Sunteți pe pagina 1din 41

Anexa nr.

4
LISTA OFICIALA A SUBSTANTELOR SI MATERIALELOR PERICULOASE
IN ORDINEA NUMARULUI DE IDENTIFICARE A SUBSTANTEI

Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1001 Acetilenă dizolvată 239 3 2 4°F 16


UN1002 Aer comprimat 20 2 2 1°A 22
UN1003 Aer lichefiat, refrigerat, depresurizat 225 2+05 2 3°O 22
UN1005 Amoniac anhidru 268 6.1+8 2 2°TC 25
UN1006 Argon comprimat 20 2 2 1°A 21
UN1008 Trifluorură de bor 268 6.1+8 2 1°TC 25
UN1009 Bromtrifluormetan (R13B1) 20 2 2 2°A 26
UN1009 R13B1, vezi bromtrifluormetan, etc 20 2 2 2°A 26
UN1010 Butadiene, inhibitori 239 3 2 2°F 16P
UN1011 Butan sau amestec de butan 23 3 2 2°F 15
UN1012 Butilenă 23 3 2 2°F 15
UN1013 Dioxid de carbon comprimat sau dioxid de carbon 20 2 2 2°A 20
UN1014 Amestecuri de dioxid de carbon si oxigen 25 2+05 2 1°O 22
UN1015 Amestecuri de dioxid de carbon si oxid de azot 20 2 2 2°A 26
UN1016 Monoxid de carbon 263 6.1+3 2 1°TF 19
UN1017 Clor 268 6.1+8 2 2°TC 24
UN1018 Monoclorodifluorometan (R22) 20 2 2 2°A 26
UN1018 R22, vezi monoclorodifluorometan, etc 20 2 2 2°A 26
UN1020 Cloropentafluoretan (R115) 20 2 2 2°A 26
UN1020 R115, vezi cloropentafluoretan, etc 20 2 2 2°A 26
UN1021 R124, vezi 1 clor–1,2,2,2 – tetrafluoretan, etc 20 2 2 2°A 26
UN1022 Clorotrifluoretan (R13) 20 2 2 2°A 26
UN1022 R13, vezi clorotrifluoretan, etc 20 2 2 2°A 26
UN1023 Gaz de oraş 263 6.1+3 2 1°TF 19
UN1026 Cianogen lichefiat sau gianogen gaz 263 6.1+3 2 2°TF 19
UN1027 Ciclopropan lichefiat sau ciclopropan 23 3 2 2°F 15
UN1028 Diclorodifluorometan (R12) 20 2 2 2°A 26
UN1028 R12, vezi diclorodifluorometan, etc. 20 2 2 2°A 26
UN1029 Dicloromonofluorometan (R21) 20 2 2 2°A 26
UN102& R21, vezi dicloromonofluorometan, etc. 20 2 2 2°A 26
UN1030 Difluoro-1,1 etan (R152a) 23 3 2 2°F 15
UN1030 R152a, vezi difluoro-1,1 etc. 23 3 2 2°F 15
UN1032 Dimetilamină, anhidră 23 2 2 2°F 18
UN1033 Eter dimetilic 23 3 2 2°F 15
UN1035 Etan comprimat sau etan 23 3 2 2°F 15
UN1036 Etilamină 23 3 2 2°F 18
UN1037 Clorură de etil (R160) 23 3 2 2°F 15
UN1037 R160, vezi clorură de etil, etc. 23 3 2 2°F 15
UN1039 Eter de etil şi de metil 23 3 2 2°F 15
UN1040 Oxid de etilenă pur sau cu azot 263 6.1+3 2 2°TF 19
UN1041 Amestec de dioxid de carbon şi oxid de etilenă în procent
239 3 2 2°F 15
de mai mult de 6%
UN1045 Fluor comprimat sau fluor 2 3+5.1 2 1°TOC 24
UN1046 Heliu comprimat sau heliu 20 2 2 1°A 21
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1048 Acid bromhidric anhidru 268 6.1+8 2 2°TC 25


UN1049 Hidrogen comprimat sau hidrogen 23 3 2 1°F 15
UN1050 Clorură de hidrogen, anhidră 268 6.1+8 2 2°TC 25
Cianură hidrogenată anhidrică stabilizată sau acid
UN1051 hidrocianic lichefiat sau acid hidrocianic, soluţie apoasă 6.1 6.1 1° 17
cu mai mult de 20% cianură hidrogenată
UN1052 Fluorură de hidrogen anhidră 886 8+6.1 8 6° 25
UN1053 Sulfură de hidrogen lichefiat sau sulfură de hidrogen 263 6.1+3 2 2°TF 17
UN1055 Izobutilenă (izobutenă) 23 3 2 2°F 15
UN1056 Kripton comprimat sau Kripton 20 2 2 1°A 21
Brichete sau rezerve pentru brichetă (ţigarete), ce conţin
UN1057 30 3 2 6°F 15
gaz inflamabil
Gaz lichefiat, neinflamabil încărcat cu azot, dioxid de
UN1058 20 2 2 2°A 21
carbon sau aer
UN1060 Amestec stabilizat de metil acetilenă şi propadienă 239 3 2 2°F 16P
UN1061 Metilamină anhidră 23 3 2 2°F 18
UN1062 Bromură de metil 60 6.1 2 2°T 23
UN1063 Clorură de metil (R40) 23 2 2 2°F 15
UN1063 R40 vezi clorură de metil, etc. 23 3 2 2°F 15
UN1064 Mercaptan metilic 263 6.1+3 2 2°TF 17
UN1065 Neon comprimat sau neon 20 2 2 1°A 21
UN1066 Azot comprimat sau azot 20 2 2 1°A 21
UN1067 Tetraoxid de azot lichefiat sau dioxid de azot lichefiat 265 6.1+05+8 2 2°TOC 24
UN1069 Clorură de nitrosil 268 6.1+8 2 2°TC 25
UN1070 Oxid azotos comprimat sau oxid azotos 25 2+05 2 2°O 22
UN1071 Gaz de sondă 263 6.1+3 2 1°TF 19
UN1072 Oxigen comprimat sau oxigen 25 2+05 2 1°O 22
UN1073 Oxigen lichefiat, refrigerat 225 2+05 2 3°O 22
UN1075 Gaze de sondă lichefiate sau gaz de sondă lichefiat 23 3 2 2°F 15
UN1076 Fosgen sau difosgen 268 6.1+8 2 2°TC 25
UN1077 Propenă 23 3 2 2°F 15
UN1078 Gaze refrigerante, n.o.s.* 20 2 2 2°A 26
UN1079 Dioxid de sulf lichefiat sau dioxid de sulf 268 6.1+8 2 2°TC 25
UN1080 Hexafluorură de sulf 20 2 2 2°A 26
UN1081 R1114, vezi, tetrafluoretilenă, inhibitor, etc. 23 3 2 2°F 26/16P
UN1081 Tetrafluoretilenă, inhibitor (R1114) 23 3 2 2°F 16P
UN1082 R1113, vezi trifluorocloretilenă, inhibitor, etc. 263 6.1+3 2 2°TF 26/19P
UN1082 Trifluorocloretilenă, inhibitor, R1113 263 6.1+3 2 2°TF 19P
UN1083 Trimetilamină anhidră 23 3 2 2°F 18
UN1085 Bromură de vinil, inhibitor 239 3 2 2°F 16P
UN1086 R1140, vezi clorură de vinil, inhibitor 239 3 2 2°F 26/16P
UN1086 Clorură de vinil, inhibitor (R1140) 239 3 2 2°F 16P
UN1087 Eter de metil şi de vinil, inhibitor 239 3 2 2°F 16P
UN1088 Acetal 33 3 3 3° (b) 27
UN1089 Acetaldehidă 33 3 3 1° (a)
UN1090 Acetonă 33 3 3 3° (b) 27
UN1091 Uleiuri de acetonă 33 3 3 3° (b) 27
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1092 Acroleină, inhibitor 663 6.1+3 6.1 8° (a) 31P


UN1093 Acrilonitril, inhibitor 336 3+6.1 3 11° (a) 31P
UN1098 Alcool alilic 663 6.1+3 6.1 8° (a) 31
UN1099 Bromură de alil 336 3+6.1 3 16° (a) 31
UN1100 Clorură de alil 336 3+6.1 3 16° (a) 31
UN1104 Acetaţi de amil 30 3 3 31° (c) 29
UN1105 Alcooli amilici 30 3 3 31° (c) 29
UN1106 Amină amilică (amilamină) 338 3+8 3 33° (c) 32
UN1107 Clorură de amil 33 3 3 3° (b) 29
UN1108 n-amilenă 33 3 3 1° (a) 27
UN1109 Formiat de amil 30 3 3 31° (c) 29
UN1110 Amilmetilcetonă 30 3 3 31° (c) 27
UN1111 Mercaptan amilic 33 3 3 3° (b) 30
UN1112 Nitrat de amil 30 3 3 31° (c) 40
UN1113 Nitrit de amil 33 3 3 3° (b) 29
UN1114 Benzen 33 3 3 3° (b) 30
UN1120 Butanoli sau alcooli butilici 33 3 3 3° (b) 29
UN1123 Acetat de butil normal 33 3 3 3° (b) 29
UN1125 n-Butilamină 338 3+8 3 22° (b) 32
UN1126 Bromură de n-Butil 33 3 3 3° (b) 29
UN1127 Cloruri de butil 33 3 3 3° (b) 30
UN1128 Formiat de butil normal 33 3 3 3° (b) 29
UN1129 Aldehidă butilică 33 3 3 3° (b) 29
UN1130 Ulei camforat 30 3 3 31° (c) 28
UN1131 Disulfură de carbon 336 3+6.1 3 18° (a) 31
UN1133 Adezivi conţinând soluţii inflamabile 33 3 3 5° (a-c) 27
UN1134 Clorobenzen 30 3 3 31° (c) 30
UN1135 Etilen clorhidrină 663 6.1+3 6.1 16° (a) 31
UN1136 Gudron mineral distilat, inflamabil (gudron de cărbune) 33 3 3 3° (b) 28
UN1136 Gudron mineral distilat, inflamabil (gudron de cărbune) 30 3 3 31° (c) 28
UN1139 Soluţie de acoperire 33 3 3 5° (a-c) 27
UN1143 Crotonaldehidă, stabilizator (aldehidă crotonică) 663 6.1+3 3 8° (a) 31P
UN1144 Crotonilen 339 3 3 1° (a) 28
UN1145 Ciclohexan 33 3 3 3° (b) 28
UN1146 Ciclopentan 33 3 3 3° (b) 28
UN1147 Decahidronaftalină 30 3 3 31° (c) 30
UN1148 Diaceton-alcool 30 3 3 31° (c) 29
UN1149 Eteri dibutilici 30 3 3 31° (c) 27
UN1150 Dicloretilen (R1130) 33 3 3 3° (b) 32P
UN1150 R1130, vezi dicloretilen, etc 33 3 3 3° (b) 26/32P
UN1152 Dicloropentane 30 3 3 31° (c) 30
UN1153 Eter dietilic de etilen-glicol 30 3 3 31° (c) 27
UN1154 Dietilamină 338 3+8 3 22° (b) 32
UN1155 Dietileter sau eter etilic 33 3 3 2° (a) 27
UN1156 Dietilcetonă 33 3 3 3° (b) 27
UN1157 Diizobutil cetonă 30 3 3 31° (c) 27
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1158 Diizopropilamină 338 3+8 3 22° (b) 32


UN1159 Eter diizopropilic 33 3 3 3° (b) 27
UN1160 Dimetilamină, soluţie 338 3+8 3 22° (b) 29
UN1161 Carbonat dimetilic 33 3 3 3° (b) 29
UN1162 Dimetil diclorosilan X338 3+8 3 21° (b) 55
UN1163 Dimetilhidrazină, asimetrică 663 6.1+3+8 6.1 7° (a) 31
UN1164 Sulfură de dimetil 33 3 3 2° (b) 30
UN1165 Dioxan 33 3 3 3° (b) 27
UN1166 Dioxolan 33 3 3 3° (b) 27
UN1167 Eter de divinil, inhibitor 339 3 3 2° (a) 31P
UN1169 Soluţii aromatice, extracte 30 3 3 31° (c) 27
UN1169 Soluţii aromatice, extracte 33 3 3 5° (a-c) 27
UN1170 Etanol sau soluţie de etanol 33 3 3 3° (b) 27
UN1171 Eter monoetilic de etilen-glicol 30 3 3 31° (c) 27
UN1172 Acetat de etoxi-2 Etil 30 3 3 31° (c) 29
UN1173 Etil acetat 33 3 3 3° (b) 29
UN1175 Etilbenzen 33 3 3 3° (b) 29
UN1176 Borat monoetilic 33 3 3 3° (b) 29
UN1177 Acetat de etil-2 butil 30 3 3 31° (c) 29
UN1178 2-etilbutiraldehidă 33 3 3 3° (b) 29
UN1179 Eter etil-butilic 33 3 3 3° (b) 27
UN1180 Butirat de etil 30 3 3 31 (c) 29
UN1181 Cloroacetat de etil 63 6.1+3 6.1 16° (b) 55
UN1182 Clorformiat de etil 663 6.1+3+8 6.1 10° (a) 55
UN1183 Etildiclorosilan X338 4.3+3+8 4.3 1° (a) 39
UN1184 Diclorură de etilen 336 3+6.1 3 16° (b) 29
UN1185 Etilenimine, inhibitor 663 6.1+3 6.1 4° 31 P
UN1188 Etilenglicol monometil eter 30 3 3 31° (c) 27
UN1189 Acetat de eter monometilic de etilen glicol 30 3 3 31° (c) 29
UN1190 Formiat de etil 33 3 3 3° (b) 29
UN1191 Octil aldehidă, inflamabilă 30 3 3 31° (c) 29
UN1192 Lactat de etil 30 3 3 31° (c) 29
UN1193 Metil etil cetonă 33 3 3 3° (b) 27
UN1194 Nitrit de etil, soluţie 336 3+6.1 3 15° (a) 31
UN1195 Propionat de etil 33 3 3 3° (b) 29
UN1196 Etiltriclorosilan X338 3+8 3 21° (b) 55
UN1197 Extracte, prafuri, soluţii 33 3 3 5° (a-c) 27
UN1197 Extracte, prafuri, soluţii 30 3 3 31° (c) 27
UN1198 Formaldehide, soluţii, inflamabile 38 3+8 3 33° (c) 32
UN1199 Furfural 63 6.1+3 6.1 13° (b) 32P
UN1201 Ulei de fuzel 33 3 3 3° (b) 27
Păcură sau combustibil pentru calorifere nr.1,2,4,5,sau 6
UN1202 30 3 3 31° (c) 28
sau motorină
UN1203 Benzină sau benzină auto 33 3 3 3° (b) 28
Nitroglicerină, soluţie în alcool cu nu mai mult de 1%
UN1204 33 3 3 7° (b) 27
nitroglicerină
UN1206 Heptane 33 3 3 3° (b) 28
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1207 Hexaldehidă 30 3 3 31° (c) 29


UN1208 Hexane 33 3 3 3° (b) 28
UN1210 Cerneală de tipărit, inflamabilă 33 3 3 5° (a-c) 29
UN1212 Izobutanol sau alcool izobutilic 30 3 3 31° (c) 29
UN1213 Acetat de izobutil 33 3 3 3° (b) 29
UN1214 Izobutilamină 338 3+8 3 22° (b) 32
UN1216 Izooctenă 33 3 3 3° (b) 28
UN1218 Izopren inhibitor 339 3 3 2° (a) 30P
UN1219 Izopropanol sau alcool izopropilic 33 3 3 3° (b) 29
UN1220 Acetat de izopropil 33 3 3 3° (b) 29
UN1221 Izopropilamină 338 3+8 3 22° (a) 32
UN1222 Nitrat de izopropil 3 30
UN1223 Kerosen 30 3 3 31° (c) 28
UN1224 Cetone, soluţii, n.o.s.* 30 3 3 31° (c) 27
UN1224 Cetone, soluţii, n.o.s.* 33 3 3 2° (b) 27
Amestecuri de mercaptani, lichid n.o.s.* temperatura de
UN1228 30 3 3 18° (b) 31
inflamabilitate mai mică de 23,5oC
UN1229 Oxid de mesitil 30 3 3 31° (c) 29
UN1230 Metanol sau alcool metilic 336 3+6.1 3 17° (b) 31
UN1231 Acetat de metil 33 3 3 3° (b) 29
UN1233 Acetat de metilamil 30 3 3 31° (c) 29
UN1234 Metilal 33 3 3 2° (b) 27
UN1235 Metilamină, soluţie apoasă 338 3+8 3 22° (b) 32
UN1237 Butirat de metil 33 3 3 3° (b) 29
UN1238 Cloroformiat de metil 663 6.1+3+8 6.1 10° (a) 55
UN1239 Eter clorometil-metilic 663 6.1+3 6.1 9° (a) 31
UN1242 Metildiclorosilan X338 4.3+3+8 4.3 1° (a) 39
UN1243 Formiat de metil 33 3 3 1° (a) 29
UN1244 Metilhidrazină 663 6.1+3+8 6.1 7° (a) 31
UN1245 Metilizobutil cetonă 33 3 3 3° (b) 27
UN1246 Metil izopropil cetonă, inhibitor 339 3 3 3° (b) 27P
UN1247 Metacrilat de metil monomer, inhibitor 339 3 3 3° (b) 29P
UN1248 Propionat de metil 33 3 3 3° (b) 29
UN1249 Metil propil cetonă 33 3 3 3° (b) 27
UN1250 Metiltriclorosilan X338 3+8 3 21° (a) 55
UN1251 Metil vinilcetonă, inhibitor 639 6.1+3+8 6.1 8° (a) 31 P
UN1259 Nichel-carbonil 663 6.1+3 6.1 3° 31
UN1261 Nitrometan 33 3 3 3° (b) 29
UN1262 Octani 33 3 3 3° (b) 28
Vopsea (inclusiv vopsea, email, colorant, şerlac, vermiu,
UN1263 30 3 3 31° (c) 27
luciu, lichid de umplere şi lac transparent inferior)
UN1264 Paraaldehidă 30 3 3 31° (c) 29
UN1265 Izopentan sau n-pentan 33 3 3 2° (b) 28
UN1265 n-pentan 33 3 3 1° (a) 28
UN1266 Produse de parfumerie cu solvenţi inflamabili 33 3 3 5° (a-c) 27
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

1o (a),
UN1267 Petroluri brute 33 3 3 2° (a,b), 28
3° (b)
1° (a),
UN1268 Ţiţei distilat, n.o.s.* 33 3 3 2° (a,b), 28
3° (b)
UN1268 Ţiţei distilat, n.o.s.* 30 3 3 31°(c) 28
UN1272 Ulei de pin 30 3 3 31° (c) 29
UN1274 n-propanol 33 3 3 3° (b) 29
UN1275 Aldehidă propionică 33 3 3 3° (b) 29
UN1276 Acetat de propil normal 33 3 3 3° (b) 29
UN1277 Propilamină 338 3+8 3 22° (b) 32
UN1278 Clorură de propil 33 3 3 2° (b) 29
UN1279 Diclorură de propilen 33 3 3 3° (b) 30
UN1280 Oxid de propilenă 33 3 3 2° (a) 27P
UN1281 Formiat de propil 33 3 3 3° (b) 29
UN1282 Piridină 33 3 3 3° (b) 29
UN1286 Ulei de colofoniu 30 3 3 31° (c) 27
UN1287 Soluţie de cauciuc 33 3 3 5° (a-c) 27
UN1288 Ulei de argilă 33 3 3 3° (b) 28
UN1289 Soluţie alcoolică metilat de sodiu 338 3+8 3 24° (b) 32
UN1292 Silicat de tetraetil 30 3 3 31° (c) 32
UN1293 Tincturi 30 3 3 31° (c) 27
UN1294 Toluen 33 3 3 3° (b) 30
UN1295 Triclorosilan X338 4.3+3+8 4.3 1° (a) 39
UN1296 Trietilamină 338 3+8 3 22° (b) 32
UN1297 Trietilamină, soluţie apoasă 338 3+8 3 22° (a,b) 32
UN1298 Trimetilclorosilan X338 3+8 3 21° (b) 55
UN1299 Terebentină 30 3 3 31° (c) 28
UN1300 Înlocuitor de terebentină 33 3 3 3° (b) 28
UN1301 Acetat de vinil 339 3 3 3° (b) 29P
UN1302 Eter etil-vinilic, inhibitor 339 3 3 2° (a) 27P
UN1303 Clorură de viniliden, inhibitor 339 3 3 1°A 29P
UN1304 Eter izobutil-vinilic, inhibitor 339 3 3 3° (b) 27P
UN1305 Viniltriclorosilan, inhibitor X338 3+8 3 21° (a) 55
UN1306 Lichid de conservare a lemnului 33 3 3 5° (b,c) 29
UN1307 Xileni (orto, meta, para) 30 3 3 31° (c) 30
UN1308 Suspensii de zirconiu în lichid 30 3 3 31° (c) 70
UN1309 Pulbere de aluminiu nemagnetizată 40 4.1 4.1 13° (b) 70
Picrat de amoniu, hidrolizat uniform cu cel puţin 10%
UN1310 44 4.1 4.1 21° (a) 13
apă
UN1312 Borneol 40 4.1 4.1 6° (c) 33
UN1313 Rezinat de calciu 40 4.1 4.1 12° (c) 33
UN1314 Rezinat de calciu, topit 40 4.1 4.1 12° (c) 33
UN1318 Rezinat de cobalt, precipitat 40 4.1 4.1 12° (c) 33
UN1320 Dinitrafenol, hidrolizat uniform cu cel puţin 15% apă 40 4.1 4.1 22° (a) 13
UN1321 Dinitrofenolaţi, hidrolizat uniform cu cel puţin 15% apă 40 4.1 4.1 22° (a) 13
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

Dinitroresorcinol, hidrolizat uniform cu cel puţin 15%


UN1322 40 4.1 4.1 13
apă
UN1323 Ferocen 40 4.1 4.1 13° (b) 70
UN1325 Solide inflamabile, n.o.s.* 40 4.1 4.1 6° (b) 33
UN1326 Pulbere de hafniu, hidrolizată 40 4.1 4.1 13° (b) 70
UN1328 Hexamină 40 4.1 4.1 6° (c) 33
UN1330 Rezinat de mangan 40 4.1 4.1 12° (c) 33
UN1331 Chibrit „se aprinde oriunde” 40 4.1 4.1 2° (c) 33
UN1332 Metaldehidă 40 4.1 4.1 6° (c) 33
UN1334 Naftalină nerafinată sau naftalină rafinată 40 4.1 4.1 6° (c) 33
Nitroguanidină (picrit), hidrolizată uniform cu cel puţin
UN1336 4.1 21° (a)1 13
20% apă
UN1338 Fosfor amorf sau fosfor amorf roşu 40 4.1 4.1 11° (c) 33
UN1339 Heptasulfură de fosfor, fără fosfor galben şi alb 40 4.1 4.1 11° (b) 39
UN1340 Pentasulfură de fosfor, fără fosfor galben şi alb 423 4.3 4.3 20° (b) 39
UN1341 Sesquisulfură de fosfor, fără fosfor galben şi alb 40 4.1 4.1 11° (b) 39
UN1343 Trisulfură de fosfor, fără fosfor galben şi alb 40 4.1 4.1 11° (b) 39
UN1345 Cauciuc sfărâmat sau praf 40 4.1 4.1 1° (b) 33
UN1346 Pudră de silicon amorfă 40 4.1 4.1 13° (c) 70
UN1347 Picrat de argint, hidrolizat cu cel puţin 30% apă 40 4.1 4.1 21° (a) 13
UN1349 Picramat de sodiu, hidrolizat cu cel puţin 20% apă 40 4.1 4.1 21° (a) 13
UN1350 Floare de sulf sau sulf 40 4.1 4.1 11° (c) 33
UN1352 Pulbere de titan, hidrolizată 40 4.1 4.1 13° (b) 70
UN1354 Trinitrobenzen, hidrolizat cu cel puţin 30% apă 40 4.1 4.1 21° (a) 13
UN1355 Acid trinitrobenzoic, hidrolizat cu cel puţin 30% apă 40 4.1 4.1 21° (a) 13
UN1356 Trinitrotoluen sau TNT, hidrolizat cu cel puţin 30% apă 40 4.1 4.1 21° (a) 13
UN1357 Nitrat de uree, hidrolizat cu cel puţin 20% apă 40 4.1 4.1 21° (a) 13
UN1358 Pulbere de zirconiu, hidrolizat 40 4.1 4.1 13° (b) 70
UN1361 Carbon de origine animală sau vegetală 40 4.2 4.2 1° (b) 33
UN1362 Carbon activ 4.2 33
UN1363 Copră (miez uscat al nucii de cocos) 40 4.2 4.2 2° (c) 35
UN1364 Deşeu de bumbac uleios 40 4.2 4.2 3° (c) 33
UN1365 Bumbac hidrofil 40 4.2 4.2 3° (c) 33
UN1366 Dietilzinc X333 4.2+4.3 4.2 31° (a) 35
UN1369 p-Nitrozodimetilanilină 40 4.2 4.2 5° (b) 35
UN1370 Dimetilzinc X333 4.2+4.3 4.2 31° (a) 35
Fibre şi fire, animale, vegetale sau sintetice, n.o.s.* cu
UN1373 40 4.2 4.2 3° (c) 33
ulei
UN1376 Oxid feric, inert sau burete de fier, inert 40 4.2 4.2 16° (c) 35
UN1378 Catalizator metalic hidrolizat cu exces de lichid vizibil 40 4.2 4.2 12° (b) 70
Hârtie, ulei tratat nesaturat, uscat incomplet (incluzând
UN1379 40 4.2 4.2 3° (c) 33
hârtie carbonică)
UN1380 Pentaborani 333 4.2+6.1 4.2 19° (a) 35
Fosfor alb, uscat sau fosfor alb, în soluţie sau fosfor, alb
UN1381 46 4.2+6.1 4.2 11° (a)
imersat
Sulfură de potasiu, anhidră sau sulfură de potasiu cu mai
UN1382 40 4.2 4.2 13° (b) 35
puţin de 30% apă de cristalizare
UN1384 Ditionit de sodiu 40 4.2 4.2 13° (b) 35
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

Sulfură de sodiu, anhidră sau sulfură de sodiu cu mai


UN1385 40 4.2 4.2 13° (b) 35
puţin de 30% apă de cristalizare
UN1386 Aglomerat de cristale - 1,5% uleios şi maxim 11% umed 40 4.2 4.2 2° (c) 35
UN1389 Amestecuri de metale alcaline, lichide, n.o.s.* X423 4.3 11° (a) 38
UN1389 Amestecuri de metale alcaline, solide, n.o.s.* 423 4.3 11° (a) 38
UN1390 Amiduri de metale alcaline 423 4.3 4.3 19° (b) 39
Dispersii metalice alcaline sau dispersii metalice alcalino-
UN1391 X423 4.3+3 4.3 11° (a) 38
pământoase
UN1392 Amestecuri metalice alcalino-pământoase, n.o.s.* X423 4.3+3 4.3 11° (a) 38
UN1393 Aliaje metalice alcalino-pământoase, n.o.s.* 423 4.3 4.3 11° (b) 38
UN1394 Carbură de aluminiu 423 4.3 4.3 17° (b) 38
UN1395 Ferosiliciu de aluminiu, pulbere 462 4.3+6.1 4.3 15° (b) 39
UN1396 Pulbere de aluminiu nemagnetizată, nepiroforică 423 4.3 4.3 13° (b) 38
UN1397 Fosfură de aluminiu 60 6.1 6.1 18° (a) 39
UN1398 Pulbere de silicat de aluminiu, nemagnetizată 423 4.3 4.3 13° (c) 38
UN1400 Bariu 423 4.3 4.3 11° (b) 38
UN1401 Calciu 423 4.3 4.3 11° (b) 38
UN1402 Carbură de calciu 423 4.3 4.3 17° (b) 38
UN1403 Cianamidă de calciu 423 4.3 4.3 19° (c) 38
UN1405 Siliciură de calciu 423 4.3 4.3 12° (b) 38
UN1407 Cesiu X423 4.3 4.3 11° (a) 38
UN1408 Ferosiliciu 462 4.3+6.1 4.3 15° (c) 39
UN1409 Hidruri metalice care reacţionează cu apa, n.o.s.* 423 4.3 4.3 16° (b) 38
UN1410 Hidrură de litiu-aluminiu 433 4.3 4.3 16° (a) 38
UN1411 Hidrură de litiu-aluminiu, eterică 433 4.3 4.3 16° (a) 38
UN1413 Borhidrură de litiu 423 4.3 4.3 16° (a) 38
UN1414 Hidrură de litiu 423 4.3 4.3 16° (a) 38
UN1415 Litiu X423 4.3 4.3 11° (a) 38
UN1417 Silicat de litiu 423 4.3 4.3 12° (b) 38
UN1418 Pulbere de magneziu sau aliaje de magneziu, pulbere 423 4.3+4.2 4.3 14° (b) 38
UN1420 Potasiu, aliaje metalice X423 4.3 4.3 11° (a)
UN1421 Aliaje metalice alcaline, lichide, n.o.s.* X423 4.3 4.3 11° (a) 38
UN1422 Aliaje de sodiu şi potasiu X423 4.3 4.3 11° (a) 38
UN1423 Rubidiu X423 4.3 4.3 11° (a) 38
UN1427 Hidrură de sodiu 40 4.3 4.3 16° (a) 38
UN1428 Sodiu X428 4.3 4.3 11° (a) 38
UN1431 Metilat de sodiu 48 4.2+8 4.2 15° (b) 38
UN1433 Fosfuri de staniu 423 4.2 4.3 18° (a) 39
UN1435 Cenuşi de zinc 423 4.3 4.3 13° (c) 38
UN1436 Pulbere de zinc sau praf de zinc 423 4.3+4.2 4.3 14° (b) 38
UN1437 Hidrură de zirconiu 40 4.1 4.1 14° (b) 38
UN1438 Nitrat de aluminiu 50 5.1 5.1 22° (c) 40
UN1439 Dicromat de amoniu 50 5.1 5.1 27° (b) 41
UN1442 Perclorat de amoniu 50 5.1 5.1 12° (b) 43
UN1444 Persulfat de amoniu 50 5.1 5.1 18° (c) 40
UN1445 Clorat de bariu 56 5.1+6.1 5.1 29° (b) 41
UN1446 Nitrat de bariu 56 5.1+6.1 5.1 29° (b) 41
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1447 Perclorat de bariu 56 5.1+6.1 5.1 29° (b) 41


UN1448 Permanganat de bariu 56 5.1+6.1 5.1 29° (b) 41
UN1449 Peroxid de bariu 56 5.1+6.1 5.1 29° (b) 41
UN1450 Bromuri, anorganice, n.o.s.* 50 5.1 5.1 16° (b) 41
UN1451 Nitrat de cesiu 50 5.1 5.1 22° (c) 40
UN1452 Clorat de calciu 50 5.1 5.1 11° (b) 40
UN1453 Clorit de calciu 50 5.1 5.1 14° (b) 40
UN1454 Nitrat de calciu 50 5.1 5.1 22° (c) 40
Permangana Perclorat de calciu 50 5.1 5.1 13° (b) 40
t de
calciu505.1
5.117°
(b)40UN14
55
UN1457UN Peroxid de calciu 50 5.1 5.1 25° (b) 40
1456
UN1458 Amestecuri de clorat şi borat 50 5.1 5.1 11° (b) 40
UN1459 Amestecuri de clorat si clorură de magneziu 50 5.1 5.1 11° (b) 40
UN1461 Cloraţi, anorganici, n.o.s.* 50 5.1 5.1 11° (b) 40
UN1462 Cloriţi, anorganici, n.o.s.* 50 5.1 5.1 14° (b) 43
UN1463 Trioxid de crom, anhidru 58 5.1+8 5.1 31° (b) 41
UN1465 Nitrat de didim 50 5.1 5.1 22° (c) 40
UN1466 Nitrat feric 50 5.1 5.1 22° (c) 40
UN1467 Nitrat de guanidină 50 5.1 5.1 22° (c) 43
UN1469 Nitrat de plumb 56 5.1+6.1 5.1 29° (b) 41
UN1470 Perclorat de plumb 56 5.1+6.1 5.1 29° (b) 41
UN1471 Amestecuri de hipoclorit de litiu, uscat sau hipoclorit de 50 5.1 5.1 15° (b) 40
litiu
UN1472 Peroxid de litiu 50 5.1 5.1 25° (b) 43
UN1473 Bromat de magneziu 50 5.1 5.1 16° (b) 40
UN1474 Nitrat de magneziu 50 5.1 5.1 22° (c) 40
UN1475 Perclorat de magneziu 50 5.1 5.1 13° (b) 40
UN1476 Peroxid de magneziu 50 5.1 5.1 25° (b) 40
UN1477 Nitraţi, anorganici, n.o.s.* 50 5.1 5.1 22° (b) 40
UN1479 Substanţe oxidante, solide, n.o.s.* 50 5.1 5.1 27° (b) 40
UN1481 Percloraţi, anorganici, n.o.s.* 50 5.1 5.1 13° (b) 40
UN1482 Permanganaţi, anorganici, n.o.s.* 50 5.1 5.1 17° (b) 40
UN1483 Peroxizi, anorganici, n.o.s.* 50 5.1 5.1 25° (b) 40
UN1484 Bromat de potasiu 50 5.1 5.1 16° (b) 40
UN1485 Clorat de potasiu 50 5.1 5.1 11° (b) 40
UN1486 Nitrat de potasiu 50 5.1 5.1 22° (c) 40
UN1487 Amestecuri de nitrat de potasiu şi nitrit de sodiu 50 5.1 5.1 24° (b) 40
UN1488 Nitrit de potasiu 50 5.1 5.1 23° (b) 40
UN1489 Perclorat de potasiu 50 5.1 5.1 13° (b) 40
UN1490 Permanganat de potasiu 50 5.1 5.1 17° (b) 40
UN1491 Peroxid de potasiu 50 5.1 5.1 25° (a) 44
UN1492 Persulfat de potasiu 50 5.1 5.1 18° (c) 40
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1493 Nitrat de argint 50 5.1 5.1 22° (b) 40


UN1494 Bromat de sodiu 50 5.1 5.1 16° (b) 41
UN1495 Clorat de sodiu 50 5.1 5.1 11° (b) 40
UN1496 Clorit de sodiu 50 5.1 5.1 14° (b) 43
UN1498 Nitrat de sodiu 50 5.1 5.1 22° (c) 40
UN1499 Amestecuri de nitrat de sodiu şi nitrat de potasiu 50 5.1 5.1 22° (c) 40
UN1500 Nitrit de sodiu 56 5.1+6.1 5.1 23° (c) 40
UN1502 Perclorat de sodiu 50 5.1 5.1 13° (b) 40
UN1503 Permanganat de sodiu 50 5.1 5.1 17° (b) 40
UN1504 Peroxid de sodiu 50 5.1 5.1 25° (a) 44
UN1505 Persulfat de sodiu 50 5.1 5.1 18° (c) 40
UN1506 Clorat de stronţiu 50 5.1 5.1 11° (b) 43
UN1507 Nitrat de stronţiu 50 5.1 5.1 22° (c) 40
UN1508 Perclorat de stronţiu 50 5.1 5.1 13° (b) 40
UN1509 Peroxid de stronţiu 50 5.1 5.1 25° (b) 43
UN1510 Tetranitrometan 559 5.1+6.1 5.1 2° (a) 43
UN1511 Peroxid de uree hidrogenată 58 51+8 5 31° (c) 40
UN1512 Nitrit de amoniu şi zinc 50 5.1 5.1 23° (b) 40
UN1513 Clorat de zinc 50 5.1 5.1 11° (b) 40
UN1514 Nitrat de zinc 50 5.1 5.1 22° (b) 40
UN1515 Permanganat de zinc 50 5.1 5.1 17° (b) 40
UN1516 Peroxid de zinc 50 5.1 5.1 25° (b) 43
UN1517 Picramat de zirconiu, hidrolizat cu cel puţin 20% apă 40 4.1 4.1 21° (a) 13
UN1541 Cianhidrină de acetonă, stabilizator 66 6.1 6 12° (a) 55
UN1544 Alcaloizi, solizi, n.o.s.* sau săruri de alcaloid, solide, 66 6.1 6.1 90° (a) 51
n.o.s.*, toxice
UN1544 Alcaloizi, solizi,n.o.s.* sau săruri de alcaloid, solide, 60 6.1 6.1 90° (b) 51
n.o.s.*, toxice
UN1545 Isotiocianat de alil, inhibitor 639 6.1+3 6.1 20° (b) 55
UN1546 Arseniat de amoniu 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1547 Anilină 60 6.1 6.1 12° (b) 53
UN1548 Hidroclorură de anilină 60 6.1 6.1 12° (c) 53
UN1549 Compuşi de antimoniu, anorganici, solizi, n.o.s.* 60 6.1 6.1 59° (c) 57
UN1550 Lactat de antimoniu 60 6.1 6.1 59° (c) 51
UN1551 Tartrat de antimoniu şi potasiu 60 6.1 6.1 59° (c) 51
UN1553 Acid arsenic, lichid 66 6.1 6.1 51° (a) 54
UN1554 Acid arsenic, solid 60 6.1 6.1 51° (b) 54
UN1555 Bromură de arsen 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1556 Compuşi arsenici, lichefiaţi, n.o.s.* 66 6.1 6.1 51° (a) 52
UN1556 Compuşi arsenici, lichefiaţi, n.o.s.* 60 6.1 6.1 51° (b) 52
UN1557 Compuşi arsenici, solizi, n.o.s.* 66 6.1 6.1 51° (a) 52
UN1557 Compuşi arsenici, solizi, n.o.s.* 60 6.1 6.1 51° (b) 52
UN1558 Arseniu 60 6.1 6.1 51° (b) 52
UN1559 Pentaoxid de arseniu 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1560 Triclorură de arsen 66 6.1 6.1 51° (a) 57
UN1561 Trioxid de arsen 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1562 Praf de arsen 60 6.1 6.1 51° (b) 52
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1564 Compuşi de bariu, n.o.s.* 60 6.1 6.1 60° (b) 54


UN1565 Cianură de bariu 66 6.1 6.1 41° (a) 57
UN1566 Compuşi de beriliu, n.o.s.* 60 6.1 6.1 54° (b) 54
UN1567 Beriliu, pulbere 64 6.1+4.1 6.1 54° (b) 34
UN1569 Bromacetonă, lichefiată 63 6.1+3 6.1 16° (b) 31
UN1570 Brucină 66 6.1 6.1 90° (a) 52
UN1572 Acid cacodilic 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1573 Arseniat de calciu 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1574 Amestecuri de arseniat de calciu şi arsenit de calciu, 60 6.1 6.1 51° (b) 51
solid
UN1575 Cianură de calciu 66 6.1 6.1 41° (a) 57
UN1577 Clorodinitrobenzeni 60 6.1 6.1 12° (b) 53
UN1578 Cloronitrobenzeni, lichid sau solid 60 6.1 6.1 12° (b) 52
UN1579 Hidroclorură de 4-clor-o-toluidină 60 6.1 6.1 17° (c) 53
UN1580 Cloropicrină 66 6.1 6.1 17° (a) 54
UN1581 Amestecuri de bromură de metil şi cloropicrină 26 6.1 2 2°T 23
UN1582 Amestecuri de clorură de metil şi cloropicrină 26 6.1 2 2°T 19
UN1583 Amestecuri de cloropicrină, n.o.s.* 66 6.1 6.1 17° (a) 54
UN1585 Acetoarseniat de cupru 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1586 Arsenit de cupru 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1587 Cianură de cupru 60 6.1 6.1 41° (b) 51
UN1588 Cianuri, anorganice, n.o.s.* 66 6.1 6.1 41° (a) 57
UN1588 Cianuri, anorganice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 41° (b) 57
UN1590 Dicloraniline 60 6.1 6.1 12° (b) 53
UN1591 o-diclorbenzen 60 6.1 6.1 15° (c) 52
UN1593 Diclorometan (clorură de metilen R30) 60 6.1 6.1 15° (c) 60
UN1593 R30, vezi diclorometan 60 6.1 6.1 15° (c) 60
UN1594 Sulfat dietilic 60 6.1 6.1 14° (b) 52
UN1595 Sulfat dimetilic 668 6.1+8 6.1 27° (a) 56
UN1596 Dinitraniline 60 6.1 6.1 12° (b) 53
UN1597 Dinitrobenzeni 60 6.1 6.1 12° (b) 52
UN1598 Dinitro-o-crezol, solid sau soluţie 60 6.1 6.1 12° (b) 53
UN1599 Soluţii de dinitrofenol 60 6.1 6.1 12° (b) 53
UN1600 Dinitrotolueni, topituri 60 6.1 6.1 24° (b) 52
UN1601 Dezinfectanţi, solid, n.o.s.*, otrăvuri 66 6.1 6.1 25° (a) 51
UN1601 Dezinfectanţi, solid, n.o.s.*, otrăvuri 60 6.1 6.1 25° (b) 51
UN1602 Vopsele, lichid, n.o.s.* sau intermediari lichizi 66 6.1 6.1 25° (a) 51
UN1602 Vopsele, lichid, n.o.s.* sau intermediari lichizi 60 6.1 6.1 25° (b) 51
UN1603 Brom acetat de etil 63 6.1+3 6.1 16° (b) 55
UN1604 Etilen diamină 83 8+3 8 54° (b) 32
UN1605 Dibromură de etilen 66 6.1 6.1 15° (a) 54
UN1606 Arseniat feric 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1607 Arsenit feric 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1608 Arseniat feros 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1610 Lichide halogenante iritante, n.o.s.* 6.1 59
UN1610 Lichide halogenante iritante, n.o.s.* 6.1 59
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1611 Tetrafosfat de haxaetil, lichid 60 6.1 6.1 23° (b) 51


UN1612 Amestecuri de tatrafosfat de haxaetil şi gaz comprimat 26 6.1 2 1°T 23
UN1613 Acid cianhidric (soluţie apoasă de) care conţine cel mult 663 6.1+3 6.1 2° 54
20% acid absolut
UN1613 Cianură hidrogenată, soluţie apoasă 663 6.1+3 6.1 2° 54
UN1616 Acetat de plumb 60 6.1 6.1 62° (b) 51
UN1617 Arseniaţi de plumb 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1618 Arseniaţi de plumb 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1620 Cianură de plumb 60 6,1 6.1 41° (b) 51
UN1621 Purpură londoneză 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1622 Arseniat de magneziu 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1623 Arseniat de mercur 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1624 Clorură mercurică 60 6.1 6.1 52° (b) 54
UN1625 Nitrat de mercur 60 6.1 6.1 52° (b) 41
UN1626 Cianură dublă de mercur şi de potasiu 66 6.1 6.1 41° (a) 57
UN1627 Nitrat mercuros 60 6.1 6.1 52° (b) 41
UN1629 Acetaţi mercurici 60 6.1 6.1 52° (b) 51
UN1630 Cloruri duble de mercur şi amoniu 60 6.1 6.1 52° (b) 51
UN1631 Benzoat de mercur 60 6.1 6.1 52° (b) 54
UN1634 Bromură de mercur 60 6.1 6.1 52° (b) 54
UN1636 Cianură de mercur 60 6.1 6.1 41° (b) 54
UN1637 Gluconat de mercur 60 6.1 6.1 52° (b) 51
UN1638 Iodură de mercur, solid sau soluţie 60 6.1 6.1 52° (b) 51
UN1639 Nucleat de mercur 60 6.1 6.1 52° (b) 51
UN1640 Oleat mercuric 60 6.1 6.1 52° (b) 51
UN1641 Oxizi mercurici 60 6.1 6.1 52° (b) 51
UN1642 Oxicianuri mercurice 60 6.1 6.1 41° (b) 51
UN1643 Ioduri duble de mercur şi potasiu 60 6.1 6,1 52° (b) 51
UN1644 Salicilat de mercur 60 6.1 6.1 52° (b) 51
UN1645 Sulfaţi de mercur 60 6.1 6.1 52° (b) 51
UN1646 Tiocianat de mercur 60 6.1 6.1 52° (b) 51
UN1647 Amestecuri de bromură de metil şi dibromură de etilen, 60 6.1 6.1 15° (a) 51
soluţii
UN1648 Acetonitril 33 3 3 3° (b) 31
UN1649 Amestecuri antidetonante pentru carburanţi 66 6.1 6.1 31° (a) 31
UN1650 Beta-naftilamină 60 6.1 6.1 12° (b) 53
UN1651 Naftiltiouree 60 6.1 6.1 21° (b) 53
UN1652 Naftiluree 60 6.1 6.1 12° (b) 53
UN1653 Cianură de nichel 60 6.1 6.1 41° (b) 51
UN1654 Nicotină 60 6.1 6.1 90° (b) 51
UN1655 Compuşi nicotinici, solid, n.o.s.* 66 6.1 6.1 90° (a) 51
UN1655 Compuşi nicotinici, solid, n.o.s.* 60 6.1 6.1 90° (b) 51
UN1656 Hidroclorură de nicotină sau hidroclorură de nicotină,
60 6.1 6.1 90° (b) 51
soluţie
UN1657 Salicilat nicotini 60 6.1 6.1 90° (b) 51
UN1658 Sulfat nicotinic, solid 60 6.1 6.1 90° (b) 51
UN1658 Sulfat nicotinic, soluţie 60 6.1 6.1 90° (b) 51
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1659 Tartrat nicotinic 60 6.1 6.1 90° (b) 51


UN1660 Monoxid de azot (oxid nitric) 258 5.1+8 2 1°TOC 24
UN1661 Mononitranilină (orto, meta, para) 60 6.1 6.1 12° (b) 53
UN1662 Nitrobenzen 60 6.1 6.1 12° (b) 52
UN1663 Nitrofenoli (orto,meta,para) 60 6.1 6.1 12° (c) 53
UN1664 Mononitrotoluen, lichid sau solid 60 6.1 6.1 12° (b) 52
UN1665 Nitroxileni (orto, meta, para) 60 6.1 6.1 12° (b) 52
UN1669 Pentacloretan R120 60 6.1 6.1 15° (b) 51
UN1669 R120, vezi pentacloretan 60 6.1 6.1 15° (b) 26/51
UN1670 Mercaptan metilic perclorat 66 6.1 6.1 17° (a) 57
UN1671 Fenol, solid 60 6.1 6.1 14° (b) 53
UN1672 Clorură de fenil carbilamină 66 6.1 6.1 17° (a) 51
UN1673 Fenilendiamine (orto, meta, para), solid 60 6.1 6.1 12° (c) 53
UN1674 Acetat fenilmercuric 60 6.1 6.1 33° (b) 51
UN1677 Arseniat de potasiu 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1678 Arsenit de potasiu 60 6.1 6.1 51° (b) 54
UN1679 Cuprocianură de potasiu 60 6.1 6.1 41° (b) 57
UN1680 Cianură de potasiu 66 6.1 6.1 41° (a) 57
UN1683 Arsenit de argint 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1684 Cianură de argint 60 6.1 6.1 41° (b) 51
UN1685 Arseniat de sodiu 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1686 Arsenit de sodiu, soluţie apoasă 60 6.1 6.1 51° (b,c) 54
UN1688 Cacodilat de sodiu 60 6.1 6.1 51° (b) 52
UN1689 Cianură de sodiu 66 6.1 6.1 41° (a) 57
UN1690 Fluorură de sodiu 60 6.1 6.1 63° (c) 54
UN1691 Arsenit de stronţiu 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN1692 Stricnină sau săruri de stricnină 66 6.1 6.1 90° (a) 51
UN1693 Substanţe lacrimogene, lichid, n.o.s.* 66 6.1 6.1 25° (a) 59
UN1693 Substanţe lacrimogene, solid, n.o.s.* 60 6.1 6.1 25° (b) 59
UN1694 Cianuri de alfa-bromobenzil 66 6.1 6.1 17° (a) 59
UN1695 Cloracetonă, stabilizator 663 6.1+3+8 6.1 10° (a) 31
UN1697 Cloracetofenonă, lichid sau solid 60 6.1 6.1 17° (b) 53
UN1698 Clorarsină de difenilamină 66 6.1 6.1 34° (a) 54
UN1699 Difenilclorarsină 66 6.1 6.1 34° (a) 51
UN1701 Bromură de xilil 60 6.1 6.1 15° (b) 52
UN1702 Tetracloretan 60 6.1 6.1 15° (b) 51
UN1704 Tatraetil-ditiopirofosfat 60 6.1 6.1 23° (b) 53
UN1707 Compuşi de taliu, n.o.s.* 60 6.1 6.1 53° (b) 51
UN1708 Toluidină, lichid sau solid 60 6.1 6.1 12° (b) 53
UN1709 Toluilendiamină-2,4 60 6.1 6.1 12° (c) 51
UN1710 R1120, vezi tricloretilenă 60 6.1 6.1 15° (c) 26/60
UN1710 Tricloretilenă (R1120) 60 6.1 6.1 15° (c) 60
UN1711 Xilidină 60 6.1 3.1 12° (b) 53
UN1712 Arseniat de zinc sau arsenit de zinc sau amestecuri de
60 6.1 6.1 51° (b) 51
arseniat de zinc şi arsenit de zinc
UN1713 Cianură de zinc 66 6.1 3.1 41° (a) 51
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1714 Fosfură de zinc 4.3 4.3 18° (a) 39


UN1715 Anhidridă acetică 83 8+3 8 32° (b) 37
UN1716 Bromură de acetil 80 8 8 35° (b) 56
UN1717 Clorură de acetil X338 3+8 3 25° (b) 32
UN1718 Fosfat acid de monobutil 80 8 8 38° (c) 53
UN1719 Substanţe lichide, alcaline, caustice, n.o.s.* 80 8 8 42° (b) 54
UN1719 Substanţe lichide, alcaline, caustice, n.o.s.* 80 8 8 42° (C) 54
UN1722 Cloroformiat de alil 638 6.1+8+3 8 28° (a) 55
UN1723 Iodură de alil 338 3+8 3 25° (b) 32
UN1724 Aliltriclorosilan X839 8+3 8 37° (b) 55
UN1725 Bromură de aluminiu anhidrică 80 8 8 11° (b) 37
UN1726 Clorură de aluminiu, anhidră 80 8 8 11° (b) 37
UN1727 Fluorură de amoniu, solidă 80 8 8 9° (b) 54
UN1728 Amiltriclorosilan X80 8 8 36° (b) 55
UN1729 Clorură de anisoil 80 8 8 35° (b) 56
UN1730 Pentaclorură de antimoniu, soluţie X80 8 8 12° (b) 57
UN1731 Pentaclorură de antimoniu, soluţie 80 8 8 12° (b) 57
UN1732 Pentafluorură de antimoniu 86 8+6.1 8 10° (b) 57
UN1733 Triclorură de antimoniu, solid sau soluţie 80 8 8 11° (b) 57
UN1736 Clorură de benzoil 80 8 8 35° (b) 37
UN1737 Bromură de benzil 68 6.1+8 6.1 27° (b) 56
UN1738 Clorură de benzil 68 6.1+8 6.1 27° (b) 56
UN1739 Cloroformiat de benzil 88 8 8 64° (a) 37
UN1740 Bifluoruri, soluţii sau solide, n.o.s.* 80 8 8 9° (b) 54
UN1741 Clorură de bor 2 25
UN1742 Complex de trifluorură de bor şi acid acetic 80 8 8 33° (b) 55
UN1743 Complex de trifluorură de bor şi acid propionic 80 8 8 33° (b) 56
UN1744 Brom sau soluţie de brom 886 8+6.1 8 14° 54
UN1745 Pentafluorură de brom 568 5.1+6.1+ 5.1 5° 44
8
UN1746 Trifluorură de brom 568 5.1+6.1+ 5.1 5° 44
8
UN1747 Butiltriclorosilan X83 8+3 8 37° (b) 55
UN1748 Hipoclorit de calciu, uscat 50 5.1 5.1 15° (b) 40
UN1749 Trifluorură de clor 265 6.1+05+8 2 2°TOC 24
UN1750 Acid cloracetic, soluţie 68 6.1+8 6.1 27° (b) 53
UN1751 Acid cloracetic solid 68 6.1+8 6.1 27° (b) 53
UN1752 Clorură de cloracetil 668 6.1+8 6.1 27° (a) 56
UN1753 Clorofeniltriclorosilan X80 8 8 36° (b) 56
UN1754 Acid clorosulfonic X88 8 8 12° (a) 37
UN1755 Acid cromic, soluţie 80 8 8 17° (b) 54
UN1756 Fluorură cromică, solid 80 8 8 9° (b) 54
UN1757 Florură cromică, soluţie 80 8 8 8° (b) 54
UN1758 Oxiclorură de crom 88 8 8 12° (a) 37
UN1759 Lichide corozive, n.o.s.* 88 8 8 65° (a) 54
UN1759 Solide corozive, n.o.s.* 80 8 8 65° (b) 54
UN1760 Lichide corozive, n.o.s.* 88 8 8 66° (a) 54
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1760 Lichide corozive, n.o.s.* 80 8 8 66° (b) 54


UN1761 Etilendiamină de cupru, soluţie 86 8+6.1 8 53° (b) 54
UN1762 Ciclohexeniltriclorosilan X80 8 8 36° (b) 56
UN1763 Ciclohexiltriclolosilan X80 8 8 36° (b) 56
UN1764 Acid dicloracetic 80 8 8 32° (b) 53
UN1765 Clorură de dicloracetil X80 8 8 35° (b) 56
UN1766 Diclorofeniltriclorosilan X80 8 8 36° (b) 56
UN1767 Diclorosilan X 83 8+3 8 37° (b) 55
UN1768 Acid difluorofosforic anhidru 80 8 8 8° (b) 54
UN1769 Difenildiclorosilan X80 8 8 36° (b) 56
UN1770 Bromură de difenilmetil 80 8 8 65° (b) 53
UN1771 Dodeciltriclorosilan X80 8 8 36° (b) 56
UN1773 Clorură ferică 80 8 8 11° (c) 57
UN1775 Acid fluoroboric 80 8 8 8° (b) 54
UN1776 Acid fluorofosforic anhidru 80 8 8 8° (b) 54
UN1777 Acid fluorosulfonic 88 8 8 8° (a) 37
UN1778 Acid fluosilicic sau acid hidrofluosilicic 80 8 8 8° (b) 54
UN1779 Acid formic 80 8 8 32° (b) 53
UN1780 Clorură de fumaril 80 8 8 35° (b) 56
UN1781 Hexadeciltriclorosilan X80 8 8 36° (b) 56
UN1782 Acid hexafluorofosforic 80 8 8 8° (b) 54
UN1783 Hexametilendiamină, soluţie 80 8 8 53° (b) 53
UN1784 Hexiltriclorosilan X80 8 8 36° (b) 56
UN1786 Amestec de acid hidrofluoric şi acid sulfuric 886 8+6.1 8 7° (a) 57
UN1787 Acid iodhidric, soluţie 80 8 8 5° (b) 54
UN1788 Acid bromhidric 80 8 8 5° (b) 54
UN1789 Acid clorhidric, soluţie 80 8 8 5° (b) 57
UN1790 Acid fluorhidric, soluţie care conţine peste 60% fluorură 886 8+6.1 8 7° (a) 57
de hidrogen
UN1790 Acid fluorhidric, soluţie care conţine sub 60% fluorură 86 8+6.1 8 7° (b) 57
de hidrogen
UN1791 Hipoclorit, soluţie 80 8 8 61° (b,c) 54
UN1792 Monofluorură de iod 80 8 8 12° (b) 57
UN1793 Fosfat acid de monoizopropil 80 8 8 38° (c) 53
UN1794 Sulfat de plumb cu peste 3% acid liber 80 8 8 1° (b) 54
UN1796 Amestecuri de acizi de nitrare cu peste 50% acid nitric 885 8 8 3° (a) 57
absolut
UN1796 Amestecuri de acizi de nitrare cu maxim 50% acid nitric 80 8 8 3° (b) 57
absolut
UN1798 Acid nitroclorhidric 80 8 8 3° 57
UN1799 Noniltriclorosilan X80 8 8 36° (b) 56
UN1800 Octadeciltriclorosilan X80 8 8 36° (b) 56
UN1801 Octiltriclorsilan X80 8 8 36° (b) 56
UN1802 Acid percloric care conţine cel mult 50% acid absolut 85 8 8 4° (b) 40
UN1803 Acid fenolsulfonic soluţie 80 8 8 34° (b) 53
UN1804 Feniltriclorosilan X80 8 8 36° (b) 56
UN1805 Acid fosforic 80 8 8 17° (c) 54
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1806 Pentaclorură de fosfor 80 8 8 11° (b) 37


UN1807 Anhidridă fosforică 80 8 8 16° (b) 37
UN1808 Tribromură de fosfor X80 8 8 12° (b) 37
UN1809 Triclorură de fosfor 668 6.1+8 8 67° (a) 37
UN1810 Oxiclorură de fosfor (clorură de fosforil) X80 8 8 12° (b) 37
UN1811 Bifluorură de potasiu, solidă sau soluţie 86 8+6.1 8 9° (b) 54
UN1812 Fluorură de potasiu 60 6.1 6.1 63° (c) 54
UN1813 Hidroxid de potasiu, solid sau fulgi 80 8 8 41° (b) 54
UN1814 Hidroxid de potasiu, soluţie 80 8 8 42° (b) 54
UN1815 Clorură de propionil 338 3+8 3 25° (b) 32
UN1816 Propiltriclorosilan X83 8+3 8 37° (b) 55
UN1817 Clorură de pirosulfuril X80 8 8 12° (b) 37
UN1818 Tetraclorură de siliciu X80 8 8 12° (b) 56
UN1819 Aluminat de sodiu, soluţie 80 8 8 42° (b,c) 54
UN1823 Hidroxid de sodiu sau sodă caustică, solid sau fulgi 80 8 8 41° (b) 54
UN1824 Hidroxid de sodiu, soluţie 80 8 8 42° (b) 54
UN1825 Monoxid de sodiu 80 8 8 41° (b) 57
UN1826 Amestec de acid de nitrare, rezidual, cu peste 50% acid 885 8+05 8 3° (a) 57
nitric
UN1826 Amestec de acid de nitrare, rezidual, cu maxim 50% acid 80 8 8 3° (b) 57
nitric
UN1827 Clorură stanică, anhidră X80 8 8 12° (b) 37
UN1828 Clorură de sulf X88 8 8 12° (a) 37
UN1829 Clorură de sulf X88 8 8 1° (a) 37
UN1830 Acid sulfuric 80 8 8 1° (b) 37
UN1831 Acid sulfuric fumans X886 8+6.1 8 1° (a) 37
UN1832 Acid sulfuric rezidual 80 8 8 1° (b) 37
UN1833 Acid sulfuros 80 8 8 1° (b) 54
UN1834 Clorură de sulfuril X88 8 8 12° (a) 37
UN1835 Hidroxid de tetrametil amoniu 80 8 8 51° (b) 53
UN1836 Clorură de tionil X88 8 8 12° (a) 37
UN1837 Clorură de tiofosforil X80 8 8 12° (b) 57
UN1838 Tetraclorură de titan X80 8 8 12° (b) 37
UN1839 Acid tricloracetic 80 8 8 31° (b) 53
UN1840 Clorură de zinc, soluţie 80 8 8 5° (c) 54
UN1841 Acetaldehidă amoniacală (RL-50) 90 9 9 31° (c) 71
UN1843 Dinitro-o-cresolat de amoniu 60 6.1 6.1 12° (b) 41
UN1846 Tetraclorură de carbon (R10) 60 6.1 6.1 15° (b) 51
UN1846 R10, vezi tetraclorură 60 6.1 6.1 15° (b) 51
UN1847 Sulfură de potasiu care conţine cel puţin 30% apă de 80 8 8 45° (b) 53
cristalizare
UN1848 Acid propionic 80 8 8 32° (c) 32
UN1849 Sulfură de sodiu care conţine cel puţin 30% apă de 80 8 8 45° (b) 53
cristalizare
UN1851 Medicamente, lichide, toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 90° (b) 51
UN1858 Hexafluoropropilenă (R1216) 20 2 2 2°A 26
UN1858 R1216, vezi hexafluoropropilenă 20 2 2 2°A 26/16P
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1859 Tetrafluorură de siliciu 268 6.1+8 2 1°TC 25


UN1860 R1141, vezi fluorură de vinil, inhibitor 239 3 3 2°F 26
UN1860 Fluorură de vinil (R1141) 239 3 2 2°F 16P
UN1862 Etilcrotonat 33 3 3 3° (b) 29
UN1863 Combustibil pentru motoare de avioane cu reacţie 33 3 3 1° (a), 2 28
(a,b), 3°
(b)
UN1866 Răşină, soluţie inflamabilă 30 3 3 31° (C) 27
UN1868 Decaboran 46 4.1+6.1 4.1 16° (b) 34
UN1869 Magneziu 40 4.1 4.1 13° (C) 38
UN1870 Borhidrat de potasiu 40 4.3 4.3 16° (a) 38

UN1871 Hidrură de titan 40 4.1 4.1 14° (b) 70


UN1872 Dioxid de plumb 56 6.1+6.1 5.1 29° (c) 41
UN1873 Acid percloric care conţine între 50-72% acid absolut 558 5.1+8 5.1 3° (a) 43
UN1884 Oxid de bariu 60 6.1 6.1 60° (c) 57
UN1885 Benzidină 60 6.1 6.1 12° (b) 53
UN1886 Clorură de benziliden 60 6.1 6.1 15° (b) 56
UN1887 Bromoclorometan 60 6.1 6.1 15° (c) 60
UN1888 Cloroform (R20) 60 6.1 6.1 15° (c) 51
UN1888 R20, vezi cloroform 60 6.1 6:1 15° (c) 51
UN1889 Bromură de cianogen 668 6.1+8 6.1 27° (a) 57
UN1891 Bromură de etil 60 6.1 6.1 15° (b) 31
UN1892 Etildiclorarsină 66 6.1 6.1 34° (a) 51
UN1894 Hidroxid de fenil mercuric 60 6.1 6.1 33° (b) 51
UN1895 Nitrat de fenil mercuric 60 6.1 6.1 33° (b) 51
UN1897 Tetracloretilen sau percloretilen 60 6.1 6.1 15° (c) 60
UN1898 Iodură de acetil 80 8 8 35° (b) 56
UN1902 Acid fosfat de diizooctil 80 8 8 38° (c) 53
UN1903 Dezinfectanţi corozivi, lichizi, n.o.s.* 80 8 8 66° (b) 53
UN1905 Acid selenic 88 8 8 16° (a) 54
UN1906 Acid sulfuric rezidual 80 8 8 1° (b) 53
UN1907 Calce sodată cu peste 4% hidroxid de sodiu 80 8 8 41° (c) 54
UN1908 Soluţie de clorit de sodiu cu peste 5% clor pur 80 8 8 61° (b,c) 54
UN1912 Amestecuri de clorură de metil şi clorură de metilen 23 3 2 2°F 15
UN1913 Neon, lichefiat, refrigerat 22 2 2 3°A 20
UN1914 Propionat(ţi) de butil 30 3 3 31° (c) 30
UN1915 Ciclohexanonă 30 3 3 31° (c) 27
UN1916 Eter dicloro-2,2’ etilic 63 6.1+3 6.1 16° (b) 52
UN1917 Acrilat de etil, inhibitor 339 3 3 3° (b) 29P
UN1918 Izopropil benzen 30 3 3 31° (c) 31
UN1919 Acrilat de metil, inhibitor 339 3 3 3° (b) 29P
UN1920 Nonan 30 3 3 31° (c) 28
UN1921 Propilen-imină, inhibitor 336 3+6.1 3 12° 31P
UN1922 Pirolidină 338 3+8 3 23° (b) 32
UN1923 Ditionit de calciu 40 4.2 4.2 13° (b) 35
UN1928 Bromură de metilmagneziu în eter etilic X323 4.3+3 4.3 3° (a) 35
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1929 Ditionit de potasiu 40 4.2 4.2 13° (b) 35


UN1931 Ditionit de zinc 90 9 9 32° (c) 71
UN1932 Deşeu de zirconiu 40 4.2 4.2 12° (c) 35
UN1935 Cianuri, soluţii, n.o.s.* 60 6.1 6.1 41° (b) 57
UN1938 Acid bromacetic 80 8 8 31° (b) 56
UN1939 Oxibromură de fosfor 80 8 8 11° (b) 37
UN1940 Acid tioglicolic 80 8 8 32° (b) 53
UN1941 Dibromodiflouorometan 90 9 9 33° (c) 59
UN1942 Nitrat de amoniu 50 5.1 5.1 21° (c) 40
UN1944 Chibrituri de siguranţă (cutie tip „carte”, tip „plic”) 40 4.1 4.1 2° (c) 33
UN1945 Chibrituri 40 4.1 4.1 2° (c) 33
UN1950 Aerosoli, conţinând oxigen comprimat 25 2+05 2 5°O 26
UN1950 Aerosoli, inflamabili 23 3 2 5°F 26
UN1950 Aerosoli, inflamabili, conţinând substanţe în clasa 8, 268 6.1+8 2 5°C 26
grupa II de ambalare
UN1950 Aerosoli, inflamabili, conţinând substanţe în clasa 8, 268 6.1+8 2 5°C 26
grupa III de ambalare
UN1950 Aerosoli, inflamabili, conţinând substanţe în diviziunea 26 6.1 2 5°T 26
6.1, grupa II
UN 1950 Aerosoli, inflamabili, conţinând substanţe în diviziunea 26 6.1
6.1, grupa III
UN1950 Aerosoli, inflamabili, conţinând substanţe în diviziunea 268 6.1+8 2 5°T 26
6.1, grupa III şi substanţe în clasa 8, grupa II
UN1950 Aerosoli, inflamabili, conţinând substanţe în diviziunea 268 6.1+8 2 5°TC 26
6.1, grupa III şi substanţe în clasa 8, grupa III
UN1950 Aerosoli, neinflamabili 20 2 2 5°TC 26
UN1950 Aerosoli, neinflamabili, conţinând substanţe din clasa 8, 268 6.1+8 2 5° 26
grupa II
UN1950 Aerosoli, neinflamabili, conţinând substanţe din clasa 8, 268 6.1+8 2 5°C 26
grupa III
UN1950 Aerosoli, neinflamabili, conţinând substanţe în 26 6.1 2 5°C 26
diviziunea 6.1, grupa II
UN1950 Aerosoli, neinflamabili, conţinând substanţe în 26 6.1 2 5°T 26
diviziunea 6.1, grupa III
UN1950 Aerosoli, neinflamabili, conţinând substanţe în 268 6.1+8 2 5°T 26
diviziunea 6.1, grupa III şi substanţe în clasa 8, grupa II
UN1950 Aerosoli, neinflamabili, conţinând substanţe în 268 6.1+8 2 5°TC 26
diviziunea 6.1, grupa III şi substanţe în clasa 8, grupa III
UN1951 Argon lichefiat, refrigerat 22 2 2 3°A 20
UN1953 Gaze comprimate, toxice, inflamabile, n.o.s.* 263 6.1+3 2 1°TF 19
UN1954 Gaze comprimate sau lichefiate, inflamabile, n.o.s.* 23 3 2 1°F 15
UN1955 Gaze comprimate sau lichefiate, toxice, n.o.s.* 26 6.1 2 1°T 23
UN1956 Gaze comprimate sau lichefiate, n.o.s.* 20 2 2 1°A 26
UN1957 Deuteriu 23 2 2 1°F 15
UN1958 Diclorotetrafuoroetan (R114) 20 2 2 2°A 26
UN1958 R114, vezi diclorotetrafuoroetan 20 2 2 2°A 26
UN1959 Difluoro-1,1 etilen (R1132) 239 3 2 2°F 16P
UN1959 R1132, vezi difluoro-1,1 etilen 239 3 2 2°F 16P
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1960 Butelie de gaz pentru motoare 2 15


UN1961 Etan lichefiat, refrigerat 223 3 2 3°F 15
UN1962 Etilen comprimat sau etilen 23 3 2 1°F 16P
UN1963 Heliu lichefiat, refrigerat 22 2 2 3°A 20
UN1964 Hidrocarburi gazoase, comprimate, n.o.s.* sau 23 3 2 1°F 15
amestecuri de hidrocarburi gazoase, comprimate, n.o.s.*
UN1965 Hidrocarburi gazoase, lichefiate, n.o.s.* sau amestecuri 23 3 2 2°F 15
de hidrocarburi gazoase, lichefiate, n.o.s.*
UN1966 Hidrogen, lichefiat, refrigerat 223 3 2 3°F 15
UN1967 Insecticide gazoase, toxice, n.o.s.* 26 6.1 2 2°T 23
UN1968 Insecticide gazoase, n.o.s.* 20 2 2 2°A 26
UN1969 Amestecuri de izobutan 23 3 2 2°F 15
UN1970 Kripton lichefiat, refrigerat 22 2 2 3°A 20
UN1971 Metan comprimat sau metan sau gaz natural, comprimat 23 3 2 1°F 15
(cu un conţinut mare de metan)
UN1972 Metan lichefiat, refrigerat sau gaz natural lichefiat, 223 3 2 3°F 15
refrigerat (cu un conţinut mare de metan)
UN1973 Amestec azeotrop de cloropentafluoretan şi 20 2 2 2°A 26
monoclorodifluoroetan (R502)
UN1973 R502, vezi amestec azeotrop de cloropentafluoretan şi 20 2 2 2°A 26
monoclorodifluoroetan
UN1974 Monoclorodifluoromonobromometan (R12 B1) 20 2 2 2°A 26
UN1974 R12 B1, vezi monoclorodifluoromonobromometan 20 2 2 2°A 26
UN1975 Amestecuri de oxid nitric şi tetraoxid de diazot 258 5.1+8 2 2°TOC 24
UN1976 Octafluorociclobutan (RC318) 20 2 2 2°A 26
UN1976 RC318, vezi octafluorociclobutan 20 2 2 2°A 26
UN1977 Azot, lichefiat, refrigerat 22 2 2 3°A 20
UN1978 Propan 23 3 2 2°F 15
UN1979 Amestecuri de gaze rare 20 2 2 1°A 21
UN1980 Amestecuri de gaze rare şi oxigen 20 2 2 1°A 22
UN1981 Amestec de gaze rare şi azot 20 2 2 1°A 21
UN1982 R14, vezi tetrafluorometan 20 2 2 1°A 26
UN1982 Tetrafluorometan (R14) 20 2 2 1°A 26
UN1983 Monocloro-1-trifluoro-2,2,2-etan (R133a) 20 2 2 2°A 26
UN1983 R133a, vezi monocloro-1-trifluoro-2,2,2-etan 20 2 2 2°A 26
UN1984 R23, vezi trifluorometan 20 2 2 2°A 26
UN1984 Trifluorometan, R23 20 2 2 2°A 26
UN1986 Alcooli, toxici, n.o.s.* 336 3+6.1 3 17° (a) 31
UN1987 Alcooli 33 3 3 2° (b) 27
UN1988 Aldehide toxice, n.o.s.* 336 3+6.7 3 17° (a) 31
UN1989 Aldehide, n.o.s.* 33 3 3 2° (b) 29
UN1991 Cloropren 336 3+6.1 3 16° (a) 31 P
UN1992 Lichide inflamabile, toxice, n.o.s.* 36 3+6.1 3 32° (c) 31
UN1992 Lichide inflamabile, toxice, n.o.s.* 336 3+6.1 3 19° (a,b) 31
UN1993 Lichide inflamabile, n.o.s.* 33 3 3 1°(a), 2° 28
(a-b), 3°
(b), 5°(c)
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN1993 Lichide inflamabile, n.o.s.* 30 3 3 31°(c) 28


UN1994 Fier-pentacarbonil 663 6.1+3 6.1 3° 31
UN1999 Gudroane şi produsele lor de distilare 30 3 3 31°(c) 30
UN2001 Naftenaţi de cobalt, pulbere 40 4.1 4.1 12° (c) 33
UN2003 Alchil de metal, n.o.s.*, sau arili de metal, n.o.s.* X333 4.2+4.3 4.2 31°(a) 35
UN2004 Diamidă de magneziu 40 4.2 4.2 16° (b) 35
UN2005 Pulbere de zirconiu uscată X333 4.2+4.3 4.2 31° (a) 35
UN2008 Zirconiu uscat 40 4.2 4.2 12° (b) 35
UN2009 Zirconiu uscat, foaie de tablă, ştraif sau fir spiralat (cu 40 4.2 4.2 12°(c) 35
grosime maximă de 18 micrometri)
UN2010 Hidrură de magneziu 423 4.3 4.3 16° (a) 38
UN2011 Fosfură de magneziu 423 4.3 4.3 18° (a) 39
UN2014 Peroxid hidrogenat, soluţie apoasă 58 5.1+8 5.1 1°(b) 40
UN2015 Peroxid hidrogenat, stabilizator, soluţie apoasă 559 5.1+8 5.1 1°(a) 43
UN2016 Munitie, toxica, neexploziva, nu se topeste 60 6.1 6.1 25° (b) 51
UN2017 Munitie lacrimogena, neexploziva, nu se topeste 60 6.1 6.1 27° (b) 59
UN2018 Monocloranilină, solid 60 6.1 6.1 12° (b) 52
UN2019 Monocloranilină, soluţie 60 6.1 6.1 12° (b) 52
UN2020 Cloro-3 fenol, solid 60 6.1 6.1 17°(c) 53

UN2021 Diclorofenol, soluţie 60 6.1 6.1 17°(c) 53


UN2022 Acid crezilic 68 6.1+8 6.1 27° (b) 53
UN2023 Epiclorhidrină 63 6.1+3 6.1 16° (b) 31P
UN2024 Compuşi mercurici, lichid, n.o.s.* 66 6.1 6.1 52° (a) 51
UN2024 Compuşi mercurici, lichid, n.o.s.* 60 6.1 6.1 52° (b) 51
UN2025 Compuşi mercurici, solid, n.o.s.* 66 6.1 6.1 52° (a) 51
UN2025 Compuşi mercurici, solid, n.o.s.* 60 6.1 6.1 52° (b) 51
UN2026 Compuşi fenilmercurici, n.o.s.* 66 6.1 6.1 33° (a) 51
UN2026 Compuşi fenilmercurici, n.o.s.* 60 6.1 6.1 33° (b) 51
UN2027 Arsenit de sodiu, solid 60 6.1 6.1 51° (b) 51
UN2029 Hidrazină anhidră 8 8 36° (b) 32
UN2030 Hidrazină, soluţie apoasă 86 8+6.1 8 44° (b) 53
UN2031 Acid nitric altul decât cel roşu fumans 885 8+05 8 2°(a) 57
UN2032 Acid nitric fumans roşu 856 8+05+6.1 8 2°(a) 57
UN2033 Monoxid de potasiu 80 8 8 41°(b) 54
UN2034 Hidrogen, amestecuri de hidrogen cu metan 23 3 2 1°F 15
UN2035 R143a, vezi trifluoretan comprimat etc. 23 3 2 2°F 15
UN2035 Trifluoretan, comprimat (R143a) 23 3 2 2°F 15
UN2036 Xenon 20 2 2 1°A 21
UN2038 Dinitrotolueni, soluţii sau solide 60 6.1 6.1 12°(b) 52
UN2044 2,2-dimetilpropan 23 3 2 2°F 15
UN2045 Izobutiraldehidă sau izobutilaldehidă 33 3 3 3°(b) 29
UN2046 Cimene 30 3 3 31°(c) 30
UN2047 Dicloro-1,3 propenă 30 3 3 31°(c) 32
UN2048 Diciclopentadien 30 3 3 31°(c) 29
UN2049 Dietilbenzen 30 3 3 31°(c) 30
UN2050 Diizobutilenă, compuşi izomerici 33 3 3 3°(b) 27
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN2051 Dimetiletanolamină 83 8+3 8 54° (b) 32


UN2052 Dipeptenă 30 3 3 31°(c) 28
UN2053 Metil izobutil carbinol 30 3 3 31°(c) 29
UN2054 Morfolină 30 3 3 31°(c) 32
UN2055 Stiren, monomer, inhibitor 39 3 3 31°(c) 28P
UN2056 Tetrahidrofuran 33 3 3 3°(b) 27
UN2057 Tripropilenă 33 3 3 3°(b) 28
UN2058 Valeraldehidă 33 3 3 3°(b) 29
UN2059 Nitroceluloză, soluţie inflamabilă 33 3 3 4° (a,b) 27
UN2067 Îngrăşăminte care conţin nitrat de amoniu, tip A1 50 5.1 5.1 21°(c) 40
UN2068 Îngrăşăminte care conţin nitrat de amoniu, tip A2 50 5.1 5.1 21°(c) 40
UN2069 Îngrăşăminte care conţin nitrat de amoniu, tip A3 50 5.1 5.1 21°(c) 40
UN2070 Îngrăşăminte care conţin nitrat de amoniu, tip A4 50 5.1 5.1 21°{c) 43
UN2071 Îngrăşăminte care conţin nitrat de amoniu 50 5.1 9 21°(c) 40
UN2072 Îngrăşăminte care conţin nitrat de amoniu, n.o.s.* 50 5.1 5.1 21°(c) 40
UN2073 Amoniac dizolvat în apă cu mai mult de 35% şi mai 20 2 2 4°A 25
puţin de 50% amoniac
UN2074 Acrilamidă 60 6.1 6.1 12° (c) 53P
UN2075 Cloral, anhidră, inhibitor 60 6.1 6.1 17°(b) 53
UN2076 Crezoli (orto, meta, para) 68 6.1+8 6.1 27° (b) 53
UN2077 Alfa-naftinamină 60 6.1 6.1 12° (c) 53
UN2078 Diizocianat de toluilen 60 6.1 6.1 19°(b) 56
UN2079 Dietilentriamină 80 8 8 53° (b) 54
UN2081 Peroxid de acetil şi de benzoil 50 5.2 5.2 5°(b) 47
UN2187 Dioxid de carbon, soluţie sau refrigerat 20 2 2 2°A 20
UN2188 Arsină 263 6.1+3 2 2°TF 19
UN2189 Diclorosilan 262 6.1+05+8 2 2°TFC 19
UN2191 Fluorură de sulfuril 26 6.1 2 2°T 23
UN2192 Germaniu 2 6.1+3 2 2°TF 19
UN2193 Hexafluoretan (R116) 20 2 2 1°A 26
UN2193 R116, vezi hexafluoretan 20 2 2 1°A 26
UN2195 Hexafluorură de telur 268 6.1+8 2 2°TC 25
UN2196 Hexafluorură de tungsten 268 6.1+8 2 2°TC 25
UN2197 Iodură hidrogenată anhidră 268 6.1+8 2 2°TC 25
UN2198 Pentafluorură de fosfor 268 6.1+8 2 1°TC 25
UN2199 Fosfină 268 6.1+8 2 2°TF 19
UN2200 Propadienă, inhibitor 239 3 2 2°F 16P
UN2201 Oxid azotos lichefiat, refrigerat 225 2+05 2 3°0 22
UN2202 Seleniură de hidrogen, anhidră 263 6.1+3 2 2°TF 17
UN2203 Silan 23 2 2 1°F 16
UN2204 Sulfură de carbonil 263 6.1+3 2 2°TF 19
UN2205 Adiponitril 60 6.1 6.1 12° (c) 53
UN2206 Izooctani izocianaţi, n.o.s.* sau soluţii de izocianat, 60 6.1 6.1 19°(b) 55
n.o.s.*, cu punct de aprindere mai mare de 61 5°C şi
punctul de fierbere mai mic de 300 5°C
UN2207 Izocianaţi, n.o.s.* sau soluţii de izocianat, n.o.s.* cu 60 6.1 6.1 19°(c) 55
punct de fierbere peste 300 5°C
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN2208 Amestecuri uscate de hipoclorit de calciu 50 5.1 5.1 15°(c) 40


UN2209 Formaldehidă, soluţie 80 8 8 63° (c) 32
UN2211 Poliesteri expansibili 90 9 4°(c) 33
UN2212 Azbest albastru 90 9 9 1°(b) 71
UN2213 Paraformaldehidă 40 4.1 4.1 6°(c) 33
UN2214 Anhidridă ftalică cu peste 0,05% cianhirură maleică 80 8 8 31°(c) 56
UN2215 Anhidridă maleică, solid sau topitură sau acid maleic 80 8 8 31°(c) 56
UN2217 Aglomerat de cristale - 1,5% uleios şi maxim 11% umed 40 4.2 4.2 2°(c) 35
UN2218 Acid acrilic 839 8+3 8 32° (b) 32P
UN2219 Eter de alilglicidilic 30 3 3 31°(c) 29
UN2222 Anisol (eter metil-fenilic) 30 3 3 31° (c) 27
UN2224 Benzonitril 60 6.1 6.1 12° (b) 52
UN2225 Clorură de benzen sulfonil 80 8 8 35° (c) 56
UN2226 Triclorometilbenzen 80 8 8 66° (b) 56
UN2227 Metacrilat de n-butil 39 3 3 31°(c) 29P
UN2228 Fenoli butilici, lichid 6.1 6.1 53
UN2229 Fenoli butilici, solid 6.1 6.1 53
UN2232 Cloracetaldehidă 66 6.1 6.1 17°(a) 53
UN2233 Cloranisidină 60 6.1 6.1 17°(c) 52
UN2234 Clorobenzotrifluoruri 30 3 3 31°(c) 30
UN2235 Cloruri de clorobenzil 60 6.1 6.1 17°(c) 53
UN2236 Izocianat de cloro-3 metil-4 fenil 60 6.1 6.1 19°(b) 56
UN2237 Cloronitraniline 60 6.1 6.1 17°(0 53
UN2238 Clortolueni 30 3 3 31°(c) 30
UN2239 Clorotoluidină, soluţie sau solid 60 6.1 6.1 17°(c) 53
UN2240 Acid cromsulfuric 88 8 8 1°(a) 54
UN2241 Cicloheptan 33 3 13 3°(b) 28
UN2242 Ciclopenten 33 3 13 3°(b) 28
UN2243 Acetat de ciclohexil 30 3 13 31°(c) 30
UN2244 Ciclopentanol 30 3 I3 31°(c) 29
UN2245 Ciclopentanonă 30 3 3 31°(c) 27
UN2246 Ciclopenten 33 3 3 2°(b) 28
UN2247 n-decan 30 3 13 31°(c) 28
UN2248 Dibutilamină, normală 83 8+3 8 54°(b) 32
UN2250 Izocianat de diclorofenil 60 6.1 16.1 19°(b) 56
UN2251 2,5-norbornadienă sau biciclo-2,2,1-hepta-2,5-dienă 339 3 3 3°(b) 27P
UN2252 Dimetoxi-1,2 etan 33 3 3 3°(b) 27
UN2253 N, N-dimetilanilină 60 6.1 6.1 12°(b) 53
UN2254 Chibrituri, tamburi 40 4.1 4.1 2°(c) 33
UN2256 Ciclohexenă 33 3 3 3°(b) 30
UN2257 Potasiu X423 4.3 4.3 11°(a) 38
UN2258 1,2-propilendiamină 83 8+3 8 54°(b) 32
UN2259 Etilentetramină 80 8 8 53°(b) 53
UN2260 Tripropilamină 38 3+8 3 33°(c) 32
UN2261 Xilenoli 60 6.1 6.1 14°(b) 53
UN2262 Clorură de dimetilcarbomoil 80 8 8 35°(b) 56
UN2263 Dimetilciclohexani 33 3 3 3°(b) 28
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN2264 Dimetilciclohexilamină 83 8+3 8 54°(b) 32


UN2265 N, N-dimetilformamidă 30 3 3 31°(c) 29
UN2266 Dimetil-n-propilamină 338 3+8 3 22°(b) 32
UN2267 Clorură de dimetiltiofosforil 68 6.1+8 6.1 27°(b) 56
UN2269 Iminodipropilamină – 3,3’ 80 8 8 53°(c) 53
UN2270 Etilamină, soluţie apoasă 338 3+8 3 22°(b) 32
UN2271 Etilamilcetonă 30 3 3 31°(c) 27
UN2272 N-etilanilină 60 6.1 6.1 12°(c) 53
UN2273 2-etilanilină 60 6.1 6.1 12°(c) 53
UN2274 N-etil N-benzilanilină 60 6.1 6.1 12°(c) 53
UN2275 2-etilmetanol 30 3 3 31°(c) 29
UN2276 Etil-2 hexilamină 38 3+8 3 33°(c) 32
UN2277 Etilmetacrilat 339 3 3 3°(b) 29P
UN2278 Heptene 33 3 3 3°(b) 28
UN2279 Hexaclorobutadienă 60 6.1 6.1 15°(c) 51
UN2280 Hexametilendiamină, solid 80 8 8 52°(c) 53
UN2281 Diizocianat de hexametilen 60 6.1 6.1 19°(b) 56
UN2282 Hexanoli 30 3 3 31°(c) 29
UN2283 Metacrilat de izobutil 39 3 3 31°(c) 30P
UN2284 Nitril izobutilic 336 3+6.1 3 11°(b) 31
UN2285 Izocianatobenzotrifluoruri 63 6.1+3 6.1 18°(b) 56
UN2286 Pentametil heptan 30 3 3 31°(c) 28
UN2287 Izoheptenă 33 3 3 3°(b) 28
UN2288 Izohexenă 33 3 3 3°(b) 28
UN2289 Izoforondiamină 80 8 8 53°(c) 53
UN2290 Diizocianat de izoforon 60 6.1 6.1 19°(c) 56
UN2291 Compuşi de plumb 60 6.1 6.1 62(c) 51
UN2293 4-metoxi-4-metilpentan-2-onă 30 3 3 31°(c) 27
UN2294 N-metilanilină 60 6.1 6.1 12°(c) 53
UN2295 Cloracetat de metil 663 6.1+3 6.1 16°(a) 55
UN2296 Metilciclohexan 33 3 3 3°(b) 28
UN2297 Metilciclohexanonă 30 3 3 31°(c) 27
UN2298 Metilciclopentan 33 3 3 3°(b) 28
UN2299 Dicloracetat de metil 60 6.1 6.1 17°(c) 55
UN2300 2-metil-5-etilpiridină 60 6.1 6.1 12°(c) 53
UN2301 2-metilfuran 33 3 3 3°(b) 27
UN2302 5-metilhexan-2-onă 30 3 3 31°(c) 27
UN2303 Izopropenilbenzen 30 3 3 31°(c) 28
UN2304 Naftalină în stare topită 44 4.1 4.1 5° 33
UN2305 Acid nitrobenzen sulfonic 80 8 8 34°(b) 53
UN2306 Trifluoruri de nitrobenzilidină 60 6.1 6.1 12°(b) 52
UN2307 Fluorură de nitro-3 cloro-4 benzilidină 60 6.1 6.1 12°(b) 52
UN2308 Sulfat acid de nitrosil 80 8 8 1°(b) 57
UN2309 Octadienă-10 33 3 3 3°(b) 28P
UN2310 Pentan-2,4-dionă 36 3+6.1 3 32°(c) 27
UN2311 Fenetidine 60 6.1 6.1 12°(c) 53
UN2312 Fenol, topitură 60 6.1 6.1 24°(b) 53
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN2313 Picoline 30 3 3 31°(c) 30


UN2315 Bifeniliperclorinaţi sau produse conţinând 90 9 9 2°(b) 39
bifenilperclorinaţi (PCB)
UN2316 Cuprocianură de sodiu, solid i66 6.1 6.1 41°(a) 57
UN2317 Cuprocianură de sodiu, soluţie 66 6.1 6.1 41°(a) 57
UN2318 Hidrosulfură de sodiu cu mai puţin de 25% apă de 40 4.2 4.2 13°(b) 35
cristalizare
UN2319 Terpene hidrocarbonate, n.o.s.* 30 3 3 31°(c) 28
UN2320 Tetraetilen pentamină 80 8 8 5°(c) 53
UN2321 Triclorobenzeni, soluţie 60 6.1 6.1 15°(c) 53
UN2322 Triclorobutenă 60 6.1 6.1 15°(b) 52
UN2323 Fosfit de trietil 30 3 3 31°(c) 29
UN2324 Triizobutilenă 30 3 3 31°(c) 28
UN2325 Trimetil-1,3,5 benzen 30 3 3 31°(c) 29
UN2326 Trimeticiclohexilamină 80 8 8 5°(c) 53
UN2327 Trimetilhexametilendiamine 80 8 8 53°(c) 53
UN2328 Diizocianat de trimetilhexametilen 60 6.1 6.1 19°(c) 56
UN2329 Fosfită trimetilică 30 3 3 31°(c) 29
UN2330 Undecan 30 3 3 31°(c) 28
UN2331 Clorură de zinc, anhidră 80 8 8 11°(c) 54
UN2332 Acetaldehidă oximă 30 3 3 31°(c) 29
UN2333 Acetat de alil 336 3+6,1 3 17°(b) 31
UN2334 Alilamină 663 6.1+3 6 7°(a) 31
UN2335 Eter de alil şi de etil 336 3+6.1 3 17°(b) 31
UN2336 Formiat de alil 336 3+6.1 3 17°(a) 31
UN2337 Tiofenol 663 6.1+3 6.1 20°(a) 31
UN2338 Benzotrifluorură 33 3 3 3°(b) 31
UN2339 2-bromobutan 33 3 3 3°(b) 30
UN2340 Eter de 2-bromoetil şi de etil 33 3 3 3°(b) 30
UN2341 1-brom-3-metilbutan 30 3 3 31°(c) 30
UN2342 Bromometilpropani 33 3 3 3°(b) 30
UN2343 2-bromopentan 33 3 3 3°(b) 30
UN2345 3-bromopropină, stabilizator 33 3 3 3°(b) 32
UN2346 Butandionă 33 3 3 3°(b) 27
UN2347 Mercaptan butilic 33 3 3 3°(b) 30
UN2348 Acrilat de butil 39 3 3 31°(c) 29P
UN2350 Eter de butil şi metil 33 3 3 3°(b) 27
UN2351 Nitriţi de butil 33 3 3 3°(b) 29
UN2352 Eter de butil şi vinil, inhibitor 339 3 3 3°(b) 27P
UN2353 Clorură de butiril 338 3+8 3 25°(b) 32
UN2354 Eter de clorometil şi etil 336 3+6.1 3 16°(b) 31
UN2356 Cloro-2 propan 33 3 3 2°(a) 29
UN2357 Ciclohexilamină 83 8+3 8 54°(b) 32
UN2358 Ciclooctatetraenă 33 3 3 3°(b) 28P
UN2359 Dialilamină 338 3+8+6.1 3 27°(b) 32
UN2360 Eter dialilic 336 3+6.1 3 17°(b) 31P
UN2361 Diizobutilamină 38 3+8 3 33°(c) 32
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN2362 Dicloro-1,1 etan (R150a) 33 3 3 3°(b) 30


UN2362 R150, vezi dicloro-1,1 etan 33 3 3 3°(b) 15/30
UN2363 Mercaptan etilic 33 3 3 2°(a) 30
UN2364 n-propilbenzen 30 3 3 31°(c) 27
UN2366 Dietilcarbonat 30 3 3 31°(c) 27
UN2367 Alpha-metilvaleraldehidă 33 3 3 3°(b) 30
UN2368 Alpha-pinenă 30 3 3 31°(c) 27
UN2370 1-hexenă 33 3 3 3°(b) 28
UN2371 Izopentene 33 3 3 1°(a) 28
UN2372 1,2-di-(dimetilamino)etan 33 3 3 3°(b) 29
UN2373 Dietoximetan 33 3 3 3°(b) 27
UN2374 3,3-dietoxipropenă 33 3 3 3°(b) 27
UN2375 Sulfură de dietil 33 3 3 3°(b) 29
UN2376 2,3-dihidropiran 33 3 3 3°(b) 27
UN2377 1,1-dimetoxietan 33 3 3 3°(b) 27
UN2378 2-dimetilamino-acetonitril 336 3+6.1 3 11°(b) 31
UN2379 1,3-dimetilbutilamină 338 3+8 3 22°(b) 32
UN2380 Dimetildietoxisilan 33 3 3 3°(b) 27
UN2381 Disulfură de dimetil 33 3 3 3°(b) 30
UN2382 Dimetilhidrazină, simetrică 663 6.1+3 6.1 7°(a) 31
UN2383 Dipropilamină 338 3+8 3 22°(b) 32
UN2384 Eter dipropilic 33 3 3 3°(b) 27
UN2385 Izobutilat de etil 33 3 3 3°(b) 29
UN2386 1-etilpiperidină 338 3+8 3 23°(b) 32
UN2387 Fluorobenzen 33 3 3 3°(b) 30
UN2388 Florotolueni 33 3 3 3°(b) 30
UN2389 Furan 33 3 3 1°(a) 27
UN2390 2-iodobutan 33 3 3 3°(b) 29
UN2391 Iodometilpropani 33 3 3 3°(b) 29
UN2392 Iodopropani 30 3 3 31°(c) 29
UN2393 Formiat de izobutil 33 3 3 3°(b) 32
UN2394 Propionat de izobutil 33 3 3 3°(b) 29
UN2395 Clorură de izobutiril 338 3+8 3 25°(b) 32
UN2396 Metilacroleină 336 3+6.1 3 17°(b) 31P
UN2397 3-metilbutan-2-onă 33 3 3 3°(b) 27
UN2398 Eter de metil şi terţ butil 33 3 3 3°(b) 27
UN2399 1-metilpiperidină 338 3+8 3 23°(b) 32
UN2400 Metilizovaleriat 33 3 3 3°(b) 30
UN2401 Piperidină 883 8+3 3 54°(a) 32
UN2402 Propantioli 33 3 3 3°(b) 30
UN2403 Acetat de izopropenil 33 3 3 3°(b) 29P
UN2404 Propionitril 336 3+6.1 3 11°(b) 31
UN2405 Butirat de izopropil 30 3 3 31°(c) 29
UN2406 Izobutirat de izopropil 33 3 3 3°(b) 31
UN2407 Cloroformiat de izopropil 60 6.1 6.1 10°(a) 55
UN2409 Propionat de izopropil 33 3 3 3°(b) 29
UN2410 1,2,3,6-tetrahidropiridină 33 3 3 3°(b) 29
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN2411 Butironitril 336 3+6.1 3 11°(b) 31


UN2412 Tetrahidrotiofen 33 3 3 3°(b) 29
UN2413 tetrapropilortotitanat 30 3 3 31°(c) 28
UN2414 Tiofen 33 3 3 3°(b) 30
UN2416 Borat trimetilic 33 3 3 3°(b) 29
UN2417 Fluorură de carbonil 268 6.1+8 2 1°TC 25
UN2418 Tetrafluorură de sulf 268 6.1+8 2 2°TC 25
UN2419 Bromotrifluoretilenă 23 3 2 2°F 16
UN2420 Hexafluoracetonă 268 6.1+8 2 2°TC 25
UN2422 Octafluorobut-2-enă 20 2 2 2°A 26
UN2424 Octafluoropropan (R218) 20 2 2 2°A 26
UN2424 R218, vezi octafluoropropan, etc. 20 2 2 2°A 26
UN2426 Nitrat de amoniu, lichid (soluţie concentrată fierbinte) 59 5.1 5.1 20° 40
UN2427 Clorat de potasiu, soluţie 50 5.1 5.1 11°(b) 40
UN2428 Clorat de sodiu, soluţie apoasă 50 5.1 5.1 11°(b) 40
UN2429 Clorat de calciu, soluţie 50 5.1 5.1 11°(b) 40
UN2430 Alchilfenol, solid (termeni în lanţ de la C2 până la C8) 88 8 8 139°(a) 53
UN2431 Anisidină 60 6.1 6.1 112°(c) 53
UN2432 N, N-dietilanilină 60 6.1 6.1 12° (c) 53
UN2433 Cloronitrotolueni, soluţii sau solid 60 6.1 6.1 17°(c) 52
UN2434 Dibenzildiclorosilan X80 8 8 36° (b) 56
UN2435 Etilfenildiclorosilan X80 8 8 36°(b) 56
UN2436 Acid tioacetic 33 3 3 3°(b) 29
UN2437 Metilfenildicolosilan X80 8 8 36°(b) 56
UN2438 Clorură de trimetilacetil 663 6.1+3+8 6.1 10°(a) 32
UN2439 Fluorură de sodiu, solidă sau soluţie 80 8 8 9°(b) 54
UN2440 Clorură stanică pentahidratată 80 8 8 11°(c) 54
UN2441 Triclorură de titan 40 4.2 4.2 15°(a) 35
UN2442 Clorură de tricloracetil X80 8 8 35°(b) 56
UN2443 Oxitriclorură de vanadiu 80 8 8 12°(b) 37
UN2444 Tetraclorură de vanadiu X88 8 8 12°(a) 37
UN2445 Alcilaţi de litiu 333 4.2+4.3 4.2 31°(a) 35
UN2446 Nitrocrezol 60 6.1 6.1 12°(c) 53
UN2447 Fosfor alb, topitură 446 4.1+6.1 4.2 22°
UN2448 Sulf în stare turnată 44 4.1 4.1 15° 33
UN2451 Trifluorură de azot 25 2+05 2 1°0 22
UN2452 Etilacetilenă, inhibitor 239 3 2 2°F 16P
UN2453 Fluorură de etil (R161) 23 2 2 2°F 15
UN2453 R161, vezi Fluorură de etil, etc. 23 3 2 2°F 15
UN2454 Fluorură de metil (R41) 23 3 2 2°F 15
UN2454 R41 vezi Fluorură de metil, etc. 23 3 2 2°F 15
UN2456 Cloro-2 propen 33 3 3 1°(a) 30P
UN2457 2,3-dimetilbutan 33 3 3 3°(b) 28
UN2458 Hexadienă 33 3 3 3°(b) 30
UN2459 Metil-2 buten 1 33 3 3 1°(a) 27
UN2460 Metil-2 buten 2 33 3 3 2°(b) 27
UN2461 Metilpentadienă 33 3 3 3°(b) 27
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN2463 Hidroxid de aluminiu 40 4.3 4.3 16°(a) 38


UN2464 Nitrat de beriliu 56 5.1+6.1 5.1 29°(b) 41
UN2465 Săruri de acid diclorizocianuric 50 5.1 5.1 26°(b) 41
UN2467 Percarbonaţi de sodiu 50 5.1 5.1 19°(c) 40
UN2468 Acid triclorizocianuric, uscat 50 5.1 5.1 26°(b) 41
UN2469 Bromat de zinc 50 5.1 5.1 16°(c) 40
UN2470 Fenilacetonitril, lichefiat 60 6.1 6.1 12°(c) 52
UN2471 Tetraoxid de osmiu 66 6.1 6.1 56°(a) 54
UN2473 Arsanilat de sodiu 60 6.1 6.1 34°(c) 54
UN2474 Tiofosgen 60 6.1 6.1 21°(b) 57
UN2475 Triclorură de vanadiu 80 8 8 11°(c) 57
UN2477 Izotiocianat de metil 663 6.1+3 6.1 20°(a) 31
UN2478 Izocianaţi, n.o.s.* sau soluţii de izocianaţi, n.o.s.*, punct 336 3+6 3 (a) 55
de inflamare 23,5 oC
UN2482 Izocianat de n-propil 663 6.1+3 3 6°(a) 55
UN2483 Izocianat de izopropil 336 3+6.1 3 14°(a) 55
UN2484 Izocianat de butil, terţiar 663 6.1+3 6.1 6°(a) 55
UN2485 Izocianat de butil, normal 663 6.1+3 6.1 6°(a) 55
UN2486 Izocianat de izobutil 336 3+6.1 3 14°(b) 55
UN2487 Izocianat de fenil 663 6.1+3 6.1 18°(a) 55
UN2488 Izocianat de ciclohexil 663 6.1+3 6.1 18°(a) 55
UN2490 Eter diclorizopropilic 60 6.1 6.1 17°(b) 53
UN2491 Etanolamină şi soluţiile sale 80 8 8 53°(c) 53
UN2493 Hexametilenimină 338 3+8 3 23°(b) 32
UN2495 Pentafluorură de iod 568 5.1+6.1+ 5.1 5° 44
8
UN2496 Anhidridă propionică 80 8 8 32°(c) 56
UN2498 1,2,3,6-tetrahidrobenzaldehidă 30 3 3 31°(c) 32
UN2501 Trietilen-fosforamidă, soluţie 60 6.1 6.1 23°(b) 52
UN2502 Clorură de veleril 83 8+3 8 35°(b) 32
UN2503 Tetraclorură de zirconiu 80 8 8 11°(c) 37
UN2504 Tetrabrometan 60 6.1 6.1 15°(c) 59
UN2505 Fluorură de amoniu 60 6.1 6.1 63°(c) 54
UN2506 Sulfat de amoniu 80 8 8 13°(b) 54
UN2507 Acid cloroplatinic 80 8 8 16°(c) 54
UN2508 Pentaclorură de molibden 80 8 8 11°(c) 56
UN2509 Sulfat de potasiu 80 8 8 13°(b) 54
UN2511 Acid cloro-2 propionic 80 8 8 32°(c) 53
UN2512 Aminofenoli (orto,meta,para) 60 6.1 6.1 12°(c) 52
UN2513 Bromură de bromacetil X80 8 8 35°{b) 56
UN2514 Brombenzen 30 3 3 31°(c) 29
UN2515 Bromoform 60 6.1 6.1 15°(c) 59
UN2516 Tetrabromură de carbon 60 6.1 6.1 15°(c) 51
UN2517 R142, vezi difluoro-1,1 monocloro-1-etan 23 3 2 2°F 15
UN2518 Ciclododecatrien-1,5,9 60 6.1 6.1 25°(c) 53
UN2520 Ciclooctadiene 30 3 3 31°(c) 30P
UN2521 Dicetenă, inhibitor 663 6.1+3 3 13°(a) 31 P
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN2522 Metacrilat de dimetilaminoetil 69 6.1 6.1 12°(b) 53P


UN2524 Ortoformiat de etil 30 3 3 31°(c) 29
UN2525 Oxalat de etil 60 6.1 6.1 14°(c) 56
UN2526 Furfurilamină 38 3+8 3 33°(c) 32
UN2527 Acrilat de izobutil 39 3 3 31°(c) 30P
UN2528 Izobutirat de izobutil 30 3 3 31°(c) 29
UN2529 Acid izobutiric 38 3+8 3 33°(c) 32
UN2530 Anhidridă izobutirică 38 3+8 3 33°(c) 32
UN2531 Acid metacrilic inhibitor 89 8 8 32°(c) 53P
UN2533 Tricloracetat de metil 60 6.1 6.1 17°(c) 56
UN2534 Metilclorosilan 238 6.1+3+8 2 2-TFC 19
UN2535 Metilmorfolină 338 3+8 3 23°(b) 32
UN2536 Metiltetrahidrofuran 33 3 3 3°(b) 27
UN2538 Nitronaftalenă 40 4.1 4.1 6°(c) 33
UN2541 Terpinolenă 30 3 3 31°(c) 28
UN2542 Tributilamină 60 6.1 6.1 12°(b) 53
UN2545 Pulbere de hafniu, uscată 40 4.2 4.2 12°(b) 35
UN2546 Pulbere de titan, uscată 40 4.2 4.2 12°(b) 35
UN2547 Superoxid de sodiu 50 5.1 5.1 25°(a) 43
UN2552 Hidrat de hexafluoracetonă 60 6.1 6.1 17°(b) 51
UN2554 Clorură de metilalil 33 3 3 3°(b) 29P
UN2558 Epibronhidrină 663 6.1+3 6.1 16°(a) 31
UN2560 2-metilpentan-2-ol 30 3 3 31°(c) 29
UN2561 Metil-3 buten 1 33 3 3 1°(a) 27
UN2564 Acid tricloracetic, soluţie 80 8 8 31°(b) 53
UN2565 Diciclohexilamină 80 8 8 53°(c) 53
UN2567 Pentaclorofenat de sodiu 60 6.1 6.1 17°(b) 54
UN2570 Compuşi de cadmiu, n.o.s.* 60 6.1 6.1 61°(a) 54
UN2570 Compuşi de cadmiu, n.o.s.* 60 6.1 6.1 61°(b) 54
UN2571 Acid etilsulfuric 80 8 8 34°(b) 56
UN2572 Fenilhidrazină 60 6.1 6.1 12°(b) 53
UN2573 Clorat de taliu 56 5.1+6.1 5.1 29°(b) 41
UN2574 Fosfat tricrezilic care conţine mai mult de 3% izomer 60 6.1 6.1 23°(b) 51
orto
UN2576 Oxibromură de fosfor, topitură 80 8 8 15° 37
UN2577 Clorură de fenilacetil 80 8 8 35°(b} 56
UN2578 Trioxid de fosfor 80 8 8 16°(c) 57
UN2579 Piperazină 80 8 8 52°(c) 53
UN2580 Bomură de aluminiu, soluţie 80 8 8 5°(c) 54
UN2581 Clorură de aluminiu, soluţie 80 8 8 5°(c) 54
UN2582 Clorură ferică, soluţie 80 8 8 5°(c) 54
UN2583 Acizi alchilsulfonici conţinând mai mult de 5% acid 80 8 8 1°(b) 53
sulfuric liber
UN2584 Acizi arilsulfonici conţinând mai mult de 5% acid 80 8 8 1°(b) 53
sulfuric liber
UN2585 Acid alchil, aril sau toluen sulfonic, solid cu mai puţin de 80 8 8 34°(c) 53
5% acid sulfuric liber
UN2586 Acid alchil, aril sau toluen sulfonic, soluţie cu mai puţin 80 8 8 34°(c) 53
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

de 5% acid sulfuric liber


UN2587 Benzochinonă 60 6.1 6.1 14°(b) 53
UN2588 Pesticide, solide, toxice, n.o.s.* 66 6.1 6.1 73°(a) 51
UN2588 Pesticide, solide, toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 73°(b) 51
UN2589 Cloracetat de vinil 63 6.1+3 6.1 16°(b) 55
UN2590 Azbest alb (crisotil, actinolit, antofilit, tremolit) 90 9 9 1°(c) 71
UN2591 Xenon lichefiat, refrigerat 22 2 2 3°A 20
UN2599 Amestec azeotrop de clorotrifluoro metan şi 20 2 2 2°A 26
trifluorometan (R503)
UN2599 R503, vezi amestec azeotrop de clorotrifluoro metan şi 20 2 2 2°A 26
trifluorometan
UN2600 Amestecuri de monoxid de carbon cu hidrogen 263 6.1+3 2 1°TF 19
UN2601 Ciclobutan 23 3 2 2°F 15
UN2602 Amestec azeotrop de dicloro-difluorometan şi 20 2 2 2°A 26
difluoroetan (R500)
UN2602 R500, vezi amestec azeotrop de dicloro-difluorometan şi 20 2 2 2°A 26
difluoroetan
UN2603 Cicloheptatrienă 336 3+6.1 3 19°(b) 31
UN2604 Trifluorură de bor şi dietileter 883 8+3 8 33°(a) 32
UN2605 Izocianat de metoximetil 336 3+6.1 3 14°(a) 55
UN2606 Ortosilicat de metil (tetrametoxisilan) 663 6.1+3 6.1 8°(a) 55
UN2607 Acroleină dimer, stabilizator 39 3 3 31°(c) 29P
UN2608 Nitropropani 30 3 3 31°(c) 29
UN2609 Eborat trialilic 60 6.1 6.1 14°(c) 56
UN2610 Trialilamină 38 3+8 3 33°(c) 32
UN2611 Propilen clorhidrină 63 6.1+3 6.1 16°(b) 31
UN2612 Eter metil-propilic 33 3 3 2°(b) 27
UN2614 Alcool metalilic 30 3 3 31°(c) 29
UN2615 Eter de etil şi propil 33 3 3 3° (b) 27
UN2616 Borat de triizopropil 30 3 3 31°(c) 29
UN2617 Metilciclohexanoli,punct de inflamare mai mic de 61,5oC 30 3 3 31°(c) 29
UN2618 Viniltoluen, inhibitor, amestecuri izomere 39 3 3 31°(c) 30P
UN2619 Benzil dimetilamină 83 8+3 8 54°(b) 32
UN2620 Butiraţi de amil 30 3 3 31°(c) 30
UN2621 Acetil metil carbinol 30 3 3 31°(c) 27
UN2622 Glicid aldehidă 336 3+6.1 3 17°(b) 31P
UN2624 Siliciură de magneziu 423 4.3 4.3 12°(b) 38
UN2626 Acid clorhidric, soluţie 50 5.1 5.1 4°(b) 40
UN2627 Nitriţi, anorganici, n.o.s.* 50 5.1 5.1 23°(b) 40
UN2628 Fluoroacetat de potasiu 66 6,1 6.1 17°(a) 51
UN2629 Fluoroacetat de sodiu 66 6.1 6.1 17°(a) 51
UN2630 Seleniaţi sau seleniţi 66 6.1 6.1 55°(a) 51
UN2642 Acid fluoracetic 66 6.1 6.1 17°(a) 56
UN2643 Bromacetat de metil 60 6.1 6.1 17°(b) 55
UN2644 Iodură de metil 66 6.1 6.1 15°(a) 51
UN2645 Bromură de fenacil 60 6.1 6.1 17°(b) 53
UN2646 Hexaclorociclopentadienă 66 6.1 6.1 15°(a) 51
UN2647 Malononitril 60 6.1 6.1 12°(b) 53
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN2648 Dibrom-1,2 butanon-3 60 6.1 6.1 17°(b) 54


UN2649 Cicloracetonă – 1,3 60 6.1 6.1 17°(b) 53
UN2650 Dicloro-1,1 nitro-1 etan 60 6.1 6.1 17°(b) 53
UN2651 Diaminodifenilmetan-44’ 60 6.1 6.1 12°(c) 53
UN2653 Iodură de benzil 60 6.1 6.1 15°(b) 56
UN2655 Fluorosilicat de potasiu 60 6.1 6.1 64°(c) 51
UN2656 Quinolină 60 6.1 6.1 12°(c) 54
UN2657 Bisulfură de seleniu 60 6.1 6.1 55°(b) 53
UN2659 Cloracetat de sodiu 60 6.1 6.1 17°(c) 51
UN2660 Nitrotoluidine (mono) 60 6.1 6.1 12°(c) 53
UN2661 Hexacloracetonă 60 6.1 6.1 17°(c) 53
UN2662 Hidrochinonă 60 6.1 6.1 14°(c) 53
UN2664 Dibromometan 60 6.1 6.1 15°(c) 60
UN2667 Butiltolueni 60 6.1 6.1 25°(c) 31
UN2668 Nitril monocloracetic 63 6.1+3 6.1 11°(b) 31
UN2669 Clorocrezoli, soluţie sau solid 60 6.1 6.1 14°(b) 52
UN2670 Clorură cianurică 80 8 8 39°(b) 57
UN2671 Aminopiridine (o-, m-, p-) 60 6.1 6.1 12°(b) 53
UN2672 Soluţie de amoniac cu cel puţin 10% şi cel mult 35% 80 8 8 43°(c) 54
amoniac
UN2673 2-amino-4-clorfenol 60 6.1 6.1 12°(b) 51
UN2674 Fluorosilicat de sodiu 60 6.1 6.1 64°(c) 54
UN2676 Stibiu 263 6.1+3 2 2°TF 19
UN2677 Hidroxid de rubidiu, soluţie 80 8 8 42°(b) 54
UN2678 Hidroxid de rubidiu 80 8 8 41°(b) 54
UN2679 Hidroxid de litiu, soluţie 80 8 8 42°(b) 54
UN2680 Hidroxid de litiu monohidrat 80 8 8 41°(b) 54
UN2681 Hidroxid de cesiu, soluţie 80 8 8 42°(b) 54
UN2682 Hidroxid de cesiu 80 8 8 41°(b) 57
UN2683 Sulfură de amoniu, soluţie 86 8+6.1+3 8 45°(b) 32
UN2684 Dietilaminopropilamină 38 3+8 3 33°(c) 32
UN2685 N, N-dietiletilen diamină 83 8+3 8 54°(b) 32
UN2686 Dietilaminoetanol 83 8+3 8 54°(b) 32
UN2687 Nitrit de diciclohexilamoniu 40 4.1 4.1 11°(c) 53
UN2689 Glicerol alfa-monoclorhidrină 60 6.1 6.1 17°(c) 53
UN2690 N,n-butil imidazol 60 6.1 6.1 12°(b) 52
UN2691 Pentabromură de fosfor 80 8 8 11°(b) 37
UN2692 Tribromură de bor X88 8 8 12°(a) 57
UN2693 Bisulfit anorganic, soluţie apoasă, n.o.s.* 80 8 8 17°(c) 54
UN2698 Anhidridă tetrahidroftalică 80 8 8 3°(b) 56
UN2699 Acid trifluoracetic 88 8 8 32°(a) 54
UN2705 Pentanol-1 80 8 8 66°(b) 53P
UN2707 Dimetildioxani 33 3 3 3°(b) 28
UN2708 Butoxil 30 3 3 31°(c) 27
UN2709 Butilbenzeni 30 3 3 31°(c) 28
UN2710 Dipropilcetonă 30 3 3 31°(c) 27
UN2713 Acridină 60 6.1 6.1 12°(c) 53P
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN2714 Şpan de zinc 40 4.1 4.1 12°(c) 33


UN2715 Şpan de aluminiu 40 4.1 4.1 12°(c) 33
UN2716 1,4-butindiol 60 6.1 6.1 14°(c) 53
UN2717 Camfor sintetic 40 4.1 4.1 6°(c) 33
UN2719 Bromat de bariu 56 5.1+6.1 5.1 29°(b) 41
UN2720 Nitrat de crom 50 5.1 5.1 22°(c)
UN2721 Clorat de cupru 50 5.1 5.1 11°(b) 41
UN2722 Nitrat de litiu 150 5.1 5.1 22°(c) 40
UN2723 Clorat de magneziu 50 5.1 5.1 11°(b) 40
UN2724 Nitrat de mangan 50 5.1 5,1 22°(c) 40
UN2725 Nitrat de nichel 50 5.1 5.1 22°(c) 40
UN2726 Nitrit de nichel 50 5.1 5.1 23°(c) 40
UN2727 Nitrit de taliu 65 6.1+05 6.1 68°(b) 41
UN2728 Nitrat de zirconiu 50 5.1 5.1 22°(c) 40
UN2729 Hexaclorobenzen 60 6.1 6.1 15°(c) 52
UN2730 Nitroanisol, lichid sau solid 60 6.1 6.1 12°(c) 52
UN2732 Nitrobrombenzen, lichid sau solid 60 6.1 6.1 12°(c) 52
UN2733 Alchilamine, n.o.s.* sau polialchilamine, n.o.s.*, 338 3+8 3 22°(a) 32
inflamabile, corozive
UN2733 Alchilamine, n.o.s.* sau polialchilamine, n.o.s.*, 38 3+8 3 33°(c) 32
inflamabile, corozive
UN2734 Alchilamine, n.o.s.* sau polialchilamine, n.o.s.*, 883 8+3 8 54°(a) 32
corozive, inflamabile
UN2734 Alchilamine, n.o.s.* sau polialchilamine, n.o.s.*, 83 8+3 8 54°(b) 32
corozive, inflamabile
UN2735 Alchilamine, n.o.s.* sau polialchilamine, n.o.s.*, 88 8 8 53°(a) 53
corozive
UN2735 Alchilamine, n.o.s.* sau polialchilamine, n.o.s.*, 80 8 8 53°(b) 53
corozive
UN2738 N-Butilanilină 60 6.1 6.1 12°(b) 53
UN2739 Anhidridă butilică 80 8 8 32°(c) 56
UN2740 Cloroformiat de n-propil 668 6.1+8+3 6.1 28°(a) 55
UN2741 Hipoclorit de bariu 56 5.1+6.1 5.1 29°(b) 41
UN2742 Cloroformiat, n.o.s.*, punct de inflamare mai mic de 638 6.1+3+8 6.1 28°(b) 55
23,5oC
UN2743 Cloroformiat de n-butil 638 6.1+3+8 6 28°(b) 55
UN2744 Cloroformiat de ciclobutil 638 6.1+3+8 6.1 28°(b) 55
UN2745 Cloroformiat de clorometil 68 6.1+8 6.1 27°(b) 57
UN2746 Cloroformiat de fenil 68 6.1+8 6.1 27°(b) 56
UN2747 Cloroformiat de terţ-butilciclohexil 60 6.1 6.1 17°(c) 56
UN2748 Cloroformiat de etil-2 hexil 68 6.1+8 6.1 27°(b) 56
UN2749 Tetrametilsilan 33 3 3 1°(a) 30
UN2750 Dicloro-1,3 propanol-2 60 6.1 6.1 17°(b) 53
UN2751 Clorură de dietiltiofosforil 80 8 8 35°(b) 55
UN2752 1,2-epoxi-3-etoxipropan 30 3 3 31°(c) 27
UN2753 N-etilbenziltoluidine 60 6.1 6.1 12°(c) 53
UN2754 N-etiltoluidine 60 6.1 6.1 12°(b) 53
UN2757 Carbamaţi pesticide, solide, toxice, n.o.s.* 66 6.1 16.1 73°(a) 51
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN2757 Carbamaţi pesticide, solide, toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 73°(b) 51


UN2758 Carbamaţi pesticide, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.*, 336 3+6.1 3 41°(a) 31
punct de inflamare mai mic de 23,5 oC
UN2759 Pesticide cu arsen, solide, toxice, n.o.s.* 66 6.1 6.1 73°(a) 51
UN2759 Pesticide cu arsen, solide, toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 73°(b) 51
UN2760 Pesticide cu arsen, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.*, 336 3+6.1 3 41°(a) 31
punct de inflamare mai mic de 23,5 oC
UN2761 Pesticide cu cloruri organice, solide, toxice, n.o.s.* 66 6.1 6.1 73°(a) 51
UN2761 Pesticide cu cloruri organice, solide, toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 73°(b) 51
UN2762 Pesticide cu cloruri organice, lichide, inflamabile, toxice, 336 3+6.1 3 4°(a,b) 31
n.o.s.*
UN2763 Pesticide cu triazină, solide, toxice, n.o.s.* 66 6.1 6.1 73°(a) 51
UN2763 Pesticide cu triazină, solide, toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 73°(b) 51
UN2764 Pesticide cu triazină, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.*, 336 3+6.1 3 41°(a,b) 31
punct de inflamare mai mic de 23,5 oC
UN2765 Pesticide cu fenoxid, solide, toxice, n.o.s.* 66 6.1 6.1 73°(a) 52
UN2765 Pesticide cu fenoxid, solide, toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 73°(b) 52
UN2766 Pesticide cu fenoxid, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.* 336 3+6.1 3 43°(a,b) 31
UN2767 Pesticide cu feniluree, solide, toxice, n.o.s.* 66 6.1 6.1 85°(a) 51
UN2767 Pesticide cu feniluree, solide, toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 85°(b) 51
UN2768 Pesticide cu feniluree, lichide, inflamabile, toxice, 336 3+6.1 3 55°(a,b) 31
n.o.s.*, punct de inflamare mai mic de 23,5 oC
UN2771 Pesticide cu ditiocarbamat, solide, toxice, n.o.s.* 66 6.1 6.1 73°(a) 51
UN2771 Pesticide cu ditiocarbamat, solide, toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 73°(b) 51
UN2772 Pesticide cu ditiocarbamat, lichide, inflamabile, toxice, 336 3+6.1 3 41°(a-b) 31
n.o.s.*
UN2773 Pesticide cu derivaţi ftalimidici, solide, toxice, n.o.s.* 66 6.1 6.1 84°(a) 51
UN2773 Pesticide cu derivaţi ftalimidici, solide, toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 84°(b) 51
UN2774 Pesticide cu derivaţi ftalimidici, lichide, inflamabile, 336 3+6.1 3 54°(a,b) 31
toxice, n.o.s.*
UN2775 Pesticide pe bază de cupru, solide, toxice, n.o.s.* 66 6.1 6.1 73°(a) 51
UN2775 Pesticide pe bază de cupru, solide, toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 73°(b) 51
UN2776 Pesticide pe bază de cupru, lichide, inflamabile, toxice, 336 3+6.1 3 41°(a,b) 31
n.o.s.*
UN2777 Pesticide pe bază de mercur, solide, toxice, n.o.s.* 66 6.1 6.1 73°(a) 51
UN2777 Pesticide pe bază de mercur, solide, toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 73°(b) 51
UN2778 Pesticide pe bază de mercur, lichide, inflamabile, toxice, 336 3+6.1 3 41°(a) 31
n.o.s.*
UN2779 Pesticide pe bază de substituenţi de nitrofenol, solide, 66 6.1 6.1 73°(a) 53
toxice, n.o.s.*
UN2779 Pesticide pe bază de substituenţi de nitrofenol, solide, 60 6.1 6.1 73°(b) 53
toxice, n.o.s.*
UN2780 Pesticide pe bază de substituenţi de nitrofenol, lichide, 336 3+6.1 3 41°(a,b) 31
inflamabile, toxice, n.o.s.*
UN2781 Pesticide cu bipiridiliu, solide, toxice, n.o.s.* 66 6.1 6.1 73°(a) 51
UN2781 Pesticide cu bipiridiliu, solide, toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 73°(b) 51
UN2782 Pesticide cu bipiridiliu, lichide, inflamabile, toxice, 336 3+6.1 3 41°(a) 31
n.o.s.*
UN2783 Pesticide pe bază de fosfuri organice, solide, toxice, 66 6.1 6.1 73°(a) 52
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

n.o.s.*
UN2783 Pesticide pe bază de fosfuri organice, solide, toxice, 60 6.1 6.1 73°(b) 52
n.o.s.*
UN2784 Pesticide pe bază de fosfuri organice, inflamabile, toxice, 336 3+6.1 3 41°(a) 31
n.o.s.*
UN2785 Tia-4-pentanal 60 6.1 6.1 21°(c) 52
UN2786 Pesticide organice pe baza de staniu, solide, toxice, 66 6.1 6.1 73°(a) 53
n.o.s.*
UN2786 Pesticide organice pe baza de staniu, solide, toxice, 60 6.1 6.1 73°(b) 53
n.o.s.*
UN2787 Pesticide organice pe baza de staniu, lichide, inflamabile, 336 3+6.1 3 41°(a,b) 31
toxice, n.o.s.*
UN2788 Compusi organici pe baza de staniu, lichizi, n.o.s.* 66 6.1 6.1 32°(a) 53
UN2788 Compusi organici pe baza de staniu, lichizi, n.o.s.* 60 6.1 6.1 32°(b) 53
UN2789 Acid acetic glacial şi soluţii apoase de acid acetic 83 8+3 8 32°(b) 32
conţinând mai mult de 80% acid absolut
UN2790 Acid acetic care conţine între 10-80% acid absolut 80 8 8 32° (b) 53
UN2793 Şpan din metal feros, răzături, aşchii sau tăieturi în forme 40 4.2 4.2 12°(c) 70
capabile de autoaprindere
UN2794 Baterii, umede, umplute cu soluţie acidă 80 8 8 81°(c) 54
UN2795 Baterii, umede, umplute cu soluţie alcalină 80 8 8 81°(c) 54
UN2796 Lichid de baterie acid 80 8 8 1°(b) 57
UN2797 Lichid de baterie alcalin 80 8 8 42°(b) 54
UN2798 Diclorură de fenil şi de fosfor sau diclorură de benzen şi 80 8 8 35°(b) 37
de fosfor
UN2799 Tiodiclorură de fenil şi de fosfor sau tiodiclorură de 80 8 8 35°(b) 37
benzen şi fosfor
UN2800 Baterii, umede, fără posibilitate de a fi formatate 80 8 8 81°(c) 54
UN2801 Vopseluri lichide, n.o.s.* 80 8 8 66°(b) 54
UN2802 Clorură de cupru 80 8 8 11°(c) 54
UN2803 Galiu 80 8 8 65°(c) 72
UN2805 Hidrură de litiu, solid, topit 423 4.3 4.3 16°(b) 38
UN2806 Nitrură de litiu 423 4.3 4.3 17°(a) 38
UN2809 Mercur 80 8 8 66°(c) 72
UN2810 Lichide toxice, n.o.s.* 66 6.1 6.1 25°(a) 53
UN2810 Lichide toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 25°(b) 53
UN2811 Solide toxice, n.o.s.* 66 6.1 6.1 25°(a) 54
UN2811 Solide toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 25°(b) 54
UN2813 Substanţe care reacţionează cu apa, solide, n.o.s.* 423 4.3 4.3 20°(b) 38
UN2814 Substanţe infecţioase care afectează omul (grad de risc 606 6.2 6.2 3°(b) 58
IV, III sau II)
UN2815 N-aminoetilpiperazină 80 8 8 53°(c) 53
UN2817 Fluorură de amoniu hidrogenat, soluţie 86 8+6.1 8 7°(b) 54
UN2818 Polisulfură de amoniu, soluţie 86 8+6.1 8 45°(c) 54
UN2819 Acid amilfosfat 80 8 8 38°(c) 53
UN2820 Acid butilic 80 8 8 32°(c) 53
UN2821 Soluţie de fenol 60 6.1 6.1 14°(b) 53
UN2822 2-cloropiridină 60 6.1 6.1 12°(b) 53
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN2823 Acid crotonic, lichid sau solid 80 8 8 31°(c) 53


UN2826 Clorotioformiat de etil 80 8 8 64°(b) 55
UN2829 Acid caproic sau acid hexanoic 80 8 8 32°(c) 53
UN2830 Ferosiliciu de litiu 423 4.3 4.3 12°(b) 39
UN2831 R140a, vezi tricloro-1,1,1 etan 60 6.1 6.1 15°(c) 15/60
UN2831 Tricloro-1,1,1 etan, R140a 60 6.1 6.1 15°(c) 60
UN2834 Acid fosforos 80 8 8 16°(c) 54
UN2835 Hidrură de sodiu şi aluminiu 423 4.3 4.3 16°(b) 38
UN2837 Sulfat hidrogenat de sodiu, soluţie 80 8 8 1°(b,c) 54
UN2838 Vinilbutirat, inhibitor 339 3 3 3°(b) 29P
UN2839 Aldol (beta hidroxi butil aldehidă) 60 6.1 6.1 14°(b) 53
UN2840 Butiraldoximă 30 3 3 31°(c) 29
UN2841 di-n-amilamină 36 3+6.1 3 32°(c) 32
UN2842 Nitroetan 30 3 3 31°(c) 29
UN2844 Siliciură de mangan şi calciu 423 4.3 4.3 12°(c) 38
UN2845 Lichide piroforice, n.o.s.* 333 4.2 4.2 6°(a) 35
UN2846 Solide piroforice, n.o.s.* 4.2 4.2 5°(a) 35
UN2849 Cloro-3 propanol-1 60 6.1 6.1 17°(c) 53
UN2850 Propilenă tetramer 30 3 3 31°(c) 28
UN2851 Trifluorură de bor - dihidrat 80 8 8 10°(b) 57
UN2853 Fluorosilicat de magneziu 60 6.1 6.1 64°(c) 51
UN2854 Silicofluorură de amoniu 60 6.1 6.1 64°(c) 51
UN2855 Silicofluorură de zinc 60 6.1 6.1 64°(c) 51
UN2856 Silicofluoruri, n.o.s.* 60 6.1 6.1 64°(c) 51
UN2857 Maşini frigorifice conţinând gaze lichefiate, 20 2 2 6 26
neinflamabile, netoxice şi necorozive
UN2858 Zirconiu, uscat 40 4.1 4.1 13°(c) 70
UN2859 Metavanadat de amoniu 60 6.1 6.1 58°(b) 54
UN2861 Polivanadat de amoniu 60 6.1 6.1 58°(b) 51
UN2862 Pentaoxid de vanadiu 60 6.1 6.1 58°(c) 51
UN2863 Vanadat de amoniu şi sodiu 60 6.1 6.1 58°(b) 54
UN2864 Metavanadat de potasiu 60 6.1 6.1 58°(b) 51
UN2865 Sulfat de hidroxilamină 80 8 8 16°(c) 54
UN2869 Amestecuri de triclorură de titan 80 8 8 11°(b) 57
UN2870 Borhidrură de aluminiu sau borhidrură de aluminiu în X333 4.2+4.3 4.2 17°(a) 35
dispozitive
UN2871 Pulbere de antimoniu 60 6.1 6.1 59°(c) 70
UN2872 Dibromocloropropan 60 6.1 6.1 15°(c) 59
UN2873 Dibutilaminoetanol 60 6.1 6.1 12°(c) 53
UN2874 Alcool furfurilic 60 6.1 6.1 14°(c) 53
UN2875 Hexaclorofenă 60 6.1 6.1 17°(c) 51
UN2876 Rezorcinol 60 6.1 6.1 14°(c) 53
UN2878 Granule de titan spongios sau pulberi de titan spongios 40 4.1 4.1 13°(c) 70
UN2879 Oxiclorură de seleniu X886 8+6.1 8 12°(a) 57
UN2880 Hipoclorit de calciu, hidratat 50 50 5.1 5.1 15°(b) 40
UN2881 Catalizator metalic, uscat 40 4.2 4.2 12°(b) 35
UN2900 Substanţe infecţioase care afectează numai animalele 606 6.2 6.2 3°(b) 58
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN2901 Clorură de brom 265 6.1+05+8 2 2TOC 24


UN2902 Pesticide, lichid, toxic, n.o.s.* 66 6.1 6.1 71°(a) 51
UN2902 Pesticide, lichid, toxic, n.o.s.* 60 6.1 6.1 71°(b} 51
UN2903 Pesticide, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.*, punct de 663 6.1+3 6.1 72°(a) 31
inflamare mai mare de 23,5oC
UN2903 Pesticide, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.*, punct de 63 6.1+3 6.1 72°(b) 31
inflamare mai mare de 23,5oC
UN2904 Clorofenaţi, lichide 80 8 8 62°(c) 54
UN2905 Clorofenaţi, solide 80 8 8 62°(c) 54
UN2906 Triizocianatoizocianurat de izoforonediizocianat, soluţie 30 3 3 31°(c) 27
70% din masă
UN2907 Amestec de dinitrat de izosorbită cu minim 60% lactoză, 40 4.1 4.1 23°(b) 33
manoză, amidon, fosfat acid de calciu
UN2920 Lichide corozive, inflamabile, n.o.s.* 883 8+3 8 68°(a) 32
UN2920 Lichide corozive, inflamabile, n.o.s.* 83 8+3 8 68°(b) 32
UN2921 Solide corozive, inflamabile, n.o.s.* 884 8+4.1 8 67°(a) 34
UN2921 Solide corozive, inflamabile, n.o.s.* 84 8+4.1 8 67°(b) 34
UN2922 Lichide corozive, toxice, n.o.s.* 886 8+6.1 8 76°(a) 54
UN2922 Lichide corozive, toxice, n.o.s.* 86 8+6.1 8 76°(b) 54
UN2923 Solide corozive, toxice, n.o.s.* 886 8+6.1 8 75°(a) 54
UN2923 Solide corozive, toxice, n.o.s.* 86 8+6.1 8 75°(b) 54
UN2924 Lichide inflamabile, corozive, n.o.s.* 338 3+8 3 26°(a) 32
UN2924 Lichide inflamabile, corozive, n.o.s.* 38 3+8 3 33°(c) 32
UN2925 Solide inflamabile, corozive, n.o.s.* 48 4.1+8 4.1 8°(b) 34
UN2926 Solide inflamabile, corozive, toxice, n.o.s.* 46 4.1+6.1 4.1 7°(b) 34
UN2927 Lichide toxice, corozive, n.o.s.* 668 6.1+8 6.1 27°(a) 54
UN2927 Lichide toxice, corozive, n.o.s.* 68 6.1+8 6.1 27°(b) 54
UN2928 Solide toxice, corozive, n.o.s.* 668 6.1+8 6.1 27°(a) 54
UN2928 Solide toxice, corozive, n.o.s.* 68 6.1+8 6.1 27°(b) 54
UN2929 Lichide toxice, inflamabile, n.o.s.* 663 6.1+3 6.1 26°(a) 31
UN2929 Lichide toxice, inflamabile, n.o.s.* 63 6.1+3 6.1 26°(b) 31
UN2930 Solide toxice, inflamabile, n.o.s.* 664 6.1+4.1 b.'l 26°(a) 34
UN2930 Solide toxice, inflamabile, n.o.s.* 64 6.1+4.1 6.1 26°(b} 34
UN2931 Sulfat de vanadil 60 6.1 6.1 58°(b) 51
UN2933 Metil-2-cloropropionat 30 3 3 31°(c) 32
UN2934 Izopropil-2- cloropropionat 30 3 3 31°(c) 32
UN2935 Etil-2- cloropropionat 30 3 3 31°(c) 32
UN2936 Acid tiolactic 60 6.1 6.1 21°(b) 53
UN2937 Alcool alfa-metilbenzil 60 6.1 6.1 14°(c) 53
UN2940 9-fosfabiciclononan sau hidrogen fosforat de 40 4.2 4.2 5°(b) 35
ciclooctadienă
UN2941 Fluoroanilină 60 6.1 6.1 12°(c) 53
UN2942 2-trifluorometilanilină 60 6.1 6.1 12°(c) 53
UN2943 Tetrahidrofurfurilamină 30 3 3 31°(c) 29
UN2945 N-metilbutilamină 338 3+8 3 22°(b) 32
UN2946 2-amino-5-dietilaminopentan 60 6.1 6.1 12°(c) 53
UN2947 Izopropilcloroacetat 30 3 3 31°(c) 55
UN2948 3-trifluorometilanilină 60 6.1 6.1 17°(b) 53
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN2949 Hidrogenosulfură de sodiu care conţine cel puţin 25% 80 8 8 45°(b) 54


apă de cristalizare
UN2950 Granule de magneziu, acoperit, dimensiune particule 423 4.3 4.3 11°(c) 38
minim 149 micrometri
UN2952 Azodiizobutironitril 44 4.1 4.1E 26°(b) 50
UN2953 2,2’-azodi-(2,4-dimetilvaleronitril) 44 4.1 4.1 26°(b) 50
UN2954 1,1’-azodi-(hexahidrobenzonitril) 44 4.1 4.1 26°(b) 49
UN2955 2,2’-azodi-(2,4-dimetil-4-metilat de valeronitril) 44 4.1 4.1 26°(b) 50
UN2965 Eterat dimetilic de trifluorură de bor 382 4.3+3+8 4.3 2°(a) 39.
UN2966 Tioglicol 60 6.1 6.1 21°(b) 53
UN2967 Acid sulfamic 80 8 8 16°(c) 54
UN2969 Boabe sau făină sau turte sau fulgi de ricin 90 9 9 35°(c) 7
UN2972 N,N’-tetramină de dinitrozopentanmetilenă maxim 82% 4.1E 49
cu flegmatizor
UN2973 N,N’-dinitrozo-N,N’-dimetiltetraftalamidă maxim 72% 4.1E 49
sub formă de pastă
UN2977 Hexafluorură de uraniu, fisionabilă conţinând mai mult 7 7 66
de 1,0% uraniu 235
UN2978 Hexafluorură de uraniu, nefisionabilă 7 7 66
UN2979 Uraniu metal, piroforic 7 7 62
UN2980 Soluţie nitrat hexahidrat de uranil 7 7 62
UN2981 Nitrat de uranil, solid 7 7 62
UN2983 Amestecuri de oxid de etilenă şi oxid de propilenă, cu 336 3+6.1 3 17°(a) 29P
maxim 30% oxid de etilenă
UN2984 Peroxid de hidrogen, soluţie apoasă 50 5.1 5.1 1°(c) 40
UN2985 Clorsilani, n.o.s.* punct de inflamare mai mic de 23,5oC 338 3+8 3 21°(b) 55
UN2986 Clorsilani, n.o.s.* punct de inflamare mai mare de 23,5oC X83 8+3 8 37°(b) 55
UN2987 Clorsilani, n.o.s.* 80 8 8 36°(b) 56
UN2988 Clorsilani, n.o.s.* care reacţionează cu apa X338 4.3+3+8 4.3 1°(a) 39
UN2989 Fosfit dibazic de plumb 40 4.1 4.1 11°(b) 33
UN2990 Aparate cu autoumflare pentru salvarea vieţii 90 9 9 6° 71
UN2991 Carbamaţi pesticide, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* 663 6.1+3 6.1 72°(a) 31
punct de inflamare minim de 23,5oC
UN2991 Carbamaţi pesticide, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* 63 6.1+3 6.1 72°(b) 31
punct de inflamare minim de 23,5oC
UN2992 Carbamaţi pesticide, lichid, toxic, n.o.s.* 66 6.1 6.1 71°(a) 51
UN2992 Carbamaţi pesticide, lichid, toxic, n.o.s.* 60 6.1 6.1 71°(b) 51
UN2993 Pesticide cu arsen, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* punct 663 6.1+3 6.1 72°(a) 31
de inflamare minim de 23,5oC
UN2993 Pesticide cu arsen, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* punct 63 6.1+3 6.1 72°(b) 31
de inflamare minim de 23,5oC
UN2994 Pesticide cu arsen, lichid, toxic, n.o.s.* 66 6.1 6.1 71°(a) 51
UN2994 Pesticide cu arsen, lichid, toxic, n.o.s.* 60 6.1 6.1 71°(b) 51
UN2995 Pesticide organoclorice, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* 663 6.1+3 6.1 72°(a) 31
UN2995 Pesticide organoclorice, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* 63 6.1+3 6.1 72°(b) 31
UN2996 Pesticide organoclorice, lichid, toxic, n.o.s.* 66 6.1 6.1 71°(a) 51
UN2996 Pesticide organoclorice, lichid, toxic, n.o.s.* 60 6.1 6.1 71°(b) 51
UN2997 Pesticide cu triazină , lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* 663 6.1+3 6.1 72°(a) 31
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

punct de inflamare minim de 23,5oC


UN2997 Pesticide cu triazină, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* 63 6.1+3 6.1 72°(b) 31
punct de inflamare minim de 23,5oC
UN2998 66 6.1 6.1 71°(a) 51
UN2998 Pesticide cu triazină, lichid, toxic, n.o.s.* 60 i6.1 6.1 71°(b) 51
UN2999 Pesticide cu fenoxi, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* 663 6.1+3 6.1 73°(a) 31
UN2999 Pesticide cu fenoxi, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* 63 6.1+3 6.1 73°(b) 31
UN3000 Pesticide cu fenoxi, lichid, toxic, n.o.s.* 66 6.1 6.1 73°(a) 52
UN3000 Pesticide cu fenoxi, lichid, toxic, n.o.s.* 60 6.1 6.1 73°(b) 52
UN3001 Pesticide cu feniluree 663 6.1+3 6.1 8°(a) 31
UN3001 Pesticide cu feniluree 63 6.1+3 6.1 8°(b) 31
UN3002 Pesticide cu feniluree, lichid, toxic, n.o.s.* 66 6.1 6.1 85°(a) 51
UN3002 Pesticide cu feniluree, lichid, toxic, n.o.s.* 60 6.1 6.1 85°(b) 51
UN3005 Pesticide, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* 663 6.1+3 6.1 72°(a) 31
UN3005 Pesticide, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* 63 6.1+3 6.1 72°(b) 31
UN3006 Pesticide cu ditiocarbamat, lichid, 66 6.1 6.1 71°(a) 51
toxic,inflamabil,n.o.s.*
UN3006 Pesticide cu ditiocarbamat, lichid,toxic, 60 6.1 6.1 71°(b) 51
inflamabil,n.o.s.*
UN3007 Pesticide cu derivaţi de ftalimidă, lichid, toxic, 663 6.1+3 6.1 84°(a) 31
inflamabil, n.o.s.*
UN3007 Pesticide cu derivaţi de ftalimidă, lichid, toxic, 63 6.1+3 6.1 84°(b) 31
inflamabil, n.o.s.*
UN3008 Pesticide cu derivaţi de ftalimidă, lichid, toxic, n.o.s.* 66 6.1 6.1 84°(a) 51
UN3008 Pesticide cu derivaţi de ftalimidă, lichid, toxic, n.o.s.* 60 6.1 6.1 84°(b) 51
UN3009 Pesticide pe bază de cupru, lichid, toxic, inflamabil, 663 6.1+3 6.1 72°(a) 31
n.o.s.*
UN3009 Pesticide pe bază de cupru, lichid, toxic, inflamabil, 63 6.1+3 6.1 72°(b) 31
n.o.s.*
UN3010 Pesticide pe bază de cupru, lichid, toxic, n.o.s.* 66 6.1 6.1 71°(a) 51
UN3010 Pesticide pe bază de cupru, lichid, toxic, n.o.s.* 60 6.1 6.1 71°(b) 51
UN3011 Pesticide pe bază de mercur, lichid, toxic, inflamabil, 663 6.1+3 6.1 72°(a) 31
n.o.s.*, punct de inflamare minim de 23,5oC
UN3011 Pesticide pe bază de mercur, lichid, toxic, inflamabil, 63 6.1+3 6.1 72°(b) 31
n.o.s.*, punct de inflamare minim de 23,5oC
UN3012 Pesticide pe bază de mercur, lichid, toxic, n.o.s.* 66 6.1 6.1 71°(a) 51
UN3012 Pesticide pe bază de mercur, lichid, toxic, n.o.s.* 60 6.1 6.1 71°(b) 51
UN3013 Pesticide cu substituenţi de nitrofenol, lichid, toxic, 663 6.1+3 6.1 72°(a) 31
inflamabil, n.o.s.*
UN3013 Pesticide cu substituenţi de nitrofenol, lichid, toxic, 63 6.1+3 6.1 72°(b) 31
inflamabil, n.o.s.*
UN3014 Pesticide cu substituenţi de nitrofenol, lichid, toxic, 66 6.1 6.1 71°(a) 53
n.o.s.*
UN3014 Pesticide cu substituenţi de nitrofenol, lichid, toxic, 60 6.1 6.1 71°(b) 53
n.o.s.*
UN3015 Pesticide cu bipiridiliu, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.*, 63 6.1+3 6.1 72°(a) 31
punct de inflamare minim de 23,5oC
UN3016 Pesticide cu bipiridiliu, lichid, toxic, n.o.s.* 66 6.1 6.1 71°(a) 51
UN3016 Pesticide cu bipiridiliu, lichid, toxic, n.o.s.* 60 6.1 6.1 71°(b) 51
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN3017 Pesticide organofosforoase, lichid, toxic, inflamabil, 663 6.1+3 6.1 72°(a) 31
n.o.s.*
UN3017 Pesticide organofosforoase,lichid, toxic, 63 6.1+3 6.1 72°(b) 31
inflamabil,n.o.s.*
UN3018 Pesticide organofosforoase, lichid, toxic, n.o.s.* 66 6.1 6.1 71°(a) 52
UN3018 Pesticide organofosforoase, lichid, toxic, n.o.s.* 60 6.1 6.1 71°(b) 52
UN3019 Pesticide organice pe baza de staniu, lichide, toxice, 663 6.1+3 6.1 72°(a) 31
inflamabile, n.o.s.*
UN3019 Pesticide organice pe baza de staniu, lichide, toxice, 63 6.1+3 6.1 72°(b) 31
inflamabile, n.o.s.*
UN3020 Pesticide organice pe baza de staniu, lichide, toxice, 66 6.1 6.1 71°(a) 53
n.o.s.*
UN3020 Pesticide organice pe baza de staniu, lichide, toxice, 60 6,1 6.1 71°(b) 53
n.o.s.*
UN3021 Pesticide, lichid, inflamabil, toxic, n.o.s.*, punct de 336 3+6.1 3 41°(a) 31
inflamare mai mic de 23,5oC
UN3022 1,2-Oxid de butilenă, stabilizat 339 3 3 3°(b) 27P
UN3023 Tert-octilmercaptan 663 6.1+3 6.1 20°(a) 31
UN3024 Pesticide de derivaţi de cumarină, lichid, inflamabil, 336 3+6.1 3 41°(a) 31
toxic, n.o.s.*, punct de inflamare mai mic de 23,5oC
UN3025 Pesticide de derivaţi de cumarină, lichid, toxic, 663 6.1+3 6.1 72°(a) 31
inflamabil, n.o.s.*, punct de inflamare de minim 23,5oC
UN3025 Pesticide de derivaţi de cumarină, lichid, toxic, 63 6.1+3 6.1 72°(b) 31
inflamabil, n.o.s.*, punct de inflamare de minim 23,5oC
UN3026 Pesticide de derivaţi de cumarină, lichid, toxic, n.o.s.* 66 6.1 6.1 71°(a) 51
UN3026 Pesticide de derivaţi de cumarină, lichid, toxic, n.o.s.* 60 6.1 6.1 71°(b) 51
UN3027 Pesticide de derivaţi de cumarină, solid, toxic, n.o.s.* 66 6.1 6.1 73°(a) 51
UN3027 Pesticide de derivaţi de cumarină, solid, toxic, n.o.s.* 60 6.1 6.1 73°(b) 51
UN3028 Baterii, uscate, conţinând hidroxid de potasiu solid 80 8 8 81°(c) 54
UN3030 2,2’-azodi-(2-metilbutironitril) 44 4.1 4.1 26°(b) 50
UN3048 Pesticide cu fosfură de aluminiu 642 6.1 6.1 43°(a) 57
UN3049 Metal alchilhalogenat, n.o.s.* sau Metal arilhalogenat , X333 4.2+4.3 4.2 32°(a) 38
n.o.s.*
UN3050 Metal alchilhidrură, n.o.s.* sau Metal arilhidrură , n.o.s.* X333 4.2+4.3 4.2 32°(a) 38
UN3051 Alchili de aluminiu X333 4.2+4.3 4.2 31°(a) 35
UN3052 Alchilihalogenaţi de aluminiu X333 4.2+4.3 4.2 32°(a) 35
UN3053 Alchil de magneziu X333 4.2+4.2 4.2 31°(a) 35
UN3054 Mercaptan ciclohexil 30 3 3 31°(c) 31
UN3055 2-(2-aminoetoxi)etanol 80 8 8 53°(c) 53
UN3056 n-heptaldehidă 30 3 3 31°(c) 29
UN3057 Clorură de trifluoroacetil 268 6.1+8 2 2TC 25
UN3064 Soluţie de nitroglicerină în alcool, cu mai mult de 1% dar 3 6° 27
nu mai mult de 5% nitroglicerină
UN3065 Băuturi alcoolice conţinând mai mult de 24% dar nu mai 30 3 3 31°(c) 27
mult de 70% alcool în volum
UN3065 Băuturi alcoolice conţinând mai mult de 70% alcool în 33 3 3 3°(b) 27
volum
UN3066 Vopsea (inclusiv vopsea, lac, email, grund, şellac, varniş, 80 8 8 66°(b,c) 53
poliş, diluant ?) sau materiale pentru vopsit (lac, diluant)
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN3070 Amestecuri de diclordifluormetan şi oxid de etilenă 20 2 2 2°A 26


UN3071 Mercaptan, lichid, n.o.s.*, sau mercaptan amestec lichid, 60 6.1 6.1 20°(b) 31
n.o.s.* cu punct de aprindere nu mai mic de 235ºC
UN3072 Instalaţii de salvare, cu excepţia produselor periculoase 90 9 9 7° 71
auto expandante
UN3073 Vinilpiridine, inhibitori 639 6.1+3+8 6.1 11°(b) 31P
UN3076 Hidrură de alchil aluminiu X333 4.2+4.3 4.2 32°(a) 38
UN3077 Substante periculoase pentru mediul înconjurator, solide, 90 9 9 12°(c) 71
n.o.s.*
UN3078 Ceriu, aşchii sau praf nisipos 423 4.3 4.3 13°(b) 38
UN3079 Metacrilonitril, inhibitori 336 3+6.1 13 11°(a) 31P
UN3080 Izocianaţi, n.o.s.* sau soluţii de izocianuri n.o.s.* cu 63 6.1+3 6.1 18°(b) 55
punctul de aprindere între 235-615°C şi punctul de
fierbere mai mic de 300,5°C
UN3082 Substanţe periculoase din mediu, lichid 90 9 9 11°(c) 71
UN3083 Fluorură de percloril 265 6.1+05 2 2°TO 24
UN3084 Solide corozive, oxidanţi, n.o.s.* 885 8+05 8 73°(a) 40
UN3084 Solide corozive, oxidanţi, n.o.s.* 85 8+05 8 73°(b) 40
UN3085 Substanţe oxidante, solide, corozive, n.o.s.* 58 5.1+8 5.1 31°(b.c) 41
UN3086 Solide toxice, oxidante 665 J6.1+05 6.1 68°(a) 41
UN3086 Solide toxice, oxidante 65 6.1+05 6.1 68°(b) 41
UN3087 Substanţe oxidante, solide, toxice n.o.s.* 56 5.1+6.1 5.1 29°(b) 41
UN3088 Substanţe autoîncălzitoare 40 4.2 4.2 5°(b,c) 35
UN3089 Pulberi metalice, inflamabile n.o.s.* 40 4.1 4.1 13°(b) 70
UN3090 Baterii cu litiu 90 9 9 5° 38
UN3091 Baterii cu litiu conţinute în echipamente 90 9 9 5° 38
UN3092 1-metoxi-2 propanol 30 3 3 31°(c) 29
UN3093 Lichide corozive, oxidante, n.o.s.* 885 8+05 8 74°(a) 40
UN3093 Lichide corozive, oxidante, n.o.s.* 85 8+05 8 74°(b) 40
UN3094 Lichide corozive, reactivi apoşi, n.o.s.* 823 8+4.3 8 72°(a) 38
UN3095 Solide corozive, autoîncălzitoare, n.o.s.* 884 8+4.2 8 69°(a) 36
UN3095 Solide corozive, autoîncălzitoare, n.o.s.* 84 8+4.2 8 69°(b) 36
UN3096 Solide corozive, reactivi apoşi, n.o.s.* 842 8+4.3 8 71°(a) 38
UN3098 Substanţe oxidante, lichide, corozive, n.o.s.* 58 5.1+8 5.1 32°(a-c) 40
UN3099 Substanţe oxidante, lichide, toxice, n.o.s.* 56 5.1+6.1 5.1 30°(a-c) 42
UN3101 Peroxid organic tip B, lichid, n.o.s.* 50 5.2 5.2 1°(b) 46
UN3102 Peroxid organic tip B, solid, n.o.s.* 50 5.2 5.2 2°(b) 46
UN3103 Peroxid organic tip C, lichid, n.o.s.* 50 5.2 5.2 3°(b) 46
UN3104 Peroxid organic tip C, solid, n.o.s.* 50 5.2 5.2 4°(b) 46
UN3105 Peroxid organic tip D, lichid, n.o.s.* 50 5.2 5.2 5°(b) 45
UN3106 Peroxid organic tip D, solid, n.o.s.* 50 5.2 5.2 6°(b) 45
UN3107 Peroxid organic tip E, lichid, n.o.s.* 50 5.2 5.2 7°(b) 45
UN3108 Peroxid organic tip E, solid, n.o.s.* 50 5.2 5.2 8°(b) 45
UN3109 Peroxid organic tip F, lichid, n.o.s.* 50 5.2 5.2 9°(b) 45
UN3110 Peroxid organic tip F, solid, n.o.s.* 50 5.2 5.2 10°(b) 45

UN3111 Peroxid organic tip B, lichid, temperatură controlată, 50 5.2 5.2 11°(b) 48
n.o.s.*
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

UN3112 Peroxid organic tip B, solid, temperatură controlată, 50 5.2 5.2 12°(b) 48
n.o.s.*
UN3113 Peroxid organic tip C, lichid, temperatură controlată, 50 5.2 5.2 13°(b) 48
n.o.s.*
UN3114 Peroxid organic tip C, solid, temperatură controlată, 50 5.2 5.2 14°(b) 48
n.o.s.*
UN3115 Peroxid organic tip D, lichid, temperatură controlată, 50 5.2 5.2 15°(b) 48
n.o.s.*
UN3116 Peroxid organic tip D, solid, temperatură controlată, 50 5.2 5.2 16°(b) 48
n.o.s.*
UN3117 Peroxid organic tip E, lichid, temperatură controlată, 50 5.2 5.2 17°(b) 48
n.o.s.*
UN3118 Peroxid organic tip B, solid, temperatură controlată, 50 5.2 5.2 18°(b) 48
n.o.s.*
UN3119 Peroxid organic tip F, lichid, temperatură controlată, 50 5.2 5.2 19°(b) 48
n.o.s.*
UN3120 Peroxid organic tip F, solid, temperatură controlată, 50 5.2 5.2 20°(b) 48
n.o.s.*
UN3122 Lichide toxice, oxidante, n.o.s.* 665 6.1+05 6.1 68°(a) 42
UN3122 Lichide toxice, oxidante, n.o.s.* 65 6.1+05 6.1 68°(b) 42
UN3123 Lichide toxice, reactivi apoşi, n.o.s.* 623 6.1+4.3 6.1 44°(a,b) 39
UN3124 Solide toxice, autoîncălzitoare, n.o.s.* 664 6.1+4.2 6.1 66°(a) 36
UN3124 Solide toxice, autoîncălzitoare, n.o.s.* 64 6.1+4.2 6.1 66°(b) 36
UN3125 Solide toxice, reactive apoase, n.o.s.* 642 6.1+4.3 6.1 44°(b,c) 39
UN3126 Substanţe autoîncălzitoare, solide corozive, n.o.s.* 48 4.2+8 4.2 9°(b) 36
UN3128 Substanţe autoîncălzitoare, solide toxice, n.o.s.* 46 4.2+6.1 4.2 7°(b,c) 36
UN3129 Substanţe reactive apoase, lichide corozive, n.o.s.* X382 4.3+8 4.3 25°(a) 38
UN3129 Substanţe reactive apoase, lichide corozive, n.o.s.* 382 4.3+8 4.3 25°(b) 38
UN3130 Substanţe reactive apoase, lichide toxice, n.o.s.* X362 4.3+6.1 4.3 23°(a) 39
UN3130 Substanţe reactive apoase, lichide toxice, n.o.s.* 362 4.3+6.1 4.3 23°(b) 39
UN3131 Substanţe reactive apoase, solide corozive, n.o.s.* 482 4.3+8 4.3 24°(b) 38
UN3132 Substanţe reactive apoase, solide inflamabile, n.o.s.* 4.3 38
UN3134 Substanţe reactive apoase, solide toxice, n.o.s.* 462 4.3+6.1 4.3 22°(b) 39
UN3135 Substanţe reactive apoase, solide autoîncălzitoare, n.o.s.* 4.3 4.2 38
UN3136 Trifluormetan, lichid refrigerat 22 2 2 3°A 20
UN3138 Etilenă, acetilenă şi polipropilenă în amestec, lichid 223 3 2 3°F 16
refrigerat
UN3139 Substanţe oxidante, lichide, n.o.s.* 50 5.1 5.1 28°(a-c) 40
UN3140 Alcaloid, lichid, n.o.s.* sau săruri de alcaloid, lichid, 66 6.1 6.1 90°(a) 51
n.o.s.*, toxici
UN3140 Alcaloid, lichid, n.o.s.* sau săruri de alcaloid, lichid, 60 6.1 6.1 90°(b) 51
n.o.s.*, toxici
UN3141 Compuşi de antimoniu, anorganic, lichid, n.o.s.* 60 6.1 6.1 59°(c) 57
UN3142 Dezinfectanţi, lichid, n.o.s.*, toxici 66 6.1 6.1 25°(a) 51
UN3142 Dezinfectanţi, lichid, n.o.s.*, toxici 60 6.1 6.1 25°(b) 51
UN3143 Coloranţi, solid, n.o.s.* sau coloranţi intermediari, solid, 66 6.1 6.1 25°(a) 51
n.o.s.*, toxici
UN3143 Coloranţi, solid, n.o.s.* sau coloranţi intermediari, solid, 60 6.1 6.1 25°(b) 51
Nr. de identificare a

Subdiviziunea si grupa

Nr. fisei de siguranta


pericolului
Nr. de identificare ONU

Eticheta

de risc
Clasa
Numele substantei sau articolului

n.o.s.*, toxici
UN3144 Compuşi nicotinici, lichid, n.o.s.* 66 6.1 6.1 90°(a) 51
UN3144 Compuşi nicotinici, lichid, n.o.s.* 60 6.1 6.1 90°(b) 51
UN3145 Fenoli alchilici, lichid, n.o.s.* (C2-C8 omologi) 88 8 8 40°(a) 53
UN3146 Compuşi organici, solid, n.o.s.* 66 6.1 6.1 32°(a) 53
UN3146 Compuşi organici, solid, n.o.s.* 60 6.1 6.1 32°(b) 53
UN3147 Coloranţi, solid, n.o.s.* sau coloranţi intermediari, solid, 88 8 8 65°(a) 54
n.o.s.*, corozivi
UN3148 Substanţe reactive apoase, lichide, n.o.s.* X323 4.3 4.3 21°(a) 38
UN3148 Substanţe reactive apoase, lichide, n.o.s.* 323 4.3 4.3 21°(b) 38
UN3149 Amestecuri de peroxid de hidrogen şi acid peroxiacetic 58 5.1+8 5.1 1°(b) 40
UN3151 Bifenili polihalogenaţi, lichizi sau terfenili polihalogenaţi 90 9 9 2°(b) 71
lichizi
UN3152 Bifenili polihalogenaţi, lichizi sau terfenili polihalogenaţi 90 9 9 2°(b) 71
solizi
UN3153 Eter perfluorometilvinil 23 3 2 2°F 15
UN3154 Eter perfloretilvinil 23 3 2 2°F 15
UN3155 Pentaclorofenol 60 6.1 6.1 17°(b) 54
UN3156 Gaz comprimat, oxidant, n.o.s.* 25 2+05 2 1° 22
UN3157 Gaz lichefiat, oxidant, n.o.s.* 25 2+05 2 2° 22
UN3158 Gaz, lichid refrigerat, n.o.s.* 22 2 2 3°A 20
UN3159 Tetrafluoretan-1,1,1,2 20 2 2 2°A 26
UN3165 Rezervor de combustibil pentru unitatea de alimentare 30 3 3 28 31
hidraulică (conţinând amestec de hidrazină anhidră şi
metilhidrazină)(combustibil M86)
UN3170 Aluminiu rezultat din prelucrare 423 4.3 4.3 13°(b) 38
UN3171 Scaun cu rotile, electric cu baterii 9.1 54
UN3172 Toxine extrase din surse vii, n.o.s.* (care nu conţin 66 6.1 6.1 90°(a) 53
substanţe infectate)
UN3172 Toxine extrase din surse vii, n.o.s.* (care nu conţin 60 6.1 6.1 90°(b) 53
substanţe infectate)
UN3175 Solide care conţin lichide inflamabile, n.o.s.* 40 4.1 4.1 4°(c) 33
UN3182 Hidruri metalice inflamabile, n.o.s.* 40 4.1 4.1 14°(b) 70
UN3220 Pentafluoretan 20 2 2 2°A 26
UN3243 Solide care conţin lichide toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 65°(b) 51
UN3244 Solide care conţin lichide corozive, n.o.s.* 80 8 8 65°(b) 54
UN3245 Microorganisme modificate genetic 9 9 9 13°(b) 71
UN3248 Medicamente, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.* 30 3 3 19°(b) 31
UN3249 Medicamente, solide, toxice, n.o.s.* 60 6.1 6.1 90°(b) 51
UN3268 Pompe pentru airbag-uri sau module pentru airbag-uri 90 9 9 8°(c) 71
sau centuri de siguranţă dinamice sau module de centuri
de siguranţă
UN3320 Borhirură de sodiu 80 8 8 42°(b) 57

n.o.s.* = nespecificat în altă parte în această anexă

S-ar putea să vă placă și