Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești

TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE


Proba scrisă la matematică
20 iunie 2017
Notă: Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă
punctajul maxim corespunzător. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează
prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL 1 (30 puncte)


(20 puncte) a) Aflați numerele naturale a și b care verifică egalitatea:
3   a  b  31 8  603: 3 : 9  2  1993  2017
(10 puncte) b) Completați căsuțele libere astfel încât suma numerelor din oricare trei
căsuțe vecine să fie egală cu 15. Justificați!

6 4
Soluție:
a) 3   a  b  31 8  603: 3 : 9  2  24 2p
3   a  b  31 8  603: 3 : 9  12
2p
 a  b  31 8  603: 3 : 9  9 2p
a  b  31 8  603:3  81
2p
a  b  248  201  81
4p
a  b  47  81
2p
a  b  34
2p
Deci a =1 și b=34 sau a = 2 și b=17 sau
a = 17 și b=2 sau a = 34 și b=1 4p

b) 6 a b c d e f g 4 h i j

6+a+b=15, a+b+c=15, deci c=6 1p


6+d+e=15, d+e+f=15, deci f=6 1p
6+g+4=15, deci g=5 1p
5+4+h=15, deci h=6 1p
4+6+i=15, deci i=5 1p
6+5+j=15, deci j=4 1p
e+f+g=15, deci e=4 1p
d+e+f=15, deci d=5 1p
b+c+d=15, deci b=4 și 6+a+b=15 deci a=5 1p
6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 1p

Notă: Doar completarea corectă a căsuțelor va primi 5p

Pagină | 1
SUBIECTUL 2 (20 puncte)

Întrebat câți elevi are, Pitagora a răspuns: “Jumătate dintre ei studiază matematica, o
pătrime studiază natura, o șeptime meditează în tăcere și 3 scriu poezie”. Câți elevi are
Pitagora, știind că fiecare are o singură pasiune?
Soluție:
Notăm numărul elevilor lui Pitagora cu x.
Studiază matematica x:2 2p
Studiază natura x:4 2p
Meditează în tăcere x:7 2p
Compun poezie 3 2p
În total x:2 + x:4 + x:7 + 3 = x 2p
28(x:2 + x:4 + x:7 + 3) = 28x 2p
14x + 7x + 4x + 84 = 28x 2p
25x + 84 = 28x 2p
84 = 3x 2p
x = 28 2p
Pitagora are 28 de elevi.

SUBIECTUL 3 (20 puncte)

Câte numere impare de 4 cifre au proprietatea că suma dintre cifra sutelor și cea a
zecilor este de 6 ori mai mare decât suma dintre cifra miilor și cea a unităților? Justificați!
Soluție:
Numărul este de forma cu d cifră impară si a cifră nenulă. 2p
b+c=6(a+d) 2p
Suma b+c poate fi 0, 6, 12 sau maxim 18. 2p
Dacă b+c=0, atunci și a+d=0, a=0, fals. 2p
Dacă b+c=6, atunci a+d=1, d impar, a nenulă, fals. 2p
Dacă b+c=12, atunci a+d=2, d impar, a nenulă, a=1 și d=1. 2p
b+c=12, rezultă (b,c)
Se obțin numerele 1391, 1481, 1571, 1661, 1751, 1841, 1931. 2p
Dacă b+c=18, atunci a+d=3, d impar, a nenulă, a=2 și d=1. 2p
b+c=18, rezultă b=9 și c=9. Obțin numărul 2991. 2p
Total 8 numere. 2p

SUBIECTUL 4 (20 puncte)

Considerăm șirul de cifre 2468101214…..20162018 format din numerele naturale pare


de la 2 până la 2018, scrise fără să le separăm. Aflați a 2017-a cifră a șirului.

Soluție:
2, 4, 6, 8 4 cifre. 2p
10, 12, …,98 (98-10):2+1=45 numere. Deci 45 x 2 = 90 cifre. 4p
100, 102, …,998 (998-100):2+1=450 numere. Deci 450 x 3 = 1350 cifre. 4p
4 + 90 + 1350 = 1444 cifre. 2p
Mai sunt necesare 2017-1444 = 573 cifre. 2p
573 = 4 x 143 +1 1p
Deci, am nevoie de 143 numere pare complete (de 4 cifre), iar din al 144-lea număr par de 4
cifre al șirului voi alege doar prima cifră, aceasta fiind a 2017-a cifră a șirului. 2p
Notez cu x al 143-lea număr par de 4 cifre.
(x-1000):2+1=143, x=1284, rezultă că al 144-lea număr par de 4 cifre al șirului este 1286. 2p
A 2017-a cifră a șirului este 1. 1p

Pagină | 2