./fax 56-03-19,
- str. Cetatea Chilia - toată mob.079034242, 068401020
- str. Cuza Vodă – de la nr. 1 pînă la nr. 21 impare ex.jud.tcacenco020@mail.ru
9. Casian Veronica 058 - str. Alistar - toată mun. Chişinău, Calea Ieşilor, 17/2 et
- str. Cioreşti - toată 5. bir 53,
- str. Ciugureanu D. - toată tel./fax(022) 60-43-18;
- str. Cernăuţi - toată mob. 079028215,
- str. Dimineţii - toată veronicacasian@mail.ru
- str. Dorobanţi - toată
- str. Gagarin - de la nr. 13 pînă la sfîrşit
- str. Clopotniţei - toată
- str. Matrosova - toată
- str. Minsc - toată
- str. Munceşti – de la nr. 1 pînă la nr. 299 impare
- str. Munceşti – de la nr. 2 pînă la nr. 324 pare
- str. Popovici - toată
- str. Riga - toată
- str. Frumuşica - toată
- str. Scutari - toată
- str. Sfînta Treime - toată
- str. Şoimari - toată
- str. Talin - toată
- str. Taşchent - toată
- str. Tăbăcăria Nouă – toată
10. Guţu Vitalie 021 - str. Dacia - de la nr. 21 pînă la nr. 41 impare mun. Chişinău, str. Teilor, 6,
- str. Grădina Botanica - toată tel./fax 56-03-19;
- str. Grenoble - de la nr. 169 pînă la nr. 331 mob. 068401021;
- str. Valea Trandafirilor - toată (sect.Botanica) gutvit84@mail.ru
- str. Belgrad
11. Niculiţa Diana 015 - str. Independenţei – de la nr. 12 pînă la sfîrşit şi mun. Chişinău, str. M. Varlaam, 65,
impare toate biroul 429,
tel. (022)27-41-04;
mob.069226116; 068401015
niculitadiana@yahoo.com
12. Chirtoacă Petru 022 - com. Dobruja – toată mun. Chişinău, str.I.Creangă,39, bir.4
- com. Revaca - toată MD – 2064;
- or. Sîngera – toată tel. (022)-85-98-81;
fax: (022)-59-20-60;
mob. 068401022;
executor022chirtoaca@mail.ru
13. Marianciuc 059 - str. Babei Iurie - toată mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12-a,
Evelina - str. Cetinii - toată tel.(022) 74-05-81;
- str. Ciobanu S - toată mob. 068401059, 060384890,
- str. Calea Basarabiei - toată
- str. Decembriştilor - toată ex.jud.marianciucevelina@gmail.com
- str. Dacia – de nr. 1 pînă la nr. 19 impare
- str. Grădescu - toată
- str. Grebencea - toată
- str. Gorea Paul - toată
- str. Ghica Vodă - toată
- str. Hotarul Satului - toată
- str. Holban - toată
- str. Hanul Morii - toată
- str. Horea - toată
- str. Ioan Vodă Viteazu - toată
- str. Cosaşilor - toată
- str. Cloşca - toată
- str. Leuşeni - toată
- str. Lipati D - toată
- str. Murafa S - toată
- str. Munceşti - de la nr. 301 pînă la nr. 693 impare
- str. Munceşti - de la nr. 462 pînă la nr. 698 pare
- str. Negru Vodă - toată
- str. Podişului - toată
- str. Prigoreni - toată
- str. Podul de Flori – toată
- str. Pădurii - toată
- str. Plaiului - toată
- str. Salcîmilor - toată
- str. Ţîgău - toată
- str. Ungureanu - toată
- str. Valea Bîcului - toată
- str. Vadul Bîcului - toată
- str. Osmotescu – toată
14. Stanciu Victoria 057 - str. Dacia – de la nr. 18 pînă la nr. 38 pare mun. Chisinau, str. Independenței
- str. Nuferilor - toată 6/1, et. 3, bir. 306,
- str. Traian – pare toată tel. /fax (022)77-69-14,
- str. Brîncuși mob. 069494354, 068401057
exjudstanciuvictoria@mail.ru
15. Ciobanu Ruslan 060 - str. Banatului - toată mun. Chişinău, str. Decebal, 99/3,
- str. Decebal - toată of. 513,
- str. pictor Ion Jumati - toată tel.(022) 89-03-29,
- str. Caluga - toată mob. 069760077;
- str. Crişan - toată exjudciobanu060@mail.md
- str. Lvov - toată
- str. Maramureş - toată
- str. Poamei - toată
- str. Praga - toată
- str. Pumnul Aron - toată
- str. Sofia - toată
- str. Teilor - toată
- str. Varşovia - toată
16. Cogîlnicean 063 - com. Băcioi - toată mun. Chişinău, bd. Decebal,
Victor - com. Brăila - toată 64/1,et.4,
- s. Străisteni - toată tel. (022)63-65-89,
- s. Frumuşica - toată mob. 068686906 , 068401063
- str. Fulguleţi – toată victor_cogilnicean@mail.ru
- str. Dumitriu - toată
- str. Puhoi – toată
17. Beiu Mihail 061 - str. Dobruja - toată mun. Chişinău, bd. Decebal,
- str. Fîntînilor - toată 64/1,et.4,
- str. Melestiu - toată tel.(022) 63-65-89,
- str. Mezililor - toată mob. 079655440
- str. Avicena - toată beiu_mihai@mail.ru
- str. Moruzi - toată
- str. Vorniceni - toată
- str. Trandafirilor - toată
- str. Malina Mare - toată
- str. Odessa – nr. 63, 65, 67
- str. Strişca - toată
- str. Stolniceni - toată
- str. Socilor – toată
- str. Butucului
- str. Drumul Băcioiului
18. Sectorul Bezede Vladimir 009 - str. Şciusev nr. impare de la 65 pînă la sfîrşit şi nr. MD-2064, mun.Chişinău,
Buiucani, pare de la 66 pînă la sfîrşit. str.I.Creangă, 39,
Chişinău - str. Kogîlniceanu nr. pare de la 58 pînă la sfîrşit şi tel. (022)-85-98-91,
nr. impare de la nr. 65 pînă la sfîrşit fax.(022)-59-20-60
- str. Bucureşti nr. pare de la 66 pînă la sfîrşit şi nr. cancelaria (022) 85-98-90
impare de la 71 pînă la sfîrşit mob.068401009
- str. C. Stere e-mail bezede@executori.md
- str. N.Iorga;
- str. A.Plămădeală;
- str. Tricolorului;
- str. Teatrului;
- satul Condriţa,
(Buiucanii-vechi):
- str.Porumbrele;
- str. Roşiori;
- str. Toamnei;
- str. Drumul taberii;
- str. Bisericii,
- str. Cornului,
- str. Grîului;
- str. Humuleşti;
- str. Rariştei;
- str. Toporaşilor;
- str. Voievod;
- str. Vovinteni mun.Chișinău;
- str. Schitului;
- str. Dragomirna;
- str. Alexandrescu;
- str. Luchian;
- str. Codrean;
19. Furdui Ion 032 - str. O.Ghibu; mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare
- str. Sucevița; 200, et. 1, biroul 104,
- str. Paris; tel. (022)58-26-66,
- str. Ghiocelelor; fax.(022) 213699,
- str. Floreşti; mob.069224738,
- str. Perilor, adresa electronică:
- str. S.Culaţchi; executorfurdui@yahoo.com
- str. Ineşti
satul Durleşti:
- str. Al.cel Bun;
- str. Boris Glavan;
- str. Burebista;
- str. Brîncoveanu;
- str. Budei;
- str.şi str.-la Balcani;
- str. Codrilor;
- str. Cișmelelor;
- str. Chimiştilor;
- str. Calea Unirii;
- str. Decebal;
- str. Dealul Morilor;
- str. Dacilor;
- str. Dumbrăvii;
- str. Florilor;
- str. M.Viteazul;
- str. M.Eminescu;
- str. Marinescu;
- str. Păcii;
- str. Podgorenilor;
- str. Rediul Mic;
- str. Renaşterii;
- str. Rezistenţei;
- str. Sf.Gheorghe;
- str. Stejarilor;
- str. Şoimilor,
- str. Timişoara;
- str. T.Vladimirescu;
- str. Teilor;
- str. Trei Vovinteni;
- str. Toma Alimoş
- str. Vasile Alecsandri;
- str. Valea Babii;
- str. Gribov,
- str. Hotinului,
- str. Hîrtoapelor,
- str. Haiducul Tobultoc;
- str. Junimei,
- str şi str-la. Livezilor,
- str. Gh.Cojbuc,
- str. Liviu Damian.
- str. Barbu Lautari
20. Devderea 099 - str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici; mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și
Valeriu - str. Muzicescu; Sfînt, 200, of.234,
- str. Suceava MD – 2004
- str. Gh.Calinescu; mob.069288448
tel./fax (022) 75 28 47
- str. Sălcuţa;
devderea@gmail.com
- str. V.Stroiescu;
- str. Serghei Lunchevici;
- str. Caragiale;
- comuna Truşeni,
- s.Dumbrava
21. Catan Tatiana 129 - Str. N.Costin; mun. Chişinău, str. Kiev 3a, et.3
- Str. Bariera Sculeni; tel. (022)87-6 5-29,
- str. A.Puşkin 1-21 nr. impare; mob. 068401129,
- str. Gh. Tofan; catan129@mail.ru
- str. Basarabilor;
- str. Codrilor;
22. Iachim Ion 076 - str. Calea Ieşilor, nr. impare 1-39, și 2-16 nr. pare; mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 184/4
- str. Bănulescu Bodoni nr. impare de la 1 pînă la 49 of. 4,
şi nr. pare de la 2 pînă la 20; tel. (022) 58-92-01,
- str. Al.Mateevici nr. pare de la 60 pînă la sfîrşit şi mob.079824732, 068401076
nr. impare de la 77 pînă la sfîrșit; executor.iachim@bk.ru
- str. M.Latareţu,
- str. P.Ciaicovschi;
- str. Barbu Lăutaru,
- str. Maria Tanase,
- str. şi str-la Ciprian Porumbescu,
- str. Bălcescu
- str.Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
23. Miron Iacob 010 - str. Columna de la 152 - pînă la sfîrşit pare şi de la mun. Chişinău, str.Alba Iulia 190/1
117 pînă la sfîrşit impare; et.3, bir. 40,
- str. Sfatul Ţării nr. pare de la 2 pînă la sfîrșit și 1- tel ./fax (022)58-89-35
61 impare; mob. 068401010, 078668693
- str. A.Lăpuşneanu, miron_iacob@yahoo.com
- str. Petru Movilă;
- str. Toma Ciorbă;
- str. S.Lazo;
- str. A.Corobceanu;
- str. Piața D.Cantemir;
- str-la Pietrăriei;
satul Ghidighici
24. Anghel 011 - str. Calea Ieşilor nr. impare de la 41 pînă la sfîrşit mun. Chişinău, str.Alba Iulia 75, et.2,
Valentina şi nr. pare de la 18 pînă la sfîrşit of.202,
- str. Mesager; tel./fax (022) 51 95 40,
- str. Prunului, mob. 069004859
- str. Bucuria; executor.anghel@mail.ru
- str. Ghidighici;
- str. Golia;
25. Rotaru Vera 012 - str. Călăraşi; mun. Chişinău, str Ştefan cel Mare,
- str. Drumul Crucii; 200, bir. 105 A,
- str. Milano; tel.(022) 74-46-16;
- str.-la Torino; mob. 069564865, 068401012
- str. 27 Martie 1918; verarotaru@mail.ru
- str.-la Trei Crai;
- str. Siretului;
26. Romaliischi 175 - str. Ion Neculce; mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 39,
Maxim - str. Coca tel.(022) 74-07-56;
- str.Truşeni; mob. 069092224
- str.Lisabona, executor-maxim@mail.ru
- str. Petru Ştefanuca,
- str. Florile Dalbe,
- Şos. Balcani
- Str. Angela Păduraru
- Str. Livezilor;
Satul Vatra
27. Guţu Natalia 013 - str. Vasile Lupu; mun. Chişinău, str. Teilor,6,
- str. Ion Pelivan; tel./fax. (022)56-03-19;
- str. Ţărînii; mob. 068401013
- str. Al.Donici; exjudnatalia013@mail.md
- str. S.Rahmaninov;
- str. Murelor;
str. M.Viteazul,
28. Casian Oleg 070 - str. Alba Iulia nr. impare de la 75 pînă la sfîrşit şi mun. Chişinău, Calea Îeşilor 17/2,
nr. pare de la 184 pînă la sfîrşit et5, bir 53,
- str. Marinescu; tel./fax. (022) 60-43-17;
- str. Vișinilor; mob. 079022959
- str. Vasile Corobanu; casian-oleg@mail.ru
- str. Virtuţii;
- str. A.Xenopol,
29. Tihonovici 014 - bd. Ştefan cel Mare, nr. impare de la 85 pînă la mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45,
Alexandr sfîrșit, nr pare de la 138 pînă la sfîrșit; bir. 9,
- str. 31 August 1989 nr. pare de la 78 pînă la sfîrşit tel (022)74-55-75 ;
şi nr. impare de la 115 pînă la sfîrşit; mob.079328151
- Piaţa Unirii Principatelor; tihonoviciexecutor@mail.ru
- Str. G. Enescu;
- str. Ștefan Neaga;
- str. Tamara Ciobanu;
- str. Ioana Radu;
- str. Primăverii;
- str. Ghenadie Iablocichin;
30. Sărătură Nelea 067 - str. Alba Iulia nr. impare de la 1 pînă la 73 şi nr. MD-2064, mun.Chişinău,
pare de la 2 pînă la 182; str.I.Creangă, 39,
- str. Liviu Deleanu; tel.(022) 74-19-50,
- str. Bacău; fax: (022)59-20-60;
- str. Calimachi; mob.068401067;
- str. şi str.-la Lipcani; nelea.saratura@gmail.com
- str. Pogor Vasile;
- Mitropolit Dosoftei nr. impare de la 85 pînă la
sfîrşit şi nr. pare de la 100 pînă la sfîrşit
- str. M.Cebotari 2-28 nr. pare și 1-61 nr. impare,
- str. H.Coandă
- str. Caiselor;
- str. Zăvoiului;
- str. Cantonului;
satul Durleşti:
- str.Al.Mateevici;
- str. Al.Donici;
- str. Atelierilor;
- str. Cantinei;
- str. Caucaz;
- str. Capriana;
- str. Cartuşa;
- str. Dimo;
- str. Dm.Cantemir;
- str. Făţarilor;
- str. Gh.Ureche;
- str. Gh.Asachi;
- str. Iaşi:
- str. Izvoarelor;
- str. Ion Soltîs;
- str. Ion Creangă;
- str. Iazului;
- str. Miron Costin;
- str. M.Sadoveanu;
- str. Muzicescu;
- str. M.Dosoftei;
- str. Miciurin;
- str. Petru Rareş;
- str. Petru Movilă;
- str. Rediul Mare;
- str. Răresiilor;
- str. Sihastru;
- str. Spătaru N.M.;
- str. Ştefan Vodă;
- str. Testemiţanu;
- str. Viilor;
- str. Vasile Lupu,
- str. 27 August;
31. Neruţă Anatolie 068 - str. Ion Creangă; mun. Chişinău, str. I. Radu, 27,
- str. Belinschi tel. (022)58-22-63;
- str. Buiucani; mob. 069083932;
- str. Ioan Livescu; adresa electronică;
- str. Dominte Timonu; anatolie-neruta@mail.ru
- str. Constituţiei;
- str. Gh.Topîrceanu;
- str. D.Caraciobanu;
- str. Durleşti;
- str. Ghioceilor 1
32. Sectorul Bănărescu 056 - str. M.Varlaam 1-83; 2-98 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare
Centru, Anatolie - str. V.Pîrcălab. 73, et. 3, biroul 336,
mun.Chişinău - str. Academician Natalia Gheorghiu tel.(022)54-44-34; (022) 54-70-41
mob 069130707,
banarescu@mail.ru
33. Doroftei Igor 064 - str. Tighina 1-61; 2-44; 65 mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare,
- str. L.Tolstoi 1-69; 2-72; 78 73, etaj 1, biroul 144,
- str. Bernardazzi tel.(022) 27-75-85;
- str. Ciuflea 2-36; 1-49 mob. 079437501
- str. Zaim igor.doroftei.@mail.ru
- str. Tisa
- str. Zodiac
- str. Spicului 3,5
- str. Zaporojie
- str. Vîlcele
- str. Cijevsc.
34. Cuşniriuc Ina 077 - str. Bulgară 1-45 toate, 47 mun. Chişinău, str. Mitropolit
- str. A.Mateevici 1-75 impare și 2-58 pare Varlaam , 65, of. 403;
- str. T.Baltă tel.(022) 21-20-73,
- str. V.Crişan mob. 069133527
- str. Geamănă icusniriuc@mail.ru
- str.Jeamănă
- str. Valea Podului
- str. Parcului
- str. Socilor
- str. Smochină
- str. Starostenco
- str. Pietrarilor
- str. Ialoveni
- str. Sf.Vinere
- str-la Sf. Vinere
35. Vînaga Corneliu 078 - str. Bucureşti (1-67; 2-64) mun. Chişinău, str. Mitropolit
- str-la Bucureşti Varlaam , 65,
- str. Sf. Gheorghe tel.(022) 21-20-73,
or. Codru mob. 079302717, 0684010
- str. Soarelui adresa electronică:
- str. Puhoi korneliu_07@mail.ru
- str. și Ivan Turghenev
- str – la Ivan Turghenev
- str. Viticultorilor
- str. Pomicultorilor
- str – la 1 Pomicultorilor
- str – la 2 Pomicultorilor
- str – la 3 Pomicultorilor
- str – la 4 Pomicultorilor
- str – la 5 Pomicultorilor
- str – la 6 Pomicultorilor
- str. Pădurilor
- str – la Pădurilor
- str. Schinoasa Nouă
- str. Sitarului
- str – la 1 Sitarului
- str – la 2 Sitarului
- str – la 3 Sitarului
- str. Dumbravei
- str. Sfînta Maria
- str. Valea Apelor
- str- la 1 Valea Apelor
- str- la 2 Valea Apelor
- str- la 3 Valea Apelor
- str- la 4 Valea Apelor
- str. Drumul Schinoasei
- str – la 1 Drumul Schinoasei
- str – la 3 Drumul Schinoasei
- str – la 4 Drumul Schinoasei
- str. Schinoasa Deal
- str – la 1 Schinoasa Deal
- str – la 2 Schinoasa Deal
- str. Schinoasa Vale
- str. Sihastrului
- str – la 1 Sihastrului
- str – la 2 Sihastrului
- str – la 3 Sihastrului
- str – la 4 Sihastrului
- str. Potîrnichii
- str. Plaiului
- str – la 1 Plaiului
- str – la 2 Plaiului
- str. Ion Creangă
- str. Jubiliară
- str. Dragomirna
- str. Sfîntul Petru
- str. Sfîntul Vasile
- str. Vasile Alecsandri
- str. Sergiu Rădăuţanu
- str – la 1 Sergiu Rădăuțanu
- str – la 2 Sergiu Rădăuțanu
- str – la 3 Sergiu Rădăuțanu
- str – la 4 Sergiu Rădăuțanu
- str. Sfîntul Pavel
- str – la Schinoșica
- str. Nicolae Sulac
- str. Vascan
- str. Aleea verde
- str-la Polevaia
- str. Progres
- str. Popov
- str-la Rostovschi
- str Svetlaia
- str-la Svetlaia
- str. Solnecinaia
- str. Sevastopol
- str. Urojainaia
- str – la 1 Urojainaia
- str – la Urojainaia

36. Gheţiu Liudmila 023 - str. Gh.Asachi mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,
- şos. Hînceşti 73. bir. 339,
- str. Gh.Tudor tel. (022) 27-06-21,
mob. 069281054, 068401023
executor023@mail.ru
37. Delev Olga 024 - str. V.Alecsandri (1-129; 2-90) mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,
- str. Caucaz 73, bir. 345,
- str-la 1,2,3 Caucaz tel./fax (022)54-36-20,
- str. Covtun mob.069309646
- str. Melestiu pare 2-20 delevolga@gmail.com
- str. Mioriţa delevavolga@mail.ru
- str. Drumul Schinoasei.
38. Alexeenco Olga 025 - str.și str-la Arborilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,
- str. M.Ceachir 73, bir. 339,
- str. A.Crihan tel. (022)27-24-28,
- str. Cristeşti mob. 079605601
- str. M.Eliade alexeenco-olga@rambler.ru
- str. și str-la Fierarilor
- str. Pan Halipa
- str. I.Inculeţ
- str. Mileşti
- str. D.Moruzi 1-15; 2-14
- b-d. Ştefan cel Mare impare 1-83
- b-d Ştefan cel Mare pare - 2-136
- str. Valea Trandafirilor
- str. Universităţii
- str. P. Ungureanu 1-13
- str. I.Vasilenco
- str. Dîmbului
39. Boţan George 065 - str. Anton Ablov mun. Chişinău, str.Sciusev 27, of.2,
- str. P.Boţu tel./fax (022)22-63-16
- str. Brăila mob. 079252572;
- str. Baltagi botangeorge@yahoo.fr
- str. Bugeacului
- str. Berezovschi
- str. Constanţa
- str.Dragomirna
- str. Focşani
- str. Griviţei
- str-la Hmelniţchi
- str. Măcieşilor
- str. Mărăşeşti
- str. Răndunele
- str. Rovinari
- str. Turturele
- str. Vînătorilor
- str. A.Vlaicu
- str. Academiei
- str. M. Kogîlniceanu (1-63; 2-56).

40. Oglindă Sergiu 040 - str. Busuioc mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,
- str. Bujorilor 73, bir. 325,
- str. Cibotaru tel. (022)27-51-10,
- str. Costiujeni mob.069508508;
- str. Cobzarilor adresa electronică:
or. Codru: executor.040@mail.ru
- str. Luceafărul
- str – la Luceafărul
- str. Cîmpului
- str. Olimpică
- str-la 1 Olimpică
- str-la 2 Olimpică
- str-la 3 Olimpică
- str. Grînelor
- str. Gliei
- str. Mihai Juravel
- str – la 1 Mihai Juravel
- str – la 2 Mihai Juravel
- str – la 3 Mihai Juravel
- str – la 4 Mihai Juravel
- str. Haiducilor
- str. Cobzarilor
- str – la 1 Cobzarilor
- str – la 2 Cobzarilor
- str – la 3 Cobzarilor
- str – la 7 Cobzarilor
- str – la 8 Cobzarilor
- str – la 9 Cobzarilor
- str – la 10 Cobzarilor
- str. Izvoarelor
- str – la 1 Izvoarelor
- str. Colinei
- str – la 1 Colinei
- str – la 2 Colinei
- str. Sfîntul Gheorghe
- str. Sfîntul Nicolae
- str. Sfîntul Dumitru
- str. Sfîntul Ion
- str. Sfîntul Ștefan
- str. Gutuilor
- str. Bujorilor
- str – la 1 Bujorilor
- str – la 2 Bujorilor
- str – la 3 Bujorilor
- str – la 4 Bujorilor
- str – la 5 Bujorilor
- str. Busuiocului
- str – la Busuiocului
- str. Costiujeni
- str. Molocanilor
- str – la 1 Molocanilor
- str – la 2 Molocanilor
- str. Prepeliței
- str. Livădarilor
- str. Miorița
- str. M.Eminescu
- str – la Mihai Eminescu
- str. Vieru
- str. Gohberg
- str. Tadeuș Malinovschi
- str. Vasile Nauc
- str. Galați
- str. Simion Cibotaru
- str. Codru
- str. Elena Alistar
- str. Sfinții Martiri Brîncoveni
- str – la 1 Sfinții Martiri Brîncoveni
- str – la 2 Sfinții Martiri Brîncoveni
- str – la 3 Sfinții Martiri Brîncoveni
- str. Andrei Vînaru
- str. Vila Voshod
or. Chișinău
- bd. Dimitrie Cantemir
41. Ungureanu Oleg 026 - str. Trifan Baltă mun. Chişinău, str. A.Şciusev, 27,
- str. și str-la Ciocîrliei bir.2,
- str. Mitropolit Gurie grosu tel/fax (022)-22-63-16;
- str. Mendeleev mob. 068401026; 069033811,
- str. Pomilor executorungureanu@mail.md
- str. Primar Carol Schimidth
- str. Smochină
- str. Viliams
- str. Șciusev
- Str.Sprincenoaia
- str. Tiraspol
- str. Lech Kaczynski
42. Nistor Valerian 027 - str. Belşugului mun. Chişinău, Ştefan cel Mare , 67,
- str. Cireşilor biroul 401,
- str. V.Cupcea tel. (022) 27-06-74;
- str. V.Cheltuială mob. 079679930,
- str. Cozminului adresa electronică:
- str. Crizantemelor executornistor@mail.ru
- str. V.Dicescu
- str. A.David
- str. Lacului
- str. Gh.Meniuc
- str. și str-la N.Moroşanu
- str. și str-la Nucarilor
- str. Oneşti
- str. Pirogov
- str. Timiş
- str. Lăpuşnei
43. Ababii Liliana 028 - str. M.Eminescu mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,
- str. N.Testemiţanu 124, bir. 313,
- str. Gh.Caşu tel. (022)27-58-68;
- str. V.Korolenco mob. 068695840,
- str. Mihai Grecu lilia-ababi@mail.ru
- str. Valentin Guţu
- str. Herţen
- str. și str-la Malina Mică
- str-la Macarenco
- str. Romantică
- str. N.Sclifos
- str. I.Soroceanu
- str. Untilă
- str. I.Vatamanu
- str. C.Vîrnav
44. Coadă Rodica 029 - str. Anderson mun. Chişinău,str. M. Varlaam, 65,
- str. Anestiade biroul 404,
- str. A Cosmescu tel.(022) 27-02-81,
- str-la 1,2,3 Costiujeni mob. 079090935
- str. Frumoasa rodicacoada@mail.ru
- str. I.Ganea
- str. Independenţei 2
- str. Jubileului
- str. Lămîiţei
- str. Lermontov
- str-la 1,2 Lermontov
- str. Gh.Malarciuc
- str. Moldoviţa
- bd Negruzzi
- str-la Negruzzi
- str. I.Nistor
- str. Nichitina
- str. Roguleni
- str. T.Strişcă
- str. Stepnaia
- str. Vieru
- str. Docuceaev.
45. Vieru Elena 030 - str. Aleea Gării mun. Chişinău, str.M. Varlaam, 65,
- str. Bazinul Locomotiv et. 4, biroul 404,
- str. Bazinului tel.(022) 27-02-81,
- str. Cezar mob. 069912704;
- str. Cărbunari estalbe@mail.ru
- str. Cameniţa
- str. Iu. Gagarin 1-11; 2-10
- str. Ismail 1-47; 2-96
- str.și str-la Haltei
- str. Negreşteni
- str. Paşcani
- str. Piaţa Gării
- str. Scoreni
- str. Tăbăcăria Veche.
46. Stoian Grigore 176 - str. și str-la Drumul Viilor mun. Chişinău, str. Miron Costin 7,
- str. Gruşevan bir. 614,
- str. Al. Puşkin 2-40 nr. pare tel. (022)43-81-46;
- str. Costeşti mob. 068888069, 068401176
- str. Schinoasei grigore@mail.ru
- str. Galaţi
- str. Mărţişor
- str. Dealu Cucului
- str. Dumbrăvii
- str. Academician Iurie Grosu
- str. Vlad Ţepeş
- str. Actor Chiril Știrbu
47. Manole 031 - str. Cişmele mun. Chişinău, Ştefan cel Mare 67,
Dumitru - str. Cimbrului biroul 401,
- str. Crinilor tel. (022)27-06-74;
- str. Capricorn mob. 069174037,
- str. Fecioarei executormanole@mail.ru
- str. Garoafelor
- str. Gh.Malai
- str. T. Malai
- str. Măgurele
- str-la Muncii
- str. Porumbiţei
- str. Valea Rădiului
- str. Tatarbunar
- str. Văleni
48. Parfentiev 066 - str. Columna (1-115) mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,
Liliana - str. Grenoble pare toate; impare de la 1-167 69, bir. 342,
- str. T.Aman tel. (022)26-08-50; (022)54-56-89;
- str. Galbenă mob.068401066 , 079001555,
- str. L.Blaga adresa electronică:
- str. 31 August 1-107; 2-76 ex.jud.parfentiev066@mail.ru
- str. V.Micle
49. Burlac Oxana 177 - str.Armenescă 1-71 impare, 2-84 pare mun. Chişinău, str. Alexandru cel
- str. Arţarului Bun, 34, bir.207,
- str. Cernica tel.(022) 54-20-66,
- str. Cocieri mob. 069278102
- str. Copăceni exjud177@gmail.com
- str. Chiţcani
- str. Coşniţa
- str. Fîntînilor
- str. Gîrlei
- str. Gîrliţei
- str. și str-la Hruşca
- str. Lomonosov
- str. Mereşeni
- str. Negureni
- str. Odesa
- str. Oituz
- str. Sărăteni
- str. Suruceni
- str. Tecuci
50. Sectorul Novicov Oxana 101 activitate suspendată mun. Chişinău,
Ciocana, mob. 068401101
mun. Chişinău oxnovicov@gmail.com
51. Bajag Vitalie 033 - str. Aleco Russo de la nr. 18 pînă la sfîrşit mun. Chişinău ,Vasile Alecsandri 1,
- str. Mihai Sadoveanu; et.8, bir. 803,
- str. Uzinelor, numerele pare toate persoanele tel/fax. (022) 28-73-55
juridice mob. 069174634, 068401033
- str. Haiducul Bujor v.bajag@gmail.com
- sat. Cruzeşti.
52. Ioniţă Roman 034 - str. N.Milescu Spataru, mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn,
- str-la Spataru; 4/4, bir.308,
- str. Otovasca; tel./fax. (022) 40 82 39
- sat. Budeşti; mob.079111816,
- sat. Văduleni. executor.roman.ionita@gmail.com
53. Ciuchitu Radu 073 - str. Igor Vieru; mun. Chişinău, str. Meşterul Manole,
- str. Uzinelor, numere impare persoanele juridice 1,
- str. Andrei Izbaş; tel.(0220 42-21-41;
- str. Tîrgovişte; mob. 067385705;
- str. și str-la Coloniţa; executor_ciuchitu_073@yahoo.com
- str. Bujor;
- str. Alcedar;
- str. Vărzaru;
- str. Buzescu;
- str. Floreni;
- str. Petrodava;
- str. Sargidava;
- str. Mereni;
- str. Codrul Cosminului;
- str. Budeşti;
- str. Podul Înalt;
- str. Dumbrava Roşie;
- str. Călugăreni;
- str. Vaslui;
- str. Grigorescu;
- str. Repin;
- str. Mălăieşti;
- str. Ratuş;
- str. Butuceni;
- str. Bulboaca;
- str. Budăi;
- str. Ciocana;
- str. Bubuieci;
- str. Arioneşti
54. Bodrug 178 - str. Maria Dragan, mun. Chişinău, str. Mihai Sadoveanu,
Augustin - str. Vadul lui Vodă; 24 bir.5,
- str. Transnistria; tel./fax(022) 42-60-68;
- or. Vadul lui Vodă,. mob. 068188833;
ex_bodrug178@yahoo.com
55. Vasian Nicolae 179 - str. Petru Zadnipru mun. Chişinău, str. Mihai Sadoveanu,
- str. Lunca Bîcului; 24, bir. 2,
- str. Izmail nr. pare 110 ; 112 şi 116; tel.(022) 48-04-81;
- sat. Tohatin; mob.069132225; 068401179
- sat. Cheltuitor; executorvasian@gmail.com.
- sat. Cerabortă;
- sat. Buneţ.
56. Guţu Svetlana 074 - str.Mircea cel Bătrîn nr. impare toate mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 17,
- str. Industrială; bir. 3,
- sat. Coloniţa. tel./fax (022) 59-28-67
mob. 068401074
executor.gutu@mail.ru
57. Balan Cornelia 075 - str. Ginta Latină; mun. Chişinău, str. Armenească,
- str. Voluntarilor; 44/2, bir.1
- str. Varniţa; tel. (022)54-90-29;
- sat. Bubuieci; mob.079721021
- sat. Bîc; adresa electronică:
- sat. Humuleşti executor_075balan@yahoo.com
58. Butucea Ion 072 - str. Mircea cel Bătrîn nr.pare mun. Chişinău, str. Armenească 44/2,
- str. Meşterul Manole; bir. 3,
- str. Işnovăţ; tel./fax (022)24-54-23,
- str. Vl.Maiakovski; mob.069782665, 068401072
- str. Călătorilor; butucea-ion@rambler.ru
- str. Movileni;
- str. Rebreanu;
- str. Cărămidarilor;
- str. Uzinelor - persoane fizice
- str-la Uzinelor;
- str. Plugarilor;
- str. Sf. Parascheva;
- str. Albăstrele;
- str. Armoniei;
- str. Bucovinei;
- str. Gheorghe Ghimpu;
- str. Irişilor;
- str. Poienilor;
- str. Nicolae Sulac;
- str. Valeriu Dumbravă,
- str. Ion Dumeniuc;
- str. Ilie Coşanu
59. Sectorul Talmaci Roman 003 - bd.Moscovei nr. impare mun. Chişinău, str. Kiev 3a, et. 3,
Rîşcani, tel.(022) 87-65-33,
Chişinău fax: (022)876 525,
mob. 068401003
executortalmaci@gmail.com
60. Chiosa Anatolie 005 - str. Albişoara de la 36 pînă la 41 toate mun. Chişinău, str.A. Russo,1 et. 3,
- str. Puşkin de la 31 pînă la sfîrșit impare și de la 42 bir.320
pînă la sfîrșit pare tel. (022) 49-13-31;
- bd. Moscovei pare mob.060121140
anatoliichiosa@rambler.ru
61. Zamşa 004 - str. Feredeului mun. Chişinău, str. Kiev 3a et. 3,
Valentina - str. Zimbrului tel.(022) 87-6 5-30,
- str. Aerodromului fax. (022) 876 524,
- str. Crîngului mob.079581789
- str. Macilor zamsa@mail.ru
- str. Pietrariei
- str. Calea Moșilor
- str. Slobozia

62. Caţer Victor 100 - str. T.Panfile mun. Chişinău, str. Tudor
- str. Valea Alba Vladimirescu 8/1 et 2,
- str. Stăuceni tel.fax. (022)43-85-34;
- str. Gr.Virtosu mob.079086173
- str. Zamolxe victorcater@rambler.ru
- str. N.Donici
- str. Lupașcu
- str. Pescărușilor
- str. Spicului
- com.Făuresti
- com.Cricova
- str. A.Hasdeu
- str. B.P.Hasdeu
- str. Nadejda Russo
- str. Poștei
- str. Cojocarilor
- str. A.Vlahuta
- str. Nicolae Dimo
- str. Grădinilor
- str. Florica Nița

63. Popa Ana 006 - str.Calea Orheiului mun. Chişinău, bd. Moscovei 3/6, et.
- str. Doina 3,
- str. Cucorilor tel. (022)40-38-63,
- str. Crăsescu mob. 078007533,
- str. Ceucari(Ancora) anapopa.ex.judecatoresc@
- str. Columna nr. pare de la 2 pînă la 150 gmail.com
- Str-la Florariei
- str. Socoleni
64. Onoi Viorica 007 - bd. Bănulescu Bodoni nr. pare de la 22 pînă la mun. Chişinău, str. Kiev, 10/1, of.22,
sfîrşit şi impare de la 51 pînă la sfîrşit tel./fax: (022)44-98-58;
- str. Armeneasca de la 73 pînă la sfîrşit impare și mob. 060222500, 068401007
de la 86 pînă la sfîrșit pare vioricaonoi@yahoo.com
- str. V.Alecsandri
- str. Bulgara nr. pare de la 46 pînă la sfîrşit şi nr.
impare de la 49 pînă la sfîrşit
- str. Belousov
- str. Bălți
- str. Căutatorului
- str. Eminescu nr. impare de la 61 pînă la sfîrşit şi
nr. pare de la 70 pînă la sfîrşit
- str. Fontanului
- str. Ia.Hîncu
- str. Iancu
- str. Junimii
- str. Ha.Zubaevici
- str. Nistrului
- str. Sîrbeasca
- str. Tighina de la 48 pînă la sfîrşit
- str. Poșta Veche nr. pare şi impare de la 1 pînă la
la 22
- str. H.Liubavici
- str. Răzeșilor
- str. Solidarității
- str. Timișoara
- str. Sipotelor
65. Buzadji Olga 008 - str. Sf.Andrei mun. Chişinău, Mihai Viteazu, 17,
- str. Z.Arbore tel. (022)294992,
- str. A.Botezatu mob. 060055111
- str. Buna Vestire Tala808@mail.ru
- str. Cramei
- str. Constantin Stamate
- str. Colina Pușkin
- str. M.Ciubotaru nr. pare de la 30 pînă la sfîrșit şi
impare de la 63 pînă la sfîrșit
- str. Cantonului
- str. I.Doncev
- str. Sf.Ilie
- str. S.Lazo nr. impare de la 21 pînă la sfîrşit şi nr.
pare de la 50 pînă la sfîrşit
- str. Luncii
- str. Arh.Mihail
- str. Moara Roșie
- str. Căpriana
- str. Movila lui Burcel
- str. A.Pann
- str. Pruncului
- str. P.Rareș
- str. Romana
- str. Sfatul Țării nr. pare 32-62 și impare de la 63
pînă la sfîrşit
- str. Șevcenco
- str. Zaichin
- str-la Zercalinii
- str.G.Coșbuc
66. Caduc Maria 081 - str. D.Rîșcanu mun. Chişinău,str. Kiev, 6/1,
- str. Mircești tel./fax (022) 44-29-31,
- str. Cosmonautilor mob. 069254135
mariacaduc@mail.ru
67. Zaharescu Olga 084 - str. Florilor mun. Chişinău, str. Kiev 6/1,
(Untura) - str. și str-la Studenților tel. /fax (022)44-29-31;
- str. S.Rădăuțan zaharescu.olga@yahoo.com
- str. Gherman Pintea
- str. Olga Vrabie
- str. Lidia Istrati
- str. Petru Leșcenco
68. Şapa Ludmila 085 - com.Stauceni mun.Chişinău, str.Miron Costin 7,
- str.Ismail nr. impare de la 49 pînă la 77 şi nr. pare et.7, of. 702,
de la 98 pînă la 108/2 tel./fax.(022) 49-35-69
- str. Dobroliubov mob.079255366; 068401085
- str. Podgorenilor ludmila.shapa@yahoo.com
- str. Pitulicii
- str. și str-la Cricova
- str. Criuleni
- str. Circului
- str. Cornești
- str. Carierei
- str. Bulbocica
69. Focşa 082 - str. Tudor Vladimirescu mun. Chişinău, str. Kiev 6/1,
Alexandru - str. Andrei Doga tel./fax (022)44-29-31,
- str. Liviu Damian mob. 069699887, 068401082
- Banca de Economii alexandru.focsa082@gmail.com
- Rețele electrice
70. Gîlca Iurie 087 - str. Albișoara nr. de la 1 pînă la 35 toate mun. Chişinău,str. Vasile Alecsandri,
- str. Ipotești 1, bir. 709,
- str. Aleco Russo de la 1-17 toate tel./fax (022)736886,
- com.Ciorescu mob. 069266353
- str. Matei Basarab executor.iurie.gilcaa087@gmail.com
71. Pascari Olga 080 - Com.Hulboaca mun. Chişinău, bd. Moscovei, 21, et.
(Ciubotaru) - com.Grătiești 6, biroul 604,
- str. Iazului tel. (022)31-02-01,
- str. V.Badiu mob.069559977
- str. G.Galusarilor executor.olga.ciubotaru@
- str. Constructorilor gmail.com
- str. Montana (8 martie)
- str. Memoriei
- str. Liliacului
- str. Kiev
- str. E.Teodoroiu
- str.Gratiești
- str. Olarilor
- str. Pitulicii
- str. Sf.Petru
- str. Pata Veche
72. Anati Snejana 083 - str. Albișoara nr. pare de la 42 pînă la sfîrşit toate mun. Chişinău, str. Kiev 6/1, of.3
- str. Braniste tel./fax (022) 44-29-31;
- str. Saharov mob.079727002;
- str. Vadul lui Voda nr.impare de la 1 pînă la 17 ansti.s@mail.ru
- str. Bogdan Voievod
73. Isac Nina 131 - str. Bariera Orhei mun. Chișinău, str. Kiev 4/2, et. 2, of.12,
- com. Goienii Noi tel./fax. (022) 44-13-83,
- str. si str-la Petricani mob. 068401131
- str. Pajurii executor.isac@mail.ru
- str. Cahul
- str. Gh.Madan
- str. Cărăușilor
- str. Dubăsari
- str. Hipodromului
- str. Visternicen
- str. Magda Isanos
- str. Andrei Lupan
- str. Lalelelor
- str. Moldovița
- str. Bălănescu
- str. I.Botezatorul
- str. T.Maiorescu
- str. R.Țirelson
- str. Gh.Ureche
- str. Putnei

74. Brihuneț 130 - str. Diordiţa mun. Chişinău, str. Kiev 3a et. 3,
Cristina - str. O. Goga tel. (022)87-65-24,
(Petelca) - bd. Grigore Vieru fax: (022)876 525,
- str. Miron Costin mob.068 401 130
- str. Alexandru cel Bun nr. impare de la 1 pînă la executor.petelca@gmail.com
117 şi nr. pare de la 2 pînă la 144
- str. C. Brîncoveanu
- str. Grădinarilor
- str. Hotin
- str. Strășeni
- str. Spartacus
- str. Petru Maior
75. Raionul Anenii Stolearenco 035 - s. Delacău or. Anenii Noi,
Noi Alexei - s. Puhăceni str.Z.Cosmodemiansaia, 2, et.1
- s. Speia tel/fax. 0(265) 92100
- s. Teliţa mob. 069213542;
- com. Chirca (s.Botnăreştii Noi) stolearencoalexei@gmail.com
- com. Botnăreşti(s. Salcia)
- com. Chetrosu(s. Todereşti)
com. Ciobanovca
- s. Troiţa Nouă,
- s. Batîr,
- s. Batîc,
- s. Balmaz,
- s. Mirnoe
com. Zolotievca
- s. Nicolaevca,
- s. Larga
76. Maţarin 036 - s. Mereni or. Anenii Noi, str. Mărţişor, 30/1
Anatolie - s. Merenii Noi tel/fax 0(265) 22289
- s. Şerpeni mob. 079038850, 060022277
- s. Bulboaca exjud_matarin036@rambler.ru
- s. Hîrbovăţul Nou
- com. Cobusca Veche(s.Floreşti)
- s. Cobusca Nouă
com. Ţînţăreni
- s. Creţoaia
- s.Gura Bicului
-s. Hirbovat Calfa
- s.Varnita
77. Catanoi Sergiu 037 - or. Anenii Noi or. Anenii Noi, str. Mărţişor, 30/1,
- s. Bereschi, tel. 0 (265)93033,
- s. Albiniţa, mob.069230989
- s. Ruseni, ex_jud_scatanoi_037@rambler.ru
- s. Socoleni
- s. Geamăna
- s. Roşcana
- s. Maximovca
- s. Floreni
78. Municipiul Guşan Nicolae 163 - str. Şt cel Mare nr. pare de la 2 pînă la 14 or. Bălţi, str. Păcii, 38, et. 4, bir. 1
Bălţi - str. 1 Mai pînă la 9b pînă la sfîrşit tel. 0(231)63414; fax.0(231)23094
- str. Suceava mob.069129232
- bul. Larisa camera-teritoriala-balti@rambler.ru
- str. 31 August nr. impare 77-143 şi nr. pare 48-102 gusannicolai@mail.ru
- str-la 31 August și fundacul
- str. Bender
- str. Brîncuş
- str. Bucovinscaia
- str. Dostoievschi nr. impare 53-7 şi nr. pare 32-46
- str. N.Gogol
- str. C. Porumbescu
- str. Hotinului 43
- str. Independenţei 10
- str. G.Cojbuc nr. pare de la 16 la sfîrşit şi nr.
impare de la 33 la sfîrşit
- str. Kogîlniceanu
- str. Salcîmilor
- str. Cutuzov
- str. Lermontov
- str. Rediului
- str. Moldovenească
- str. Morscaia
- str-la Moscovei
- str-la Necrasov
- str. Păcii
- str. Puşkin nr. impare de la 49-77 şi nr. pare 50-86
- str-la Puşkin
- str. Răuţelului
- str. Rîbalco
- str. Sadoveanu nr. impare toate şi nr. pare de la
34 pînă la sfîrşit
- str. Libetrtăţii
- str. Şt. cel Mare nr. impare 39-41
- str. Vesenia
- str. Veteranilor
- str. M.Viteazu nr. impare 25-41 şi nr. pare 6-16
- str. Speranţei
- str. Celiuschina
- str. Lesnaia
79. Mighic Vera 094 - str. Conev de la 32 pînă la sfîrşit or. Bălţi str. Păcii, 38, et. 4, biroul 4
- str. Lesecico tel. 0(231)27168
- str. Enescu mob.069927860;
- str. Ostaf vera.mighic@mail.ru
- str. Rîşcani
- str. Damian
- str. Corlătenilor
- str. Mărţişorilor
- str. Smolean
- str. Arţarilor
- str. Livădenilor
- str. Calmaţui
- str. Leadovenilor
- str. Babinschii
- str-la Babinschii
- Fundătura Babinschii
- str. Vlăhuţă
- str. Arhanghelul Mihail
- str. Cupcea
- str. Petru Muşat
- str. Petru Rareş
- str. Ungheni
- str. Ismail
- str. Chiliei
- str. Mateevici
- str. Herson
- str. Muzicescu
- str. M. Cibotaru
- str. Fraţilor
- str. Pocrîşchin
- str. T. Ciobanu
- str. Doina
- str. Gh. Asachi
- str. Dubinovschii
- str. Ghioceilor
- str. Şcelcova
- str. Niţulenco
- str. Hajdeu
- str-la Hajdeu
- str. Semenaia
- str. Comarov
- srl-la Comarov
- str-la Nistreană
- str. Tararenco
- str. Alexeev
- str. Osadcev
- str. Naumov
- str. Lazarev
- str. Plopilor
- str. Ureche
- str-la Ureche
- str. Copernic
- str. Gluhovschii
- str. Jucovschii
- str. Morozova
- str. Aivazovschi
- str. Florilor
- str. Mahu
- str. Radişce
- str. Unghenilor
80. Lupol Liudmila 093 - str. Apeductului or. Bălţi str. Păcii, 38, bir. 5
- str. 31 August nr. impare de la 1 pînă la 75 şi nr. tel. 069215633;
pare de la 22 pînă la 46 lupol-ludmila@diprime.com
- str. G.Cojbuc nr. pare de la 2 pînă la 14 şi
nr.impare de la 1 pînă la 31
- str. F. Dostoevski nr. impare de la 1-51 şi nr. pare
de la 2-30
- str. Hotinului nr. impare de la 1-39 şi nr. pare de la
2-26
- str. Independenţei de la 12 pînă la sfîrşît, de la 33
pînă la sfîrşît
- str. M.Sadoveanu de la 2-34
- str. Voluntarilor
- Piaţa V. Alecsandri - nr.pare
- str. Sf. Nicolae de la 61 pînă la sfîrşît, de la 100
pînă la sfîrşît
- str. A. Puşkin nr. impare de la 1-47 şi nr. pare de la
2-48
- str. Ion Botezatorul
- str. Şt. Cel Mare nr. impare de la 93-109 şi nr. pare
de la 82-104
- str.Garicavogo /Tîmplarilor/
- str. Sportivă
- str. C. Stomati
- str. Ovidiu
- str. Dovator nr. impare de la 1-23 şi nr. pare de la
2-16
- str. Ceaicovschi
- str. Cojedub
- trecerea Musorgschii
- str. L. Tolstoi
- str. V. Puiu
81. Romah Oleg 091 - str. Carasiov or. Bălţi, str. Păcii, 38, et. 4, bir.5
- str. Culicov tel. 0(231)26489;
- str. Soltîs mob. 069349159
- str. Ubarevici executerromah@mail.ru
- str. Lăutar Parno
- bul. Eminescu nr. pare de la 2-14
- str. St cel Mare nr. pare de la 106-288 şi numerele
impare de la 1-29 şi de la 111-197
- str. Strii
- s. Elizaveta
- str. 1 Mai nr. impare de la 33-85
- str. M. Viteazul numerele pare de la 48-58
- str. N. Iorga nr. pare de la 2-12 şi nr. impare de la
1-13
- str. V. Alecsandri 2
82. Priseajnaia Ala 089 - str. A Navoi or. Bălţi str. Păcii, 38, et. 4, bir. 7,
- Pomicultorilor tel. 0(231)20552;
- A.Donici mob.069649292
- Sîngereului allapriseajnaia@mail.ru
- Bebeli
- Tiraspol
- Blănarilor
- V.Lupu
- Basarabscaia
- Vodnaia
- Ciahlău
- Voznesenschii
- Chişinăului
- M.Viteazul nr. pare de la 18- 50 şi nr. impare toate
- Dubasari
- M.Bătrân
- Eminescu nr. impare de la 1- 13
- 26 martie
- Gagarina
- 1 mai nr. pare de la 44 păna la sfirşit, şi de la 87
păna la sfirşit
- Gheciului
- Terescova
- Hajdeu
- V.Alexandri
- 9 ianuarie
- Sennaia
- Independenţei nr. impare de la 1-15 şi nr. pare 2-8
- Str-la de Sus
- N.Iorga nr. pare de la 14-40
- Feoctisov nr. impare de la 1 la 21
- Orheului
- str-la Rudnev
- Popovici
- str-la Şt. Neaga
- Puşkin nr. impare de la 79-99 şi nr. pare de la 88-
98
- str-la Chişinăului
- Rudnev
- str-la Ş. Aleihem
- Ş.Aleihem
- Şt.Neaga
- Şiusev
- Baharev

83. Bumbac Rodica 092 - str.Decebal de la 59 – 135; 72 – 172 or. Bălţi, str. Păcii, 38, bir.4 et.4,
- str-la Decebal tel. 0(231)23176;
- str.Borodina mob.069078844
- str-la Borodina executerbumbac@mail.ru
- str.I.Franco
- str.Gonciarova
- str.Cantemir
- str.Ciarupina
- str.Conev 1 – 21; 2 – 30
- str.Al.cel Bun
- str.Bulgară de la 27 – 81
- str.Tuhacevschi
- str.Vasina
- str.Pirogova
- str.Fucica
- str.Timireazeva
84. Buzurniuc 088 - str. A. Teodorovici or. Bălţi str. Păcii, 38, et. 4, bir. 2,
Natalia - str. Darvin tel.0(231)63412
- str. С. Eşilor nr. impare 1-45 şi nr. pare 2-88 şi fax. 0(231)63412;
str-la mob. 069089164
- str. P. Movilă nbuzurniuc@gmail.com
- str. Şevcenco şi str-la
- str. Ostrovschi
- str. M. Dosoftei şi str-la M. Dosoftei
- str. Belousov(Levanevschii)
- str. P. Boţu şi str-la, funduc şi trecerea
- str. Cehov şi str-la Cehov şi funduc
- str. Cicicalo şi str-la Cicicalo
- str. Griboedov şi trecerea
- str. Pămîntenilor (Burebista) şi str-la
- str. Victoriei nr. impare 1-49 şi nr. pare 2-68
- str. T. Vladimirescu nr. impare 1-41 şi nr. pare 2-
40 şi str-la
- str. Corolenco
- str. Gherţen
- str. Viilor (Strugurilor)
- str. Decebal nr. impare 1-57 şi nr. pare 2-70
- str. Dovator nr. pare 58-118
- str. Colesov nr. pare 2-12
- str. Conecinîi
- str. Lunaia
- str. Paladii
- str. Vieru şi str-la
- str. Saltîcov- Şedrina
- str. Ceapaev şi str-la şi trecerea
- str. Palaria
- str. Tcacenco
- str. Darvin
- str. Osipenco, str-la şi funduc
85. Lungu Lilian 165 - str. A.Russo or. Bălţi str. Păcii, 38, et. 4, bir. 3,
- str. şi str-la Belinschi tel. 0(231)20587,
- str. şi str-la B.Glavan mob. 069032977;
- str. Calea Eşilor nr. impare 47-113 şi nr. pare 90- l-lilian@mail.ru
114 llungu75@gmail.com
- str.Colesov(Testimiţeanu) nr. impare 1-23
- str. Derjavin
- str. şi str-la Donici (Panfilov)
- str. Glinca
- str. Vasile Coroban nr. pare 2-24
- str. Victoriei nr. pare 68-98
- str. Malinovschi(Lupan)
- str. T.Vladimirescu, nr. impare 41-67 şi nr. pare
42-82
- str. N.Labiş(I.Creangă)
86. Borş Aurelia 164 - Aerodromului or. Bălţi str. Păcii, 38, et. 3, bir.306,
- A. Marinescu mob. 079349138
- Beleacov borsaurelia@gmail.com
- Botkin
- Covalevscaia
- Caraciobanu
- Dobruja
- Str-la Caraciobanu
- Kiev - nr. impare de la 61 pînă la nr. 143 nr. pare
de la 52 pînă la 128
- Soarelui
- Fund. N. Lobacevschi
- Fericirii
- Caragiale
- Str-la Caragiale
- Halturin
- J. Curie
- Karmanov
- Lăutarilor
- Lumumba
- Lomonosov
- Str-la Lomonosov
- Libkneht
- Z. Arbore
- Sf. Nicolae (nr. impare de la 1 la 59 şi pare de la 2
pînă la 98)
- Marinescu
- 26 martie
- Molodiojnaia
- Popor
- Şestocovici
- Tineretului
- P. Zadnipru
- Str-la P. Zadnipru
- Polzunov
- Str-la Polzunov
- Fedko
- Parhomenco
- Str-la Parhomenco
- Sorocii
- Str-la Sorocii-
- Mureşanu
- str. Slobozia Nouă
- str-la Slobozia Nouă
- str-la P. Iablocicov
- str. P. Iablocicov
- Tineretului
- P. Nahimov
- str-la Mureşanu
- str. Sereda (de la 22 la 66)
- Str-la D. Voskresenski
- Vorovski
- Şt. cel Mare de la 27-91 şi de la 16-la 82.
- s. Sadovoe
- str. Zaslonov
- str. Bulgară nr. impare de la 1-23 şi nr. pare de la
2-120
- str. Vatutin
- str-la Decabristov
- str-la Eminescu
- str. Ion Sereda nr. impare de la 1-11 şi nr. pare de
la 2-22
- str-la Ion Sereda
- str-la Ircutschii
- str. Cahulului
- str. Kievului nr. impare de la 1-59 şi nr. pare de la
2-50
- str-la Cahulului
- str-la MitropolitVarlaam
- str. Livov
- str-la Livov
- str. Constantin Stere (Locomotivnaia)
- str. I.Vatamanu
- str. Locomotivelor
- str. Miţchevici
- str-la Miţcevici
- str. 8 Martie nr. pare de la 46 pîn la sfîrşit
- str. Traian
- str. Odesei
- str. Arcaşului
- str. Privoczalinaia
- str. Paravoznaia
- str-la Paravoznîi
- str. Suceviţa
- str. Rucavişnicov
- str-la Raşcovaia
- str. Feroviarilor
- str. Sofiiscaia
- str-la Sofiischii
- str. Dragomir (Sevastopolischii)
- str. Simferopului
- str. Tolbuhin
- str. Turghenev
- str. Răzeşilor
- str. Putna
- str. Cerniahovschii
- str. L.Caichina
- str. Moldoviţa
- str. Vlaicu
- str. Şerbacov
- str. Entuziastov
- str. M.Costin
- str. S.Lazo
- str. E.Racoviţa
- str. Lomonosov
- str. Bauman
- str-la Căpriana
- str. Negruţi
- str. Sf.Simeon
- str. Satelitului
- str. E.Potie
- str. Răutului
- str. Şcolinaia
- str. V.Talalihin
- str. D.Carbîşev
- str. R.Zorge
- str. I. Creanga
87. Raionul Şevcenco 098 - or. Basarabeasca integral or. Basarabeasca, str. Lenin, 5
Basarabeasca Eudochia Satele: tel. 0(297)25095;
- s. Abaclia mob.069309499; 068401098
- s.Başcalia shevchenko-evdokija@rambler.ru
- s.Carabetovca
- s.Iordanovca
- s.Iserlia
- s.Bogdanovca
- s.Carabiber
- s.Ivanovca
- s.Sadaclia
88. Raionul Bender Maţarin 036 - r-l Bender integral or. Anenii Noi, str. Mărţişor, 30/1,
Anatolie mob. 068401037, 079038850
060022277;
exjud_matarin036@rambler.ru
89. Raionul Briceni Grossu Anatolie 133 oraşul Briceni: or. Briceni, str. Prieteniei, 106
străzile: tel. 0(247)26061
- str. Traian mob.069139913;
- str. Mioriţa anatoliegrossu@mail.ru
- str. Decebal
- str. Uzinelor
- str. Ion Creangă,
- str. M. Frunze
- str. Basarabiei
- str. Gării
- str. Nucarilor
- str.Vişinilor
- str. Cicalov
- str. Macarenco
- str. Doinei
- str. Sportivă
- str. Crîlenco
- str. Tereşcova
- str. Sadovaia
- str. Matrosov
- str. Speranţei
- str. Viilor
- str. Abricosovaia
- str. Clima
- str. Gastelo
- str. Olimpică
- str. Nemeţ
satele:
- s. Grimăncăuţi
- s. Trebisăuţi
- s. Beleavineţ
- s. Bălcăuţi
- s. Grozniţa
- s. Drepcăuţi
- s. Mihaileni
- s. Halahora de Sus
- s. Halahora de Jos
- s. Mărcăuţi
90. Comerzan 134 or. Briceni or. Briceni, str. Stefan cel Mare, 2,
Valeriu - str. Carpişina tel. 0(247)26062
- str. Gagarina mob.069169758;
- str. Păcii valeriucomerzan@rambler.ru
- str. Farmaciei
- str. Şevcenco
or. Lipcani
Satele:
- s. Colicăuţi
- s. Trestieni
- s. Tabani
- s. Caracuşenii - Noi
- s. Berlineţ
- s. Hlina
- s. Coteala
91. Pavlovschii 135 or. Briceni: or. Briceni, str. str. Stefan cel
Ruslan STRĂZILE: Mare,2,
- str. Eminescu tel. 0(247)26062;
- str. Prieteniei mob.069695161;
- str. Constructorilor pavlovschiruslan@rambler.ru
- str. Stamati
- str. Rachitov
- str. Florilor
- str. Lermontov
- str. Alexandri
- str. Tinereţii
- str. Tomah
- str. Libertăţii
- str. Pescarilor
- str. Ciocîrliei
- str. Verde
- str. Puşchin
- str. Gogol
- str. 28 Martie
- str. S.Lazo
- str.Maiacovschi
satele:
- s. Corjeuţi
- s. Caracuşenii-Vechi
- s. Teţcani
- s. Bezeda
- s. Bogdăneşti
- s. Grimeşti
92. Pascaru 136 or. Briceni or.Briceni, str. Ştefan cel Mare, 2,
Valentin - str. Independenţei tel. 0(247)26006;
- str. Cantemira mob.069041014
- str. Turghenev anatoliegrossu@mail.ru
- str. 31 August
- str. Ştefan cel Mare

Satele
- s. Medveja
- s. Larga
- s. Cotiujeni
- s. Criva
- s. Şireuţi
- s. Slobodca Şireuţi
- s. Pererita
- s. Balasineşti
- s. Bulboaca
93. Raionul Cahul Constantiniuc 096 or. Cahul - străzile: or. Cahul str. Victoriei, 2G/7
Vladislav - str. Plugarilor mob. 079366849
- str. Mateevici constantiniuc@inbox.ru
- str. A.I.Cuza
- str. 31 august
- Bul. Victoriei
- str. B.P.Hasdeu
- str. Nufărul Alb
- str. A. Puşchin
- str. Ovidiu
- str- la Trecătoare
- str. Salcîmilor
- str. Gura Frumoasă
- str-la 9 Mai
- str. Florilor
- str. D.P. Cuza
- str. Mirceşti
- str. Şos. Prieteniei
- str-la Muşeţel
- str. Mărăşeşti
- str. Stejarilor
- str. Sciusev
- str. Lev Tolstoi
- str. Tecuci
- str. Murafa
- str. C. Porumbescu nr. impare de la 21 pînă la
sfîrşit
- str. Frunze nr. impare de la 51 pînă la sfîrşit şi nr.
pare de la 52 pînă la sfîrşit
- Bul. Republicii de la 20-31 , 17 a - 32a.
- str. Horelor nr. impare de la 9 pînă la sfîrşit şi nr.
pare de la 16 pînă la sfîrşit.
- str. Ioan Vodă cel Cumplit nr. pare de la 68 pînă la
sîrşit şi nr. impare de la 71 pînă la sfîrşit
- str. Ion Creangă nr. pare de la 68 pînă la sfîrşit şi
nr. impare de la 43 pînă la sfîrşit
- str. M.Eminescu nr. pare de la 28 pînă la sfîrşit şi
nr. impare de la 39 pînă la sfîrşit
- str. Izvoarelor nr. pare de la 16 pînă la sfîrșit şi nr.
impare de la 31 pînă la sfîrşit
- str. N. Bălcescu nr. impare de la 21 pînă la sfîrţit şi
nr. pare de la 32 pînă la sfîrşit
- str. V.Stroiescu nr. impare de la 37 – sfîrşit şi nr.
pare de la 42 pînă la sfîrşit
- str. Lăutarilor nr. impare de la 19 pînă la sfîrşit şi
nr pare de la 68 pînă la sfîrşit
- str. Neculce nr. impare de la 21 pînă la sfîrşit şi nr.
pare de la 20 pînă la sfîrşit
Satele:
- Cucoara
- Chircani
- Vadul lui Isac
- Larga Nouă
- Larga Veche
- Badicul Moldovenesc
- Colibaşi
- Chisilia Mare
- Doina
- Crihana Veche
94. Iuraşco Ruslan 095 Oraşul Cahul or. Cahul str. M. Eminescu 43,
- str. Dunării bir. 108,
- str. Garoafelor mob. 079574416;
- str. Amintirilor executoriurasco@gmail.com
- str. Dragoş Vodă
- str. Păcii
- str. Repin
- Russo
- str. Eroilor
- str. Vasile Lupu
- str. Unirii
- str. Doinelor
- str. V. Ţepeş
- str. T.Nencev
- str. Mărţişorului
- str. Rumeanţev
- str. Şolohov
- str. Valea Rece
- Fraţii Jder
- str. Muncii
- str. Barbu Lăutaru
- str. Dacilor
- str. Trandafirilor
- str. M.Cebotari
- Şoseaua Griviţei
Satele
- Giurgiulești
- Cîșlița Prut
- Iasnaia Poleana
- Roșu
- Andrușul de Sus
- Andrușul de Jos
- Lebedenco
- Ursoaia
- Moscovei
95. Duşcov Valentin 152 - str. Independenţei or. Cahul str. M. Eminescu 24a, et. 2,
- str. Petru Movilă bir. 12;
- str. N.M. Spătaru tel.0(299)93847
- str. Gheorghe Cojbuc mob. 079654443, 068401152
- Şoseaua Şcheia executorduscov@gmail.com
- CMM- 10
- str. Profesor Dimitriu
- str. Lipcani
- str. Vişinilor
- str. Dorobanţilor
- str. Kogîlniceanu
- str. Viilor
- str. Spirin nr impare 1 – 155 şi nr. pare 2 – 90
- str. Izvoarelor nr. impare 1 – 29 şi nr. pare 2 – 14
- str. Crasnov
- str. Dumbrava Roşie
- str. Chiliei
- str. Livezilor
- str. I.Soltîs
- str. C.Stamati
- str. M.Coţiubinski
- str. Hristo Botev
- str. Gheorghe Asachi
- str. Profesor Ostaşcu
- str. Dumitru Milev
- str. Boris Glavan
- str. Strada Veche nr. impare 1 – 133 şi nr. pare
2 – 126
- Mitropolit Dosoftei
- str.V. Docuceav
- str-la Naumov
- str. Libertăţii
- str. V. Alecsandri
- str. Ioan Vodă cel Cumplit nr. impare de la 1 – 15
- str. Valea Prutului
- str-la Mioriţei
- str-la Zamfir Arbore
Satele:
- Zîrneşti
- Paicu
- Baurci–Moldoveni
- Slobozia Mare
- Văleni
- Brînza
96. Condrea 154 Oraşul Cahul: or. Cahul str. 31 August 4D, ap. 1,
Nadejda - str. A. Donici tel. 0(299)92989;
- str. C. Negruzzi mob. 069007318;
- str. I. L. Caragiale executorcondrea@gmail.com
- str. Tineretului
- str. Mircea cel Bătrîn
- Bd. Republicii nr. impare 1-17 şi nr. pare 2-20
- str. Horelor nr. impare 1-7 şi nr. pare 2-14
- str. I.V.cel Cumplit nr.impare 1-69 şi nr. pare 2-
62
- str. I.Creangă nr. impare 1-41 şi nr. pare 2-66
- str. Pescarilor
- str. M.Eminescu nr. impare 1-37 şi nr. pare 2-26
- str. M.Frunze nr. impare 1-49 şi nr. pare 2-50
- str. V.Stroescunr. impare 1-35 şi nr. pare 2-40
- str. M.Basarab
- str. I.Neculce nr. impare 1-19 şi nr. pare 2-18
- str. N.Bălcescu nr. impare 1-17 şi nr. pare 2-32
- str. C.Porumbescu nr. impare 1-21 şi nr. pare 2-12
- str. Orhei
- str. Fîntînilor
- str. Lăutarilor nr. impare 1-17 şi nr. pare 2-60
- str. St.Veche nr. impare de la 135 pînă la sfîrşit şi
nr. pare de la 128 pînă la sfîrşit
- str. I.Spirin nr. pare de la 92 pînă la sfîrşit
- str. Ştefan cel Mare
satele:
- Cotihana
- Bucuria
- Tătăreşti
- Luceşti
- Huluboia
- Lopăţica
- Tartaul de Salcie
- Taraclie de Salcie
- Burlacu
- Spicoasa
- Borceag
- Frumuşica
97. Coliba Vera 153 Oraşul Cahul străzile : or. Cahul str. Fiodorov Seliviorstov
- str.M.Viteazul 9„E” et. 2, bir.5,
- str.Sanatoriului tel/fax.0(299)92004
- str.Nicolae Gribov mob.069894122;
- str.Alex-u Plămădeală executorcoliba@gmail.com
- str.Miron Costin
- str.Toma Ciorba
- str-la Nucilor
- str-la Mănăstirea Căpriana
- str.Gheorghe Asachi
- str-la Grigore Urechi
- str.Cetatea Albă
- str.Sfatul Ţării
- str.Naiducilor
- str.D.Cantemir
- str.Bujor
- str.Constituţiei
- str.Mihail Sadoveanu
- str.Andrei Lupan
- str.Mestecenilor
Satele:
- Alexandrfeld
- A.I.Cuza
- Găvănoasa
- Gricini
- Iujnoe
- Nicolaevca
- Burlăceni
- Vladimirovca
- Pelinei
- Sătuc
- Manta
- Paşcani
- Rumeanţeva
98. Raionul Arseni Vera 132 - or.Cantemir or. Cantemir, str.Ștefan Vodă, 1,
Cantemir - s.Cârpeşti tel. 0(273)23650
- S.Lingura mob.79651883;
- s.Crăciun executorv.arsen@gmail.com
- s.Popovca
- s.Tartaul
- s.Cîietu
- s.Dimitrovo
- s.Chioselia
- s.Ţărăncuţa
- s.Coştangalia
- s.Cîşla
- s.Cociulia
- s.Goteşti
- s.Constantineşti
- s.Plopi
- s.Alexandrovca
- s.Hîrtop
- s.Taraclia (com.Plopi)
- s.Porumbeşti
- s.Şamalia
- s.Toceni
- s.Vîlcele
- s.Şofranovca
99. Cernenchii Satele: or. Leova str.Unirii 37,
Veaceslav - Cania mob. 067656577
- Iepureni executorcernenchii@gmail.com
- Antoneşti
- Leca
- Baimaclia
- Acui
- Enichioi
- Bobocica
- Ţolicica
- Pleşeni
- Țărăncuța
- Hănăseni
- Ţiganca
- Ghioltosu
- Ciobalaccia
- Victorovca
- Flocoasa
- Stoianovca
- Lărguţa
- Capaclia
- Vişniovca
- Haragîs
- Sadîc
- Taraclia (com. Sadîc)
- Suhat
- Tătărăşeni
100. Raionul Bezede Vladimir Străzile or. Căuşeni MD-2064, mun.Chişinău,
Căuşeni - str. Nadejda Neaga şi stradela str.I.Creangă, 39,
- str. Păcii cu stradela tel/fax 0(243)21323,
- str. Calea Basarabiei mob.068401208, 068401009
- str. Şciusev cu stradela e-mail bezede@executori.md
- str. Gorki www.executorjudecatoresc.md
- str. Mateevici nr. pare de la nr. 2 pînă la sfîrşit
- str. Ştefan cel Mare de la nr. 1 pînă la 35
- str. D. Cantemir
- str. şi stradela Ştefan cel Mare
- bd. Eminescu cu stradela
- str. Ştefan cel Mare (de la 37 pînă la sfîrşit) cu
stradela II-X
- str. N. Doni
- str. T. Miron
- str. Botnei
- str. Ion Soltîs
- str. Ciocana
- str. Ciocana-Mică
- str. Mitr. Varlaam
- str. Fîntînilor cu stradela
- str. A. Russo
- str. B.P. Hajdeu
- str. I. Iachir
- str. D. Vodă
- str. Lomonosov
- str. Pădurii
- str. Fundătură
- str. Mitr. Dosoftei
- str. P. Rareş cu stradela
- str. Malul Ştirbului
- str. Necrasov
- str. Gh. Cojbuc
- str. Tineretului
- str. M. Radu
- str. M. Stanciu
- str. Frunză
- str. V. Lupu
- str. Meşterul Voicu
- str. Calea Brezoaiei
- str. Hîrtopului
- str. Valea Hîrtopului cu stradela
- str. Fîntîna Mocanilor
- str. Trei Fîntîni cu stradela I,II,III
- str. Lermontov
- str. Miron Costin
- str. Nicolae Iorga
- str. Puşkin cu stradela I-III
- str. Petre-Veche
- str. Ion Vodă
- str. Vlad Ţepeş
- str. Belinschii cu stradela
- str. P. Baicev(Tolstoi)
- str. Frunza Nucului
- str. Ion Neculce
- str. Sinagoga Veche
- str. Ion Creangă
- str. Mihai Sadoveanu
- str. M. Vitaezu
- str. B. Vodă
- str. Livezilor
- str. Doina şi Ion
- str. Gh. Asachi
- str. A. Donici
- str. C. Negruzii
- str. C. Stere
- str. 31 August
- str. V. Alexandri
- str. C. Stamati
- str. Gagarin cu stradela II-III
- str. I. Poleanicikin
- str. A. Ghidirim(Spitalului)
- str. I Mai cu stradela
- str. Ana şi Alexandru
- str. Dacia str. Decebal
- str. Burebista
- str. Traianus
- str. Mioriţa
- str. Asiloci(Calea Ştefăneştilor)
- str. Spartacus
- str. Troada
- str. S. Lazo
- str. B. Glavan
- str. M. Cogălniceanu
- str. Unirii
- str. Renaşterii cu stradela
- str. Alba Iulia
- str. Tighina

Satele:
- Baccealia
- Tricolici
- Baimaclia
- Surchiceni
- Chircăieşti
- Grigorievca
- Hagimus
- Opaci
- Chiţcani
- Mereneşti
- Zahorna
- Florica
- Plop
- Cremenciug
- Fîrlădeni
- Fîrlădenii Noi
- Gîsca
- Sălcuţa
- Taraclia
- Tănătari
- Tănătarii Noi
- Ştefăneşti
- Ursoaia Nouă
- Tocuz
- Ucrainca
- Zviozdocica
- Ursoaia
- Zaim
- Marianca de Sus
- s. Cîrnăţenii Vechi
- s. Plop Ştiubei
- s. Grădiniţa
- s. Leuntea
- s. Valea Verde
- s. Copanca
- s. Saiţi
- Căinari
- Gara Căinari
- Cîrnăţeni
- Sălcuţa Nouă
- Coşcalia
- Pervomaisc
- Constantinovca
- Chircăieştii Noi
- Baurci
- Ciuflești
101. Raionul Dudnicenco 039 or. Călărași: or. Călăraşi, str. Alexandru
Călărași Eugeniu - str. V. Alecsandri cel Bun, 188
- str. Pușkin tel. (0244) 2 50 95
- str. Creangă mob. 069770126
- str. Codrilor Executor039@mail.ru
- str. Stejarului cu stradelele
- str. Alexandru cel Bun
- str M. Cibotari
- str. Daneză
Satele:
- loc. Oricova
- Pituşca
- Bravicea Buda
- Ursari
- Răciula
- Parcani
- Dereneu
- Rădeni
- Bularda
- Duma
- Săseni
- Frumoasa
- Bahu
- Hirova
- Hîrjauca
- Podul Lung
- Leordoaia
- Mîndra
- Palanca
- Hogineşti
- Meleşeni
- Ţibirica
- Nişcani
- Schinoasa
- Onişcani
- Hîrbovăţ
- Vărzăreştii Noi
- Păuleşti
- Sverida
102. Chirtoacă Petru 022 or. Călărași: mun. Chişinău, str.I.Creangă,39, bir.4
- str. M. Sadoveanu MD – 2064;
- str. Florilor tel. (022)-85-98-81;
- str. Tinererului fax: (022)-59-20-60;
- str. P. Rareș mob. 068401022;
- str. Păcii executor022chirtoaca@mail.ru
- str. Mitropolit Dosoftei
- str. Mitropolitul Varlaam
- str. P. Zadnipru cu stradelele
- str. A. Mateevici
- str. G. Muzicescu
- str. Viilor
- str. M. Viteazul
- str. I. Sprînceanu
- str. M. Cogîlniceanu
- str. V. Lupu cu stradelele
- str. Frăției
- str. Călărașilor
- str. A. Pumnul cu stradelele
Sate
- Bahmut
- Pîrjolteni
- Căbăieşti
- Sadova
- Sipoteni
- Temeleuţi
- Tuzara
- Novaci
- Seliştea Nouă
- Horodişte
- Peticeni
- Vălcineţ
- Buda
103. Raionul Comrat Cîlcic Nicolai 156 Улицы г. Комрат. or. Comrat, str.Cotovscogo, 160
- Борисова tel.0(298)22282;
- Бендерская mob. 079721139
- Волкова executorcîlcic@mail.ru
- Варненская
- Б.Главна
- Гаврилюка
- Гагарина
- Герасимова
- Докучаева
- Достоевского
- Добровольского
- Днестровская
- Дубинина
- пер. Димо
- Измайловская
- Кантемира
- Киевская
- Казерюка
- Ковалевской
- Комсомольская
- Космодемьянской
- Кошевого
- Крупской
- Куйбышева
- Ленина (от. № 200)
- Мавроди
- Маяковского
- Московская
- пер. Молдова
- Муравьева
- Новая
- Островского
- Пацаева
- Покрышника
- Рылеева
- пер. Рокоссовского
- Степная
- Савицкой
- С.Лазо
- Ткаченко
- пер. Терешковой
- пер. Чехова
- Шуянцева
- Шевченко
- пер. Школьный
- пер.Южный
- 60 лет. Октября
- Барладяна
- Бузина
- Галацана
- Гоголя
- пер. Дорожный
- Есенина
- Жукова
- Златова
- Западная
- Конева
- Кутузова
- Карачебана
- Макаренко
- Невского
- Одесская
- Освобождения
- Осипенко
- Панфилова
- Садовая
- Солтыса
- Суворова
- Чкалова
- Чернышевского
- Щусева
- Щорса
- Галацана
- Дунаева
- Есенина
- Златова
- Конева
- Карачебана
- Макаренко
- Одесская
- Осипенко
- Солтыса
- Суворова
- Чкалова
- Щусева
- Барладяна
- Гоголя
- пер. Дорожный
- Жукова
- Западная
- Кутузова
- Молодежная
- Невского
- Освобождения
- Панфилова
- Садовая
- Тухачевского
- Чернышевского
- Щорса

Села:

- Кирсова
- Конгазчик
- Бешалма
- Алексеевка
- Русская Киселия
- Светлое
- Котовское

104. Iancioglo 157 Улицы г. Комрат г.Комрат, ул.Суворова, 58,


Anatoli - Баумана тел.факс (0298)27083;
- Брюллова моб. 069376477
- Буденного executoriancioglo@mail.ru
- Белинского
- Буджакская
- Винзаводская
- Высоцкого
- Ворошилова
- Виноградная
- Винника
- Геологов
- Гастелло
- Гаврилова
- Денича
- Дьяченко
- Горбунова
- Горького
- Громова
- Дунаева
- Дутлова
- Димитрова (ул. пер.)
- Дзержинского
- Дружбы
- Зеленая
- Колодезная
- Комарова
- Кирова
- Зорга
- Креангэ
- Калинина(ул. пер.)
- Кузнецова
- пер. Конева
- Кишиневская
- Космонавтов
- Котовского
- Ленина (до. № 200)
- Мира
- Матросова
- Мичурина
- Олимпийская
- Победы
- Поперечная
- Павлова
- Полевая
- Пушкина
- Рабочая
- Спортивная
- Советская
- Светлая
- Станционная
- Третьякова
- Тимирязева
- Федько
- Фрунзе
- Шолохова
- Юубилейная
- Бузина
- Буджакская
- Винзаводская
- Высоцкого
- Ворошилова
- Виноградная
- Винника
- Горбунова
- Горького
- Громова
- Дутлова
- Димитрова (ул. пер.)
- Дзержинского
- Дружбы
- Зеленая
- Колодезная
- Комарова
- Кирова
- Ломоносова
- Лермонтова
- Морозова
- Мироненко
- Мальновского
- пер.Мирный
- Нахимова
- Октябриская
- Первомайская
- Питулина
- 40 лет.Победы
- Попова
- Румянцева
- Строителей
- Студенческая
- пер. Солнечный
- Танкистов
- Тюленина
- Турна-Сока
- Фонтанная
- Ферапонтьевская
- Х.Ботева
- Чапаева
- Чайковского
- Шукшина
- пер. Шевцова
- Энтузиастов
- Якименко
- Ялпугская
- 28 Июня

Села:
- Чок-Маидан
- Дезгинка
- Конгаз
- пос. Буджак
- Ферапонтьевка
- Авдарма
105. Raionul Branişte 097 - Or.Criuleni, nr. impare or. Criuleni, str. 31 August 90,
Criuleni Dumitru - str. 31 August 1989 et. 3, bir. 1;
- str. Alexandru cel Bun tel. 0(248)23228;
- str. Orheiului mob.079765921
- str. Ștefan cel Mare 765921@mail.ru
- str-la Ștefan cel Mare
- bd. Mihai Eminescu
- bd. Biruința
- str. Boris Glavan
- str. Independenței
- str. Stepelor
- str-la Stepelor
- str. Uzinelor
- str. Nistrean
- str. Livezilor
- str. 19 Septembrie
- str. Moldova
- str. Miorița
- str. Chișinăului
- str. Izvoarelor
- str. Doina
- str. Ion Soltîs
- str. Ion Creangă
- str. Basarabia
- str. Tineretului
- str. Viilor
- str. Nistrului
- str. Iurbarcas
- str. 23 Iunie
- str. Păcii
- str-la Păcii
- str. Soarele
- str. Cîmpiilor
- str. Șevciuc
- str. Al. Donici
- str. Viilor
- str. Oraștie
- str. Agachi
- str. Florilor
- str. Al. Pușchin
- ste. V.Alecsandri
- str. Victoriei
- str-la Victoriei
- str. S.Lazo
- str-la S. Lazo
- str. Miciurin
- str-la Miciurin
- str. Coțofană
- str. Lev Tolstoi
- str. D.Cantemir
- str. Iachir
- str-la Iachir
- str. Frunze
- str. Gogol
- str. Lalelelor
- str. V.Lupu
- str-la V.Lupu
- str. P.Movilă
- str. I.Sîrbu
- str. I.Gagarin
- str. Trandafirilor
- str. Crinilor
- str. Colhozului
- str. Koșevoi
- str. Rezasi
- str. I.L. Caragiale
- str. Ion Neculce
- str. G.Cojbuc
- str. B.P. Hajdeu
- str. A.Șciusev
- str. Deva
- str. M.Eminescu
- str. Ghiceilor

Satele:
- Ohrincea
- Zolonceni
- Bălțata
- Bălțata de Sus
- Sagaidac
- Sagaidacul de Sus
- Boșcana
- Mărdăreuca
- Cimișeni
- Coșernița
- Dolinnoe
- Valea Coloniței
- Valea Satului
- Dubăsarii Vechi
- Jevreni
- Izbiște
- Miclești
- Stețcani
- Pașcani
- Porumbeni
- Răculești
- Bălășești
- Zăicana

106. Scorici Lilia 079 - Or.Criuleni, nr. pare or. Criuleni, str. 31 August, nr. 90, et.
- str. 31 August 1989 3, bir. 3,
- str. Alexandru cel Bun tel.0(248)20293
- str. Orheiului mob.079468904; 068401079
- str. Ștefan cel Mare e-mail: calilia@mail.ru
- str-la Ștefan cel Mare
- bd. Mihai Eminescu
- bd. Biruința
- str. Boris Glavan
- str. Independenței
- str. Stepelor
- str-la Stepelor
- str. Uzinelor
- str. Nistrean
- str. Livezilor
- str. 19 Septembrie
- str. Moldova
- str. Miorița
- str. Chișinăului
- str. Izvoarelor
- str. Doina
- str. Ion Soltîs
- str. Ion Creangă
- str. Basarabia
- str. Tineretului
- str. Viilor
- str. Nistrului
- str. Iurbarcas
- str. 23 Iunie
- str. Păcii
- str-la Păcii
- str. Soarele
- str. Cîmpiilor
- str. Șevciuc
- str. Al. Donici
- str. Viilor
- str. Oraștie
- str. Agachi
- str. Florilor
- str. Al. Pușchin
- ste. V.Alecsandri
- str. Victoriei
- str-la Victoriei
- str. S.Lazo
- str-la S.Lazo
- str. Miciurin
- str-la Miciurin
- str. Coțofană
- str. Lev Tolstoi
- str. D.Cantemir
- str. Iachir
- str-la Iachir
- str. Frunze
- str. Gogol
- str. Lalelelor
- str. V.Lupu
- str-la V.Lupu
- str. P.Movilă
- str. I.Sîrbu
- str. I.Gagarin
- str. Trandafirilor
- str. Crinilor
- str. Colhozului
- str. Koșevoi
- str. Rezasi
- str. I.L. Caragiale
- str. Ion Neculce
- str. G.Cojbuc
- str. B.P. Hajdeu
- str. A.Șciusev
- str. Deva
- str. M.Eminescu
- str. Ghiceilor

Satele:
- Bălăbănești
- Mălăiești
- Mălăieștii Noi
- Corjova
- Cruglic
- Drăsliceni
- Logănești
- Ratuș
- Hîrtopul Mare
- Hîrtopul Mic
- Hrușova
- Chetroasa
- Ciopleni
- Ișnovăț
- Mașcăuți
- Măgdăcești
- Onițcani
- Rîșcova
- Slobozia-Dușca

107. Raionul Şevcenco Oleg 102 or. Cimişlia: or.Cimişlia, bd. M. Viteazul, 48,
Cimişlia - str. Alexandru cel Bun et.I,
- str-la Alexandru cel Bun tel/fax.0(241)24263/2-10-00/2-10-01;
- str. S.Lazo mob.069085279
- str. Constantin Stere executor102@rambler.ru
- str. Mihai Eminescu
- str-la Mihai Eminescu
- str. Mioriţa
- str.A.Marinescu
- str. Dosoftei
- str. Miron Costin
- str. Ion Creangă
- str. Iurii Gagarin
- str. Veronica Micle
- str.Alexandru Donici
- str-la Alexandru Donici
- str. Luceafărul
- str. Nicolaie Bălcescu
- str Alexei Mateevici
- str. Petru Zadnipru
- str. Mircea cel Bătrîn
- str. Pavel Roşca
- str. Elpidifor Panfil
- str. Ştefan cel Mare
- str. Ion Secrieru
- str. Bucovleni
- str-la Ştefan cel Mare I
- str-la Ştefan cel Mare II
- str.Tineretului
- str. Livezilor
- str-la Livezilor
- str.Suveranităţii
- str-la Suveranităţii
- str. Decebal
- str-la Decebal
- str.Vasile Alecsandri
- str-la Vasile Alecsandri II
- str-la Cîmpiilor
- str. Traian
- str. Maria Ciubotaru
- str-la Maria Ciubotaru
- str.Sf. Maria
- str. Constantin Stamati
- str.Dragoş Vodă
- str-la Dragoş Vodă
- str.Bradu Lăutaru
- str.M.Cogîlniceanu
- str.Cogîlnicului
- str.Alecu Russo
- str. Milescu Spătaru
- str. Ştefan Neaga
- str. M.Viteazul
- str-la M.Viteazul
- str-la Mihai Sadoveanu
- str. Burebista
- str. Muzicescu
- str. Alexandru Lăpuşneanu
- str.Ion Acristinei
- str.M.Bleah-Conoval
- str. Primăverii
- str. 31. August
Satele:
- Gradişte
- Ecaterinovca
- Valea-Perjii
- Porumbrei
- Iurevca
- Sagaidacul-Nou
- Sagaidac
- Mihailovca
- Coştangalia
- Selemet
- Satul-Nou
- Suric
- Bogdanovca-Nouă
- Bogdanovca-Veche
- Troiţooe
- Batîr
- Cenac
108. Zmeu Nicolae 103 or.Cimişlia străzile: or.Cimişlia, str. Stefan cel Mare 17,
- str. Nicolae Iorga of. 211,
- str. Ovidiu tel./fax 0(241)26883;
- str.Porumbescu mob.068401103
- str. Vasile Lupu executor103@mail.ru
- str. Dacilor
- str. Moldova
- str. Patria
- str-la Patria
- str. B.P.Hasdeu
- str.N.Ciubotar (I.Sotis)
- str. Cehov
- str.Varlam
- str-la I.Soltis
- str.L.Neculce
- str-la B.P.Hasdeu
- str. D.Cantemir
- str.Maria Dragan
- str. Independenţii
- str.Basarabia
- str.Solidarităţii
- str.Miciurin
- str. Lomonosov
- str.Cetatea Albă
- str.Petru Rareş
- str.Frunze
- str-la Petru Rareş
- str-la Cetatea Albă
- str. Sf. Vasile
- str.Libertăţii
- str. Testemiţanu
- str. Florilor
- str. Viilor
- str. Toma Ciorbă
- str. A.I.Cuza
- str-la 8 Martie
- str-la Soarelui
- str-la Traian
- str-la Grigore Ureche
- str. Gheorghe Coşbuc
- str-la Gheorghe Coşbuc
- str.Ştefan Vodă
- str.Doinelor
- str.27 August
- str-la M.Andriescu
- str-la Ion Vodă
- str. Anatol Perciun
- str. Petru Movilă
- str.Sciusev
Satele:
- Ciucur-Minjir
- Topal
- Javgur
- Maximeni
- Antimonovca
- Ialpujeni
- Marienfeld
- Hîrtop
- Ialpug
- Albina
- Fetiţa
- Mereni
- Gura-Galbenei
- Codreni
- Zloţi
- Lipoveni
- Munteni
- Schinoşica
109. Raionul Ceadîr- Coleva Svetlana 159 Села: or.Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91,
Lunga - Томай, mob. 069999475,
- Бешгиоз executor.159.scoleva@mail.ru
- Кириет-Лунга

Город Чадыр Лунга


улицы:
- Мира
- пер. Мира
- Железнодорожная
- Гагарина
- Буджакская
- пер. Буджакская
- Высоцкого
- Чехова
- Макаренко
- Толстого
- Чнчерина
- Механизаторов
- Гастелло
- Потапова
- Мечникова
- Болгарского
- пер. Болгарского
- Лихачева
- Колхозная
- Королева
- Олимпийская
- Индира Ганди
- Волнянского
- Короленко
- Чехова
- пер. Чехова
- Кирова
- пер. Кирова
- Свободы
- 1 пер.Свободы
- 2 пер. Свободы
- Лизы Чайкиной
- Ватутина
- Тургенева
- пер. Тургенева
- пер. Пионерского
- Приозерная
- С.Лазо
- Космонавтов
- Лермонтова
- Оджоиникидзе
- Островского
- пер. Банковский
- Фрунзе
- Комарова
- Победы
- Маяковского
- пер. Маяковского
- Ворошилово
- пер. Ворошилово
- Чапаева
- Колхозная
- пер. Садовый
- Мельничная
- Завадская
- Желябова
110. Dimitrova Elena 161 Селa: or.Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 109,
- Казаклия of. 2, et. 1,
- Джолтай tel. 0(291)21894;
- Гайдары mob.068085656
unej161@mail.md
Город Чадыр Лунга
улицы:
- Буденного
- Ворошилова
- Горьково
- Геновых
- 28 июня
- Измайловская
- Кутузова
- Кантемира
- Ломоносова
- пер. Ленина
- Металлистов
- 1 мая
- Нагорная
- Проездная
- Пушкина
- пер. Пушкина
- Пролетарская
- Степная
- пер.Степной
- Советская
- пер.Советский
- И. Солтыса
- Ткаченко
- Танкистов
- Чеканова
- Чайковского
- пер.Школьный
- Щорса
- 9 января
111. Dimitrova 160 Села : or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 109,
Tatiana - Копчак, of. 2, et. 1,
- Баурчи tel. 0(291)21894;
город Чадыр Лунга mob. 060156060
улицы: Unej160@mail.ru
- Ленина
- Вишневая
- Мичурина
- пер. Мичурина
- М. Славиогло
- Акациевая
- Персиковая
- Ореховая
- Достлук
- 23 декабря
- Солнечная
- Виноградная
- Жукова
- пер. Жукова
- Суворова
- Жуковского
- Калинина
- Свердлова
- Октябръская
- пер. Октябръская
- Матросова
- пер. Матросова
- Крылова
- Полевая
- Энгелъса
- Танасогло
- Гоголя
- пер. Гоголя
- Шевченко
- пер. Майский
- Автомобилистов
- Гаидара
- Кошевого
- Куйбышева
- пер. Б. Главана
- Чекалова
- Юбилейная
- пер.Юбилейный
- Залечная
- Волгоградская
- К.Маркса
- Сыртмача
- Дзержинского
- Луначарского
- Димитрово
- Тельмана
- З.Космодемьянской
- Молодежная
- И.Крянгэ
- Ф.Руссо
- Б.Главная
- Юужная
- Санаторная
- Огородная
112. Raionul Balţat Victor 167 Oraşul Donduşeni: or.Donduşeni, str. Independenţei, 25,
Donduşeni tel. 0(251)21499
- Donici
mob.069689885, 068401167
- Glavan
exjudbaltat@mail.ru
- S. Lazo
- Titov
- Enghels
- Crupschii
- Soltis
- Sciusev
- Independenţei - nr. impare
- Feroviarilor
- Cantemir
- Păcii
- Cosmodemeanschi
- Livezilor
- Mateevici
- Coşevoi
- Matrosov
- Livitschii
- Zadnipru
- Marinescu
- Gribov
- Negruţi
- Cantemir
- Trandafirilor
- Hajdău
- Comarov
- Colhoznaia
- V. Rusu
- Leonov.
Comune şi sate
com Tîrnova
- s. Briceva,
- s. Ilinovca,
- s. Baraboi,
- com. Frasin,
- s. Codrenii – Noi,
- s. Caraiman,
- s. Scăieni,
- s. Donduşeni,
- s. Octiabriscoe,
- s. Elizavetovca,
- s. Plop,
- s. Arioneşti,
- Pocrovca,
- Boroseni
- Braicău
- Sudarca
- Crişcauţi
- Gorodişte
- Teleşeuca
- Ţaul
113. Ţurcan Valerii 051 satele: or. Soroca , str. Kogîlniceanu, 5/4,
- Teleşeuca tel. 0(230)24910;
- Criscauţi mob.069118566,
- Horodişte birex.turcanvalerii@gmail.com
- Arioneşti
- Pocrovca
114. Molodoi Aurica 108 Oraşul Donduşeni: or.Drochia, str.31 august 2a, et. 1/1,
tel/fax. (0252)26194.
- 31 august mob.069541455
- V. Alecsandri molodoi.aurica108@mail.ru
- Calinin
- Cernov
- I. Vieru

Satele:
- Rediul Mare

115. Vicol Mariana 109 or. Donduşeni or.Drochia str.Cuzima Cecal 28/2,
- Florilor tel.(0252)22323
- Corbului mob.079991951
- E. Sîrbu executor-vicol109@mail.ru
- Eminescu

Satele:
- Briceni
- Moşani

116. Vultureanu 105 or. Donduşeni or.Drochia str. Independentei, 15a,


Lilia - Puşkin mob. 078388339
- Stamati executor-vultureanu105@mail.ru
- I. Creangă
- Ştefan cel Mare

Satele:
- Corbu
- Pivniceni
- Climăuţi
117. Zaporojan 106 or. Donduşeni – străzile: or.Drochia, str.31 august 1B, et. 3,
Viorica - str. Independenţii – nr. pare bir. 35;
- Chirov tel/fax. 0(252)26835
- Frunze mob.069023601
- Cepaev zaporojan104@gmail.com
- Gangal
- Gagarin

Satele:
- Cernoleuca
118. Raionul Vicol Mariana 109 Oraşul Drochia : or.Drochia str.Cuzima Cecal 28/2,
Drochia - str. Gudanova numere impare de la 1-13 impare tel.(0252)22323
- str. G.Vodă de la 59 şi 16 mob.079991951
- str. C.Stamati de la 30-35 executor-vicol109@mail.ru
- str. C.Stere 40-31
- str. A.Ruso 44-3
- str. G.Călinescu
- str-la G. călinescu
- str. Porumbului
- str. Prieteniei
- str. Iorga
- str. B. Glavan
- str-la B. Glavan
- str-la G. Vodă
- str. M. Eminescu
- str. N. Testimiţeanu
Satele
- Pelinia
- Chetrosu
- Șuri
- Șurii Noi
- Antoneuca
- Fîntîniţa
- Sergheevca
- Pervomaisc

119. Zaporojan 106 Oraşul Drochia : or.Drochia, str.31 august 1B, et. 3,
Viorica - bul. Independenţei nr. pare de la 2- 48 bir. 35;
- str. Cantemir de la nr.25 tel/fax. 0(252)26835
- str. V. Alecsandri nr. 1-110 mob.069023601
zaporojan104@gmail.com
- str. Decebal de la nr. 2
- str. Dorohoi nr. 39-145
- str. Burebista nr.2-124
- str. V. Lupu nr. 1-92
- str. A Plămădeală
- str. B.P.Haşdeu
- str. M.Varlaam de la nr. 39
- str-la S.Lazo
- str-la Cehov
- str-la N.Dimo
- str-la Stingeni
- str. A cel Bun pînă la 52
- str-la Gardistilor
- str. P.Rareş pînă la 24
- str. st cel mare
- str-la D.Cantemir
- str-la A. Pumnu
- str-la V. Alecsandri
- str. Grădinilor
- str. Podul de Flori nr.2-4
- str. V.Cupcea pînă la 24
- str. Aurel David pînă la 23
- str. T.Ciobanu pînă la 14
- str-la Romaniţa
- str-la Trandafirilor
- str-la 8 martie
- str-la Sarmes
- str. Alexadnru cel Bun de la 24
- str. P. Rareş de la 25
- str. Valea Curechiului
- str. I. Potcoava
- str. Florilor
- str. I. Franco
- str. Ioan Vodă cel Viteaz
- str. Dubinovschi
- str. Şevcenco
- str. 27 august
- str. Chişinău
- str. 2 decembrie
- str. Pantelimon Halipa

Satele:
- Zguriţa
- Popeştii de Sus
- Popeştii de Jos
- Cotova
- Măcăreuca
- Palanca
- Şalvirii Noi
- Drochia
- Nicoreni
120. Molodoi Aurica 108 Oraşul Drochia or.Drochia, str.31 august 2a, et. 1/1,
- str. G.Voda 57-14 tel/fax. (0252)26194.
- str. C. Stamati 33-18 mob.069541455
- str. C. Stere 38-29 molodoi.aurica108@mail.ru
- str. A. Ruso de la 42
- str. N.M.Spătaru
- str. L. Damian
- str. Salcîmilor
- str. M. Cogălniceanu
- str. Ciaicovschii
- str. A Donici
- str. Topîrceanu
- str. I.Neculce
- str. M. Costin pînă la Eminescu
- str. G.Coşbuc
- str. Ovidiu
- str. Răchiţilor
- str. Istr. Sotiz
- str. Strungarilor
- str. Lacului
- str. C. Brîncuşi
- str. A. Mateevici
- str. G. Asachi
- str. Iachir
- str. Delavrancea pînă la Eminescu
- str. N. Stanescu
- str. Eroii de la Plevna
- str-la Grădinilor de la 71
- str. M. Manole
- str. C.de Argeş
- str-la Ciorcirlia
- str. Svercevschii
- str. Erorii de la Plevna
- str-la Caștanilor
- str-la Grădinilor de la nr. 71
- str. C.D.Ardeș
- str. Construcțiilor
- str. Calea Sorocii
- str. Nistru
- str. M. Sadoveanu
- str. Suceava
- str. Eternitate
- str. Victoriei
- str. C.Negruzzi
- str. Şt Neaga
- str. P. Zadnipru
- str. Mircea cel Bătrîn
- str. A. Marinescu
- str. Boiarniţchi
-
Satele
- Dominteni
- Petreni
- Hăsnăşenii Mari
- Moara de Piatră
- Hăsnăşenii Noi
- Mîndîc
- Ochiul Alb

121. Vultureanu 105 Oraşul Drochia : or.Drochia str. Independentei, 15a,


Liliana - str. Independenţei – nr. impare mob. 078388339
- str. Gudanov de la 2 pînă la 12 pare executor-vultureanu105@mail.ru
- str. 1 mai
- str. Libertăţii de la 2-12
- str. Moldoviţa
- str. D.Cantemir de la 1-23
- str-la D.Cantemir
- str-la Comunală
- str. Frunză
- str. T. Ciorba
- str. Dubinovschii de la 20
- str. 31 august
- str. Elena Sîrbu
- str. Cecal
- str. M. Varlaam nr. impare pînă la 37
- str. Gudanov de la 13 pînă la sfîrșit, pare și impare
- str. Libertăţii de la 16
- str. Independenţei de la 50
- str. Doina
- str. Victoriei
- str. Barbu Lăutaru
- str. E. Coca
- str. M. Cibotaru
- str. Dosoftei
- str-la Tobultoc
- str. C. Porumbescu
- str. A .Lăpuşneanu
- str. I. Creangă
- str. Britela de circulaţie Nr. 1-98
- str. Gudanov Nr. 11/1-11/6
- str. Dubinovschii
- str. Şevcenco
- str. N. Grigorescu
- str. Industrială
- str. Igor Vieru
- str. Hotin
- str. Britela de circulație de la nr. 10
- str. Aeroportului
- str-la Victoriei

Satele:
- Sofia
- Miciurin
- Baroncea
- Baroncea Nouă
- Gribova
- Popeştii Noi
- Ţarigrad
- Maramonovca
- Șalvirii Vechi
- Ceapaevca
- Iliciovca
122. Raionul Jidovanu Dorin 069 Satele: r-l Dubăsari, s. Coșnița,
Dubăsari - Cocieri str.Păcii, 68A,
- Vasilievca tel/fax (248) 43 124
- Corjova mob. 069010770, 068401069
- Mahala jidovanudorin@gmail.com
- Coșnița
- Pohrebea
- Doroțcaia
- Holercani
- Marcăuți
- Molovata
- Molovata Nouă
- Roghi
- Oxentea
- Pîrîta
- Ustia
123. Raionul Edineţ Ţivirenco Iurie 110 or.Edineţ: or. Edineţ, str. Independenţei 35
- str.T.Baltă tel/fax. 0(246)21044;
- str.Puşchin mob.068149915,
- str.Sportului iurie-tivirenco@rambler.ru
- str.Hotinului
- str.Casa Mare
- str.A.Plămădeală
- str.Sf.Vasile
- str.Şt.Vodă
- str.Duenco
- str.31 August
- str.str-la Roşie
- str.Uzinelor
SATELE:
- s.Corpaci
- s.Bleşteni
- s.Hancăuţi
- s.Alexandreni
- s.Brînzeni
- s.Lopatnic
- s.Volodeni

124. Bodean Olesea 144 or.Edineţ or. Edineț, str. O. Cerempei, 68


tel. 0(246)25777,
- str.Ş.Bucovinei mob.069024139
- str.V.Micle oleseabodean@rambler.ru
- str.M.Eminescu
- str.Energeticienilor
- str.Gagarin
- str.Mioriţei
- str.Gorchii
- str.Turghenev
SATELE
- s.Cuconeşti
- s.Alexeevca
- s.Terebna
- s.Zăbriceni
- s.Oneşti
- s.Bădragii N.
125. Ușurelu 145 or.Edineţ or. Edineţ str. Independenţei, 81,
Veronica - str.S.Lazo tel. 0(246)23889
- str.Plugarilor mob.069351311
- str.Maiacovschi gribveronica@rambler.ru
- str.Crîngului
- str.M.Costin
- str.V.Roşca
- str.B.Glavan
- str.Staroobreadcescaia
- str.Pescarilor
- str.V.Stroiescu
- str.P.Rareş
- str-la P.Rareş
- str.Zăbricenilor
- str.Cehov
- 15.str.A.David
SATELE
- s.Chetroşica Nouă
- s.Goleni
- s.Gaşpar
- s.Ruseni
- s.Fîntîna Albă
- s.Parcova
- s.Slobodca
- s.Burlăneşti
126. Chişca 143 or.Edineţ or. Edineț, str. Independenţei, 108
Veaceslav tel. 0(246)21080,
- str.Donici mob. 060255000;
- str.Ştiinţei veaceslavchisca@mail.ru
- str.Măgurele
- str.I.Creangă
- str.Moldovei
- str.Comorova
- str.E.Sîrbu
- str.A.Russo
- str.C.Stamati
- str.V.Alexandri
- str.Em.Bucov
- str.Burebista
- str.B.P.Hajdeu
- str.Gh.Madan
- str.I.Soltîs
- str.Tcacenco
- str.C.Negruzzi
- str.V.Lupu
- str.Copilăriei
- str.G.Ureche
- str.A.Cristea
- or.Cupcini
- s.Chetroşica Veche
- s.Viişoara
127. Meica Viorel 146 or.Edineţ: or. Edineț, str. O. Cerempei, 68
- str.Independenţei tel. 0(246)25777;
- str.Nuferilor mob.069033526;
- str.Al.Cel Bun meica_viva@mail.ru
- str.Daciei
- str.O.Cerempei
- str.Gogol
- str.Hotelului
- str.Şevcenco
SATELE
- s.Hlinaia
- s.Hincăuţi
- s.Vancicăuţi
- s.Rotunda
- s.Clişcăuţi
- s.Feteşti
- s.Cepeleuţi
- s.Poiana
- s.Rîngaci
- s.Glina mică
128. Bordeianu 112 or. Edineţ: or. Edineț, str. O. Cerempei, 68,
Marcela - str.P.Movilă tel. 0(246)25777,
- str.Cogîlniceanu mob. 069956869
- str.Grîului bordeianumarcela@rambler.ru
- str.Troian
- str.Renaşterii
- str.I.Vodă
- str.Pădurii
- str.Sălcuţa
- str.V.Cupcea
- str.Gribov
- str.Florar
- str.M.Manole
- str.I.Vieru
- str.Tinereţei
- str.8 Martie
- str.M.Cibotaru
- str.Frunze
- str.Gh.Asachi
- str.Latiniei
- str.Basarabiei
- str.Decebal
- str.Zimbrului
- str.M.Ciobanu
- str.Trandafirilor
- str.Dumbrava
- str.Livezilor
- str.Coşbuc
- str.N.Testimiţeanu
SATELE
- s.Gordineştii Noi
- s.Constantinovca
- s.Gordineştii Vechi
- s.Buzdugeni
- s.Tîrnova
129. Agarici Adrian 111 or.Edineţ or. Edineț, str. Independenţei, 108
- str.Moroşanu tel. 0(246)21080;
- str.Mendeleev mob. 069745441;
- str.C.Stere agarici@rambler.ru
- str.Izvoarelor
- str.Zorilor
- str.Prieteniei
- str.I.Neculce
- str.Mărţişor
- str.Vişinarilor
- str.Doina
- str.C.Porumbescu
- 12.str.Speranţei
- str.D.Cantemir
- str.P.Zadnipru
- str.Sciusev
- str.Dostoevschi
- str.L.Deleanu
- str.Varlaam
- str.A.Hajdeu
- str.Dosoftei
- str.Repin
SATELE
- s.Brătuşenii Vechi
- s.Şofrîncani
- s.Brătuşenii Noi
- s.Chiurt
- s.Stolniceni
- s.Bădragii Vechi
130. Raionul Matachi Serghei 126 - or- Făleşti străzile: or. Fălești, str. 1 Mai, 14, MD-5902,
Făleşti - Cărămizilor tel. 0(259)24024,
- Testimiţeanu mob.069938156
- Decebal matachiserghei@gmail.com
- Constantin Stere
- Dosoftei
- Boris Glavan
- Muzicescu
- Coşbuc
- Chişinăului
- Carpaţilor
- Nistrului
- Prutului
- Negruţă
- Petru Movilă
- Sorocii
- Lăpuşneanu
- Putna
- Păcii
- Ştefan Neaga
- Iaşi
- C. Stamati
- Şt. Cel Mare
- Gagarin
- Livezilor
- Pădurarilor
- Luceafărul
- Cogâlniceanu
- 31 August
- Lupul
- Halipa
- Lacului
- Gr. Ureche
- Haşdeu
- 1 Mai
- Donici
- B. Voda
- T. Ciobanu
- Porumbescu
- Răutului
- Nicroslan
- Siretului
- Ciocîrlia
- Primăverilor
- Bistriţei
- Gribova
- Gr. Căruntu
- M. Cel Bătrîn
- S. Lazzo
- Nucilor
- V. Alexandrii
- Miorita
- Horea
- I. Soltîs
- Burebista
- Iachira
- Sciusev
- Dumbrava Roşie
- Verde
- Toma Ciorbă
- B.Lautaru
- Pieţii
- Bălţului
- Meşterilor
- M. Viteazu
- Tineretului
- M. Costin
- Viitorului
- Hotinului
- Suveranităţii
- Plopilor
- Florilor
- Elena Sîrbu
- Alunişului
- Botoşani
- Trandafirilor
- Viilor
- Răzeşilor
- Bucovina
- D. Vodă
- Al. Cel Bun
- Frunze
- A. Mateevici
- Moldovei
- Cartierul Victoriei
- M. Eminescu
satele:
- Сatranîc
- Egorofca
- Işcălău
- Doltu
- Burghelea
- Bocani
- Pietroasa
- Măgureanca
- Pocrovca
- Ciolacul Vechi
- Ciolacul Nou
- Şoltoaia
- Făgădău
- Scumpia
- Hîrtop
- Nicolaevca
- Frumuşica
- Călugăr
- Musteaţa
- Pruteni
- Bocşa
- Valea Rusului
- Risipeni
- Izvoare
- Lucăceni
- Horeşti
- Hrubna
- Toxobeni
- Mărăndeni
- Gara Catranîc
- Ciuluc
- Hiliuţi
- Ilenuţa
- Pînzăreni Noi
- Pînzăreni Vechi
- Moldovanca
- Logofteni
- Năvîrneţ
- Albineţul Vechi
- Albineţul Nou
- Rădiu de Jos
- Rădiu de Sus
- Gănceşti
- Drujneni
- Zubca
- Morozăni
- Glinjeni
- Făleştii Noi
- Sarata Veche
- Sarata Nouă
- Ţigăi
- Hitrești
131. Gușan Nicolae 163 satele: or. Bălţi, str. Păcii, 38, et. 4, bir. 1
- Pîrliţa tel. 0(231)63414; fax.0(231)23094
- Răuţel mob.069129232
- Răuţelul Nou camera-teritoriala-balti@rambler.ru
gusannicolai@mail.ru

132. Solcanu Elena 122 satele: or. Sîngerei str. Presei, 1,


- Popovca tel. 0(262)23420
- Topac mob.068446846
- Natalievca razlogelena@gmail.com
- Camarovca
- Pompa
- Beleuţi
- Ivanovca
- Suvorovca
- Pervomaisc

133. Nemerenco Ion 147 satele: or.Glodeni, str. Ștefan cel Mare, 11
- Obreja Veche tel.0(249) 93 567,
- Obreja Nouă mob. 069766261
executorionnemerenco@gmail.com
- Călineşti
- Chetriş
134. Raionul Zadorojniuc 114 Or.Floreşti : or. Floreşti, str. Mihai
Florești Liliana - str.V.Lupu Eminescu, 66/1,
- str.M.Eminescu tel. 0(250) 23005,
- str. Prieteniei mob.069511322;
- str. V.Alexandri lzadorojniuc@gmail.com
- str. A.Mateevici
- str. S.Lazo
- str. 31 august
- str. Frunze
- str. Neculce
- str.Florilor
- str. Speranţa
- str. Feroviarilor
- str.G.Asachi
- str. Eternităţii
- str. I.Sotîs
- str. B.Lăutaru
- str. Al.cel Bun
- str. Decebal
- str. M.Cibotaru
- str. Em.Bucov
- str. Gării
- str. G.Cojbuc
- str. Renaşterii
- str. D.Cantemir
- str. Tricolorului
- str. Plămădeală
- str. Pieţei
- str. Tcacenco
- str. Mioriţei
- str. Beleaev
- str. B.P.Hajdeu
- str. M.Sadoveanu
- str. A.Ruso
- str. A.David
- str. A.Basarab
- str. Armatei
- str. P.Rareş
- str. Muzicescu
- str. Brînza
- str. L.Damian
- str. Doina
- str. Izvoarelor
- str. Maiacovschi
- str. T.Ciorba
- str. Păcii
- str. Livezilor
- str. 8 Martie
- str. N.Gribov
- str. Luceafărul
- str. I.Irimiţa
- str. D.Vodă
- str. Sf.Mitrofan
satele:
- s.Roşietici
- s.Roşietici – Vechi
- s.Cenuşa
- s.Caşunca
- s.Ciutuleşti
- s.Mărineşti
- s.Ion – Vodă
- s.Serbeşti
- s.Nicolaevca
- s.Valea – Rădoae
- s.Ştefăneşti
- s.Prodăneştii – Vechi
- s.Vertiujeni
- s.Tîrgul – Vertiujeni
- s.Zăluceni
- s.Bahrineşti
- s.Scaeni
- s.Izvoare
- s.Bezeni
- s.Raulenii-Vechi
- s.Alexeevca
- s.Dimitreni
- s.Chirilovca
- s.Sanatauca

135. Ivanciuc Vasile 042 or.Floreşti or. Floreşti, str. Dacia, 34, ap. 54
- str.Şt.cel Mare tel. 0(250)22367,
- str.Miron Costin fax 0(250)27006;
Satele: mob.068943468;,
- s.Cerniţa ivanciucvasile@mail.ru
- s.Prajila
- s.Mihailovca
- s.Frunzeşti
- s.Antonovca
- s.Lunga
- s.Marculeşti
- or.Marculeți
- s.Iliciovca
- s.Maiscoe
- s.Coşerniţa
- s.Ciripcău
- s.Sevirova
- s.Ivanovca
- s.Trifăneşti
- s.Alexandrovca
- s.Frumuşica
- s.Cuhureştii de Jos
- s.Ţipordei
- s.Cuhureştii de Sus
- s.Unchiteşti
- s.Gara Unchiteşti
- s.Niculăeni
- s.Japca
- s.Bursuc
- s.Napadova
- s.Putineşti
- s.Gura-Căinarului
- s.Zarojeni
136. Chiriţa Ilie 043 or. Floreşti or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 33,
- str. Dacia tel. 0(250)23135,
- str. Ciprian Porumbescu mob.069963245
- str. I. Creangă exjudchiritsa043@mail.ru
- str. Boris Glavan
- str. C. Negruţi
- str. Şciusev
- str. C. Stamati
- str. S. Ciobanu
- bd.Victoriei
- str. Macarenco
- str.Testimiteanu
- str.Independenţei
- str.Stere
- str.Libertatii

com. Gura Camencii


- s. Gura Camencii,
- s. Gvozdova,
- s. Bobuleşti
or. Ghindeşti
com. Ghindeşti
- s.Ghindeşti,
- s.Hîrtop,
- s. Ţîra.
- s. Domulgeni
com. Prodănești
- s. Prodănești
- s. Căprești
- s. Cunicea
com. Vascăuți
- s. Făgădău
- s. Octeabriscoe
- s. Temeleuți
- s. Varvareauca
137. Raionul Copacinschi 044 or.Glodeni or. Glodeni str. Suveranității 15/17,
Glodeni Aliona - str. Suveranității (nr. impare) et. 2,
- str. Miron Costin tel/fax. 0(249)22458;
- str. 1 Mai mob.079500922
- str. M.Dosoftei executorcopacinschialiona@mail.ru
- str. Pușkin
- str. Negruță
- str. Miciurina
- str. Pavlova
- str. Cosmonauților
- str. Barbu Lăutaru
- str. V.Alecsandri
- str. Pantelimon Halipa
- str. Bănulescu Bodoni
- str. Donici
- str. Hajdeu
- str. Plămădeală
- str. Marinescu
- str. Dragoș Vodă
- str. Alecu Russo
- str. Livezilor
- str. Alexandru cel Bun
- str. Sportivă
- str. Gheorghe Asachi
- str. Biruinței
- str. M.Viteazul
- str. Cehov
- str. Gogol
- str. Dimitrie Cantemir
- str. Tvardovschii
- str. Saharov
- str. Mihai Eminescu
- str. 31 August
- str. Tineretului
- str. Moldovei
- str. Petru Rareș
- str. Cocoreanu
- str. Șciusev
- str. Gagarin
- str. Toma Ciorba
- str. Traian
- str. Ștefan cel Mare (pare)
- str. G.Muzicescu
- str. Veteranilor
- str. Dubinovschi
- str. M.Dragan
- str. Unirii
- str. Polonez
- str. Dumitru Cebotari
- str. Nicolae Bîrlescu

sate:
- s. Hîjdieni
- s. Cajba
- s. Dușmani
- s. Ciuciulea
- s. Cuhnești
- s. Balatina
- s. Camenca
- s. Cobani

138. Nemerenco Ion 147 or.Glodeni or.Glodeni, str. Ștefan cel Mare, 11
- str. Suveranității (nr. pare) tel.0(249) 93 567,
- str. Milescu Spătaru mob. 069766261
- str. Ion Creangă executorionnemerenco@gmail.com
- str. Basarabeană
- str. Constantin Stere
- str. Viilor
- str. T.Maiorescu
- str. M. Sadoveanu
- str. V.Coroban
- str. Șevcenco
- str. T.Vladimirescu
- str. Independenței
- str. Tricolorului
- str. Eugeniu Coca
- str. Octavian Goga
- str. Trandafirlor
- str. Luceafărul
- str. 300 ani Glodeni
- str. C.Porumbsci
- str. Mitropolitul Varlaam
- str. V.Lupu
- str. Decebal
- str. C.Stamati
- str. Constructorilor
- str. Libertății
- str. Prieteniei
- str. Coroliova
- str. Păcii
- str. Ștefan cel Mare (nr. impare)
- str. Tolstoi
- str. Gonța
- str. P. Zadnipru
- str. E.Bucov
- str. Mateevici
- str. I.Soltîs
- str. Uzinelor
- str. Neculce
- str. Iachira
- str. Țialcovschii
- str. Miorița
- str. Doina
- str. Ion Aldea Teodorovici
- str. Malarciuc
- str. Vsevolod Efimov
- str. Primăverii
- str. Dreptății
- str. Florilor

sate :
- s. Danu
- s. Petrunea
- s. Ustia
- s. Limbenii Noi
- s. Limbenii Vechi
- s. Fundurii Noi
- s. Fundurii Vechi
- s. Sturzovca
- s. Iabloana
- s. Viișoara

139. Raionul Botnaru Pavel 002 Or. Hîncești or.Hincesti, str. Chișinăului, 3a, et.4,
Hînceşti - Mihalcea Hîncu tel. 0(269) 20466
- 31 august mob. 069228902
- Mihai Eminescu exjudbotnarupavel@gmail.com
- Cogîlnic
- Mănăstirea Căpriana
- Trandafirilor
- Petru Movilă
- Grădinilor
- Basarabiei
- Gh. Cojbuc
- Pluguşor
- Toma Ciorbă
- Ştefan Vodă
- Sfînta Maria
- Prietenia
- Maria Cibotari
- Mitropolitul Vaarlam
- Mihai Moraru
- Mitropolitul Dosoftei
- Studenţilor
- Ciocîrlia
- Tineretului
- Mihai Viteazu
- Putna
- Ciacovski
- Prut
- Haiducului
- Viilor
- Valeriu Cupcea
- Teilor
- Păcii
- Baştina
- Sergiu Caşu
- Alexei Mateevici
- Simion Murafa
- Burebista
- Vasile Lupu
- Mircea cel Bătrîn
- Pan Halipa
- Miron Costin
- Cuza Vodă
- Codrilor
- Sfatul Ţării
- Nicolaie Testemiţanu
- Dragoş Vodă
- Ion Dumeniuc
- Tricolorului
- Şleahul Mereşenilor
- Constantin Negruzzi
- Alexandru Lăpuşneanu
- Alexandru Donici
- Gura Cotului
- I. Creangă
- Alexandru Marinescu
- Victoriei
- Florilor
- Grigore Starîi
- Dimitrie Cantemir
- Nicolaie Gribov
- Oleg Coşevoi
- Ion Iachir
- Aleco Ruso
- Gheorghe Muzicescu
- Ştefan cel Mare
- Boris Glavan
- Mihail Frunze
- Ion Soltîs
- Serghei Lazo
- Alba Iulia
- Străzile din microraionul nou de
construcţie(Colegiu de Construcţie)
- Independenţei
- Doina
- Cucoarelor
- Stradelele:
- Horilor
- Djaparidze
- Constantin Stamati
- Veronica Micle
- Vatra
- Împăratul Traian
- Liviu Deleanu
- Ion Neculce
- Gheorghe Călinescu
- Cricova
- Romanov
Satele:
- Rusca
- Lăpuşna cu străzile:
- Sofia
- Negrea
- Anini
- Bălceana
- Sărăteni
- Mireşti
- Bujor
- Leuşeni
- Obileni
- Paşcani
- Săcăreni
- Pereni
- Cotul-Morii
- Corneşti
- Nemşeni
- Feteasca
- Chetroşeni
- Ciuciuleni cu sectoarele:
- Dahnovici
- Drăguşeni
- Drăguşenii Noi
- Horodca
- Bobeica
140. Gurgurov 148 oraşul Hînceşti: or. Hînceşti str. Chişinăului, 6,
Rodica Străzile: tel. 0(269)20515; 0(269)22215
- Mănăstirea Căpriana mob.069457896, 068401148
- Sfînta Treime exjudrodicagurgurov@gmail.com
- Octavian Goga
- Lucian Blaga
- Mihai Sadoveanu
- Muşatinilor
- Mărţişorului
- Nicolaie Milescu Spătaru
- Tamara Ciobanu
- Industrială
- Demnitatea
- Victor Crăsescu
- Barbu Lăutaru
- Şoseaua Bozienilor
- Petru Rareş
- Gheorghe Malarciuc
- Noroc
- Alexandru cel Bun
- M Drăgan
- Gh. Asachi
- M. Cogîlniceanu
- Bogdan Petriceicu Hajdeu
- Chişinăului
Stradelele
- Ioan Slavici
- Columna
- Ion Luca Caragiale
- Regele Decebal
SATELE:
- Căţăleni
- Pogăneşti
- Crasnoarmeisc
- Ivanovca
- Oneşti
- Boghiceni
- Pervomaisc
- Calmaţui
- Dancu
- Cioara
- Buţeni
- Fundul-Galbenii
- Bozieni
- Fîrlădeni
- Dubovca
- Stolniceni
- Mereşeni
- Sarata-Mereşeni
- Sarata-Galbena
- Caracui
- Valea-Florii
- Logăneşti
- Caraliovca
- Cărpineanca
- Cărpineni
- Minjir cu străzile:
- Voinescu (Pobeda)
- Semionovca

141. Raionul Mocan Svetlana 137 or. Ialoveni or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun,
Ialoveni - Str. Albinuţa 13/11 ,
- Str. Aleco Russo tel: 0(268)27317;
- Str. Alexandru Cristea mob.069055935; 068401137;
- Str. Alexandru Donici demj-ialoveni@rambler.ru
- Str. Arborilor
- Str. Aurel David
- Str. Barbu Lăutaru
- Str. Basarabia
- Basarabia str-lă
- Str. Bălţi
- Str. Boris Glavan
- Str. Bucuriei
- Str. Bujorilor
- Str. Carpaţilor
- Str. Căpriana
- Str. Cetatea Albă
- Str. Chersăcelului
- Str. Chilia
- Str. Cireşilor
- Str. Cişmelelor
- Str. Codru
- Str. Constantin Stere
- Str. Crîngului
- Str. Dacia
- Str. Decebal
- Str. Dimitre Cantemir
- Str. Doina
- Str. Dragoş Vodă
- Str. Dumbrava Roşie
- Str. Eminescu
- Str. Entuziaştilor
- Str. Florilor
- Str. Frasinilor
- Str. Fructelor
- Str. Frunză
- Str. Gagarin
- Str. Gheorghe Asachi
- Str. Ghiocel
- Str. Grigore Vieru
- Str. Grădinilor
- Str. Grădinilor str-lă
- Str. Haşdeu
- Str. Hîrtop
- Str. Hotinului
- Str. Hotinului str-lă
- 1 Livezilor str-lă
- 1 p.sănduţă str.
- 1 Ştefan Neaga str-lă
- 1 Valeriu Cupcea str-lă
- Ialoveni str.
- Ialoveni str-lă
- II Ştefan Neaga str-lă
- II Valeriu Cupcea str-lă
- III Petru Sănduţă str-lă
- III Ştefan Neaga str-lă
- Str. Ioan Vodă
- Str. Ion Creangă
- Str. Ion Soltis
- Str. Işnovăţ
- IV Ştefan Neaga str-lă
- Ismail str-lă
- Str. Izvoarelor
- Str. Latinei
- Str. Libertăţii
- Str. Livezilor
- Livezilor str-lă
- Str. Luceafărul
- Luceafărul str-lă
- Str. Macilor
- Str. Mateevici
- Str. Mărţişor
- Str. 8 Martie
- Str. M. Sadoveanu
- Str. M.Viteazu
- Str. M.Cogîlniceanu
- Str. Mioriţa
- Str. M. Costin
- Str. Moldova
- Str. Mugurel
- Str. Negruzzi
- Str. Nistru
- Str. Petru Rareş
- Str. Petru Ştefănucă
- Str. Petru Zadnipru
- Str. Plugarilor
- Str. Poeniţa
- Str. Putna
- Str. Salcîmilor
- Str. Sfînta Vinere
- Str. Spartac
- Str. Speranţa
- Str. Spicului
- Str. Stamati
- Str. Ştefan cel Mare
- Str. Ştefan Neaga
- Str. Teodorovici
- Str. Tighina
- Str. Timişoara
- Str. Tineretului
- Str. Toporaşilor
- Str. Trandafirilor
- Str. Tricolorului
- Str. Tudor Vladimirescu
- Str. Universului
- Str. Valea Crucii
- Str. Valea Trandafirilor
- Str. Valeriu Cupcea
- Str. Vasile Alecsandri
- Vasile Alexandrii str-lă
- Str. Veniamin Zarzăr
- Str. Victoria
- Str. Viilor
- Viilor str-lă
- Str. Voluntarilor
- Str. 27 august
- 27 august str-lă
- Str. 31 august
- str. Alexandru cel Bun
- str. Braila
- str. Brașov
- str. Bucovina
- str. Balcescu
- str. M. Basarab
- str. Constanța
- str. Chișinău
- str. V. Craescu
- str. G.Coșbuc
- str. T. Ciorba
- str. Dragomirna
- str. Hîncești
- str. V. Haiducilor
- str. Iachir
- str. ismail
- str. V. Lupu
- str. Merilor
- str. P.Movila
- str. 9 Mai
- str. 1 Mai
- str. Nucarilor
- str. I. Neculce
- str. Prieteniei
- str. Păcii
- str. Suceava
- str. D. Sihastru
- str. Traian
- str. Testimiteanu
- str. L.Tolstoi
142. Zaporojan Vlad 046 - s. Homuteanovca or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun
92,bir.8
tel. 0(268)22872
mob.068908211
vladzaporojan1974@gmail.com
143. Ciorbă Anatolie 041 Satele: or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 43
-Cărbuna bir. 311
-Misovca mob. 068401041
-Alexandrovca
-Gangura
-Ţîpala
-Varatic
-Bardar
-Puhoi
144. Rusnac Elena 138 - s. Zîmbreni or. Ialoveni, str. Alexandru
- s. Hansca cel Bun, 43,
- s. Mileştii Mici mob. 069267484
- s. Piatra Albă exjudrusnac@mail.ru
145. Jitaru Andrei 140 Satele: or. Ialoveni, str. Alexandru
- s. Costeşti cel Bun 49, et. 2, bir. 6,
- s. Malcoci tel. 0(268)27323,
- s. Nimoreni mob.069878715
- s. Suruceni jitaruandrei@mail.ru
- s. Dănceni

146. Onica Ana 139 Satele: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun
- s. Rezeni 78/1,
- s. Moleşti mob. 069414831,
- s. Ruseştii Noi exjudonica@mail.md
- s. Moleştii Noi
- s. Cigîrleni
147. Gavrilan 141 Satele: or. Ialoveni, str. Alexandru
Natalia - s. Horeşti cel Bun 15,
- s. Ulmu tel. 0(268)24480,
- s. Vasieni mob.069368931
- s. Horodca nataliagavrilan@gmail.com
- s. Sociteni
- s. Pojoreni
148. Raionul Leova Petranov Irina 115 or.Leova: străzile or. Leova, str.Unirii 37, bir.1
tel. 0(263)22799
mob.079656510; 068401115
executorpetranova@gmail.com
- L.Damian
- Lacului
- Lev Tolstoi
- Livezilor
- Liviu Rebreanu
- M.Cogîlniceanu
- M.Eminescu
- M.Sadoveanu
- M.Viteazul
- M.Cibotaru
- M.Dragan
- M.Basarab
- Mendeleev
- Mihalcea Hîncu
- Mircea cel Bătrîn
- M.Costin
- Muşatinelor
- N.Milescu
- N.Iorga
- Nucarelor
- P.Dudnic
- P.Movilă
- P.Rareş
- P.Zadnipru
- Podul de Flori
- Prietenirii
- Renaşterii
- Rozalia
- Şciusev
- Şcolilor
- Ştefan cel Mare
- Ştefan Neaga
- Stepelor
- Suvorov
- Tineretului
- T.Argezi
- V.Alecsandri
- V. Crăsescu
- V. Cupcea
- V. lui Troian
- Varalaam
- Vasile Lupu
- Vatlin
- Victoriei
Satele:
- Stoianovca
- Romanovca
- Iargara
149. Postovan Ala 116 Satele r. Leova: or. Leova str.Unirii 37, bir. 2
- Tigheci tel. 0(263)23958
- Baiuş mob. 069672085,
- Beştemac starciucexecutor@gmail.com
- Colibabovca
- Tomai
- Cîmpul Drept
- Sărăţica-Nouă
- Cîzlar
- Piteşti
- Meşeni
- Coporani
- Hîrtop
- Cociulica-Nouă
- Cneazevca
- Sărăteni
- Sărata-Rezeşti
- Ceadîr
- Orac
150. Codreanu Diana 117 Satele r. Leova: or. Leova str.Unirii 37, bir.1
(Calinovici) - Troiţa tel. 0(263)23958
- Cazangic mob.079462901
- Troian executorcalinovici@gmail.com
- Borogani
- Covurlui
- Vozniseni
- Selişte
- Frumuşica
- Sirma
- Sărata Nouă
- Filipeni
- Hănăsenii-Noi
- Tochile Răducani
- Cupcui
- Tomaiul-Nou
- Sărăţica-Veche

151. Cernenchii 155 or. Leova or. Leova str.Unirii 37,


Veaceslav străzile: mob. 067656577
- Luceafărul executorcernenchii@gmail.com
- Mioriţa
- 31 August
- A.Marinescu
- A.Vlahuţa
- A.Russo
- Alexandru cel Bun
- A.Mateevic
- A.Vlaicu
- Aviatorilor
- B.Glavan
- B.Hajdeu
- B.Lautaru
- Basarabeanca
- Burebista
- C.Negruzzi
- C.Stamati
- C.Stere
- Cahulului
- Cîmpiilor
- C.Porumbescu
- Cojbuc
- Columna
- Contructurilor
- D.Milev
- Dacia
- Decebal
- D.Cantemir
- Doina
- Donici
- Dosoftei
- Dragoş Vodă
- Florilor
- Frumuşica
- G.Meniuc
- Gagarin
- Gh.Asachi
- Gorkii
- Grănicerilor
- Gribov
- Gr.Ureche
- Horelor
- I.A.Teodorovici
- Caragiale
- I.Soltîs
- Independenţei
- I.Creangă
- I.Neculce
- I.Vodă
- Tighiceanului
152. Raionul Angheluţă Elena 182 or. Nisporeni r-l Nisporeni, str. Suveranităţii 2,
Nisporeni Satele: et.3, bir. 302,
- Selişte; tel. 0(264)25056;
- Mileşti; mob. 068631360,
- Brătuleni;
- Bursuc;
- Cîrneşti;
- Iurceni;
- Bărboieni;
- Soltăneşti;
- Bălăureşti
- Boldureşti
- Băcşeni
- Vulcăneşti
- Chilişoaia
- Bolțun
- Cioreşti
- Isăicani
- Luminița
- Odobești
- Selișteni
- Cristeşti
- Brătuleni
- Păruceni
- Ciuteşti
- Valea-Nîrnovei
- Vînători
- Găureni
- Bălăneşti
- Vărzăreşti
- Şişcani
- Drojdieni
- Odaia
- Marinici
- Heleşteni
- Calimăneşti
- Zberoaia
- Grozeşti
- Mîrzoaia
- Valea-Trestieni
- Şendreni
- Afumaţi
153. Raionul Bairac Ilie 086 - Or. Ocniţa or. Ocniţa str. Independenţei, 51,
Ocniţa - s. Lipnic bir. 601,
- s. Paustova tel/fax 0(271)94186;
- s. Bîrnova mob.079027327; 068401086
- s. Naslavcea ilie086@mail.md

154. Barbuţa Adrian 169 - s. Ocniţa or. Ocniţa str. Independenţei, 51,
- s. Dîngeni bir. 601,
- s. Maiovca tel/fax 0(271)94186;
- s. Mihălăşeni mob.068401169
- s.Grinăuţi-Moldova executor-barbuta-169@mail.ru
- s. Grinăuţi-Raia
- s. Rediul-Mare
- s. Bîrlădeni
- s.Rujniţa
- s.Paladia
- s. Corestăuţi
- s. Hădărăuţi
- s. Clocuşna
155. Mocrii Igor 170 - Or. Otaci or. Ocniţa, str. Independenţei, 51,
- Or. Frunză et.6,
- s. Volcineţ mob. 076711269
- s. Codreni mocrii_170@mail.ru
- s. Calaraşeuca
- s. Berezovca
- s. Unguri
- s. Mereşeuca
- s. Lincăuţi
- s. Verejăni
- s. Sauca
- s. Gîrbova
156. Raionul Orhei Coroleţcaia 118 Oraşul: Orhei or. Orhei str. V.Lupu 10/4;
Lilia - Gh. Asachi tel. 0(235) 24822,
- Barbu Lăutaru mob.069384771
- Florilor koroletkaya@mail.ru
- Floriilor
- Dorobanţi
- C. Porumbescu
- La hotar
- Petrodava
- Meşteşugarilor
- Tricolorului
- Valul lui Traian
- Rădăuţeanu
- Susleni
- Bogdan Petricescu Haşdeu
- Unirii
- Dimo
- Constantin Stamati
- Miron Costin
- Iakir
- B. Glavan
- Lăpuşneanu
- Nucarilor
- Cantemir
- Braşoveanu
- Biriucov
- Doina şi Ion
- 8 Martie
- Sesiunii XIII
Satele:
- Neculaeuca
- Vatici
- Tabăra
- Curchi
- Susleni
- Vîşcăuţi
- Berezlogi
- Hîjdieni
- Selişte
- Lucaşeuca
- Mana
- Morozeni
- Breanova
- Ghetlova
- Puţintei
- Dîşcova
- Vîprova
- Huliboaca
- Noroceni
157. Surchicin Maia 119 Oraşul: Orhei – străzile: or. Orhei, str. V. Lupu 10/4,
- Piatra Neamţ tel.0(235) 24822
- Mîndru mob.068142495
- Iaşi executor-surchicin@rambler.ru
- Sportivilor
- Vasile Lupu nr. pare
- Fîntînilor
- Paghiş
- T. Roman
- T. Ciobanu
- Frunză
- Vişinilor
- Şalom – Aleihma
- Colindătorilor
- Scrisului latin
- Nouă
- Pluguşorului
- 1 Mai
- Zemţov
- Haiducul Bărgan
- Belschi
- Troşcianschi
- Rezeşilor
- Stejarilor
- Haiducul Grozescu
- Orheiul Vechi
Satele:
- Badea
- Brăviceni
- Bulăeşti
- Mîrzeşti
- Mîrzaci
- Step – Soci
- Budei
- Jora de Mijloc
- Jora de Sus
- Jora de Jos
- Lopatna
- Podgoreni
- Zagoreni
- Chiperceni
- Bieşti
- Cigoreni
- Slobozia – Hodoroja
- Pogrebeni
- Şercani
- Bolohan
158. Ţărnă Victoria 120 Oraşul:Orhei – străzile: or. Orhei, str. Eminescu , 2
- Mitropolitul Varlaam et. 1, bir.7
- Negruzzi mob. 079758210,
- S. Lazo victoria-tarna@rambler.ru
- V. Cupcea
- Eliberării
- Şoimarului
- Călătorilor
- Şevcenco
- Sfîntu Dumitru
- Sălciilor
- Ion Creangă
- Alexandru cel Bun
- Toate străzile din Slobodzeia (Slobozia) Doamnei
Satele:
- Ivancea
- Butuceni
- Morovaia
- Păhărniceni
- Piatra
- Jeloboc
- Isacova
- Furceni
- Brăneşti
- Peresecina
- Trebujeni
159. Maşnic Daniela 149 Oraşul: Orhei – străzile: or. Orhei, str. V. Lupu 10/3,
tel. 0(235)32232,
- M. Cogîlniceanu mob.068442556
- Viilor daniela-masnic@rambler.ru
- Privighetorii
- M. Moraru
- Vioarelor
- V.Lupu (impare)
- Pelivan
- Haiducul Bujor
- M. Dosoftei
- Păcii
- V. Mahu
- Prieteniei
- Junimii
- Donici
- C. Stere
- Dmitrov
- V. Micle
- M. Sadoveanu
- Trandafirilor
- Colinelor
- Livezilor
- Ştefan cel Mare
- M. Eminescu
- Jdanov
- Chişinăului
- Renaşterii Naţionale
- Gorkii
Satele:
- Cişmea
- Ciocîlteni
- Feodorovca
- Clişova
- Tîrzieni
- Mitoc
- Pelivan
- Mălăeşti
- Camencea
- Pocşeşti
- Donici
- Teleşeu
- Sămănanca
- Sîrota
- Zorile
160. Raionul Rezina Corcescu Aurel 121 or. Rezina or. Rezina, str.Şciusev 5,
Satele r-lui Rezina : tel. 0(254)25747
- Ţareuca mob.069355474
- Ţahnauţi aurelcorcescu@mail.ru
- Gordineşti
- Trifeşti
- Pereni
- Pripiceni
- Peceştea
- Ignaţei
- Meşeni
- Cogîlniceni
- Cuizăuca
- Otac
- Buşeuca
- Ghiduleni
- Roşcana
- Ciorna
- Boşerniţa
- Mateuţi
- Solonceni
- Tarasova
- Păpăuţi
- Lipceni
- Sîrcova
- Piscăreşti
- Saharna
- Buciuşca
- Cinişeuţi
- Echimăuţi
- Mincenii de Jos
- Mincenii de Sus
- Horodişte
- Sl.Horodişte
- Ţîpova
- Lalova.
R-nul Rîbniţa
161. Raionul Frecăuţan 047 Străzile or. Rîşcani or. Rîşcani, str. 31 August, 16 , et.2,
Rîşcani Aliona - Independenţei - toate numerele impare bir.9,
- Tighina tel. 0(256)21394,
- Izvoarelor G.Vodă ( Cutuzova)
mob.069343693
- Şevcenco executorfrecautananord@gmail.com
- Creangă ( Lesea Ucrainca)
- Uzinelor
- Păcii (Mira)
- Lermontova
- Livezilor ( 50 let
- Octeabrea)
- C.Stere
- N.M.Spătaru (60 Ani
- Octombrie)
- G.Asachi
- Vişinilor
- Zorilor ( Titova)
- Florilor
- Ponoarelor (Timireazeve)
- Unităţii
- Solidarităţii (Dobrovoliscogo)
- A.Lăpuşneanu
- Gagarina
- M.Costin
- Primăverii
- Studenţilor Artioma
- Esenina
- Volodarscogo
- I.Creangă (Saratova)
- Cantemir
- Maiacovschi
- Coşevoi
- T.Vîrnav ( 1 Mai)
- Lomonosov
- Uriţcogo
- Luţenco
- Sedova
- Negruzzi
- Comarova de la nr.22 pînă la 88
- Neaga de la nr. impare de la 49 pînă la 99
- Polevaia
- Iachira
- Tcacenco
- Învierii
- Turgheneva
- G.Cojbuc
- Cepaeva
- Şedrina
- Cernîşevscogo
- Şerbacova
- Cicalova
Satele:
- s.Nihoreni
- s.Varatic
- s.Zăicani
- s. Petruşeni
- s.Vasileuţi
- s.Pîrjota
- s.Ciubara
- s.Borosenii Noi
- s.Mihăilenii Noi
- s.Sturzeni
- s.Ştiubieni
- s.Sverdiac
- s.Moşeni
- s.SL.Recea
- s.Armanca
- s.Şumna
- s.Bulhac
- s.Cepăria
162. Covaliciuc 150 or. Rîşcani străzile: or. Rîşcani, str. Independenţei, 44,
Natalia - 31 August- Octeabrscaea et.1;
- Alexandru cel Bun tel. 0(256)21693
- Testimiţanu- Berezina mob.060225584
- Donici- Moldavscaea covalciucnatali80@gmail.com
- Eminescu- Comsomoliscaea
- Frunze
- Gribova
- Cogălniceanu – Zelinscogo
- Naberejnaea
- Eternităţii- Nicolaeva
- Muzicescu- 40 let MSSR
- B Glavan
- Parcului
- Plămădeală- Armeană
- Prieteniei- Jdanova
- Automobiliştilor
- Sfînta Maria- Dzerjînscogo
- Luceafărul- Vasilevscogo
- Tatarbunar- Miciurina
- Livezilor
- P Rareş- Coneva
- Tinereţii
- I Franco
- Ciaicovscogo
- L Damian- Tereşcova
- Bucuriei- Ordjonichidze
- P Zadniptu- Osipenco
- Energeticilor
- Goricogo
- Chirova
- V Alexandri
- Independenţei nr. pare de la 2 pînă la 54
satele:
1. com. Costeşti:
- or. Costeşti
- s. Proscureni
- s. Duruitoarea Veche
- s. Păscăuţi
- s. Damaşcani

2. com. Alexandreşti
- s. Alexandreşti
- s. Cucueţii Noi
- s. Cucueţii Vechi

3. com. Branişte
- s. Branişte
- s. Avrameni
- s. Reteni

4. com. Malinovscoe
- s. Malinovscoe
- s. Lupăria

5. com. Duruitoarea Nouă


- s. Duruitoarea Nouă
- s. Dumeni
6. s. Hiliuţi
7. s. Ramazani
8. s. Balanul Nou
9. s. Mihailenii Vechi
10. s. Aluniş
163. Guriţanu 151 or.Rîşcani or. Rîşcani, str. 31 august 16, bir.6,
Viorica - str. Aromei tel. 0(256)94212
- str. Bujorilor mob.060070714;
- str. Izmail guritanu80@gmail.com
- str. Belousova
- str. Gribova
- str. Zelionaia
- str. Calinina
- str. Lazo
- str. Comarova nr. pare de la 2-22 şi nr. impare de la
1-49
- str.Codrilor
- str. Pugaciova
- str. Mihai Sadoveanu
- str. SF. Gheorghe
- str. Ostrova
- str. Sverdlova
- str. Trandafirilor
- str. B.P.Hajdeu
- str. Şevcenco
- str. Gr. Ureche
- str. Gh. Lazer
- str. V. Lupu
- str. Ştefan cel Mare
satele:
- Corlăteni
- Sîngureni
- Grinăuţi
- Gălăşeni
- Mălăeşti
- Şaptebani
- Recea
- Răcăria
- Uşurei
- Pociumbeni
- Druţă
- Pociumbăuţi
- Gorodişte
164. Raionul Muşet Marcel 180 - s.Drăgăneşti or. Sîngerei, str. Nicolae
Sîngerei - s.Cotiujenii Mici Testimiţanu, 1,
- s.Valea Norocului tel/fax. 0(262)26997,
- s.Izvoare mob.069127822
- s.Alexeevca executor.musetmarcel@gmail.com
- s.Sacarovca
- s.Rădoaia
- s.Sîngereii Noi
- s.Marineşti
- s.Cubolta
- s.Mărăşeşti
- s.Chirileni
- s.Gura Oituz
- or.Biruinţa
- s.Bilicenii Noi
- s.Lipovanca
- s.Mîndreştii Noi
165. Moroşanu Ion 048 - s.Bilicenii Vechi or. Sîngerei str. Nicolae Testimiţanu,
- s.Coada Iazului 1, et. 2, bir. 2,
- s.Ţambula tel. 0(262)22055
- s.Octeabriscoe mob. 069298655
- s.Pălăria moroshanu.ion@mail.ru
- s.Coşcodeni
- s.Flămînzeni
- s.Bobletici
- s.Bursuceni
- s.Slobozia Măgurii
- s.Dumbrăviţa
- s.Bocancea Schit
- s.Ciuciueni
- s.Izărenii Vechi
- s.Izărenii Noi
- s.Brejeni
- s.Vrăneşti

Satele r-l Teleneşti


- Budăi
- Crăsnăşeni
- Hirişeni
- Ghiliceni
- Zgărdeşti
- Cucioaia
- Cîşla
- Mîndreşti
- Ciulucani
- Codru
- Mihalaşa
- Bogzeşti
166. Solcanu Elena 122 - s.Chişcăreni or. Sîngerei str. Presei, 1,
(Răzlog) - s.Tăura Nouă tel.0(262)23420
- s.Prepeliţa mob. 068446846
- s.Pepenii Noi razlogelena@gmail.com
- s.Sloveanca
- s.Mihailovca
- s.Nicolaevca
- s.Romanovca
- s.Slobozia Chişcăreni
- s.Tăura Veche
- s.Pepeni
- s.Bălăşeşti
- s.Răzălăi
- s.Clişcăuţi
- s. Şestaci
or.Sîngerei:
- str.Independenţei
- str.T.Arghezi
- str.A.Cehov
- str.Dostoevschi
- str.Gr.Ureche
- str.A.Plămădeală
- str.T.Vladimirescu
- str.Bălţului
- str.A.Donici
- str.Prieteniei
- str.D.Cantemir
- str.Muncii
- str.A.Hajdeu
- str.Gogol
- str.N.Gribov
- str.M.Sadoveanu
- str.Nuferilor
- str.Fîntînilor
- str.31 August
- str-la Puşkin
- str.Nucilor
- str.C.Stere
- str.Maria Cibotaru
- str.Pavel Boţu
- str.Buianov
- str.Lermontov
- str.Florilor
- str.Stadionului
- str.1-i Mai
- str.Viilor
- str.Vlad Ioviţă
- str.Constructorilor
- str.P.Darienco
- str.Sf.Gheorghe
- str.Cîmpiilor
- str.Livezilor
- str.I.Neculce
- str.V.Alexandri
- str-la.D.Cantemir
- str.Krîlov
- str.Tolstoi
- str-la Gogol
- str.Vîsoţkii
- str-la Şucşin
- str.L.Rebreanu
- str.Testemiţianu
- str.Gr.Adam
- str.Frunze
- str.T.Ciorbă
- str.P.Movilă
- str.D.Cara-Ciobanu
- str.Ion Soltîs
- str.V.Coroban
- str.V.Crăsescu
- str.V.Cupcea
167. Drucioc Nicolae 123 - s.Copăceni or. Sîngerei, str. Independenţei, 94a,
- s.Evghenevca mob. 069071263
- s.Gavrilovca executorjudecatores@mail.md
- s.Petropavlovca
- s.Trifăneşti
- s.Grigoreşti
- s.Ţăpleşti
- s.Dobruja Veche
- s.Cotovca
- s.Petrovca
- s.Antonovca
- com.Grigorăuca
- s.Heciul Nou
- s.Alexandreni
- s.Heciul Vechi
- s.Ţăpleţeşti
- s.Dobruja Nouă
or.Sîngerei
- str.B.P.Hajdeu
- str.Şt.Bagrin
- str.Ghioceilor
- str.Podgorenilor
- str-la M.Viteazu
- str.Voluntarilor
- str.I.Crangă
- str.A.Russo
- str.M.Dragan
- str.V.Lupu
- str.Ion Vodă
- str.A.Mateevici
- str.Şt.Neaga
- str-la Trandafirilor
- str.Costache Conace
- str.Al.cel Bun
- str.Calea Pieţii
- str.A.Lăpuşneanu
- str.Luceafărului
- str.T.Nencev
- str.Căluşarilor
- str.Păcii
- str.Libertăţii
- str.G.Cojbuc
- str.Presei
- str.8 martie
- str.Hotinului
- str.Mărţişor
- str.Igor Vieru
- str.Sportivilor
- str.Rădoaei
- str.Chişinăului
- str-la Mioriţei
- str.Horelor
- str.Grădinilor
- str.Plopilor
- str.Alba Iulia
- str.Creştinilor
- str.Filimon
- str.Parcului
- str.B.Lăutaru
- str-la Şt.Bagrin
- str.V.Cucu
- str.M.Viteazu
- str.G.Muzicescu
- str.L.Damian
- str.M.Cogălnicianu
- str.Trandafirilor
- str.Şciusev
- str.Codrilor
- str.C.Negruzzi
- str.Şt.cel Mare
- str.Frăţiei
- str.M.Eminescu
- str.A.Crihan
- str.C.Porumbescu
- str.Gh.Asachi
- str.Cetatea Albă
- str.Doinelor
- str.P.Halippa
- str.Rudnev
- str.Ciulucului
- str.P.Zadnipru
- str.Tighinei
- str.Tineretului
- str.Daciei
- str.P.Rareş
- str.Basarbiei
- str.Colhoznicilor
- str.Deşteptării
- str.C.Stamati
- str.Victoriei
- str.Unirii
- str.N.Milescu-Spătaru
- str.I.Vatamanu
- str.T.Ciobanu
- str.Moldovei
- str.L.Istrati
168. Raionul Repeşcu 049 Străzile repartizate din oraşul Soroca: or. Soroca, Mihai Eminescu 11,
Soroca Anastasie - Alexei Mateevici tel. 0(230)26296;
- Limba Română sau Dimitrie Cantemir mob. 069213411
- Luceafărul anastasier@mail.ru
- Uzinelor
- Mecanicilor
- Viilor
- Cosăuţi
- Ştefan cel Mare
- Voiţehovschi
- Valentin Rusu
- Iaşi
- Suceava
- Cetatea Hotin
- Semion Murafa
- Feofania Bude
- Pantelimon Halipa
- Anton Crihan
- Anatol Popovici
- Cetatea Albă
- Decebal
- Bolintineanu
- Zubcu Codreanu
- Gr.Ureche
- 1 mai
- Bogdan P. Hajdeu (Gr.Vieru)
- Munteniei
- Aleco Russo
- Mihai Kogîlniceanu
- Mihai Eminescu
- Ion Creangă
- Vasile Alecsandri
- Mihai Sadoveanu
- Aleco Russo
- Şcolarilor
- Gh.Asachi
- Zamfir Arbore
- Arcaşii lui Ştefan cel Mare
- Nucarilor
- Teilor
- Alexandru cel Bun
- C.Negruzi
- Bechir
Satele din r.Soroca:
- Zastînca
- Cosăuţi
- Egoreni
- Iorjniţa
- Cureşniţa-Veche
- Holoşniţa
- Ocolina
- Vanţîna
- Pîrliţa
- Dumbrăveni
- Vădeni
- Bulboci
- Bulbocii Noi
- Floriceni
- Regina Maria
- Căinarii Vechi
- Şeptelici
169. Plitoc Serghei 050 străzile or. Soroca: or. Soroca, str. Independenţei, 75,
- Independenţii tel. 0(230)30768
mob.068601801;
- Const. Stamati
executor.plitoc.serghei@gmail.com
- Petru Rareş
- C. Stere
- M. Sadovianu
- V.Alecsandri
- I. Creangă
- M.Eminescu
- Kogălnicianu
- P.Hajdeu
- Olhionia
- Pârcălabilor
- Mensc
- Str-la Gheorghe Cojbuc
- Burebista
- Petrov
- Traian
- Soltuz
- str-la Turghenev
- Cîmpului
- Andrei Lupan
- Alexandru Xenopa
- Alexandru Marinescu
- Gheorghe Năstase
- Dumitru Iov
- Zalău
- Mărţişor
- Mioriţa
- Doina
- Tinereţii
- Corpenco
- Paşin
- Testemitianu
- Cocorului
- Tiraspol
- G. Bănulescu Bodoni
- Maiacovschi
- Turghenev
Satele:
- Rublenita
- Voloviţa
- Voloave
- Alexandru cel Bun
- Trifauţi
- Vasilcău
- Inundeni
- Ruslanovca
- Răcovăţ
- Slobozia Cremene
- Solonet
- Cerlina
- Parcani
- Dubna
- Stoicani
- Red-Cereşnovăţ
- Slobozia Vărăncău
- Vărăncău
170. Ţurcan Valerii 051 - or. Soroca – străzile: or. Soroca , str. Ion Creangă 17/1,
- str. Rurală tel. 0(230)24910
- str. Fagilor mob. 069118566, 068401051
- str. Pădurilor birex.turcanvalerii@gmail.com
- str. Valea Morilor
- str. Arţarilor
- str. Stejarilor
- str. Strămoşilor Ghioceilor
- str. Coacăzei
- str. Poienelor
- str. Alunilor
- str. Frasinilor
- str. Viorelilor
- str. Dumbravelor
- str. Toporaşilor
- str. C. Morizi
- str. B. Glavan
- str. Studenţilor
- str. M. Vîrlam
- str. M. Costin
- str. M. Viteazu
- str. Plopilor
- str. V. Stroescu
- str. 1. Neculce
- str. D. Ruxanda
- str. E. Nedovschi
- str. V. Lupu
- str. C. Bălţului
- str. Porumbeilor
- str. Cireşarilor
- str. Renaşterii
- str. Prieteniei
- str. Vişinililor
- str. Ţăranilor
- str. Gutuilor
- str. Liliacului
- str. Păcii
- str. Perilor
- str. Trandafiriilor
- str. Covstuctorilor
- str. Crinilor
- str. Dimineţii
- str. Merarilor
- str. Caişilor
- str. Garofiţelor
- str. Serii
- str. Colinilor
- str. Muncii
- str. Aluniş
- str. IG. Mînăscurtă
- str. Sînzăenilor
- str. Iasomiei
- str. Şoimilior
- str. Iachir
- str. N. Gribov
- str. IonSoltîs
- str. Artelelor
- str. S.Lazo
- str. Tinchigiilor
- str. Ferarilor
- str. Meşteşugarilor
- str. 5. Decembrie
- str. Livezilor
- str. Dealul Ţiganilor
- str. Amurgului
- str. O1einicov
- str. Turghenev
- str. Lăutarilor
- str. Morii
- str. Toamnei
- str. Bujorului
- str. Busuiocului
- str. Iu Levandovschii
- str-la Verii
- str-la Bujorului
- str-la Romaniţei
- str-la Brînduşilor
- str-la Crîngului
- str. Ageicultorilor
- str. Fîntîniţilor
- str. E. Coca
- str. Crizantenelor
- str. Gospodarilor
- str. V. Docucaev
- str. Garajelor
- str. Grădinarilor
- str. Lacului
- str. Bucovina
- str. Zamfira
- str. Nisipului

Satele.
- Schineni Iarova
- Balinţi
- Balinţii Noi
- Tătărăuca Veche
- Tătărăuca Nouă
- Decebal
- Slobozia Nouă
- Tolocăneşti
- Rudi
- Hristici
- Visoca
- Niorcani
- Grigorovca
- Schinenii Noi
- Baxani
- Şolcani
- Cureşniţa Nouă
- Sobari
- Bădiceni
- Dărcăuţi
- Mălcăuţi
- Creminciug
- Oclanda
- Grigorovca
171. Raionul Vacarov Liliana 171 Satele: or. Straseni, str Mihai Eminescu 56,
Străşeni (Bogdan) - Cojuşna et. 1, bir. 1; tel. 0(237)28555
- Draguseni mob.069570393,
- Romanesti executorbogdanliliana@mail.md
- Radeni
- Dolna
- Huzum
- Micleușeni
- Vorniceni
- Roșcani
- Greblești
- Tatarăști
- Negrești
- Codreanca
- Lupa Recea
- Ghelauza
- Țigănești
- Onești
- Saca
- Făgureni
- Zamcioj
străzile din orasul Straşeni
- str. Donici
- str. A. Pumnu
- str. Al. Russo
- str. Alex. Сel Bun
- str. Bucovinei
- str. C. Stere
- str. Coca
- str. D. Cantemir
- str. Gagarin
- str. Gogol
- str. Gr. Ureche
- str. str. Hajdeu
- str. I.Vieru
- str. I. Voda
- str. Jereghi
- str. L. Deleanu
- str. Lapușneanu
- str. Lomonosov
- str. M. Cogîlniceanu
- str. M. Viteazu
- str. Morii
- str. Negruzii
- str. P. Movila
- str. P. Rareş
- str. Podgorenilor
- str. Tolstoi
- str. Trandafirilor
- str. V. Alecsandri
- str. V. Cupcea
- str. V. Micle
- str. Varlaam
- str. Vatamanu
- str. Plamadeala
- str. Stefan сel Mare de la 135 pînă la sfîrşit
- str. Decebal
- str. 1 martie
- str. 31 August

172. Bîrsan 172 Oraşul Străşeni or. Straseni, str. Mihai Eminescu 56,
Alexandru - str. 1 mai tel. 0(237)28570,
- str. 8 martie mob.068222366
- str. Alistar birsan-172@rambler.ru
- str. Asachi
- str. B. Bodoni
- str. B. Glavan
- str. Barbos
- str. Burebista
- str. Cetatea Alba
- str. Calea Basarabiei
- str. Cartierile locative 1, 2
- str. Chişinăului
- str. Cibotari
- str. Codrilor
- str. Cojbuc
- str. Creangă
- str. Dacia
- str. Decebal
- str. Doina
- str. Donici
- str. Dosoftei
- str. Dragoş Vodă
- str. Frunze
- str. G. Adam
- str. Gorchii
- str. Gribov
- str. Iachir
- str. L. Damian
- str. Lautaru
- str. Lazo
- str. Luncilor
- str. Lupu
- str. M. Costin
- str. M. Curecheru
- str. M. Eminescu
- str. Madan
- str. Marinescu
- str. Mateevici
- str. Mecanizatorilor
- str. Miciurin
- str. Mircea cel Bătrîn
- str. Muncii
- str. Muzicescu
- str. Neaga
- str. Necrasov Hotin
- str. Neculcea
- str. Orheiului
- str. Rustaveli
- str. Sadoveanu
- str. Severin
- str. Soltîs
- str. Spataru
- str. Stamati
- str. Stefan cel Mare 1- 135
- str. Stejarilor
- str. T. Alimoş
- str. T. Ciorbă
- str. Teilor
- str. Testemiţanu
- str. Tineretului
- str. Traian
- str. Trei Ierarhi
- str. Unirii
- str. Vlad Ţepeş
- str. Vlahuţa
- str. Volocii
- str. Zadnipru
- str. 1 Iunie
- str. P. Sîrcu
- str. Pacii
- str. Pirogov
- str. Prietenia
- str. Pușkin

Satele din raionul Străşeni


- Stejăreni
- Lozova
- Sireţ
- Micauţi
- Gornoe
- Recea
- Voinova
- Chirianca
- Zubreşti
- Pănăşăşti
- Ciobanca
- Căpriana
- Bucovăț
- Rassvet
- Galeşti
- Scoreni

173. Raionul Bedros Pavel 124 Or. Şoldăneşti or. Şoldăneşti, str.Păcii 29/4,
Şoldăneşti satele: tel. 0(272)22112,
- Fuzăuca mob.068383796, 068401124
- Sămăşcani executor.bedrospavel24@mail.md
- Olişcani
- Parcani
- Şipca
- Șestaci
- Poiana
- Chipeşca
- Alcedar ( Curături)
- Receşti
- Dobruşa
- Răspopeni
- Găuzeni
- Vadul-Raşcov
- Socol
- Cobîlnea
- Rogojeni
- Pohoarna
- Climăuţii-de-jos
- Cot
- Cotiujenii Mari (Cuşilăuca, st.Cobîlnea)
- Salcia ( Lelina)
- Mihuleni
- Hlingeni
- Cuşmirca
- Şoldăneşti
174. Raionul Ştefan Ciobanu 052 - s. Căplani, or. Ştefan Vodă, str. 31 august, 4a,
Vodă Eduard - s.Talmaza tel.0(242)22609
- s.Ştefăneşti mob.068756195
- s.Copceac eduard-ciobanu@rambler.ru
- s.Volintiri
- s.Slobozia
- s.Răscăeţi
- s.Olăneşti
- s. Feștelița
or.Ştefan Vodă:
- str. Mateevici
- str. I.Creangă –
- str. Testimeţeanu
- str.Florilor
- str. Bugeacului
- str.Livezilor
- str. Libertăţii
- str. Constructorilor
- str. 31 august - , 1, 3, 4, 5, 6, 8, 4/1, 4/2 , 8/1, 6/1,
7, 7/1, 9, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 13, 15
- str.Eminescu
- str.Păcii
- str.Cantemir
- str.V.Verde
- str.Trandafirilor
175. Danu Iulia 168 - s. Marianovca or. Ştefan Vodă, str. Păcii 5,
(Balan) - s.S.Lazo tel/fax 0(242)22949
- s. Alava mob.069309475;
- s. Semionovca balaniulia@rambler.ru
- s.Brezoaia
- s.Ermoclia
- s.Antoneşti
- s.Cioburciu
- s.Carahasani
- s.Popeasca
- s.Purcari
- s.Viişoara
- s.Crocmaz
- s. Tudora
- s. Palanca
or. Ştefan Vodă:
- str. Victoriei
- str. P.Dudnic
- str.B.Glavan
- str. Alexandru cel Bun
- str. V.Lupu
- str. S. Lazo
- str. Ştefan cel Mare
- str. 31 August nr.16,16/1,14,18,20,7/2,
176. Raionul Dimitrova 160 ГОРОД ТАРАКЛИЯ,УЛИЦЫ or.Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 109,
Taraclia Tatiana - Мати Болгария mob. 060156060
- М. Серебряк Unej160@mail.ru
- Котовского
- пер Курченко
- Лесная
- Болгарская
- Первомайская
- В Чебанова
- Чапаева
- О. Панова
- Матросова
- Горъкого
- Дзержинского
- Гоголя
- Гагарина
- К. Маркса
- 28 Июня
- Октябръская
- Подгорная
- Степная
- Пушкина
- Шолохова
- Нахимова
- Фрунзе
- Шмидта
- Алуат
- Чалык
- Самурза
- Будей
- Софиевка
- Рощица
- Виноградовка

Села:
- Валя Пержей
- Твардица
177. Dimitrova Elena 161 ГОРОД ТАРАКЛИЯ,УЛИЦЫ or.Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 109,
- Суворово mob. 068085656
- Н, Пазарская Unej161@mail.md
- пер,Раевского
- Украинская
- Фонтанная
- пер Донского
- пер Чапаева
- пер Болгарский
- пер Берегового
- Вокзалъная
- пер Вокзалъный
- Ворошилова
- Кирова
- пер Гоголя
- пер Гагарина
- пер Горъкого
- пер Кирова
- пер С Лазо
- Лермонтова
- Ломоносова
- Железнодорожная
- пер. Мати Болгария
- Водопроводная
- Толстого
- Заводская
- Раевского
- Виноградная
- П. А. Кайряк
- Пирогова
- Промышленная
- Новый Кортен
- Чумай
- Мирное
- Мусаит
- Нижняя Ореховка
- Верхняя Ореховка
- Дерменжи

СЕЛA
- Кортен,
- Кайраклия

178. Coleva Svetlana 159 СЕЛО: or.Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91,


- Балабаны mob. 069999475,
- Новоселовка executor.159.scoleva@mail.ru

ГОРОД ТАРАКЛИЯ,УЛИЦЫ
- Комсомолъская
- пер Матросова
- Минина
- Мичурина
- Некрасова
- пер Некрасова
- Островского
- Молодежная
- Партизанская
- О Панова
- Тимирязева
- Кооперативная
- Щорса
- Маяковского
- Чайковского
- 60 лет оброзования ССР
- Mира
- Котовского
- Советская
- Димитрова
- Театралъная
- Тараклийская
- Почтовый
- Садовая
- Ленина
- Верхняя Албота
- Кириловка
- Нижняя Албота
- Гыртоп
- Хаджикей
- Салчия
179. Raionul Cernica Ruslan 125 - Matei Basarab sr. Teleneşti, str. 31 august, 2,
Teleneşti - Constantin Stamati tel. 0(258)23738
- Doinelor mob. 069846422
- Decebal Executor125@mail.ru
- Mihai Eminescu
- Mihail Spătaru
- Ştefan Neaga
- E.Coca
- Izvoraş
- Marinescu
- Codrilor
- 31 August
- Dimitrie Cantemir
- Vasile Lupu
- Alexei Mateevici
- C.Porumbescu
- Cojocaru
- Petru Boţu
- Petru Rareş
- Traian
- Ion Vodă
- B.P.Hajdeu
- Constantin Negruzzi
- T.Vladimirescu
- Ştefan cel Mare
- A.Donici
- A.Plămădeala
- B.Glavan
- Cuza Vodă
- Ion Neculce
- Calimachi
- V.Cupcea
- Păcii
- Ion Soltîs
- G.Asachi
- Dr.Vodă
- Liviu Deleanu
- Plopilor
- Flacara
- Ion Greangă
- Gorgi Coşbuc
- 8 Martie
- Livezilor
- 1 Mai
- Dosoftei
- 2 Decembrie
- Miron Costin
- M.Sadoveanu
- Renaşterii
- Aleco Russo
- Cogîlniceanu
- M.Frunze
- Mihai Viteazu
- Serghei Lazo
- B.Lăutaru
- Victoriei
- I.Vieru
- Viilor
- Luceafărul
- Alexandru cel Bun
- V.Alexandri
- Ovidiu

Satele r-l Teleneşti


- Sărătenii Vechi
- Ghermăneşti
- Zahareuca
- Mîndra
- Leuşeni
- Băneşti
- Ratuş
- Chiţcani
- Zăicanii Noi
- Moara
- Zăicanii Vechi
- Sărătenii Noi
- Văsieni
- Suhuluceni
- Verejeni
- Coropceni
- Ineşti
180. Moroşanu Ion 048 Satele r-l Teleneşti or. Sîngerei str. Nicolae Testimiţanu,
- Budăi 1, et. 2, bir. 2,
- Crăsnăşeni tel. 0(262)22055
- Hirişeni mob. 069298655
- Ghiliceni moroshanu.ion@mail.ru
- Zgărdeşti
- Cucioaia
- Cîşla
- Mîndreşti
- Ciulucani
- Codru
- Mihalaşa
- Bogzeşti
181. Zadorojniuc 114 Satele r-l Teleneşti or. Floreşti, str. Mihai
Liliana - Ordășei Eminescu, 66/1,
- Pistruieni tel. 0(250) 23005,
- Hîrtop mob.069511322;
- Brînzenii Noi lzadorojniuc@gmail.com
- Brînzenii Vechi
- Negureni
- Nucăreni
- Tîrșiței
- Flutura
- Căzănești
- Vadul Leca
- Țînțăreni
- Chiștelnița
- Codru Nou
- Scorțeni
- Chițcanii Vechi
- Chițcanii Noi
182. Raionul Ursu Anatolie 053 Oraşul Ungheni străzile or. Ungheni str. Decebal 6/3, bir.5
Ungheni - str. Gărdeşti tel. 0(236)28139,
- str. Bălteni mob.069280402
- str. C. Negruzi executorursu@mail.ru
- str. T. Arghezi
- str. C. Stamati
- str. V. Ţepeş
- str. Alex. Cel Bun
- str. Musatova
- str. Romanăstr.
- Gr. Ureche
- str. C. Porumbescu
- str. M. Costin
- str. A Cozmescu
- str. O. Ungurenu
- str. V. Lupu
- str. Florilor
- str. G. Meniu
- str. M. Sadoveanu
- str.M. Viteazu
- str. Mărţişor
- str. Putna
- str. Izvoarelor
- str. Scuterniceni
- str. Fîntînilor
- str. Hotinului
- str. Bogdăneşti
- str. Chilia
- stradela M. Viteazu
- str. Bereşti
- str. Gh. Asachi
- Staţia Bereşti
- stradela Seimenilor
- str. Victoria
- str. Naţională
Sate:
- Costuleni
- Buzduganii de Sus-Jos
- Morenii Vechi Noi
- Zagatrancea
- Semeni
- Petreşti
- Medeleni
- Şicovăţ
- Valea Mare
- Sculeni
- Blîndeşti
- Floreni
- Gherman
- Elizavetovca
183. Ţăruş Aurica 127 or. Ungheni: or. Ungheni str. M.Eminescu,12,
Cartierul Dănuţeni tel. 0(236)26669,
- str. V. Alecsandri mob.069124378
- str. Aldea Teodorovici executor127@yahoo.com
- str. Ştefan cel Mare
- str. Burebista
- str. Răzeşilor
- str. P. Rareş
- str. G. Adam
- str. A. Russo
- str. C. Stere
- str. Cocostîrcilor
- str. D. Cantemir
- str. Şleahului
- str. A. Crihan
- str. Dănuţeni
- str. P. Halipa
- str. Salcîmilor
- str. A. Mateevici
- str. N.Iorga
- str. Bănulescu Bodoni
- str. Muşatinilor
- str. Caragiale
- str.Procelnicenilor
- str. Basarabia
- str. Nuferilor
- str. Cetireni
- str. I. Vieru
- str. Manole
- str. Băileşti
- str. Nucului
- str. V. Tutorei
- str. Doina
- str. Cupcea
- str. Mioriţa
- str. Găureni
- str. Luceafărul
- str. Ciureşti
- str. Renaşterii
- str. P. Zadnipru
- str. 31 August
- str. Dosoftei
- str. Z. Arbore
- str. Varlaam
- str. Cîmpiilor
- str. A. David
- str.Artizanei
- str. I. Neculce
- str. Podurilor
Cartier Ungheni-Vale
- str. Prutului
- str. Halipa
- str. Tighina
- str. Vălenilor
- str. Suceava
- str. Solidarităţii
- str. Grădinilor
- str. Piaţa Gării
- str. Lacului
- str. Donici
- str. Livezilor
- str. Bălcescu
- str. Unghiului
- str. Iaşului
- str. Unirii
- str. Feroviară
- str. Ar. Lui Ştefan
Sate
- Negurenii Noi
- Chirileni
- Buşila
- Negurenii Vechi
- Pîrliţa
- Zozulrnii Vechi
- Nicolaevca-Veche
- Ţîghira
- Agronomovca
- Todireşti
- Zăzulenii Noi
- Grăseni

184. Barnaciuc 054 Străzile or. Ungheni or. Ungheni str. Vasile Lupu, 8
Gheorghe - Hajdeu bir.32,
- Decebal tel. 0(236)27985,
- Bernardazzi mob.069414840;
- Humuleşti executorbarnaciuc@mail.ru
- Crestiuc
- Industrială
- Boico
- A. Plămădeală
- M. Cibotaru
- I. Creangă
Cartierul Ungheni-Deal
- str. Cojbuc
- str. Căpriana
- str. Horelor
- str. Cuza-Vodă
- str. Marinescu
- str. Brîncuşi
- str. Viilor
- str. Vlaicu
- str. Deleşti
- str. P. Movilă
- str. Haiducilor
- str. Kogîlniceanu
Sate
- Frăsineşti
- Cetireni
- Măcăreşti
- Unţeşti
- Bumbata
- Floriţoaia Veche
- Floriţoaia Nouă
- Rădenii-Vechi
- Lidovca
- Grozascai
- Alexeevca
- Manoileşti
- Săgheana
- Rezina
- Alexeevca
- Nicolaevca-Nouă
- Borisovca
- Vulpeşti
185. Bortă Ion 181 Străzile or. Ungheni or. Ungheni str. Vasile Lupu, 8
- str. M. Eminescu bir.32,
- str. B. Lăutaru tel. 0(236)27985,
- str. V. Micle mob.068164633
- str. Musatova ionborta@rambler.ru
Sate:
- Năpădeni
- Curtoaia
- Buciumen
- Măgurele
- Floreşti
- Boghenii-Noi
- Cioropcani
- Boghenii Vechi
- Stolniceni
- Mirceşti
- Bulhac
- Poiana
- Hîrceşti
- Izvorăni
- Veveriţa
- Corneşti
- Mînzăteni
- Romanovca
- Drujba
- or. Corneşti
- Leordoaia
- Romanovca
- Sineşti
- s. Corneşti
- Condrăteşti
- Teşcureni
- Hristoforovca
- Cornova

186. Raionul Condrea 055 or. Vulcăneşti: or. Cahul str. 31 August, 4D, ap. 1
Vulcăneşti Nadejda - str. Ananieva tel.0(299)23483 fax. 0(299)26682;
- str-la Sadovoi mob.069007318
- str.Dimitrova executorcondrea@gmail.com
- str. Gaponova
- str. Grecico
- str-la Zavodscoi
- str. S. Rudenko
- str-la 28 Iunia
- str. Andreeva
- str. Pescianaia
- str. Vinogradnaia
- str-la Kalinina
- str. Tolbuhina
- str. Suvorova
- str-la R.Liuxemburg
- str.Kamarova
- str.Frunze
- str. Oziornaia
- str.I. Creangă
- str.1 Maia
- str.Cotovscovo
- str.Kosmodemianskoi
- str. Tihaia
- str-la Sportivnoi
- str.Iubileinaia
- str-la Gheruiena
- str. 20 Siezda
- str.Miciurina
- str. Iujnoia
- str-la Stroite
- str-la Vorocilova
- str.Timoşenco

Satul:
- Cişmichioi

187. Dușcov Valentin 153 or. Vulcăneşti: or. Cahul str. M. Eminescu 24a, et. 2,
- str. Sovetscoi Armii bir. 12;
- str. Sverdlova tel.0(299)26682
- str-la Mendeleeva mob.079654443
- str. H.Raţkculiova executorduscov@gmail.com
- str. Turgheneva
- str-la Comsomoliscii
- str. Ivan Culacsiz
- str. Cepaeva
- str-la Jucovscogo
- str-la Sovetscoi Moldavii
- str.Calinina
- str. O.Koşevogo
- str. Kirova
- str.Gogolea
- str. Glinki
- str.Goncearova
- str. Cagulscaia
- str. S.Lazo
- str.Ostrovscovo
- str. Cosmonavtov
- str.Tanchistov
- str. Polevaia
- str. 50 let. Octeabrea
- str.Melioratorov
- str.Plotnikova
- str. Popova
- str-la Plotnikova
- str. Glavana
- str. 40 let Octebrea
- str-la Energheticov
- str. Fructovaia
- Staţia Auto
Satul:
- Etulia

188. Coliba Vera 153 or. Vulcăneşti: or. Cahul str. Fiodor Seliviorstov,
- str. Jucova 9„E”, et. 2, bir.5;
- str.Mendeleeva mob. 069894122
- str.Vatutina executorcoliba@gmail.com
- str. Maiacovscogo
- str. Comsomoliscaia
- str. Cicalova
- str-la Cepaeva
- str. Jucovscogo
- str. Sovetscoi Moldavii
- str.Nicutova
- str. Molodiojnaia
- str. D. Raţkculiova
- str-la Tolbuhina
- str. Budjacscaia
- str.Pobeda
- str. Cagulschii
- str. 25 Siezda
- str-la I.Creangă
- str-la 1 Mai
- str-la Cotovscovo
- str.Şt. Velicovo
- str. Rumeaniueva
- str.Orehovaia
- str.Tolstovo
- str-la Tolstovo
- str-la Gagarina
- str.Novosiolov
- str.26 Siezda
- str. Naberejnaia
- str-la Vorocilova
- str.Timoşenco
- str. Novaia
189. Iuraşco Ruslan 095 or. Vulcăneşti: or. Cahul str. Vodă cel Cumplit,71
- str-la Ananieva bir. 105,
- str.Sadovaia mob. 079574416
- str. 25 let Moldavii executoriurasco@gmail.com
- str. Batişeva
- str .Tkacenco
- str-la Pirogova
- str-la S.Rudenco
- str. 28 Iunia
- str. Andreeva
- str. Şiorsa
- str. 24 Siezda
- str.Kalinina
- str. Mira
- str.Puşkina
- str.R.Liuxemburg
- str.Duneavskova
- str-la Frunze
- str-la S.Lazo
- str.Kutuzova
- str. Gagarina
- str-la Tanchistov
- str-la Polevoi
- str-la Humi
- str.Tereşkovoi
- str.Gheruiena
- str.Gorikovo
- str. Pionerscaia
- str. Şt. Beda
- str. Ogorodnaia
- str. Vorocilova
- str. K.Marksa
Satul:
- Carbolia